Endre søk
Begrens søket
9101112131415 551 - 600 of 707
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 551.
  Fredriksson, Ulf
  et al.
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Krieg, Roland
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  En överskalig klimatstudie för Tornby, Linköping1987Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 552.
  Bergstrand, Erland
  SMHI.
  Östergötlands skärgård - Vattenmiljön1987Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 553.
  Häggkvist, Kenneth
  SMHI, Affärsverksamhet.
  En numerisk modell för beräkning av vertikal momentumtransport i områden med stora råhetselement: Tillämpning på ett energiskogsområde1987Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 554.
  Juhlin, Bo
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Oceanografiska observationer utmed svenska kusten med kustbevakningens fartyg 19851986Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Rapporten innehåller resultat från mätningar runt den svenska kusten med kustbevakningens fartyg 1985 . Mätningarna utföres veckovis i kustnära stationer, samt månadsvis i stationer belägna längre ut från kusten. De första mätningarna startade 1969 i Landsortsdjupet och Ålands hav och har successivt utökats. Totalt är 20 fartyg engagerade idag .

  De parametrar som mäts är temperatur, salthalt , syrgashalt, totalfosfor, fosfatfosfor, totalkväve , nitratkväve samt i förekommande fall svavelväte . På enstaka stationer mäts även kisel. Siktdjup och meteoro logiska data noteras vid varje mättillfälle . Mätningar från isbrytare har utförts i Bottenviken och Bottenhavet i maj och december.

 • 555.
  Broman, Barry
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Uppföljning av sjövärmepump i Lilla Värtan1986Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 556.
  Svensson, Jonny
  et al.
  SMHI.
  Wickström, Kjell
  SMHI.
  Vågdata från svenska kustvatten 19851986Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 557.
  Juhlin, Bo
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  15 års mätningar längs svenska kusten med kustbevakningen (1970 - 1985)1986Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Denna rapport innehåller medelvärden för vattentemperatur, salthalt och syre runt svenska kusten 1970-1985. Mätningarna utförs av svenska kustbevakningen och SMHI har administrerat projektet. Open sea-stationerna ingår i det svenska programmet för övervakning av miljökvalitet.

 • 558.
  Broman, Barry
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Oceanografiska stationsnät: Svenskt Vattenarkiv1986Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Oceanografiska stationsnät. Svenskt Vattenarkiv.

 • 559.
  Eriksson, Bertil
  et al.
  SMHI.
  Hovmöller, Ernest
  Frekvensanalys av timvisa temperatur-observationer1986Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 560.
  Bergström, Sten
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Hydrologi.
  Ehlin, Ulf
  SMHI.
  Olsson, Per-Eric
  VASO.
  Riktlinjer och praxis vid dimensionering av utskov och dammar i USA: Rapport från en studieresa i oktober 19851986Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Under oktober månad 1985 företog vi en studieresa i USA på uppdrag av Flödeskommittén. Avsikten var att inhämta upplysningar om de riktlinjer, som tillämpas i USA för bestämning av dimensionerade flöden för utskov vid kraftverk och regleringsdammar. Inte minst viktigt var att genom personliga samtal med meteorologer, hydrologer och tekniker få ett grepp om metodernas fördelar och svagheter samt vilka subjektiva bedömningar, som påverkar beräkningsresultaten. Vi kom även att diskutera frågor om hydrologiska prognoser och datainsamlingssystem. 

 • 561.
  Häggström, Martin
  et al.
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Persson, Magnus
  SMHI.
  Utvärdering av 1985 års vårflödesprognoser.1986Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  HBV-modellen är för prognosändamål kalibrerad i 32 områden. Under våren 1985 användes den för prognoser i 27 av dessa områden. Prognoser med arealnederbördsmetoden gjordes i 43 områden.

  Prognoserna var av 3 typer:

  1. Långtidsprognoser över kvarvarande tillrinning.
  2. Långtidsprognoser över högsta flödet uner vårfloden.
  3. Korttidsprognoser över flödesutvecklingen baserade på meteorologiska femdygnsprognoser.

  HBV-modellen användes för alla 3 typerna av prognoser, medan arealnederbördsmetoden endast är tillämpbar på prognoser av typ 1.

 • 562.
  Häggkvist, Kenneth
  et al.
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Persson, Christer
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Robertson, Lennart
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Spridningsberäkningar rörande gasutsläpp från ett antal källor inom SSAB Luleå-verken1986Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 563.
  Kvick, Tord
  et al.
  SMHI.
  Krieg, Roland
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Robertson, Lennart
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Vindförhållandena i Sveriges kust- och havsband, rapport nr 21986Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Med syfte att ta fram vindenergi kartor för de svenska kust- och havsområdena har vi gått vidare med de havsvindstudier som genomfördes av SMHI 1983-84.

  Vi har dels kunnat analysera längre tidsserier av mätdata från kasunfyrar och dels gjort ytterligare simuleringar med den dynamiska vindfältsmodellen som i detta projekt utnyttjas med några smärre modifieringar.

  De mätdata som nu utnyttjats är 5-7.5 års timvisa vinddata från sju kasunfyrar där SMHI har automatiska väderstationer placerade.Dessa mätningar görs på 25-35 meters höjd över havsytan och i områden som är fria från öar. Uppmätta data har korrigerats med hänsyn till de störningar i vindströmningen som  uppstår runt fyrkropparna.

  Den dynamiska vindfältsmodell vi arbetat med beskrevs första gången av Danard ( 1977) och är en enkel en-nivås 2 dimensionell primitiv ekvationsmodell. Den mindre skalans vind erhålles genom en dynamisk tolkning av den stora skalan.

  De mesoskaliga effekter som parametriseras i modellen och ligger till grund för den dynamiska tolkningen är:

  • friktionseffekter
  • topografin
  • värmeflödet från underlaget

  Mer i detalj innebär detta att vi för den stora skalans karaktäristik utnyttjat den geostrofiska vinden samt temperatur och geopotentialanalyser från marken, 850 mb och 700 mb. Den lilla skalans egenskaper beskrivs genom en digitalisering av topografin och skrovligheten i ett gridnät.

  I denna studie har vi minskat avståndet mellan grid- eller beräkningspunkterna från 22 km till 11 km och utökat den simulerade tidsperioden från tre till tolv månader. Beräkningsområdet omfattar södra Sverige upp till Gävlebukten samt angränsande områden i väster och öster.

  Slutresultaten redovisas i form av medianvindens fördelning för 100 m nivån i kartskalan 1: 2500000 och i form av rörelseenergikartor för 100 meters höjd i skalan 1: 1250000. De senare kan sammanfattas i följande punkter.

  • Vindenergipotentialen är ca 40% högre vid den bästa kasunfyrsplatserna,Trubaduren, än vid den sämsta, Gustav Dahlen.
  • 10-15 km ut från land är vindenergipotentialen i regel 35-45%högre än vid de land lägen som ligger närmast stranden.
  • De mest vindrika områdena längs de svenska kusterna finns, enligt vad som framkommit i denna studie, längs hela västkustenoch sydväst om Falsterbo, syd och öst om Öland, nordväst om Gotland och i Alands hav.
 • 564.
  Färnlöf, Sören
  et al.
  SMHI.
  Melin, Curry
  SMHI.
  Meteorologi1986Rapport (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  SMH I vill med detta häfte på ett enkelt sätt försöka förklara de fysikaliska processer som samverkar i vår atmosfär vid bildning av olika väder. Vi vill också väcka ett allmänt intresse för meteorologin och dess tvärvetenskapliga karaktär. De vanligaste meteorologiska instrumenten har vi enkelt beskrivit.Innehållet är anpassat till högstadiets kunskaper och är därför menat som ett första steg för förståelse av meteorologin.

  Vi hoppas att vi lyckats i vårt syfte och att Du somläsare skall få nytta och glädje av detta häfte.

 • 565.
  Johansson, Barbro
  et al.
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Bergstrand, Erland
  SMHI.
  Jutman, Torbjörn
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Skåneprojektet - Hydrologisk och oceanografisk information för vattenplanering - Ett pilotprojekt1986Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Skåneprojektet är ett pilotprojekt för utveckling av ett system för beräkning och presentation av hydrologisk och oceanografisk information.I kedjan från de hydrologiska och oceanografiska observationerna fram till en presentationsform, exempelvis kartbild, prövas olika alternativ med avseende på metodik och presentationsformer.Projektet initierades under 1984, Själva pilotprojeket avslutas med denna rapport. En utvärderingsfas följer med sikte på ett genomförande av kartläggningen för hela landet inklusive kustområden.Utvärderingsfasen kommer bl a att innehålla samarbetsprojekt med andra statliga verk och länsstyrelsen i Kristianstad län. Dessa har främst till syfte att vidareutveckla de delar av systemet, som rör utnyttjande av informationen som planeringsunderlag.Inom SMHI pågår andra projekt med nära anknytning till Skåneprojektet. Digitalisering av landets vattendelare pågår inom SVAR (Svenskt Vattenarkiv), och tillsammans med Rymdbolaget görs en utvärdering av potentialen hos fjärranalys som metod att kartera landskapsbeskrivande variabler.Den här rapportens innehåll har fördelats så, att den, som vill göra en snabb genomläsning, kan hoppa över kapitel fyra och fem, vilka innehåller detaljerade beskrivningar från hydrologisk respektive oceanografisk synpunkt av det system, som översiktligt behandlas i kapitel tre.

 • 566.
  Johansson, Barbro
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Vattenföringsberäkningar i Södermanlands län - ett försöksprojekt1986Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 567.
  Häggström, Martin
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Översiktlig sammanställning av den geografiska fördelningen av skador främst på dammar i samband med septemberflödet 19851986Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  I september 1985 inträffade ett stort flöde i vattendrag i södra Norrland och norra Svealand. Flödet medförde en hel del översvämningsskador och bl a skedde flera dammbrott. Orsaken till flödet var att det under tiden 1-7 september kom in flera intensiva regnväder. Området hade också tidigare under sommaren fått mycket nederbörd varför de naturliga vattenmagasinen var välfyllda redan innan septemberregnen. Detsamma gällde för  vattenkraftens regleringsmagasin.

 • 568.
  Brandt, Maja
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Areella snöstudier1986Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Den areella variationen hos ett snötäcke påverkas av mångafaktorer. De meteorologiska förhållandena - främst temperaturoch fuktighet - när snön faller, styr snöns ursprungligadensitet och djup. Vind under och efter snötillfället förflyttarsnön. Den ansamlas i svackor och längs hinder, texlängs skogsgränser, och eroderas på utsatta platser, såsomryggar. Snöförluster orsakade av smältning och avdunstningpåverkar även snöackumulationen.

 • 569.
  Persson, Christer
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Robertson, Lennart
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Häggkvist, Kenneth
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Spridningsberäkningar, SSAB - Luleå-verken1986Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Spridningsberäkningar har utförts för ett par större utsläpp, av haveri­karaktär, från en större masugnsklocka. Utsläppen avser relativt stora gasflöden (20 000 m3 respektive 50 000 m3 ) under kort tid (5 respektive 15 min) och studien har syftat till att bestämma halter av CO och H2S i omgivningen samt områden där risk för explosion kan förekomma. Nedan ges en sammanfattande redovisning av resultaten. Av tabell 1 ( sid 2) framgår hur utsläppen specificerats, och de i tabellen angivna beteckning­arna för respektive fall utnyttjas i sammanfattningen nedan.

 • 570.
  Wern, Lennart
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Spridningsberäkningar för ett kraftvärmeverk i Sundbyberg1986Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 571.
  Olsson, L-E
  et al.
  SMHI.
  Kindell, Sven
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Air pollution impact assessment for the SABAH timber, pulp and paper complex1986Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 572.
  Kindell, Sven
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Spridningsberäkningar för Uddevallas fjärrvärmecentral i Hovhult1986Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 573.
  Bringfelt, Björn
  SMHI.
  Test of a forest evapotranspiration model1986Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 574.
  Melgarejo, José
  SMHI.
  An analytical model of the boundary layer above sloping terrain with an application to observations in Antarctica1986Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 575.
  Persson, Christer
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Local scale plume model for nitrogen oxides. Verification1986Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 576.
  Zengmao, Wu
  SMHI.
  Numerical analysis of initialization procedure in a two-dimensional lake breeze model1986Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 577.
  Zengmao, Wu
  SMHI.
  Numerical study of lake-land breeze over Lake Vättern, Sweden1986Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 578.
  Taesler, Roger
  SMHI, Forskningsavdelningen.
  Köldperioden av olika längd och förekomst1986Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 579.
  Eriksson, Bertil
  SMHI.
  Nederbörds- och humiditetsklimat i Sverige under vegetationsperioden1986Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 580.
  Krieg, Roland
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Fredriksson, Ulf
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Vindarna över Sverige1986Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 581.
  Wern, Lennart
  et al.
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Ring, Sture
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Spridningsberäkningar, SSAB1986Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 582.
  Persson, Christer
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Wern, Lennart
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Beräkningar av svaveldepositionen i Stockholmsområdet1986Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 583.
  Wern, Lennart
  et al.
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Ring, Sture
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Spridningsberäkningar för Västhamns-verket HKV1 i Helsingborg1986Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 584.
  Wern, Lennart
  et al.
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Kindell, Sven
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Robertson, Lennart
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Luktberäkningar för AB ELMO i Flen1986Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 585.
  Ericsson, Kjell
  SMHI.
  Meteorological measurements performed May 15, 1984, to June, 1984, by the SMHI1986Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 586.
  Fredriksson, Ulf
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Vindklassificering av en plats på Hemsön1986Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 587.
  Wern, Lennart
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Spridningsberäkningar för Volvo BM ABs anläggning i Braås1986Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 588.
  Fredriksson, Ulf
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Spridningsberäkningar för Volvo BMs fabrik i Landskrona1986Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 589.
  Wern, Lennart
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Spridningsberäkningar för Volvo Hallsbergverken1986Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 590.
  Robertson, Lennart
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Spridningsberäkningar rörande gasutsläpp vid ScanDust i Landskrona – bestämning av cyanvätehalter1986Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 591.
  Krieg, Roland
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Beräkningar av vindenergitillgången på några platser i Skåne1986Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 592.
  Nilsson, Stefan
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Utvärdering av sommarens (1986) använda konvektionsprognoshjälpmedel1986Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 593.
  Wern, Lennart
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Spridningsberäkningar för svavelsyrafabrik i Falun1986Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 594.
  Wern, Lennart
  et al.
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Ring, Sture
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Spridningsberäkningar för ny ugn, SSAB II1986Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 595.
  Häggkvist, Kenneth
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Spridningsberäkningar av freon 22 från Ropstens värmepumpverk1986Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 596.
  Fredriksson, Ulf
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Spridningsberäkningar för en planerad panncentral vid Lindsdal utanför Kalmar1986Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 597.
  Robertson, Lennart
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Spridningsberäkningar rörande utsläpp av NOx inom Fagersta kommun1986Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 598.
  Krieg, Roland
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Kvick, Tord
  SMHI.
  Vindmätningar i höga master1986Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 599.
  Persson, Christer
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Rodhe, H.
  MISU.
  De Geer, L-E.
  FOA.
  Tjernobylolyckan - En meteorologisk analys av hur radioaktivitet spreds till Sverige1986Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 600.
  Wern, Lennart
  et al.
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Fredriksson, Ulf
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Spridningsberäkning för Kockums Plåt-teknik, Ronneby1986Rapport (Annet vitenskapelig)
9101112131415 551 - 600 of 707
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
v. 2.35.8
|