Change search
Refine search result
9101112131415 551 - 600 of 708
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 551.
  Kindell, Sven
  SMHI, Professional Services.
  Luften i Nässjö1987Report (Other academic)
 • 552.
  Fredriksson, Ulf
  et al.
  SMHI, Core Services.
  Krieg, Roland
  SMHI, Research Department, Air quality.
  En överskalig klimatstudie för Tornby, Linköping1987Report (Other academic)
 • 553.
  Bergstrand, Erland
  SMHI.
  Östergötlands skärgård - Vattenmiljön1987Report (Other academic)
 • 554.
  Häggkvist, Kenneth
  SMHI, Professional Services.
  En numerisk modell för beräkning av vertikal momentumtransport i områden med stora råhetselement: Tillämpning på ett energiskogsområde1987Report (Other academic)
 • 555.
  Juhlin, Bo
  SMHI, Core Services.
  Oceanografiska observationer utmed svenska kusten med kustbevakningens fartyg 19851986Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report contains results from oceanographical measurements1985 administered by the Swedish Meteorological andHydrological Institute, and performed by Swedish coastquard vessels. The work has been sponsored by the SwedishEnvironment Protection Board.

 • 556.
  Broman, Barry
  SMHI, Research Department, Climate research - Rossby Centre.
  Uppföljning av sjövärmepump i Lilla Värtan1986Report (Other academic)
 • 557.
  Svensson, Jonny
  et al.
  SMHI.
  Wickström, Kjell
  SMHI.
  Vågdata från svenska kustvatten 19851986Report (Other academic)
 • 558.
  Juhlin, Bo
  SMHI, Core Services.
  15 års mätningar längs svenska kusten med kustbevakningen (1970 - 1985)1986Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report contains mean values of watertemperature, sal in ity andoxygen round the Swedish coast 1970-1985.The measurements are performed by the Swedish Coast Guard and theSwedish Meteorological and Hydrological lnstitute has administeredthe project.The open sea stations are included to the Swedish programme formonitoring on environmental quality.

 • 559.
  Broman, Barry
  SMHI, Research Department, Climate research - Rossby Centre.
  Oceanografiska stationsnät: Svenskt Vattenarkiv1986Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Oceanografiska stationsnät. Svenskt Vattenarkiv.

 • 560.
  Eriksson, Bertil
  et al.
  SMHI.
  Hovmöller, Ernest
  Frekvensanalys av timvisa temperatur-observationer1986Report (Other academic)
 • 561.
  Bergström, Sten
  et al.
  SMHI, Research Department, Hydrology.
  Ehlin, Ulf
  SMHI.
  Olsson, Per-Eric
  VASO.
  Riktlinjer och praxis vid dimensionering av utskov och dammar i USA: Rapport från en studieresa i oktober 19851986Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Under oktober månad 1985 företog vi en studieresa i USA på uppdrag av Flödeskommittén. Avsikten var att inhämta upplysningar om de riktlinjer, som tillämpas i USA för bestämning av dimensionerade flöden för utskov vid kraftverk och regleringsdammar. Inte minst viktigt var att genom personliga samtal med meteorologer, hydrologer och tekniker få ett grepp om metodernas fördelar och svagheter samt vilka subjektiva bedömningar, som påverkar beräkningsresultaten. Vi kom även att diskutera frågor om hydrologiska prognoser och datainsamlingssystem. 

 • 562.
  Häggström, Martin
  et al.
  SMHI, Core Services.
  Persson, Magnus
  SMHI.
  Utvärdering av 1985 års vårflödesprognoser.1986Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  HBV-modellen är för prognosändamål kalibrerad i 32 områden. Under våren 1985 användes den för prognoser i 27 av dessa områden. Prognoser med arealnederbördsmetoden gjordes i 43 områden.

  Prognoserna var av 3 typer:

  1. Långtidsprognoser över kvarvarande tillrinning.
  2. Långtidsprognoser över högsta flödet uner vårfloden.
  3. Korttidsprognoser över flödesutvecklingen baserade på meteorologiska femdygnsprognoser.

  HBV-modellen användes för alla 3 typerna av prognoser, medan arealnederbördsmetoden endast är tillämpbar på prognoser av typ 1.

 • 563.
  Häggkvist, Kenneth
  et al.
  SMHI, Professional Services.
  Persson, Christer
  SMHI, Research Department, Air quality.
  Robertson, Lennart
  SMHI, Research Department, Air quality.
  Spridningsberäkningar rörande gasutsläpp från ett antal källor inom SSAB Luleå-verken1986Report (Other academic)
 • 564.
  Kvick, Tord
  et al.
  SMHI.
  Krieg, Roland
  SMHI, Research Department, Air quality.
  Robertson, Lennart
  SMHI, Research Department, Air quality.
  Vindförhållandena i Sveriges kust- och havsband, rapport nr 21986Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Med syfte att ta fram vindenergi kartor för de svenska kust- och havsområdena har vi gått vidare med de havsvindstudier som genomfördes av SMHI 1983-84.

  Vi har dels kunnat analysera längre tidsserier av mätdata från kasunfyrar och dels gjort ytterligare simuleringar med den dynamiska vindfältsmodellen som i detta projekt utnyttjas med några smärre modifieringar.

  De mätdata som nu utnyttjats är 5-7.5 års timvisa vinddata från sju kasunfyrar där SMHI har automatiska väderstationer placerade.Dessa mätningar görs på 25-35 meters höjd över havsytan och i områden som är fria från öar. Uppmätta data har korrigerats med hänsyn till de störningar i vindströmningen som  uppstår runt fyrkropparna.

  Den dynamiska vindfältsmodell vi arbetat med beskrevs första gången av Danard ( 1977) och är en enkel en-nivås 2 dimensionell primitiv ekvationsmodell. Den mindre skalans vind erhålles genom en dynamisk tolkning av den stora skalan.

  De mesoskaliga effekter som parametriseras i modellen och ligger till grund för den dynamiska tolkningen är:

  • friktionseffekter
  • topografin
  • värmeflödet från underlaget

  Mer i detalj innebär detta att vi för den stora skalans karaktäristik utnyttjat den geostrofiska vinden samt temperatur och geopotentialanalyser från marken, 850 mb och 700 mb. Den lilla skalans egenskaper beskrivs genom en digitalisering av topografin och skrovligheten i ett gridnät.

  I denna studie har vi minskat avståndet mellan grid- eller beräkningspunkterna från 22 km till 11 km och utökat den simulerade tidsperioden från tre till tolv månader. Beräkningsområdet omfattar södra Sverige upp till Gävlebukten samt angränsande områden i väster och öster.

  Slutresultaten redovisas i form av medianvindens fördelning för 100 m nivån i kartskalan 1: 2500000 och i form av rörelseenergikartor för 100 meters höjd i skalan 1: 1250000. De senare kan sammanfattas i följande punkter.

  • Vindenergipotentialen är ca 40% högre vid den bästa kasunfyrsplatserna,Trubaduren, än vid den sämsta, Gustav Dahlen.
  • 10-15 km ut från land är vindenergipotentialen i regel 35-45%högre än vid de land lägen som ligger närmast stranden.
  • De mest vindrika områdena längs de svenska kusterna finns, enligt vad som framkommit i denna studie, längs hela västkustenoch sydväst om Falsterbo, syd och öst om Öland, nordväst om Gotland och i Alands hav.
 • 565.
  Färnlöf, Sören
  et al.
  SMHI.
  Melin, Curry
  SMHI.
  Meteorologi1986Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  SMH I vill med detta häfte på ett enkelt sätt försöka förklara de fysikaliska processer som samverkar i vår atmosfär vid bildning av olika väder. Vi vill också väcka ett allmänt intresse för meteorologin och dess tvärvetenskapliga karaktär. De vanligaste meteorologiska instrumenten har vi enkelt beskrivit.Innehållet är anpassat till högstadiets kunskaper och är därför menat som ett första steg för förståelse av meteorologin.

  Vi hoppas att vi lyckats i vårt syfte och att Du somläsare skall få nytta och glädje av detta häfte.

 • 566.
  Johansson, Barbro
  et al.
  SMHI, Professional Services.
  Bergstrand, Erland
  SMHI.
  Jutman, Torbjörn
  SMHI, Core Services.
  Skåneprojektet - Hydrologisk och oceanografisk information för vattenplanering - Ett pilotprojekt1986Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Skåneprojektet är ett pilotprojekt för utveckling av ett system för beräkning och presentation av hydrologisk och oceanografisk information.I kedjan från de hydrologiska och oceanografiska observationerna fram till en presentationsform, exempelvis kartbild, prövas olika alternativ med avseende på metodik och presentationsformer.Projektet initierades under 1984, Själva pilotprojeket avslutas med denna rapport. En utvärderingsfas följer med sikte på ett genomförande av kartläggningen för hela landet inklusive kustområden.Utvärderingsfasen kommer bl a att innehålla samarbetsprojekt med andra statliga verk och länsstyrelsen i Kristianstad län. Dessa har främst till syfte att vidareutveckla de delar av systemet, som rör utnyttjande av informationen som planeringsunderlag.Inom SMHI pågår andra projekt med nära anknytning till Skåneprojektet. Digitalisering av landets vattendelare pågår inom SVAR (Svenskt Vattenarkiv), och tillsammans med Rymdbolaget görs en utvärdering av potentialen hos fjärranalys som metod att kartera landskapsbeskrivande variabler.Den här rapportens innehåll har fördelats så, att den, som vill göra en snabb genomläsning, kan hoppa över kapitel fyra och fem, vilka innehåller detaljerade beskrivningar från hydrologisk respektive oceanografisk synpunkt av det system, som översiktligt behandlas i kapitel tre.

 • 567.
  Johansson, Barbro
  SMHI, Professional Services.
  Vattenföringsberäkningar i Södermanlands län - ett försöksprojekt1986Report (Other academic)
 • 568.
  Häggström, Martin
  SMHI, Core Services.
  Översiktlig sammanställning av den geografiska fördelningen av skador främst på dammar i samband med septemberflödet 19851986Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I september 1985 inträffade ett stort flöde i vattendrag i södra Norrland och norra Svealand. Flödet medförde en hel del översvämningsskador och bl a skedde flera dammbrott. Orsaken till flödet var att det under tiden 1-7 september kom in flera intensiva regnväder. Området hade också tidigare under sommaren fått mycket nederbörd varför de naturliga vattenmagasinen var välfyllda redan innan septemberregnen. Detsamma gällde för  vattenkraftens regleringsmagasin.

 • 569.
  Brandt, Maja
  SMHI, Core Services.
  Areella snöstudier1986Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den areella variationen hos ett snötäcke påverkas av mångafaktorer. De meteorologiska förhållandena - främst temperaturoch fuktighet - när snön faller, styr snöns ursprungligadensitet och djup. Vind under och efter snötillfället förflyttarsnön. Den ansamlas i svackor och längs hinder, texlängs skogsgränser, och eroderas på utsatta platser, såsomryggar. Snöförluster orsakade av smältning och avdunstningpåverkar även snöackumulationen.

 • 570.
  Persson, Christer
  et al.
  SMHI, Research Department, Air quality.
  Robertson, Lennart
  SMHI, Research Department, Air quality.
  Häggkvist, Kenneth
  SMHI, Professional Services.
  Spridningsberäkningar, SSAB - Luleå-verken1986Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Spridningsberäkningar har utförts för ett par större utsläpp, av haveri­karaktär, från en större masugnsklocka. Utsläppen avser relativt stora gasflöden (20 000 m3 respektive 50 000 m3 ) under kort tid (5 respektive 15 min) och studien har syftat till att bestämma halter av CO och H2S i omgivningen samt områden där risk för explosion kan förekomma. Nedan ges en sammanfattande redovisning av resultaten. Av tabell 1 ( sid 2) framgår hur utsläppen specificerats, och de i tabellen angivna beteckning­arna för respektive fall utnyttjas i sammanfattningen nedan.

 • 571.
  Wern, Lennart
  SMHI, Core Services.
  Spridningsberäkningar för ett kraftvärmeverk i Sundbyberg1986Report (Other academic)
 • 572.
  Olsson, L-E
  et al.
  SMHI.
  Kindell, Sven
  SMHI, Professional Services.
  Air pollution impact assessment for the SABAH timber, pulp and paper complex1986Report (Other academic)
 • 573.
  Kindell, Sven
  SMHI, Professional Services.
  Spridningsberäkningar för Uddevallas fjärrvärmecentral i Hovhult1986Report (Other academic)
 • 574.
  Bringfelt, Björn
  SMHI.
  Test of a forest evapotranspiration model1986Report (Other academic)
 • 575.
  Melgarejo, José
  SMHI.
  An analytical model of the boundary layer above sloping terrain with an application to observations in Antarctica1986Report (Other academic)
 • 576.
  Persson, Christer
  SMHI, Research Department, Air quality.
  Local scale plume model for nitrogen oxides. Verification1986Report (Other academic)
 • 577.
  Zengmao, Wu
  SMHI.
  Numerical analysis of initialization procedure in a two-dimensional lake breeze model1986Report (Other academic)
 • 578.
  Zengmao, Wu
  SMHI.
  Numerical study of lake-land breeze over Lake Vättern, Sweden1986Report (Other academic)
 • 579.
  Taesler, Roger
  SMHI, Research Department.
  Köldperioden av olika längd och förekomst1986Report (Other academic)
 • 580.
  Eriksson, Bertil
  SMHI.
  Nederbörds- och humiditetsklimat i Sverige under vegetationsperioden1986Report (Other academic)
 • 581.
  Krieg, Roland
  et al.
  SMHI, Research Department, Air quality.
  Fredriksson, Ulf
  SMHI, Core Services.
  Vindarna över Sverige1986Report (Other academic)
 • 582.
  Wern, Lennart
  et al.
  SMHI, Core Services.
  Ring, Sture
  SMHI, Professional Services.
  Spridningsberäkningar, SSAB1986Report (Other academic)
 • 583.
  Persson, Christer
  et al.
  SMHI, Research Department, Air quality.
  Wern, Lennart
  SMHI, Core Services.
  Beräkningar av svaveldepositionen i Stockholmsområdet1986Report (Other academic)
 • 584.
  Wern, Lennart
  et al.
  SMHI, Core Services.
  Ring, Sture
  SMHI, Professional Services.
  Spridningsberäkningar för Västhamns-verket HKV1 i Helsingborg1986Report (Other academic)
 • 585.
  Wern, Lennart
  et al.
  SMHI, Core Services.
  Kindell, Sven
  SMHI, Professional Services.
  Robertson, Lennart
  SMHI, Research Department, Air quality.
  Luktberäkningar för AB ELMO i Flen1986Report (Other academic)
 • 586.
  Ericsson, Kjell
  SMHI.
  Meteorological measurements performed May 15, 1984, to June, 1984, by the SMHI1986Report (Other academic)
 • 587.
  Fredriksson, Ulf
  SMHI, Core Services.
  Vindklassificering av en plats på Hemsön1986Report (Other academic)
 • 588.
  Wern, Lennart
  SMHI, Core Services.
  Spridningsberäkningar för Volvo BM ABs anläggning i Braås1986Report (Other academic)
 • 589.
  Fredriksson, Ulf
  SMHI, Core Services.
  Spridningsberäkningar för Volvo BMs fabrik i Landskrona1986Report (Other academic)
 • 590.
  Wern, Lennart
  SMHI, Core Services.
  Spridningsberäkningar för Volvo Hallsbergverken1986Report (Other academic)
 • 591.
  Robertson, Lennart
  SMHI, Research Department, Air quality.
  Spridningsberäkningar rörande gasutsläpp vid ScanDust i Landskrona – bestämning av cyanvätehalter1986Report (Other academic)
 • 592.
  Krieg, Roland
  SMHI, Research Department, Air quality.
  Beräkningar av vindenergitillgången på några platser i Skåne1986Report (Other academic)
 • 593.
  Nilsson, Stefan
  SMHI, Core Services.
  Utvärdering av sommarens (1986) använda konvektionsprognoshjälpmedel1986Report (Other academic)
 • 594.
  Wern, Lennart
  SMHI, Core Services.
  Spridningsberäkningar för svavelsyrafabrik i Falun1986Report (Other academic)
 • 595.
  Wern, Lennart
  et al.
  SMHI, Core Services.
  Ring, Sture
  SMHI, Professional Services.
  Spridningsberäkningar för ny ugn, SSAB II1986Report (Other academic)
 • 596.
  Häggkvist, Kenneth
  SMHI, Professional Services.
  Spridningsberäkningar av freon 22 från Ropstens värmepumpverk1986Report (Other academic)
 • 597.
  Fredriksson, Ulf
  SMHI, Core Services.
  Spridningsberäkningar för en planerad panncentral vid Lindsdal utanför Kalmar1986Report (Other academic)
 • 598.
  Robertson, Lennart
  SMHI, Research Department, Air quality.
  Spridningsberäkningar rörande utsläpp av NOx inom Fagersta kommun1986Report (Other academic)
 • 599.
  Krieg, Roland
  et al.
  SMHI, Research Department, Air quality.
  Kvick, Tord
  SMHI.
  Vindmätningar i höga master1986Report (Other academic)
 • 600.
  Persson, Christer
  et al.
  SMHI, Research Department, Air quality.
  Rodhe, H.
  MISU.
  De Geer, L-E.
  FOA.
  Tjernobylolyckan - En meteorologisk analys av hur radioaktivitet spreds till Sverige1986Report (Other academic)
9101112131415 551 - 600 of 708
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
v. 2.35.8
|