Endre søk
Begrens søket
1234 51 - 100 of 188
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 51.
  Färnlöf, Sören
  SMHI.
  Radarmeteorologi1985Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 52.
  Gidhagen, Lars
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Johansson, Christer
  Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM), Stockholms universitet.
  Törnquist, Lars
  NORDIC - A database for evaluation of dispersion models on the local, urban and regional scale2004Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The EU directives together with the Swedish environmental legislation will require the Swedish municipalities to assess how they comply with given air quality standards. Model tools will be an important and necessary complement to measurements. Air pollution originates only partly from local sources within a particular municipality and there is often an important part that is transported over long distances, even from outside Sweden. Therefore model tools that aspire to simulate total concentrations of a pollutant, have to involve sources and dispersion on different scales, starting with the entire Europe and going down to the microscale of an individual street.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 53.
  Hagmarker, Anders
  SMHI.
  Satellitmeteorologi1991Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  VÄDERSATELLITER METEOROLOGERNAS ÖGON I RYMDEN

  Alltsedan urminnes tider har människan sett molnen ur grodperspektiv. Fiskare, jordbrukare och andra som är beroende av vädret lärde sig att följa utvecklingen av molnhimlen.

  Dä vädertjänsterna upprättades för cirka 100 är sedan blev en av de viktigaste observationerna som utväxlades just molnobservationer.

  De första decennierna av 1900-talet lyckades den s.k. Bergenskolan i Norge att beskriva polarfront-cykloner bl.a. genom att 3-dimensionellt studera molnslag och molndrift . Molnslag och molnmönster avslöjar i hög grad vad som händer i troposfären där vädret utspelar sig.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 54.
  Hagmarker, Anders
  SMHI.
  Satellitmeteorologi1985Rapport (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 55.
  Holmin Fridell, Sofi
  et al.
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Jones, Jörgen
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Bennet, Cecilia
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Södergren, Helena
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Kindell, Sven
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Andersson, Stefan
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Jakobsson, Mattias
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Luftkvaliteten i Sverige år 20302013Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Sveriges luftkvalitet påverkas av lokala och nationella utsläppskällor såväl som av emissioner från Europa. Utsläppen av många luftföroreningar har minskat under de senaste årtiondena tack vare kontinuerligt skärpta emissionskrav. Trots kraftiga minskningar av utsläppen både i Sverige och övriga Europa har inte luftkvaliteten i våra städer, med avseende på kvävedioxid (NO2), ozon (O3) och partiklar (PM10), förbättrats avsevärt det senaste decenniet. Inte heller har t.ex. surheten i Sveriges skogsmarker minskat sedan 1980-talet (Naturvårdsverket, a).SMHI genomförde under 2011 och 2012 en kartläggning av luftmiljö och deposition fram till år 2020 (Andersson et al, 2011 och Omstedt et al, 2012a). I detta fortsättningsprojekt har kartläggningen gjorts ytterligare 10 år framåt i tiden, till år 2030. Studien behandlar både lokal luftkvalitet och beräkningar av bakgrundshalter och deposition.Lokala beräkningar har utförts för 46 gator/vägar i eller i nära anslutning till tätortsmiljö. Beräkningarna omfattar halter av kvävedioxid och partiklar (PM10 och PM2.5). Deposition redovisas för svavel- och kväveföreningar uppdelat på total-, våt- samt torrdeposition.Lufthalter inklusive AOT40 redovisas för ozon.Lokalt uppvisar PM10 flest överskridandena av miljökvalitetsnormerna och miljökvalitetsmålet Frisk luft. Årsmedelvärdet varierar mellan de studerade gatumiljöerna från knappt 10 till 37 μg m–3, och 90-percentilen från knappt 17 till 80 μg m–3. Miljökvalitetsmålet för PM10 beräknas överskridas i 42 av de 46 studerade trafikmiljöerna.PM2.5-halterna ligger väl under miljökvalitetsnormen för samtliga studerade trafikmiljöer. Miljökvalitetsmålet överskrids i åtta av de 42 studerade trafikmiljöerna. Årsmedelvärdet varierar mellan4 och 12 μg m–3.För NO2 varierar årsmedelvärdet i de studerade städerna mellan 6 och 25 μg m–3, 98-percentilen av dygnsmedelvärden mellan 12 och 46 μg m–3 och 98-percentilen av timmedelvärdet mellan 16 och 67 μg m–3. Miljökvalitetsnormerna beräknas inte överskridas i någon av de studerade trafikmiljöerna. Miljökvalitetsmålet Frisk luft för NO2 avseende 98-percentil timmedelvärden överskrids i 4 av de 46 studerade miljöerna. För årsmedelvärden noteras inget överskridande av målet.För fyra gator har en känslighetsanalys genomförts där trafikökningen har hållits oförändrad jämfört med år 2008. Uteblivna trafikökningar till år 2030 jämfört med 2008 leder till minskade haltnivåer mellan 3 och 11 % för PM10 och NO2. PM2.5 påverkas endast marginellt av förändrade trafikflöden.Som följd av minskade emissioner kommer deposition av svavel och oxiderat kväve att minska till år 2030. Depositionen kommer vara fortsatt störst i södra Sverige. Depositionen av reducerat kväve kommer på de flesta platser vara oförändrad.Luftkvaliteten med avseende på marknära ozon kommer att förbättras i Sverige fram till år 2030. Halterna av ozon kommer fortsatt att ligga under miljökvalitetsmålet för ozons påverkan på grödor och skog.De största osäkerheterna i denna studie antas finnas i emissionsdata, trafikökningar på enskilda gator, fordonssammansättningen (t.ex. andelen dieselbilar) och andelen bilar med dubbdäck. I studien används meteorologin för år 2008 vilket gör att erhållna resultat inte inkluderarvariabilitet i meteorologin.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 56.
  Hultberg, Håkan
  SMHI.
  Statistisk prognos av yttemperatur1985Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 57.
  Hultgren, Pia
  et al.
  SMHI.
  Dybbroe, Adam
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Karlsson, Karl-Göran
  SMHI, Forskningsavdelningen, Atmosfärisk fjärranalys.
  SCANDIA -its accuracy in classifying LOW CLOUD: An exchange-work between The Swedish Airforce and SMHI1999Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Low clouds are of great interest for the airborne users of weather forecasts. Therefore it is important to improve the techniques of forecasting low clouds. One valuable way to detect low clouds is through the information from satellite images. A cloud classfication model (named SCANDIA - described by Karlsson, 1996) is used since many years at SMHI. Cloud classification results are distributed to users at the central forecasting office, at local forecasting offices and at forecasting offices of the Swedish Airforce. Since there are still improvements to make in cloud classification applications, the Swedish Airforce startad this project to join the development and research going on in this area at SMHI.

  The study focuses on low clouds. As we know from long term experience and earlier studies, the SCANDIA cloud classification model has problems in specific conditions. These situations are:

  • Low level inversion with no significant cloud signature (due to dawn/dusk illumination or mixed water & ice phases).
  • Sunglint in combination with cold sea.
  • Forward scattering, particularly in moist and hazy atmospheres.

  This document reports on the general performance of the SCANDIA cloud classification scheme concerning the treatment of low clouds. Validations and verifications have been made to identify and focus on the specific problems. A database (MSMS = Matching Satellite Model & SYNOP data) was constructed and is continuously being updated and expanded. MSMS is used for the validations and verifications. By studying the information in the database from surface observations, NOAA AVHRR satellite data, and the SCANDIA classification, the problems can be identified, and same ways to improve the classification model might be found and suggested. In a wider scope, it can be seen as a preliminary study for the purpose of improving the analysis of low cloudines inferred from satellite data in the SMHI mesoscale analysis medel MESAN (Häggmark,1997).

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 58. Hyvarinen, Otto
  et al.
  Karlsson, Karl-Göran
  SMHI, Forskningsavdelningen, Atmosfärisk fjärranalys.
  Dybbroe, Adam
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Investigations of NOAA AVHRR/3 1.6 m m imagery for snow, cloud and sunglint discrimination (Nowcasting SAF): Visiting scientist report: FinnishMeteorologicallnstitute and Swedish Meteorological and Hydrological Institute1999Rapport (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 59.
  Häggkvist, Kenneth
  SMHI, Affärsverksamhet.
  En numerisk modell för beräkning av vertikal momentumtransport i områden med stora råhetselement: En koefficientbestämning1987Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 60.
  Häggkvist, Kenneth
  SMHI, Affärsverksamhet.
  En numerisk modell för beräkning av vertikal momentumtransport i områden med stora råhetselement: Tillämpning på ett energiskogsområde1987Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  En numerisk strömningsmodell för beskrivning av strömningsfältet i och omkring stora råhetselement eller vegetation, vid neutrala skiktningsförhållanden, har utarbetats. Modellen har applicerats på ett "numeriskt" energiskogsparti för två olika vindhastigheter.

  I beräkningsmodellen, där råhetselementen ej löses upp i det numeriska beräkningsnätet, har friktionseffekterna från exempelvis vegetationselement, parametriserats i rörelseekvationer och i turbulensmodellen, k-fmodellen. En koefficient som ingår i friktionsparametriseringen har bestämts med hjälp av mätdata från två vindtunnelförsök med konstgjord vegetation, rektangulära plattor och cylindriska stavar. God överensstämmelse med vindtunnelmätningarna erhölls vid koefficientkalibreringen.

  Beräkningsresultaten beträffande energiskogspartiet har ej jämförts med mätningar. Hastighetsfält och vertikalfördelningen av turbulenta egenskaper bedöms som rimliga. Utvecklingen av det gränsskikt som vegetationen ger upphov tiIl, visar vid en jämförelse med litteraturen, god överensstämmelse. Till exempel så beräknas det interna gränsskiktets höjd till~ 10 m (ovanför energiskogen), 100 m nedströms skogskanten. Ytterligare 100 m nedströms var den beräknade höjden ~ 15 m. Den "numeriska" energiskogens råhets längd (zo), låg inom intervallet 0. 5-1. 0 m, vilket väl överensstämmer med data för likartad vegetation enligt litteraturen.

  En viss osäkerhet råder beträffande det bästa sättet att representera de vegetativa elementens geometri. Den friktionsparametrisering som här har använts förutsätter normalt att vegetationselementens vertikalprojicerade area är känd. Denna area är svår att mäta och vindberoende. Detta har föranlett användningen av en form av totalarea av de dominerande vegetationselementen, Leaf Area Index, som är relativt lätt att fastställa. Hur den relevanta arean i friktionsparametriseringen skall uttryckas är dock en fråga som bör beaktas i eventuellt fortsatt arbete med denna typ av vegetationsströmningsberäkningar.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 61.
  Häggkvist, Kenneth
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Spridningsberäkningar av freon 22 från Ropstens värmepumpverk1986Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 62.
  Häggkvist, Kenneth
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Spridningsberäkningar rörande gasutsläpp från syrgas- och bensenupplag inom SSAB Luleåverken1986Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 63.
  Häggkvist, Kenneth
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Vindlaster på kordahus vid Alviks Strand - numeriska beräkningar1987Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 64.
  Häggkvist, Kenneth
  et al.
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Persson, Christer
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Robertson, Lennart
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Spridningsberäkningar rörande gasutsläpp från ett antal källor inom SSAB Luleå-verken1986Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 65.
  Ivarsson, Karl-Ivar
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Resultat av byggväderprognoser - säsongen 1984/851986Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 66.
  Jansson, Anna
  et al.
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Josefsson, Weine
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Modelling of surface global radiation and CIE-weighted UV-radiation for the period 1980-20002007Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  saltning. Detta ökar dock vägslitaget och mängden vägdamm som ackumuleras i vägmiljön, som i sin tur

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 67.
  Joelsson, Rune
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Något om användningen av numeriska prognoser på SMHI (i princip rapporten till ECMWF)1986Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 68.
  Joelsson, Rune
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  USAs månadsprognoser1986Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  De amerikanska månadsprognoserna återges ofta i svensk dagspress, ibland även i TV. Bland annat av den anledningen kan det finnas skäl att närmare utröna tillförlitligheten hos dessa prognoser.

  Den prognosmetod som används vid amerikanska vädertjänsten, Climate Analysis Center (CAC), är i stort sett den som beskrivits av Namaias 1953, men med vissa modifieringar.Man jobbar mycket med cirkulationen på 700 mb, och försöker med hjälp av den prognoserade förändringen dra slutsatser om vädret vid marken. Arbetssättet är en blandning av statistiska metoder, numeriska prognoser och sist men inte minst subjektiva bedömningar och justeringar.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 69.
  Johnston, Sheldon
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Karlsson, Karl-Göran
  SMHI, Forskningsavdelningen, Atmosfärisk fjärranalys.
  METEOSAT 8 SEVIRI and NOAA AVHRR Cloud Products: A Climate Monitoring SAF2007Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  åtgärder för att minska halka, såsom användning av vinterdäck (med eller utan dubb), sandning och

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 70. Joro, S
  et al.
  Dybbroe, Adam
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Nowcasting SAF-IOP Validating the AVHRR Cloud Top Temperature and Height product using weather radar data Visiting Scientist report2004Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 71.
  Josefsson, Weine
  SMHI, Forskningsavdelningen, Atmosfärisk fjärranalys.
  Computed global radiation using interpolated, gridded cloudiness from the MESA-BETA analysis compared to measured global radiation1989Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  En jämförelse mellan en enkel globalstrålningsmodell baserad på molndata från en mesoskalig analys av observationer Meso-beta och mätningar av globalstrålning i ett ganska tätt nät i Sverige.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 72.
  Josefsson, Weine
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Long-term global radiation in Stockholm, 1922-20182019Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  In 1922 monitoring of global irradiation started in Stockholm, Sweden. Over the years SMHI has been measuring this meteorological quantity with various instruments and at different sites within Stockholm. This type of changes of instruments and sites cause minor, but important systematic changes in the measured global irradiation. Therefore, it is not recommended to directly compare the results from different periods.The report presents methods how this can be done and there is a final data set with long-term global radiation data for Stockholm. Daily and monthly final data are presented on a web-page at www.smhi.seAs a bi-product the sunshine duration was also digitized, controlled and corrected. These data can be found in Appendix 3.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 73.
  Josefsson, Weine
  SMHI, Forskningsavdelningen, Atmosfärisk fjärranalys.
  Normalvärden för perioden 1961-90 av globalstrålning och solskenstid i Sverige1993Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Månadsmedelvärden av globalstrålning och solskenstid för standard normalperioden 1961-1990 ges för ett antal stationer. Metoden att hänföra mätningarna till en gemensam period samt några av de problem som finns beskrivs översiktligt. Fördelningen över Sverige av årsvärdet för de bägge variablerna presenteras med isolinjekartor.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 74.
  Josefsson, Weine
  SMHI, Forskningsavdelningen, Atmosfärisk fjärranalys.
  UV-radiation measured in Norrköping 1983-20032004Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The purpose of this work is to homogenise a number of different data sets of daily values of UV-radiation to enable studies of the temporal variation of UV-radiation and atmospheric processes. Efforts are concentrated on the longest series measured using a Robertson-Berger and a Solar Light Model 501 radiometer. The lack of practical and reliable calibration standards have made measurements of UV uncertain. There are also several sources of uncertainty inherited in the designs of the instruments as well as uncertainties in the input data to the models used for corrections and for filling gaps of missing data.The primary goal is to achieve a homogenous data set. The second goal is to mimic a true CIE-weighted irradiation, McKinley and Diffey (1987). The third goal is to be as close as possible to an absolute irradiance scale.There are some factors that will prevent the achievement of these goals. These factors will introduce uncertainty in various fashions and affect the data differently. The applied corrections are assumed to remove systematic differences in a statistical sense. However, as will be discussed below, large differences may still remain in the hourly data.For those not familiar with measurements in the UV spectral range it may seem surprising that UV data recorded by different instruments differ so much. This is partly due to the very large change (several orders of magnitude) in the solar spectrum combined with small differences in the spectral responsivity of the instruments in this range. Apparently small differences in spectral responsivity will produce relatively large variable differences in the output only by changing the solar elevation during the day or during the year. The yearly effect will be seen in the results below.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 75.
  Josefsson, Weine
  et al.
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Ottosson Löfvenius, Mikaell
  SMHI.
  Measurements of total ozone 2006-20082009Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This report summarises the quality control, quality assurance and measurements of total ozone at Norrköping and Vindeln for the period 2006-2008. Significant incidents affecting the measurements are noted. Daily data are listed and plotted.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 76.
  Josefsson, Weine
  et al.
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Ottosson Löfvenius, Mikaell
  SMHI.
  Total ozone from zenith radiance measurements: An empirical model approach2008Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  At Vindeln monitoring of the total ozone has been done using the Dobson spectrophotometer #30 since 1991. The fundamental observation is done by observing the direct solar radiance. However, when clouds cover the sun an observation of the zenith radiance is collected. This type of measurement is called a zenith observation and by using an empirical relation one can deduce the total ozone. Up to now an old empirical relation based on data from Boulder USA has been applied. In this report we present the development and testing of a site specific empirical relation.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 77.
  Josefsson, Weine
  et al.
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Ottosson Löfvenius, Mikaell
  Perrnilla, Löfvenius
  Measurements of total ozone 2012-20152016Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This report summarises the quality control, quality assurance and measurements of total

  ozone at Norrköping and Vindeln for the period 2012-2015. Significant incidents affecting the

  measurements are documented. Daily data are listed and plotted.

  This work was supported by the Swedish Environmental Protection Agency.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 78.
  Karlsson, Karl-Göran
  SMHI, Forskningsavdelningen, Atmosfärisk fjärranalys.
  Information från Meteosat - forskningsrön och operationell tillämpning1985Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 79.
  Kindbom, Karin
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Sjöberg, Karin
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Munthe, John
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Peterson, Kjell
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Persson, Christer
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Roos, Elisabet
  SMHI.
  Bergström, Robert
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Nationell miljöövervakning av luft- och nederbördskemi 1996: IVL Rapport B 12891998Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  I föreliggande rapport redovisas resultat från 1996 års mätningar av luftens och nederbördens sammansättning i bakgrundsmiljö i Sverige. Rapporten redovisar mätresultat från de båda nationella övervakningsnäten EMEP-nätet och Luft- och nederbördskemiska nätet. I rapporten redovisas även de spridnings- och depositionberäkningar som gjorts med Sverigemodellen. Samtliga mätningar drivs av IVL medan modellberäkningarna med Sverigemodellen utförs av SMHI. Verksamheten finansieras av Miljöövervakningsenheten vid Naturvårdsverket.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 80.
  Kindbom, Karin
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet AB.
  Svensson, Annika
  IVL Svenska Miljöinstitutet AB.
  Sjöberg, Karin
  IVL Svenska Miljöinstitutet AB.
  Persson, Christer
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Nationell miljöövervakning av luft- och nederbördskemi 1997, 1998 och 19992001Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  I föreliggande rapport redovisas resultat från 1997, 1998 och 1999 års mätningar av luftens och nederbördens sammansättning i bakgrundsmiljö i Sverige. Rapporten redovisar mätresultat från de båda nationella övervakningsnäten EMEP och Luft- och nederbördskemiska nätet. I rapporten redovisas även de spridningsoch depositionsberäkningar som gjorts med Sverigemodellen för 1997 och 1998. Samtliga mätningar drivs av IVL medan modellberäkningarna med Sverigemodellen utförs av SMHI. Verksamheten finansieras av Miljöövervakningsenheten vid Naturvårdsverket.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 81.
  Kindell, Sven
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Luften i Nässjö1987Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 82.
  Kindell, Sven
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Spridningsberäkningar för Ericsson, Ingelstafabriken1985Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 83.
  Kindell, Sven
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Spridningsberäkningar för SUPRAs anläggningar i Köping1985Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 84.
  Kindell, Sven
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Spridningsberäkningar för Uddevallas fjärrvärmecentral i Hovhult1986Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 85.
  Kindell, Sven
  et al.
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Ring, Sture
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Spridningsberäkningar för SAABs planerade bilfabrik i Malmö1986Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 86.
  Kindell, Sven
  et al.
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Wern, Lennart
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Luftvårdsstudie avseende industrikombinatet i Nynäshamn (koncentrations- och luktberäkningar)1985Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 87. Korpela, Aarno
  et al.
  Dybbroe, Adam
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Thoss, Anke
  SMHI, Forskningsavdelningen, Atmosfärisk fjärranalys.
  Nowcasting SAF - Retrieving Cloud Top Temperature and Height in Semi-transparent and Fractional Cloudiness using AVHRR2001Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Cloud top temperature and height estimates obtained from AVHRR infrared imagery require a correction for semi-transparency when cirrus layers are present. In this work we investigated the possibility of using the 11 μm and12 μm window channel brightness temperatures for the correction. We developed software which implements a method based on the work of Inoue (1985) and Derrien et al. (1988). In this method the cloud top temperature is derived for each small image segment by fitting a curve to . a twodimensional histogram of the segment, formed by using the brightness temperatureT ( 11 μm) and the brightness temperature diff erence T ( 11 μm) - T(l2μm). By extrapolating the model fit of the distribution to the opaque limit, a temperature estimate can be assigned to the semi-transparent cloud pixels, thereby replacing the measured brightness temperature which observes the combined background radiation and cloud emission. In this work, in addition to implementing data processing with the histogram based correction, we also developed a graphical user interface for testing the method, in order to provide a tool for the overall evaluation of the product.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 88.
  Krieg, Roland
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Beräkningar av vindenergitillgången på några platser i Skåne1986Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 89.
  Krieg, Roland
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Andersson, C.
  SMHI.
  Utemiljön vid Kvarnberget, Lysekil1986Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 90.
  Krieg, Roland
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Andersson, C.
  SMHI.
  Vindmätningar i höga master - kvartalsrapport 1/19861986Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 91.
  Krieg, Roland
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Andersson, C.
  SMHI.
  Vindmätningar i höga master - kvartalsrapport 2/19861986Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 92.
  Krieg, Roland
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Andersson, C.
  SMHI.
  Vindmätningar i höga master, kvartalsrapport 4/19851986Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 93.
  Krieg, Roland
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Fredriksson, Ulf
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Vindarna över Sverige1986Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 94.
  Krieg, Roland
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Johansson, L.
  SMHI.
  Andersson, C.
  SMHI.
  Vindmätningar i höga master, kvartalsrapport 3/19851986Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 95.
  Krieg, Roland
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Kvick, Tord
  SMHI.
  Vindmätningar i höga master1986Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 96.
  Krieg, Roland
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Omstedt, Gunnar
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Spridningsberäkningar för Volvos planerade bilfabrik i Uddevalla1985Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 97.
  Krieg, Roland
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Omstedt, Gunnar
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Spridningsberäkningar för Volvos planerade bilfabrik i Uddevalla - kompletterande beräkningar för fabrikerna1985Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 98.
  Krieg, Roland
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Wern, Lennart
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  En klimatstudie för Arlanda stad1986Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 99.
  Kvick, Tord
  SMHI.
  Beräkning av vindenergitillgången på några platser i Halland och Bohuslän1986Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 100.
  Kvick, Tord
  et al.
  SMHI.
  Krieg, Roland
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Robertson, Lennart
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Vindförhållandena i Sveriges kust- och havsband, rapport nr 21986Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Med syfte att ta fram vindenergi kartor för de svenska kust- och havsområdena har vi gått vidare med de havsvindstudier som genomfördes av SMHI 1983-84.

  Vi har dels kunnat analysera längre tidsserier av mätdata från kasunfyrar och dels gjort ytterligare simuleringar med den dynamiska vindfältsmodellen som i detta projekt utnyttjas med några smärre modifieringar.

  De mätdata som nu utnyttjats är 5-7.5 års timvisa vinddata från sju kasunfyrar där SMHI har automatiska väderstationer placerade.Dessa mätningar görs på 25-35 meters höjd över havsytan och i områden som är fria från öar. Uppmätta data har korrigerats med hänsyn till de störningar i vindströmningen som  uppstår runt fyrkropparna.

  Den dynamiska vindfältsmodell vi arbetat med beskrevs första gången av Danard ( 1977) och är en enkel en-nivås 2 dimensionell primitiv ekvationsmodell. Den mindre skalans vind erhålles genom en dynamisk tolkning av den stora skalan.

  De mesoskaliga effekter som parametriseras i modellen och ligger till grund för den dynamiska tolkningen är:

  • friktionseffekter
  • topografin
  • värmeflödet från underlaget

  Mer i detalj innebär detta att vi för den stora skalans karaktäristik utnyttjat den geostrofiska vinden samt temperatur och geopotentialanalyser från marken, 850 mb och 700 mb. Den lilla skalans egenskaper beskrivs genom en digitalisering av topografin och skrovligheten i ett gridnät.

  I denna studie har vi minskat avståndet mellan grid- eller beräkningspunkterna från 22 km till 11 km och utökat den simulerade tidsperioden från tre till tolv månader. Beräkningsområdet omfattar södra Sverige upp till Gävlebukten samt angränsande områden i väster och öster.

  Slutresultaten redovisas i form av medianvindens fördelning för 100 m nivån i kartskalan 1: 2500000 och i form av rörelseenergikartor för 100 meters höjd i skalan 1: 1250000. De senare kan sammanfattas i följande punkter.

  • Vindenergipotentialen är ca 40% högre vid den bästa kasunfyrsplatserna,Trubaduren, än vid den sämsta, Gustav Dahlen.
  • 10-15 km ut från land är vindenergipotentialen i regel 35-45%högre än vid de land lägen som ligger närmast stranden.
  • De mest vindrika områdena längs de svenska kusterna finns, enligt vad som framkommit i denna studie, längs hela västkustenoch sydväst om Falsterbo, syd och öst om Öland, nordväst om Gotland och i Alands hav.
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
1234 51 - 100 of 188
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf