Endre søk
Begrens søket
12345 51 - 100 of 211
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 51.
  Edman, Anna
  et al.
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Sahlberg, Jörgen
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Hjerdt, Niclas
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Marmefelt, Eleonor
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Lundholm, Karen
  SMHI.
  HOME Vatten i Bottenvikens vattendistrikt: Integrerat modellsystem för vattenkvalitetsberäkningar2008Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  SMHI har utvecklat ett interaktivt modellsystem för vattenkvalitetberäkningar i mark, sjöar, vattendrag och kustvatten, HOME Vatten. I detta uppdrag har HOME Vatten implementerats i Bottenhavets vattendistrikt, dvs. i Västerbotten, Jämtland, Västernorrland, Dalarna, Gävleborg och Uppsala län. De ingående modellerna i HOME Vatten är HBV-NP (PLC5-uppsättningen) modellen för mark, sjöar och vattendrag samt Kustzonsmodellen för kustvattnen. Atmosfärsdepositionen både på land och i kustområdet beräknas av den atmosfärskemiska MATCH modellen.HOME Vatten har utvecklats för att vara ett verktyg i svensk vattenförvaltning med speciellt fokus på EUs ramdirektiv för vatten.Modelluppsättningarna i Västerbotten, Västernorrland och Gävleborg läns kustvatten har validerats mot tillgängliga mätdata, och visar en god överrensstämmelse med data.

 • 52.
  Eilola, Kari
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Oceanografi.
  Sahlberg, Jörgen
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Model assessment of the predicted environmental consequences for OSPAR problem areas following nutrient reductions2009Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The Swedish Coastal and Ocean Biogeochemical model (SCOBI) is used for the assessment of eutrophication status in the Skagerrak and the Kattegat, and of the following long-term effects on the ecosystem for the 50% nutrient reduction target (PARCOM Recommendation 88/2). Model validation and the final reporting of the results in accordance with the OSPAR comprehensive procedure are presented.The model is validated by a comparison of a long time series (1985-2002) of the model results to data from a number of stations representing different parts of the model domain. A quantitative examination of the model performance is done by a comparison between the seasonal and annual averages of the model results and in-situ data. The model response to nutrient reductions shows that reducing nutrient inputs from land have the largest effects on the nitrate concentrations in the Kattegat and along the Swedish coast in the Skagerrak. The effects on phosphate concentrations are relatively small. The largest effect obtained from a 50% reduction of anthropogenic nitrogen and phosphorus from the runoff in one country alone is obtained for Sweden. This model experiment reduces the nitrate and chlorophyll concentrations in the Swedish coastal waters by 5%-10% and 3%-6%, respectively. The annual net production is reduced by 2%-4% and changes in sedimentation are less than 1%. The largest reduction is found in the Kattegat.The combined effect from a 50% reduction of anthropogenic nutrient supplies from land and an anticipated realistic reduction of nutrient concentrations in the Baltic Sea and the North Sea reduces the nitrate and phosphate concentrations in the Kattegat and the Swedish parts of the Skagerrak coastal area by 20%-30%. The average chlorophyll concentrations are reduced by 8%-11%. The annual net production and the sedimentation are reduced by 12%-20% and 5%-12%, respectively.

 • 53.
  Eklund, Anna
  et al.
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Axén Mårtensson, Jenny
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Bergström, Sten
  SMHI, Forskningsavdelningen, Hydrologi.
  Björck, Emil
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Dahné, Joel
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Lindström, Lena
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Olsson, Jonas
  SMHI, Forskningsavdelningen, Hydrologi.
  Simonsson, Lennart
  SMHI, Forskningsavdelningen, Hydrologi.
  Sjökvist, Elin
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Sveriges framtida klimat: Underlag till Dricksvattenutredningen2015Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Det senaste resultatet från klimatforskningen har använts för att producera detaljerade analyser av Sveriges framtida klimat. Resultaten bygger på de klimatscenarier som använts av FN:s klimatpanel i dess femte utvärdering (AR5). I denna analys har två scenarier använts; RCP4.5 som innebär stora framtida utsläppsbegränsningar och RCP8.5 som innebär höga utsläpp av växthusgaser i framtiden. Beräkningar av framtidens klimat och vattentillgång bygger på nytt underlag och delvis nya förutsättningar jämfört med tidigare analyser som presenterats av SMHI. De stora dragen i den beräknade förändringen av nederbörd, temperatur, vattentillgång och flöden kvarstår från tidigare utredningar. Användningen av RCP8.5-scenariet, med sin höga framtida koncentration av växthusgaser, förstärker effekterna jämfört med tidigare publicerade analyser. Eftersom resultaten från FN:s klimatpanel (AR5) presenterades så sent som 2013 så har underlaget framtaget av SMHI präglats av ett intensivt utvecklingsarbete. Resultaten har krävt användande av ny metodik och resultaten kommer även fortsättningsvis att utvärderas av SMHI. Analysen har gjorts för ett antal parametrar som är relevanta för dricksvattenförsörjningen. I tabellen nedan visas en översiktlig sammanfattning av resultaten. Parameter Förändring Lufttemperatur Ökning i hela landet, främst i norra Sverige, främst vintertid. Medelnederbörd Ökning i hela landet, främst i Norrlands inland, främst vinter och vår. Kraftig korttidsnederbörd Ökning i hela landet, främst för de korta varaktigheterna. Vattentillgång Ökning av årsmedel i hela landet förutom östra Götaland. Ökningen är störst på vintern. Minskning på sommaren, främst i östra Götaland. 100-årsflöde och 200-årsflöde Ökning i stora delar av landet. Minskning i Norrlands inland och norra kustland samt nordvästra Svealand Lågflöden Mer vanligt i Götaland och Svealand, främst östra Götaland Havsnivåer Stigande havsnivå, nettoökningen störst i södra Sverige Temperatur Klimatberäkningarna visar på en ökning av årsmedeltemperaturen under innevarande sekel, men med stor spridning av resultaten. Störst beräknas ökningen bli i norr, vilket överensstämmer med tidigare resultat från såväl SMHI som IPCC. Skillnaderna mellan de två utsläppsscenarierna är små för perioden 2021-2050 men ökar mot slutet av århundradet. Scenario RCP4.5 innebär i medeltal en ökning på ca 3 grader till 2100 jämfört med perioden 1961-1990. För RCP8.5 är ökningen större, i medeltal ca 6 grader till 2100. Nederbörd Medelnederbörden beräknas öka i hela landet i framtiden. Störst väntas ökningen bli i Norrlands inland. Skillnaden mellan de två utsläppsscenarierna är små för perioden 2021-2050 men ökar mot slutet av århundradet. En ökning väntas under alla årstider, men främst för vintern och våren. Den extrema korttidsnederbörden beräknas bli mer intensiv i ett framtida klimat. Detta gäller främst skyfall med kort varaktighet. Vattentillgång och flöden I framtiden väntas sett över hela året en ökning av vattentillgången i stora delar av landet, främst i norra Sverige och längs Västkusten. I sydöstra Sverige väntas istället en minskning vilket beror på ökad avdunstning. I större delen av landet väntas vårfloden bli lägre och vinterflödena väntas istället öka. Ändringen i vattentillgång skiljer sig åt mellan olika årstider. Sommartid väntas en minskad vattentillgång i större delen av landet, med den största minskningen i östra Götaland. De extrema flödena väntas i framtiden inträffa mer sällan i Norrlands inland och norra kustland samt nordvästra Svealand. I övriga delar av landet väntas de extrema flödena bli vanligare. De nya beräkningarna visar att en större andel av Sveriges yta kan komma att utsättas för förstärkta extremflöden jämfört med tidigare beräkningar. I framtiden väntas antalet dagar med låga flöden bli fler i Götaland och stora delar av Svealand. Den största förändringen beräknas ske i östra Götaland. Detta är en följd av att avdunstningen ökar till följd av ökad temperatur. Havsnivå Den globala havsnivån väntas stiga i framtiden. En beräknad övre gräns för ökningen är ungefär 1 m till år 2100 enligt IPCC:s senaste utvärdering. Landhöjningen motverkar havsnivåhöjningen, speciellt i norra Sverige.

 • 54.
  Eklund, Anna
  et al.
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Axén Mårtensson, Jenny
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Bergström, Sten
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Sjökvist, Elin
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Framtidens vattentillgång i Mälaren, Göta älv, Bolmen, Vombsjön och Gavleån Underlag till Dricksvattenutredningen2016Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Dricksvattenutredningen har, tillsammans med sin referensgrupp för klimatförändringar, valt några orter för mer noggranna fallstudier kring framtida dricksvattenförsörjning. Som ett underlag har SMHI tagit fram denna klimatanalys för de fem ytvattentäkterna Mälaren, Göta älv, Bolmen, Vombsjön och Gavleån.

  Det finns idag en stor risk för översvämningar runt Mälaren, men med en ökad tappningskapacitet vid Slussen och en ny vattendom minskar översvämningsrisken betydligt. Den utökade tappningskapaciteten ger också goda möjligheter att hantera framtidens extrema tillrinningar. Om havsnivåhöjningen blir stor (1 meter globalt) kan nivåerna i Mälaren tidvis bli höga, men översvämningsrisken väntas inte bli lika stor som den är idag. I framtiden beräknas det kunna bli vanligare med låga nivåer i Mälaren.

  Hur stort vattenflödet i Göta älv blir styrs till största delen av vattennivå i Vänern och tappningen från Vänern till Göta älv. I framtidens klimat väntas det bli vanligare med såväl höga som låga nivåer i Vänern. Det leder till att det blir vanligare med både höga och låga vattenflöden i Göta älv. Förhållandena påverkas om regleringsstrategin för Vänern ändras.

  Tillrinningen till Bolmen beräknas i framtiden öka under vintern och minska under vår och sommar. Det väntas bli vanligare med låg tillrinning till sjön medan 100-årstillrinningen väntas öka något i framtiden.

  Medeltillrinningen till Vombsjön beräknas öka något, men skillnaderna mellan årstiderna blir stora med ökad tillrinning vintertid och minskad under sommar och vår. Perioden med låg tillrinning under sommaren väntas bli längre.

  Medelflödet i Gavleån beräknas öka i framtiden, men skillnaderna mellan olika årstider är stora. Vårfloden väntas minska och istället ökar vattenflödena vintertid. Vattenflödena  sommartid beräknas minska och perioden med lågflöden bli längre.

 • 55.
  Eklund, Anna
  et al.
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Gardelin, Marie
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Lindroth, Anders
  SMHI.
  Vinteravdunstning i HBV-modellen - jämförelse med mätdata2000Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Avdunstningen är den del i vattenbalansen som är minst känd på grund av att den är svår att mäta. Minst studerad är avdunstningen vintertid. I denna studie har avdunstningsmätningarfrån Norunda, norr om Uppsala, använts för de fem vintrarna 1994/1995 till 1998/1999. Mätningarna har utförts inom NOPEX-projektet (Northern Hemisphere Climate-processes Land-surface Experiment). Den beräknade avdunstningen i HBV-modellen har jämförts med dessa mätningar för att få en uppfattning om den modellberäknade avdunstningens kvalitet. För beräkning av avdunstningen i HBV-modellen används främst två olika metoder, dels avdunstning beräknad med Penmans formel, dels temperaturberoende avdunstning enligt Thornthwaites metod. En rad olika varianter av dessa båda metoder har testats i simuleringar med HBV-modellen, t.ex. avdunstningsberäkningar med och utan interceptionsmagasin.

  Den uppmätta avdunstningens storlek och variation är i stort sett likartad under de olika vintrarna trots att vintrarna haft mycket olika karaktär. De fyra första vintrarna var avdunstningens dygnsmedelvärde från oktober till mars mellan 0,20 och 0,24 mm. Det sker en betydande avdunstning även vid tillfällen då marken är snötäckt, i medeltal 0, 15 mm/dygn.

  Tidigare har man antagit att HBV-modellen underskattar avdunstningen under vintern. Man har i modellberäkningarna tvingats att korrigera snönederbörden med en faktor ner till 0, 7 för att få vattenbalansen att stämma. De jämförelser som här gjorts mellan uppmätt och beräknad avdunstning visar dock att man i de flesta fall i detta område inte gör någon underskattning av vinteravdunstningen. Av de metoder som idag används för att beräkna avdunstning ger Penman-ETF bättre resultat än Thornthwaitemetoden. Införandet av ett interceptionsmagasin till Penman-ETF-simuleringen ger en förbättring av vinteravdunstningen.

  Det är svårt att göra några generella förändringar av avdunstningsberäkningarna i HBVmodellen baserat på denna studie, eftersom de slutsatser som dragits vid denna undersökning endast gäller för vinterperioden i Norunda. Nya rutiner för avdunstningsberäkningarna bör även grundas på studier av avdunstningen under övrig tid av året, det vill säga den period då avdunstningen har betydligt större inverkan på vattenbalansen. Visst samband har påvisats mellan avdunstningen vintertid och ångtrycksdeficit. Försök bör göras att inkludera denna variabel i avdunstningsberäkningarna i HBV-modellen.

 • 56.
  Eklund, Anna
  et al.
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Johnell, Anna
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Tofeldt, Linda
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Tengdelius Brunell, Johanna
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Andersson, Maria
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Ivarsson, Cajsa-Lisa
  SMHI, Affärsverksamhet.
  German, Jonas
  SMHI.
  Sjökvist, Elin
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Andersson, Elinor
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Vattennivåer, tappningar, vattentemperaturer och is i Hjälmaren Beräkningar för dagens och framtidens klimatförhållanden2017Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Beräkningar har gjorts för hur vattennivåer, tappningar, vattentemperatur och is beräknas förändras i Hjälmaren fram till 2100 på grund av den globala uppvärmningen.De tydligaste förändringarna i Hjälmaren i ett framtida klimat väntas bli att:

  • Det blir vanligare med låga nivåer.
  • De allra högsta nivåerna (så kallad beräknad högsta nivå) väntas öka något.
  • Det blir högre vattentemperaturer.
  • Det blir kortare period med is

  Vattennivån i Hjälmaren väntas förändras måttligt i framtida klimat. Den tydligaste förändringen är att det vänas bli vanligare med låga nivåer, främst under sommar och höst. Detta är en följd av att avdunstningen, både från växtligheten i Hjälmarens avrinningsområde och direkt från sjön, beräknas öka i framtiden. I dagens klimat är vattennivån lägre än 21, 6 m (vilket motsvarar Hjälmarens sänkningsgräns) under i genomsnitt en månad per år. I framtiden väntas nivån vara lägre än 21,6 m under ca 3,5 månader.

  För de allra högsta nivåerna (beräknad högsta vattennivå) syns en ökning för det kraftigaste utsläppsscenariot (RCP8.5) medan förändringarna är små för scenariot med begränsade utsläpp av växthusgaser (RCP4.5).Vattentemperaturen i Hjälmaren väntas öka med cirka en halv grad till mitten av seklet och mellan 1 och 2,5 grader till slutet av seklet. Antal dagar per år med ytvattentemperaturer över 20 grader beräknas öka från dagens cirka sju veckor per år till cirka 9 veckor i mitten av seklet och upp till 12 veckor i slutet av seklet. I dagens klimat är Hjälmaren islagd varje vinter. I framtida klimat väntas isläggningen utebli vissa vintrar.

 • 57.
  Eklund, Anna
  et al.
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Stensen, Katarina
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Alavi, Ghasem
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Jacobsson, Karin
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Sveriges stora sjöar idag och i framtiden.: Klimatets påverkan på Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren. Kunskapssammanställning februari 2018.2018Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  I denna rapport beskrivs den klimatrelaterade problematiken kring landets fyra störstasjöar i ett tidsperspektiv fram till 2100. Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren ärmycket olika till sin karaktär, men vissa gemensamma problem finns. Av sjöarna är detVänern som har de största problemen i dagens klimat och fram till slutet av detta sekel,medan Mälaren troligtvis är den sjö som kommer få störst problem i ett längretidsperspektiv.Klimatförändringarna medför bland annat förändrade vattennivåer, förändradevattenflöden, ökande vattentemperatur, minskad istäckning och havsnivåhöjning vilketger konsekvenser för olika intressen runt sjöarna.En gemensam svårighet för klimatanpassning kring de stora sjöarna är att det inte ärtydligt vem som ska ta ansvar och kostnader för klimatanpassningsåtgärder. Detta är etthinder för att komma vidare med de problem som idag finns för Vänern och för denlångsiktiga klimatanpassningen av Mälaren, bortom detta sekel.Gemensamt för sjöarna är också att det finns behov av ytterligare underlag kring: Samhällsekonomiska konsekvenser av klimatförändringarna för sjöarna Analyser av hur ekosystemen i de enskilda sjöarna påverkas av varmare vattenoch kortare perioder med is. Modellering av hur råvattenkvaliteten förändras i framtiden. Mer observationer för att fånga upp klimateffekter i sjöarna.Till varje sjö har en referensgrupp bestående av representanter för olika intressen kringsjöarna bildats. Mycket av det som beskrivs i rapporten är underlag som tagits fram inomramen för projektet och frågeställningar som kommit upp under möten medreferensgrupperna, men även befintlig litteratur har använts.

 • 58.
  Eklund, Anna
  et al.
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Stensen, Katarina
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Alavi, Ghasem
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Jacobsson, Karin
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Sveriges stora sjöar idag och i framtiden. Klimatets påverkan på Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren. Kunskapssammanställning februari 2018.2018Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  I denna rapport beskrivs den klimatrelaterade problematiken kring landets fyra största sjöar i ett tidsperspektiv fram till 2100. Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren är mycket olika till sin karaktär, men vissa gemensamma problem finns. Av sjöarna är det Vänern som har de största problemen i dagens klimat och fram till slutet av detta sekel, medan Mälaren troligtvis är den sjö som kommer få störst problem i ett längre tidsperspektiv.

  Klimatförändringarna medför bland annat förändrade vattennivåer, förändrade vattenflöden, ökande vattentemperatur, minskad istäckning och havsnivåhöjning vilket ger konsekvenser för olika intressen runt sjöarna.

  En gemensam svårighet för klimatanpassning kring de stora sjöarna är att det inte är tydligt vem som ska ta ansvar och kostnader för klimatanpassningsåtgärder. Detta är ett hinder för att komma vidare med de problem som idag finns för Vänern och för den långsiktiga klimatanpassningen av Mälaren, bortom detta sekel.

  Gemensamt för sjöarna är också att det finns behov av ytterligare underlag kring:

  • Samhällsekonomiska konsekvenser av klimatförändringarna för sjöarna
  • Analyser av hur ekosystemen i de enskilda sjöarna påverkas av varmare vatten och kortare perioder med is.
  • Modellering av hur råvattenkvaliteten förändras i framtiden.
  • Mer observationer för att fånga upp klimateffekter i sjöarna.

  Till varje sjö har en referensgrupp bestående av representanter för olika intressen kring sjöarna bildats. Mycket av det som beskrivs i rapporten är underlag som tagits fram inom ramen för projektet och frågeställningar som kommit upp under möten med referensgrupperna, men även befintlig litteratur har använts.

 • 59.
  Eklund, Anna
  et al.
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Tofeldt, Linda
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Johnell, Anna
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Andersson, Maria
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Tengdelius Brunell, Johanna
  SMHI, Affärsverksamhet.
  German, Jonas
  SMHI.
  Sjökvist, Elin
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Rasmusson, Maria
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Harbman, Ulrika
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Andersson, Elinor
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Vattennivåer, tappningar, vattentemperaturer och is i Vänern. Beräkningar för dagens och framtidens klimatförhållanden2017Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Beräkningar har gjorts för hur vattennivåer, tappningar, vattentemperatur och is beräknas förändras i Vänern fram till 2100 på grund av den globala uppvärmningen. De tydligaste förändringarna i Vänern och Göta älv i ett framtida klimat beräknas bli att:  Det blir vanligare med låga nivåer i Vänern.  Det blir vanligare med höga nivåer i Vänern.  Det blir vanligare med låga tappningar i Göta älv.  Det blir vanligare med höga tappningar i Göta älv.  Det blir högre vattentemperaturer.  Det blir kortare perioder med is. I denna rapport redovisas nya beräkningar för Vänerns nivåer som ersätter de tidigare beräkningarna från 2010 (Bergström m.fl. 2010).

 • 60.
  Eklund, Anna
  et al.
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Tofeldt, Linda
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Tengdelius Brunell, Johanna
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Johnell, Anna
  SMHI, Affärsverksamhet.
  German, Jonas
  SMHI.
  Sjökvist, Elin
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Rasmusson, Maria
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Andersson, Elinor
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Vattennivåer, tappningar, vattentemperaturer och is i Vättern Beräkningar för dagens och framtidens klimatförhållanden2017Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Beräkningar har gjorts för hur vattennivåer, tappningar, vattentemperatur och is beräknas förändras i Vättern fram till 2100 på grund av den globala uppvärmningen.De tydligaste förändringarna i Vättern i ett framtida klimat väntas bli att:

  • Det blir vanligare med låga nivåer.
  • Det blir mindre vanligt med höga nivåer.
  • De allra högsta nivåerna (så kallad beräknad högsta vattennivå) väntas bli oförändrade.
  • Det blir högre vattentemperaturer.
  • Det blir kortare period med is.

  I ett varmare klimat beräknas avdunstningen öka, både från växtligheten i Vätterns tillrinningssområde och direkt från sjöns yta. Det gör att vattennivån i Vättern väntas ligga på en lägre nivå i framtiden. Enligt beräkningarna väntas medelvattennivån i Vättern minska med ca en till två decimeter till slutet av seklet, med ungefär lika stor minskning under alla årstider.Antal dagar per år med nivåer under sänkningsgränsen 88,3 m väntas öka från dagens ca 1,5 månad till ca 3 månader i mitten av seklet och 4-6 månader i slutet av seklet. De allra högsta nivåerna, beräknad högsta vattennivå, beräknas vara oförändrade i framtiden.Vattentemperaturen i Vätterns ytvatten väntas öka med ca en grad till mitten av seklet och ca 1,5 till 3 grader till slutet av seklet. Bottenvattnets temperatur väntas inte förändras till mitten av seklet men öka med upp till en grad i slutet av seklet.Antal dagar per år med ytvattentemperaturer över 20 grader beräknas öka från dagens cirka en vecka per år till cirka två veckor i mitten av seklet och upp till 6 veckor i slutet av seklet. Antalet år då Vättern är islagd beräknas minska kraftigt till slutet av seklet.

 • 61.
  Elenius, Maria
  et al.
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Skurtveit, Elin
  Yarushina, Viktoriya
  Baig, Irfan
  Sundal, Anja
  Wangen, Magnus
  Landschulze, Karin
  Kaufmann, Roland
  Choi, Jung Chan
  Hellevang, Helge
  Podladchikov, Yuri
  Aavatsmark, Ivar
  Gasda, Sarah E.
  Assessment of CO2 storage capacity based on sparse data: Skade Formation2018Inngår i: International Journal of Greenhouse Gas Control, ISSN 1750-5836, E-ISSN 1878-0148, Vol. 79, s. 252-271Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 62.
  Engardt, Magnuz
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Alpfjord, Helene
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Andersson, Camilla
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  PODY-beräkningar med MATCH Sverigesystemet2016Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Vi har utvecklat ett programpaket som möjliggör PODY beräkningar i MATCH Sverigesystemet. Rapporten ger en kortfattad introduktion till PODY och går igenom implementeringen i MATCH-systemet.

  Resultat för receptorerna generic crops (POD3gen-CR) och generic deciduous trees (POD1gen-DT) presenteras för åren 2013-2015 och jämförs med motsvarande data från EMEP-modellen. POD3gen-CR uppvisar stor år-till-år variation och MATCH-resultaten är tydligt högre än motsvarande uppskattningar av EMEP-modellen. POD1gen-DT varierar mindre från år till år och resultaten från MATCH och EMEP-modellen överensstämmer bättre.

  PODY presenteras tillsammans med övriga ozonmått på SMHI:s miljöövervakningssida (www.smhi.se/klimatdata/miljo/atmosfarskemi) med start från miljöövervakningsåret 2013.

 • 63.
  Eriksson, Bertil
  et al.
  SMHI.
  Johansson, Barbro
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Losjö, Katarina
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Vedin, Haldo
  SMHI.
  Skogsskador - klimat1987Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 64. Froberg, Mats
  et al.
  Hansson, Karna
  Kleja, Dan Berggren
  Alavi, Ghasem
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Dissolved organic carbon and nitrogen leaching from Scots pine, Norway spruce and silver birch stands in southern Sweden2011Inngår i: Forest Ecology and Management, ISSN 0378-1127, E-ISSN 1872-7042, Vol. 262, nr 9, s. 1742-1747Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The effects of three common tree species - Scots pine, Norway spruce and silver birch - on leaching of dissolved organic carbon and dissolved nitrogen were studied in an experimental forest with podzolised soils in southern Sweden. We analyzed soil water collected with lysimeters and modeled water fluxes to estimate dissolved C and N fluxes. Specific UV absorbance (SUVA) was analyzed to get information about the quality of dissolved organic matter leached from the different stands. Under the O horizon, DOC concentrations and fluxes in the birch stands were lower than in the spruce and pine stands; annual fluxes were 21 g m(-2) y(-1) for birch and 38 g m(-2) y(-1) and 37 g C m(-2) y(-1) for spruce and pine, respectively. Under the B horizon, annual fluxes for all tree species ranged between 3 and 5 g C m(-2) y(-1), implying greater loss of DOC in the mineral soil in the coniferous stands than in the birch stands. We did not find any effect of tree species on the quality of the dissolved organic matter, as measured by SUVA, indicating that the chemical composition of the organic matter was similar in leachates from all three tree species. Substantial amounts of nitrogen was leached out of the soil profile at the bottom of the B horizon from the pine and birch stands, whereas the spruce stands seemed to retain most of the nitrogen in the soil. These differences in N leaching have implications for soil N budgets. (C) 2011 Elsevier B.V. All rights reserved.

 • 65.
  Gardelin, Marie
  et al.
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Lindström, Göran
  SMHI, Forskningsavdelningen, Hydrologi.
  Priestley-Taylor evapotranspiration in HBV-simulations1997Inngår i: Nordic Hydrology, ISSN 0029-1277, E-ISSN 1996-9694, Vol. 28, nr 4-5, s. 233-246Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Estimations of potential evapotranspiration as input to runoff calculations with the HBV model are usually given as monthly standard values calculated with the Penman method. Daily changes in the weather conditions can in later model versions be taken into account by the introduction of a temperature anomaly correction of the evapotranspiration. In this study daily values of potential evapotranspiration calculated with the Priestley-Taylor method were used as input to the model. The required net radiation estimations were calculated from routine weather observations including cloudiness. Potential evapotranspiration was calculated on a three hour basis over a 20-year period. Model simulations using different input data on the potential evapotranspiration were made for three drainage basins (3,500-4,300 km(2)) in Sweden. The Priestley-Taylor evapotranspiration generally gave small improvements of the runoff simulations. The simple temperature anomaly correction method gave improvements of the same size.

 • 66. Gastgifvars, Maria
  et al.
  Lauri, Hannu
  Sarkanen, Annakaisa
  Myrberg, Kai
  Andrejev, Oleg
  Ambjörn, Cecilia
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Modelling surface drifting of buoys during a rapidly-moving weather front in the Gulf of Finland, Baltic Sea2006Inngår i: Estuarine, Coastal and Shelf Science, ISSN 0272-7714, E-ISSN 1096-0015, Vol. 70, nr 4, s. 567-576Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The Gulf of Finland is an elongated estuary located in the north-eastern extremity of the Baltic Sea. This semi-enclosed sea-area is subject to heavy sea traffic, and is one of the main risk areas for oil accidents in the Baltic. The continuous development and validation of operational particle drift and oil-spill forecasting systems is thus seen to be essential for this sea-area. Here, the results of a three-day drift experiment in May 2003 are discussed. The field studies were performed using GPS-positioned surface floating buoys. The aim of this paper is to evaluate how well models can reproduce the drift of these buoys. Model simulations, both in forecast and hindcast modes. were carried out by three different 3D hydrodynamic models, the results of which are evaluated by comparing the calculated drifts with observations. These models were forced by HIRLAM (High Resolution Limited Area Model) and ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) meteorological forecast fields. The simulated drift of the buoys showed a good agreement with observations even when, during the study period, a rapidly-changing wind situation was observed to affect the investigation area; in this situation the winds turned about 100 degrees in half an hour. In such a case it is a very complicated task to forecast the drifters' routes: there is a need to regularly update the meteorological forcing fields and to use these regularly-updated fields throughout the simulations. It is furthermore recommended that forecasts should be made using several circulation models and several meteorological forecasts, in order to get an overview of the accuracy of the forecasted drifts and related differences in between the forecasts. (c) 2006 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 • 67. Gode, Jenny
  et al.
  Axelsson, Johan
  Eriksson,, Sara
  Holmgren, Kristina
  Hovsenius, Gunnar
  Kjellström, Erik
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Larsson, Per
  Lundström, Love
  Persson, Gunn
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Tänkbara konsekvenser för energisektorn av klimatförändringar- Effekter, sårbarhet och anpassning2007Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 68.
  Gotthardsson, Martin
  et al.
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Lindell, Sten
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Hydrologiska stationsnät 1989: Svenskt Vattenarkiv1989Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 69.
  Graham, Phil
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Using Multiple RCM Simulations to Investigate Climate Change Effects on River Flow to the Baltic Sea2004Inngår i: Fourth Study Conference on BALTEX: Conference Proceedings / [ed] Hans-Jörg Isemer, 2004, s. 164-165Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 70.
  Graham, Phil
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Andreasson, Johan
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Carlsson, Bengt
  SMHI, Forskningsavdelningen, Hydrologi.
  Assessing climate change impacts on hydrology from an ensemble of regional climate models, model scales and linking methods - a case study on the Lule River basin2007Inngår i: Climatic Change, ISSN 0165-0009, E-ISSN 1573-1480, Vol. 81, s. 293-307Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper investigates how using different regional climate model (RCM) simulations affects climate change impacts on hydrology in northern Europe using an offline hydrological model. Climate change scenarios from an ensemble of seven RCMs, two global climate models (GCMs), two global emissions scenarios and two RCMs of varying resolution were used. A total of 15 climate change simulations were included in studies on the Lule River basin in Northern Sweden. Two different approaches to transfer climate change from the RCMs to hydrological models were tested. A rudimentary estimate of change in laydropower potential on the Lule River due to climate change was also made. The results indicate an overall increase in river flow, earlier spring peak flows and an increase in hydropower potential. The two approaches for transferring the signal of climate change to the hydrological impacts model gave similar mean results, but considerably different seasonal dynamics, a result that is highly relevant for other types of climate change impacts studies.

 • 71.
  Graham, Phil
  et al.
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Bringfelt, Björn
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Towards improved modelling of runoff in climate models2001Inngår i: Third study conference on BALTEX / [ed] J. Meywerk, 2001, s. 71-72Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 72.
  Graham, Phil
  et al.
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Chen, Deliang
  Bøssing Christensen, Ole
  Kjellström, Erik
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Krysanova, Valentina
  Meier, Markus
  SMHI, Forskningsavdelningen, Oceanografi.
  Radziejewski, Maciej
  Räisänen, Jouni
  Rockel, Burkhardt
  Ruosteenoja, Kimmo
  Projections of Future Anthropogenic Climate Change2008Inngår i: Assessment of Climate Change for the Baltic Sea Basin / [ed] The BACC Author Team, Springer, Berlin , 2008, s. 133-219Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 73.
  Granström, Carl
  et al.
  SMHI.
  Häggström, Martin
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Lindell, Sten
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Olofsson, Judith
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Eklund, Anna
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Utvärdering av SMHIs hydrologiska prognos- och varningstjänst under höga flöden i Götaland - juni och juli 20072007Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Detta är en utvärdering av SMHI:s hydrologiska prognos och varningstjänsts arbete 26 juni till 20 juli 2007 med flödessituationen i sydvästra Sverige. I dokumentet beskrivs även den hydrologiska situationen för den aktuella tiden.Det höga flödet uppkom på grund av intensivt regnande i slutet på juni. På en del platser föll över 100 mm på ett dygn. Fortsatt regnande gjorde det som i början av juni såg ut som en torr sommar till en blöt sommar med höga flöden och översvämningar. Med hjälp av observationer i realtid, meteorologiska prognoser, hydrologiska, prognoser, visualiseringsverktyg och ett nära samarbete med kraftbolagen är SMHI:s hydrologiska prognos och varningstjänst kontinuerligt uppdaterad på det hydrologiska läget i hela Sverige. När sannolikheten bedöms vara större än 50 % för att en varningsnivå överskrids skall en varning utfärdas. Under mycket höga flöden skall SMHI också stötta länsstyrelse och räddningstjänst med meteorologisk och hydrologisk expertis samt med specialanpassade prognoser.SMHI gör dagligen automatiska prognoser för över 80 st utvalda avrinningsområden i Sverige. Under det aktuella flödet utfördes ett antal manuella specialanpassade prognoser med högre kvalitet för det drabbade området. Generellt var prognoserna av medelgod kvalité. Under flödet arbetade SMHI ca 650 arbetstimmar utöver det som är normalt för perioden för varningstjänst.SMHI har under perioden skickat ut 17 flödesvarningar och 4 hydrologiska informationer. Träffsäkerheten i årets hydrologiska varningar utvärderas i november varje år och ingår därför inte i denna rapport.Efter flödessituationen skickades en enkät ut till de kommuner, länsstyrelser och kraftbolag som berördes av varningarna. Enkäten avsåg perioden juni-juli 2007.En sammanställning av enkätsvaren och samtliga kommentarer redovisas i denna rapport. Det övergripande omdömet om SMHI:s tjänster var positivt.

 • 74.
  Granström, Carl
  et al.
  SMHI.
  Johnell, Anna
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Häggström, Martin
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Utvärdering av SMHIs hydrologiska prognos- och varningstjänst under höga flöden i sydvästra Sverige- nov 2006 till jan 20072007Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Rapporten är en utvärdering av SMHI:s hydrologiska prognos- och varningstjänsts arbete 26 oktober 2006-19 januari 2007 med flödessituationen i sydvästra Sverige. I dokumentet beskrivs även den hydrologiska situationen för den aktuella tiden.Det höga flödet uppkom på grund av en blöt höst och förvinter i södra Sverige. Det milda vädret med riklig nederbörd fortsatte sedan under första delen av januari och orsakade en andra flödestopp på många ställen. Med hjälp av observationer i realtid, meteorologiska prognoser, hydrologiska, prognoser, visualiseringsverktyg och ett nära samarbete med kraftbolagen är SMHI:s hydrologiska prognos- och varningstjänst kontinuerligt uppdaterad på det hydrologiska läget i hela Sverige. När sannolikheten bedöms vara större än 50 % för att en varningsnivå överskrids skall en varning utfärdas. Under mycket höga flöden skall SMHI också stötta länsstyrelse och räddningstjänst med meteorologisk och hydrologisk expertis samt med specialanpassade prognoser.SMHI gör dagligen automatiska prognoser för över 80 st utvalda avrinningsområden i Sverige. Under det aktuella flödet utfördes ett antal manuella specialanpassade prognoser med högre kvalitet för det drabbade området. Generellt var prognoserna av god kvalitet, men på vissa ställen blev prognoserna sämre på grund av olika orsaker. Under flödet lade SMHI ned ca 1100 arbetstimmar utöver det som är normalt för perioden.SMHI har under perioden skickat ut 38 flödesvarningar och 12 hydrologiska informationer. Utvärdering av årets hydrologiska varningars träffsäkerhet görs i november varje år och ingår därför inte i denna rapport. Efter flödet skickades en enkät ut till de kommuner, länsstyrelser och kraftbolag som berördes av varningarna. Enkäten avsåg perioden nov 2006-dec 2006. En sammanställning av enkätsvaren och samtliga kommentarer redovisas i denna rapport. Det övergripande omdömet om SMHI:s tjänster var positivt.

 • 75.
  Hjerdt, Niclas
  et al.
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Sahlberg, Jörgen
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Marmefelt, Eleonor
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Lundholm, Karen
  SMHI.
  HOME Vatten i Bottenhavets vattendistrikt: Integrerat modellsystem för vattenkvalitetsberäkningar2008Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  SMHI har utvecklat ett interaktivt modellsystem för vattenkvalitetberäkningar i mark, sjöar, vattendrag och kustvatten, HOME Vatten. I detta uppdrag har HOME Vatten implementerats i Bottenhavets vattendistrikt, dvs. i Västerbotten, Jämtland, Västernorrland, Dalarna, Gävleborg och Uppsala län. De ingående modellerna i HOME Vatten är HBV-NP (PLC5-uppsättningen) modellen för mark, sjöar och vattendrag samt Kustzonsmodellen för kustvattnen. Atmosfärsdepositionen både på land och i kustområdet beräknas av den atmosfärskemiska MATCH-modellen. HOME Vatten har utvecklats för att vara ett verktyg i svensk vattenförvaltning med speciellt fokus på EUs ramdirektiv för vatten. Modelluppsättningarna i Västerbotten, Västernorrland och Gävleborg läns kustvatten har validerats mot tillgängliga mätdata, och visar en god överrensstämmelse med data. Key words/sök-, nyckelord HOME Vatten, HBV-NP, PLC5, Kustzonsmodell, integrerat modellsystem, biogeokemisk modell Supplementary notes/Tillägg Number of pages/Antal sidor 48 Language/Språk Svenska ISSN and

 • 76.
  Holmin Fridell, Sofi
  et al.
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Jones, Jörgen
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Bennet, Cecilia
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Södergren, Helena
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Kindell, Sven
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Andersson, Stefan
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Jakobsson, Mattias
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Luftkvaliteten i Sverige år 20302013Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Sveriges luftkvalitet påverkas av lokala och nationella utsläppskällor såväl som av emissioner från Europa. Utsläppen av många luftföroreningar har minskat under de senaste årtiondena tack vare kontinuerligt skärpta emissionskrav. Trots kraftiga minskningar av utsläppen både i Sverige och övriga Europa har inte luftkvaliteten i våra städer, med avseende på kvävedioxid (NO2), ozon (O3) och partiklar (PM10), förbättrats avsevärt det senaste decenniet. Inte heller har t.ex. surheten i Sveriges skogsmarker minskat sedan 1980-talet (Naturvårdsverket, a).SMHI genomförde under 2011 och 2012 en kartläggning av luftmiljö och deposition fram till år 2020 (Andersson et al, 2011 och Omstedt et al, 2012a). I detta fortsättningsprojekt har kartläggningen gjorts ytterligare 10 år framåt i tiden, till år 2030. Studien behandlar både lokal luftkvalitet och beräkningar av bakgrundshalter och deposition.Lokala beräkningar har utförts för 46 gator/vägar i eller i nära anslutning till tätortsmiljö. Beräkningarna omfattar halter av kvävedioxid och partiklar (PM10 och PM2.5). Deposition redovisas för svavel- och kväveföreningar uppdelat på total-, våt- samt torrdeposition.Lufthalter inklusive AOT40 redovisas för ozon.Lokalt uppvisar PM10 flest överskridandena av miljökvalitetsnormerna och miljökvalitetsmålet Frisk luft. Årsmedelvärdet varierar mellan de studerade gatumiljöerna från knappt 10 till 37 μg m–3, och 90-percentilen från knappt 17 till 80 μg m–3. Miljökvalitetsmålet för PM10 beräknas överskridas i 42 av de 46 studerade trafikmiljöerna.PM2.5-halterna ligger väl under miljökvalitetsnormen för samtliga studerade trafikmiljöer. Miljökvalitetsmålet överskrids i åtta av de 42 studerade trafikmiljöerna. Årsmedelvärdet varierar mellan4 och 12 μg m–3.För NO2 varierar årsmedelvärdet i de studerade städerna mellan 6 och 25 μg m–3, 98-percentilen av dygnsmedelvärden mellan 12 och 46 μg m–3 och 98-percentilen av timmedelvärdet mellan 16 och 67 μg m–3. Miljökvalitetsnormerna beräknas inte överskridas i någon av de studerade trafikmiljöerna. Miljökvalitetsmålet Frisk luft för NO2 avseende 98-percentil timmedelvärden överskrids i 4 av de 46 studerade miljöerna. För årsmedelvärden noteras inget överskridande av målet.För fyra gator har en känslighetsanalys genomförts där trafikökningen har hållits oförändrad jämfört med år 2008. Uteblivna trafikökningar till år 2030 jämfört med 2008 leder till minskade haltnivåer mellan 3 och 11 % för PM10 och NO2. PM2.5 påverkas endast marginellt av förändrade trafikflöden.Som följd av minskade emissioner kommer deposition av svavel och oxiderat kväve att minska till år 2030. Depositionen kommer vara fortsatt störst i södra Sverige. Depositionen av reducerat kväve kommer på de flesta platser vara oförändrad.Luftkvaliteten med avseende på marknära ozon kommer att förbättras i Sverige fram till år 2030. Halterna av ozon kommer fortsatt att ligga under miljökvalitetsmålet för ozons påverkan på grödor och skog.De största osäkerheterna i denna studie antas finnas i emissionsdata, trafikökningar på enskilda gator, fordonssammansättningen (t.ex. andelen dieselbilar) och andelen bilar med dubbdäck. I studien används meteorologin för år 2008 vilket gör att erhållna resultat inte inkluderarvariabilitet i meteorologin.

 • 77. Humborg, C
  et al.
  Smedberg, E
  Blomqvist, S
  Morth, C M
  Brink, J
  Rahm, Lars
  SMHI, Forskningsavdelningen, Oceanografi.
  Danielsson, A
  Sahlberg, Jörgen
  SMHI, Affärsverksamhet. SMHI, Forskningsavdelningen, Oceanografi.
  Nutrient variations in boreal and subarctic Swedish rivers: Landscape control of land-sea fluxes2004Inngår i: Limnology and Oceanography, ISSN 0024-3590, E-ISSN 1939-5590, Vol. 49, nr 5, s. 1871-1883Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  We examined the hypothesis that the extent of vegetation cover governs the fluxes of nutrients from boreal and subarctic river catchments to the sea. Fluxes of total organic carbon (TOC) and dissolved inorganic nitrogen, phosphorus, and dissolved silicate (DIN, DIP, and DSi, respectively) are described from 19 river catchments and subcatchments (ranging in size from 34 to 40,000 km(2)) in northern Sweden with a detailed analysis of the rivers Lulealven and Kalixalven. Fluxes of TOC, DIP, and DSi increase by an order of magnitude with increasing proportion of forest and wetland area, whereas DIN did not follow this pattern but remained constantly low. Principal component analysis on landscape variables showed the importance of almost all land cover and soil type variables associated with vegetation, periglacial environment, soil and bedrock with slow weathering rates, boundary of upper tree line, and percentage of lake area. A cluster analysis of the principal components showed that the river systems could be separated into mountainous headwaters and forest and wetland catchments. This clustering was also valid in relation to river chemistry (TOC, DIP, and DSi) and was confirmed with a redundancy analysis, including river chemistry and principal components as environmental variables. The first axis explains 89% of the variance in river chemistry and almost 100% of the variance in the relation between river chemistry and landscape variables. These results suggest that vegetation change during interglacial periods is likely to have had a major effect on inputs of TOC, DIP, and DSi into the past ocean.

 • 78. Hytteborn, Julia K.
  et al.
  Temnerud, Johan
  SMHI, Forskningsavdelningen, Hydrologi.
  Alexander, Richard B.
  Boyer, Elizabeth W.
  Futter, Martyn N.
  Froberg, Mats
  Dahne, Joel
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Bishop, Kevin H.
  Patterns and predictability in the intra-annual organic carbon variability across the boreal and hemiboreal landscape2015Inngår i: Science of the Total Environment, ISSN 0048-9697, E-ISSN 1879-1026, Vol. 520, s. 260-269Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Factors affecting total organic carbon (TOC) concentrations in 215 watercourses across Sweden were investigated using parameter parsimonious regression approaches to explain spatial and temporal variabilities of the TOC water quality responses. We systematically quantified the effects of discharge, seasonality, and long-term trend as factors controlling intra-annual (among year) and inter-annual (within year) variabilities of TOC by evaluating the spatial variability in model coefficients and catchment characteristics (e.g. land cover, retention time, soil type). Catchment area (0.18-47,000 km(2)) and land cover types (forests, agriculture and alpine terrain) are typical for the boreal and hemiboreal zones across Fennoscandia. Watercourses had at least 6 years of monthly water quality observations between 1990 and 2010. Statistically significant models (p < 0.05) describing variation of TOC in streamflow were identified in 209 of 215 watercourses with a mean Nash-Sutcliffe efficiency index of 0.44. Increasing long-term trends were observed in 149 (70%) of the watercourses, and intra-annual variation in TOC far exceeded inter-annual variation. The average influences of the discharge and seasonality terms on intra-annual variations in daily TOC concentration were 1.4 and 1.3 mg l(-1) (13 and 12% of the mean annual TOC), respectively. The average increase in TOC was 0.17 mg l(-1) year(-1) (1.6% year(-1)). Multivariate regression with over 90 different catchment characteristics explained 21% of the spatial variation in the linear trend coefficient, less than 20% of the variation in the discharge coefficient and 73% of the spatial variation in mean TOC. Specific discharge, water residence time, the variance of daily precipitation, and lake area, explained 45% of the spatial variation in the amplitude of the TOC seasonality. Because the main drivers of temporal variability in TOC are seasonality and discharge, first-order estimates of the influences of climatic variability and change on TOC concentration should be predictable if the studied catchments continue to respond similarly. (C) 2015 Elsevier B.V. All rights reserved.

 • 79.
  Häggkvist, Kenneth
  SMHI, Affärsverksamhet.
  En numerisk modell för beräkning av vertikal momentumtransport i områden med stora råhetselement: En koefficientbestämning1987Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 80.
  Häggkvist, Kenneth
  SMHI, Affärsverksamhet.
  En numerisk modell för beräkning av vertikal momentumtransport i områden med stora råhetselement: Tillämpning på ett energiskogsområde1987Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 81.
  Häggkvist, Kenneth
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Evaluation of dispersion models for an urban environment: an example from Stockholm, Sweden1997Inngår i: International Journal of Environment and Pollution, ISSN 0957-4352, E-ISSN 1741-5101, Vol. 8, nr 3-6, s. 638-645Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  An air quality management system has been in operational use in the city of Stockholm, Sweden, for several years. In the system there are, in addition to databases for measurements of air pollution and meteorological parameters and emission data, several dispersion models. The models include a Gaussian and a Eulerian (grid) type of dispersion model. An evaluation of the Gaussian and the grid models for Stockholm has been carried out. Simulated concentrations of nitrogen oxides, NOx, have been compared with measured NOx concentrations at three measuring stations in central parts of the city. The evaluation was based on comparisons between measured and simulated concentrations in two time-series, a summer week and a winter week, and between two seasonal simulations, a summer and a winter seasonal average and extreme concentrations. It was noted that the mean difference between the measured and the simulated concentrations during all trials varied from a few percent up to 60%. It was also noted that the differences for the seasonal averages and 98-percentile decreased considerably when the simulated value was picked from the gridpoint with best agreement with the measured value, inside a circle with a radius of one grid distance from the measuring station.

 • 82.
  Häggkvist, Kenneth
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Spridningsberäkningar av freon 22 från Ropstens värmepumpverk1986Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 83.
  Häggkvist, Kenneth
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Spridningsberäkningar rörande gasutsläpp från syrgas- och bensenupplag inom SSAB Luleåverken1986Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 84.
  Häggkvist, Kenneth
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Vindlaster på kordahus vid Alviks Strand - numeriska beräkningar1987Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 85.
  Häggkvist, Kenneth
  et al.
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Persson, Christer
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Robertson, Lennart
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Spridningsberäkningar rörande gasutsläpp från ett antal källor inom SSAB Luleå-verken1986Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 86.
  Häggkvist, Kenneth
  et al.
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Svensson, Urban
  SMHI, Forskningsavdelningen, Oceanografi.
  Taesler, Roger
  SMHI, Forskningsavdelningen.
  NUMERICAL SIMULATIONS OF PRESSURE FIELDS AROUND BUILDINGS1989Inngår i: Building and Environment, ISSN 0360-1323, E-ISSN 1873-684X, Vol. 24, nr 1, s. 65-72Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 87.
  Häggström, Martin
  et al.
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Sahlberg, Jörgen
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Analys av snösmältningsförlopp1993Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 88. Jaenson, Thomas G. T.
  et al.
  Petersson, Erik H.
  Jaenson, David G. E.
  Kindberg, Jonas
  Pettersson, John H. -O.
  Hjertqvist, Marika
  Medlock, Jolyon M.
  Bengtsson, Hans
  SMHI, Affärsverksamhet.
  The importance of wildlife in the ecology and epidemiology of the TBE virus in Sweden: incidence of human TBE correlates with abundance of deer and hares2018Inngår i: Parasites & Vectors, ISSN 1756-3305, E-ISSN 1756-3305, Vol. 11, artikkel-id 477Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 89.
  Johansson, Barbro
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Areal precipitation and temperature in the Swedish mountains - An evaluation from a hydrological perspective2000Inngår i: Nordic Hydrology, ISSN 0029-1277, E-ISSN 1996-9694, Vol. 31, nr 3, s. 207-228Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper presents an evaluation of three different methods for estimation of areal precipitation and temperature, with special emphasis on their applicability for runoff modelling in the Swedish mountains. All three methods estimate the areal values as a weighted mean of the observations at nearby meteorological stations. The weights are determined by: 1) a manual subjective selection of the most representative stations 3) inverse square distance weighting 4) optimal interpolation. The methods were tested in an area with complex topography and precipitation gradients. The evaluation included comparison of areal estimates, verification against point observations and the water balance equation, and sensitivity analyses with respect to method parameters and network changes. The evaluation showed that for simple runoff modelling the subjective and optimal interpolation methods performed equally well, and considerably better than inverse-distance weighting. The evaluation also showed that none of the methods correctly described the spatial variation in precipitation and temperature in the investigated region. They are thus not directly applicable for nbn-routine modelling applications where the estimation of runoff is not the sole objective. All methods proved to be sensitive to the selection of parameter values, which pointed to possible improvements of the estimates. The optimal interpolation method seemed to be the least sensitive to changes in the meteorological network.

 • 90.
  Johansson, Barbro
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Modelling the effects of wetland drainage on high flows1993Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The effects of drainage on high flows hav~ been studied by means of a conceptual runoff

  model (HBV/PULSE). To find parameters, typical for drained wetlands, the model was

  calibrated for two small catchments, one in central Sweden and one in south eastem Finland,

  where runoff data were available for drained and undrained conditions. The catchments had

  different characteristics, and the calibration procedure yielded two different parameter sets.

  The drainage effects in these small basins were studied by simulating the runoff, for a specific

  period, using model parameters for drained and undrained conditions.

  In the Swedish catchment,

  the effects on the runoff were almost negligible.

  In the Finnish catchment, the peak and

  low flows, as well as the total runoff volume increased considerably during the first

  10 years

  after drainage.

  The drainage parameters found for the small experimental basins, were also used to simulate

  the drainage of a 1000 km

  2 catchment in central Sweden, with a 20 % coverage of swamps.

  Hard.ly any effects could be seen when the parameters from the small Swedish basin were

  used. With the Finnish parameters there was a slight increase in peak and low flows, and the

  total runoff volume increased by 3.5 %. When extreme flows were simulated, by entering a

  design area rainf all sequence into the model, the diff erences between peak flows for drained

  and undrained conditions were fully negligible.

 • 91.
  Johansson, Barbro
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Precipitation and Temperature in the HBV Model: A Comparison of Interpolation Methods2000Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This report presents an evaluation of three different methods for estimation of areal precipitation and temperature

  , with

  special emphasis on their applicability for runoff modelling in the Scandinavian mountains. All three methods estimate

  the areal values as a weighted mean of the observations at nearby meteorological stations. The weights are determined

  by:

  a)

  a manual subjective selection of the most representative stations

  b)

  inverse square distance weighting

  c)

  optimal interpolation

  The methods were tested for a mountainous region in the north-western part of Sweden, which is an area with few

  meteorological stations and complex precipitation gradients. The elevation range is some 1500m

  , but meteorological

  stations are normally located at low altitudes in the valleys. For the subjective and inverse distance weighting methods,

  precipitation was extrapolated to higher elevations by assuming a linear increase with elevation

  . For the optimal

  interpolation method the climatological spatial variation in precipitation was described by means of the standard

  deviation, related to topographical features. Temperature was extrapolated using the wet adiabatic lapse rate. The

  evaluation included comparison of areal estimates, verification against point observations and the water balance

  equation and sensitivity analyses with respect to method parameters and network changes.

  For operational runoff modelling in Sweden, areal precipitation and temperature have tradit

  ionally been estimated by the

  subjective weighting method. This evaluation showed that for routine applications this time-consuming method can be

  replaced by optimal interpolation

  . Inverse-distance weighting can not be recommended in areas with few stations and

  complex gradients

  .

  The evaluation also showed that none of the methods correctly described the spatial variation in precipitation and

  temperature in the investigated region. They are thus not directly applicable for non-routine modelling applications

  where the estimation of runoff is not the sole objective. All methods also proved to be sensitive to at least some of the

  necessary parameters like, e

  .g., elevation dependency. This pointed to possible improvements of the estimates, as the

  parameters for the evaluation were selected without special consideration to local conditions

  . The optimal interpolation

  method seemed to be the least sensitive to changes in the meteorological network.

 • 92.
  Johansson, Barbro
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Vattenföringsberäkningar i Södermanlands län - ett försöksprojekt1986Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 93.
  Johansson, Barbro
  et al.
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Andréasson, Johan
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Jansson, Johan
  SMHI.
  Satellite data on snow cover in the HBV model: Method development and evaluation2003Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Hydrological forecasts are essential, both for the prevention of flood damages and for water resources planning. In Northern Sweden, snowmelt plays an important role in the formation of runoff. Spring flood forecasts have been carried out since the middle of the 1970s, using the HBV runoff model. In the HBV model, the snow pack is simulated from interpolated daily observations of point precipitation and temperature. The acquirement of representative data is often difficult as the highest precipitation occurs at high altitudes, which are sparsely populated and difficult to reach. Remote sensing data on the snow pack should thus be important as an additional source of information. The project presented in this report had two aims:- To modify the HBV model to include remote sensing data as input to the simulations.- To evaluate the influence of such data on the accuracy of simulated runoff.The remote sensing data available to the project came from NOAA-AVHRR images, which provided data on snow covered area under cloud free conditions. The evaluation was carried out for a medium-sized catchment in the mountainous region in the northwest of Sweden. Satellite data were available for five different years. To facilitate the use of remote sensing data, a gridded version of the HBV model was developed. Procedures and criteria were developed to automatically calibrate the HBV model against both runoff and snow cover data. This was done to minimise the risk of compensating errors in the parameter values of the model.Due to clouds, remote sensing data are not available on a regular basis. Consequently they were not utilised as model input in the same sense as precipitation and temperature. When available, they were instead used to correct errors in the simulated snow pack. Model routines were developed to compare observed and simulated snow cover and to automatically make the corrections.For the evaluation, the data set was divided into two periods. The model was calibrated independently for each period and verified for the other. The results were contradictory and not conclusive. For the first period, the precipitation appeared to be systematically overestimated, which led to compensating errors in the parameter fitting and an erroneously modelled snow distribution. Attempts to correct the snow pack for the second period thus failed. For the second period, there were no apparent systematic errors in the precipitation input. After calibrating the model for this period, satellite data could be used to considerably improve the accuracy in the runoff simulations for the first period. The overestimation of precipitation and thereby the snow pack could be corrected for.The most effective way to overcome the problem of systematic errors in the input data for the calibration period is longer data records. Another possibility is more sophisticated calibration routines than the ones developed within this project. A grid by grid comparison of modelled and observed snow cover showed systematic deviations. It indicates that there are improvements to be made in the snow model, and that remote sensing data can be useful in such work

 • 94.
  Johansson, Barbro
  et al.
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Bergstrand, Erland
  SMHI.
  Jutman, Torbjörn
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Skåneprojektet - Hydrologisk och oceanografisk information för vattenplanering - Ett pilotprojekt1986Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Skåneprojektet är ett pilotprojekt för utveckling av ett system för beräkning och presentation av hydrologisk och oceanografisk information.I kedjan från de hydrologiska och oceanografiska observationerna fram till en presentationsform, exempelvis kartbild, prövas olika alternativ med avseende på metodik och presentationsformer.Projektet initierades under 1984, Själva pilotprojeket avslutas med denna rapport. En utvärderingsfas följer med sikte på ett genomförande av kartläggningen för hela landet inklusive kustområden.Utvärderingsfasen kommer bl a att innehålla samarbetsprojekt med andra statliga verk och länsstyrelsen i Kristianstad län. Dessa har främst till syfte att vidareutveckla de delar av systemet, som rör utnyttjande av informationen som planeringsunderlag.Inom SMHI pågår andra projekt med nära anknytning till Skåneprojektet. Digitalisering av landets vattendelare pågår inom SVAR (Svenskt Vattenarkiv), och tillsammans med Rymdbolaget görs en utvärdering av potentialen hos fjärranalys som metod att kartera landskapsbeskrivande variabler.Den här rapportens innehåll har fördelats så, att den, som vill göra en snabb genomläsning, kan hoppa över kapitel fyra och fem, vilka innehåller detaljerade beskrivningar från hydrologisk respektive oceanografisk synpunkt av det system, som översiktligt behandlas i kapitel tre.

 • 95.
  Johansson, Barbro
  et al.
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Chen, D L
  Estimation of areal precipitation for runoff modelling using wind data: a case study in Sweden2005Inngår i: Climate Research (CR), ISSN 0936-577X, E-ISSN 1616-1572, Vol. 29, nr 1, s. 53-61Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In mountainous regions, rainfall distribution is influenced by topography in combination with wind speed and direction. This has implications for estimates of catchment precipitation as input to hydrological models. The objective of this work was to investigate if wind information can be used to improve the accuracy of precipitation estimates, particularly for operational applications. A geostrophic wind, computed from pressure observations, was assumed to represent the airflow at an altitude relevant for precipitation distribution. Interpolated values of precipitation (optimal interpolation) were verified directly against point observations. In some mountainous catchments with low annual evapotranspiration, estimates of long-term mean areal precipitation could be verified through the water balance equation. The effects of the interpolations with and without wind information on the performance of a rainfall-runoff model were also investigated. There were 2 main factors in favour of using wind information in the interpolation: (1) a better description of the seasonal distribution; and (2) a lower sensitivity to reductions in the number of meteorological stations.

 • 96.
  Johansson, Barbro
  et al.
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Chen, D L
  The influence of wind and topography on precipitation distribution in Sweden: Statistical analysis and modelling2003Inngår i: International Journal of Climatology, ISSN 0899-8418, E-ISSN 1097-0088, Vol. 23, nr 12, s. 1523-1535Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  To estimate daily catchment precipitation from point observations there is a need to understand the spatial pattern, particularly in mountainous regions. One of the most important processes occurring there is orographic enhancement, which is affected by, among other things, wind speed and wind direction. The objective of this paper was to investigate whether the relationship between precipitation, airflow and topography could be described by statistical relationships using data easily available in an operational environment. The purpose was to establish a statistical model to describe basic patterns Of precipitation distribution. This model, if successful, can he used to account for the topographical influence in precipitation interpolation schemes. A statistical analysis was carried out to define the most relevant variables, and, based on that analysis, a regression model was established through stepwise regression. Some 15 years of precipitation data front 370 stations in Sweden were used for the analysis. The geostrophic wind, computed from pressure observations, was assumed to represent the airflow at the relevant altitude. Precipitation data for each station were divided into 48 classes representing different wind directions and wind speeds. Among the variables selected, the single most important one was found to be the location of a station with respect to a mountain range. On the upwind side, precipitation increased with increasing wind speed. On the leeward side there was less variation in precipitation, and wind speed did not affect the precipitation amounts to the same degree. For ascending air, slope multiplied by wind speed was another important factor. The effect of slope was enhanced close to the coast, and reduced for mountain valleys with upwind barriers. The stepwise procedure led to a regression model that also included the meridional and zonal wind components. Their inclusion might indicate the importance of air mass characteristics not explicitly accounted for. Copyright (C) 2003 Royal Meteorological Society.

 • 97.
  Johansson, Barbro
  et al.
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Edström, Magnus
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Losjö, Katarina
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Bergström, Sten
  SMHI, Forskningsavdelningen, Hydrologi.
  Analys och beräkning av snösmältningsförlopp1998Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  I HBV-modellen, liksom i många andra begreppsmässiga modeller används en enkel graddagmetod för snösmältningsberäkningar. Det har erfarenhetsmässigt visat sig svårt att med mer komplicerade uttryck för snösmältningen förbättra beräkningen av avrinning. Samtidigt har vi sett att de fel som uppstår i HBV-modellen i samband med snösmältning ibland uppträder samtidigt i flera områden. De är alltså inte slumpmässiga, och kan inte enbart förklaras av osäkerheten i de indata som används rutinmässigt. Det tycks som om det i de aktuella vädersituationerna finns en eller flera faktorer som modellen inte tar hänsyn till. I stället för att testa olika komplicerade modeller för snösmältning har, i det här projektet, ett försök gjorts att angripa problemet från motsatt håll. Vi har försökt hitta en koppling mellan meteorologiska förhållanden och modellfel. Speciellt har vi tittat på temperaturens höjdberoende. Studien har genomförts i sex avrinningsområden i den svenska fjällkedjan, och med data från 1975 till 1997.

  För temperaturens höjdberoende utnyttjades data från tre näraliggande stationspar på olika höjd. I HBV-modellen antas vanligen att temperaturen avtar med 0.6°C per 100m. I verkligheten visade sig temperaturgradienten variera kraftigt, och även vid temperaturer över 0°C kunde det inträffa att temperaturen ökade med höjden. Ett svagt samband kunde skönjas mellan temperaturens dygnsvariation vid den lägsta stationen och temperaturgradienten. Däremot gav det inga generella förbättringar i simulerad avrinning att föra in en varierande temperaturgradient i HBV-modellen.

  Vid jämförelserna mellan volymfel och meteorologiska förhållanden kunde endast tendenser till samband påvisas, och då framför allt under vårflodens start. Det tycks som om HBV-modellen oftare underskattar volymen när det blåser mycket, är hög luftfuktighet och/eller molnigt väder, och att volymen oftare överskattas när det är varmt och vackert väder. Detta är i överensstämmelse med energibalansekvationen, med tillförseln av sensibelt värme vid höga vindhastigheter och latent värme vid hög luftfuktighet. Vid vackert väder är det däremot möjligt att en del av den tillgängliga energin går till avdunstning i stället för smältning.

  Resultaten visar återigen att det är svårt att hitta vägar att förbättra beräkning av snösmältning på avrinningsområdesskala. Ett viktigt skäl är osäkerheten i indata. Data från ett fåtal meteorologiska stationer på låg höjd skall extrapoleras över stora avstånd, både vertikalt och horisontellt. De fel som orsakas av detta gör det svårt att särskilja fel som orsakas av en oriktig fysikalisk beskrivning av processerna. En annan generell svårighet vid all modellutveckling är problemet med kompenserande fel. Det innebär att vissa komponenter i ursprungsmodellen oftast innehåller förenklingar eller brister som kompenseras genom justeringar i andra delar av modellen. Slutresultatet kan ofta bli bra, men det kan bli svårt att förbättra modellen eftersom en bättre beskrivning av en viss del kan ta bort denna kompenserande verkan. Därmed blir slutresultatet sämre trots att en enskild process beskrivs mer realistiskt.

 • 98.
  Johansson, Barbro
  et al.
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Jutman, Torbjörn
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  HYDROLOGICAL MAPS DEVELOPMENT OF A SYSTEM FOR CALCULATION AND PRESENTATION1986Inngår i: Nordic Hydrology, ISSN 0029-1277, E-ISSN 1996-9694, Vol. 17, nr 4-5, s. 229-236Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 99.
  Johansson, Barbro
  et al.
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Lindström, Göran
  SMHI, Forskningsavdelningen, Hydrologi.
  Olsson, Jonas
  SMHI, Forskningsavdelningen, Hydrologi.
  Yacoub, Tahsin
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Haase, Günther
  SMHI, Forskningsavdelningen, Atmosfärisk fjärranalys.
  Jacobsson, Karin
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Sanner, Håkan
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Översvämningsprognoser i områden med ofullständiga data: Metodutveckling och utvärdering2007Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Rapporten redovisar slutresultat från projektet ”Översvämningsprognoser Utveckling av metoder för ett rikstäckande system för vattenförings- och vattenståndsprognoser”. Projektet har i huvudsak varit finansierat av Räddningsverket, numera MSB, (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap), men har även utnyttjat resultat från näraliggande projekt finansierade av Elforsk, SMHI och EU.I ett rikstäckande system måste prognoser göras för vattendrag där det saknas detaljerad information om avrinningsområdets och älvfårans egenskaper. Modeller kan inte tillämpas och verifieras på samma sätt som i områden med god datatillgång och tillgång till tidsserier med observerad vattenföring. Eftersom beräkningarna inte kan verifieras mot observationer blir det extra viktigt med bra nederbördsinformation och att kunna ge ett mått på osäkerheten i prognosen. Projektet har dels arbetat med metodutveckling, dels med en omfattande utvärdering av data och beräkningsresultat. En pilotstudie gjordes för flödet sommaren 2004 i Lagan/Ljungby. Fokus har varit på följande områden:- Utveckling och utvärdering av en metodik för att utnyttja meteorologiska och hydrologiska sannolikhetsprognoser- Utvärdering och minimering av osäkerheten i hydrologiska (vattenföring) och hydrauliska (vattenstånd) prognosmodeller.- Utveckling och utvärdering av metoder för att utnyttja radarobservationer av nederbörd.Projektet har visat att det är möjligt att göra vattenståndsprognoser med rimlig noggrannhet, utgående från data som finns tillgängliga i ett rikstäckande system. Tillgång till bra nederbördsinformation för dagarna före prognosen är viktig, speciellt i sjörika system med ett långsamt förlopp. För att kunna göra sannolikhetsprognoser räcker det inte att ta hänsyn till osäkerheten i den meteorologiska prognosen genom att direkt utnyttja meteorologiska ensembleprognoser. Spridningen i de meteorologiska nederbördsprognoserna är inte tillräcklig och osäkerheten i den hydrologiska modellen måste beaktas.De projektresultat som inom det närmaste året kommer att utnyttjas i ett rikstäckande system är de som är relaterade till hydrologisk modellering och sannolikhetsprognoser. Arbetet med att utveckla metoder för att utnyttja radarinformation i operationell skattning av arealnederbörd fortgår. Fallstudier har visat att vattenståndsprognoser kan göras med modeller baserad på översiktlig information om topografi och tvärsektioner i vattendragen. Däremot är det tidsödande att sätta upp en hydraulisk modell för en godtycklig älvsträcka. Tills vidare är det realistiskt att anta att vattenståndsprognoser främst kommer att göras i vattendrag som ingått i den översiktliga översvämningskarteringen.

 • 100.
  Johansson, Barbro
  et al.
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Losjö, Katarina
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Sjödin, Nils
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Chikwanha, Remigio
  Merka, Joseph
  Assessment of surface water resources in the Manyame catchment - Zimbabwe1995Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This report is on the Manyame Water Resources Assessment for Development Project. The aim of the project was to establish an improved hydrological network in the catchment, a mathematical model of its hydrological regime and a hydrological forecasting system for the preparation of river and flood or  drought forecasts.

12345 51 - 100 of 211
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
v. 2.35.9
|