Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1415161718 321 - 340 av 345
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 321.
  Lindström, Göran
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Hydrologi.
  Harlin, Joakim
  SMHI.
  Olofsson, Judith
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Uppföljning av Flödeskommitténs riktlinjer1993Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Flödeskommittens förslag till nya riktlinjer för bestämning av dimensionerande flöden för dammanläggningar utkom 1990. Kontrollberäkningar enligt riktlinjerna visar att de dimensionerande flödena för hösten ligger något lägre än de preliminära beräkningarna i Flödeskommittens rapport. Medelvärdet av de uppmätta flödena i relation till de dimensionerande är med det nu tillgängliga materialet 43% för våren och 40% för hösten. Det finns inga tydliga skillnader i säkerhetsmarginal mellan olika delar av landet, eller mellan vår och höst. Trots detta finns det en relativt stor spridning mellan stationerna.Samtidigheten mellan hög snösmältning och hög nederbörd studerades. Resultaten visar att de två faktorerna sällan uppträder samtidigt. Genom att man i en dimensioneringsberäkning kombinerar kraftig snösmältning och extrem nederbörd fås en avsevärd säkerhetsmarginal, trots att ingen av de två faktorerna har extrapolerats utanför det observerade. De högsta flödena i oreglerade vattendrag i Norrland skapas i första hand av snösmältning. En mindre del av flödena är kombinationsflöden, och en ännu mindre andel domineras av regn. Höstflödena, som vanligtvis är lägre, domineras dock av regn. I södra Sverige orsakas de högsta flödena ofta av kombinationer av regn och snösmältning.Det är mycket svårt att fastställa återkomsttiden för de dimensionerande flödena med någon större precision. Man kan inte förutsätta att de dimensionerande flödena har samma återkomsttid överallt. Det mesta talar dock för att återkomsttiden överstiger 10 000 år med god marginal i de flesta områdena. Risken för att ett dimensionerande flöde skall uppträda någonstans i landet under en hundraårsperiod, bör vara mycket liten. Säkerhetsmarginalen, eller återkomsttiden, tycks ligga på ungefär samma nivå för våren som för hösten. Det är mycket svårt att uppskatta de dimensionerande flödenas återkomsttid genom att utgå från återkomsttiden för det dimensionerande regnet på 24 timmar. Detta beror på att regnets återkomsttid ej är känd och att de högsta flödena i landet till största delen orsakas av snösmältning eller långvarigt regn.Ett något mer homogent resultat vad beträffar det 30 åriga snötäcket i en dimensioncringsberäkning erhölls då snötäckena uppdaterades med hjälp av den uppmätta vattenföringsserien. Underlaget är dock ganska begränsat. Den justering av 30-årssnön som erhölls i de 2 testade områdena innebar en justering av tillrinningsmaximum med knappt 2%. En ny förbättrad avdunstningsrutin i HBV-modellen, hade obetydlig effekt på de  dimensionerande flödena på våren. De dimensionerande höstflödena i södra samt östra Sverige blev I0 - 22 % högre med den nya avdunstningsfunktionen.De höga flödena under sommaren 1993 var i flera av de reglerade Norrlandsälvarna exceptionellt höga för årstiden, men däremot inte i förhållande till oreglerade vårflöden. Exempelvis skulle sommarens flödesnivå i Luleälven uppnås ungefär vart femte år om älven hade varit oreglerad. Nederbördsmängdema på ett dygn låg långt under Flödeskommittens dimensionerande värden. Tillrinningstoppen till Parki och Letsi i Luleälvenanalyserades närmare. Långvarigt regn, och inte snösmältning, var den utlösande faktorn för flödestoppen.

 • 322.
  Harlin, Joakim
  et al.
  SMHI.
  Lindström, Göran
  SMHI, Forskningsavdelningen, Hydrologi.
  Sundby, Mikael
  SMHI.
  Brandesten, Claes-Olof
  Vattenfall Hydropower AB.
  Känslighetsanalys av Flödeskommitténs riktlinjer för dimensionering av hel älv1992Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  En känslighetsanalys av Flödeskommittens riktlinjer för beräkning av dimensionerande

  flöden tillämpade på flermagasinssystemet i Ljusnan redovisas. Simuleringarna har gjorts med hjälp av ett modell.system baserat på HBV-modellen, som kompletterats med regleringsstrategier. Det 14 560 km 2 stora avrinningsområdet delades in i 16 delområden. Vid tre kraftverksdammar studerades känsligheten hos de dimensionerande vattennivåerna med hänsyn tagen till ändringar i de föreskrivna riktlinjerna, regleringsstrategier

  och modellparametrar. Förändringar i den dimensionerande nederbörden, snömagasinet

  eller utskovskapaciteten hade betydande inverkan på högsta vattenståndet i alla tre

  magasinen. Ändringar i regleringsstrategierna hade mindre effekt. Den högsta recessionsparametern i HBV-modellen,

  Ko, hade stor inverkan på de dimensionerande vattennivåerna. Efter det att magasinet fyllts, syntes ett klart samband mellan högsta tillrinning och maximal vattennivå. Studien visar, att det är svårt att förutbestämma den integrerade effekten av extrem nederbörd, snösmältning, markfuktighetstillstånd och reglering i ett system.

 • 323.
  Bergström, Sten
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Hydrologi.
  Harlin, Joakim
  SMHI.
  Lindström, Göran
  SMHI, Forskningsavdelningen, Hydrologi.
  SPILLWAY DESIGN FLOODS IN SWEDEN .1. NEW GUIDELINES1992Ingår i: Hydrological Sciences Journal, ISSN 0262-6667, E-ISSN 2150-3435, Vol. 37, nr 5, s. 505-519Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The new Swedish guidelines for the estimation of design floods for dams and spillways are presented, with emphasis on high-hazard dams. The method is based on a set of regional design precipitation sequences, rescaled for basin area, season and elevation above sea level, and a full hydrological model. A reservoir operation strategy is also a fundamental component of the guidelines. The most critical combination of flood generating factors is searched by systematically inserting the design precipitation sequence into a ten year climatological record, where the initial snowpack has been replaced by a statistical 30-year snowpack. The new guidelines are applicable to single reservoir systems as well as more complex hydroelectric schemes, and cover snowmelt floods, rain floods and combinations of the two. In order to study the probabilities of the computed floods and to avoid regional inconsistencies, extensive comparisons with observed floods and frequency analyses have been carried out.

 • 324.
  Lindström, Göran
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Hydrologi.
  Harlin, Joakim
  SMHI.
  SPILLWAY DESIGN FLOODS IN SWEDEN .2. APPLICATIONS AND SENSITIVITY ANALYSIS1992Ingår i: Hydrological Sciences Journal, ISSN 0262-6667, E-ISSN 2150-3435, Vol. 37, nr 5, s. 521-539Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The recently developed guidelines for design flood calculation in Sweden are based on simulation with a hydrological model. Several meteorological and hydrological conditions are prescribed as input to the model. The sensitivity of the floods according to the new guidelines with respect to those prescriptions is checked as well as the sensitivity to the modelling procedure. In this paper, the HBV hydrological model is used. It is shown that the most sensitive input factor is the design 14-day precipitation sequence. For autumn floods, the scaling relation between the precipitation sequence and the generated floods is in the order of 1:1. For spring floods on the other hand, snowmelt influences the flood magnitude and reduces the sensitivity to precipitation to about 1:0.6. Soil moisture modelling was important in basins with high evapotranspiration. Model calibration could have a large effect on the design flood magnitude. The most sensitive parameter was the high flow recession coefficient, K0. The water stage development in a multi-reservoir system is further influenced by the regulation strategy and spillway capacity. An increased spillway capacity can improve the situation considerably for a particular dam but could at the same time worsen the situation for downstream dams. After the filling of the reservoir there was a clear relation between inflow peak and maximum water stage. The study shows that it is difficult to assess the integrated effects of extreme precipitation, snowmelt, soil moisture status and regulation in a system beforehand.

 • 325.
  Bergström, Sten
  SMHI, Forskningsavdelningen, Hydrologi.
  The HBV model – its structure and applications1992Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 326.
  Lindström, Göran
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Hydrologi.
  RODHE, A
  TRANSIT TIMES OF WATER IN SOIL LYSIMETERS FROM MODELING OF O-181992Ingår i: Water, Air and Soil Pollution, ISSN 0049-6979, E-ISSN 1573-2932, Vol. 65, nr 1-2, s. 83-100Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  A proper description of water pathways and transit times is important in the simulation of groundwater acidification using hydrochemical models. A simple water balance model, describing water flow and transit times in different soil layers, was developed and tested by the use of the stable isotope O-18 as a natural tracer in soil lysimeters. Drainage was collected from lysimeters of three depths: 15, 40, and 80 cm, from two sites in the Stubbetorp research basin in south-eastern Sweden. The content of O-18 in the precipitation and in the drainage from the lysimeters was measured during 2 yr. O-18 was regarded as an ideal tracer, and its concentration in the drainage was modeled using the concentration in the precipitation as input. The percolation from each soil layer was assumed to depend on the inflow and the soil moisture storage in the layer. The most important model parameter, the field capacity, was derived from field information. Sensitivity analysis showed that the model was rather insensitive to other parameter values. Although simple, the model gave good results, both for the flow of water and O-18. The best results were obtained, when ideal mixing in the upper horizons of the soil was combined with piston flow at greater depths. Preferential flow was not found to be of great importance, nor was immobile water. Particle flow velocities and transit times in the soil lysimeters were simulated. The average particle flow velocities were about 0.6 cm d-1. The use of a dynamic model made it possible to simulate the temporal variations in transit times for water in the soil lysimeters. The mean transit times for the 80 cm lysimeter ranged from about 3 to 6 mo with an average value of 4 mo.

 • 327.
  Rodriquez, Mercedes
  et al.
  SMHI.
  Johansson, Barbro
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Lindström, Göran
  SMHI, Forskningsavdelningen, Hydrologi.
  Planos, Eduardo
  INRH Instituto Nacional de Recursos Hidraulicos.
  Remont, Alfredo
  INRH Instituto Nacional de Recursos Hidraulicos.
  Aplicacion del modelo HBV a la cuenca del Río Cauto en Cuba1991Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The work deseribed in this report, was done in eollaboration between the Swedish Meteorological and Hydrologieal Institute (SMID) and the Instituto Nacional de Reeursos Hidraulieos de Cuba (INRH), with financial support from the Swedish Ageney for Teehnieal and Eeonomie Cooperation (BITS). The projeet also reeeived aetive assistanee from the Cuban State Committee for Economie Collaboration (CECE). The main objetive of the projeet was the applieation of the HBV model to the Cauto river basin in eastem Cuba, in order to - foreeast the inflow volwne to the reservoirs located in the basin and - eontribute to the rational use of water in the reservoirs.

 • 328.
  Sandén, Per
  SMHI, Forskningsavdelningen, Hydrologi.
  ESTIMATION AND SIMULATION OF METAL MASS-TRANSPORT IN AN OLD MINING AREA1991Ingår i: Water, Air and Soil Pollution, ISSN 0049-6979, E-ISSN 1573-2932, Vol. 57-8, s. 387-397Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In a watershed with an old mine tailings deposit, mass transport of Cu, Zn and Cd was studied. An extensive sampling program and the use of the PULSE model for the simulation of water flow made it feasible to simulate and compare the dynamics of metal transport at different sites in the study area. Close to the tailings deposit, the weathering rate in the deposit had a large impact on the dynamics of the mass transport, and interannual variation in mass transport was considerably lower than the variation in runoff. Further downstream, the mass transport was almost exclusively determined by the water flow and, thus far unidentified, mechanisms maintained fairly constant metal concentrations in the stream water. The usefulness of the PULSE model for simulating metal concentrations may still be questioned. However, it is noteworthy that a hydrochemical model based on a fairly simple description of the mixing of water from different sources and a very simple pH dependence of the concentration of metals, at least semi-quantitatively, can reproduce the dynamics of metal concentrations and mass transport of metals.

 • 329.
  Sandén, Per
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Hydrologi.
  Rahm, Lars
  SMHI, Forskningsavdelningen, Oceanografi.
  WULFF, F
  NONPARAMETRIC TREND TEST OF BALTIC SEA DATA1991Ingår i: Environmetrics, ISSN 1180-4009, E-ISSN 1099-095X, Vol. 2, nr 3, s. 263-278Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The recently reported tendencies toward decreasing total amounts of silicate in the Baltic Sea are investigated by use of non-parametric trend analysis. The period 1968-1986 showed significant falling trends in surface waters from the whole system. The deepest parts of the Baltic proper did in contrast reveal strong increasing trends. These trends are more pronounced during the latter part of the analysis period which is characterized by stagnant conditions in the Baltic proper. These conditions have been prevailing since the major inflow in 1976. The causes of the observed changes are unclear. The increased load of nutrients and accompanying increase in primary production is, however, one factor. Another is coupled to the stagnation conditions of the Baltic Proper.

 • 330.
  Bergström, Sten
  SMHI, Forskningsavdelningen, Hydrologi.
  PRINCIPLES AND CONFIDENCE IN HYDROLOGICAL MODELING1991Ingår i: Nordic Hydrology, ISSN 0029-1277, E-ISSN 1996-9694, Vol. 22, nr 2, s. 123-136Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  General principles in development and application of hydrological models are discussed and related to the confidence in the results. The presentation is mainly based on the experience from the work with the HBV and PULSE models at the Swedish Meteorological and Hydrological Institute between 1971 and 1990 but has also been influenced by other modelling work. It covers a discussion on the optimal complexity of models, use of observations, calibration, control and sensitivity analysis. Special attention is given to the uncertainties encountered when using hydrological models for the simulation of extreme floods and long-term scenario simulations. Finally a few ethical problems in modelling are mentioned.

 • 331.
  Bergström, Sten
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Hydrologi.
  Sandén, Per
  SMHI.
  Gardelin, Marie
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Analysis of climate-induced hydrochemical variations in till aquifers1990Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  An investigation of the relations between climatological factors and short term variabilityin groundwater storage and hydrochemistry in till aquifers is performed. The analysis isbased on a simple empirical hydrological model, the PULSE model, and groundwaterrecords from four sites in Sweden.The model proved to be capable of describing the dynamics of groundwater levels ordischarge, and at one of the sites it was possible to describe hydrochemical variations aswell. The application to the remaining three sites illustrated that groundwater chemistryshows a much more complex pattem of variations than does corresponding streamflowin this type of basin. The importance of areal variabilities within the recharge area isdiscussed and illustrated by a distribution of the model into two submodels when applyingit to one of the basins.

 • 332.
  Häggström, Martin
  et al.
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Lindström, Göran
  SMHI, Forskningsavdelningen, Hydrologi.
  Application of the HBV model for flood forecasting in six Central American rivers1990Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This report describes the application of a runoff model to six rivers in Central America. It isa part of the project "Streamflow Forecasting and Flood Varning in Central America" for which the Swedish Meteorological and Hydrological Institute (SMHI} has been responsible. The project has been financed by the Swedish International Development Agency (SIDA) and co-ordinated by the Royal Institute of Technology (KTH} in Sweden. The project is one of the efforts to predict and prevent natural disasters in Central America within the duties for Centro de Coordinacion para la Prevención de Desastres Naturales en America Central (CEPREDENAC).

 • 333.
  Bergström, Sten
  SMHI, Forskningsavdelningen, Hydrologi.
  Parametervärden för HBV-modellen i Sverige: Erfarenheter från modellkalibreringar under perioden 1975-19891990Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  HBV-modellen utvecklades vid SMHI i början av 1970-talet och har sedan dess funnit ett stort antal tillämpningar i landet. Inledningsvis var intresset mest knutet till hydrologisk prognosering åt vattenkraftindustrin och översvämningsvarningar till allmänheten, men under senare år har modellen fått spela en allt större roll för beräkning av dimensionerande flöden. Modellen finns i ett antal versioner, HBV-3, HBV-6 och HBV-TL samt ytterligare några för speciella tillämpningar. Dessutom finns ett antal versioner av modellen vid institutioner utanför SMHI såväl i Sverigesom utomlands.

 • 334.
  Häggström, Martin
  et al.
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Lindström, Göran
  SMHI, Forskningsavdelningen, Hydrologi.
  Sandoval, Luz Amelia
  Vega, Maria Elvira
  Aplicacion del modelo HBV a la cuenca superior del Río Cauca1989Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [es]

  El r:fo Cauca recorre el occidente colornbiano de sur a norte, entre dos cadenas rnontafiosas , las cordilleras Central y Occidental. El area de su cuenca es de 58.500 krn. 2 y es el principal tributario del rio Magdalena

 • 335.
  Eriksson, Bertil
  et al.
  SMHI.
  Carlsson, Bengt
  SMHI, Forskningsavdelningen, Hydrologi.
  Dahlström, Bengt
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Preliminär handledning för korrektion av nederbördsmängder1989Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 336.
  Häggström, Martin
  et al.
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Lindström, Göran
  SMHI, Forskningsavdelningen, Hydrologi.
  Sandoval, Luz Amelia
  Vega, Maria Elvira
  Application of the HBV model to the upper Río Cauca basin1988Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The work described in this report is part of a collaboration project between Corporación Autónoma Regional del Cauca (CVC), Colombia, and the Swedish Meteorological and Hydrological Institute (SMHI)

  CVC is an entity, whose main objective is to promote the economic and social development of the upper Cauca basin in the provinces of Cauca and Valle as well as of part of the Colombian Pacific region. One specific objective is to regulate the river, Rio Cauca, for flood control, hydropower generation and for pollution alleviation.

  The collaboration project deals with the application of the conceptual HBV model to the upper Rio Cauca. The work was started in February 1987 and completed in June 1988. The project was financially supported by the Swedish Agency for Technical and Economic Cooperation (BITS).

 • 337.
  Brandt, Maja
  et al.
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Bergström, Sten
  SMHI, Forskningsavdelningen, Hydrologi.
  Gardelin, Marie
  SMHI, Affärsverksamhet.
  MODELING THE EFFECTS OF CLEARCUTTING ON RUNOFF - EXAMPLES FROM CENTRAL SWEDEN1988Ingår i: Ambio, ISSN 0044-7447, E-ISSN 1654-7209, Vol. 17, nr 5, s. 307-313Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 338.
  Lindström, Göran
  SMHI, Forskningsavdelningen, Hydrologi.
  Analys av avrinningsserier för uppskattning av effektivt regn1987Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  En metod för beräkning av effektiv nederbörd ur avrinningsserier presenteras. Metoden innebär, att hela avrinningsområdet betraktas som en effektiv regnmätare, vilken analyseras via sin avrinningsserie. Resultaten inkluderar bidrag från regn, snösmältning och förluster pga magasinering i marken samt tar hänsyn till den areella variationen i alla dessa faktorer.Den föreslagna metoden har tillämpats på 31 avrinningsserier, företrädesvis från områden i norra Sverige, totalt omfattande1 365 observationsår. De erhållna uppskattningarna av effektiva regn är för nederbördstillfällen med enbart regn i allmänhet avsevärt lägre än den nederbördsmängd, som fallit över området. Dessutom kan i flera områden en viss reduktion av risken för höga effektiva regn sommartid skönjas. Orsaken till detta är i första hand effekten av ett markfuktighetsunderskott sommartid. I utpräglade fjällområden är detta förhållande ej lika framträdande.En viss minskning av den största påträffade effektiva regnmängden med ökande areal framgår av materialet.Stora effektiva regn, orsakade av snösmältning under våren, är mer frekventa än stora regntillfällen under sommar och höst, i synnerhet om flerdygnsvärden analyseras.

 • 339.
  Brandt, Maja
  et al.
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Bergström, Sten
  SMHI, Forskningsavdelningen, Hydrologi.
  Sandén, Per
  SMHI, Forskningsavdelningen, Hydrologi.
  ENVIRONMENTAL IMPACTS OF AN OLD MINE TAILINGS DEPOSIT - MODELING OF WATER-BALANCE, ALKALINITY AND PH1987Ingår i: Nordic Hydrology, ISSN 0029-1277, E-ISSN 1996-9694, Vol. 18, nr 4-5, s. 291-300Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 340.
  Brandt, Maja
  et al.
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Bergström, Sten
  SMHI, Forskningsavdelningen, Hydrologi.
  Gardelin, Marie
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Lindström, Göran
  SMHI, Forskningsavdelningen, Hydrologi.
  Modellberäkning av extrem effektiv nederbörd1987Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Följande analys av vattenbalansen vid extrema situationer är ett led i Flödeskommittens arbete med att ta fram nya riktlinjer för dimensioneringsberäkningar för dammar och utskov, som inleddes våren 1985 (Ehlin, 1986). Frågan fick förnyad aktualitet i samband med höstflöden 1985 och 1986, som orsakade översvämningar och ett antal mindre dammras.De viktigaste faktorerna för beräkning av dimensionerande flöden är arealnederbörd, snösmältning, markfuktighet samt flödessituationen före flödet. En analys av extrem nederbörd har utförts (Vedin och Eriksson, 1986). För beräkning av effekten av den extrema nederbörden på flödet behöver även kombinationer av eventuell snösmältning och markfuktighetsunderskott i marken vara kända. Hur stor snösmältning kan tänkas ske i ett avrinningsområde? Kan vi räkna med att marken är helt mättad? Ett sätt att analysera detta är att med HBV-modellen ta fram extrema arealnederbörds- och snösmältningsvärden samt lägsta  markfuktighetsunderskott. I denna rapport redovisas en analys, som bygger på HBV-modellberäkningar i tjugofem avrinningsområden. Sammanlagt täcker områdena 79 000 km2 av Sveriges totala yta på449 000 km2. Den sammantagna tidsperioden för beräkningarna är475 år.

1415161718 321 - 340 av 345
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
v. 2.35.9
|