Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
45678910 301 - 350 av 2198
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 301. Bowling, Laura
  et al.
  Lettenmaier, Dennis
  Graham, Phil
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Land-surface parameterizations in northern regions: preliminary results from the PILPS 2e model intercomparison.2001Ingår i: Third study conference on BALTEX / [ed] Jens Meywerk, 2001, s. 25-26Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 302. Brandefelt, J.
  et al.
  Kjellström, Erik
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Naslund, J. -O
  Strandberg, Gustav
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Voelker, A. H. L.
  Wohlfarth, B.
  A coupled climate model simulation of Marine Isotope Stage 3 stadial climate2011Ingår i: Climate of the Past, ISSN 1814-9324, E-ISSN 1814-9332, Vol. 7, nr 2, s. 649-670Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 303. Brandefelt, Jenny
  et al.
  Kjellström, Erik
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Näslund, Jens-Ove
  Strandberg, Gustav
  Voelker, Antje
  Wohlfarth, Barbara
  The importance of equilibration in glacial climate simulations2010Ingår i: Geophysical Research Abstracts, 2010, Vol. 12, artikel-id EGU2010-10736Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 304.
  Brandt, Maja
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Areella snöstudier1986Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Den areella variationen hos ett snötäcke påverkas av mångafaktorer. De meteorologiska förhållandena - främst temperaturoch fuktighet - när snön faller, styr snöns ursprungligadensitet och djup. Vind under och efter snötillfället förflyttarsnön. Den ansamlas i svackor och längs hinder, texlängs skogsgränser, och eroderas på utsatta platser, såsomryggar. Snöförluster orsakade av smältning och avdunstningpåverkar även snöackumulationen.

 • 305.
  Brandt, Maja
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Bestämning av optimalt klimatstationsnät för hydrologiska prognoser1987Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Det är lätt att avfärda dåliga prognosresultat med att klimatstationsnätet är för glest för att man skall kunna bestämma vinternederbörden korrekt. För att testa antalet behövliga temperatur- och nederbördsstationer för olika typer av områden har vi därför prövat att ändra antalet temperatur- resp. nederbördsstationer och studerat hur det påverkar simuleringarnas precision.Studien har finansierats av Vattenregleringsföretagens samarbetsorgan(VASO).

 • 306.
  Brandt, Maja
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  GENERATION, TRANSPORT AND DEPOSITION OF SUSPENDED AND DISSOLVED MATERIAL - EXAMPLES FROM SWEDISH RIVERS1990Ingår i: Geografiska Annaler. Series A, Physical Geography, ISSN 0435-3676, E-ISSN 1468-0459, Vol. 72, nr 3-4, s. 273-283Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Soil erosion, sediment transport and deposition in river systems in Sweden are discussed. The database consists of observations from a research project and from the Swedish network for the measurement of sediment transport. Examples are given from measurements in small plots, and from river basins of different sizes and characteristics. Effects of hydrological regime, of deposition in lakes, and of geology and human impact are illustrated. It was found that observations of erosion losses in index plots cannot easily be extrapolated to large areas, and that trends of transport most likely reflect trends in runoff.

 • 307.
  Brandt, Maja
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Human impacts and weather-dependent effects on water balance and water quality in some Swedish river basins1990Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The weather has a great effect on the water balance and, indirectly, affects water quality of river systems. At the same tirne, man-made changes in the Iandscape and other human activities have a great impact. To be able to distinguish the human irnpacts from the effects of natura! weather fluctuations we need observations and measurements but also analysis tools.

  In this thesis the PULSE and HBV hydrological models have been used as the analysis tools. Examples are given from forest management, in particular clearcuning, drainage and biomass increase, and from mining and agricultural activities. The models include conceptual descriptions of the most significant hydrological processes and are capable of coping with. weather-dependent fluctuations. Observed air temperature, precipitation and an estimate of the potential evapotranspiration are input data to the models.

  Simple hydrochemical and nitrogen leaching subroutines have been Iinked to the PULSE water balance model.These subroutines have been used to quantify weather-dependent and human effects on pH downstream from a mine tailings deposit and on nitrogen Ieaching from different non-point sources, especially from arable land.

  The applications illustrate the advantage of this type of model for analysis of man-made irnpacts and short-term climatological fluctuations. As the models are restricted to stationary conditions they cannot be used for forecasting of long-term changes due to changes in atmospheric deposition, land use or climate, unless the local effects of these changes are known. Other methods of analysing effects of man-made changes have also been tested, such as conventional comparative investigations, regression analysis and trend analysis. The use of these methods is exemplified by an analysis of human effects on erosion and sediment transport. It was found to be much more difficult to quantify effects with these sirnpler methods

 • 308.
  Brandt, Maja
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Sedimenttransport i svenska vattendrag exempel från 1967-19941996Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  "Sedimenttransport i svenska vattendrag exempel från 1967-1994" är framtagen inom Analysenheten på Affärsområde Samhälle vid SMHI.

  Många års mätning inom sedimenttransportnätet ligger till grunden för denna bearbetning.

  Månads- och årsvärden på halter och transporter finns bearbetade och lagrade för alla stationer. Dessa kan beställas från SMHI. I denna rapport redovisas delar av detta material.

 • 309.
  Brandt, Maja
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  SIMULATION OF RUNOFF AND NITRATE TRANSPORT FROM MIXED BASINS IN SWEDEN1990Ingår i: Nordic Hydrology, ISSN 0029-1277, E-ISSN 1996-9694, Vol. 21, nr 1, s. 13-34Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 310.
  Brandt, Maja
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Skogens inverkan på vattenbalansen1992Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Virkesmängden i Sveriges skogar har ökat under 1900-talet och i första hand beror det på ökad skogsproduktion. I södra Sverige har även skogsrnarksarealen ökat något. Eftersom träd tar upp vatten från marken, har det diskuterats om detta innebär att avdunstningen ökat och i sin tur avrinningen minskat. Frågan har analyserats dels genom beräkning av differensen mellan nederbörd (omräknad till areell och höjdkorrigerad nederbörd) och avrinning, dvs ett relativt mått på evapotranspirationen, för ett antal avrinningsområden i Sverige, och dels genom modellsimulering med HBVmodellen från 1930-talet och framåt.

  Differensberäkningen utifrån den uppmätta nederbörden och avrinningen visar att våta år medför inte bara hög avrinning utan även ofta något högre evapotranspiration än torra år. Man kan inte se några tydliga förändringar i evapotranspirationen i någon av de undersökta områdena mer än mindre upp- och nergångar, som troligen mest beror på klimatets fluktuationer.

  Indata till modellen är nederbörd och lufttemperatur. Modellen tar hand om de väderberoende fluktuationerna och gör det är lättare att skilja klimatförändringar från effekten av ändrad markanvändning. Inte heller den analysen visar några klara trender i evapotranspirationen och avrinningen. Eventuella förändringar försvinner i det brus som uppstår av ofullständiga indata (ett glest nederbördsnät på grund av kravet på homogena långa serier) och på de förenklingar av naturen som ändå sker i modellen. Studien tyder alltså på att det inte skett några tydligt påvisbara förändringar av evapotranspirationen och avrinningen på grund av ökad skogstillväxt.

 • 311.
  Brandt, Maja
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Snömätning med georadar och snötaxeringar i övre Luleälven1991Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Snömätning med flygburen georadarutrustning (i helikopter) har utförts längs fasta linjer i övre Luleälvens tillrinningsområde i april under åren 1986 till 1990. I prognosområdena Suorva, Parki och Tjaktjajaure, som domineras av kalfjäll och där nederbördsstationsnätet är mycket glest, visar de fem årens mätningar, att en uppdatering av HBV-modellens snömagasin utifrån georadarmätningarna kan förbättra prognosutfallet. För skogsområdena Porjus och Letsi, som har ett mer representativt nederbördsstationsnät och bättre prognosutfall, är det svårare att förbättra prognoserna.

 • 312.
  Brandt, Maja
  et al.
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Bergström, Sten
  SMHI, Forskningsavdelningen, Hydrologi.
  INTEGRATION OF FIELD DATA INTO OPERATIONAL SNOWMELT-RUNOFF MODELS1994Ingår i: Nordic Hydrology, ISSN 0029-1277, E-ISSN 1996-9694, Vol. 25, nr 1-2, s. 101-112Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Conceptual runoff models have become standard tools for operational hydrological forecasting in Scandinavia. These models are normally based on observations from the national climatological networks, but in mountainous areas the stations are few and sometimes not representative. Due to the great economic importance of good hydrological forecasts for the hydro-power industry attempts have been made to improve the model simulations by support from field observations of the snowpack. The snowpack has been mapped by several methods; airborne gamma-spectrometry, airborne georadars, satellites and by conventional snow courses. The studies cover more than ten years of work in Sweden. The conclusion is that field observations of the snow cover have a potential for improvement of the forecasts of inflow to the reservoirs in the mountainous part of the country, where the climatological data coverages is poor. This is pronounced during years with unusual snow distribution. The potential for model improvement is smaller in the climatologically more homogeneous forested lowlands, where the climatological network is denser. The costs of introduction of airborne observations into the modelling procedure are high and can only be justified in areas of great hydropower potential.

 • 313.
  Brandt, Maja
  et al.
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Bergström, Sten
  SMHI, Forskningsavdelningen, Hydrologi.
  Gardelin, Marie
  SMHI, Affärsverksamhet.
  MODELING THE EFFECTS OF CLEARCUTTING ON RUNOFF - EXAMPLES FROM CENTRAL SWEDEN1988Ingår i: Ambio, ISSN 0044-7447, E-ISSN 1654-7209, Vol. 17, nr 5, s. 307-313Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 314.
  Brandt, Maja
  et al.
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Bergström, Sten
  SMHI, Forskningsavdelningen, Hydrologi.
  Gardelin, Marie
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Lindström, Göran
  SMHI, Forskningsavdelningen, Hydrologi.
  Modellberäkning av extrem effektiv nederbörd1987Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Följande analys av vattenbalansen vid extrema situationer är ett led i Flödeskommittens arbete med att ta fram nya riktlinjer för dimensioneringsberäkningar för dammar och utskov, som inleddes våren 1985 (Ehlin, 1986). Frågan fick förnyad aktualitet i samband med höstflöden 1985 och 1986, som orsakade översvämningar och ett antal mindre dammras.De viktigaste faktorerna för beräkning av dimensionerande flöden är arealnederbörd, snösmältning, markfuktighet samt flödessituationen före flödet. En analys av extrem nederbörd har utförts (Vedin och Eriksson, 1986). För beräkning av effekten av den extrema nederbörden på flödet behöver även kombinationer av eventuell snösmältning och markfuktighetsunderskott i marken vara kända. Hur stor snösmältning kan tänkas ske i ett avrinningsområde? Kan vi räkna med att marken är helt mättad? Ett sätt att analysera detta är att med HBV-modellen ta fram extrema arealnederbörds- och snösmältningsvärden samt lägsta  markfuktighetsunderskott. I denna rapport redovisas en analys, som bygger på HBV-modellberäkningar i tjugofem avrinningsområden. Sammanlagt täcker områdena 79 000 km2 av Sveriges totala yta på449 000 km2. Den sammantagna tidsperioden för beräkningarna är475 år.

 • 315.
  Brandt, Maja
  et al.
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Bergström, Sten
  SMHI, Forskningsavdelningen, Hydrologi.
  Sandén, Per
  SMHI, Forskningsavdelningen, Hydrologi.
  ENVIRONMENTAL IMPACTS OF AN OLD MINE TAILINGS DEPOSIT - MODELING OF WATER-BALANCE, ALKALINITY AND PH1987Ingår i: Nordic Hydrology, ISSN 0029-1277, E-ISSN 1996-9694, Vol. 18, nr 4-5, s. 291-300Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 316.
  Brandt, Maja
  et al.
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Edler, Lars
  SMHI, Forskningsavdelningen, Oceanografi.
  Andersson, Lars
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Översvämningar längs Oder och Wisla sommaren 1997 samt effekterna i Östersjön1998Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 317.
  Brandt, Maja
  et al.
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Ehlert, Kurt
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Avrinningen från Sverige till omgivande hav1996Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Avrinningen från Sverige till omgivande hav har beräknats från 1931 och framåt dels utifrån direkta vattenföringsbestämningar i större vattendrag och dels genom uppskattningar av vattenflödet för kustområden och små avrinningsområden med hjälp av referensstationer. Uppmätta vattenföringsuppgifter finns från 86% av landarealen. Beräkningarna är lagrade som månads- och årsvärden för alla huvudvattendrag, som mynnar i havet, samt för alla kustområden mellan dessa. Beräkningar finns för 265 områden.Grundvattenflöde som ej förs ut med vattendragen har uppskattats till 0,4 promille av totala avrinningen från Sverige.I rapporten presenteras i tabeller 30-årsmedelvärden och månadsmedelvärden för de större floder vid mynningen och för större kustområden inkluderat mindre vattendrag för perioden 1931-1990. Dessutom redovisas långtidsförändringar, trender och säsongsvariationer samt tillrinningen till havet längs olika kuststräckor.

 • 318.
  Brandt, Maja
  et al.
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Grahn, Gun
  SMHI.
  Avdunstning och avrinningskoefficient i Sverige 1961-1990: Beräkningar med HBV-modellen1998Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Världsmeteorologiska organisationen (WMO) har fastställt att statistiska parametrar, som används för klimatbeskrivningar, skall beräknas för sk normalperioder orn 30 år, såsom 1931-1960, 1961-1990. I Sveriges Nationalatlas (SNA 1995) redovisas ett stort antal kartor för olika parametrar (nederbörd, avrinning, avdunstning, temperatur, snödjup osv) för perioden 1961-1990. Avrinningskartan i SNA togs fram med hjälp av HBV-modellen.Modellen beskriver vattnets kretslopp från nederbörd, snöackumulation till snösmältning, avdunstning, buffring i marken, grundvattenbildning och avrinning på daglig basis, vilket gör det möjligt att plocka ut mer resultat för fler parametrar än bara avrinningen både i rummet och tiden.

  I denna rapport har avdunstningen och avrinningskoefficienter i Sverige närmare studerats utifrån de körningar som gjorts för perioden 1961-1990. Diagrammen och kartorna i rapporten är av översiktlig natur och hänsyn måste tas till det vid utnyttjandet. Kartorna är inte lämpadeför detaljplanering eller vid studier av korta delperioder.

 • 319.
  Brandt, Maja
  et al.
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Grahn, Gun
  SMHI.
  Årnfelt, Erik
  Länsstyrelsen Östergötland.
  Bäckman, Niclas
  Länsstyrelsen Östergötland.
  Anpassning av TRK-systemet från nationell till regional nivå samt scenarioberäkningar för kväve: Tester för Motala Ström2004Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  En nationell belastningsberäkning av kväve och fosfor till Sveriges omgivande hav utfördes inom ett projekt benämnt TRK (Transport, retention, källfördelning – Belastning på havet), som syftade till internationell rapportering. En analys av möjligheten att förfina detta beräkningssystem har utförts. Syftet är att det skall baseras på det nationella systemet och kunna användas generellt på regional nivå både för en finare karakterisering enligt vattendirektivet och åtgärdsbedömning inom det kommande vattendistriktsarbetet.Anpassningen av det nationella TRK-systemet till regional nivå beskrivs i rapporten. Huvudvikten har lagts på kvävesimulering på grund av att beräkningarna är betydligt mer utvecklade för kväve än för fosfor. Nedanstående punkter rör både kväve och fosfor om inget annat står. Bättre framtida fosformodeller kan dock kräva ytterligare anpassning vid en regionalisering. För användare av det regionala TRK-systemet inom vattendistrikten eller t.ex. regional miljöövervakning finns en mer handfast manual som bilaga till rapporten. Från regionaliseringsanalysen i projektet kan följande slutsatser dras:- I den nationella TRK-beräkningen var Sverige uppdelat i 1 000 TRKavrinningsområden. Vid regionaliseringen är en indelning i SVARs standardavrinningsområden en lämplig bas i södra Sverige. Vid behov kan stora sjöar brytas ut som egna avrinningsområden samt även delas vid tydliga sund. För stora närområden till sjöar kan det finnas behov att dela dessa. Arbetet rationaliseras om den SVAR version som använts vid TRK eller vid senaste motsvarandenationella beräkning utnyttjas.- Markanvändningen som beräknats vid den nationella TRK-beräkningen eller senaste motsvarande beräkning utnyttjas. För delade avrinningsområden görs en arealviktning eller en kartanalys vid behov. Den nationella jordartskartan för jordbruksmark är relativt grov och finns det tillgång till regional jordartskarta med bättre upplösning kan det vara aktuellt att göra en förfinad uppdelning av jordbruksmarken för kväve. För framtida beräkningar av fosfor behövs en regional jordartskarta, som omfattar all markanvändning.- Typhalter för kväve och fosfor från nationella TRK eller senaste motsvarande beräkning kan användas med undantag för jordbrukets fosfortyphalter. Beräkningsmetodik för jordbrukets fosfortyphalter behöver ses över i det nationella systemet innan en regionalisering och eventuella scenarioberäkningar görs. Om regionaliseringen kräver redovisning för ett specifikt år kan det behövas nya beräkningar av jordbrukets kvävetyphalter med SOILNDB modellen (och då även av jordbruksmarkens grödofördelning för detta år).- Uppgifter om punktkällor hämtas från den senaste nationella beräkningen eller uppdateras från EMIR med utsläpp för valt år. Om möjligt kompletteras dessa med utsläpp från mindre källor baserat på uppgifter från ansvariga tillsynsmyndigheter och miljörapporter. Uppskattning av utsläpp från mindre reningsverk, som saknar utsläppsdata, kan ske med hjälp av linjär regression som visar sambandet mellan totalutsläpp och antal anslutna personer. I bilagan visas ett exempel på sambandet i Motala Ströms avrinningsområde, som tagits fram för kväveutsläpp från reningsverk med mindre än 3 000 personer anslutna. Den kan användas där mätdata saknas. Motsvarande samband kan skapas för aktuell region.- Utsläpp från enskilda avlopp kan hämtas från TRK eller senaste nationella belastningsberäkning.

 • 320.
  Brandt, Maja
  et al.
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Jutman, Torbjörn
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Alexandersson, Hans
  SMHI.
  Sveriges vattenbalans: Årsmedelvärden 1961-1990 av nederbörd, avdunstning och avrinning1994Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 321. Breuer, L.
  et al.
  Huisman, J. A.
  Willems, P.
  Bormann, H.
  Bronstert, A.
  Croke, B. F. W.
  Frede, H. -G
  Graeff, T.
  Hubrechts, L.
  Jakeman, A. J.
  Kite, G.
  Lanini, J.
  Leavesley, G.
  Lettenmaier, D. P.
  Lindström, Göran
  SMHI, Forskningsavdelningen, Hydrologi.
  Seibert, J.
  Sivapalan, M.
  Viney, N. R.
  Assessing the impact of land use change on hydrology by ensemble modeling (LUCHEM). I: Model intercomparison with current land use2009Ingår i: Advances in Water Resources, ISSN 0309-1708, E-ISSN 1872-9657, Vol. 32, nr 2, s. 129-146Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper introduces the project on 'Assessing the impact of land use change on hydrology by ensemble modeling (LUCHEM)' that aims at investigating the envelope of predictions on changes in hydrological fluxes due to land use change. As part of a series of four papers, this paper outlines the motivation and setup of LUCHEM, and presents a model intercomparison for the present-day simulation results. Such an intercomparison provides a valuable basis to investigate the effects of different model structures on model predictions and paves the ground for the analysis of the performance of multi-model ensembles and the reliability of the scenario predictions in companion papers. in this study, we applied a set of 10 lumped, semi-lumped and fully distributed hydrological models that have been previously used in land use change studies to the low mountainous Dill catchment. Germany. Substantial differences in model performance were observed with Nash-Sutcliffe efficiencies ranging from 0.53 to 0.92. Differences in model performance were attributed to (1) model input data, (2) model calibration and (3) the physical basis of the models. The models were applied with two sets of input data: an original and a homogenized data set. This homogenization of precipitation, temperature and leaf area index was performed to reduce the variation between the models. Homogenization improved the comparability of model simulations and resulted in a reduced average bias, although some variation in model data input remained. The effect of the physical differences between models on the long-term water balance was mainly attributed to differences in how models represent evapotranspiration. Semi-lumped and lumped conceptual models slightly outperformed the fully distributed and physically based models. This was attributed to the automatic model calibration typically used for this type of models. Overall, however, we conclude that there was no superior model if several measures of model performance are considered and that all models are suitable to participate in further multi-model ensemble set-ups and land use change scenario investigations. (C) 2008 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 • 322. Brigode, Pierre
  et al.
  Brissette, Francois
  Nicault, Antoine
  Perreault, Luc
  Kuentz, Anna
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Mathevet, Thibault
  Gailhard, Joel
  Streamflow variability over the 1881-2011 period in northern Quebec: comparison of hydrological reconstructions based on tree rings and geopotential height field reanalysis2016Ingår i: Climate of the Past, ISSN 1814-9324, E-ISSN 1814-9332, Vol. 12, nr 9, s. 1785-1804Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 323.
  Bringfelt, Bertil
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Räisänen, Jouni
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Gollvik, Stefan
  Meterologi.
  Lindström, Göran
  SMHI, Forskningsavdelningen, Hydrologi.
  Graham, Phil
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Ullerstig, Anders
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  The land surface treatment for the Rossby Centre Regional Atmospheric Climate Model - version 2 (RCA2)2001Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  A new version of the land surface scheme has been completed and is now applied in comparative tests of version 2 of the Rossby Centre Regional Atmospheric Climate Model (RCA2) using analysed fields from the ECMWF reanalysis project (ERA). The scheme contains two soil layers and a vegetation layer. There are two prognostic temperatures, one covering the top soil layer plus vegetation and one for a second, deeper soil layer. There is also a third, bottom soil temperature relaxed to six-hourly ERA fields. For soil moisture there are two prognostic layers but no bottom relaxation is used. A hydrologically-based soil moisture model (beta model) is used to represent subgrid soil moisture variability. A hydrological snow model makes regard to subgrid temperature variability using a geographical database for variance of topography. There are equations for heat and moisture exchange between the two soil layers. Here the hydraulic and thermal properties depend on soil type and soil moisture. Transpiration flux transports moisture from both soil layers depending on a stomatal resistance of vegetation surfaces as function of daylight intensity, soil water deficit, fraction of frozen soil water, air temperature and water vapour pressure deficit in the air. A treatment of rainfall interception on vegetation is used, broadly following the ISBA model, with a vegetation layer storing intercepted water. Subgrid weighting of albedo, surface roughness and parameters for calculating surface resistance is made using a geographical database for area fraction of forest and open land. The leaf area index varies seasonally for short vegetation and for deciduous forest, but not for coniferous forest. A soil freezing/melting algorithm influencing soil temperature is used. Implicit methods are used for solving the equations of most surface variables. A summary of model results compared to observations, is given at the end of the report.

 • 324.
  Bringfelt, Björn
  SMHI.
  A comparison of forest evapotranspiration determined by some independent methods1980Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 325.
  Bringfelt, Björn
  SMHI.
  A forest evapotranspiration model using synoptic data1982Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 326.
  Bringfelt, Björn
  SMHI.
  An evapotranspiration model using SYNOP weather observations in the Penman-Monteith equation1998Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This work was initiated in order to improve the evapotranspiration data used in the HBV model. Evapotranspiration is calculated consecutively by the Penman-Monteith equation using three-hourly SYNOP observations transformed to values of net radiation, water vapour deficit and data necessary for evaluating aerodynamical resistance and surf ace resistance. Transpiration, rainfall interception and a simple treatment of winter evaporation are included. Soil moisture is used for calculating the surface resistance and it is updated three-hourly with the soil moisture accounting routine of the HBV model regarding the contributions from rainfall and snow melt. Then soil moisture is reduced due to total evapotranspiration.

  Two main parts have been developed and are described here:1. A program for interpolation of missing SYNOP observations and2. The evapotranspiration model.Evapotranspiration is calculated for six SYNOP stations used in the HBV model. Using literature parameter values for open land and forest, the calculated transpiration, interception evaporation and snow evaporation are found to assign reasonable values. Only limited tests against measured evapotranspiration have been made, such as some comparisons with winter data from the NOPEX main site in Norunda north of Uppsala. A comparison is made with evapotranspiration data obtained from calibrations of the HBV model. The performance of the evaporation values in the HBV model remains to be tested. 

 • 327.
  Bringfelt, Björn
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  PARTICLE CONCENTRATION MODEL IN A SMALL TOWN STREET BASED ON RECEPTOR STUDIES1987Ingår i: Journal of Aerosol Science, ISSN 0021-8502, E-ISSN 1879-1964, Vol. 18, nr 6, s. 841-844Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 328.
  Bringfelt, Björn
  SMHI.
  Receptorbaserad partikelmodell för gatumiljömodell för en gata i Nyköping1987Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 329.
  Bringfelt, Björn
  SMHI.
  Test of a forest evapotranspiration model1986Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 330.
  Bringfelt, Björn
  et al.
  SMHI.
  Backström, Hans
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Kindell, Sven
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Omstedt, Gunnar
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Persson, Christer
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Ullerstig, Anders
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Calculations of PM-10 concentrations in Swedish cities - Modelling of inhalable particles1997Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 331.
  Bringfelt, Björn
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Heikinheimo, M
  Gustafsson, Nils
  SMHI, Forskningsavdelningen, Meteorologi.
  Perov, Veniamin
  SMHI, Forskningsavdelningen, Meteorologi.
  Lindroth, A
  A new land-surface treatment for HIRLAM - comparisons with NOPEX measurements1999Ingår i: Agricultural and Forest Meteorology, ISSN 0168-1923, E-ISSN 1873-2240, Vol. 98-9, s. 239-256Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In order to improve the accuracy of forecasting near-surface atmospheric variables over a heterogeneous landscape, a framework of subgrid surface types and the ISBA parameterisation scheme for land surfaces have been tested in the operational weather forecast model HIRLAM, using a 5.5 km grid resolution. Surface energy fluxes measured during a single summer day at six fixed sites in the NOPEX area, representing agricultural fields, boreal forests and lakes, were used for verification. Both, in-situ field measurements and the HIRLAM simulation indicated that the Bowen ratio over forests was about twice as large as that of adjacent agricultural fields. This difference could be explained by the more effective turbulent mixing and larger surface resistance associated with the forest, thus making the sensible heat flux relatively large there. The use of initial soil moisture from a routine hydrological model gave improved agreement with measured surface fluxes and radiosonde temperature and humidity profiles compared to initialising from routine HIRLAM surface data. The differences in heat fluxes between the various surface types were also demonstrated by airborne flux measurements flown along a track at a height of ca. 100 m above the terrain. Modelled heat fluxes along the flight track were considerably smoothed due to the grid resolution used, e.g. the effect of a lake in reducing grid-averaged sensible heat flux could only be weakly detected, because the lake surface represented only 10% of the grid area. When the proportion of a contrasting surface type (lake) was altered from 10 to 100%, the surface fluxes calculated for the lake surface were almost unchanged; the results of the comparison did not provide evidence that more complex aggregation schemes for heat fluxes than straightforward area-weighted averaging would be required. The hourly variation of the modelled and simulated heat fluxes during the day studied could not be directly compared, because the simulated cloudiness did not exactly match that observed at the field sites. When the simulated net radiation was replaced with direct measurements, the model-based estimates of sensible and latent heat fluxes were closer to the corresponding field measurements. The divergence of sensible heat flux with height, as inferred from the tower measurements made over the forest, were supported by the aircraft measurements and the HIRLAM simulations. (C) 1999 Elsevier Science B.V. All rights reserved.

 • 332.
  Bringfelt, Björn
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  LINDROTH, A
  SYNOPTIC EVAPOTRANSPIRATION MODEL APPLIED TO 2 NORTHERN FORESTS OF DIFFERENT DENSITY1987Ingår i: Journal of Hydrology, ISSN 0022-1694, E-ISSN 1879-2707, Vol. 95, nr 3-4, s. 185-201Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 333. Brodeau, Laurent
  et al.
  Koenigk, Torben
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Extinction of the northern oceanic deep convection in an ensemble of climate model simulations of the 20th and 21st centuries2016Ingår i: Climate Dynamics, ISSN 0930-7575, E-ISSN 1432-0894, Vol. 46, nr 9-10, s. 2863-2882Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 334.
  Broman, Barry
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Oceanografiska stationsnät: Svenskt Vattenarkiv1986Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 335.
  Broman, Barry
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Uppföljning av sjövärmepump i Lilla Värtan1986Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 336.
  Broman, Barry
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Hammarklint, Thomas
  Rannat, Kalev
  Soomere, Tarmo
  Valdmann, Ain
  Trends and extremes of wave fields in the north-eastern part of the Baltic Proper2006Ingår i: Oceanologia, ISSN 0078-3234, Vol. 48, s. 165-184Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The paper analyses one of the longest contemporary wave measurements in the northern Baltic Sea, performed at Almagrundet 1978-2003. This record contains the roughest instrumentally measured wave conditions (significant wave height = c. 7.8 m) in the northern Baltic Proper until December 2004. The data for the years 1979-95, the period for which the data are the most reliable, show a linear rising trend of 1.8% per annum in the average wave height. The seasonal variation in wave activity follows the variation in wind speed. The monthly mean significant wave height varies from 0.5 m in May-July to 1.3-1.4 m in December-January. No corrections have been made in the analysis to compensate for missing values, for their uneven distribution, or for ice cover.

 • 337.
  Broman, Barry
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Peterson, Carsten
  SMHI.
  Spridningsundersökningar i yttre fjärden Piteå1985Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 338. Brooks, Ian M.
  et al.
  Tjernstrom, Michael
  Persson, P. Ola G.
  Shupe, Matthew D.
  Atkinson, Rebecca A.
  Canut, Guylaine
  Birch, Cathryn E.
  Mauritsen, Thorsten
  Sedlar, Joseph
  SMHI, Forskningsavdelningen, Atmosfärisk fjärranalys.
  Brooks, Barbara J.
  The Turbulent Structure of the Arctic Summer Boundary Layer During The Arctic Summer Cloud-Ocean Study2017Ingår i: Journal of Geophysical Research - Atmospheres, ISSN 2169-897X, E-ISSN 2169-8996, Vol. 122, nr 18, s. 9685-9704Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 339. Browny, Nicola Jane
  et al.
  Nilsson, Johan
  Pemberton, Per
  SMHI, Forskningsavdelningen, Oceanografi.
  Arctic Ocean Freshwater Dynamics: Transient Response to Increasing River Runoff and Precipitation2019Ingår i: Journal of Geophysical Research - Oceans, ISSN 2169-9275, E-ISSN 2169-9291, Vol. 124, nr 7, s. 5205-5219Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 340. Bruen, M.
  et al.
  Krahe, P.
  Zappa, M.
  Olsson, Jonas
  SMHI, Forskningsavdelningen, Hydrologi.
  Vehvilainen, B.
  Kok, K.
  Daamen, K.
  Visualizing flood forecasting uncertainty: some current European EPS platforms-COST731 working group 32010Ingår i: Atmospheric Science Letters, ISSN 1530-261X, E-ISSN 1530-261X, Vol. 11, nr 2, s. 92-99Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Cooperation in Science and Technology (COST) funding allows European scientists to establish international links, communicate their work to colleagues, and promote international research cooperation. COST731 was established to study the propagation of uncertainty from hydrometeorological observations through meteorological and hydrological models to the final flood forecast. Our focus is on how information about uncertainty is presented to the end user and how it is used. COST731 has assembled a number of demonstrations/case studies that illustrate a variety of practical approaches and these are presented here. While there is yet no consensus on how such information is presented, many end users do find it useful. Copyright (C) 2010 Royal Meteorological Society

 • 341. Buizza, Roberto
  et al.
  Poli, Paul
  Rixen, Michel
  Alonso-Balmaseda, Magdalena
  Bosilovich, Michael G.
  Bronnimann, Stefan
  Compo, Gilbert P.
  Dee, Dick P.
  Desiato, Franco
  Doutriaux-Boucher, Marie
  Fujiwara, Masatomo
  Kaiser-Weiss, Andrea K.
  Kobayashi, Shinya
  Liu, Zhiquan
  Masina, Simona
  Mathieu, Pierre-Philippe
  Rayner, Nick
  Richter, Carolin
  Seneviratne, Sonia I.
  Simmons, Adrian J.
  Thepaut, Jean-Noel
  Auger, Jeffrey D.
  Bechtold, Michel
  Berntell, Ellen
  Dong, Bo
  Kozubek, Michal
  Sharif, Khaled
  Thomas, Christopher
  Schimanke, Semjon
  SMHI, Forskningsavdelningen, Oceanografi.
  Storto, Andrea
  Tuma, Matthias
  Valisuo, Ilona
  Vaselali, Alireza
  ADVANCING GLOBAL AND REGIONAL REANALYSES2018Ingår i: Bulletin of The American Meteorological Society - (BAMS), ISSN 0003-0007, E-ISSN 1520-0477, Vol. 99, nr 8, s. ES139-ES144Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 342. Bunse, Carina
  et al.
  Israelsson, Stina
  Baltar, Federico
  Bertos-Fortis, Mireia
  Fridolfsson, Emil
  Legrand, Catherine
  Lindehoff, Elin
  Lindh, Markus
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Martinez-Garcia, Sandra
  Pinhassi, Jarone
  High Frequency Multi-Year Variability in Baltic Sea Microbial Plankton Stocks and Activities2019Ingår i: Frontiers in Microbiology, ISSN 1664-302X, E-ISSN 1664-302X, Vol. 9, artikel-id 3296Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 343. Burchard, Hans
  et al.
  Craig, Peter D.
  Gemmrich, Johannes R.
  van Haren, Hans
  Mathieu, Pierre-Philippe
  Meier, Markus
  SMHI, Forskningsavdelningen, Oceanografi.
  Smith, W. Alex M. Nimmo
  Prandke, Hartmut
  Rippeth, Tom P.
  Skyllingstad, Eric D.
  Smyth, William D.
  Welsh, David J. S.
  Wijesekera, Hemantha W.
  Observational and numerical modeling methods for quantifying coastal ocean turbulence and mixing2008Ingår i: Progress in Oceanography, ISSN 0079-6611, E-ISSN 1873-4472, Vol. 76, nr 4, s. 399-442Artikel, forskningsöversikt (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this review paper, state-of-the-art observational and numerical modeling methods for small scale turbulence and mixing with applications to coastal oceans are presented in one context. Unresolved dynamics and remaining problems of field observations and numerical simulations are reviewed on the basis of the approach that modern process-oriented studies should be based on both observations and models. First of all, the basic dynamics of surface and bottom boundary layers as well as intermediate stratified regimes including the interaction of turbulence and internal waves are briefly discussed. Then, an overview is given on just established or recently emerging mechanical, acoustic and optical observational techniques. Microstructure shear probes although developed already in the 1970s have only recently become reliable commercial products. Specifically under surface waves turbulence measurements are difficult due to the necessary decomposition of waves and turbulence. The methods to apply Acoustic Doppler Current Profilers (ADCPs) for estimations of Reynolds stresses, turbulence kinetic energy and dissipation rates are under further development. Finally, applications of well-established turbulence resolving particle image velocimetry (PIV) to the dynamics of the bottom boundary layer are presented. As counterpart to the field methods the state-of-the-art in numerical modeling in coastal seas is presented. This includes the application of the Large Eddy Simulation (LES) method to shallow water Langmuir Circulation (LC) and to stratified flow over a topographic obstacle. Furthermore, statistical turbulence closure methods as well as empirical turbulence parameterizations and their applicability to coastal ocean turbulence and mixing are discussed. Specific problems related to the combined wave-current bottom boundary layer are discussed. Finally, two coastal modeling sensitivity studies are presented as applications, a two-dimensional study of upwelling and downwelling and a three-dimensional study for a marginal sea scenario (Baltic Sea). It is concluded that the discussed methods need further refinements specifically to account for the complex dynamics associated with the presence of surface and internal waves. (c) 2008 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 • 344. Burton, S. P.
  et al.
  Hair, J. W.
  Kahnert, Michael
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Ferrare, R. A.
  Hostetler, C. A.
  Cook, A. L.
  Harper, D. B.
  Berkoff, T. A.
  Seaman, S. T.
  Collins, J. E.
  Fenn, M. A.
  Rogers, R. R.
  Observations of the spectral dependence of linear particle depolarization ratio of aerosols using NASA Langley airborne High Spectral Resolution Lidar2015Ingår i: Atmospheric Chemistry And Physics, ISSN 1680-7316, E-ISSN 1680-7324, Vol. 15, nr 23, s. 13453-13473Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Linear particle depolarization ratio is presented for three case studies from the NASA Langley airborne High Spectral Resolution Lidar-2 (HSRL-2). Particle depolarization ratio from lidar is an indicator of non-spherical particles and is sensitive to the fraction of non-spherical particles and their size. The HSRL-2 instrument measures depolarization at three wavelengths: 355, 532, and 1064 nm. The three measurement cases presented here include two cases of dust-dominated aerosol and one case of smoke aerosol. These cases have partial analogs in earlier HSRL-1 depolarization measurements at 532 and 1064 nm and in literature, but the availability of three wavelengths gives additional insight into different scenarios for non-spherical particles in the atmosphere. A case of transported Saharan dust has a spectral dependence with a peak of 0.30 at 532 nm with smaller particle depolarization ratios of 0.27 and 0.25 at 1064 and 355 nm, respectively. A case of aerosol containing locally generated wind-blown North American dust has a maximum of 0.38 at 1064 nm, decreasing to 0.37 and 0.24 at 532 and 355 nm, respectively. The cause of the maximum at 1064 nm is inferred to be very large particles that have not settled out of the dust layer. The smoke layer has the opposite spectral dependence, with the peak of 0.24 at 355 nm, decreasing to 0.09 and 0.02 at 532 and 1064 nm, respectively. The depolarization in the smoke case may be explained by the presence of coated soot aggregates. We note that in these specific case studies, the linear particle depolarization ratio for smoke and dust-dominated aerosol are more similar at 355 nm than at 532 nm, having possible implications for using the particle depolarization ratio at a single wavelength for aerosol typing.

 • 345.
  Bäck, Örjan
  et al.
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Wenzer, Magnus
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Mapping winter nutrient concentrations in the OSPAR maritime area using Diva2015Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Diva (Data Interpolating Variational Analysis) har använts för att skapa interpolerade griddade fält av närsaltskoncentrationer i OSPAR:s maritima område som en del i arbetet med att ta fram gemensamma indikatorer för MSFD (Marine Strategy Framework Directive). Data laddades ner från ICES-databasen och kartor togs fram för DIN, DIP och silikat för vintermånaderna (december-februari) mellan åren 2006 och 2013. På grund av brist på data i områdena I och V lades fokus på regionerna II, III och IV. Mest utmärkande i resultatet av analysen är de höga närsaltskoncentrationerna längs Nordsjöns sydkust. Brist på data, både i stor skala i OSPAR-regionerna I och V och i mindre skala nära kusten, främst nära flodmynningar, är den största felkällan i Diva-analyserna. Detta visar tydligt att datatäcknigen behöver bli bättre inför framtida arbete med indikatorer och i bedömningsprocesser.

 • 346.
  Bärring, Lars
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Berlin, Mats
  Andersson Gull, Bengt
  Tailored climate indices for climate-proofing operational forestry applications in Sweden and Finland2017Ingår i: International Journal of Climatology, ISSN 0899-8418, E-ISSN 1097-0088, Vol. 37, nr 1, s. 123-142Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 347.
  Bärring, Lars
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Christensen, Jens
  Déqué, Michel
  Giorgi, Filippo
  Jones, Colin
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Jones, Richard
  Laprise, René
  Rummukainen, Markku
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  von Storch, Hans
  Synthesis of Workshop2005Ingår i: Extended abstracts of a WMO/WCRP-sponsored Regional-Scale Climate Modelling Workshop : high-resolution climate modelling : assessment, added value and applications, Lund, Sweden, 29 March-2 April 2004 / [ed] Bärring, Lars; René, Laprise, Department of Physical Geography & Ecosystem Analysis, Lund University, Sweden , 2005, s. 18-25Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 348.
  Bärring, Lars
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Fortuniak, Krzysztof
  Multi-indices analysis of southern Scandinavian storminess 1780-2005 and links to interdecadal variations in the NW Europe-North Sea region2009Ingår i: International Journal of Climatology, ISSN 0899-8418, E-ISSN 1097-0088, Vol. 29, nr 3, s. 373-384Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Extra-tropical cyclone frequency and intensity are Currently under intense scrutiny because of the destruction recent windstorms have brought to Europe, and because they are a major meridional heat transport mechanism that may respond to differential latitudinal warming trends. Several studies using reanalysis data covering the second half of the 20th century Suggest increasing storm intensity in the northeastern Atlantic and European sector. Fewer analyses cover a longer time period but show different trends or point towards the dominance of interdecadal variability instead of ally clear trends. Hence, it is relevant to analyse cyclone variability over as long a period as possible. In this Study, we analyse interdecadal variability in cyclone activity over northwestern Europe back to AD 1780 by combining information from eight storminess indices applied in all Eulerian framework. These indices, including four new approaches towards gauging cyclone activity, use the series of thrice-daily sea level pressure observations at Lund and Stockholm. We find pronounced interdecadal variability in cyclonic activity but no significant overall consistent long-term trend. The major interdecadal-scale variability common to all indices is in good agreement with geostrophic wind reconstructions for NE Atlantic and NW Europe, and with variations in the North Atlantic oscillation (NAO). Our results show that the reanalysis studies cover a time period chiefly coinciding with a marked, but not exceptional in our 225-year perspective, positive variation in the regional cyclone activity that has more recently reversed. Because of the interdecadal variations, a near-centennial time perspective is needed when analysing variations in extra-tropical cyclone activity and the associated weather conditions over northwestern Europe. Copyright (C) 2009 Royal Meteorological Society

 • 349.
  Bärring, Lars
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Holt, Tom
  Linderson, Maj-Lena
  Radziejewski, Madej
  Moriondo, Marco
  Palutikof, Jean P.
  Defining dry/wet spells for point observations, observed area averages, and regional climate model gridboxes in Europe2006Ingår i: Climate Research (CR), ISSN 0936-577X, E-ISSN 1616-1572, Vol. 31, nr 1, s. 35-49Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  A new method for optimising threshold values of dry/wet spells is evaluated. A set of indices is used to find the best threshold giving good correspondence between the frequency of dry/wet spells in Hadley Centre regional model (HadRM3) output, reference observations with predetermined thresholds, and area-averaged observations. The analyses focus on selected model gridboxes in 3 different European climate regimes (Sweden, UK, Italy), where station data are available from several locations. In addition, a pan-European analysis using the European Climate Assessment (ECA) dataset is carried out. Generally, there is good agreement between point observations and the corresponding area average using the common thresholds of 0.1 or 1.0 mm with observational data. Applying the optimal thresholds on the model output is important, as it typically results in substantially better agreement between the simulated and observed series of dry/wet days. The fitted optimal pan-European dry/wet threshold is (1) 0.47 or 0.15 mm, depending on model version, for the observed point data threshold of 0.1 mm, and (2) 1.2 or 0.56 mm, depending on model version, for the threshold of 1.0 mm.

 • 350.
  Bärring, Lars
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Jonsson, P
  Achberger, C
  Ekstrom, M
  Alexandersson, Hans
  SMHI.
  The Lund instrumental record of meteorological observations: Reconstruction of monthly sea-level pressure 1780-19971999Ingår i: International Journal of Climatology, ISSN 0899-8418, E-ISSN 1097-0088, Vol. 19, nr 13, s. 1427-1443Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The reconstructed surface air pressure series from Lund, southern Sweden, covers the period 1780-1997 and comprises mon than 234000 valid observations (three observations per day), i.e. > 98% of all possible observation occasions. For the Early Instrumental Period (EIP; 1780-1860) data were digitised from the original records. For most of the Modern Instrumental Period (MIP; 1861-) a series was compiled from various databases containing instrument corrected data. During EIP, the series of raw monthly means show several substantial inhomogeneities. With the aid of a detailed reconstruction of the station history, it was possible to remove almost all inhomogeneities during EIP by applying the correct instrument corrections (for barometer temperature, to standard gravity and to mean sea-level pressure) to the series of original observations. In particular, corrections for the temperature and altitude of the barometer eliminated several inhomogeneities. A prerequisite for applying these corrections is the availability of high-resolution data (actual raw observations or daily averages). Further homogenisation was attained by intercomparison of the monthly mean pressure with acknowledged homogeneous series (mainly the UKMO monthly grid, station records from Copenhagen and Edinburgh). Statistical tests of homogeneity showed that no substantial inhomogeneities remain in the final version. The modern part of the final monthly pressure series largely follows that of the southern Baltic Sea region. Furthermore, it shows relatively high pressure during spring (MAM) in the period 1780-1820, which was paralleled by severe wind erosion in southern Scandinavia during this time. Relatively high pressure throughout the year is also notable during a period of precipitation deficit in 1970s. Copyright (C) 1999 Royal Meteorological Society.

45678910 301 - 350 av 2198
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
v. 2.35.7
|