Endre søk
Begrens søket
3456789 251 - 300 of 712
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 251. Joro, S
  et al.
  Dybbroe, Adam
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Nowcasting SAF-IOP Validating the AVHRR Cloud Top Temperature and Height product using weather radar data Visiting Scientist report2004Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 252.
  Martin, Judit
  SMHI.
  Var tredje timme - Livet som väderobservatör2004Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 253.
  Brandt, Maja
  et al.
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Grahn, Gun
  SMHI.
  Årnfelt, Erik
  Länsstyrelsen Östergötland.
  Bäckman, Niclas
  Länsstyrelsen Östergötland.
  Anpassning av TRK-systemet från nationell till regional nivå samt scenarioberäkningar för kväve: Tester för Motala Ström2004Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  En nationell belastningsberäkning av kväve och fosfor till Sveriges omgivande hav utfördes inom ett projekt benämnt TRK (Transport, retention, källfördelning – Belastning på havet), som syftade till internationell rapportering. En analys av möjligheten att förfina detta beräkningssystem har utförts. Syftet är att det skall baseras på det nationella systemet och kunna användas generellt på regional nivå både för en finare karakterisering enligt vattendirektivet och åtgärdsbedömning inom det kommande vattendistriktsarbetet.Anpassningen av det nationella TRK-systemet till regional nivå beskrivs i rapporten. Huvudvikten har lagts på kvävesimulering på grund av att beräkningarna är betydligt mer utvecklade för kväve än för fosfor. Nedanstående punkter rör både kväve och fosfor om inget annat står. Bättre framtida fosformodeller kan dock kräva ytterligare anpassning vid en regionalisering. För användare av det regionala TRK-systemet inom vattendistrikten eller t.ex. regional miljöövervakning finns en mer handfast manual som bilaga till rapporten. Från regionaliseringsanalysen i projektet kan följande slutsatser dras:- I den nationella TRK-beräkningen var Sverige uppdelat i 1 000 TRKavrinningsområden. Vid regionaliseringen är en indelning i SVARs standardavrinningsområden en lämplig bas i södra Sverige. Vid behov kan stora sjöar brytas ut som egna avrinningsområden samt även delas vid tydliga sund. För stora närområden till sjöar kan det finnas behov att dela dessa. Arbetet rationaliseras om den SVAR version som använts vid TRK eller vid senaste motsvarandenationella beräkning utnyttjas.- Markanvändningen som beräknats vid den nationella TRK-beräkningen eller senaste motsvarande beräkning utnyttjas. För delade avrinningsområden görs en arealviktning eller en kartanalys vid behov. Den nationella jordartskartan för jordbruksmark är relativt grov och finns det tillgång till regional jordartskarta med bättre upplösning kan det vara aktuellt att göra en förfinad uppdelning av jordbruksmarken för kväve. För framtida beräkningar av fosfor behövs en regional jordartskarta, som omfattar all markanvändning.- Typhalter för kväve och fosfor från nationella TRK eller senaste motsvarande beräkning kan användas med undantag för jordbrukets fosfortyphalter. Beräkningsmetodik för jordbrukets fosfortyphalter behöver ses över i det nationella systemet innan en regionalisering och eventuella scenarioberäkningar görs. Om regionaliseringen kräver redovisning för ett specifikt år kan det behövas nya beräkningar av jordbrukets kvävetyphalter med SOILNDB modellen (och då även av jordbruksmarkens grödofördelning för detta år).- Uppgifter om punktkällor hämtas från den senaste nationella beräkningen eller uppdateras från EMIR med utsläpp för valt år. Om möjligt kompletteras dessa med utsläpp från mindre källor baserat på uppgifter från ansvariga tillsynsmyndigheter och miljörapporter. Uppskattning av utsläpp från mindre reningsverk, som saknar utsläppsdata, kan ske med hjälp av linjär regression som visar sambandet mellan totalutsläpp och antal anslutna personer. I bilagan visas ett exempel på sambandet i Motala Ströms avrinningsområde, som tagits fram för kväveutsläpp från reningsverk med mindre än 3 000 personer anslutna. Den kan användas där mätdata saknas. Motsvarande samband kan skapas för aktuell region.- Utsläpp från enskilda avlopp kan hämtas från TRK eller senaste nationella belastningsberäkning.

 • 254.
  Granström, Carl
  SMHI.
  Utvärdering av SMHIs hydrologiska prognos- och varningstjänst under flödet i södra Lappland juli 20042004Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Rapporten är en utvärdering av SMHI:s hydrologiska prognos- och varningstjänsts arbete juli 2004 i samband med kraftiga regn och mycket högt flöde i södra Lappland. I dokumentet beskrivs även den hydrologiska situationen för den aktuella tiden.Med hjälp av observationer i realtid, meteorologiska prognoser, hydrologiska prognoser, visualiseringsverktyg och ett nära samarbete med kraftbolagen är SMHI:s hydrologiska prognos- och varningstjänst kontinuerligt uppdaterad på det hydrologiska läget i hela Sverige. När sannolikheten bedöms vara större än 50 % för att en varningsnivå överskrids skall en varning utfärdas. Under mycket höga flöden skall SMHI också stötta länsstyrelse och räddningstjänst med meteorologisk och hydrologisk expertis samt med specialanpassade prognoser.Under 10-dygnsperioden 28 juni - 7 juli fick en stor del av Umeälvens avrinningsområde mer än 100 mm regn. De största mängderna erhölls i östra delen av fjällområdet där det på vissa platser kom mer än 160 mm. Nederbörden tillsammans med smältning av kvarvarande snö i fjällen förorsakade kraftig flödesökning i fjällvattendragen.Ett viktigt underlag för flödesvarningar är dagliga automatiska flödesprognoser för utvalda avrinningsområden över hela Sverige. Av dessa avrinningsområden var områdena Tängvattnet och Sorsele närmast. SMHI:s nät för observation av nederbörd kunde inte fånga området där mest nederbörd föll.SMHI har under perioden skickat ut fem flödesvarningar. Varningarnasträffsäkerhet var 88 %. Varning för höga flöden skickades ut den 7 juli, då flödet redan var uppe i varningsnivå på den reglerade sträckan mellan Överuman och Gardiken, samt i små och medelstora vattendrag i regnområdets centrum inklusive översta delen av Vindelälven. SMHI har två prognosområden med realtidsrapporterande vattenföringsstationer i området. Den ena, Tängvattnet, som ligger i fjällterräng strax väster om Hemavan, nådde varken i prognoserna eller verkligheten upp till varningsnivå under hela flödesperioden. I den andra, Sorsele i Vindelälven, indikerade prognosen den 6 juli att varningsnivån precis kommer att överskridas den 8 juli, men eftersom det var den enda svaga indikationen på flödet avvaktade SMHI till den 7 juli med varningen.Efter flödet skickades en enkät ut till de kommuner, länsstyrelser och kraftbolag som berördes av varningarna. En sammanställning av enkätsvaren och samtliga kommentarer redovisas i denna rapport.

 • 255.
  Gidhagen, Lars
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Johansson, Christer
  Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM), Stockholms universitet.
  Törnquist, L.
  NORDIC - A database for evaluation of dispersion models on the local, urban and regional scale2004Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 256.
  Andersson, Lars
  et al.
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Kajrup, Nils
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Sjöberg, Björn
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Dimensionering av de nationella marina pelagialprogrammen2004Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Det nya miljöövervakningssystemet skall fokuseras mot att följa de uppsatta miljömålen, säkra internationell rapportering, samt ge underlag för de kommande miljökvalitetsnormerna. Den nationella marina pelagialövervakningen skall tillsammans med övrig nationell och internationell information kunna redovisa i första hand tillstånd och effekter av eutrofiering och i andra hand tillstånd och förändringar med avseende på biologisk mångfald.SMHI fick med andledning av detta i uppdrag att utreda hur ett nationellt marint pelagialprogram torde dimensioneras. På det datamaterial som fanns tillgängligt har dels styrkeberäkningar utförts, för att avgöra möjligheten att fastställa trender, dels spatial korrelation studerats, för att beräkna den rumsliga upplösning som krävs. Den analys som utförts, tyder på att nuvarande program i stort sett är rätt dimensionerade, både när det gäller tidsmässig och rumslig upplösning. När det gäller de kemiska och fysikaliska parametrarna kan man i de flesta fall, med nuvarande frekvens, upptäcka de förändringar som anges i förutsättningarna. När det gäller de biologiska parametrarna har det varit svårare att göra en riktig analys. Det är dock helt uppenbart att de biologiska parametrarna kräver en högre mätfrekvens, åtminstone under viss del av året, än de kemiskt-fysiska. Därför bör biologisk provtagning i första hand koncentreras till de högintensiva stationerna.

 • 257.
  Marmefelt, Eleonor
  et al.
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Olsson, Håkan
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Lindow, Helma
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Svensson, Jonny
  Thalassos Computations.
  Integrerat Kustzonssystem för Bohusläns skärgård2004Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  SMHIs Kustzonssystem har implementerats längs Bohuskusten i två etapper. Första etappen omfattar skärgården från Gullmaren i söder upp till riksgränsen i norr. Den andra etappen sträcker sig från fjordsystemet kring Orust och Tjörn och ner till Onsala kustvatten. Tillrinningen från land har beräknats med hjälp av den hydrologiska modellen HBV och koncentrationerna har fastställt m.h.a. observerade data. Atmosfärsdepositionen både på land och i kustområdet beräknas av den atmosfärskemiska MATCH-modellen. Kustzonsmodellen (PROBE-SCOBI), som är en biogeokemisk modell, beräknar tillståndet i skärgårdsvattnen.Med hjälp av Kustzonsmodellen har skärgårdens miljötillstånd kunnat beräknats för en längre tidsperiod. Validering av modellen visar på en god överensstämmelse mellan observationer och modellens resultat både i den norra respektive den södra delen.Kustzonssystemet är ett utmärkt modellredskap för beräkning av långtidsscenarier genom att studera effekter på planktontillväxt, syrgasförhållanden och övergödning/siktdjup för olika åtgärder på land. Med hjälp av Kustzonssystemet kan man även beräkna hur stor del av belastningen på ett havsområde som kommer från öppna havet och hur stor del som kommer från andra källor, vilket gör modellsystemet mycket användbart i arbetet med Vattendirektivet.

 • 258.
  Segersson, David
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Numerical Quantification of Driving Rain on Buildings2003Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Rain, which is given a horizontal velocity component by the influence of wind, is termed winddriven or driving rain. Driving rain is one of the main sources to the amount of moisture a building is exposed to, and thereby contributes to the processes deteriorating the building envelope. Examples of damages to the building envelope that the onslaught of driving rain directly or indirectly can contribute to are: cracks caused by the freezing of water absorbed in the facade, mould or rot, corrosion of concrete reinforcements and soiling patterns. Knowledge about the exposure of a building to driving rain is needed in order to minimise the deteriorating processes, and thus contributes to ensure a satisfactory performance of the building design.

  This work is meant as an introduction to the field of numerical quantification of driving rain on buildings. Focus is set on three-dimensional simulation of the wind flow and raindrop trajectories using CFD (Computational Fluid Dynamics). lnterest is also paid to some specific properties of rainfall, such as drop size distributions and drag forces on raindrops. The study includes a detailed description of a method to calculate the driving rain distribution on a building, as well as application of the method to a rectangular facade. A qualitative evaluation of the results indicates that the method can be used to calculate the mean distribution of driving rain on simple geometries with sufficient accuracy.

 • 259. Tjernström, M
  et al.
  Rummukainen, Markku
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Bergström, Sten
  SMHI, Forskningsavdelningen, Hydrologi.
  Rodhe, J.
  SMHI.
  Persson, Gunn
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Klimatmodellering och klimatscenarier ur SWECLIMs perspektiv2003Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 260.
  Rummukainen, Markku
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  SWECLIM participants, SWECLIM participants
  The Swedish regional climate modeling program 1996-2003: Final report2003Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The Swedish Regional Climate Modeling Program (SWECLIM) was a 6.5-year national research effort with the aim of providing the Swedish society with more detailed regional climate scenarios than those available from international global climate mode! simulations. SWECLIM built up a new scientific niche in Sweden, namely that of climate modeling, provided users with regionally detailed climate scenarios, expert advice and synthesis of climate changescience. Regional climate modeling was a major activity, supported with studies of climate processes as well as on observed data on the Baltic Sea, regional hydrology and meteorology. The major impact study part was on hydrological modeling, to elaborate the potential impact of regional-scale climate change on hydropower, dam safety and water resources in general. Other types of impact studies were not performed by SWECLIM itself, but means were provided for outside experts to pursue such knowledge. This fmihered the general understanding of climate change and created new insights into planning processes, especially in Sweden, but also on theNordic, European and global arenas.Examples of practical users of the results were experts and decision-makers within national, regional and local administration, organizations, businesses, politicians, as well as media and the general public. These Swedish cfforts on climate science also contributed to international research and assessment networks, and to the quest for better knowledge base to act on in dealing with the climate problem.This repor! provides the final reporting of the SWECLIM-program, building on earlier reports and complements the results published in scientific journals, as reports, presented in meetings and provided to the general public. The focus here is on the work undertaken <luring program phase 2, lasting from July 2000 to June 2003.

 • 261.
  Räisänen, Jouni
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Hansson, Ulf
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Ullerstig, Anders
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Doescher, Ralf
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Graham, Phil
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Jones, Colin
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Samuelsson, Patrick
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Willén, Ulrika
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  GCM driven simulations of recent and future climate with the Rossby Centre coupled atmosphere - Baltic Sea regional climate model RCAO2003Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  A series of six general circulation model (GCM) driven regional climate simulations made at the Rossby Centre, SMHI, during the year 2002 are documented. For both the two driving GCMs HadAM3H andECHAM4/OPYC3, a 30-year (1961-1990) control run and two 30-year (2071-2100) scenario runs have been made. The scenario runs are based on the IPCC SRES A2 and B2 forcing scenarios. These simulations were made at 49 km atmospheric resolution and they are part of the European PRUDENCE project.Many aspects of the simulated control climates compare favourably with observations, but some problems are also evident. For example, the simulated cloudiness and precipitation appear generally too abundant in northern Europe (although biases in precipitation measurements complicate the interpretation), whereas too clear and dry conditions prevail in southern Europe. There is a lot of similarity between the HadAM3Hdriven (RCAO-H) and ECHAM4/OPYC3-driven (RCAO-E) control simulations, although the problems associated with the hydrological cycle and cloudiness are somewhat larger in the latter.The simulated climate changes (2071-2100 minus 1961-1990) depend on both the forcing scenario (the changes are generally larger for A2 than B2) and the driving global model (the largest changes tend to occur in RCAO-E). In all the scenario simulations, the warming in northern Europe is largest in winter or autumn. In central and southern Europe, the warming peaks in summer and reaches in the RCAO-E A2 simulation locally 10°C. The four simulations agree on a general increase in precipitation in northern Europe especiallyin winter and on a general decrease in precipitation in southern and central Europe in summer, but the magnitude and the geographical patterns of the change differ a lot between RCAO-H and RCAO-E. Thisreflects very different changes in the atmospheric circulation during the winter half-year, which also have a large impact on the simulated changes in windiness. A very large increase in the lowest minimumtemperatures occurs in a large part of Europe, most probably due to reduced snow cover. Extreme daily precipitation increases even in most of those areas where the mean annual precipitation decreases.

 • 262.
  Granström, Carl
  SMHI.
  Modell för prognos av tidpunkt och karaktär för islossningen i Torneälven2003Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Eftersom islossningen i Torneälven kan orsaka stora skador så finns behov av att veta när och hur svår islossningen blir. Detta är en utveckling av SMHI:s modell för att prognosera tid och karaktär på islossningarna i Torneälven. Målet var att göra en modell som ger bättre resultat än den gamla och som bygger på tillförlitliga och mätbara parametrar. Modellen för prognos av datum för islossning är baserad på ett temperaturindex som heter TSD40 och som summerar positiva graddagar. Regressionen med TSD40 kompletteras med en korrektion för flöde vid isläggning. Resultatet är prognoser med ett r2- värde (beskriver modellens träffsäkerhet) på 0,71 och medelfelet ca 2 dagar. Trösklar och diskriminantanalys har används i modellen för svårighetsgrad och islossningarna är kategoriserade i lätt, medel och svår. Summan av de dagliga minimitemperaturerna i april, istjocklek, flödesökning och vinternederbörd visade sig vara användbara parametrar när man ska prognosera svårighetsgrad. Resultaten när det gäller svårighetsgrad är bäst när man använder uppmätt data, 87 % korrekta prognoser. Om man istället använder indata skapat av prognoser går träffsäkerheten ned till 77 %. Sammanfattningsvis ger modellen goda tolkade resultat som är användbara och den är bättre än den gamla modellen. Finlands miljöcentral har bidragit med värdefulla data och kunskap i detta arbete.

 • 263.
  Johansson, Barbro
  et al.
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Andréasson, Johan
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Jansson, Johan
  SMHI.
  Satellite data on snow cover in the HBV model: Method development and evaluation2003Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Hydrological forecasts are essential, both for the prevention of flood damages and for water resources planning. In Northern Sweden, snowmelt plays an important role in the formation of runoff. Spring flood forecasts have been carried out since the middle of the 1970s, using the HBV runoff model. In the HBV model, the snow pack is simulated from interpolated daily observations of point precipitation and temperature. The acquirement of representative data is often difficult as the highest precipitation occurs at high altitudes, which are sparsely populated and difficult to reach. Remote sensing data on the snow pack should thus be important as an additional source of information. The project presented in this report had two aims:- To modify the HBV model to include remote sensing data as input to the simulations.- To evaluate the influence of such data on the accuracy of simulated runoff.The remote sensing data available to the project came from NOAA-AVHRR images, which provided data on snow covered area under cloud free conditions. The evaluation was carried out for a medium-sized catchment in the mountainous region in the northwest of Sweden. Satellite data were available for five different years. To facilitate the use of remote sensing data, a gridded version of the HBV model was developed. Procedures and criteria were developed to automatically calibrate the HBV model against both runoff and snow cover data. This was done to minimise the risk of compensating errors in the parameter values of the model.Due to clouds, remote sensing data are not available on a regular basis. Consequently they were not utilised as model input in the same sense as precipitation and temperature. When available, they were instead used to correct errors in the simulated snow pack. Model routines were developed to compare observed and simulated snow cover and to automatically make the corrections.For the evaluation, the data set was divided into two periods. The model was calibrated independently for each period and verified for the other. The results were contradictory and not conclusive. For the first period, the precipitation appeared to be systematically overestimated, which led to compensating errors in the parameter fitting and an erroneously modelled snow distribution. Attempts to correct the snow pack for the second period thus failed. For the second period, there were no apparent systematic errors in the precipitation input. After calibrating the model for this period, satellite data could be used to considerably improve the accuracy in the runoff simulations for the first period. The overestimation of precipitation and thereby the snow pack could be corrected for.The most effective way to overcome the problem of systematic errors in the input data for the calibration period is longer data records. Another possibility is more sophisticated calibration routines than the ones developed within this project. A grid by grid comparison of modelled and observed snow cover showed systematic deviations. It indicates that there are improvements to be made in the snow model, and that remote sensing data can be useful in such work

 • 264.
  Alexandersson, Hans
  SMHI.
  Korrektion av nederbörd enligt enkel klimatologisk metodik2003Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 265.
  Lindkvist, Torbjörn
  et al.
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Björkert, Daniel
  SMHI.
  Andersson, Jenny
  SMHI.
  Gyllander, Anders
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Djupdata för havsområden 20032003Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 266.
  Pers, Charlotta
  SMHI, Forskningsavdelningen, Hydrologi.
  BIOLA - Biogeochemical Lake Model Manual2003Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 267.
  Håkansson, Bertil
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Swedish National Report on Eutrophication Status in the Kattegat and Skagerrak OSPAR ASSESSMENT 20022003Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Long time series covering the last 30 years show that with few exceptions the environmental conditions has not improved in Skagerrak and Kattegat since the 1970s. One exception is that the levels of DIP decreased during the 1990s and reached the same level as in the 1970s. However, it is difficult to evaluate the statistical significance of this trend. A general point of view which supports the conclusion about a decrease in DIP is that even though the river runoff during the period 1998 to 2000 approached the runoff found during 1985 to 1988, the DIP concentrations is not as high during 1998-2000 as compared to 1985-1988. Another parameter, which indicates a reversal of the inferior environmental conditions, is the deepwater oxygen concentration in Kattegat during the 1990s. However, the situation is far from acceptable, since this area is still severely affected by seasonal hypoxia. The monitoring data show that concentrations of DIP, DIN, deepwater oxygen and to some extent chlorophyll a co-vary with the variations in runoff from adjacent land areas, which in turn are related to the nutrient load. Periods of high runoff to the Swedish West Coast and the Baltic Sea rise the levels of the above mentioned parameters, whereas the concentrations decrease during dry periods. Typically, these periods are lasting for some years forcing the DIP, DIN, deepwater oxygen and Chlorophyll a to vary with an amplitude of approximately with 0.1 µM, 1 µM, 1 mg/l and 1 µg/l, respectively. The assessment clearly indicates that the Swedish parts of the Kattegat and Skagerrak are affected by eutrophication. Several of the investigated parameters in this assessment points towards eutrophication, such as for zoobenthos, organic carbon and nitrogen in sediments, some macroalgae, plankton, nutrients, oxygen, chlorophyll and algae toxins. The anthropogenically-derived nutrients brought to the two sea areas have origin both from domestic and transboundary sources. Due to the complex hydrographic situation in the Kattegat and Skagerrak with huge exchanges of water masses from the North Sea and the Baltic Sea as well as high atmospheric nitrogen deposition (cf. Table 7), Swedish abatement measures will only affect the Swedish coastal area. At present there are no clear signs that the eutrophication status in the two sea areas will improve in the near future.

 • 268.
  Persson, Christer
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Magnusson, Mikael
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Kvaliteten i uppmätta nederbördsmängder inom svenska nederbördskemiska stationsnät2003Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  För att uppmätta föroreningshalter i vecko- eller månadsprover från de svenska nederbördskemiska stationsnäten EMEP, PMK (svenska Luft- och Nederbördskemiska nätet) och REG (regionala nederbördskemiska stationsnät, som drivs av IVL i flertalet län, här sammanförda till ett nät) ska vara riktiga krävs att den uppmätta nederbördsmängden vid varje station och nederbördstillfälle är representativ för den nederbördsmängd som verkligen fallit. Korrekt bestämda föroreningshalter i nederbörden är i sin tur en förutsättning för att den beräknade våtdepositionen ska bli korrekt. Detta gäller oavsett om våtdepositionsberäkningarna baseras enbart på nederbördskemiska mätdata eller om MATCH-Sverige modellen, som inkluderar förenklad dataassimilation av föroreningshalter, utnyttjas. Det är emellertid svårt att mäta upp korrekta nederbördsmängder, flera felkällor finns.I denna studie har en utvärdering gjorts av kvaliteten i uppmätta nederbördsmängder inom de svenska nederbördskemiska stationsnäten. Detta har gjorts med hjälp av objektivt analyserade nederbördsfält över Sverige, baserade på SMHIs samtliga nederbördsstationer samt fjärranalysdata. Resultaten visar att det under vissa perioder under 1998-2001 finns brister i kvaliteten för uppmätta nederbördsmängder vid de svenska EMEP-stationerna Aspvreten och Vavihill och att nederbördsmätningarna inom PMK- och REG-näten visar bristande kvalitet under vinterhalvåren. Det finns dessutom systematiska skillnader i uppsamlingseffektivitet mellan sommar- och vinterhalvår vid dessa båda stationsnät.För EMEP-stationerna är de största avvikelserna i uppmätt nederbördsmängd troligen orsakade av tekniska fel på locksamlarna, som påverkar den automatiska öppningen av locken i samband med nederbörd.En möjlig orsak till kvalitetsbristerna i uppmätt nederbördsmängd under vintern vid PMK- och REG-näten är utnyttjandet av de s.k. snösäckarna som används under vinterhalvåret oavsett väderförhållanden. Praktiska studier och CFD-beräkningar (strömningsmodell) vid SMHI visar att detaljutformningen av nederbördsmätarna kan ha avsevärd betydelse för uppsamlingseffektiviteten av nederbörd. Snösäckarna kan innebära en betydande påverkan på de aerodynamiska förhållandena runt provtagarna, och därmed kan uppmätt nederbördsmängd under vinterhalvåret variera beroende på såväl vindhastighet, vindriktning, storleken på regndroppar/snöflingor, om det är regn eller snö samt på den lokala placeringen av provtagaren. Det kan dessutom finnas systematiska skillnader mellan PMK- och REG-näten, eftersom principerna för hur provtagarna placeras skiljer sig något åt mellan de båda stationsnäten.Såväl snösäckar som locksamlare har utnyttjats under många år och de variationer i uppsamlingseffektivitet för nederbörd som dessa orsakar kan vara bidragande orsaker till de skillnader i beräknad deposition, som har erhållits beroende på vilket stationsnät och vilka beräkningsmetoder som utnyttjats.

 • 269.
  Chen, Deliang
  et al.
  Göteborgs universitet.
  Johansson, Barbro
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Temperaturens höjdberoende: En studie i Indalsälvens avrinningsområde2003Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Vid modellering av snösmältning och snöackumulation är temperaturen en viktig variabel. De lokala variationerna i temperaturen styrs till stor del av höjden över havet. Denna rapport redovisar ett projekt som haft till syfte att förbättra beskrivningen av temperaturens höjdberoende i de indata som används för att simulera avrinning med HBV-modellen. Studien har omfattat de övre delarna av Indalsälvens avrinningsområde. För att analysera variationerna i höjdberoendet prövades två angreppssätt:- En statistisk analys av observerade data vid de meteorologiska stationerna.- Simuleringar med en högupplöst meteorologisk modell.Syftet med att använda en meteorologisk modell var att den ger en mer komplett bild av temperaturvariationerna än stationerna som bara representerar en liten del av området.Den statistiska analysen av stationsdata visade en årstidsvariation i temperaturens höjdberoende. Snabbast avtog temperaturen med höjden under försommaren, medan man i snitt hade en svag ökning av temperaturen med höjden runt årskiftet. Studien visade också ett tydligt samband mellan temperatur och höjdberoende, vilket innebar att säsongsvariationen delvis förklarades av temperaturens årscykel. Under senvåren då en stor del av snösmältningen sker, låg temperaturavtagandet i snitt mycket nära 0.6oC/100m.Testerna med den meteorologiska modellen indikerade att det är ett angreppssätt som kan användas för att i detalj beskriva temperaturens variationer i ett område med komplex topografi, men att mer djupgående studier krävs för att fullt ut tolka modellresultaten. Generellt var höjdberoendet i modellen betydligt flackare än det som togs fram från stationsdata.Ur stationsdata togs ett enkelt samband fram för att beskriva temperaturens höjdberoende som en funktion av temperatur och tid på året. Sambandet användes sedan vid interpolation av temperatur och för simuleringar i HBV-modellen. En korsvalidering med stationsdata visade att ett variabelt höjdberoende gav en bättre skattning av temperaturen än ett konstant höjdavtagande. Förbättringen var störst under vintermånaderna och för högt belägna stationer.Trots att korsvalideringen visade bättre resultat med ett variabelt höjdberoende, blev det inga förbättringar av den simulerade avrinningen i HBV-modellen. Beskrivningen av höjdberoendet påverkade dock snöns fördelning i modellen. Även om det inte direkt har effekt på den simulerade avrinningen, så får det därför betydelse om man exempelvis vill uppdatera simulerat snömagasin från observationer.Slutsatsen från studien är att det idag inte finns skäl att ändra beskrivningen av temperaturens höjdberoende i HBV-modellen. Däremot bör modellen hållas öppen för ett variabelt höjdberoende i framtiden då nya typer av indata och uppdatering av snömagasinet kan bli aktuellt. Det samband som tagits fram för höjdberoendet är lätt att applicera och ger en bättre skattning av temperaturen än ett konstant höjdberoende.

 • 270.
  Alexandersson, Hans
  et al.
  SMHI.
  Vedin, Haldo
  SMHI.
  Dimensionerande regn för mycket små avrinningsområden2003Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 271.
  Granström, Carl
  et al.
  SMHI.
  Sanner, Håkan
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Utvärdering av SMHIs prognos-och varningstjänsts verksamhet under flödet i området runt Emån juli 20032003Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Rapporten är en utvärdering av SMHI:s hydrologiska prognos- och varningstjänsts arbete juli 2003 i samband med kraftiga regn och mycket/extremt högt flöde i området runt Emån. I dokumentet beskrivs även den hydrologiska situationen för den aktuella tiden.Med hjälp av observationer i realtid, meteorologiska prognoser, hydrologiska prognoser, visualiseringsverktyg och ett nära samarbete med kraftbolagen är SMHI:s hydrologiska prognos- och varningstjänst kontinuerligt uppdaterad på det hydrologiska läget i hela Sverige. När sannolikheten bedöms vara större än 50 % för att en varningsnivå överskrids skall en varning utfärdas. Under mycket höga flöden skall SMHI också stötta länsstyrelse och räddningstjänst med meteorologisk och hydrologisk expertis samt med specialanpassade prognoser.Ett ovanligt torrt sista halvår 2002 följdes av en torr vårvinter, men trenden bröts under april 2003. April t.o.m juni var nederbördsrikare än normalt och följdes den 1 till 6 juli av ett kraftigt regnväder som gav mer än 80 mm regn i större delen av Småland och i sydligaste Östergötland. Stora delar av området fick mer än 120 mm och lokalt föll upp emot 190 mm, vilket ledde till flöden i Brusaån motsvarande ca 60 års återkomsttid. Längre nedströms i Emån dämpades flödet och återkomsttiden var där mellan 5 och 10 år.Ett viktigt underlag för flödesvarningar är dagliga automatiska flödesprognoser för utvalda avrinningsområden över hela Sverige. Ett sådant avrinningsområde är Brusafors som ligger centralt i det värst drabbade området. Nederbördsmängdernas stora lokala variationer kunde inte fångas upp av SMHIs relativt glesa nät av realtidsrapporterande nederbördsobservationer. Därför fick observerad nederbörd ökas med 40 % för att beräknad och observerad flödesvolym skulle stämma i Brusafors. Manuella specialprognoser för räddningstjänsten har också gjorts för vattenståndet i sjön Hulingen och för flödet i Blankaström.SMHI har under perioden skickat ut sju flödesvarningar och en hydrologisk information. Varningarnas träffsäkerhet var 92 %, vilket är mycket bra. Tyvärr kom inte SMHIs första varning fram till alla räddningstjänster, vilket ökade överraskningseffekten och försvårade räddningstjänstens kontakt med SMHI. Nuvarande första kontaktväg mellan SMHI och räddningstjänsten går via länsstyrelsen, vilket kräver att hela kedjan fungerar. En enkät skickades ut till de kommuner, länsstyrelser och kraftbolag som berördes av varningarna. En sammanställning av enkätsvaren och samtliga kommentarer redovisas i denna rapport. Det övergripande omdömet om SMHI:s tjänster var gott.

 • 272.
  Lärke, Agne
  et al.
  SMHI.
  Sanner, Håkan
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Johnell, Anna
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Utvärdering av SMHIs prognos och varningstjänsts verksamhet under flödena januari t o m mars 2002 i sydvästra Sverige2003Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Mellan den 16 januari och 13 februari föll rikligt med regn över sydvästra Sverige. I kombination med viss snösmältning orsakade detta kraftigt stigande flöden och översvämningar som följd. Flödena kulminerade på många håll i början av februari. I slutet av februari och början av mars ökade återigen flödena kraftigt till följd av nya regnväder. På de flesta håll nåddes dock inte flöden lika höga som i början av februari.

 • 273.
  Olsson, Håkan
  et al.
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Årnfelt, Erik
  Länsstyrelsen Östergötland.
  Kustzonssystemet i regional miljöanalys2003Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  I denna rapport presenteras det modellsystem som SMHI byggt upp för att beskriva miljötillståndet i kustvattenområden. I rapporten beskrivs kustzonssystemets olika användningsområden, systemets uppbyggnad och behov av indata. Rapporten har tagits fram inom ett projektarbete som Länsstyrelsen Östergötland och SMHI utfört på uppdrag av Naturvårdsverket (NV Dnr 721-2732-02Mm).Kustzonssystemet är speciellt anpassat för beräkning av eutrofieringstillståndet i kustvattenbassänger. Systemet finns uppsatt för Hanöbukten, Östergötlands kustvatten och norra Bohuskusten. I modellsystemet indelas kustområdena i bassänger med en meter tjocka sikt i djupled. Vattenavgränsningarna (oftast sund) mellan bassängerna beskrivs geometriskt och områden med tillrinning till olika delar av kusten definieras. I modellen beräknas flöden av vatten och ämnen till och mellan bassängerna. Flödena skiktas in på olika djup i bassängerna beroende vattnets täthet, som huvudsakligen beror på salthalten. Modellen beräknar nya tillståndsvariabler med korta tidsintervall för varje definierat djupskikt. Begreppet kustzonssystemet innefattar även modeller och system för produktion av indata till kustzonsmodellen och system för presentation av resultat från kustzonsmodellen.I den senaste uppsättningen av kustzonssystemet (Norra Bohuskusten) beräknas miljötillståndet i 30 kopplade bassänger. För varje bassäng och varje dygn samt för en tidsperiod på 10-15 år beräknas temperatur, salthalt, syrgashalt, kvävefraktioner, fosforfraktioner, klorofyll, växtplankton, djurplankton och detritus. Modellen har god vertikal upplösning. Upp till 156 djupskikt har definierats i befintliga modelluppsättningar.Kustzonssystemet kan användas i miljöövervakning och vid uppföljning av miljömål. Inom miljöövervakningen kan modellberäknade resultat användas för att ge en heltäckande bild av eutrofieringstillståndet i ett kustvattenområde. I arbete enligt vattendirektivet bedöms modellsystemet vara tillämpbart i samband med karaktärisering av vattenförekomster. Systemet bedöms vara speciellt användbart vid beskrivning av påverkan och för beräkning av scenarier med koppling till miljömål och effekter av åtgärder.Kustzonssystemet är framtaget för användning vid arbete med eutrofieringsfrågor men den fysikaliska delen av systemet kan köras utan att den biologiska modellen är inkopplad. Den typen av beräkningar ger information om salthalt, temperatur, isläggning, vattenomsättning och vattenutbyten mellan bassänger.Kustzonssystemet bör göras mer tillämpbart och rationellt för körning av scenarier på regional skala genom att system för s.k. TRK-beräkningar (tillrinning, retention och källfördelning i avrinningsområden) (se Brandt & Ejhed, 2002) tas fram med finare geografisk upplösning. Mer information om tillämpningar av modellen finns i kapitel 5 och 6. Exempel på grafisk redovisning av resultat finns i figurerna 3-6.I rapportens avsnitt 7 beskrivs översiktligt hur kustzonssystemet byggs upp. Beskrivningen är något mer utförlig när det gäller den information om utsläpp från punktkällor som behövs vid modellsystemets uppbyggnad. Denna information är nämligen viktig för tillämpningen av kustzonsmodellen och det är information som inte är lättillgänglig för modellbyggaren.I slutet av rapporten finns ett förslag på ytterligare 8 kustområden för framtida implementering av kustzonssystemet. Förslaget är baserat på en prioritering av kustområden med sammanhängande skärgård. Dessutom bygger förslaget på antagandet att varje område omfattas av ca 30 bassänger.

 • 274.
  Karlson, Bengt
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Oceanografi.
  Andersson, Lars
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  The Chattonella-bloom in year 2001 and effects of high freshwater input from river Göta Älv to the Kattegat-Skagerrak area2003Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Under hösten år 2000 och vinter-vår 2001 var nederbörden i Vänerns avrinningsområde högre än normalt. Flödet i Göta älv var under våren 2001 extremt högt, ca 1200 m3/s, d.v.s. tre gånger högre än medelflödet. Flödet i mindre vattendrag som mynnar vid Bohuskusten är litet jämfört med Göta älv. För att undersöka eventuella effekter på den marina miljön i området nära Göta älvs mynning genomfördes en studie med provtagning veckovis vid fyra stationer. Fysiska och kemiska variabler mättes liksom växtplanktonsammansättning och abundans. Naturvårdsverket och Bohuskustens vattenvårdsförbund bidrog till finansieringen av provtagningarna tillsammans med SMHI. Effekter på vattenkvaliteten i Göta älvs mynningsområde noterades i form av låga salthalter i ytvatnet och som höga halter av löst oorganiskt kväve, fosfat-fosfor och silikat jämfört med månadsmedelvärden för peioden 1990-99. I utsjön noterades inga sådana effekter. Några effekter på siktdjupet (Secchidjupet) observerades ej. Vid några tillfällen observerades hög växtplanktonbiomassa, mätt som klorofyll a. Vid andra platser längs Bohuskusten uppmättes inga eller små effekter. Primärproduktionsmätningar vid Gullmarfjordens mynning visade inte på några effekter av höga flöden från land. Under undersökningen inträffade en skadlig algblomning då flagellaten Chattonella sp. blommade i Kattegat och Skagerrak. Blomningen, som beskrivs i rapporten, är sannolikt inte knuten till de höga flödena från land. En unik eller ovanlig egenskap hos denna Chattonella-blomning var att den pågick i kallt vatten direkt efter vårblomningen av kiselalger i början av mars. Slutsasen av undersökningarna är att effekten av höga flöden från land var mindre än väntad, sötvattnet från älven blandades snabbt med havsvatten och endast små effekter observerades. Ingen koppling mellan höga flöden och Chattonella-blomningen detekterades. Summary

 • 275.
  Håkansson, Bertil
  SMHI, Forskningsavdelningen, Oceanografi.
  Swedish National Report on Eutrophication Status in the Kattegat and the Skagerrak: OSPAR ASSESSMENT 20022003Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The occurrence and wide distribution of eutrophication effects due to excess nutrient loading in certain parts of the North Sea are an issue of concern. Elevated nitrogen and phosphorus concentrations are clearly detectable in many estuaries and along most of the coastline from northern France to Denmark, sections of the south-eastern English coast, and in parts of the Skagerrak and the Kattegat. It is generally acknowledged that the high nutrient load can cause increased biomass and extensive phytoplankton blooms. These may occasionally include harmful species. Negative impacts include periodic disturbances such as oxygen depletion and subsequent increased mortality of benthic organisms, as well as long-term changes in the abundance and diversity of animal and plant communities.The Contracting Parties of the Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic (OSPAR) have agreed to take all possible steps to prevent and eliminate pollution and to take the necessary measures to protect the maritime area against adverse effects of human activities. OSPAR’s objective with regard to eutrophication is to combat eutrophication in the OSPAR maritime area, in order to achieve a healthy marine environment where eutrophication does not occur by 2010.Following this, the Commission has undertaken to identify by 2002 the eutrophication status of all parts of the Convention Area which will reported to the OSPAR Ministerial Meeting in 2003. This report comprises an assessment of the eutrophication status of the Swedish parts of the Kattegat and Skagerrak as a contribution to this joint evaluation.

 • 276.
  Omstedt, Gunnar
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Persson, Christer
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Skagerström, M.
  SMHI.
  Vedeldning i småhusområden2003Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 277.
  Svensson, Jonny
  et al.
  Thalassos Computations.
  Marmefelt, Eleonor
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Utvärdering och känslighetsanalys av kustzonsmodellen för norra Östergötlands och norra Bohusläns skärgårdar2003Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Valideringen visar att Kustzonsmodellen simulerar temperaturen väl i alla områden. Övriga parametrar simuleras något sämre. Speciellt konstateras att fosfathalten, men även i viss mån nitrathalten, har dålig överrensstämmelse med uppmätta data. Känslighetsanalysen visar att:- Modellen förbättras om beskrivningen av sundens tvärsnittsytor bättre anpassas till faktiska förhållanden- Den del av tryckgradienten som används för att accelerera vattnet i sunden, ALFA, påverkar vattenutbytet i sunden i hög grad.- En ökad djupvattenblandning inte påverkar modellresultaten- Då bottenpoolen av fosfat och nitrat är i jämvikt, simuleras fosfat-, nitrat-och syrgashalter i vattenmassan på ett nöjaktigt sätt i Östergötlands norra skärgård- Då utsjöns randvärden av detritus och djurplankton förbättras på Västkusten, förbättras även fosfathalten i vattenmassan i Gullmaren.- Modellen är känslig för hur randvärden i utsjön beskrivs. Modellens resultat skulle förbättras avsevärt om bättre randvärden fanns tillgängliga för alla variabler i SCOBI modellen

 • 278.
  Mattsson, Johan
  et al.
  SMHI.
  Karlsson, Karl-Göran
  SMHI, Forskningsavdelningen, Atmosfärisk fjärranalys.
  Climate Monitoring SAF - cloud products feasibility study in the inner Arctic region: Part I: Cloud mask studies during the 2001 Oden Arctic expedition2002Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 279.
  Lindström, Göran
  SMHI, Forskningsavdelningen, Hydrologi.
  Vattentillgång och höga flöden i Sverige under 1900-talet2002Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Water resources and floods in Sweden were studied with respect to trends and occurrence, with emphasis on the period 1901-2000. Two periods stand out when it comes to annual runoff: the 1920s, and the two last decades in the study period, with a runoff anomaly compared to the whole century of about +8%. The 1970s was the driest decade, with a runoff about 9 % below the century average. The most deviating 30-year period was 1951-80 with an anomaly of -5 % compared to 1901-2000. The few records that are available from the 19th century indicate an even higher runoff, but at lower temperatures. A linear regression to the runoff <luring the whole 20 th century gives an increase of 4 %, but the change was not statistically significant. The analysis of flood peaks suffers from uncertainties in the data. Flood peaks in old data were probably underestimated, since readings were made less frequently than today. A linear regression to annual flood peaks <luring the period 1911-2000 indicates an increase with about 10 %. This increase is almost significant at the 95 % level. The clearest increase was, however, found in basins with the less reliable observations. A smaller increase was obtained for an alternative selection of stations, which were considered to be more reliable. No significant trend was found in the selection of more reliable data. Seen in a shorter perspective, the autumn floods increased considerably <luring the period 1970-2000. Similar autumn floods, were, however; experienced in the 1920s. No increased frequency of very high floods, with a retum period of at least 10 years, could be determined.

 • 280.
  Pers, Charlotta
  SMHI, Forskningsavdelningen, Hydrologi.
  Model description of BIOLA - a biogeochemical lake model2002Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The biogeochemical lake model BIOLA was developed to be used for eutrophication studies in

  Sweden

  . Eutrophication is a threat for lakes in populated areas, and this model was developed to be

  a tool for managing lakes suffering from eutrophication. There are several measures that can be

  taken to reduce eutrophication. When considering different measures simulations of their effects,

  with models such as BIOLA, can contribute with information.

  The model is a biogeochemical lake module coupled to a one-dimensional hydrodynamic model.

  The model simulates the continuous change of lake stratification and water quality due to weather,

  inflow

  , outflow and biogeochemical processes in the lake and in the sediments. It simulates changes

  over time in nutrient and biological state at different depths. The most important variables simulated

  by the model are inorganic nutrients and phytoplankton in the water. Other variables include

  nutrients and organic matter in the sediments.

  The model has shown to be able to simulate changing nutrient and plankton dynamics. The result

  from three studied lakes are reviewed.

 • 281.
  Ahlkrona, Malva
  SMHI.
  Phospherous in a Biogeochemical Lake Model2002Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  BIOLA isa biogeochemical lake model within the V ASTRA research programme. The model's

  main purpose is to predict the ecological responses to changed nutrient loads. The phosphorus simulations were not satisfactory and the sediment was thought to be the critical part. The aim of this work was to improve the phosphorus simulations. Therefore a new sediment approach has been developed. Three main changes of the sediment processes were carried through:

  • Resuspension of sediments from erosion and transportation bottoms was added

  • The sediments were divided into an upper, aerobic, and a lower, anaerobic, layer

  • The relation between sorbed and dissolved phosphorus in the sediments was described by

  Langmuir isotherms, with a sorption 2.5 times higher at aerobic compared to anaerobic

  conditions

  The modelling of total phosphorus and blue-green algae was improved. Especially the timing of high concentration peaks was much better. One problem still lingering is the modelled oxygen levels, which were much higher than the observed levels. Therefore the model has not been tested for anaerobic conditions. A verage release rates from the sediments were 2.5 mg Pa-1 <luring the summer, which is reasonable. A 20-year simulation of step-response was run with increased and decreased nutrient loads. Roughly four years after the change, the model had reached a new equilibrium.

 • 282.
  Alexandersson, Hans
  SMHI.
  Temperatur och nederbörd i Sverige 1860 -20012002Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Swedish temperature and precipitation series from 1860-2001 are analysed  in this report. Sweden  is divided into four regions. These are defined according to the drainage basins: Gulf of Bothnia (Bv), Bothnian Sea (Bh), Proper Baltic Sea (EÖ) and Kattegatt and Skagerrak (Vh). Annual series of  temperature and precipitation as well as series for the traditional  seasons  winter (December  previous year, January, February), spring (March, April, May), summer (June, July, August) and autumn (Sep­ tember, October, November) are presented. All series have been homgenised and all missing values for incomplete series have been filled out by    interpolation.

   

  Generally the analyses show that Sweden has become warmer  and wetter  in this centennial  perspective.  As a rule changes and trends are larger in the two northerly regions (Bv and Bh). The increase of annual temperature amounts to 0.9° (Bv), 0.8° (Bh), 0.5° (EÖ) and 0.5° (Vh) when data from the colder period 1860-1925 is compared with the warmer period 1926-2001. Annual precipitation <luring the drier period 1860-1920  is compared  with the wetter  period  1921-2001. The  relative changes  are 23% (Bv), 15% (Bh), 7% (EÖ) and 7% (Vh). Spring temperature  and winter precipitation  show especially !arge    mcreases.

   

  Comparisons with runoff data indicate that evapotranspiration has become much larger. It is argued that the substantial increase of forest biomass could be one explanation and higher temperatures could be another. The increase of forest biomass leads to larger interception and then larger evaporation and as a rule also larger transpiration. The warming in spring and autumn leads to a longer active season for the vegetation.

 • 283.
  Omstedt, Gunnar
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Gidhagen, Lars
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Langner, Joakim
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Spridning av förbränningsemissioner från småskalig biobränsleeldning - analys av PM2.5 data från Lycksele med hjälp av två Gaussiska spridningsmodeller2002Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Under ca 3 månader vintern 2001/2002 utfördes mätningar av luftkvalitet och meteorologi i Lycksele. En emissionsdatabas (EDB Tot03) för Lycksele har tidigare tagits fram (SLBanalys, 2002). Dessa data utgör grundkomponenter för den spridningsmodellering som här redovisas. Redovisningen begränsas till emissioner av förbränningspartiklar och två lokala spridningsmodeller. Arbetet har utförts med stöd från Energimyndigheten (Projektnummer: P12658-1) och ingår som en del i "Omgivningsklustret" i projektet "Biobränsle Hälsa och Miljö". Detaljerade studier görs i Lycksele och Växjö. Denna rapport redovisar resultat från den spridningsmeteorologiska utvärderingen av mätkampanjen i Lycksele. Arbetet syftar till att utveckla verktyg för kommunal och regional planering, vad avser luftkvalitetsaspekter av biobränsleanvändning.Resultaten av denna undersökning kan sammanfattas på följande sätt: Signifikanta lokala haltbidrag, av förbränningspartiklar från vedeldning, uppmättes huvudsakligen under kalla dagar, då dygnmedeltemperaturen var under –10 grader. Antalet sådana dagar var knappt 30. Modellerna beskriver relativt väl dessa halter. Avvikelsen är störst vid Norrmalm. Under övrig tid var de lokala haltbidragen små. PM2.5 halterna var då i genomsnitt bara ca 2 g/m3 högre än bakgrundshalterna, uppmätta vid Vindeln. Modellerna överskattar då halterna, troligtvis beroende på för höga emissioner orsakat av för hög eldningsaktivitet. Det finns ett starkt samband mellan halter och temperatur. Temperaturberoende korrektionsfunktioner har tagits fram för att beskriva eldningsaktiviteten under mätperioden. Modellerna överensstämmer relativt väl med alla mätdata då eldningsaktiviteten beskrivs med hjälp av dessa funktioner. Emissionsdatabasen (EDB Tot03) överskattar därför troligtvis emissionerna av förbränningspartiklar från småskalig vedeldning. Analysen i denna rapport uppskattar emissionerna under beräkningsperioden till ca 30-50% jämfört med de i emissionsdatabasen. De högsta haltbidragen av förbränningspartiklar från vedeldning i Lycksele inträffar nära utsläppen, inom några 100 meters avstånd från främst närliggande samverkande icke miljögodkända pannor. Kaminernas betydelse för förhöjda halter är osäkra, vilket kommer att utredas i mer detalj när nya emissionsfaktorer erhållits.

 • 284.
  Alexandersson, Hans
  SMHI.
  Temperatur och nederbörd i Sverige 1860 -20012002Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 285.
  Persson, Christer
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Kvaliteten hos nederbördskemiska mätdata som utnyttjas för dataassimilation i "MATCH-Sverige modellen": Rapport till Naturvårdsverkets nationella miljöövervakning, delprogram Luft2002Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  MATCH-Sverige modellen utnyttjas bl.a. för kartläggning av den totala föroreningsdepositionen över Sverige, samt för separata studier av Sveriges föroreningsbidrag och den långväga föroreningstransporten. I de beräkningarna ingår en dataassimilation av atmosfärkemiska mätdata i modellen. Det är viktigt att MATCH-Sverige beräkningarna är av god kvalitet, eftersom resultaten ligger till grund för en rad miljöstudier av olika slag i Sverige. Det ställer i sin tur krav på att de atmosfärkemiska mätdata, som utgör indata i dataassimilationen, också är av god kvalitet och att de utnyttjas på rätt sätt. I denna studie redovisas jämförelser och diskuteras osäkerheter av betydelse för dataassimilationen, främst rörande nederbördsmängder samt koncentrationer av svavel-, NOx-kväve och NHx-kväve i nederbörd.I de nationella svenska nederbördskemiska stationsnäten, EMEP och LoN (Luft och Nederbördskemiska stationsnätet) finns två platser, Bredkälen nordost om Östersund och Vavihill i centrala Skåne, med provtagare placerade omedelbart intill varandra vilka kan jämföras dels inbördes, dels med oberoende data från MATCH-Sverige. Jämförelserna mellan EMEP och LoN stationerna, vad gäller uppmätta nederbördsmängder månadsvis, visar relativt dålig samvariation. För år 2000 är samvariationen mellan uppmätta nederbördsmängder i Vavihill t.o.m. mycket dålig. Därmed finns stor risk för att också de uppmätta halterna i nederbörd vid åtminstone en av stationerna är av bristande kvalitet. Görs jämförelser mellan de uppmätta nederbördsmängderna, EMEP och LoN var för sig, och de nederbördsmängder som utnyttjas i MATCH-Sverige och som bygger på SMHI:s hela stationsnät, fås bättre samvariation. Den förklarade variansen som erhålles vid dessa jämförelser är dock avsevärt lägre än vad som fås då närbelägna meteorologiska stationer i SMHI:s stationsnät jämförs.Vid LoN-stationerna (Bredkälen och Vavihill) faller år 2000 ca 70% av sulfat och nitratvärdena inom plus/minus 30% av EMEP-stationens halt men bara ca 25% ammoniumvärdena. De allra flesta av de LoN-halter som faller utanför intervallet är större än 1.3 gånger EMEP-halten. Förhållandena är likartade vid de båda LoN-stationerna. Detta överensstämmer inte med resultaten i Granat (1988), som visade på mycket små skillnader i uppmätta halter mellan "bulk" provtagare (vid LoN-stationerna) och "lock" provtagare (vid EMEP-stationerna). Den bristande överensstämmelsen i nederbördskemiska mätdata mellan stationer som ligger omedelbart intill varandra bör undersökas ytterligare och åtgärder vidtas för att om möjligt förbättra situationen. En sådan åtgärd bör vara att förbättra insamlingen av nederbörd så att uppmätta nederbördsmängder kan erhålls med ungefär samma kvalitet som för rent meteorologiska stationer, även om provtagningsperioderna är längre för de nederbördskemiska stationerna. För är få resultat av god kvalitet från MATCH-Sverige modellen är det betydligt bättre med ett mindre antal atmosfärkemiska mätstationer av hög kvalitet, än ett stort antal stationer med varierande - och okänd - kvalitet. Speciellt viktigt är detta för studier av trender. (Se även Persson m.fl., 1996).

 • 286. Kauker, Frank
  et al.
  Meier, Markus
  SMHI, Forskningsavdelningen, Oceanografi.
  Reconstructing atmospheric surface data for the period 1902-1998 to force a coupled ocean-sea ice model of the Baltic Sea2002Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 287.
  Klein, Thomas
  et al.
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Bergström, Robert
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Persson, Christer
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Parameterization of dry deposition in MATCH2002Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The present report describes the calculation of dry deposition in the Multi scale Atmospheric Transport and Chemistry modeling system (MATCH) applied in environmental monitoring studies. For this type of applications dry deposition is parameterized by means of a resistance concept. Modeled dry deposition velocities for different surface types, a variety of meteorological conditions and several chemical species are presented. The deposition’s dependence on the individual partial resistances and their variation with the meteorological conditions are illustrated by means of time-series. The details of the resistance concept are discussed in a pedagogical way in order to both facilitate understanding and to point out different deposition paths.Sensitivity studies have been performed for the laminar sub-layer resistance of particles for which two different settings of resistance values are compared. The importance of SO2 and NO2 uptake by the stomata of plants and the deposition of SO2 to the external parts of plants have also been investigated by means of sensitivity studies. In addition, horizontal maps and monthly mean values of dry deposition velocities based on meteorological data for 1998 are presented.

 • 288.
  Omstedt, Anders
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Oceanografi.
  Axell, Lars
  SMHI, Forskningsavdelningen, Oceanografi.
  Fourth Workshop on Baltic Sea Ice Climate. Norrköping, Sweden 22-24 May, 2002. Conference Proceedings2001Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The Baltic Sea ice is strongly influenced by the atmospheric circulation and  shows large interannual variability. At the same time the Baltic Sea is one of the most investigated regions on earth with long ice time series. To detect trends in climate change and to relate these to natural or anthropogenic causes are of central importance in the present Baltic Sea research. This was also the main topic during the Fourth Workshop on Baltic Sea Ice Climate held in Norrköping, 22-24 May, 2002. The workshop was organised by SMHI, the SWECLIM program, the Department of Oceanography at the Earth Sciences Centre of Göteborg University, and the Swedish Maritime Administration.

 • 289.
  Sahlberg, Jörgen
  et al.
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Olsson, Håkan
  Länsstyrelsen Östergötland.
  Kustzonsmodell för norra Östergötlands skärgård2001Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Östergötlands norra skärgård har modellerats med kopplade I-dimensionella modeller s.k boxmodeller med hög vertikal upplösning. Området har delats in i 18 bassänger. Indelningen har följt havsområdesindelningen enligt Svenskt Vattenarkiv (SVAR), (Lindkvist 1994). Ett modellsystem i PC miljö har byggts upp bestående av en kustzonsmodell för Östergötlands norra skärgård samt alla drivdataserier. Systemet innehåller också program för olika typer av resultatbearbetning.

  Den fysiska drivningen består av meteorologiska data från de synoptiska stationerna i Norrköping och Harstena. Sötvattentillrinningen och närsaltstillförseln kommer dels från de tre vattendragen Motala Ström, Pjältån (rinner ut i inre Bråviken) samt Söderköpingsån (mynnar i inre Slätbaken) och dels som diffus tillrinning från land. Dessutom ingår punktkällorna Slottshagens reningsverk och Bråvikens pappersbruk. Utsläppsdata från reningsverket i Söderköping ingår i data från Söderköpingsån och redovisas inte separat. Atmosfärsdeposition av kväve och fosfor har beräknats för samtliga 18 bassänger. I denna version av kustzonsmodellen är inte avdunstning och nederbörd medtagna.

  Validering. Modellen har validerats mot mätningar gjorda av Motala Ströms Vattenvårdsförbund (MSV). Mätningar sker i sex av områdets 18 bassänger och mätprogrammet är utformat så att det visar vattenkvaliten i yt- och bottenvatten under olika årstider. Modellberäkningarna har utförts under perioden 1985 tom 1998. Som valideringsperiod valdes åren 1992 tom 1998 eftersom salthaltsmätningarna startade först 1993. Valideringen visar att modellen klarar att beskriva salthaltens variationer både i yt- och bottenvattnet vilket indikerar att det horisontella utbytet mellan bassängerna är väl beskrivet. Beräknade vattentemperaturer och syrehalter i ytvattnet beskrivs också bra, men för flera av bassängernas bottenvatten ger modellen för höga temperatur och syrgashalter. Beräkningen av totalkvävehalterna är bra i ytvattnet. I bottenvattnet däremot varierar de beräknade värdena för lite och medelvärdet av beräkningarna är något för lågt. Generellt gäller också att de beräknade totalfosforhalterna är för låga i både yt- och bottenvattnet. Beräknade värden är ungefär hälften så stora som de uppmätta. Den största avvikelsen finns i inre Slätbaken där djupvattnet i verkligheten innehåller 2-4 gånger högre totalfosforhalter än vad modellen visar. Det beror troligen på ett fosforläckage från botten som är mycket större i verkligheten än vad som är beskrivet i modellen.

  Avvikelsen mellan modellresultaten och mätningarna kan bero på att ett eller flera flöden i modellen inte motsvarar de verkliga flödena men avvikelsen kan också vara påverkad av att vattenprov tagits på lokaler eller på djup som inte är representativa för bassängen. Prov kan t.ex. vara tagna i mer isolerade djupområden än de som modellens beräknade resultat representerar.

  Resultat. Kustzonsmodellen i Östergötlands norra skärgård beräknar 13 stycken variabler i 18 bassänger 144 gånger per dygn för en period om 14 år (1985-1998). Beräkningarna sker för minst varje meters djup i varje bassäng. Mängden utdata från modellen blir mycket stor och det gäller att få ut resultat från simuleringar på ett användbart och lätt redovisat sätt. I denna rapport visas beräknade halter i form av tidsserier med hög upplösning samt genomsnittliga transporter till kusten och mellan kustområden. Det är två exempel på kunskapsunderlag som är användbara inom t.ex. miljöövervakningens beskrivning av miljötillståndet i olika delar av kustvattnen och vid bedömning av olika källors potentiella betydelse för miljötillståndet i olika delar av kustområdet.

  I figurerna 19-21 redovisas beräknade årsmedelvärden över åren 1985 - 1998 av vattentransporten, totalkvävetransporten och totalfosfortransporten. Det är ett viktigt kunskapsunderlag som visar varifrån kvävet och fosforn kommer till ett visst havsområde, t.ex. hur stor del som kommer från utsjön (Östersjön) respektive från land och punktkällor. Den typen av flödesschema kan produceras för olika tidsperioder och för olika scenarier där utsläpp, flöden eller klimatförhållanden antagits vara förändrade.

  När det gäller vattentransporten mellan två bassänger styrs den av täthets- och vattenståndsskillnaden mellan bassängerna. Figur 19 visar att skillnaden mellan långtidsmedelvärdena av ut- och inflöde över ett sund till en bassäng är lika stor som summan av uppströms liggande sötvattenstillrinningar. På den långa tidsskalan (flera år) gäller att lika mycket vatten som kommer till en bassäng ska rinna ut, vilket innebär att bassängernas volymer är konstanta.

  Motala ström, som mynnar i inre Bråviken, utgör det största sötvattenstillflödet till systemet med en genomsnittlig vattenföring på ca 88 m /s. Vattenutbytet mellan bassängerna i Bråviken är dock betydligt större än sötvattentillförseln. Mellan yttre Bråviken och Bråvikens mynningsområde strömmar i genomsnitt ut 693 m3/s och in 647 m3/s (figur 19). Nettoutflödet från yttre Bråviken till bassängerna Bråvikens mynningsområde och Bosöfjärden blir ca 93 m3 /s vilket är lika med summan av all sötvattenstillförsel till hela Bråviken och Bosöfjärden. Vattnets omsättningstid för bassängerna i Bråviken varierar mellan 2 - 9 dagar. Denna snabba omsättningstid beror på de stora flödena mellan bassängerna.

  Slätbaken mottar i genomsnitt en sötvattentillförsel på ca 6 m3 /s. Vattenutbytet med utanför liggande bassänger är begränsat av grunda och smala sund. Vattnets genomsnittliga omsättningstid blir därmed relativt lång. Modellens resultat ger en omsättningstid i Slätbaken på 105 dagar och i utanför liggande Trännöfjärden 18 dagar. Dessa omsättningstider överensstämmer väl med beräkningar som gjordes i mitten på 1980-talet (Bergstrand 1987).

  För totalkväve, se figur 20, gäller att de genomsnittliga totalkvävetransporterna till hela Bråviken från land och från luften är ca 2975 ton/år. Nettotransporten ut från Bråviken till Bråvikens mynningsområde och till Bosöfjärden är på 2715 ton/år. Det innebär att 260 ton totalkväve blir kvar i Bråvikens bassänger. Till inre Slätbaken kommer det 312 ton totalkväve per år från land och från luften. Nettotransporten ut från inre Slätbaken är 259 ton/år. Av tillfört totalkväve stannar därmed 53 ton/år kvar i bassängen. Detta faktum att kvävetransporten minskar på sin väg från källan till havet kallas retention. Retentionen har

  beräknats för samtliga 18 bassänger och presenteras i tabell 7. I genomsnitt är totalkväveretentionen ca 2 g N/m2*år. Störst retention nås i bassängerna inre Slätbaken 3,4 g N/m2*år och i Bråvikens mynningsområde 3,1 g N/m2*år. Resultaten visar också att det existerar en totalkväveexport ut från kustzonsområdet till utsjön på 1496 ton/år.

  I den kommande beskrivningen av totalfosforflödena är det värt att komma ihåg att valideringen visade att de beräknade värdena är alldeles för låga. Det finns ingen bra 3 förklaring till detta eftersom valideringen av övriga variabler visade på en god överensstämmelse med mätningar.

  För totalfosfor, se figur 21, gäller att de genomsnittliga totalfosfortransporterna till hela Bråviken från land och från luften är 116 ton/år. Den totalfosformängd som lämnar Bråviken och når Bråvikens mynningsområde och Bosöfjärden är på 89 ton/år. Det innebär att 27 ton totalfosfor blir kvar i Bråvikens bassänger. Till inre Slätbaken kommer det 19 ton totalfosfor per år från land och från luften. Nettotransporten ut från inre Slätbaken är 16 .ton/år. Av tillfört totalkväve stannar därmed 3 ton/år kvar i bassängen. Denna retention av totalfosfor har beräknats för samtliga 18 bassänger och presenteras i tabell 7. I genomsnitt är retentionen ca 0,25 g P/m2*år. Störst retention nås i bassängerna Svensksundsviken 0,38 g P/m2*år och i Bråvikens mynningsområde 0,37 g P/m2*år. Eftersom valideringen visade att de beräknade totalfosforvärdena var alldeles för låga är det troligt att den verkliga fosforretentionen är betydligt större än vad modellen ger. Resultaten visar också att det existerar en totalfosforimport in till kustzonen från utsjön på 122 ton/år vilket är i samma storleksordning som summan av all totalfosfortransport från land och från luften vilken är 143 ton/år.

  Framtida modellförbättring. En svaghet i indata till modellen är att känna till vilken kvalite de hypsografiska kurvorna har. Ett exempel på en felaktighet visas genom att recipientkontrollens provtagningar i bottennära vatten i Arkösundsområdet sker på ett större djup än det maximala djupet för bassängen enligt modellens hypsografiska kurva. SMHI har köpt en digital djupdatabas från Sjöfartsverket för svenska kustområden och den manuella hanteringen har därmed ersattas med en automatisk rutin för generering av hypsografer. K valiten har därmed ökat genom att rent manuella misstag försvinner. Denna djupdatabas innehåller dock bara de djupuppgifter som finns på sjökorten och därmed kommer det även i framtiden att saknas djupdata inom vissa områden längs kusten.

  Den biogeokemiska delen av kustzonsmodellen, SCOBI, har enbart funnits ett par år och är relativt oprövad. Den beskriver de mycket komplicerade sambanden i kväve och fosforcyklerna i havet. Trots att SCOBI, som innehåller 9 samverkande variabler, upplevs som komplicerad innehåller den givetvis många förenklingar. I växtplanktonekvationen beskrivs t.ex. hur ett typiskt växtplankton beter sig i vattenmassan medan det i verkligheten finns hundratals olika sorters växtplankton med olika beteenden. SCOBI beskriver enbart omvandlingarna mellan det lösta oorganiska kvävet (DIN) och fosforn (DIP) och det partikulära organiska kvävet och fosforn. För att kunna beräkna totalkväve och totalfosfor behövs även en behandling av det lösta organiska kvävet (DON) och av löst organisk fosfor (DOP) och partikulär oorganisk fosfor (PIP). I den nuvarande versionen av SCOBI ingår inte beräkningar av DON respektive DOP och PIP. Detta har lösts i kustzonsmodellen så att DON, DOP och PIP behandlas som passiva ämnen som inte ingår i det biogeokemiska kretsloppet och alltså inte ingår i de rutiner som styr SCOBI. Troligen ska DON, DOP och PIP ingå i det biogeokemiska kretsloppet och därmed ska de i kopplas in i en vidareutvecklad SCOBI modell. Framtida forskning får visa detta.

  I Sverige pågår sedan ett år ett stort forskningsprojekt inom MISTRA programmet som heter MARE. Detta projekt syftar bl.a. till att ta fram nya processbeskrivningar vad gäller kväve och fosforflöden i vattenmassan samt utveckla budgetmodeller för kväve och fosfor i Östersjön. Det är mycket viktigt att SMHI följer och har nära kontakt med denna forskning. Härigenom kommer SCOBI eller någon liknande biogeokemiskrnodell i kustzonssystemet att löpande kunna utvecklas och förbättras.

  Kustzonsmodellen skall användas inom miljöövervakning och miljöanalys som komplement till mätdata och som utvärderingsverktyg. Modellen skall kunna beräkna vattenomsättning och vattenkvalitet med hjälp av information om kustens geografi, relevanta meteorologiska faktorer och tillförsel av ämnen från land och luft. Sammantaget förväntas detta ge bra 4 - underlag för miljöövervakningens specificering av och uppföljning av miljömål, samt för utredningar om konsekvenser av olika verksamheters utsläpp och läckage av näringsämnen. Resultaten från modellberäkningar kan t.ex. redovisas i kartor som visar eutrofieringstillståndet i de olika kustbassängerna. Eutrofieringstillståndet kan också visas som tidsserier i grafer som uppdateras med nya data från kustzonsmodellen. De senaste årens resultat från recipientkontrollen eller annan miljöövervakning kan där grafiskt jämföras med genomsnittsvärdet för tillståndet under t.ex. alla beskrivna år eller en referensperiod. Man kan dessutom göra mer skräddarsydda utvärderingar. Ett användbart exempel är att göra scenarier som kan användas vid  miljökonsekvensbeskrivningar samt vid utformning respektive uppföljning av miljömål. Man kan göra beräkningar där klimat och/eller tillförsel av näringsämnen systematiskt ändras enligt scenariernas utgångspunkter. I ett fortlöpande miljömålsarbete kan beräkningsresultat från kustzonsmodellen användas som komplement till mätdata. Modellens resultat kan i detta fall användas för att ge information om tillstånd i delar av kusten där inga mätningar görs. Dessutom kan modellen ge information om hur tillståndet som mätts ett aktuellt år påverkats av just det årets vädersituation.

 • 290.
  Bringfelt, Bertil
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Räisänen, Jouni
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Gollvik, Stefan
  Meterologi.
  Lindström, Göran
  SMHI, Forskningsavdelningen, Hydrologi.
  Graham, Phil
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Ullerstig, Anders
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  The land surface treatment for the Rossby Centre Regional Atmospheric Climate Model - version 2 (RCA2)2001Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  A new version of the land surface scheme has been completed and is now applied in comparative tests of version 2 of the Rossby Centre Regional Atmospheric Climate Model (RCA2) using analysed fields from the ECMWF reanalysis project (ERA). The scheme contains two soil layers and a vegetation layer. There are two prognostic temperatures, one covering the top soil layer plus vegetation and one for a second, deeper soil layer. There is also a third, bottom soil temperature relaxed to six-hourly ERA fields. For soil moisture there are two prognostic layers but no bottom relaxation is used. A hydrologically-based soil moisture model (beta model) is used to represent subgrid soil moisture variability. A hydrological snow model makes regard to subgrid temperature variability using a geographical database for variance of topography. There are equations for heat and moisture exchange between the two soil layers. Here the hydraulic and thermal properties depend on soil type and soil moisture. Transpiration flux transports moisture from both soil layers depending on a stomatal resistance of vegetation surfaces as function of daylight intensity, soil water deficit, fraction of frozen soil water, air temperature and water vapour pressure deficit in the air. A treatment of rainfall interception on vegetation is used, broadly following the ISBA model, with a vegetation layer storing intercepted water. Subgrid weighting of albedo, surface roughness and parameters for calculating surface resistance is made using a geographical database for area fraction of forest and open land. The leaf area index varies seasonally for short vegetation and for deciduous forest, but not for coniferous forest. A soil freezing/melting algorithm influencing soil temperature is used. Implicit methods are used for solving the equations of most surface variables. A summary of model results compared to observations, is given at the end of the report.

 • 291.
  Meier, Markus
  SMHI, Forskningsavdelningen, Oceanografi.
  The first Rossby Centre regional climate scenario for the Baltic Sea using a 3D coupled ice-ocean model2001Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Temperature, salinity, sea ice and sea leve! in the Baltic Sea have been analyzed under different climate conditions using a 3D coupled ice-ocean mode!. As a reference, hindcast simulations for the period 1980-93 have been performed with observed three-hourly meteorological forcing fields and observed monthly river runoff. The observed Baltic Sea climate is well  reproduced by the mode!. Furthermore, two sets of 9-year time slice experiments have been performed using results of an atmospheric regional climate mode! as forcing, one representing pre-industrial climate conditions (control simulation), and the other one global waiming with a 150% increase of CO2 greenhouse gas concentration (scenario simulation). At the boundaries of the regional climate mode! results of the global atmosphere-ocean general circulation mode! HadCM2 (Hadley Centre) have been prescribed. To simulate river runoff, a large-scale hydrological mode! has been applied. As the time slices are too short to spin up initial stratification for future climate, salinity is treated as uncertainty. An extreme condition is obtained, integrating the Baltic Sea model for 100 years assuming that no salt water inflow occurs in future. The area averaged annual mean sea surface temperature change between scenario and control run is about 2.3 'C. Seasonal variability of the change is small compared to the corresponding 2 m air temperature change. The uncertainty due to unknown future initial conditions is relatively small (largest in summer with -0.5'C). The decrease of mean ice extent in the scenario compared to the control run is dramatic, from 210 • 109m2 to 82 • 109m2 (a relative change of 61 % ). However, in all years ice can still be found in the Bothnian Bay. The minimum ice extent is I 6 • 109m2 (for comparison: the area of the Bothnian Bay is about twice as !arge). The mean number of ice days decreases significantly, too. In the fast ice zone of the Bothnian Bay (Kemi) the mean ice season becomes 40 days shorter. The ice in the scenario run is thinner with less snow on top. In the·central Bothnian Bay mean maximum annual ice thickness is reduced by 25 cm from 54 to 29 cm. Mode! dependent uncertainties are discussed.

 • 292.
  Karlsson, Karl-Göran
  SMHI, Forskningsavdelningen, Atmosfärisk fjärranalys.
  A NOAA AVHRR cloud climatology over Scandinavia covering the period 1991-20002001Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  A ten-year NOAA A VHRR cloud climatology with a horizontal resolution of four km has been compiled over the Scandinavian region based on results from near real-lime cloud classifications of the SMHl SCANDlA mode!. The frequency and geographic distribution ofthe cloud groups Low-, Medium- and High-level clouds, water and ice clouds and deep convective clouds have been studied in addition to the ten-ycar monthly means of total fractional cloud cover in the region. Furthennore, attempts to estimatc the diurnal cycle of cloudiness and typieal cloud patterns in various weather rcgimes (e.g., North Atlantic Oscillation phases) have been made.

  The cloud climate in the region was found ta be significantly affected by the distribution of land and sea. In particular. the Baltic Sea was shown to suppress summertime cloudiness substantially and this effect was shown to influence cloud conditions in major parts of the Scandinavian region. Huwever, interesting deviations from this cloudiness pattern were found in the Scandinavian mountain range, in the northern part af Scandinavia and over the Norwegian Sea.

  The quality af the satellite-based cloud information was examined by comparing with corresponding surface-observations given by SYNOP-based cloud climatologies for the same period. Results showed good agreement but specific problems were found in winter. In addition, some effects of the degradation of visible AVHRR channels were notieed. Comparisons have also been rnade with internationally used global cloud climate data sets, namely the  SYNOP-based CRU data set and the cloud climatologics from the ISCCP D2 series.

 • 293.
  Carlsson, Bengt
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Hydrologi.
  Lindström, Göran
  SMHI, Forskningsavdelningen, Hydrologi.
  HBV-modellen och flödesprognoser2001Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]
  • Olika uppdateringsmetoder för HBV-modellen har utvecklats och jämförts. Metoderna har utvärderats i simuleringsexperiment där modellkörningar med observerade data användes som meteorologisk prognos. De olika uppdateringsmetoder som testats är dels autoregressiva, dvs de bygger på en korrektion av uppmätt fel före prognosens början, dels sådana som bygger på en uppdatering av indata dvs nederbörd och temperatur och slutligen sådana där modellens tillståndsvariabler uppdateras. Resultaten visar att alla metoderna medför en förbättrad avrinningsprognos. Ingen av metoderna kan dock sägas vara den bästa vid alla tillfällen. AR-metoden gav bäst resultat vid högsta flöden, t ex i samband med snösmältning, medan uppdatering av modellens tillstånd gav något bättre resultat vid regnflöden. Om en modell skall användas för prognoser i samband med höga flöden är det viktigt att man redan vid kalibreringen tar hänsyn till detta och kalibrerar med hänsyn till just toppflöden, som annars systematiskt kommer att underskattas.
  • Effekten av en uppdatering avklingar jämförelsevis snabbt. Vid långtidsprognoser är det troligt att en kombination av nu testade metoder och uppdatering av t ex snömagasin och de faktorer som speciellt påverkar snösmältningen, dvs. temperatur och kanske t o m modellens graddagfaktor, skulle ge en bättre prognos.
 • 294. Korpela, Aarno
  et al.
  Dybbroe, Adam
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Thoss, Anke
  SMHI, Forskningsavdelningen, Atmosfärisk fjärranalys.
  Nowcasting SAF - Retrieving Cloud Top Temperature and Height in Semi-transparent and Fractional Cloudiness using AVHRR2001Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Cloud top temperature and height estimates obtained from AVHRR infrared imagery require a correction for semi-transparency when cirrus layers are present. In this work we investigated the possibility of using the 11 μm and12 μm window channel brightness temperatures for the correction. We developed software which implements a method based on the work of Inoue (1985) and Derrien et al. (1988). In this method the cloud top temperature is derived for each small image segment by fitting a curve to . a twodimensional histogram of the segment, formed by using the brightness temperatureT ( 11 μm) and the brightness temperature diff erence T ( 11 μm) - T(l2μm). By extrapolating the model fit of the distribution to the opaque limit, a temperature estimate can be assigned to the semi-transparent cloud pixels, thereby replacing the measured brightness temperature which observes the combined background radiation and cloud emission. In this work, in addition to implementing data processing with the histogram based correction, we also developed a graphical user interface for testing the method, in order to provide a tool for the overall evaluation of the product.

 • 295.
  Källgården, Josef
  SMHI.
  Snow distribution in a mountainous region: A remote sensing study2001Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The spatial distribution of snow is of importance in several hydrological and climatological

  processes. Today, one of the main climatological issues is the fundamental

  question if there is a climate change ongoing and if so, what the effects are? Several

  projects aim to model the climate and different climate scenarios for the future. For

  these simulations the snowcover is of major importance because of its high albedo and

  thus its high ability to reflect incoming solar radiation. A model that considers the spatial

  distribution of snow would be very useful when trying to simulate different climate

  change scenarios (Cline et al. 1998). Furthermore, a spatially distributed model would

  enable the use of spatially distributed input data, e.g. from satellite images. Runoff forecasts

  would be improved if models were updated in real-time, from e.g. satellite images

  (Kirschbaum 1998). Improving the forecasts is a major issue for e.g. the hydro-power

  companies for security and economical reasons.

  Also within other sciences, a spatially distributed snowmelt model would be useful.

  Better spatial estimate of snowmelt would be helpful for forest harvesting, since the surface

  runoff may cause loss of nutrients (Ohta 1994). Furthermore, the distribution of

  snow in arctic tundra regions is of high importance for the survival of different plant

  and animal communities (Liston & Sturm 1998).

  High-resolution satellite imagery is a useful tool for studying the snow distribution over

  large areas. According to Elder et al. (1991) a digital elevation model combined with a

  GIS (Geographical Information System) is an ideal tool for obtaining spatial topographic

  information about an area. Furthermore, remote sensing data and GIS are,

  according to Baumgartner & Apfl (1997), fundamental parts of several hydrological

  applications and they should more often be used by hydrologists. Especially information

  about snowcover has been obtained by various remote sensing techniques, see for

  instance Brandt

  & Bergström (1984), Sand & Bruland (1998), Rango & Martinec

  (1997) and Kuittinen (1989). In particular the satellite images have been widely used for

  obtaining information about snow distribution (Rango 1993). Furthermore, Cline et al.

  (1998) have concluded that remote sensing in combination with modelling could be

  used for water supply forecasting.

 • 296.
  Andréasson, Johan
  et al.
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Gyllander, Anders
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Johansson, Barbro
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Källgården, Josef
  SMHI.
  Lindell, Sten
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Olofsson, Judith
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Snötaxering med georadar: Bättre vårflödesprognoser med HBV-modellen?2001Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Denna studie hade som målsättning att undersöka möjligheten att med hjälp av georadarmätningar korrigera HBV-modellens snömagasin och därigenom öka tillförlitligheten för vårflödesprognoserna.Två angreppssätt har testats för att korrigera HBV-modellens snömagasin mot snötaxeringsdata. Dels gjordes försök att finna representativa flyglinjer som, via linjär regression mot HBV-modellens uppdaterade snömagasin, kunde representera områdets verkliga snömagasin. Dels enomfördes försök att utifrån flyglinjerna och geografiska variabler interpolera fram ett arealmedelvärde för snömagasinet i prognosområdena.Resultaten från den förstnämnda metoden visar att den extra informationen kan vara av värde i områden där HBV-modellen uppvisar systematiska fel. Georadardata kan därför användas för att upptäcka och korrigera för homogenitetsbrott i klimatdata. I områden där HBVmodellens fel tycks slumpmässiga verkar däremot inte georadardata förbättra prognoserna. Försöken med ett interpolerat snömagasin gav inte resultat som ansågs tillräckligt bra för att kunna användas för uppdatering av HBV-modellen.I de flesta områden är HBV-modellens volymfel över vårfloden små (< 10%) vilket ställer höga krav på mätningarnas kvalité för att de ska kunna användas för att ytterligare förbättra prognoserna. Svårigheterna att förbättra HBV-modellens vårflödesprognoser kan dels ha varit beroende på att HBV-modellens struktur inte är anpassad till att utnyttja denna typ av indata och dels på att kvalitén på mätningarna inte var tillräcklig i förhållande till HBV-modellens precision. Snöns spatiala densitetsvariationer, snöns våthet och koordinatbestämningen av mätpunkterna har identifierats som kritiska för noggrannheten på det beräknade snömagasinets storlek. I rapporten har rekommendationer givits för hur dessa problem skulle kunna behandlas.

 • 297. Diamandi, Andrei
  et al.
  Dybbroe, Adam
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Nowcasting SAF. Validation of AVHRR cloud products2001Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 298.
  Foltescu, Valentin
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Persson, Christer
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Beräkning av moln- och dimdepositionen i Sverigemodellen – Resultat för 1997 och 1998: Estimation of cloud and fog deposition by use of ”Sverigemodellen” – Results for 1997 and 19982001Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The capture of cloud and fog droplets by vegetation as a possibly important deposition mechanism has been recognised lately after reports of increased forest decline with altitude. We are concerned with interception, impaction and stickiness of polluted cloud water and fog droplets to terrestrial surfaces, including forest canopies. This deposition is mediated by low-level clouds, in which parts of the terrain can be immersed, or by the presence of orographic and radiation fog. In this study the transport of cloud and fog droplets towards terrestrial surfaces is parameterised and the “occult” deposition (mediated by both clouds and fog) is calculated by a new approach, implemented in “Sverigemodellen” (MATCH-Sverige), a 3D Eulerian transport and dispersion model employed for making environmental assessments in Sweden.The model scheme is taking into account the mesoscale analysis (MESAN) of low-cloud coverage and cloud-base height, the visibility analysis, detailed topography information, land use, modelled atmospheric concentrations and the instantaneous deposition parameters for the investigated species (acidifying air pollutants: sulphate and oxidised/reduced nitrogen).The model scheme is validated by comparing with throughfall monitoring of sulphate deposition to coniferous forests at elevated sites in the Swedish mountains. It shows a rather good fit to the measurements, generally within 25%, which is deemed as encouraging. Discrepancies exist though and are subject of discussion. The percentage of occult deposition can be up to 115% of the sum of dry and wet deposition. Therefore we cannot ignore this contribution in the assessments of deposition of acidifying pollutants. The highest fluxes of cloud deposition are assigned to mountainous regions in Northern Sweden, while the highest fog deposition is calculated at a location in Jönköpings County, on the Sydsvenska höglandet.

 • 299.
  Kindbom, Karin
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet AB.
  Svensson, Annika
  IVL Svenska Miljöinstitutet AB.
  Sjöberg, Karin
  IVL Svenska Miljöinstitutet AB.
  Persson, Christer
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Nationell miljöövervakning av luft- och nederbördskemi 1997, 1998 och 19992001Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  I föreliggande rapport redovisas resultat från 1997, 1998 och 1999 års mätningar av luftens och nederbördens sammansättning i bakgrundsmiljö i Sverige. Rapporten redovisar mätresultat från de båda nationella övervakningsnäten EMEP och Luft- och nederbördskemiska nätet. I rapporten redovisas även de spridningsoch depositionsberäkningar som gjorts med Sverigemodellen för 1997 och 1998. Samtliga mätningar drivs av IVL medan modellberäkningarna med Sverigemodellen utförs av SMHI. Verksamheten finansieras av Miljöövervakningsenheten vid Naturvårdsverket.

 • 300.
  Landelius, Tomas
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Atmosfärisk fjärranalys.
  Josefsson, Weine
  SMHI, Forskningsavdelningen, Atmosfärisk fjärranalys.
  Persson, Thomas
  SMHI.
  A system for modelling solar radiation parameters with mesoscale spatial resolution2001Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Today, modern analysis systems synthesise meteorological data from a number of sources, e.g.\ round based SYNOP, satellites, radar, etc., into field information which enable us to model radiation at the Earth’s surface on the mesoscale. At the Swedish Meteorological and Hydrological Institute (SMHI) we have set up a model system that produce hourly information in terms of field data with a resolution of about 22 ´ 22 km2 for a geographic area covering Scandinavia and the run off region of the Baltic sea.Presently, the model calculates fields of global-, photosynthetically active- (PAR), UV- and direct radiation based on output from a mesoscale analysis system, a high resolution limited area numerical weather prediction model (NWP), an ice model for the Baltic sea together with satellite measurements of total ozone. A spectral clear sky model lies at the heart of the model system. Its output is multiplied by a function which captures the influence of clouds and precipitation. Different cloud effect functions are applied to the different radiation components, with the exception of global- and PAR for which the same relation is assumed.Measurements from the radiation network of SMHI were used for estimation and validation purposes. A first evaluation of the model system suggests that the RMSE for hourly global radiation data is on the order of 28% and about 16% for daily values. These errors are comparable to those obtained for models purely based on synoptic observations (SYNOP) (29% and 13%) . For UV radiation the figures are similar but for the direct radiation component they are worse; 53% and 31% respectively compared to 25% and 15% for the SYNOP models. To some extent the larger errors for the direct component could be explained by its sensitivity to scale differences when model grid squares are validated against point measurements.

3456789 251 - 300 of 712
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
v. 2.35.9
|