Change search
Refine search result
3456789 251 - 300 of 1862
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 251.
  Brandt, Maja
  SMHI, Core Services.
  Human impacts and weather-dependent effects on water balance and water quality in some Swedish river basins1990Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The weather has a great effect on the water balance and, indirectly, affects water quality of river systems. At the same tirne, man-made changes in the Iandscape and other human activities have a great impact. To be able to distinguish the human irnpacts from the effects of natura! weather fluctuations we need observations and measurements but also analysis tools.

  In this thesis the PULSE and HBV hydrological models have been used as the analysis tools. Examples are given from forest management, in particular clearcuning, drainage and biomass increase, and from mining and agricultural activities. The models include conceptual descriptions of the most significant hydrological processes and are capable of coping with. weather-dependent fluctuations. Observed air temperature, precipitation and an estimate of the potential evapotranspiration are input data to the models.

  Simple hydrochemical and nitrogen leaching subroutines have been Iinked to the PULSE water balance model.These subroutines have been used to quantify weather-dependent and human effects on pH downstream from a mine tailings deposit and on nitrogen Ieaching from different non-point sources, especially from arable land.

  The applications illustrate the advantage of this type of model for analysis of man-made irnpacts and short-term climatological fluctuations. As the models are restricted to stationary conditions they cannot be used for forecasting of long-term changes due to changes in atmospheric deposition, land use or climate, unless the local effects of these changes are known. Other methods of analysing effects of man-made changes have also been tested, such as conventional comparative investigations, regression analysis and trend analysis. The use of these methods is exemplified by an analysis of human effects on erosion and sediment transport. It was found to be much more difficult to quantify effects with these sirnpler methods

 • 252.
  Brandt, Maja
  SMHI, Core Services.
  Sedimenttransport i svenska vattendrag exempel från 1967-19941996Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  "Sedimenttransport i svenska vattendrag exempel från 1967-1994" är framtagen inom Analysenheten på Affärsområde Samhälle vid SMHI.

  Många års mätning inom sedimenttransportnätet ligger till grunden för denna bearbetning.

  Månads- och årsvärden på halter och transporter finns bearbetade och lagrade för alla stationer. Dessa kan beställas från SMHI. I denna rapport redovisas delar av detta material.

 • 253.
  Brandt, Maja
  SMHI, Core Services.
  SIMULATION OF RUNOFF AND NITRATE TRANSPORT FROM MIXED BASINS IN SWEDEN1990In: Nordic Hydrology, ISSN 0029-1277, E-ISSN 1996-9694, Vol. 21, no 1, p. 13-34Article in journal (Refereed)
 • 254.
  Brandt, Maja
  SMHI, Core Services.
  Skogens inverkan på vattenbalansen1992Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Virkesmängden i Sveriges skogar har ökat under 1900-talet och i första hand beror det på ökad skogsproduktion. I södra Sverige har även skogsrnarksarealen ökat något. Eftersom träd tar upp vatten från marken, har det diskuterats om detta innebär att avdunstningen ökat och i sin tur avrinningen minskat. Frågan har analyserats dels genom beräkning av differensen mellan nederbörd (omräknad till areell och höjdkorrigerad nederbörd) och avrinning, dvs ett relativt mått på evapotranspirationen, för ett antal avrinningsområden i Sverige, och dels genom modellsimulering med HBVmodellen från 1930-talet och framåt.

  Differensberäkningen utifrån den uppmätta nederbörden och avrinningen visar att våta år medför inte bara hög avrinning utan även ofta något högre evapotranspiration än torra år. Man kan inte se några tydliga förändringar i evapotranspirationen i någon av de undersökta områdena mer än mindre upp- och nergångar, som troligen mest beror på klimatets fluktuationer.

  Indata till modellen är nederbörd och lufttemperatur. Modellen tar hand om de väderberoende fluktuationerna och gör det är lättare att skilja klimatförändringar från effekten av ändrad markanvändning. Inte heller den analysen visar några klara trender i evapotranspirationen och avrinningen. Eventuella förändringar försvinner i det brus som uppstår av ofullständiga indata (ett glest nederbördsnät på grund av kravet på homogena långa serier) och på de förenklingar av naturen som ändå sker i modellen. Studien tyder alltså på att det inte skett några tydligt påvisbara förändringar av evapotranspirationen och avrinningen på grund av ökad skogstillväxt.

 • 255.
  Brandt, Maja
  SMHI, Core Services.
  Snömätning med georadar och snötaxeringar i övre Luleälven1991Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Snömätning med flygburen georadarutrustning (i helikopter) har utförts längs fasta linjer i övre Luleälvens tillrinningsområde i april under åren 1986 till 1990. I prognosområdena Suorva, Parki och Tjaktjajaure, som domineras av kalfjäll och där nederbördsstationsnätet är mycket glest, visar de fem årens mätningar, att en uppdatering av HBV-modellens snömagasin utifrån georadarmätningarna kan förbättra prognosutfallet. För skogsområdena Porjus och Letsi, som har ett mer representativt nederbördsstationsnät och bättre prognosutfall, är det svårare att förbättra prognoserna.

 • 256.
  Brandt, Maja
  et al.
  SMHI, Core Services.
  Bergström, Sten
  SMHI, Research Department, Hydrology.
  INTEGRATION OF FIELD DATA INTO OPERATIONAL SNOWMELT-RUNOFF MODELS1994In: Nordic Hydrology, ISSN 0029-1277, E-ISSN 1996-9694, Vol. 25, no 1-2, p. 101-112Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Conceptual runoff models have become standard tools for operational hydrological forecasting in Scandinavia. These models are normally based on observations from the national climatological networks, but in mountainous areas the stations are few and sometimes not representative. Due to the great economic importance of good hydrological forecasts for the hydro-power industry attempts have been made to improve the model simulations by support from field observations of the snowpack. The snowpack has been mapped by several methods; airborne gamma-spectrometry, airborne georadars, satellites and by conventional snow courses. The studies cover more than ten years of work in Sweden. The conclusion is that field observations of the snow cover have a potential for improvement of the forecasts of inflow to the reservoirs in the mountainous part of the country, where the climatological data coverages is poor. This is pronounced during years with unusual snow distribution. The potential for model improvement is smaller in the climatologically more homogeneous forested lowlands, where the climatological network is denser. The costs of introduction of airborne observations into the modelling procedure are high and can only be justified in areas of great hydropower potential.

 • 257.
  Brandt, Maja
  et al.
  SMHI, Core Services.
  Bergström, Sten
  SMHI, Research Department, Hydrology.
  Gardelin, Marie
  SMHI, Professional Services.
  MODELING THE EFFECTS OF CLEARCUTTING ON RUNOFF - EXAMPLES FROM CENTRAL SWEDEN1988In: Ambio, ISSN 0044-7447, E-ISSN 1654-7209, Vol. 17, no 5, p. 307-313Article in journal (Refereed)
 • 258.
  Brandt, Maja
  et al.
  SMHI, Core Services.
  Bergström, Sten
  SMHI, Research Department, Hydrology.
  Gardelin, Marie
  SMHI, Professional Services.
  Lindström, Göran
  SMHI, Research Department, Hydrology.
  Modellberäkning av extrem effektiv nederbörd1987Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Följande analys av vattenbalansen vid extrema situationer är ett led i Flödeskommittens arbete med att ta fram nya riktlinjer för dimensioneringsberäkningar för dammar och utskov, som inleddes våren 1985 (Ehlin, 1986). Frågan fick förnyad aktualitet i samband med höstflöden 1985 och 1986, som orsakade översvämningar och ett antal mindre dammras.De viktigaste faktorerna för beräkning av dimensionerande flöden är arealnederbörd, snösmältning, markfuktighet samt flödessituationen före flödet. En analys av extrem nederbörd har utförts (Vedin och Eriksson, 1986). För beräkning av effekten av den extrema nederbörden på flödet behöver även kombinationer av eventuell snösmältning och markfuktighetsunderskott i marken vara kända. Hur stor snösmältning kan tänkas ske i ett avrinningsområde? Kan vi räkna med att marken är helt mättad? Ett sätt att analysera detta är att med HBV-modellen ta fram extrema arealnederbörds- och snösmältningsvärden samt lägsta  markfuktighetsunderskott. I denna rapport redovisas en analys, som bygger på HBV-modellberäkningar i tjugofem avrinningsområden. Sammanlagt täcker områdena 79 000 km2 av Sveriges totala yta på449 000 km2. Den sammantagna tidsperioden för beräkningarna är475 år.

 • 259.
  Brandt, Maja
  et al.
  SMHI, Core Services.
  Bergström, Sten
  SMHI, Research Department, Hydrology.
  Sandén, Per
  SMHI, Research Department, Hydrology.
  ENVIRONMENTAL IMPACTS OF AN OLD MINE TAILINGS DEPOSIT - MODELING OF WATER-BALANCE, ALKALINITY AND PH1987In: Nordic Hydrology, ISSN 0029-1277, E-ISSN 1996-9694, Vol. 18, no 4-5, p. 291-300Article in journal (Refereed)
 • 260.
  Brandt, Maja
  et al.
  SMHI, Core Services.
  Edler, Lars
  SMHI, Research Department, Oceanography.
  Andersson, Lars
  SMHI, Core Services.
  Översvämningar längs Oder och Wisla sommaren 1997 samt effekterna i Östersjön1998Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I juli drabbades Tjeckien och Polen av mycket intensiva regnväder. Det första kom 4-9/7 och det andra inträffade 18-21/7. Över floderna Oder och Wislas avrinningsområden föll 3-4 gånger så mycket nederbörd som normalt. Utifrån vattenföringuppgifterna beräknades, att det under perioden 11/7-31/8 hade runnit ut 17 km3 från dessa floder till Östersjön. Den normala avrinningen från Oder och Wisla är under denna tidsperiod ca 6 km3, vilket innebär ett överskott på ca 11 km3• Det kan jämföras med en veckas inflöde genom Öresund, som är av storleksordningen 10 km3.

  De stora regnmängderna medförde, att stora områden översvämmades främst längs Oder och att flodvattnet förde med sig material och föroreningar längs vattendragen. De svenska hydrografiska basundersökningarna i södra Östersjön intensifierades för att undersöka flodvattnets spridning och materialtransport i södra Östersjön. Undersökningarna utfördes till största delen av SMHI, och i ett nära samarbete med Naturvårdsverket, Fiskeriverket, IVL och Kustbevakningen. Tyska och polska fartyg utförde även intensiva mätningar under den aktuella tiden.

  Flodvattnets väg ut i Östersjön prognostiserades och följdes på ett antal olika sätt. Vinduppgifter, den oceanografiska modellen HIROMB samt spridningsmodell för olja och kemikalier användes för att prognostisera vattnets väg samtidigt som översvämningsvattnet följdes med hjälp av satellitbilder och fartygsmätningar.

  Wisla rinner ut i Gdanskbukten, medan Oder rinner ut i Pommerska bukten efter att ha passerat Szczecin-lagunen. De uppmätta närsaltkoncentrationerna i bukterna var i samma storleksordning som de maximala halter som uppmätts under vårperioderna de senaste 25 åren. Det näringsrika vattnet orsakade en kraftig primärproduktion i bukterna. I slutet av juli rådde västliga vindar, som transporterade det utströmmande vattnet från Wisla och Oder österut längs den polska kusten. I början av augusti vände vinden och blev ostlig. Vädret var varmt och soligt, och vattnet transporterade långsamt västerut. Någon påverkan längre ut från kusten registrerades inte och några långtidseffekter förväntas inte heller ske.

 • 261.
  Brandt, Maja
  et al.
  SMHI, Core Services.
  Ehlert, Kurt
  SMHI, Core Services.
  Avrinningen från Sverige till omgivande hav1996Report (Other academic)
  Abstract [en]

  A data base of monthly runoff to seas around Sweden is created. This report presents long term, seasonal and spatial variations for the period 1930 - 1990. Runoff calculation are based on measurments, wich cover 86% of the land area and on estmate by proportioning against nearby reference station for the remaining 14%. The calculations are made for 265 land areas.

 • 262.
  Brandt, Maja
  et al.
  SMHI, Core Services.
  Grahn, Gun
  SMHI.
  Avdunstning och avrinningskoefficient i Sverige 1961-1990: Beräkningar med HBV-modellen1998Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Världsmeteorologiska organisationen (WMO) har fastställt att statistiska parametrar, som används för klimatbeskrivningar, skall beräknas för sk normalperioder orn 30 år, såsom 1931-1960, 1961-1990. I Sveriges Nationalatlas (SNA 1995) redovisas ett stort antal kartor för olika parametrar (nederbörd, avrinning, avdunstning, temperatur, snödjup osv) för perioden 1961-1990. Avrinningskartan i SNA togs fram med hjälp av HBV-modellen.Modellen beskriver vattnets kretslopp från nederbörd, snöackumulation till snösmältning, avdunstning, buffring i marken, grundvattenbildning och avrinning på daglig basis, vilket gör det möjligt att plocka ut mer resultat för fler parametrar än bara avrinningen både i rummet och tiden.

  I denna rapport har avdunstningen och avrinningskoefficienter i Sverige närmare studerats utifrån de körningar som gjorts för perioden 1961-1990. Diagrammen och kartorna i rapporten är av översiktlig natur och hänsyn måste tas till det vid utnyttjandet. Kartorna är inte lämpadeför detaljplanering eller vid studier av korta delperioder.

 • 263. Breuer, L.
  et al.
  Huisman, J. A.
  Willems, P.
  Bormann, H.
  Bronstert, A.
  Croke, B. F. W.
  Frede, H. -G
  Graeff, T.
  Hubrechts, L.
  Jakeman, A. J.
  Kite, G.
  Lanini, J.
  Leavesley, G.
  Lettenmaier, D. P.
  Lindström, Göran
  SMHI, Research Department, Hydrology.
  Seibert, J.
  Sivapalan, M.
  Viney, N. R.
  Assessing the impact of land use change on hydrology by ensemble modeling (LUCHEM). I: Model intercomparison with current land use2009In: Advances in Water Resources, ISSN 0309-1708, E-ISSN 1872-9657, Vol. 32, no 2, p. 129-146Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper introduces the project on 'Assessing the impact of land use change on hydrology by ensemble modeling (LUCHEM)' that aims at investigating the envelope of predictions on changes in hydrological fluxes due to land use change. As part of a series of four papers, this paper outlines the motivation and setup of LUCHEM, and presents a model intercomparison for the present-day simulation results. Such an intercomparison provides a valuable basis to investigate the effects of different model structures on model predictions and paves the ground for the analysis of the performance of multi-model ensembles and the reliability of the scenario predictions in companion papers. in this study, we applied a set of 10 lumped, semi-lumped and fully distributed hydrological models that have been previously used in land use change studies to the low mountainous Dill catchment. Germany. Substantial differences in model performance were observed with Nash-Sutcliffe efficiencies ranging from 0.53 to 0.92. Differences in model performance were attributed to (1) model input data, (2) model calibration and (3) the physical basis of the models. The models were applied with two sets of input data: an original and a homogenized data set. This homogenization of precipitation, temperature and leaf area index was performed to reduce the variation between the models. Homogenization improved the comparability of model simulations and resulted in a reduced average bias, although some variation in model data input remained. The effect of the physical differences between models on the long-term water balance was mainly attributed to differences in how models represent evapotranspiration. Semi-lumped and lumped conceptual models slightly outperformed the fully distributed and physically based models. This was attributed to the automatic model calibration typically used for this type of models. Overall, however, we conclude that there was no superior model if several measures of model performance are considered and that all models are suitable to participate in further multi-model ensemble set-ups and land use change scenario investigations. (C) 2008 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 • 264. Brigode, Pierre
  et al.
  Brissette, Francois
  Nicault, Antoine
  Perreault, Luc
  Kuentz, Anna
  SMHI, Core Services.
  Mathevet, Thibault
  Gailhard, Joel
  Streamflow variability over the 1881-2011 period in northern Quebec: comparison of hydrological reconstructions based on tree rings and geopotential height field reanalysis2016In: Climate of the Past, ISSN 1814-9324, E-ISSN 1814-9332, Vol. 12, no 9, p. 1785-1804Article in journal (Refereed)
 • 265.
  Bringfelt, Bertil
  et al.
  SMHI, Research Department, Climate research - Rossby Centre.
  Räisänen, Jouni
  SMHI, Research Department, Climate research - Rossby Centre.
  Gollvik, Stefan
  Meterologi.
  Lindström, Göran
  SMHI, Research Department, Hydrology.
  Graham, Phil
  SMHI, Professional Services.
  Ullerstig, Anders
  SMHI, Research Department, Climate research - Rossby Centre.
  The land surface treatment for the Rossby Centre Regional Atmospheric Climate Model - version 2 (RCA2)2001Report (Other academic)
  Abstract [en]

  A new version of the land surface scheme has been completed and is now applied in comparative tests of version 2 of the Rossby Centre Regional Atmospheric Climate Model (RCA2) using analysed fields from the ECMWF reanalysis project (ERA). The scheme contains two soil layers and a vegetation layer. There are two prognostic temperatures, one covering the top soil layer plus vegetation and one for a second, deeper soil layer. There is also a third, bottom soil temperature relaxed to six-hourly ERA fields. For soil moisture there are two prognostic layers but no bottom relaxation is used. A hydrologically-based soil moisture model (beta model) is used to represent subgrid soil moisture variability. A hydrological snow model makes regard to subgrid temperature variability using a geographical database for variance of topography. There are equations for heat and moisture exchange between the two soil layers. Here the hydraulic and thermal properties depend on soil type and soil moisture. Transpiration flux transports moisture from both soil layers depending on a stomatal resistance of vegetation surfaces as function of daylight intensity, soil water deficit, fraction of frozen soil water, air temperature and water vapour pressure deficit in the air. A treatment of rainfall interception on vegetation is used, broadly following the ISBA model, with a vegetation layer storing intercepted water. Subgrid weighting of albedo, surface roughness and parameters for calculating surface resistance is made using a geographical database for area fraction of forest and open land. The leaf area index varies seasonally for short vegetation and for deciduous forest, but not for coniferous forest. A soil freezing/melting algorithm influencing soil temperature is used. Implicit methods are used for solving the equations of most surface variables. A summary of model results compared to observations, is given at the end of the report.

 • 266.
  Bringfelt, Björn
  SMHI.
  A comparison of forest evapotranspiration determined by some independent methods1980Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Two days of boundary layer measurements in Southern Sweden are presented .The field experiment was carried out in October 1977, as a pilot study. Mean quantities of wind, temperature and humidity were measured both in the surface and the Ekman layer. Radiation and soil temperature were also measured. The data suffer from some incompleteness anda certain amount of inaccuracy. Still you get a fairly good picture of the diurnal cycle of the atmospheric boundary layer under Nordic conditions.

 • 267.
  Bringfelt, Björn
  SMHI.
  An evapotranspiration model using SYNOP weather observations in the Penman-Monteith equation1998Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This work was initiated in order to improve the evapotranspiration data used in the HBV model. Evapotranspiration is calculated consecutively by the Penman-Monteith equation using three-hourly SYNOP observations transformed to values of net radiation, water vapour deficit and data necessary for evaluating aerodynamical resistance and surf ace resistance. Transpiration, rainfall interception and a simple treatment of winter evaporation are included. Soil moisture is used for calculating the surface resistance and it is updated three-hourly with the soil moisture accounting routine of the HBV model regarding the contributions from rainfall and snow melt. Then soil moisture is reduced due to total evapotranspiration.

  Two main parts have been developed and are described here:1. A program for interpolation of missing SYNOP observations and2. The evapotranspiration model.Evapotranspiration is calculated for six SYNOP stations used in the HBV model. Using literature parameter values for open land and forest, the calculated transpiration, interception evaporation and snow evaporation are found to assign reasonable values. Only limited tests against measured evapotranspiration have been made, such as some comparisons with winter data from the NOPEX main site in Norunda north of Uppsala. A comparison is made with evapotranspiration data obtained from calibrations of the HBV model. The performance of the evaporation values in the HBV model remains to be tested. 

 • 268.
  Bringfelt, Björn
  SMHI, Research Department, Climate research - Rossby Centre.
  PARTICLE CONCENTRATION MODEL IN A SMALL TOWN STREET BASED ON RECEPTOR STUDIES1987In: Journal of Aerosol Science, ISSN 0021-8502, E-ISSN 1879-1964, Vol. 18, no 6, p. 841-844Article in journal (Refereed)
 • 269.
  Bringfelt, Björn
  et al.
  SMHI.
  Backström, Hans
  SMHI, Professional Services.
  Kindell, Sven
  SMHI, Professional Services.
  Omstedt, Gunnar
  SMHI, Research Department, Air quality.
  Persson, Christer
  SMHI, Research Department, Air quality.
  Ullerstig, Anders
  SMHI, Research Department, Climate research - Rossby Centre.
  Calculations of PM-10 concentrations in Swedish cities - Modelling of inhalable particles1997Report (Other academic)
 • 270.
  Bringfelt, Björn
  et al.
  SMHI, Research Department, Climate research - Rossby Centre.
  Heikinheimo, M
  Gustafsson, Nils
  SMHI, Research Department, Meteorology.
  Perov, Veniamin
  SMHI, Research Department, Meteorology.
  Lindroth, A
  A new land-surface treatment for HIRLAM - comparisons with NOPEX measurements1999In: Agricultural and Forest Meteorology, ISSN 0168-1923, E-ISSN 1873-2240, Vol. 98-9, p. 239-256Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In order to improve the accuracy of forecasting near-surface atmospheric variables over a heterogeneous landscape, a framework of subgrid surface types and the ISBA parameterisation scheme for land surfaces have been tested in the operational weather forecast model HIRLAM, using a 5.5 km grid resolution. Surface energy fluxes measured during a single summer day at six fixed sites in the NOPEX area, representing agricultural fields, boreal forests and lakes, were used for verification. Both, in-situ field measurements and the HIRLAM simulation indicated that the Bowen ratio over forests was about twice as large as that of adjacent agricultural fields. This difference could be explained by the more effective turbulent mixing and larger surface resistance associated with the forest, thus making the sensible heat flux relatively large there. The use of initial soil moisture from a routine hydrological model gave improved agreement with measured surface fluxes and radiosonde temperature and humidity profiles compared to initialising from routine HIRLAM surface data. The differences in heat fluxes between the various surface types were also demonstrated by airborne flux measurements flown along a track at a height of ca. 100 m above the terrain. Modelled heat fluxes along the flight track were considerably smoothed due to the grid resolution used, e.g. the effect of a lake in reducing grid-averaged sensible heat flux could only be weakly detected, because the lake surface represented only 10% of the grid area. When the proportion of a contrasting surface type (lake) was altered from 10 to 100%, the surface fluxes calculated for the lake surface were almost unchanged; the results of the comparison did not provide evidence that more complex aggregation schemes for heat fluxes than straightforward area-weighted averaging would be required. The hourly variation of the modelled and simulated heat fluxes during the day studied could not be directly compared, because the simulated cloudiness did not exactly match that observed at the field sites. When the simulated net radiation was replaced with direct measurements, the model-based estimates of sensible and latent heat fluxes were closer to the corresponding field measurements. The divergence of sensible heat flux with height, as inferred from the tower measurements made over the forest, were supported by the aircraft measurements and the HIRLAM simulations. (C) 1999 Elsevier Science B.V. All rights reserved.

 • 271.
  Bringfelt, Björn
  et al.
  SMHI, Research Department, Climate research - Rossby Centre.
  LINDROTH, A
  SYNOPTIC EVAPOTRANSPIRATION MODEL APPLIED TO 2 NORTHERN FORESTS OF DIFFERENT DENSITY1987In: Journal of Hydrology, ISSN 0022-1694, E-ISSN 1879-2707, Vol. 95, no 3-4, p. 185-201Article in journal (Refereed)
 • 272. Brodeau, Laurent
  et al.
  Koenigk, Torben
  SMHI, Research Department, Climate research - Rossby Centre.
  Extinction of the northern oceanic deep convection in an ensemble of climate model simulations of the 20th and 21st centuries2016In: Climate Dynamics, ISSN 0930-7575, E-ISSN 1432-0894, Vol. 46, no 9-10, p. 2863-2882Article in journal (Refereed)
 • 273.
  Broman, Barry
  SMHI, Research Department, Climate research - Rossby Centre.
  Oceanografiska stationsnät: Svenskt Vattenarkiv1986Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Oceanografiska stationsnät. Svenskt Vattenarkiv.

 • 274.
  Broman, Barry
  SMHI, Research Department, Climate research - Rossby Centre.
  Uppföljning av sjövärmepump i Lilla Värtan1986Report (Other academic)
 • 275.
  Broman, Barry
  et al.
  SMHI, Research Department, Climate research - Rossby Centre.
  Hammarklint, Thomas
  Rannat, Kalev
  Soomere, Tarmo
  Valdmann, Ain
  Trends and extremes of wave fields in the north-eastern part of the Baltic Proper2006In: Oceanologia, ISSN 0078-3234, Vol. 48, p. 165-184Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The paper analyses one of the longest contemporary wave measurements in the northern Baltic Sea, performed at Almagrundet 1978-2003. This record contains the roughest instrumentally measured wave conditions (significant wave height = c. 7.8 m) in the northern Baltic Proper until December 2004. The data for the years 1979-95, the period for which the data are the most reliable, show a linear rising trend of 1.8% per annum in the average wave height. The seasonal variation in wave activity follows the variation in wind speed. The monthly mean significant wave height varies from 0.5 m in May-July to 1.3-1.4 m in December-January. No corrections have been made in the analysis to compensate for missing values, for their uneven distribution, or for ice cover.

 • 276.
  Broman, Barry
  et al.
  SMHI, Research Department, Climate research - Rossby Centre.
  Peterson, Carsten
  SMHI.
  Spridningsundersökningar i yttre fjärden Piteå1985Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI) får i september 1984 i uppdrag av SCA, Piteå-Munksund att undersöka utspädnings- och spridningsförhållandena för avloppsvattnet från SCAs Munksundsindustri.

  Under åren 1981 och 1982 utförs strömundersökningar i Yttre fjärden, Piteå, för att med detta som underlag kunna simulera spridningen av avloppsvattnet från Munksundsindustrin (ref nr 8).

  En ändring av utsläppets läge görs i maj 1982 och ytterligare förändringar sker senare under året genom att länsor och strömbildare läggs ut, i syfte att föra avloppsvattnet i ett samlat stråk ut i Piteälvens strömfåra. SMHI rekommenderar, med ledning av strömundersökningarna 1981-82, att en avloppsledning skall dras ut centralt i fjärden med en utsläppsnivå ovan 6 meters djup, dvs ovan språngskiktet.

  Enligt beslut av Länsstyrelsen i Norrbotten i november 1983 (bilaga 1), skall SMHI, i enlighet med Länsstyrelsens anvisningar och på uppdrag av SCA, studera utspädnings- och spridningsförhållandena med hjälp av spårämne.

 • 277. Brooks, Ian M.
  et al.
  Tjernstrom, Michael
  Persson, P. Ola G.
  Shupe, Matthew D.
  Atkinson, Rebecca A.
  Canut, Guylaine
  Birch, Cathryn E.
  Mauritsen, Thorsten
  Sedlar, Joseph
  SMHI, Research Department, Atmospheric remote sensing.
  Brooks, Barbara J.
  The Turbulent Structure of the Arctic Summer Boundary Layer During The Arctic Summer Cloud-Ocean Study2017In: Journal of Geophysical Research - Atmospheres, ISSN 2169-897X, E-ISSN 2169-8996, Vol. 122, no 18, p. 9685-9704Article in journal (Refereed)
 • 278. Browny, Nicola Jane
  et al.
  Nilsson, Johan
  Pemberton, Per
  SMHI, Research Department, Oceanography.
  Arctic Ocean Freshwater Dynamics: Transient Response to Increasing River Runoff and Precipitation2019In: Journal of Geophysical Research - Oceans, ISSN 2169-9275, E-ISSN 2169-9291, Vol. 124, no 7, p. 5205-5219Article in journal (Refereed)
 • 279. Bruen, M.
  et al.
  Krahe, P.
  Zappa, M.
  Olsson, Jonas
  SMHI, Research Department, Hydrology.
  Vehvilainen, B.
  Kok, K.
  Daamen, K.
  Visualizing flood forecasting uncertainty: some current European EPS platforms-COST731 working group 32010In: Atmospheric Science Letters, ISSN 1530-261X, E-ISSN 1530-261X, Vol. 11, no 2, p. 92-99Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Cooperation in Science and Technology (COST) funding allows European scientists to establish international links, communicate their work to colleagues, and promote international research cooperation. COST731 was established to study the propagation of uncertainty from hydrometeorological observations through meteorological and hydrological models to the final flood forecast. Our focus is on how information about uncertainty is presented to the end user and how it is used. COST731 has assembled a number of demonstrations/case studies that illustrate a variety of practical approaches and these are presented here. While there is yet no consensus on how such information is presented, many end users do find it useful. Copyright (C) 2010 Royal Meteorological Society

 • 280. Buizza, Roberto
  et al.
  Poli, Paul
  Rixen, Michel
  Alonso-Balmaseda, Magdalena
  Bosilovich, Michael G.
  Bronnimann, Stefan
  Compo, Gilbert P.
  Dee, Dick P.
  Desiato, Franco
  Doutriaux-Boucher, Marie
  Fujiwara, Masatomo
  Kaiser-Weiss, Andrea K.
  Kobayashi, Shinya
  Liu, Zhiquan
  Masina, Simona
  Mathieu, Pierre-Philippe
  Rayner, Nick
  Richter, Carolin
  Seneviratne, Sonia I.
  Simmons, Adrian J.
  Thepaut, Jean-Noel
  Auger, Jeffrey D.
  Bechtold, Michel
  Berntell, Ellen
  Dong, Bo
  Kozubek, Michal
  Sharif, Khaled
  Thomas, Christopher
  Schimanke, Semjon
  SMHI, Research Department, Oceanography.
  Storto, Andrea
  Tuma, Matthias
  Valisuo, Ilona
  Vaselali, Alireza
  ADVANCING GLOBAL AND REGIONAL REANALYSES2018In: Bulletin of The American Meteorological Society - (BAMS), ISSN 0003-0007, E-ISSN 1520-0477, Vol. 99, no 8, p. ES139-ES144Article in journal (Refereed)
 • 281. Bunse, Carina
  et al.
  Israelsson, Stina
  Baltar, Federico
  Bertos-Fortis, Mireia
  Fridolfsson, Emil
  Legrand, Catherine
  Lindehoff, Elin
  Lindh, Markus
  SMHI, Core Services.
  Martinez-Garcia, Sandra
  Pinhassi, Jarone
  High Frequency Multi-Year Variability in Baltic Sea Microbial Plankton Stocks and Activities2019In: Frontiers in Microbiology, ISSN 1664-302X, E-ISSN 1664-302X, Vol. 9, article id 3296Article in journal (Refereed)
 • 282. Burchard, Hans
  et al.
  Craig, Peter D.
  Gemmrich, Johannes R.
  van Haren, Hans
  Mathieu, Pierre-Philippe
  Meier, Markus
  SMHI, Research Department, Oceanography.
  Smith, W. Alex M. Nimmo
  Prandke, Hartmut
  Rippeth, Tom P.
  Skyllingstad, Eric D.
  Smyth, William D.
  Welsh, David J. S.
  Wijesekera, Hemantha W.
  Observational and numerical modeling methods for quantifying coastal ocean turbulence and mixing2008In: Progress in Oceanography, ISSN 0079-6611, E-ISSN 1873-4472, Vol. 76, no 4, p. 399-442Article, review/survey (Refereed)
  Abstract [en]

  In this review paper, state-of-the-art observational and numerical modeling methods for small scale turbulence and mixing with applications to coastal oceans are presented in one context. Unresolved dynamics and remaining problems of field observations and numerical simulations are reviewed on the basis of the approach that modern process-oriented studies should be based on both observations and models. First of all, the basic dynamics of surface and bottom boundary layers as well as intermediate stratified regimes including the interaction of turbulence and internal waves are briefly discussed. Then, an overview is given on just established or recently emerging mechanical, acoustic and optical observational techniques. Microstructure shear probes although developed already in the 1970s have only recently become reliable commercial products. Specifically under surface waves turbulence measurements are difficult due to the necessary decomposition of waves and turbulence. The methods to apply Acoustic Doppler Current Profilers (ADCPs) for estimations of Reynolds stresses, turbulence kinetic energy and dissipation rates are under further development. Finally, applications of well-established turbulence resolving particle image velocimetry (PIV) to the dynamics of the bottom boundary layer are presented. As counterpart to the field methods the state-of-the-art in numerical modeling in coastal seas is presented. This includes the application of the Large Eddy Simulation (LES) method to shallow water Langmuir Circulation (LC) and to stratified flow over a topographic obstacle. Furthermore, statistical turbulence closure methods as well as empirical turbulence parameterizations and their applicability to coastal ocean turbulence and mixing are discussed. Specific problems related to the combined wave-current bottom boundary layer are discussed. Finally, two coastal modeling sensitivity studies are presented as applications, a two-dimensional study of upwelling and downwelling and a three-dimensional study for a marginal sea scenario (Baltic Sea). It is concluded that the discussed methods need further refinements specifically to account for the complex dynamics associated with the presence of surface and internal waves. (c) 2008 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 • 283. Burton, S. P.
  et al.
  Hair, J. W.
  Kahnert, Michael
  SMHI, Research Department, Air quality.
  Ferrare, R. A.
  Hostetler, C. A.
  Cook, A. L.
  Harper, D. B.
  Berkoff, T. A.
  Seaman, S. T.
  Collins, J. E.
  Fenn, M. A.
  Rogers, R. R.
  Observations of the spectral dependence of linear particle depolarization ratio of aerosols using NASA Langley airborne High Spectral Resolution Lidar2015In: Atmospheric Chemistry And Physics, ISSN 1680-7316, E-ISSN 1680-7324, Vol. 15, no 23, p. 13453-13473Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Linear particle depolarization ratio is presented for three case studies from the NASA Langley airborne High Spectral Resolution Lidar-2 (HSRL-2). Particle depolarization ratio from lidar is an indicator of non-spherical particles and is sensitive to the fraction of non-spherical particles and their size. The HSRL-2 instrument measures depolarization at three wavelengths: 355, 532, and 1064 nm. The three measurement cases presented here include two cases of dust-dominated aerosol and one case of smoke aerosol. These cases have partial analogs in earlier HSRL-1 depolarization measurements at 532 and 1064 nm and in literature, but the availability of three wavelengths gives additional insight into different scenarios for non-spherical particles in the atmosphere. A case of transported Saharan dust has a spectral dependence with a peak of 0.30 at 532 nm with smaller particle depolarization ratios of 0.27 and 0.25 at 1064 and 355 nm, respectively. A case of aerosol containing locally generated wind-blown North American dust has a maximum of 0.38 at 1064 nm, decreasing to 0.37 and 0.24 at 532 and 355 nm, respectively. The cause of the maximum at 1064 nm is inferred to be very large particles that have not settled out of the dust layer. The smoke layer has the opposite spectral dependence, with the peak of 0.24 at 355 nm, decreasing to 0.09 and 0.02 at 532 and 1064 nm, respectively. The depolarization in the smoke case may be explained by the presence of coated soot aggregates. We note that in these specific case studies, the linear particle depolarization ratio for smoke and dust-dominated aerosol are more similar at 355 nm than at 532 nm, having possible implications for using the particle depolarization ratio at a single wavelength for aerosol typing.

 • 284.
  Bärring, Lars
  et al.
  SMHI, Research Department, Climate research - Rossby Centre.
  Berlin, Mats
  Andersson Gull, Bengt
  Tailored climate indices for climate-proofing operational forestry applications in Sweden and Finland2017In: International Journal of Climatology, ISSN 0899-8418, E-ISSN 1097-0088, Vol. 37, no 1, p. 123-142Article in journal (Refereed)
 • 285.
  Bärring, Lars
  et al.
  SMHI, Research Department, Climate research - Rossby Centre.
  Christensen, Jens
  Déqué, Michel
  Giorgi, Filippo
  Jones, Colin
  SMHI, Research Department, Climate research - Rossby Centre.
  Jones, Richard
  Laprise, René
  Rummukainen, Markku
  SMHI, Research Department, Climate research - Rossby Centre.
  von Storch, Hans
  Synthesis of Workshop2005In: Extended abstracts of a WMO/WCRP-sponsored Regional-Scale Climate Modelling Workshop : high-resolution climate modelling : assessment, added value and applications, Lund, Sweden, 29 March-2 April 2004 / [ed] Bärring, Lars; René, Laprise, Department of Physical Geography & Ecosystem Analysis, Lund University, Sweden , 2005, p. 18-25Conference paper (Other academic)
 • 286.
  Bärring, Lars
  et al.
  SMHI, Research Department, Climate research - Rossby Centre.
  Fortuniak, Krzysztof
  Multi-indices analysis of southern Scandinavian storminess 1780-2005 and links to interdecadal variations in the NW Europe-North Sea region2009In: International Journal of Climatology, ISSN 0899-8418, E-ISSN 1097-0088, Vol. 29, no 3, p. 373-384Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Extra-tropical cyclone frequency and intensity are Currently under intense scrutiny because of the destruction recent windstorms have brought to Europe, and because they are a major meridional heat transport mechanism that may respond to differential latitudinal warming trends. Several studies using reanalysis data covering the second half of the 20th century Suggest increasing storm intensity in the northeastern Atlantic and European sector. Fewer analyses cover a longer time period but show different trends or point towards the dominance of interdecadal variability instead of ally clear trends. Hence, it is relevant to analyse cyclone variability over as long a period as possible. In this Study, we analyse interdecadal variability in cyclone activity over northwestern Europe back to AD 1780 by combining information from eight storminess indices applied in all Eulerian framework. These indices, including four new approaches towards gauging cyclone activity, use the series of thrice-daily sea level pressure observations at Lund and Stockholm. We find pronounced interdecadal variability in cyclonic activity but no significant overall consistent long-term trend. The major interdecadal-scale variability common to all indices is in good agreement with geostrophic wind reconstructions for NE Atlantic and NW Europe, and with variations in the North Atlantic oscillation (NAO). Our results show that the reanalysis studies cover a time period chiefly coinciding with a marked, but not exceptional in our 225-year perspective, positive variation in the regional cyclone activity that has more recently reversed. Because of the interdecadal variations, a near-centennial time perspective is needed when analysing variations in extra-tropical cyclone activity and the associated weather conditions over northwestern Europe. Copyright (C) 2009 Royal Meteorological Society

 • 287.
  Bärring, Lars
  et al.
  SMHI, Research Department, Climate research - Rossby Centre.
  Holt, Tom
  Linderson, Maj-Lena
  Radziejewski, Madej
  Moriondo, Marco
  Palutikof, Jean P.
  Defining dry/wet spells for point observations, observed area averages, and regional climate model gridboxes in Europe2006In: Climate Research (CR), ISSN 0936-577X, E-ISSN 1616-1572, Vol. 31, no 1, p. 35-49Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A new method for optimising threshold values of dry/wet spells is evaluated. A set of indices is used to find the best threshold giving good correspondence between the frequency of dry/wet spells in Hadley Centre regional model (HadRM3) output, reference observations with predetermined thresholds, and area-averaged observations. The analyses focus on selected model gridboxes in 3 different European climate regimes (Sweden, UK, Italy), where station data are available from several locations. In addition, a pan-European analysis using the European Climate Assessment (ECA) dataset is carried out. Generally, there is good agreement between point observations and the corresponding area average using the common thresholds of 0.1 or 1.0 mm with observational data. Applying the optimal thresholds on the model output is important, as it typically results in substantially better agreement between the simulated and observed series of dry/wet days. The fitted optimal pan-European dry/wet threshold is (1) 0.47 or 0.15 mm, depending on model version, for the observed point data threshold of 0.1 mm, and (2) 1.2 or 0.56 mm, depending on model version, for the threshold of 1.0 mm.

 • 288.
  Bärring, Lars
  et al.
  SMHI, Research Department, Climate research - Rossby Centre.
  Jonsson, P
  Achberger, C
  Ekstrom, M
  Alexandersson, Hans
  SMHI.
  The Lund instrumental record of meteorological observations: Reconstruction of monthly sea-level pressure 1780-19971999In: International Journal of Climatology, ISSN 0899-8418, E-ISSN 1097-0088, Vol. 19, no 13, p. 1427-1443Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The reconstructed surface air pressure series from Lund, southern Sweden, covers the period 1780-1997 and comprises mon than 234000 valid observations (three observations per day), i.e. > 98% of all possible observation occasions. For the Early Instrumental Period (EIP; 1780-1860) data were digitised from the original records. For most of the Modern Instrumental Period (MIP; 1861-) a series was compiled from various databases containing instrument corrected data. During EIP, the series of raw monthly means show several substantial inhomogeneities. With the aid of a detailed reconstruction of the station history, it was possible to remove almost all inhomogeneities during EIP by applying the correct instrument corrections (for barometer temperature, to standard gravity and to mean sea-level pressure) to the series of original observations. In particular, corrections for the temperature and altitude of the barometer eliminated several inhomogeneities. A prerequisite for applying these corrections is the availability of high-resolution data (actual raw observations or daily averages). Further homogenisation was attained by intercomparison of the monthly mean pressure with acknowledged homogeneous series (mainly the UKMO monthly grid, station records from Copenhagen and Edinburgh). Statistical tests of homogeneity showed that no substantial inhomogeneities remain in the final version. The modern part of the final monthly pressure series largely follows that of the southern Baltic Sea region. Furthermore, it shows relatively high pressure during spring (MAM) in the period 1780-1820, which was paralleled by severe wind erosion in southern Scandinavia during this time. Relatively high pressure throughout the year is also notable during a period of precipitation deficit in 1970s. Copyright (C) 1999 Royal Meteorological Society.

 • 289.
  Bärring, Lars
  et al.
  SMHI, Research Department, Climate research - Rossby Centre.
  Persson, Gunn
  SMHI, Professional Services.
  Kjellström, Erik
  SMHI, Research Department, Climate research - Rossby Centre.
  Samuelsson, Patrick
  SMHI, Research Department, Climate research - Rossby Centre.
  Evaluation of climate extremes in transient runs with the new Rossby Centre regional atmospheric model.2006In: Abstracts of the contributions of the EGU General Assembly 2006, EGU06-A-10110, 2006Conference paper (Other academic)
 • 290.
  Bärring, Lars
  et al.
  SMHI, Research Department, Climate research - Rossby Centre.
  Strandberg, Gustav
  SMHI, Research Department, Climate research - Rossby Centre.
  Does the projected pathway to global warming targets matter?2018In: Environmental Research Letters, ISSN 1748-9326, E-ISSN 1748-9326, Vol. 13, no 2, article id 024029Article in journal (Refereed)
 • 291.
  Bärring, Lars
  et al.
  SMHI, Research Department, Climate research - Rossby Centre.
  von Storch, H
  Scandinavian storminess since about 18002004In: Geophysical Research Letters, ISSN 0094-8276, E-ISSN 1944-8007, Vol. 31, no 20, article id L20202Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We study the history of storminess in Northern Europe, as derived from local pressure observations in Lund since 1780 and Stockholm since 1820 ( Sweden). At both stations barometer readings were made three times per day, morning, midday and evening, and after about 1850 at fixed observation hours. We use four common storminess indices: annual number of deep lows ( p < 980 hPa), the annual 95th and 99th percentile of pressure changes between two observations, and the annual number of fast absolute pressure changes (\&UDelta;p\/&UDelta;t > 16 hPa/12 h). It turns out that the 1980' s - mid 1990' s were a period of enhanced storminess, mainly seen in the Stockholm record, but his period is within the natural variability of the records. Thus, there are no robust signs of any long-term trend in the storminess indices. Storminess is during the entire historical period remarkably stable, with no systematic change and little transient variability.

 • 292.
  Caian, Mihaela
  et al.
  SMHI, Research Department, Climate research - Rossby Centre.
  Koenigk, Torben
  SMHI, Research Department, Climate research - Rossby Centre.
  Doescher, Ralf
  SMHI, Research Department, Climate research - Rossby Centre.
  Devasthale, Abhay
  SMHI, Research Department, Atmospheric remote sensing.
  An interannual link between Arctic sea-ice cover and the North Atlantic Oscillation2018In: Climate Dynamics, ISSN 0930-7575, E-ISSN 1432-0894, Vol. 50, no 1-2, p. 423-441Article in journal (Refereed)
 • 293.
  Caian, Mihaela
  et al.
  SMHI, Research Department, Climate research - Rossby Centre.
  Koenigk, Torben
  SMHI, Research Department, Climate research - Rossby Centre.
  Doescher, Ralf
  SMHI, Research Department, Climate research - Rossby Centre.
  Devasthale, Abhay
  SMHI, Research Department, Atmospheric remote sensing.
  An interannual link between Arctic sea-ice cover and the North Atlantic Oscillation (vol 50, pg 423, 2017)2018In: Climate Dynamics, ISSN 0930-7575, E-ISSN 1432-0894, Vol. 50, no 1-2, p. 443-443Article in journal (Refereed)
 • 294. Campana, P. E.
  et al.
  Zhang, J.
  Yao, T.
  Andersson, Sandra
  SMHI, Core Services.
  Landelius, Tomas
  SMHI, Research Department, Atmospheric remote sensing.
  Melton, F.
  Yan, J.
  Managing agricultural drought in Sweden using a novel spatially-explicit model from the perspective of water-food-energy nexus2018In: Journal of Cleaner Production, ISSN 0959-6526, E-ISSN 1879-1786, Vol. 197, p. 1382-1393Article in journal (Refereed)
 • 295. Cardoso Pereira, Susana
  et al.
  Marta-Almeida, Martinho
  Carvalho, Ana
  SMHI, Research Department, Air quality.
  Heat wave and cold spell changes in Iberia for a future climate scenario2017In: International Journal of Climatology, ISSN 0899-8418, E-ISSN 1097-0088Article, review/survey (Refereed)
  Abstract [en]

  : This study investigates the impacts of climate change scenario on summer heat waves’ (HWs) and winter cold spells’ (CSs) characteristics for 12 locations over the Iberian Peninsula (IP). These characteristics are duration, recovery factor and intensity. Two future time slices of the chosen scenario are studied, namely, the periods 2046–2065 and 2081–2100 which are compared with a reference climate for the recent-past (1986–2005). The RCP8.5 greenhouse gas emission scenario is considered. The minimum and maximum daily temperature were obtained for these periods through regional model simulations using the Weather and Research Forecast (WRF) model forced with the MPI-ESM-LR model. The model was validated against EOBS and SPAIN02 datasets. The model shows 90th/10th percentile temperature (i.e. thresholds to identify HW/CS) biases. Therefore, HW/CS numbers and properties were evaluated using the model’s respective thresholds. HW/CS numbers and characteristics were also compared between the model and EOBS derived data. Probability density functions (PDFs) of the duration, recovery factor and intensity show significant changes in the mean and variance for the summer HWs. Differences, between future and recent-past climate in the extremes are evaluated by the 95th percentile which show an increase in the duration and intensity of the HWs for the future time slices. Very few CSs were detectable in the mid-term future (2046–2065) and none in the long-term future (2080–2100), except for Barcelona. For most locations, the CS for the future are of smaller duration and intensity. The PDF of the recovery factor suggests smaller absolute differences between the minimum and maximum temperature during winter which is also confirmed by the percentile analysis. The increase in the duration and intensity of HWs is greater in the long-term future than in the mid-term future, pointing for a warmer IP with more and longer HWs towards the end of the XXI century

 • 296.
  Carlberg, Stig
  SMHI, Research Department, Oceanography.
  Conservation of marine ecological quality - a current European perspective2005In: Aquatic conservation, ISSN 1052-7613, E-ISSN 1099-0755, Vol. 15, no 3, p. 211-214Article in journal (Other academic)
 • 297. Carlsen, Hanne Krage
  et al.
  Back, Erik
  Eneroth, Kristina
  Gislason, Thorarinn
  Holm, Mathias
  Janson, Christer
  Jensen, Steen Solvang
  Johannessen, Ane
  Kaasik, Marko
  Modig, Lars
  Segersson, David
  SMHI, Research Department, Air quality.
  Sigsgaard, Torben
  Forsberg, Bertil
  Olsson, David
  Orru, Hans
  Indicators of residential traffic exposure: Modelled NOX, traffic proximity, and self-reported exposure in RHINE III2017In: Atmospheric Environment, ISSN 1352-2310, E-ISSN 1873-2844, Vol. 167, p. 416-425Article in journal (Refereed)
 • 298.
  Carlsson, Bengt
  SMHI, Research Department, Hydrology.
  Alkalinitets- och pH-förändringar i Ume-älven orsakade av minimitappning1993Report (Other academic)
  Abstract [en]

  lnfluence of regulated minimum discharge on alkalinity and pH in river Umeälven At present the Swedish State Power Board is building a hydropower plant at Klippen in river Umeälven south of lake Överurnan. The plant is intended to be in operation <luring 1994. In connection with the start the discharge will be minimized at an about 10 km long river section between the outlet from Överurnan and Klippen. This interference will lead to a decrease of the alkalinity and pH values at the river section in question. In order to reduce the consequences as far as possible, minimum releases of 2. 0 m 3 /s from 1 J une to 15 September and 0. 5 m3 /s <luring the rest of the year have been suggested. Model simulations of pH and alk:alinity have been made for the period 1984- 91. The results show that the alk:alinity decreases from the lowest annual values of 0.05 - 0.06 mekv/1 to 0.02 - 0.03 mekv/1, which corresponds to a reduction of the pH values from 6.6 – 6 .7 to 6.2 - 6.3.

 • 299.
  Carlsson, Bengt
  SMHI, Research Department, Hydrology.
  Hydrokemiska data från de svenska fältforskningsområdena1985Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  En viktig uppgift för SMHI är att övervaka och fortlöpande geupplysningar om hydrologiska data i Sverige. I och med övertagandet1979 av ansvaret för de av NFR upprättade FältForsknings~mrådena (FFO) har även hydrokemin kommit att utgöra ennaturlig del av SMHis verksamhetsområde.Denna rapport utgör en första publicering av de hydrokemiskadata med korresponderande vattenföringsdata, som idag, 1985,finns på SMHI i FFO-arkivet. Materialet presenteras här iform av tidsdiagram samt en tabell över de analyserade variablernasmedelvärden. Ytterligare en del äldre material frånIHD-områden finns fortfarande utspritt på andra institutionermen skall så småningom läggas in i FFO-arkivet. Rapporteninnehåller också en kortfattad beskrivning av varje område.Inga försök till utvärdering har gjorts. Dock har observeratsen viss skillnad i haltnivå för bl a Cl och N0 2 från IHDperioden1965-75 (analyserade av MISU) jämfört med perioden1979-84 (analyserade av SMHI). Orsaken skall utredas. Avsiktenär att på ett överskådligt sätt redovisa vilka data, somfinns tillgängliga för forskningsändamål.

 • 300.
  Carlsson, Bengt
  SMHI, Research Department, Hydrology.
  Some facts about the Torne and Kalix River Basins. A contribution to the NEWBALTIC II workshop in Abisko June 19991999Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The Torne and Kalix rivers rise in the uppermost north west part of Sweden and their basins are situated between approximately 65°50N and 69°N as shown in Figure 1. The size basin of the two river basins is about 58 000 km2 of which 14 500 km2 (25%) is situated in Finland and 350 km 2 (0.6%) in Norway. The remaining, 43 150km2, makes up 9.7% of the area of Sweden. Data presented in this paper originate from Swedish measurements. Finnish data of snow and evaporation from the east of the Torne River basin can be find in the FinnishHydrological Yearbook (1994), which also includes some statistics for the period 1961-90.

  The density of population is very low, about three people per square kilometre. People are mostly living in the river valleys near the coast, the towns of Haparanda, Torneo and Kalix, or in ore-mining centres like Kiruna.

  Most of the basin can be characterised as a flat forest and mire area. The mountains in the north west part compose only 7-8 % of the total drainage basin. The runoff regime is thus characterised by a flow maximum produced by the snowmelt in the forest and swamp region. The mountains are very old. They were formed during the paleozoic era 300 000 000 years ago. As can be seen in Figure 3 at least 1/3 of the basin area is situated below 200masl andalso about 1/3 above the 500m elevation line.

  Topography is further described in Figure 3.

  As can be seen from Table I, the Torne River is number two and the Kalix River number 10 in drainage area order of the Swedish rivers. Due to dominating south-west winds and orographic effects, the Abisko region has a proportionately low precipitation. The specific runoff of the Torne River is thus lower then other Swedish rivers in this part of Sweden.

3456789 251 - 300 of 1862
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
v. 2.35.9
|