Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
2345678 201 - 250 av 516
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 201.
  Kjellström, Erik
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Abrahamsson, Reino
  Naturvårdsverket.
  Boberg, Pelle
  Naturvårdsverket.
  Jernbäcker, Eva
  Naturvårdsverket.
  Karlberg, Marie
  Energimyndigheten.
  Morel, Julien
  Energimyndigheten.
  Uppdatering av det klimatvetenskapliga kunskapsläget2014Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Det klimatvetenskapliga kunskapsläget har förstärkts ytterligare under senare år. IPCC:s utvärderingsrapporter utgör de mest omfattande synteserna som finns på området. Huvudbudskapen i den senaste utvärderingsrapporten (AR5) är i allt väsentligt i linje med föregående rapport, även om ny kunskap har tillkommit och tidigare kunskap fördjupats.Uppvärmningen av klimatsystemet har fortsatt och människans påverkan är tydligSäkerheten i slutsatsen att människan påverkar klimatet har successivt stärkts i varje ny utvärderingsrapport från IPCC. Till de observerade förändringarna i klimatet hör att den lägre atmosfären och haven blivit varmare, nederbördsmönster ändrats, snötäckets utbredning på norra halvklotet liksom utbredningen av Arktis havsis har minskat. Som följd av uppvärmningen minskar också istäcket på Grönland och Antarktis samtidigt som många glaciärer smälter vilket bidrar till den stigande havsnivån. De ökade halterna av växthusgaser i atmosfären, främst koldioxid till följd av människans utsläpp, påverkar jordens strålningsbalans och är den främsta orsaken till den snabba uppvärmningen.Vi står inför fortsatt kraftig klimatförändring med allvarliga konsekvenserHur stor den framtida klimatförändringen blir beror på graden av ändrad strålningsbalans samt på klimatsystemets respons. Av de klimatscenarier som presenteras i AR5 är det bara i scenariot med minst klimatpåverkan som ökningen av den globala medel-temperaturen sannolikt inte kommer att överstiga 2°C jämfört med förindustriella nivåer. I ett scenario med nuvarande politik kan temperaturöverskridandet bli över 4°C och havsytans medelnivå höjas med uppemot en meter, eller möjligen mer, till år 2100. Generellt förväntas nederbörden öka där det redan regnar mycket och minska där det är torrt. Förekomsten av extrema väderhändelser förväntas också öka. Följdeffekterna inkluderar mer översvämningar och torka, och därigenom större risk för spridning av sjukdomar, brist på rent vatten och skördebortfall.Klimatförändringar drabbar redan utsatta värst, men Sverige påverkas också negativtFramtida klimatförändringar väntas innebära en rad negativa effekter för människor, samhällen och ekosystem. Dessa effekter blir mer kännbara vid högre grad av klimatpåverkan. IPCC slår fast att ytterligare uppvärmning ger en ökad sannolikhet för allvarliga, genomträngande och bestående effekter. Detta rör t.ex. hotade ekosystem i stora delar av världen där många arter kan komma att utrotas, kustnära samhällen som hotas av havsnivåhöjning och negativ påverkan på livsmedelsförsörjning. Även sekundära effekter som försvårande av fattigdomsbekämpning och ökad risk för skärpta konflikter i redan utsatta delar av världen pekas på som risker för samhället.Sveriges klimat har blivit varmare och mer nederbördsrikt. Fortsatta förändringar är att vänta och även om den globala medeltemperaturökningen begränsas till under 2 °C väntas kraftiga förändringar som kan komma att påverka samhället och naturmiljön. Skyfall och kraftiga regn förväntas öka i intensitet vilket kan ge ökade problem med översvämningar. Översvämningar kan också komma att drabba låglänta kusttrakter i södra Sverige p.g.a. stigande havsnivåer. Uppvärmningen väntas få konsekvenser för jord- och skogsbruk och även för naturliga ekosystem, inte minst i fjällkedjan där trädgränsen förväntas flytta högre upp i terrängen.Om vi agerar kraftfullt kan den globala temperaturökningen fortfarande begränsas till under 2 °CVärldens utsläpp fortsätter öka snabbt. Utsläppen av koldioxid mellan 1970 och 2010 överskred den sammanlagda mängden som släpptes ut före 1970. Den kraftiga ökningen av utsläppen mellan 2000 och 2010 har främst skett i tillväxtekonomier. Utsläppen bedöms fortsätta öka även i framtiden med dagens beslutade politik och styrmedel.För att "sannolikt" (med mer än 66 procents sannolikhet) begränsa temperaturökningen till under 2 °C år 2100 behöver de globala utsläppen nå sin kulmen inom en snar framtid, minska med 40 till 70 procent till år 2050 och till nära noll eller bli negativa år 2100. En så stor utsläppsreduktion kräver omfattande omställningar världen över i såväl industrialiserade som i snabbt växande ekonomier. Internationellt samarbete och verktyg för att främja utsläppsminskning är därför nödvändiga. För att begränsa effekterna och sårbarheten för de klimatförändringar som uppstår måste åtgärderna för utsläpps-minskningar kompletteras med klimatanpassningsåtgärder.Åtgärder för utsläppsminskning måste sättas in snart och kommer att krävas under mycket lång tidPå kort sikt behöver inlåsningar i koldioxidintensiv och energikrävande teknik och samhällsbyggnad undvikas genom att bygga hållbart från början. En sådan inriktning gör det också enklare att utveckla mer hållbara beteendemönster. Inriktningen är särskilt viktigt i de delar av världen där en stor mängd städer och energianläggningar nu håller på att byggas och expandera men också när tidigt industrialiserade länder nu genomför åter-investeringar i den befintliga bebyggelsen och infrastrukturen.Eftersom energieffektivisering minskar behovet av att tillföra ytterligare energi i systemet visar IPCC:s scenariomodelleringar att omfattande investeringar behöver göras i energi-effektiviserande åtgärder i perioden innan 2030.På lång sikt behöver energi- och resursanvändningen bli mycket mer effektiv än i dag, energitillförseln behöver nå nollutsläpp eller till och med negativa utsläpp och upptaget av koldioxid i skog och mark behöver öka. Ökad tillgång på bioenergi som producerats på ett hållbart sätt är viktigt för att få ner kostnaderna för omställningen. Försenas utsläpps-minskningarna ökar risken för allvarliga klimatförändringar och kostnaderna för klimat-politiken betydligt. IPCC-rapporten visar att ju längre världens länder väntar, desto mer behöver världen förlita sig på en omfattande användning av osäkra tekniker såsom bio-baserade energianläggningar med koldioxidfångning och lagring (bio-CCS) för att kunna åstadkomma negativa utsläpp (upptag av koldioxid från atmosfären) till år 2100.Klimatåtgärder som en del av hållbar utvecklingKlimatåtgärderna kan i många fall leda till positiva synergier med andra samhällsmål t.ex. när åtgärderna även innebär att vi hushåller med energi och vatten, att utsläppen av luft-föroreningar minskar, att det utvecklas ett hållbart jord- och skogsbruk, att energi-fattigdom minskar samt genom att ekosystemtjänster upprätthålls. Samtidigt kan klimat-åtgärder även medföra risker för negativa sidoeffekter, t.ex. om användningen av bioenergi utvecklas i konflikt med livsmedelsproduktion och biodiversitet. IPCC-rapporten betonar därför vikten av att främja de åtgärder som skapar synergier med andra samhällsmål, inklusive anpassning till klimatförändringarna.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 202.
  Kjellström, Erik
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Boberg, Fredrik
  Castro, Manuel
  Christensen, Jens Hesselbjerg
  Nikulin, Grigory
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Sanchez, Enrique
  Daily and monthly temperature and precipitation statistics as performance indicators for regional climate models2010Ingår i: Climate Research (CR), ISSN 0936-577X, E-ISSN 1616-1572, Vol. 44, nr 2-3, s. 135-150Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  We evaluated daily and monthly statistics of maximum and minimum temperatures and precipitation in an ensemble of 16 regional climate models (RCMs) forced by boundary conditions from reanalysis data for 1961-1990. A high-resolution gridded observational data set for land areas in Europe was used. Skill scores were calculated based on the match of simulated and observed empirical probability density functions. The evaluation for different variables, seasons and regions showed that some models were better/worse than others in an overall sense. It also showed that no model that was best/worst in all variables, seasons or regions. Biases in daily precipitation were most pronounced in the wettest part of the probability distribution where the RCMs tended to overestimate precipitation compared to observations. We also applied the skill scores as weights used to calculate weighted ensemble means of the variables. We found that weighted ensemble means were slightly better in comparison to observations than corresponding unweighted ensemble means for most seasons, regions and variables. A number of sensitivity tests showed that the weights were highly sensitive to the choice of skill score metric and data sets involved in the comparison.

 • 203.
  Kjellström, Erik
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Brandefelt, J.
  Strandberg, Gustav
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Smith, B
  Wohlfart, B
  Näslund, J-O
  Extreme climate conditions in Sweden in a 100,000 year perspective as simulated by global and regional climate models2009Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 204.
  Kjellström, Erik
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Brandefelt, J
  Strandberg, Gustav
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Smith, B
  Wohlfart, B
  Näslund, J-O
  Global and regional climate model simulations of extreme climate conditions in Sweden in a 100,000 year perspective2008Ingår i: Abstracts of the contributions of the EGU General Assembly 2008., 2008, Vol. 10, artikel-id EGU2008-A-02249Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 205.
  Kjellström, Erik
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Brandefelt, Jenny
  Naslund, Jens-Ove
  Smith, Ben
  Strandberg, Gustav
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Voelker, Antje H. L.
  Wohlfarth, Barbara
  Simulated climate conditions in Europe during the Marine Isotope Stage 3 stadial2010Ingår i: Boreas, ISSN 0300-9483, E-ISSN 1502-3885, Vol. 39, nr 2, s. 436-456Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  State-of-the-art climate models were used to simulate climate conditions in Europe during Greenland Stadial (GS) 12 at 44 ka BP. The models employed for these simulations were: (i) a fully coupled atmosphere-ocean global climate model (AOGCM), and (ii) a regional atmospheric climate model (RCM) to dynamically downscale results from the global model for a more detailed investigation of European climate conditions. The vegetation was simulated off-line by a dynamic vegetation model forced by the climate from the RCM. The resulting vegetation was then compared with the a priori vegetation used in the first simulation. In a subsequent step, the RCM was rerun to yield a new climate more consistent with the simulated vegetation. Forcing conditions included orbital forcing, land-sea distribution, ice-sheet configuration, and atmospheric greenhouse gas concentrations representative for 44 ka BP. The results show a cold climate on the global scale, with global annual mean surface temperatures 5 degrees C colder than the modern climate. This is still significantly warmer than temperatures derived from the same model system for the Last Glacial Maximum (LGM). Regional, northern European climate is much colder than today, but still significantly warmer than during the LGM. Comparisons between the simulated climate and proxy-based sea-surface temperature reconstructions show that the results are in broad agreement, albeit with a possible cold bias in parts of the North Atlantic in summer. Given a prescribed restricted Marine Isotope Stage 3 ice-sheet configuration, with large ice-free regions in Sweden and Finland, the AOGCM and RCM model simulations produce a cold and dry climate in line with the restricted ice-sheet configuration during GS 12. The simulated temperature climate, with prescribed ice-free conditions in south-central Fennoscandia, is favourable for the development of permafrost, but does not allow local ice-sheet formation as all snow melts during summer.

 • 206.
  Kjellström, Erik
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Bärring, Lars
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Evaluating the method of pattern-scaling in time2006Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 207.
  Kjellström, Erik
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Bärring, Lars
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Gollvik, Stefan
  Meterologi.
  Hansson, Ulf
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Jones, Colin
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Samuelsson, Patrick
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Ullerstig, Anders
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Willén, Ulrika
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Wyser, Klaus
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  A 140-year simulation of European climate with the new version of the Rossby Centre regional atmospheric climate model (RCA3)2005Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This report presents the latest version of the Rossby Centre regional atmospheric model, RCA3, with focus on model improvements since the earlier version, RCA2. The main changes in RCA3 relate to the treatment of land surface processes. Apart from the changes in land surface parameterizations several changes in the calculation of radiation, clouds, condensate and precipitation have been made. The new parameterizations hold a more realistic description of the climate system.Simulated present day climate is evaluated compared to observations. The new model version show equally good, or better, correspondence to observational climatologies as RCA2, when forced by perfect boundary conditions. Seasonal mean temperature errors are generally within ±1oC except during winter in north-western Russia where a larger positive bias is identified. Both the diurnal temperature range and the annual temperature range are found to be underestimated in the model. Precipitation biases are generally smaller than in the corresponding reanalysis data used as boundary conditions, showing the benefit of a higher horizontal resolution.The model is used for the regionalization of two transient global climate change projections for the time period 1961- 2100. The radiative forcing of the climate system is based on observed concentrations of greenhouse gases until 1990 and on the IPCC SRES B2 and A2 emissions scenarios for the remaining time period. Long-term averages as well as measures of the variability around these averages are presented for a number of variables including precipitation and near-surface temperature. It is shown that the changes in variability sometimes differ from the changes in averages. For instance, in north-eastern Europe, the mean increase in wintertime temperatures is followed by an even stronger reduction in the number of very cold days in winter. This kind of performance of the climate system implies that methods of inferring data from climate change projections to other periods than those actually simulated have to be used with care, at least when it comes to variables that are expected to change in a non-linear way. Further, these new regional climate change projections address the whole 21st century.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 208.
  Kjellström, Erik
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Bärring, Lars
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Jacob, Daniela
  Jones, Richard
  Lenderink, Geert
  Schaer, Christoph
  Modelling daily temperature extremes: recent climate and future changes over Europe2007Ingår i: Climatic Change, ISSN 0165-0009, E-ISSN 1573-1480, Vol. 81, s. 249-265Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Probability distributions of daily maximum and minimum temperatures in a suite of ten RCMs are investigated for (1) biases compared to observations in the present day climate and (2) climate change signals compared to the simulated present day climate. The simulated inter-model differences and climate changes are also compared to the observed natural variability as reflected in some very long instrumental records. All models have been forced with driving conditions from the same global model and run for both a control period and a future scenario period following the A2 emission scenario from IPCC. We find that the bias in the fifth percentile of daily minimum temperatures in winter and at the 95th percentile of daily maximum temperature during summer is smaller than 3 (+/- 5 degrees C) when averaged over most (all) European sub-regions. The simulated changes in extreme temperatures both in summer and winter are larger than changes in the median for large areas. Differences between models are larger for the extremes than for mean temperatures. A comparison with historical data shows that the spread in model predicted changes in extreme temperatures is larger than the natural variability during the last centuries.

 • 209.
  Kjellström, Erik
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Bärring, Lars
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Nikulin, Grigory
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Nilsson, Carin
  Lunds Universitet.
  Persson, Gunn
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Strandberg, Gustav
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Production and use of regional climate model projections – A Swedish perspective on building climate services2016Ingår i: Climate Services, ISSN 2405-8807, nr 2-3, s. 15-29Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 210.
  Kjellström, Erik
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Doescher, Ralf
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Meier, Markus
  SMHI, Forskningsavdelningen, Oceanografi.
  Atmospheric response to different sea surface temperatures in the Baltic Sea: coupled versus uncoupled regional climate model experiments2005Ingår i: Nordic Hydrology, ISSN 0029-1277, E-ISSN 1996-9694, Vol. 36, nr 4-5, s. 397-409Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  A climate change experiment with a fully coupled high resolution regional atmosphere-ocean model for the Baltic Sea is compared to an experiment with a stand-alone regional atmospheric model. Both experiments simulate 30-yr periods with boundary data from the same global climate model system. This particular global model system simulates very high sea surface temperatures during summer for the Baltic Sea at the end of this century under the investigated emission scenario. We show that the sea surface temperatures are less warm in the coupled regional model compared to the global model system and that this difference is dependent on the atmospheric circulation. In summers with a high NAO index and thereby relatively strong westerly flow over the North Atlantic the differences between the two models are small, while in summers with a weaker, more northerly flow over the Baltic Sea the differences are very large. The higher sea surface temperatures in the uncoupled experiment lead to an intensified hydrological cycle over the Baltic Sea, with more than 30% additional precipitation in summer taken as an average over the full 30-yr period and over the entire Baltic Sea. The differences are mostly local, over the sea, but there are differences in surrounding land areas.

 • 211.
  Kjellström, Erik
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Drews, M.
  Christensen, J. H.
  Haugen, J.E.
  Haakenstad, H.
  Shkolnik, I.
  An ensemble of regional climate change scenarios for the nordic countries.2010Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 212.
  Kjellström, Erik
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Giorgi, Filippo
  Regional Climate Model evaluation and weighting Introduction2010Ingår i: Climate Research (CR), ISSN 0936-577X, E-ISSN 1616-1572, Vol. 44, nr 2-3, s. 117-119Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  An ensemble of regional climate models downscaling reanalysis data has been evaluated against observations for the time period 1961-2000. Various aspects of model performance including both their representation of large-scale features and their ability to add value on smaller spatial scales have been considered. A set of metrics has been derived and combined into a performance-based weigthing system that is used in the production of probabilistic climate change projections. Strengths and weaknesses of weighting techniques for RCM ensembles are discussed.

 • 213.
  Kjellström, Erik
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Holmen, K
  Eneroth, K
  Engardt, Magnuz
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Summertime Siberian CO2 simulations with the regional transport model MATCH: a feasibility study of carbon uptake calculations from EUROSIB data2002Ingår i: Tellus. Series B, Chemical and physical meteorology, ISSN 0280-6509, E-ISSN 1600-0889, Vol. 54, nr 5, s. 834-849Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Biogenic surface fluxes Of CO2 over Europe and Siberia are implemented in the regional tracer transport model MATCH. A systematic comparison between simulated and observed CO2 fluxes and mixing ratios is performed for two observational sites in Russia taking into account both surface observations and vertical profiles of meteorological parameters and CO2 in the lowest 3 km from the summer months in 1998. We find that the model is able to represent meteorological parameters as temperature, humidity and planetary boundary layer height consistent with measurements. Further, it is found that the simulated surface CO2 fluxes capture a large part of the observed variability on a diurnal time scale. On a synoptic time scale the agreement between observations and simulation is poorer which leads to a disagreement between time series of observed and simulated CO2 mixing ratios. However, the model is able to realistically simulate the vertical gradient in CO2 in the lowest few kilometres. The vertical variability is studied by means of trajectory analysis together with results from the MATCH model. This analysis clearly illustrates some problems in deducing CO2 fluxes from CO2 mixing ratios measured in single vertical profiles. Studies of the regional variability Of CO2 in the model domain show that there exists no ideal vertical level for detecting the terrestrial signal Of CO2 in the free troposphere. The strongest terrestrial signal is found in the boundary layer above the lowest few hundred metres. Nevertheless, this terrestrial signal is small, and during the simulated period it is not possible to detect relative variations in the surface fluxes smaller than 20%. We conclude that a regional flux cannot be determined from single ground stations or a few vertical profiles, mainly due to synoptic scale variability in transport and in CO2 surface fluxes.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 214.
  Kjellström, Erik
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Lind, Petter
  Changes in the Water and Energy Budgets in the BALTEX Area in Future Warmer Climates as Simulated in a Regional Climate Model2007Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 215.
  Kjellström, Erik
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Lind, Petter
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Changes in the water budget in the Baltic Sea drainage basin in future warmer climates as simulated by the regional climate model RCA32009Ingår i: Boreal environment research, ISSN 1239-6095, E-ISSN 1797-2469, Vol. 14, nr 1, s. 114-124Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this study we investigate three different regional climate change scenarios with respect to changes in the water budget over the Baltic Sea drainage basin. The scenarios are transient climate change scenarios in which the regional climate model RCA3 has been used to downscale results from two general circulation models, with three different emissions scenarios, for the years 1961-2100. First we show that the control climate in the late 20th century is too wet as compared with observations. This wet bias in the simulations is partly attributable to biases in the forcing global models but is also amplified in the regional climate model. The future climate change signal shows a gradually warmer and wetter climate during the 21st century with increased moisture transport into the region via the atmosphere. This leads to an intensification of the hydrological cycle with more precipitation and evaporation. The net precipitation increases in all scenarios in the entire region. The changes are of the order 15%-20% for annual and areal mean fluxes.

 • 216.
  Kjellström, Erik
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Nikulin, Grigory
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Changes in seasonal mean European temperature and precipitation climate from an ensemble of transient RCM simulations driven by several AOGCMs2009Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 217.
  Kjellström, Erik
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Nikulin, Grigory
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Bärring, Lars
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Climate change in the Baltic Sea area in an ensemble of regional climate model simulations2010Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 218.
  Kjellström, Erik
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Nikulin, Grigory
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Bärring, Lars
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Hansson, Ulf
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Strandberg, Gustav
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Ullerstig, Anders
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  An ensemble of regional climate change simulations2009Ingår i: / [ed] Rockel, B., Bärring, L and Reckermann, M., 2009, s. 134-135Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 219.
  Kjellström, Erik
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Nikulin, Grigory
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Hansson, Ulf
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Strandberg, Gustav
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Ullerstig, Anders
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  21st century changes in the European climate: uncertainties derived from an ensemble of regional climate model simulations2011Ingår i: Tellus. Series A, Dynamic meteorology and oceanography, ISSN 0280-6495, E-ISSN 1600-0870, Vol. 63, nr 1, s. 24-40Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 220.
  Kjellström, Erik
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Nikulin, Grigory
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Hansson, Ulf
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Strandberg, Gustav
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Ullerstig, Anders
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  21st century changes in the Nordic climate: 8ncertainties derived from an ensemble of regional climate model simulations2010Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 221.
  Kjellström, Erik
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Nikulin, Grigory
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Hansson, Ulf
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Strandberg, Gustav
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Ullerstig, Anders
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Seasonal mean temperature, precipitation and wind speed in Europe from an ensemble of 16 transient RCM simulations for 1961-21002010Ingår i: Geophysical Research Abstracts, 2010, Vol. 12, artikel-id EGU2010-10229Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 222.
  Kjellström, Erik
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Nikulin, Grigory
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Strandberg, Gustav
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Christensen, Ole Bossing
  Jacob, Daniela
  Keuler, Klaus
  Lenderink, Geert
  van Meijgaard, Erik
  Schar, Christoph
  Somot, Samuel
  Sorland, Silje Lund
  Teichmann, Claas
  Vautard, Robert
  European climate change at global mean temperature increases of 1.5 and 2 degrees C above pre-industrial conditions as simulated by the EURO-CORDEX regional climate models2018Ingår i: Earth System Dynamics, ISSN 2190-4979, E-ISSN 2190-4987, Vol. 9, nr 2, s. 459-478Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 223.
  Kjellström, Erik
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Ruosteenoja, Kimmo
  Present-day and future precipitation in the Baltic Sea region as simulated in a suite of regional climate models2007Ingår i: Climatic Change, ISSN 0165-0009, E-ISSN 1573-1480, Vol. 81, s. 281-291Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Here we investigate simulated changes in the precipitation climate over the Baltic Sea and surrounding land areas for the period 2071-2100 as compared to 1961-1990. We analyze precipitation in 10 regional climate models taking part in the European PRUDENCE project. Forced by the same global driving climate model, the mean of the regional climate model simulations captures the observed climatological precipitation over the Baltic Sea runoff land area to within 15% in each month, while single regional models have errors up to 25%. In the future climate, the precipitation is projected to increase in the Baltic Sea area, especially during winter. During summer increased precipitation in the north is contrasted with a decrease in the south of this region. Over the Baltic Sea itself the future change in the seasonal cycle of precipitation is markedly different in the regional climate model simulations. We show that the sea surface temperatures have a profound impact on the simulated hydrological cycle over the Baltic Sea. The driving global climate model used in the common experiment projects a very strong regional increase in summertime sea surface temperature, leading to a significant increase in precipitation. In addition to the common experiment some regional models have been forced by either a different set of Baltic Sea surface temperatures, lateral boundary conditions from another global climate model, a different emission scenario, or different initial conditions. We make use of the large number of experiments in the PRUDENCE project, providing an ensemble consisting of more than 25 realizations of climate change, to illustrate sources of uncertainties in climate change projections.

 • 224.
  Kjellström, Erik
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Thejll, Peter
  Rummukainen, Markku
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Christensen, Jens H.
  Boberg, Fredrik
  Christensen, Ole B.
  Maule, Cathrine Fox
  Emerging regional climate change signals for Europe under varying large-scale circulation conditions2013Ingår i: Climate Research (CR), ISSN 0936-577X, E-ISSN 1616-1572, Vol. 56, nr 2, s. 103-119Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  A large ensemble of regional climate model projections was investigated regarding if and when they show an emergence of significant climate change signals in seasonal temperature and precipitation within Europe. The influence of the North Atlantic Oscillation (NAO), as simulated in the projections, was investigated. In most parts of Europe, the projections indicate robust emergence of temperature change in the first 2 decades of the 21st century, typically earlier for summer than for winter. For precipitation changes, signals generally emerge much later than for temperature. For Europe as a whole, the precipitation signals tend to emerge some 40 to 60 yr later than the temperature signals. In some sub-regions, robust signals for precipitation are not found within the studied period, i.e. until 2100. Some sub-regions, notably the Mediterranean area and Scandinavia, show different behaviour in some aspects compared to the ensemble-based results as a whole. NAO has some influence on the temperature change signals, which emerge earlier in winter for some models and regions if NAO is accounted for. For summer temperatures, the influence of NAO is less evident. Similarly, for precipitation, accounting for NAO leads to an earlier emergence in some regions and models. Here, we find an impact for both summer and winter.

 • 225. Klein, Cornelia
  et al.
  Belusic, Danijel
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Taylor, Christopher M.
  Wavelet Scale Analysis of Mesoscale Convective Systems for Detecting Deep Convection From Infrared Imagery2018Ingår i: Journal of Geophysical Research - Atmospheres, ISSN 2169-897X, E-ISSN 2169-8996, Vol. 123, nr 6, s. 3035-3050Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 226.
  Klein, Thomas
  et al.
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Langner, Joakim
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Frankenberg, Britt
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Svensson, J
  SMHI.
  Broman, Barry
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Bennet, Cecilia
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  ECDS - a Swedish Research Infrastructure for the Open Sharing of Environment and Climate Data2013Ingår i: Data Science Journal, ISSN 1683-1470, E-ISSN 1683-1470, nr 12, s. 1-9Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 227. Klingaman, Nicholas P.
  et al.
  Woolnough, Steven J.
  Jiang, Xianan
  Waliser, Duane
  Xavier, Prince K.
  Petch, Jon
  Caian, Mihaela
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Hannay, Cecile
  Kim, Daehyun
  Ma, Hsi-Yen
  Merryfield, William J.
  Miyakawa, Tomoki
  Pritchard, Mike
  Ridout, James A.
  Roehrig, Romain
  Shindo, Eiki
  Vitart, Frederic
  Wang, Hailan
  Cavanaugh, Nicholas R.
  Mapes, Brian E.
  Shelly, Ann
  Zhang, Guang J.
  Vertical structure and physical processes of the Madden-Julian oscillation: Linking hindcast fidelity to simulated diabatic heating and moistening2015Ingår i: Journal of Geophysical Research - Atmospheres, ISSN 2169-897X, E-ISSN 2169-8996, Vol. 120, nr 10, s. 4690-4717Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Many theories for the Madden-Julian oscillation (MJO) focus on diabatic processes, particularly the evolution of vertical heating and moistening. Poor MJO performance in weather and climate models is often blamed on biases in these processes and their interactions with the large-scale circulation. We introduce one of the three components of a model evaluation project, which aims to connect MJO fidelity in models to their representations of several physical processes, focusing on diabatic heating and moistening. This component consists of 20day hindcasts, initialized daily during two MJO events in winter 2009-2010. The 13 models exhibit a range of skill: several have accurate forecasts to 20days lead, while others perform similarly to statistical models (8-11days). Models that maintain the observed MJO amplitude accurately predict propagation, but not vice versa. We find no link between hindcast fidelity and the precipitation-moisture relationship, in contrast to other recent studies. There is also no relationship between models' performance and the evolution of their diabatic heating profiles with rain rate. A more robust association emerges between models' fidelity and net moistening: the highest-skill models show a clear transition from low-level moistening for light rainfall to midlevel moistening at moderate rainfall and upper level moistening for heavy rainfall. The midlevel moistening, arising from both dynamics and physics, may be most important. Accurately representing many processes may be necessary but not sufficient for capturing the MJO, which suggests that models fail to predict the MJO for a broad range of reasons and limits the possibility of finding a panacea.

 • 228. Klutse, Nana Ama Browne
  et al.
  Ajayi, Vincent O.
  Gbobaniyi, Bode
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Egbebiyi, Temitope S.
  Kouadio, Kouakou
  Nkrumah, Francis
  Quagraine, Kwesi Akumenyi
  Olusegun, Christiana
  Diasso, Ulrich
  Abiodun, Babatunde J.
  Lawal, Kamoru
  Nikulin, Grigory
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Lennard, Christopher
  Dosio, Alessandro
  Potential impact of 1.5 degrees C and 2 degrees C global warming on consecutive dry and wet days over West Africa2018Ingår i: Environmental Research Letters, ISSN 1748-9326, E-ISSN 1748-9326, Vol. 13, nr 5, artikel-id 055013Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 229. Klutse, Nana Ama Browne
  et al.
  Sylla, Mouhamadou Bamba
  Diallo, Ismaila
  Sarr, Abdoulaye
  Dosio, Alessandro
  Diedhiou, Arona
  Kamga, Andre
  Lamptey, Benjamin
  Ali, Abdou
  Gbobaniyi, Emiola O.
  Owusu, Kwadwo
  Lennard, Christopher
  Hewitson, Bruce
  Nikulin, Grigory
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Panitz, Hans-Juergen
  Buechner, Matthias
  Daily characteristics of West African summer monsoon precipitation in CORDEX simulations2016Ingår i: Journal of Theoretical and Applied Climatology, ISSN 0177-798X, E-ISSN 1434-4483, Vol. 123, nr 1-2, s. 369-386Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  We analyze and intercompare the performance of a set of ten regional climate models (RCMs) along with the ensemble mean of their statistics in simulating daily precipitation characteristics during the West African monsoon (WAM) period (June-July-August-September). The experiments are conducted within the framework of the COordinated Regional Downscaling Experiments for the African domain. We find that the RCMs exhibit substantial differences that are associated with a wide range of estimates of higher-order statistics, such as intensity, frequency, and daily extremes mostly driven by the convective scheme employed. For instance, a number of the RCMs simulate a similar number of wet days compared to observations but greater rainfall intensity, especially in oceanic regions adjacent to the Guinea Highlands because of a larger number of heavy precipitation events. Other models exhibit a higher wet-day frequency but much lower rainfall intensity over West Africa due to the occurrence of less frequent heavy rainfall events. This indicates the existence of large uncertainties related to the simulation of daily rainfall characteristics by the RCMs. The ensemble mean of the indices substantially improves the RCMs' simulated frequency and intensity of precipitation events, moderately outperforms that of the 95th percentile, and provides mixed benefits for the dry and wet spells. Although the ensemble mean improved results cannot be generalized, such an approach produces encouraging results and can help, to some extent, to improve the robustness of the response of the WAM daily precipitation to the anthropogenic greenhouse gas warming.

 • 230. Knist, Sebastian
  et al.
  Goergen, Klaus
  Buonomo, Erasmo
  Christensen, Ole Bossing
  Colette, Augustin
  Cardoso, Rita M.
  Fealy, Rowan
  Fernandez, Jesus
  Garcia-Diez, Markel
  Jacob, Daniela
  Kartsios, Stergios
  Katragkou, Eleni
  Keuler, Klaus
  Mayer, Stephanie
  van Meijgaard, Erik
  Nikulin, Grigory
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Soares, Pedro M. M.
  Sobolowski, Stefan
  Szepszo, Gabriella
  Teichmann, Claas
  Vautard, Robert
  Warrach-Sagi, Kirsten
  Wulfmeyer, Volker
  Simmer, Clemens
  Land-atmosphere coupling in EURO-CORDEX evaluation experiments2017Ingår i: Journal of Geophysical Research - Atmospheres, ISSN 2169-897X, E-ISSN 2169-8996, Vol. 122, nr 1, s. 79-103Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 231.
  Koenigk, Torben
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Beatty, Christof Konig
  Caian, Mihaela
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Doescher, Ralf
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Wyser, Klaus
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Potential decadal predictability and its sensitivity to sea ice albedo parameterization in a global coupled model2012Ingår i: Climate Dynamics, ISSN 0930-7575, E-ISSN 1432-0894, Vol. 38, nr 11-12, s. 2389-2408Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Decadal prediction is one focus of the upcoming 5th IPCC Assessment report. To be able to interpret the results and to further improve the decadal predictions it is important to investigate the potential predictability in the participating climate models. This study analyzes the upper limit of climate predictability on decadal time scales and its dependency on sea ice albedo parameterization by performing two perfect ensemble experiments with the global coupled climate model EC-Earth. In the first experiment, the standard albedo formulation of EC-Earth is used, in the second experiment sea ice albedo is reduced. The potential prognostic predictability is analyzed for a set of oceanic and atmospheric parameters. The decadal predictability of the atmospheric circulation is small. The highest potential predictability was found in air temperature at 2 m height over the northern North Atlantic and the southern South Atlantic. Over land, only a few areas are significantly predictable. The predictability for continental size averages of air temperature is relatively good in all northern hemisphere regions. Sea ice thickness is highly predictable along the ice edges in the North Atlantic Arctic Sector. The meridional overturning circulation is highly predictable in both experiments and governs most of the decadal climate predictability in the northern hemisphere. The experiments using reduced sea ice albedo show some important differences like a generally higher predictability of atmospheric variables in the Arctic or higher predictability of air temperature in Europe. Furthermore, decadal variations are substantially smaller in the simulations with reduced ice albedo, which can be explained by reduced sea ice thickness in these simulations.

 • 232.
  Koenigk, Torben
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Berg, Peter
  SMHI, Forskningsavdelningen, Hydrologi.
  Doescher, Ralf
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Arctic climate change in an ensemble of regional CORDEX simulations2015Ingår i: Polar Research, ISSN 0800-0395, E-ISSN 1751-8369, Vol. 34, artikel-id 24603Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Fifth phase Climate Model Intercomparison Project historical and scenario simulations from four global climate models (GCMs) using the Representative Concentration Pathways greenhouse gas concentration trajectories RCP4.5 and RCP8.5 are downscaled over the Arctic with the regional Rossby Centre Atmosphere model (RCA). The regional model simulations largely reflect the circulation bias patterns of the driving global models in the historical period, indicating the importance of lateral and lower boundary conditions. However, local differences occur as a reduced winter 2-m air temperature bias over the Arctic Ocean and increased cold biases over land areas in RCA. The projected changes are dominated by a strong warming in the Arctic, exceeding 15 degrees K in autumn and winter over the Arctic Ocean in RCP8.5, strongly increased precipitation and reduced sea-level pressure. Near-surface temperature and precipitation are linearly related in the Arctic. The wintertime inversion strength is reduced, leading to a less stable stratification of the Arctic atmosphere. The diurnal temperature range is reduced in all seasons. The large-scale change patterns are dominated by the surface and lateral boundary conditions so future response is similar in RCA and the driving global models. However, the warming over the Arctic Ocean is smaller in RCA; the warming over land is larger in winter and spring but smaller in summer. The future response of winter cloud cover is opposite in RCA and the GCMs. Precipitation changes in RCA are much larger during summer than in the global models and more small-scale change patterns occur.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 233.
  Koenigk, Torben
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Brodeau, Laurent
  Arctic climate and its interaction with lower latitudes under different levels of anthropogenic warming in a global coupled climate model2017Ingår i: Climate Dynamics, ISSN 0930-7575, E-ISSN 1432-0894, Vol. 49, nr 1-2, s. 471-492Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 234.
  Koenigk, Torben
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Brodeau, Laurent
  Ocean heat transport into the Arctic in the twentieth and twenty-first century in EC-Earth2014Ingår i: Climate Dynamics, ISSN 0930-7575, E-ISSN 1432-0894, Vol. 42, nr 11-12, s. 3101-3120Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The ocean heat transport into the Arctic and the heat budget of the Barents Sea are analyzed in an ensemble of historical and future climate simulations performed with the global coupled climate model EC-Earth. The zonally integrated northward heat flux in the ocean at 70A degrees N is strongly enhanced and compensates for a reduction of its atmospheric counterpart in the twenty first century. Although an increase in the northward heat transport occurs through all of Fram Strait, Canadian Archipelago, Bering Strait and Barents Sea Opening, it is the latter which dominates the increase in ocean heat transport into the Arctic. Increased temperature of the northward transported Atlantic water masses are the main reason for the enhancement of the ocean heat transport. The natural variability in the heat transport into the Barents Sea is caused to the same extent by variations in temperature and volume transport. Large ocean heat transports lead to reduced ice and higher atmospheric temperature in the Barents Sea area and are related to the positive phase of the North Atlantic Oscillation. The net ocean heat transport into the Barents Sea grows until about year 2050. Thereafter, both heat and volume fluxes out of the Barents Sea through the section between Franz Josef Land and Novaya Zemlya are strongly enhanced and compensate for all further increase in the inflow through the Barents Sea Opening. Most of the heat transported by the ocean into the Barents Sea is passed to the atmosphere and contributes to warming of the atmosphere and Arctic temperature amplification. Latent and sensible heat fluxes are enhanced. Net surface long-wave and solar radiation are enhanced upward and downward, respectively and are almost compensating each other. We find that the changes in the surface heat fluxes are mainly caused by the vanishing sea ice in the twenty first century. The increasing ocean heat transport leads to enhanced bottom ice melt and to an extension of the area with bottom ice melt further northward. However, no indication for a substantial impact of the increased heat transport on ice melt in the Central Arctic is found. Most of the heat that is not passed to the atmosphere in the Barents Sea is stored in the Arctic intermediate layer of Atlantic water, which is increasingly pronounced in the twenty first century.

 • 235.
  Koenigk, Torben
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Brodeau, Laurent
  Graversen, Rune Grand
  Karlsson, Johannes
  Svensson, Gunilla
  Tjernstrom, Michael
  Willén, Ulrika
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Wyser, Klaus
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Arctic climate change in 21st century CMIP5 simulations with EC-Earth2013Ingår i: Climate Dynamics, ISSN 0930-7575, E-ISSN 1432-0894, Vol. 40, nr 11-12, s. 2719-2743Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The Arctic climate change is analyzed in an ensemble of future projection simulations performed with the global coupled climate model EC-Earth2.3. EC-Earth simulates the twentieth century Arctic climate relatively well but the Arctic is about 2 K too cold and the sea ice thickness and extent are overestimated. In the twenty-first century, the results show a continuation and strengthening of the Arctic trends observed over the recent decades, which leads to a dramatically changed Arctic climate, especially in the high emission scenario RCP8.5. The annually averaged Arctic mean near-surface temperature increases by 12 K in RCP8.5, with largest warming in the Barents Sea region. The warming is most pronounced in winter and autumn and in the lower atmosphere. The Arctic winter temperature inversion is reduced in all scenarios and disappears in RCP8.5. The Arctic becomes ice free in September in all RCP8.5 simulations after a rapid reduction event without recovery around year 2060. Taking into account the overestimation of ice in the twentieth century, our model results indicate a likely ice-free Arctic in September around 2040. Sea ice reductions are most pronounced in the Barents Sea in all RCPs, which lead to the most dramatic changes in this region. Here, surface heat fluxes are strongly enhanced and the cloudiness is substantially decreased. The meridional heat flux into the Arctic is reduced in the atmosphere but increases in the ocean. This oceanic increase is dominated by an enhanced heat flux into the Barents Sea, which strongly contributes to the large sea ice reduction and surface-air warming in this region. Increased precipitation and river runoff lead to more freshwater input into the Arctic Ocean. However, most of the additional freshwater is stored in the Arctic Ocean while the total Arctic freshwater export only slightly increases.

 • 236.
  Koenigk, Torben
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Caian, Mihaela
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Nikulin, Grigory
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Schimanke, Semjon
  SMHI, Forskningsavdelningen, Oceanografi.
  Regional Arctic sea ice variations as predictor for winter climate conditions2016Ingår i: Climate Dynamics, ISSN 0930-7575, E-ISSN 1432-0894, Vol. 46, nr 1-2, s. 317-337Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Seasonal prediction skill of winter mid and high northern latitudes climate from sea ice variations in eight different Arctic regions is analyzed using detrended ERA-interim data and satellite sea ice data for the period 1980-2013. We find significant correlations between ice areas in both September and November and winter sea level pressure, air temperature and precipitation. The prediction skill is improved when using November sea ice conditions as predictor compared to September. This is particularly true for predicting winter NAO-like patterns and blocking situations in the Euro-Atlantic area. We find that sea ice variations in Barents Sea seem to be most important for the sign of the following winter NAO-negative after low ice-but amplitude and extension of the patterns are modulated by Greenland and Labrador Seas ice areas. November ice variability in the Greenland Sea provides the best prediction skill for central and western European temperature and ice variations in the Laptev/East Siberian Seas have the largest impact on the blocking number in the Euro-Atlantic region. Over North America, prediction skill is largest using September ice areas from the Pacific Arctic sector as predictor. Composite analyses of high and low regional autumn ice conditions reveal that the atmospheric response is not entirely linear suggesting changing predictive skill dependent on sign and amplitude of the anomaly. The results confirm the importance of realistic sea ice initial conditions for seasonal forecasts. However, correlations do seldom exceed 0.6 indicating that Arctic sea ice variations can only explain a part of winter climate variations in northern mid and high latitudes.

 • 237.
  Koenigk, Torben
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Devasthale, Abhay
  SMHI, Forskningsavdelningen, Atmosfärisk fjärranalys.
  Karlsson, Karl-Göran
  SMHI, Forskningsavdelningen, Atmosfärisk fjärranalys.
  Summer Arctic sea ice albedo in CMIP5 models2014Ingår i: Atmospheric Chemistry And Physics, ISSN 1680-7316, E-ISSN 1680-7324, Vol. 14, nr 4, s. 1987-1998Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Spatial and temporal variations of summer sea ice albedo over the Arctic are analyzed using an ensemble of historical CMIP5 model simulations. The results are compared to the CLARA-SAL product that is based on long-term satellite observations. The summer sea ice albedo varies substantially among CMIP5 models, and many models show large biases compared to the CLARA-SAL product. Single summer months show an extreme spread of ice albedo among models; July values vary between 0.3 and 0.7 for individual models. The CMIP5 ensemble mean, however, agrees relatively well in the central Arctic but shows too high ice albedo near the ice edges and coasts. In most models, the ice albedo is spatially too uniformly distributed. The summer-to-summer variations seem to be underestimated in many global models, and almost no model is able to reproduce the temporal evolution of ice albedo throughout the summer fully. While the satellite observations indicate the lowest ice albedos during August, the models show minimum values in July and substantially higher values in August. Instead, the June values are often lower in the models than in the satellite observations. This is probably due to too high surface temperatures in June, leading to an early start of the melt season and too cold temperatures in August causing an earlier refreezing in the models. The summer sea ice albedo in the CMIP5 models is strongly governed by surface temperature and snow conditions, particularly during the period of melt onset in early summer and refreezing in late summer. The summer surface net solar radiation of the ice-covered Arctic areas is highly related to the ice albedo in the CMIP5 models. However, the impact of the ice albedo on the sea ice conditions in the CMIP5 models is not clearly visible. This indicates the importance of other Arctic and large-scale processes for the sea ice conditions.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 238.
  Koenigk, Torben
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Doescher, Ralf
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Nikulin, Grigory
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Arctic future scenario experiments with a coupled regional climate model2011Ingår i: Tellus. Series A, Dynamic meteorology and oceanography, ISSN 0280-6495, E-ISSN 1600-0870, Vol. 63, nr 1, s. 69-86Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 239.
  Koenigk, Torben
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Fuentes Franco, Ramon
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Towards normal Siberian winter temperatures?2019Ingår i: International Journal of Climatology, ISSN 0899-8418, E-ISSN 1097-0088, Vol. 39, nr 11, s. 4567-4574Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 240.
  Koenigk, Torben
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Gao, Y.
  Gastineau, G.
  Keenlyside, N.
  Nakamura, T.
  Ogawa, F.
  Orsolini, Y.
  Semenov, V.
  Suo, L.
  Tian, T.
  Wang, T.
  Wettstein, J. J.
  Yang, S.
  Impact of Arctic sea ice variations on winter temperature anomalies in northern hemispheric land areas2019Ingår i: Climate Dynamics, ISSN 0930-7575, E-ISSN 1432-0894, Vol. 52, nr 5-6, s. 3111-3137Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 241.
  Koenigk, Torben
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Mikolajewicz, Uwe
  Seasonal to interannual climate predictability in mid and high northern latitudes in a global coupled model2009Ingår i: Climate Dynamics, ISSN 0930-7575, E-ISSN 1432-0894, Vol. 32, nr 6, s. 783-798Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 242.
  Koenigk, Torben
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Mikolajewicz, Uwe
  Jungclaus, Johann H.
  Kroll, Alexandra
  Sea ice in the Barents Sea: seasonal to interannual variability and climate feedbacks in a global coupled model2009Ingår i: Climate Dynamics, ISSN 0930-7575, E-ISSN 1432-0894, Vol. 32, nr 7-8, s. 1119-1138Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 243. Kotlarski, S.
  et al.
  Keuler, K.
  Christensen, O. B.
  Colette, A.
  Deque, M.
  Gobiet, A.
  Goergen, K.
  Jacob, D.
  Luethi, D.
  van Meijgaard, E.
  Nikulin, Grigory
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Schaer, C.
  Teichmann, C.
  Vautard, R.
  Warrach-Sagi, K.
  Wulfmeyer, V.
  Regional climate modeling on European scales: a joint standard evaluation of the EURO-CORDEX RCM ensemble2014Ingår i: Geoscientific Model Development, ISSN 1991-959X, E-ISSN 1991-9603, Vol. 7, nr 4, s. 1297-1333Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  EURO-CORDEX is an international climate downscaling initiative that aims to provide high-resolution climate scenarios for Europe. Here an evaluation of the ERA-Interim-driven EURO-CORDEX regional climate model (RCM) ensemble is presented. The study documents the performance of the individual models in representing the basic spatiotemporal patterns of the European climate for the period 1989-2008. Model evaluation focuses on near-surface air temperature and precipitation, and uses the E-OBS data set as observational reference. The ensemble consists of 17 simulations carried out by seven different models at grid resolutions of 12 km (nine experiments) and 50 km (eight experiments). Several performance metrics computed from monthly and seasonal mean values are used to assess model performance over eight subdomains of the European continent. Results are compared to those for the ERA40-driven ENSEMBLES simulations. The analysis confirms the ability of RCMs to capture the basic features of the European climate, including its variability in space and time. But it also identifies nonnegligible deficiencies of the simulations for selected metrics, regions and seasons. Seasonally and regionally averaged temperature biases are mostly smaller than 1.5 degrees C, while precipitation biases are typically located in the +/- 40% range. Some bias characteristics, such as a predominant cold and wet bias in most seasons and over most parts of Europe and a warm and dry summer bias over southern and southeastern Europe reflect common model biases. For seasonal mean quantities averaged over large European subdomains, no clear benefit of an increased spatial resolution (12 vs. 50 km) can be identified. The bias ranges of the EURO-CORDEX ensemble mostly correspond to those of the ENSEMBLES simulations, but some improvements in model performance can be identified (e. g., a less pronounced southern European warm summer bias). The temperature bias spread across different configurations of one individual model can be of a similar magnitude as the spread across different models, demonstrating a strong influence of the specific choices in physical parameterizations and experimental setup on model performance. Based on a number of simply reproducible metrics, the present study quantifies the currently achievable accuracy of RCMs used for regional climate simulations over Europe and provides a quality standard for future model developments.

 • 244. Koutroulis, A. G.
  et al.
  Papadimitriou, L. V.
  Grillakis, M. G.
  Tsanis, I. K.
  Wyser, Klaus
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Betts, R. A.
  Freshwater vulnerability under high end climate change. A pan-European assessment2018Ingår i: Science of the Total Environment, ISSN 0048-9697, E-ISSN 1879-1026, Vol. 613, s. 271-286Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 245. Koutroulis, Aristeidis G.
  et al.
  Papadimitriou, Lamprini V.
  Grillakis, Manolis G.
  Tsanis, Ioannis K.
  Wyser, Klaus
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Caesar, John
  Betts, Richard A.
  Simulating Hydrological Impacts under Climate Change: Implications from Methodological Differences of a Pan European Assessment2018Ingår i: Water, ISSN 2073-4441, E-ISSN 2073-4441, Vol. 10, nr 10, artikel-id 1331Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 246. Krueger, Oliver
  et al.
  Feser, Frauke
  Bärring, Lars
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Kaas, Eigil
  Schmith, Torben
  Tuomenvirta, Heikki
  von Storch, Hans
  Comment on "Trends and low frequency variability of extra-tropical cyclone activity in the ensemble of twentieth century reanalysis" by Xiaolan L. Wang, Y. Feng, G. P. Compo, V. R. Swail, F. W. Zwiers, R. J. Allan, and P. D. Sardeshmukh, Climate Dynamics, 20122014Ingår i: Climate Dynamics, ISSN 0930-7575, E-ISSN 1432-0894, Vol. 42, nr 3-4, s. 1127-1128Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The main subject of this article is to comment on the issue of storminess trends derived from the twentieth century reanalysis (20CR) and from observations in the North Atlantic region written about in Wang et al. (Clim Dyn 40(11-12):2775-2800, 2012). The statement that the 20CR estimates would be consistent with storminess derived from pressure-based proxies does not hold for the time prior to 1950.

 • 247. Kumar, Pankaj
  et al.
  Wiltshire, Andrew
  Mathison, Camilla
  Asharaf, Shakeel
  Ahrens, Bodo
  Lucas-Picher, Philippe
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Christensen, Jens H.
  Gobiet, Andreas
  Saeed, Fahad
  Hagemann, Stefan
  Jacob, Daniela
  Downscaled climate change projections with uncertainty assessment over India using a high resolution multi-model approach2013Ingår i: Science of the Total Environment, ISSN 0048-9697, E-ISSN 1879-1026, Vol. 468, s. S18-S30Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study presents the possible regional climate change over South Asia with a focus over India as simulated by three very high resolution regional climate models (RCMs). One of the most striking results is a robust increase in monsoon precipitation by the end of the 21st century but regional differences in strength. First the ability of RCMs to simulate the monsoon climate is analyzed. For this purpose all three RCMs are forced with ECMWF reanalysis data for the period 1989-2008 at a horizontal resolution of similar to 25 km. The results are compared against independent observations. In order to simulate future climate the models are driven by lateral boundary conditions from two global climate models (GCMs: ECHAM5-MPIOM and HadCM3) using the SRES A1B scenario, except for one RCM, which only used data from one GCM. The results are presented for the full transient simulation period 1970-2099 and also for several time slices. The analysis concentrates on precipitation and temperature over land. All models show a clear signal of gradually wide-spread warming throughout the 21st century. The ensemble-mean warming over India is 1.5 degrees C at the end of 2050, whereas it is 3.9 degrees C at the end of century with respect to 1970-1999. The pattern of projected precipitation changes shows considerable spatial variability, with an increase in precipitation over the peninsular of India and coastal areas and, either no change or decrease further inland. From the analysis of a larger ensemble of global climate models using the A1B scenario a wide spread warming (similar to 3.2 degrees C) and an overall increase (similar to 8.5%) in mean monsoon precipitation by the end of the 21st century is very likely. The influence of the driving GCM on the projected precipitation change simulated with each RCM is as strong as the variability among the RCMs driven with one. (C) 2013 Elsevier B.V. All rights reserved.

 • 248. Kuttippurath, J.
  et al.
  Godin-Beekmann, S.
  Lefevre, F.
  Nikulin, Grigory
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Santee, M. L.
  Froidevaux, L.
  Record-breaking ozone loss in the Arctic winter 2010/2011: comparison with 1996/19972012Ingår i: Atmospheric Chemistry And Physics, ISSN 1680-7316, E-ISSN 1680-7324, Vol. 12, nr 15, s. 7073-7085Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  We present a detailed discussion of the chemical and dynamical processes in the Arctic winters 1996/1997 and 2010/2011 with high resolution chemical transport model (CTM) simulations and space-based observations. In the Arctic winter 2010/2011, the lower stratospheric minimum temperatures were below 195K for a record period of time, from December to mid-April, and a strong and stable vortex was present during that period. Simulations with the Mimosa-Chim CTM show that the chemical ozone loss started in early January and progressed slowly to 1 ppmv (parts per million by volume) by late February. The loss intensified by early March and reached a record maximum of similar to 2.4 ppmv in the late March-early April period over a broad altitude range of 450-550 K. This coincides with elevated ozone loss rates of 2-4 ppbv sh(-1) (parts per billion by volume/sunlit hour) and a contribution of about 30-55% and 30-35% from the ClO-ClO and ClO-BrO cycles, respectively, in late February and March. In addition, a contribution of 30-50% from the HOx cycle is also estimated in April. We also estimate a loss of about 0.7-1.2 ppmv contributed (75%) by the NOx cycle at 550-700 K. The ozone loss estimated in the partial column range of 350-550K exhibits a record value of similar to 148DU (Dobson Unit). This is the largest ozone loss ever estimated in the Arctic and is consistent with the remarkable chlorine activation and strong denitrification (40-50%) during the winter, as the modeled ClO shows similar to 1.8 ppbv in early January and similar to 1 ppbv in March at 450-550 K. These model results are in excellent agreement with those found from the Aura Microwave Limb Sounder observations. Our analyses also show that the ozone loss in 2010/2011 is close to that found in some Antarctic winters, for the first time in the observed history. Though the winter 1996/1997 was also very cold in March-April, the temperatures were higher in December-February, and, therefore, chlorine activation was moderate and ozone loss was average with about 1.2 ppmv at 475-550K or 42DU at 350-550 K, as diagnosed from the model simulations and measurements.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 249. Kuttippurath, J.
  et al.
  Nikulin, Grigory
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  A comparative study of the major sudden stratospheric warmings in the Arctic winters 2003/2004-2009/20102012Ingår i: Atmospheric Chemistry And Physics, ISSN 1680-7316, E-ISSN 1680-7324, Vol. 12, nr 17, s. 8115-8129Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  We present an analysis of the major sudden stratospheric warmings (SSWs) in the Arctic winters 2003/04-2009/10. There were 6 major SSWs (major warmings [MWs]) in 6 out of the 7 winters, in which the MWs of 2003/04, 2005/06, and 2008/09 were in January and those of 2006/07, 2007/08, and 2009/10 were in February. Although the winter 2009/10 was relatively cold from mid-December to mid-January, strong wave 1 activity led to a MW in early February, for which the largest momentum flux among the winters was estimated at 60 degrees N/10 hPa, about 450 m(2) s(-2). The strongest MW, however, was observed in 2008/09 and the weakest in 2006/07. The MW in 2008/09 was triggered by intense wave 2 activity and was a vortex split event. In contrast, strong wave 1 activity led to the MWs of other winters and were vortex displacement events. Large amounts of Eliassen-Palm (EP) and wave 1/2 EP fluxes (about 2-4x10(5) kg s-2) are estimated shortly before the MWs at 100 hPa averaged over 45-75 degrees N in all winters, suggesting profound tropospheric forcing for the MWs. We observe an increase in the occurrence of MWs (similar to 1.1 MWs/winter) in recent years (1998/99-2009/10), as there were 13MWs in the 12 Arctic winters, although the long-term average (1957/58-2009/10) of the frequency stays around its historical value (similar to 0.7 MWs/winter), consistent with the findings of previous studies. An analysis of the chemical ozone loss in the past 17 Arctic winters (1993/94-2009/10) suggests that the loss is inversely proportional to the intensity and timing of MWs in each winter, where early (December-January) MWs lead to minimal ozone loss. Therefore, this high frequency of MWs in recent Arctic winters has significant implications for stratospheric ozone trends in the northern hemisphere.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 250. Kuttippurath, Jayanarayanan
  et al.
  Kleinboehl, Armin
  Sinnhuber, Miriam
  Bremer, Holger
  Kuellmann, Harry
  Notholt, Justus
  Godin-Beekmann, Sophie
  Tripathi, Omprakash
  Nikulin, Grigory
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Arctic ozone depletion in 2002-2003 measured by ASUR and comparison with POAM observations2011Ingår i: Journal of Geophysical Research - Atmospheres, ISSN 2169-897X, E-ISSN 2169-8996, Vol. 116, artikel-id D22305Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  We present ozone loss estimated from airborne measurements taken during January-February and March in the Arctic winter 2002/2003. The first half of the winter was characterized by unusually cold temperatures and the second half by a major stratospheric sudden warming around 15-18 January 2003. The potential vorticity maps show a vortex split in the lower stratosphere during the major warming (MW) in late January and during the minor warming in mid-February due to wave 1 amplification. However, the warming can be termed as a vortex displacement event as there was no vortex split during the MW period at 10 hPa. Very low temperatures, large areas of polar stratospheric clouds (PSCs), and high chlorine activation triggered significant ozone loss in the early winter, as the vortex moved to the midlatitude regions. The ozone depletion derived from the ASUR measurements sampled inside the vortex, in conjunction with the Mimosa-Chim model tracer, shows a maximum of 1.3 +/- 0.2 ppmv at 450-500 K by late March. The partial column loss derived from the ASUR ozone profiles reaches up to 61 +/- 4 DU in 400-550 K in the same period. The evolution of ozone and ozone loss assessed from the ASUR measurements is in very good agreement with POAM observations. The reduction in ozone estimated from the POAM measurements shows a similar maximum of 1.3 +/- 0.2 ppmv at 400-500 K or 63 +/- 4 DU in 400-550 K in late March. Our study reveals that the Arctic winter 2002/2003 was unique as it had three minor warmings and a MW, yet showed large loss in ozone. No such feature was observed in any other Arctic winter in the 1989-2010 period. In addition, an unusually large ozone loss in December, around 0.5 +/- 0.2 ppmv at 450-500 K or 12 +/- 1 DU in 400-550 K, was estimated for the first time in the Arctic. A careful and detailed diagnosis with all available published results for this winter exhibits an average ozone loss of 1.5 +/- 0.3 ppmv at 450-500 K or 65 +/- 5 DU in 400-550 K by the end of March, which exactly matches the ozone depletion derived from the ASUR, POAM and model data. The early ozone loss together with considerable loss afterwards put the warm Arctic winter 2002/2003 amongst the moderately cold winters in terms of the significance of the ozone loss.

2345678 201 - 250 av 516
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf