Change search
Refine search result
2345678 201 - 250 of 707
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 201.
  Persson, Gunn
  et al.
  SMHI, Professional Services.
  Strandberg, Gustav
  SMHI, Research Department, Climate research - Rossby Centre.
  Bärring, Lars
  SMHI, Research Department, Climate research - Rossby Centre.
  Kjellström, Erik
  SMHI, Research Department, Climate research - Rossby Centre.
  Beräknade temperaturförhållanden för tre platser i Sverige – perioderna 1961-1990 och 2011-20402007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Under hösten 2006 utförde Rossby Centre ett omfattande arbete för att till olika sektorer i samhället ta fram underlagsmaterial om klimatets utveckling. Beställare var framförallt Klimat- och sårbarhetsutredningens olika arbetsgrupper men också energibranschen. Föreliggande rapport beskriver en delleverans till Elforsk-projektet ”Tänkbara konsekvenser för den svenska energisektorn av klimatförändringar – effekter, sårbarhet och anpassning”. Material togs fram som belyser en möjlig temperaturutveckling i ett relativt kort framtidsperspektiv representerat av perioden 2011-2040. Det fanns önskemål om att särskilt titta på utvecklingen för tre platser med olika klimat i ett nord-sydligt perspektiv och med närhet till större befolkningsgrupper.Analyserna inom projektet har finansierats av Elforsk. Modellsimuleringarna har gjorts på den dedikerade klimatdatorresursen ”Tornado” vid Nationellt Superdatorcentrum, Linköpings universitet. Tornado finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.I denna rapport presenteras materialet avseende de tre platserna kompletterat med ett litet urval kartor som visar några temperaturindex. Ett mycket omfattande kartmaterial finns att tillgå på Rossby Centrets hemsida som nås via www.smhi.se.

 • 202.
  Omstedt, Gunnar
  SMHI, Research Department, Air quality.
  VEDAIR - ett internetverktyg för bedömning av luftkvalitet vid småskalig biobränsleeldning: Modellbeskrivning och slutrapport mars 20072007Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report describes a new internet tool for evaluation of air quality in residential areas with small scale wood-combustion. The work has been sponsored by the Swedish Energy Agency and the internet tool is called VEDAIR. The background is a four-year’s research program (2001-2004) called Biomass Combustion Health and Environment. Some conclusions from this program were that emissions from small scale wood-combustion can influence human health manly due to high emitting old wood stoves during cold whether conditions and that the air quality in such areas can improve significantly if old wood stoves were replaced by modern woodboilers attached to a storage tank or with a pellet boiler.

 • 203.
  Andréasson, Johan
  et al.
  SMHI, Professional Services.
  Hellström, Sara-Sofia
  SMHI, Core Services.
  Rosberg, Jörgen
  SMHI, Research Department, Hydrology.
  Bergström, Sten
  SMHI, Research Department, Hydrology.
  Översiktlig kartpresentation av klimatförändringars påverkan på Sveriges vattentillgång.: Summary of climate change maps of the Swedish water resources - Background material for the Swedish Commission on Climate and Vulnerability. Underlag till Klimat- och sårbarhetsutredningen.2007Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report summarizes the water resource maps of changes in mean annual runoff, large floods and hydropower potential that have been delivered to the Swedish Commission on Climate and Vulnerability. The hydrological model simulations that have been used to produce the maps were done using the HBV Sweden modelling system. Simulations for present climate used observed input of precipitation and temperature from 1961-1990. Calculations of future hydrological conditions were based on results from regional climate modelling at the Rossby Centre, SMHI. Five different regional scenarios of future climate have been used, four representing the future period 2071-2100 and one for the whole period 1961-2100. Two different approaches to interface the hydrological model and the climate models have been used, the delta method and the scaling method. The mean annual runoff will, according to the scenarios, increase for most parts of Sweden except for the south-east parts of the country. The picture becomes more complex when it comes to changes in large floods, but they are expected to increase substantially in the south-west parts and in the Swedish mountains according to the scenarios. The total Swedish hydropower potential is expected to increase substantially according to the scenarios. All results from HBV Sweden should only be used for a general interpretation of where more in depth analyses might be of interest. The simulations based on the so-called scaling method are more preliminary than the other simulations, since the method is still under development.

 • 204.
  Arheimer, Berit
  et al.
  SMHI, Research Department, Hydrology.
  Pers, Charlotta
  SMHI, Research Department, Hydrology.
  Kväveretention i svenska sjöar och vattendrag – betydelse för utsläpp från reningsverk2007Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report has been compiled on request of the Swedish Environmental Protection Agency to facilitate the discussion with the EU Commission. The EU Commission has announced that it will take Sweden to the European Court of Justice for failing to ensure proper treatment of urban waste water according to the Urban Waste Water Treatment Directive (Directive 91/271/EEC). In Sweden natural nitrogen removal (retention) in waterbodies is considered as part of the treatment of emissions, when transported to the sea. Nitrogen retention is a well-known phenomenon that includes several natural biogeochemical processes, which permanently remove nitrogen from the water. The effect may be considerable in areas with many lakes. Sweden has 92 000 lakes larger than 1 hectare. It is rather normal with 30-70% nitrogen retention in Swedish lakes and rivers. The main process for natural nitrogen retention is denitrification, which is the same process that is applied for biological treatment in waste water plants. Natural retention is hard to measure, however, and has to be estimated based on several assumptions like so many other fluxes in nature. In Sweden a model system has been developed for large-scale calculation of nutrient transport, including retention, from land to the sea, with relatively high geographic resolution. The system couples field-scale models with catchment models and is scientifically documented and reviewed. It has been applied since 1997 for international reporting to HELCOM. The catchment model (HBVNP) is tuned and evaluated against monitored time-series of measurements where such are available. The nitrogen retention that is calculated with HBV-NP is composed of nitrogen that is permanently transferred to the atmosphere and sediment, and which therefore will not further contribute to the eutrophication of water systems.

 • 205.
  Hjerdt, Niclas
  et al.
  SMHI, Core Services.
  Andersén, Markus
  SMHI, Core Services.
  Jonsson, Christer
  SMHI, Core Services.
  Eklund, Dan
  SMHI.
  Hydraulik i Klarälvens torrfåra vid tappningar från Höljes kraftverksdamm2007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  SMHI har i uppdrag från Länsstyrelsen Värmland genomfört hydrauliska mätningar i Klarälvens torrfåra vid provtappningar från Höljes kraftverksdamm. Tre olika flödesnivåer provtappades under perioden 11-15 november 2007. Projektet är ett led i arbetet med miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag samt Ramdirektivet för vatten. Syftet är bl.a. att utreda möjligheterna till naturlig reproduktion av vänervandrande klarälvslax, öring, harr och andra vattenlevande organismer. Torrfåran mäter ca 6 km från dammen till platsen där kraftverksutloppet och den naturliga älvfåran möts.De mätningar som genomfördes syftade till att bestämma flöden, vattenstånd, gradienter, djup, strömhastigheter, rinntider, vattendragsbredder, och den våta arean vid olika mätpunkter utmed undersökningssträckan. Samtliga uppmätta parametrar är flödesberoende. En enkel empirisk modell presenteras vilken gör det möjligt att beräkna hur en förändrad tappning påverkar genomsnittliga värden av strömhastighet, bredd och djup i sträckan.Resultaten visar bland annat att vattnets medelhastighet ökar snabbare än medelbredd och medeldjup då flödet från dammen ökar. När flödet ökar från 2,5 m³/s till 7,5 m³/s (+200%) ökar medelhastigheten från 0,28 m/s till 0,52 m/s (+88%), medelbredden från 33 m till 43 m (+31%), och medeldjupet från 0,28 m till 0,34 m (+22%). Förändringarna på den nedre delsträckan är likartade. Vid medellågvattenföring i Höljan och samma flödesökning som ovan från dammen så stiger den totala våta arean från 21 ha till 26 ha (+27%).

 • 206.
  Granström, Carl
  et al.
  SMHI.
  Häggström, Martin
  SMHI, Core Services.
  Lindell, Sten
  SMHI, Professional Services.
  Olofsson, Judith
  SMHI, Core Services.
  Eklund, Anna
  SMHI, Core Services.
  Utvärdering av SMHIs hydrologiska prognos- och varningstjänst under höga flöden i Götaland - juni och juli 20072007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Detta är en utvärdering av SMHI:s hydrologiska prognos och varningstjänsts arbete 26 juni till 20 juli 2007 med flödessituationen i sydvästra Sverige. I dokumentet beskrivs även den hydrologiska situationen för den aktuella tiden.Det höga flödet uppkom på grund av intensivt regnande i slutet på juni. På en del platser föll över 100 mm på ett dygn. Fortsatt regnande gjorde det som i början av juni såg ut som en torr sommar till en blöt sommar med höga flöden och översvämningar. Med hjälp av observationer i realtid, meteorologiska prognoser, hydrologiska, prognoser, visualiseringsverktyg och ett nära samarbete med kraftbolagen är SMHI:s hydrologiska prognos och varningstjänst kontinuerligt uppdaterad på det hydrologiska läget i hela Sverige. När sannolikheten bedöms vara större än 50 % för att en varningsnivå överskrids skall en varning utfärdas. Under mycket höga flöden skall SMHI också stötta länsstyrelse och räddningstjänst med meteorologisk och hydrologisk expertis samt med specialanpassade prognoser.SMHI gör dagligen automatiska prognoser för över 80 st utvalda avrinningsområden i Sverige. Under det aktuella flödet utfördes ett antal manuella specialanpassade prognoser med högre kvalitet för det drabbade området. Generellt var prognoserna av medelgod kvalité. Under flödet arbetade SMHI ca 650 arbetstimmar utöver det som är normalt för perioden för varningstjänst.SMHI har under perioden skickat ut 17 flödesvarningar och 4 hydrologiska informationer. Träffsäkerheten i årets hydrologiska varningar utvärderas i november varje år och ingår därför inte i denna rapport.Efter flödessituationen skickades en enkät ut till de kommuner, länsstyrelser och kraftbolag som berördes av varningarna. Enkäten avsåg perioden juni-juli 2007.En sammanställning av enkätsvaren och samtliga kommentarer redovisas i denna rapport. Det övergripande omdömet om SMHI:s tjänster var positivt.

 • 207.
  Jansson, Anna
  et al.
  SMHI, Core Services.
  Josefsson, Weine
  SMHI, Core Services.
  Modelling of surface global radiation and CIE-weighted UV-radiation for the period 1980-20002007Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report presents the procedure for creation of surface global radiation and CIE-weighted UVradiation for the years 1980-2000. The work was ordered by the Swedish Radiation Protection Authority (SSI) on behalf of “Miljömålsrådet”. The created data covers a large geographical areaover northwest Europe with a fine spatial (22x22 km) and temporal resolution (1 hour).The input data are selected from the new version of the Rossby Centre regional atmospheric climate model (RCA3), ERA-40 (www.ecmwf.int/research/era) and observations.For the creation of CIE-weighted UV-radiation, a clear sky model was first used and then a cloud modification model that reduces the clear sky radiation dependent on the cloud amount from theRCA3 model.The report also includes a validation of the modelled CIE-weighted UV-radiation against independent observations. The root mean square deviation is for daily values about 38%, for monthly values, 13% and for yearly values 7%. Also a small bias toward higher modelled UVcompared to observations exists in the data set.For the creation of global radiation, the data has been selected from the RCA3 model with a correction made depended on the sun height. Also for the global radiation the validation results are presented in the report. The root mean square deviation is in the same order as for the modelledCIE-weighted UV-radiation, also here a small bias toward higher modelled values exist, but smaller then for the modelled CIE-weighted UV-radiation.All CIE-weighted UV-radiation and global radiation created in this project are freely available for non-commercial usage at the web-interface, www.smhi.se/strang/omna. Here charts, fields and time series can be selected for hourly, daily, monthly and yearly values.

 • 208.
  Engardt, Magnuz
  et al.
  SMHI, Research Department, Air quality.
  Foltescu, Valentin
  SMHI, Research Department, Air quality.
  Luftföroreningar i Europa under framtida klimat2007Report (Other academic)
  Abstract [en]

  In order to investigate the effects of climate change on air quality in Europe, we have utilised the regional CTM (chemistry and transport model) MATCH, forced by meteorology representing future climate conditions but keeping the emissions at their current value. The meteorology is from RCA3, the Rossby Center’s regional climate model (covering all Europe on 50 km × 50 km resolution). RCA3 is, in the current study, run under the SRES A2 emission scenario forced with corresponding climate data from ECHAM4/OPYC3 global model on its boundaries. We have applied our CTM on three different 30-year periods representing current, near- and distant future climate (1961-1990, 2021-2050 and 2071-2100, respectively). Detailed description and validation of the climate model and the CTM is given elsewhere. In the present report we report seasonally-averaged changes in near-surface ozone, secondary inorganic aerosols (SIA) and deposition of sulphur and nitrogen containing species in Europe.The seasonal-mean ozone concentrations are expected to increase considerably (1-2% per decade up to 2050) in central and southern Europe, in particular during summer. The daily maximum concentrations are expected to increase even more than the daily mean concentrations. Northernmost Europe is projected to experience lower ozone concentrations under future climate, especially during spring and autumn. The concentration of SIA will increase dramatically in continental Europe during all seasons except winter. The increase is largest around the Mediterranean during summer. The average summertime concentration of SIA will be 20% higher in 2021-2050 and 50% higher in 2071-2100 compared to current levels as a result of changing the meteorology (drier and warmer conditions in central and southern Europe). The increase in atmospheric SIA concentrations is related to the large decrease in wet deposition of sulphur- and nitrogen containing species, which will be the consequence of climate change in large parts of central and southern Europe. Large areas around the Mediterranean, France, Belgium and the Netherlands will receive 50%, or less, of current nitrogen- and sulphur deposition in 2071-2100 compared to present conditions. The Norwegian coast, on the other hand, is expected to receive more sulphur- and nitrogen deposition due to the anticipated increase in precipitation in this area.

 • 209.
  Granström, Carl
  et al.
  SMHI.
  Johnell, Anna
  SMHI, Professional Services.
  Häggström, Martin
  SMHI, Core Services.
  Utvärdering av SMHIs hydrologiska prognos- och varningstjänst under höga flöden i sydvästra Sverige- nov 2006 till jan 20072007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten är en utvärdering av SMHI:s hydrologiska prognos- och varningstjänsts arbete 26 oktober 2006-19 januari 2007 med flödessituationen i sydvästra Sverige. I dokumentet beskrivs även den hydrologiska situationen för den aktuella tiden.Det höga flödet uppkom på grund av en blöt höst och förvinter i södra Sverige. Det milda vädret med riklig nederbörd fortsatte sedan under första delen av januari och orsakade en andra flödestopp på många ställen. Med hjälp av observationer i realtid, meteorologiska prognoser, hydrologiska, prognoser, visualiseringsverktyg och ett nära samarbete med kraftbolagen är SMHI:s hydrologiska prognos- och varningstjänst kontinuerligt uppdaterad på det hydrologiska läget i hela Sverige. När sannolikheten bedöms vara större än 50 % för att en varningsnivå överskrids skall en varning utfärdas. Under mycket höga flöden skall SMHI också stötta länsstyrelse och räddningstjänst med meteorologisk och hydrologisk expertis samt med specialanpassade prognoser.SMHI gör dagligen automatiska prognoser för över 80 st utvalda avrinningsområden i Sverige. Under det aktuella flödet utfördes ett antal manuella specialanpassade prognoser med högre kvalitet för det drabbade området. Generellt var prognoserna av god kvalitet, men på vissa ställen blev prognoserna sämre på grund av olika orsaker. Under flödet lade SMHI ned ca 1100 arbetstimmar utöver det som är normalt för perioden.SMHI har under perioden skickat ut 38 flödesvarningar och 12 hydrologiska informationer. Utvärdering av årets hydrologiska varningars träffsäkerhet görs i november varje år och ingår därför inte i denna rapport. Efter flödet skickades en enkät ut till de kommuner, länsstyrelser och kraftbolag som berördes av varningarna. Enkäten avsåg perioden nov 2006-dec 2006. En sammanställning av enkätsvaren och samtliga kommentarer redovisas i denna rapport. Det övergripande omdömet om SMHI:s tjänster var positivt.

 • 210.
  Andersson, Pia
  SMHI, Core Services.
  Ballast Water Exchange Areas: Prospects of designating BWE areas in the Skagerrak and the northern Norwegian Trench2007Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Investigations were made to find out if there are areas with suitable environments for ballast water exchange (BWE) in the Skagerrak and the Norwegian Trench. Suitable conditions may be areas of certain depths (preferably >200 meters) or distance from the coast (preferably >200 nm or >50 nm). Certain oceanographical, biological and envitonmental issues should also be considered.In the Skagerrak there is no area >50 nm from the coast, but there is a small area within the Swedish territorial waters with depth >200 m. There is an area >50 nm from the coast with depth >200 m in the northern Norwegian Trench.Discharged ballst water in the BWE areas will be transported towards a coast or protected area. The main distance between the potential Skagerrak BWE area and the Natura 2000 areas are 10 to 15 nm.There are strong currents in both BWE areas and discharges could be transported over large areas during the following month. The entire Skagerrak area would be reached. Most parts of the costal zone would be reached within a week. The probability that a BW discharge will reach the nearby Natura 2000 areas is high. The shortest drift time to the protected areas along the Swedish coast and to the Norwegian coast is only a few days.A ship would have to stop or greatly reduce its speed to complete a BWE within the proposed Skagerrak area. In the northern Norwegian Trench, there is no major shipping lane nearby.The wave climate in the Skagerrak may not cause major concern for the safety for large ships. In the northern Norwegian Trench BWE area of interest, wave heights are a significant hazard on board most ships.Nutrient levels are not low enough to efficiently reduce the survival rate of the organisms introduced by BW.Discharged pollutants could normally affect the protected areas if transported to the area.There is no way to say what specific salinity level kill BW organisms since there are many different organisms in the BW. As a rule of thumb, there is always a risk that they may survive. If the organisms are harmful, they can or will affect vulnerable native organisms.The environment at the BWE area or in nearby protected areas, possibly with important assets, can be affected by the BW, although it is dependant on the BW contents. There is a wide variety of what it can contain. If the organisms or pollutants are harmful to a single species or to entire ecosystems, there is a clear risk of affecting protected areas.Important assets like fish and mussel farms can be affected. Competing or predatory species may cause harm, especially in spawning areas of fish or on benthic native species.Circulation of the central Skagerrak surface waters and eddies in the northern Norwegian Coastal Current, increase the risk of ships taking up previously discharged BW. The waters in the BWE areas have strong stratification, which prevents mixing with deep water.The risk of uptake is high, albeit with a reduced concentration. In many of the referenced texts however, the concentrations of the organisms are not of major importance. New organisms may survive and reproduce even at low starting numbers.Most results indicate that the proposed BWE areas are not suitable for BWE with reference to the requirements in the Ballast Water Convention and G14.

 • 211.
  Andersson, Pia
  SMHI, Core Services.
  Ballast Water Exchange Areas: Prospects of designating BWE areas in the Baltic Proper2007Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Investigations were made to find out if there are areas with suitable environments for ballast water exchange. Suitable conditions may be areas of certain depths (preferably >200 meters) or distance from the coast (preferably >200nm or >50nm).The main focus is on the southern Baltic Proper since it is the area with the highest traffic, it has the largest of the two existing areas in the Baltic Sea >50nm from the coast.The Baltic Sea is not very large and there are nutrients available most of the year. During spring, the biovolume is at its highest, though there are biological activities (even HABs), mainly to the end of the year. The nutrient level is not low enough to prevent indigenous species survival.The very brackish surface waters vary between 5 psu in the Bothnian Sea to 7 psu in the southern Baltic Proper. The difference between fresh and central Baltic Proper water is not large.There is no definite way to say what specific salinity level will kill the BW organisms since there are many different organisms in the BW. As a rule of thumb, there is always a risk that they may survive.There is a high possibility that the surface waters in the BWE areas can be transported to protected areas or the coast and with a prevailing wind of 15 m/s it can take one day to one week, depending on the wind direction.Important assets like fish farms can be gravely affected, depending on the contents of the BW. Also competing or predatory species may cause harm, especially in spawning areas of fish or on native species on the sea bed. There are spawning grounds very close to the southern Baltic Proper proposed BWE area.Discharged pollutants normally affect the protected areas.The wave climate in the Baltic Proper is not very rough, especially when omparing to more open sea areas, hence not posing as high risk to the ship or crew safety.The total annual BWE discharge in the southern Baltic Proper is approximated to 1.9*109 m3.Most probably, the uptake of BW in the BWE area will be comprised of previously discharged BW, but at a low concentration.The BWE areas of interest are small. A ship will have to reduce the speed to be able to complete the exchange within the area.

 • 212.
  Persson, Gunn
  et al.
  SMHI, Professional Services.
  Bärring, Lars
  SMHI, Research Department, Climate research - Rossby Centre.
  Kjellström, Erik
  SMHI, Research Department, Climate research - Rossby Centre.
  Strandberg, Gustav
  SMHI, Research Department, Climate research - Rossby Centre.
  Rummukainen, Markku
  SMHI, Research Department, Climate research - Rossby Centre.
  Climate indices for vulnerability assessments2007Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The demand is growing for practical information on climate projections and the impacts expected in different geographical regions and different sectors. It is a challenge to transform the vast amount of data produced in climate models into relevant information for climate change impact studies. Climate indices based on climate model data can be used as means to communicate climate change impact relations. In this report a vast amount of results is presented from a multitude of indices based on different regional climate scenarios.The regional climate scenarios described in this report show many similarities with previous scenarios in terms of general evolution and amplitude of future European climate change. The broad features are manifested in increases in warm and decreases in cold indices. Likewise are presented increases in wet indices in the north and dry indices in the south.Despite the extensive nature of the material presented, it does not cover the full range of possible climate change. We foresee a continued interactive process with stakeholders as well as continued efforts and updates of the results presented in the report.

 • 213.
  Marmefelt, Eleonor
  et al.
  SMHI, Professional Services.
  Sahlberg, Jörgen
  SMHI, Professional Services.
  Bergstrand, Marie
  SMHI, Core Services.
  HOME Vatten i södra Östersjöns vattendistrikt: Integrerat modellsystem för vattenkvalitetsberäkningar2007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  SMHI har utvecklat ett interaktivt modellsystem för vattenkvalitetberäkningar i mark, sjöar, vattendrag och kustvatten, HOME Vatten. Ett av de första områden som systemet implementerades i var Östergötlands skärgård, med tillhörande avrinningsområde. I detta uppdrag har HOME Vatten implementerats i resterande områden i södra Östersjöns vattendistrikt, dvs. i Kalmar, Blekinge, Skåne och Gotlands län. De ingående modellerna i HOME Vatten är HBV-N (TRK) modellen för mark, sjöar och vattendrag samt Kustzonsmodellen för kustvattnen. Atmosfärsdepositionen både på land och i kustområdet beräknas av den atmosfärskemiska MATCH-modellen.HOME Vatten har utvecklats för att vara ett verktyg i svensk vattenförvaltning med speciellt fokus på EUs ramdirektiv för vatten. Modelluppsättningarna i Kalmar och Skåne-Blekinge läns kustvatten har validerats mot tillgängliga mätdata, och visar en god överrensstämmelse med data.I Gotlands län förekommer inget kustvattenkontrollprogram, varför modellen inte har kunnat valideras i detta område.

 • 214.
  Johansson, Barbro
  et al.
  SMHI, Professional Services.
  Lindström, Göran
  SMHI, Research Department, Hydrology.
  Olsson, Jonas
  SMHI, Research Department, Hydrology.
  Yacoub, Tahsin
  SMHI, Core Services.
  Haase, Günther
  SMHI, Research Department, Atmospheric remote sensing.
  Jacobsson, Karin
  SMHI, Professional Services.
  Sanner, Håkan
  SMHI, Core Services.
  Översvämningsprognoser i områden med ofullständiga data: Metodutveckling och utvärdering2007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten redovisar slutresultat från projektet ”Översvämningsprognoser Utveckling av metoder för ett rikstäckande system för vattenförings- och vattenståndsprognoser”. Projektet har i huvudsak varit finansierat av Räddningsverket, numera MSB, (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap), men har även utnyttjat resultat från näraliggande projekt finansierade av Elforsk, SMHI och EU.I ett rikstäckande system måste prognoser göras för vattendrag där det saknas detaljerad information om avrinningsområdets och älvfårans egenskaper. Modeller kan inte tillämpas och verifieras på samma sätt som i områden med god datatillgång och tillgång till tidsserier med observerad vattenföring. Eftersom beräkningarna inte kan verifieras mot observationer blir det extra viktigt med bra nederbördsinformation och att kunna ge ett mått på osäkerheten i prognosen. Projektet har dels arbetat med metodutveckling, dels med en omfattande utvärdering av data och beräkningsresultat. En pilotstudie gjordes för flödet sommaren 2004 i Lagan/Ljungby. Fokus har varit på följande områden:- Utveckling och utvärdering av en metodik för att utnyttja meteorologiska och hydrologiska sannolikhetsprognoser- Utvärdering och minimering av osäkerheten i hydrologiska (vattenföring) och hydrauliska (vattenstånd) prognosmodeller.- Utveckling och utvärdering av metoder för att utnyttja radarobservationer av nederbörd.Projektet har visat att det är möjligt att göra vattenståndsprognoser med rimlig noggrannhet, utgående från data som finns tillgängliga i ett rikstäckande system. Tillgång till bra nederbördsinformation för dagarna före prognosen är viktig, speciellt i sjörika system med ett långsamt förlopp. För att kunna göra sannolikhetsprognoser räcker det inte att ta hänsyn till osäkerheten i den meteorologiska prognosen genom att direkt utnyttja meteorologiska ensembleprognoser. Spridningen i de meteorologiska nederbördsprognoserna är inte tillräcklig och osäkerheten i den hydrologiska modellen måste beaktas.De projektresultat som inom det närmaste året kommer att utnyttjas i ett rikstäckande system är de som är relaterade till hydrologisk modellering och sannolikhetsprognoser. Arbetet med att utveckla metoder för att utnyttja radarinformation i operationell skattning av arealnederbörd fortgår. Fallstudier har visat att vattenståndsprognoser kan göras med modeller baserad på översiktlig information om topografi och tvärsektioner i vattendragen. Däremot är det tidsödande att sätta upp en hydraulisk modell för en godtycklig älvsträcka. Tills vidare är det realistiskt att anta att vattenståndsprognoser främst kommer att göras i vattendrag som ingått i den översiktliga översvämningskarteringen.

 • 215.
  Moberg, Anders
  et al.
  Department of Physical Geography and Quaternary Geology, Stockholm University Department of Meteorology, Stockholm University.
  Gouirand, Isabelle
  Department of Physical Geography and Quaternary Geology, Stockholm University .
  Schoning, Kristian
  Department of Physical Geography and Quaternary Geology, Stockholm University .
  Wohlfarth, Barbara
  Department of Physical Geography and Quaternary Geology, Stockholm University.
  Kjellström, Erik
  SMHI, Research Department, Climate research - Rossby Centre.
  Rummukainen, Markku
  SMHI, Research Department, Climate research - Rossby Centre.
  de Jong, Rixt
  Department of Quaternary Geology, Lund University.
  Linderholm, Hans
  Department of Earth Sciences, Göteborg University .
  Zorita, Eduardo
  GKSS Research Centre, Geesthacht, Germany.
  Climate in Sweden during the past millennium – Evidence from proxy data, instrumental data and model simulations2006Report (Other academic)
 • 216. Beldring, S.
  et al.
  Andréasson, J.
  Bergström, Sten
  SMHI, Research Department, Hydrology.
  Graham, Phil
  SMHI, Professional Services.
  Jónsdóttir, J. F
  Rogozova, S.
  Rosberg, Jörgen
  SMHI, Research Department, Hydrology.
  Suomalainen, M.
  Tonning, T.
  Vehviläinen, B.
  Veijalainen, N.
  Mapping water resources in the Nordic region under a changing climate.2006Report (Other academic)
 • 217.
  Meier, Markus
  et al.
  SMHI, Research Department, Oceanography.
  Doescher, Ralf
  SMHI, Research Department, Climate research - Rossby Centre.
  Wyser, Klaus
  SMHI, Research Department, Climate research - Rossby Centre.
  Modelling the changing climate of the Baltic Sea.2006Report (Other academic)
 • 218.
  Lindström, Göran
  SMHI, Research Department, Hydrology.
  Regional kalibrering av HBV-modellen2006Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  HBV-modellen, som används av den hydrologiska varningstjänsten vid SMHI, är en förenklad beskrivning av det hydrologiska kretsloppet. En befintlig metod för regional kalibrering av HBVmodellen vidareutvecklades. Parametrar tas fram som ger så god överensstämmelse som möjligt till flera vattenföringsstationer i en region. Dessa värden kan därefter användas för uppskattning av vattenföringen i en godtycklig punkt i regionen. Metoden testades i tre områden: Rönne å i Skåne, Dillområdet i Tyskland och den region som omfattar vattendragen till Västerhavet. Regionala utvidgningar av R2-värdet, volymfel och toppfel kombineras i ett optimeringskriterium. R2-värdet och toppfelet bör utvärderas endast i små, oreglerade områden med låg sjöprocent. Som övre gränser sattes en areal på 2000 km2 och en sjöprocent på 10 %. Det sistnämnda visade sig dock vara för högt satt.Volymfelet kan däremot utvärderas i samtliga ingående stationer, och få påverka kalibreringen. I de relativt små, homogena områdena Rönne å och Dill erhölls mycket goda resultat. Anpassningen blev något sämre med regionala parametrar än vad som kan uppnås genom lokal kalibrering i det stora testområdet, vattendragen till Västerhavet. I allmänhet underskattades toppflödena något. Fördelen är att man får parametervärden som användas i hela regionen.

 • 219.
  Samuelsson, Patrick
  et al.
  SMHI, Research Department, Climate research - Rossby Centre.
  Gollvik, Stefan
  Meterologi.
  Ullerstig, Anders
  SMHI, Research Department, Climate research - Rossby Centre.
  The land-surface scheme of the Rossby Centre regional atmospheric climate model (RCA3)2006Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report describes the physical processes as part of the Land-Surface Scheme (LSS) in the Rossby Centre Regional Atmospheric Climate Model (RCA3). The LSS is a tiled scheme with the three main tiles with respect to temperature: forest, open land, and snow. The open land tile is divided into a vegetated and a bare soil part for latent heat flux calculations. The individual fluxes of heat and momentum from these tiles are weighted in order to obtain grid-averaged values at the lowest atmospheric model level according to the fractional areas of the tiles. The forest tile is internally divided into three sub-tiles: forest canopy, forest floor soil, and snow on forest floor. All together this gives three to five different surface energy balances depending on if snow is present or not.The soil is divided into five layers with respect to temperature, with a no-flux boundary condition at three meters depth, and into two layers with respect to soil moisture, with a maximum depth of just above 2.2 meters. Runoff generated at the bottom of the deep soil layer may be used as input to a routing scheme.In addition to the soil moisture storages there are six more water storages in the LSS: interception of water on open land vegetation and on forest canopy, snow water equivalent of open land and forest snow, and liquid water content in both snow storages.Diagnostic variables of temperature and humidity at 2m and wind at 10m are calculated individually for each tile.

 • 220.
  Omstedt, Gunnar
  SMHI, Research Department, Air quality.
  Utvärdering av PM10-mätningar i några olika nordiska trafikmiljöer2006Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna rapport undersöks halterna av PM10 för några olika trafikmiljöer i Norden, nämligen Hornsgatan i Stockholm, Jagtvej i Köpenhamn och Runebergsgatan i Helsingfors. Alla tre är slutna gaturum där relationen hushöjd/gatubredd är nära ett. Resultaten av undersökningen kan sammanfattas på följande sätt:- Skillnaderna i PM10-halterna mellan Hornsgatan och Jagtvej är betydande. Det lokala haltbidraget, räknat som 90-percentil, är ca fyra gånger större vid Hornsgatan. Orsaken är främst att dubbdäck och sand används vid Hornsgatan men ej vid Jagtvej, vilket kraftigt ökar vägslitaget.- SMHIs emissionsmodell (Omstedt et al., 2005) ger god överensstämmelse med mätdata för Hornsgatan för såväl år 2000 som år 2004.- För Jagtvej finns det en stark korrelation mellan lokala PM10- och lokala NOx-halter. De lokala PM10-halterna beror därför främst på trafiken och inte så mycket på vägbanans egenskaper. Modelleringen kan därigenom förenklas genom att använda en konstant emissionsfaktor.- PM10-halterna vid Hornsgatan och Runebergsgatan liknar varandra med starka årstidsvariationer och höga halter under senvinter/vår, som är typiska för nordiska trafikmiljöer där dubbdäck används.- För Runebergsgatan beskriver SMHIs emissionsmodell relativt väl det generella halt mönstret. Dock överskattas emissionerna vid snösmältning. En naturlig förbättring är därför att inkludera snösmältning i modellen, vilket föreslås göras i en kommande studie.

 • 221.
  Andersson, Pia
  et al.
  SMHI, Core Services.
  Andersson, Lars
  SMHI, Core Services.
  Long term trends in the seas surrounding Sweden: Part one - Nutrients2006Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The main aim of this work is to present data as typical concentration values for different nutrients in the various sea areas, and how these have varied over time. The data presented cover a 30 year period which include both increased eutrophication and years with efforts to reduce antropological input of nutrients to the sea. Trends over 30 years have been calculated for various nutrient parameters. SMHI is the Swedish National Oceanographic Data Centre (NODC) to where several countries have supplied hydrographical data originating from various platforms (vessels, buoys etc.). Stations that have been in regular use for most parts of the last 30 years are included in the analysis. Due to different water characteristics, 14 sea areas are selected to represent the waters surrounding Sweden. In this report all available data from 1976 up till 2005 is used and presented in diagrams and tables. The figures of the parameters are presented as time series. Each parameter is divided into winter, summer, surface and bottom values. In the tables, information on a yearly basis is given to indicate changes that vary over time. Both a classical linear regression method and a non-parametric method (the Mann-Kendall) are used in the trend analysis to account for normal and non-normal distribution of the data. The trend magnitude and significance are also calculated. An overview of the results of significant trends of all the areas in the surface and the bottom for the winter and the summer are presented as arrows in a summary figure.

 • 222.
  Yacoub, Tahsin
  et al.
  SMHI, Core Services.
  Sanner, Håkan
  SMHI, Core Services.
  Vattenståndsprognoser baserade på översiktlig kartering: En fallstudie2006Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Räddningsverket,numera MSB, (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) finansierar forskningsprojektet ”Översvämningsprognoser - Utveckling av metoder för ett rikstäckande system” som bedrivs på SMHI. Den här rapporten redovisar resultaten från delprojektet ”Vattenståndsprognoser”. Projektet syfte har varit att i fallstudier utvärdera i vilka typer av vattendrag som översiktliga data ger en tillräcklig noggrannhet i prognosticerat vattenstånd. Fallstudier har genomförts för Byälven, Emån, Eskilstunaån och Lagan vid Ljungby. Ursprungligen var det tänkt att den geografiska spridningen skulle vara större, men tillgången på data har fått styra valet av områden. I Byälven och Emån har den hydrauliska modellen, som användes vid Räddningsverkets (numera MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap), översiktliga översvämningskartering, jämförts med observerade vattenstånd som inte använts vid kalibreringen. För Eskilstunaån och Lagan vid Ljungby har detaljerade hydrauliska modeller satts upp efter det att den översiktliga hydrauliska modellen gjordes. Dessa har här använts i stället för mätningar för att uppskatta vilken noggrannhet den översiktliga hydrauliska modellen ger och hur den skulle kunna förbättras under ett flöde genom korrigering/ uppdatering mot uppmätta värden.Resultaten visar att den översiktliga hydrauliska modellen oftast ger förvånansvärt bra noggrannhet, men stora fel kan finnas på enstaka platser. Brist på regleringsuppgifter och osäkerheter vattenföringsprognoser har oftast större betydelse för osäkerheten i vattenståndsprognoserna än brist i noggrannhet i den översiktliga hydrauliska modellen. De tankar som finns om att låta räddningstjänsten observera vattenstånd vid broar under ett flöde för att förbättra vattenståndsprognoserna får stöd av resultaten.

 • 223.
  Hansson, Martin
  SMHI, Core Services.
  Cyanobakterieblomningar i Östersjön, resultat från satellitövervakning 1997-20052006Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I haven omkring oss är algblomningar ett vanligt och naturligt förekommande fenomen. Algblomningar i Östersjön under sommaren domineras av cyanobakterier eller blågrönalger som de också kallas. De arter som är vanligt förekommande är Nodularia spumigena (katthårsalg), Aphanizomenon baltica (flos-aquae) och Anabaena spp. (Edler et al., 1995). Utbredning, varaktighet, intensitet och dynamik hos cyanobakterieblomningar undersöktes i Östersjön mellan åren 1997-2005 med hjälp av NOAA-satellitdata från AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometer)-sensorn. Blomningarna detekterades med hjälp av en semi-automatisk klassificeringsalgoritm.Cyanobakterieblomningar i Östersjön uppvisar stora variationer mellan olika år både då det gäller utbredning, intensitet och varaktighet. Blomningen 2005 uppvisade den längsta varaktigheten, medan 1998 års blomning hade den största utbredningen. Cyanobakterieblomningen 1999 hade både lång varaktighet och stor utbredning vilket gav den högsta intensiteten under den analyserade perioden. En blomning startar oftast sent i juni eller tidigt i juli. Initialt är blomningen fördelad i hela ytlagret, blomningen är alltså närvarande i ytlagret innan blomningen kan ses som ytansamlingar från satellit. Tiden från att blomningen startar till den första observationen av ytansamlingar är i medeltal 9 dagar. Vanligtvis pågår blomningen i 2-4 veckor, denna tidsperiod bestäms till stor del av väderförhållanden och tillgången på biologiskt tillgängligt fosfor. Högtrycksbetonat, varmt, lugnt och soligt väder tidigt i juli är troligen en avgörande faktor för att en blomning skall kunna uppstå och eventuellt bli kraftig.Den ökning av både utbredning, varaktighet och intensitet som diskuteras bland forskare, media och allmänhet är svår att påvisa med det dataunderlag som presenteras i denna rapport. Ökningen av cyanobakterieblomningar skulle kunna vara ett resultat av Östersjöns naturliga variationer i kombination med kraftig mänskliga påverkan.Det är uppenbart att det finns ytterligare okända faktorer som påverkar uppkomsten av en cyanobakterieblomning. Mer forskning och samordnad marin miljöövervakning behövs för att förklara detta. Kombinationen av ny teknik, satellitövervakning, in situ provtagning och modellresultat är ett mycket kraftfullt verktyg som kan erbjuda kunskap och realtidsinformation till forskare, myndigheter

 • 224.
  Lindkvist, Torbjörn
  et al.
  SMHI, Core Services.
  Lindow, Helma
  SMHI, Core Services.
  Fyrskeppsdata: Resultat och bearbetningsmetoder med exempel från Svenska Björn 1883 - 18922006Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Fyrskepp var utplacerade längs svenska kusten för att leda sjöfarande från 1844 till 1972. Fyrskeppens historia finns beskriven i boken Fyrskepp i Sverige (Werner 1999). Världens första fyrskepp förankrades 1731 vid grundbanken Nore Sand utanför Themsens mynning. Idén med fyrskepp spred sig och så småningom hade alla länder runt Nordsjön och Östersjön placerat ut fyrskepp. Det första svenska fyrskeppet lades ut 1844 vid Falsterbo Rev. Under totalt 131 år har 37 skepp varit utplacerade på 24 olika positioner. På sidan www.feuerschiffseite.de/u-schwed.htm finns fyrskeppen listade med tidsangivelser och fotografier. På Svenska Fyrsällskapets hemsida (www.fyr.org) finns också en del information om fyrskepp.Från de svenska fyrskeppen gjordes från 1880 observationer av vind, luft- och vattentemperatur, salthalt och ström en eller två gånger om dagen från olika djup under tiden maj - november. Antalet fyrskepp som gjort observationer har varierat i tiden men totalt 14 stycken har samlat data under olika perioder. Avbrott gjordes under första och andra världskrigen. Uppgifterna är nedskrivna för hand i journaler och mätprotokoll, vilka förvaras hos SMHI på Nya Varvet i Västra Frölunda och upptar ca 5 hyllmeter fördelade på 66 arkivboxar.Stansning av mätprotokollen är ett omfattande arbete. Sammanlagt finns 746 observationsår varav 414 återstår att digitalisera. En grov uppskattning är att det skulle ta ca 2800 persontimmar att manuellt utföra stansningen. NOAA (National Oceanographic and Atmospheric Administration, USA) har åtagit sig att skanna mätprotokollen och därifrån skapa datafiler.Fyrskeppsdata finns publicerade i Svenska Hydrografisk-Biologiska Kommissionens rapportserie 1923-1947, Kungliga Fiskeristyrelsens rapportserie 1948-1969 samt i Meddelande från Havsfiskelaboratoriet (MHL) 1970-72. Bearbetning av data har gjorts av i första hand Artur Svansson och är publicerade i Meddelande från Havsfiskelaboratoriet nr 99 (1971), 102 (1971), 162 (1974), 174 (1974) och 231 (1977) samt i Artur Svanssons doktorsavhandling.Observationerna från 1923 och framåt är digitaliserade. Dessa är tills vidare lagrade som sekventiella filer i SMHI:s datasystem samt finns i World Data Center (www.ngdc.noaa.gov/wdc/) under rubriken ”Oceanography”.En loggbok över fyrskeppens historia och fyrskeppsdata har sammanställts och återfinns i bilaga 1.

 • 225.
  Wyser, Klaus
  et al.
  SMHI, Research Department, Climate research - Rossby Centre.
  Rummukainen, Markku
  SMHI, Research Department, Climate research - Rossby Centre.
  Strandberg, Gustav
  SMHI, Research Department, Climate research - Rossby Centre.
  Nordic regionalisation of a greenhouse-gas stabilisation scenario2006Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The impact of a CO2 stabilisation on the Swedish climate is investigated with the regional climate model RCA3 driven by boundary conditions obtained from a global coupled climate system model (CCSM3). The global model has been forced with observed greenhouse gas concentrations from pre-industrial conditions until today’s, and with an idealised further increase until the stabilisation level is reached. After stabilisation the model integration continues for another 150+ years in order to follow the delayed response of the climate system over a period of time.Results from the global and regional climate model are compared against observations and ECMWF reanalysis for 1961-1990. For this period, the global model is found to be too cold over Europe and with a zonal flow from the North Atlantic towards Europe that is too strong. The climate of the driving global model controls the climate of the regional model and the same deviations from one are thus inherited by the other. We therefore analyse the relative climate changes differences, or ratios, of climate variables between future's and today's climate.Compared to pre-industrial conditions, the global mean temperature changes by about 1.5oC as a result of the stabilisation at 450 ppmv equivalent CO2. Averaged over Europe, the temperature change is slightly larger, and it is even larger for Sweden and Northern Europe. Annual mean precipitation for Europe is unaffected, but Sweden receives more precipitation under higher CO2 levels. The inter-annual and decadal variability of annual mean temperature and precipitation does not change with any significant degree.The changes in temperature and precipitation are not evenly distributed with the season: the largest warming and increased precipitation in Northern Europe occurs during winter months while the summer climate remains more or less unchanged. The opposite is true for the Mediterranean region where the precipitation decreases mostly during summer. This also implies higher summer temperatures, but changes in winter are smaller. No substantial change in the wind climate over Europe is found.

 • 226.
  Carlsson, Bengt
  et al.
  SMHI, Research Department, Hydrology.
  Bergström, Sten
  SMHI, Core Services.
  Andréasson, Johan
  SMHI, Professional Services.
  Hellström, Sara-Sofia
  SMHI, Core Services.
  Framtidens översvämningsrisker2006Report (Other academic)
  Abstract [en]

  A study of the impacts of global warming on future risks for floods and inundations in Sweden has been carried out on contract from Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond. The work focussed on River Dalälven and the big lakes Vänern, Mälaren and Hjälmaren but some nationwide analyses were carried out as well. The methodology was based on two global climate models, two assumptions about the future emissions of greenhouse gases and a regional climate model for dynamical downscaling to Swedish conditions. The regional climate scenarios are further processed by the HBV hydrological model and the resulting river runoff or water levels are treated statistically by frequency analysis. The results show that future risk exposure is changing in a different way depending on location in the country. The situation seems to be aggravated in particular in the Vänern area in southwest Sweden and along its outlet, River Göta älv. There will also be increased risks in the western parts of the Scandinavian mountains. The risks for heavy rainfalls, which may cause severe local flooding are likely to increase even though it is difficult to discern a consistent regional pattern between the models, in this respect. The study has also addressed the uncertainty in the assessments of flood risks. It is obvious that uncertainties in the global climate scenarios are responsible for a lot of the uncertainty in the end results, but there are also uncertainties inflicted by the strategy used when transferring the climate change signal from climate models to the hydrological model.

 • 227.
  Meier, Markus
  et al.
  SMHI, Research Department, Oceanography.
  Andréasson, Johan
  SMHI, Professional Services.
  Broman, Barry
  SMHI, Research Department, Climate research - Rossby Centre.
  Graham, Phil
  SMHI, Professional Services.
  Kjellström, Erik
  SMHI, Research Department, Climate research - Rossby Centre.
  Persson, Gunn
  SMHI, Professional Services.
  Climate change scenario simulations of wind, sea level, and river discharge in the Baltic Sea and Lake Mälaren region – a dynamical downscaling approach from global to local scales2006Report (Other academic)
  Abstract [en]

  A regional climate model (RCM) and oceanographic, hydrological and digital elevation models were applied to study the impact of climate change on surface wind, sea level, river discharge, and flood prone areas in the Baltic Sea region. The RCM was driven by two global models and two emission scenarios. According to the four investigated regional scenario simulations, wind speed in winter is projected to increase between 3 and 19% as an area average over the Baltic Sea. Although extremes of the wind speed will increase about as much as the mean wind speed, sea level extremes will increase more than the mean sea level, especially along the eastern Baltic coasts. In these areas projected storm events and global average sea level rise may cause an increased risk for flooding. However, the Swedish east coast will be less affected because mainly the west wind component in winter would increase and because land uplift would compensate for increased sea levels, at least in the northern parts of the Baltic. One of the aims of the downscaling approach was to investigate the future risk of flooding in the Lake Mälaren region including Stockholm city. In Stockholm the 100-year surge is projected to change between -51 and 53 cm relative to present mean sea level suggesting that in the city the risk of flooding from the Baltic Sea is relatively small because the critical height of the jetty walls will not be exceeded. Lake Mälaren lies just to the west of Stockholm and flows directly into the Baltic Sea to the east. This study addresses also the question of how the water level in Lake Mälaren may be affected by climate change by incorporating the following three contributing components into an analysis: 1) projected changes to hydrological inflows to Lake Mälaren, 2) changes to downstream water levels in the Baltic Sea, and 3) changes in outflow regulation from the lake. The first component is analyzed using hydrological modeling. The second and third components employ the use of a lake discharge model. An important conclusion is that projected changes to hydrological inflows show a stronger impact on lake levels than projected changes in water level for the Baltic Sea. Furthermore, an identified need for increased outflow capacity from the lake for the present climate does not diminish with projections of future climate change. The tools developed in this work provide valuable inputs to planning for both present and future operations of water level in Lake Mälaren. Based on the oceanographic and hydrological scenario simulations, flood prone areas were analysed in detail for two municipalities, namely Ekerö and Stockholm. The GIS analysis of both municipalities indicates a series of affected areas. However, in case of the 100-year flood (0.65 m above the mean lake level) in present climate or even in case of the maximum probable flood (1.48 m above the mean lake level) the potential risks will be relatively low.

 • 228.
  Olsson, Jonas
  et al.
  SMHI, Research Department, Hydrology.
  Lindström, Göran
  SMHI, Research Department, Hydrology.
  Johnell, Anna
  SMHI, Professional Services.
  Jacobsson, Karin
  SMHI, Professional Services.
  Hydrologiska ensembleprognoser2006Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Since July 2004, a system for hydrological ensemble forecasting has been operational at SMHI. The system uses meteorological ensemble forecasts of precipitation and temperature from ECMWF as input to the hydrological HBV model, which generates an ensemble of discharge forecasts. In this report, the hydrological ensemble prediction system (EPS) is firstly described, along with some general features of the forecasts. Some preparatory analyses of the ECMWF meteorological forecasts and spring flood EPS forecasts are made. The main part of the report is an evaluation of 18 months of 9-day hydrological ensemble forecasts in 45 Swedish catchments. In the deterministic evaluation, the EPS median forecast is compared with the categorical PMP forecast. The results indicate an overall similar performance of the two forecast types. It is also shown that the spread of the EPS forecasts is related to the forecast error. In the probabilistic evaluation, the accuracy of probabilities calculated from the EPS spread is investigated. A percentile-based evaluation shows that the spread is underestimated. A threshold-based evaluation shows that the probability of exceeding some high discharge threshold level is overestimated. Finally, a simple method to correct the EPS spread is developed and tested, and different ways to present EPS forecasts are discussed.

 • 229.
  Kjellström, Erik
  et al.
  SMHI, Research Department, Climate research - Rossby Centre.
  Bärring, Lars
  SMHI, Research Department, Climate research - Rossby Centre.
  Gollvik, Stefan
  Meterologi.
  Hansson, Ulf
  SMHI, Research Department, Climate research - Rossby Centre.
  Jones, Colin
  SMHI, Research Department, Climate research - Rossby Centre.
  Samuelsson, Patrick
  SMHI, Research Department, Climate research - Rossby Centre.
  Ullerstig, Anders
  SMHI, Research Department, Climate research - Rossby Centre.
  Willén, Ulrika
  SMHI, Research Department, Climate research - Rossby Centre.
  Wyser, Klaus
  SMHI, Research Department, Climate research - Rossby Centre.
  A 140-year simulation of European climate with the new version of the Rossby Centre regional atmospheric climate model (RCA3)2005Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report presents the latest version of the Rossby Centre regional atmospheric model, RCA3, with focus on model improvements since the earlier version, RCA2. The main changes in RCA3 relate to the treatment of land surface processes. Apart from the changes in land surface parameterizations several changes in the calculation of radiation, clouds, condensate and precipitation have been made. The new parameterizations hold a more realistic description of the climate system.Simulated present day climate is evaluated compared to observations. The new model version show equally good, or better, correspondence to observational climatologies as RCA2, when forced by perfect boundary conditions. Seasonal mean temperature errors are generally within ±1oC except during winter in north-western Russia where a larger positive bias is identified. Both the diurnal temperature range and the annual temperature range are found to be underestimated in the model. Precipitation biases are generally smaller than in the corresponding reanalysis data used as boundary conditions, showing the benefit of a higher horizontal resolution.The model is used for the regionalization of two transient global climate change projections for the time period 1961- 2100. The radiative forcing of the climate system is based on observed concentrations of greenhouse gases until 1990 and on the IPCC SRES B2 and A2 emissions scenarios for the remaining time period. Long-term averages as well as measures of the variability around these averages are presented for a number of variables including precipitation and near-surface temperature. It is shown that the changes in variability sometimes differ from the changes in averages. For instance, in north-eastern Europe, the mean increase in wintertime temperatures is followed by an even stronger reduction in the number of very cold days in winter. This kind of performance of the climate system implies that methods of inferring data from climate change projections to other periods than those actually simulated have to be used with care, at least when it comes to variables that are expected to change in a non-linear way. Further, these new regional climate change projections address the whole 21st century.

 • 230.
  Axe, Philip
  et al.
  SMHI, Research Department, Oceanography.
  Lindow, Helma
  SMHI, Core Services.
  Hydrographic Conditions Around Offshore Banks2005Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report details the results of an investigation into hydrographic and hydrochemical conditions over ten offshore banks around the coast of south Sweden. Four of these banks are situated in the Kattegat. The remainder lie in the southern and western Baltic Proper. The investigation included field sampling, where each bank was visited on one occasion, and the temperature and salinity structure mapped while the concentrations of nutrients were measured. These data were analysed, and results compared and complemented with predictions from operational numerical models (for currents and waves). The banks are areas with strong horizontal gradients in temperature and salinity. They influence the large scale circulation, steering mean currents through the deeper water, resulting in the mean currents over the banks being weak. The influence of short term wind events are significant however, with intense, short-lived currents occurring over the banks. Nutrient concentrations in the waters above the banks were very similar to those in the adjacent basins. Immediately over the bottom however, silicate concentrations were often higher than at similar depths away from the banks. Similarly, oxygen saturation immediately above the bottom was frequently lower than in mid-water at the same depth. In the Kattegat, large areas are at risk from seasonal oxygen deficiency. The shallow nature of the banks however often means that they escape the worst impacts.

 • 231.
  Yacoub, Tahsin
  et al.
  SMHI, Core Services.
  Westman, Ylva
  SMHI, Core Services.
  Sanner, Håkan
  SMHI, Core Services.
  Samuelsson, Bernth
  SMHI, Core Services.
  Detaljerad översvämningskarta för Eskilstunaån. Ett projekt inom KRIS-GIS2005Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  SMHI har gjort en detaljerad översvämningskarta för en 23 km lång sträcka längs Eskilstunaån, från utloppet av Närsjöfjärden och ned till mynningen i Mälaren. Arbetet har drivits som ett projekt inom KRIS-GIS ® och finansierats till hälften av KBM (via Lantmäteriets Totalförsvarsenhet) och till häften av SMHI. En jämförelse mellan den framtagna detaljerade översvämningskarteringen och den av Räddningsverket (numera MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) finansierade översiktliga översvämningskarteringen för Eskilstunaån har också genomförts. En laserskannad höjdmodell med hög noggrannhet har tagits fram och en ekolodning av Eskilstunaån har genomförts. Med bland annat detta underlagsmaterial har den detaljerade karteringen genomförts. De hydrauliska beräkningarna har förbättrats av den mer detaljerade höjddatabasen och djupmätningarna. Vattenståndsberäkningarna i den översiktliga översvämningskarteringen är oftast förvånansvärt bra, men stora fel kan finnas på kortare sträckor längs vattendraget. Det beror på och är beroende av mängden och kvalitén på extrainformationen som inhämtas, såsom broritningar, dammuppgifter, vattenståndsuppgifter från tidigare flöden och tidigare inventeringar. De översvämmade områdena skiljer relativt mycket mellan den detaljerade och den översiktliga översvämningskarteringen. Den huvudsakliga orsaken är skillnaden mellan höjddatabaserna.

 • 232.
  Granström, Carl
  SMHI.
  Utvärdering av SMHIs hydrologiska prognos- och varningstjänst under vårfloden i fjällen juni 20052005Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten är en utvärdering av SMHI:s hydrologiska prognos- och varningstjänsts arbete juni 2005 i samband med den kraftiga vårfloden i fjälltrakterna. I dokumentet beskrivs även den hydrologiska situationen för den aktuella tiden.Det höga flödet uppkom på grund av intensiv snösmältning i fjällen. Värst drabbat var södra Lapplandsfjällen där extremt höga flöden uppmättes på en del platser.Med hjälp av observationer i realtid, meteorologiska prognoser, hydrologiska prognoser, visualiseringsverktyg och ett nära samarbete med kraftbolagen är SMHI:s hydrologiska prognos- och varningstjänst kontinuerligt uppdaterad på det hydrologiska läget i hela Sverige. När sannolikheten bedöms vara större än 50 % för att en varningsnivå verskrids skall en varning utfärdas. Under mycket höga flöden skall SMHI också stötta länsstyrelse och räddningstjänst med meteorologisk och hydrologisk expertis samt med specialanpassade prognoser. SMHI gör dagligen automatiska prognoser för över 50 st utvaldaavrinningsområden i Sverige. Under det aktuella flödet utfördes ett antal manuella specialanpassade prognoser med högre kvalitet för det drabbade området.SMHI har under perioden skickat ut 11 flödesvarningar och två hydrologiska informationer. En preliminär uppföljning av varningarna visar att SMHI varnat i tid men i alltför tilltagna områden. Efter flödet skickades en enkät ut till de kommuner, länsstyrelser och kraftbolag som berördes av varningarna. En sammanställning av enkätsvaren och samtliga kommentarer redovisas i denna rapport. Det övergripande omdömet om SMHI:s tjänster var positivt.

 • 233.
  Sahlberg, Jörgen
  SMHI, Professional Services.
  Randdata från öppet hav till kustzonsmodellerna: Exemplet södra Östergötland2005Report (Other academic)
 • 234.
  Strömgren, Tobias
  SMHI.
  Implementation of a Flux Corrected Transport scheme in the Rossby Centre Ocean model2005Report (Other academic)
 • 235.
  Rummukainen, Markku
  SMHI, Research Department, Climate research - Rossby Centre.
  Växthuseffekten2005Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Växthuseffekten är en grundläggande egenskap hos jordens klimat. Växthuseffekten påverkar den globala strålningsbalansen, dvs. balansen mellan inkommande solstrålning och utgående värmestrålning. Därmed är växthuseffekten viktig för jordens energibalans och således vårt klimat. En naturlig växthuseffekt har så gott som alltid funnits på jorden, tack vare naturligt förekommande vattenånga och koldioxid i atmosfären. Den naturliga växthuseffekten har också varierat genom tiderna. Med den förstärkta växthuseffekten menas idag en ökning i växthuseffekten som är utöver naturliga variationer. Växthuseffektens förstärkning beror på utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser som ger ändringar i atmosfärens sammansättning. De klimatförändringar som det resulterar i uppstår när klimatsystemet strävar efter att återskapa strålningsbalansen. Den kanske mest omtalade förändringen är att det blir varmare vid jordens yta. Klimatets förändring vid en förstärkt växthuseffekt är dock komplex och omfattar flera aspekter av klimatsystemet.Denna skrift behandlar växthuseffekten någorlunda grundligt. Den är avsedd för läsare utan fackkunskaper om klimatet. Klimatfrågan är mångfacetterad. Växthuseffekten ingår i dess naturvetenskapliga grund och insikt i växthuseffekten bör kunna bidra till debatten och arbetet med klimatfrågan.

 • 236.
  Marmefelt, Eleonor
  et al.
  SMHI, Professional Services.
  Olsson, Håkan
  SMHI, Core Services.
  Integrerat Kustzonssystem för Hallandskusten2005Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Kustzonssystemet är ett integrerat modellsystem där såväl belastningen på kusten från land och atmosfär som tillståndet i kustzonen beräknas med hjälp av modeller. Tillrinningen från land har beräknats med hjälp av den hydrologiska modellen HBV och koncentrationerna har fastställts med hjälp av observerade data. Atmosfärsdepositionen både på land och i kustområdet beräknas av den atmosfärskemiska MATCH-modellen. Kustzonsmodellen (PROBE-SCOBI), som är en biogeokemisk modell, beräknar tillståndet i kustvattnen.Syftet med Kustzonssystemet är att modellerna skall vara så beskaffade att det är möjligt att skapa långa tidsserier främst av näringsämnen och syrgashalt, samtidigt som miljötillståndet i kustzonen genom modellerna beskrivs med så hög kvalité att modellsystemet kan användas i analyssyfte, exempelvis vid scenariostudier. Kustzonsmodellen är en s.k. en-dimensionell modell, som löser upp modellvariablerna i djupled med hög noggrannhet, men beräknar ett horisontellt medelvärde i sitt område. För att kunna lösa upp de horisontella gradienterna i området måste modellområdet delas in i flertalet delbassänger. Beräkningar görs i alla bassänger, vilka är kopplade med varandra och utbyter egenskaper mellan varandra. Indelningen av Kustzonsmodellens delbassänger längs Hallandskusten följer SVAR-indelningen. Detta innebär att Kustzonsmodellen längs Hallandskusten består av 20 delbassänger.

 • 237.
  Rummukainen, Markku
  et al.
  SMHI, Research Department, Climate research - Rossby Centre.
  Bergström, Sten
  SMHI, Research Department, Hydrology.
  Persson, Gunn
  SMHI, Professional Services.
  Ressner, Elisabet
  SMHI.
  Anpassning till klimatförändringar: Kartläggning av arbete med sårbarhetsanalyser, anpassningsbehov och anpassningsåtgärder i Sverige till framtida klimatförändring2005Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport är resultatet av ett uppdrag från Naturvårdsverket till SMHI (NV dnr 235-5045-04H k), som genomförts under hösten 2004. Syftet är att få en överblick över vilka aktörer som för närvarande är aktiva med att analysera eventuella effekter på samhället och att kartlägga anpassningsbehov. Avsikten är också att få en bild av planerade eller redan genomförda insatser och skyddsåtgärder på grund av en befarad klimatförändring. Kartläggningen omfattar ett flertal svenska myndigheter, företag samt ett antal relevanta bransch- och intresseorganisationer och forskningsfinansiärer.I rapporten redovisas även översiktligt de hinder i anpassningsarbetet som identifierats samt önskemål om förbättrat beslutsunderlag.Slutligen förs en översiktlig diskussion om tänkbara sektoriella effekter avav klimatförändringen, baserad på tidigare avnämarkontakter och forskningsinsatser inom området

 • 238.
  Trolez, Matthieu
  et al.
  SMHI.
  Tetzlaff, Anke
  SMHI, Research Department, Atmospheric remote sensing.
  Karlsson, Karl-Göran
  SMHI, Research Department, Atmospheric remote sensing.
  CM-SAF Validating the Cloud Top Height product using LIDAR data2005Report (Other academic)
 • 239.
  Langner, Joakim
  et al.
  SMHI, Research Department, Air quality.
  Bergström, Robert
  SMHI, Research Department, Air quality.
  Klein, Thomas
  SMHI, Core Services.
  Skagerström, M.
  SMHI.
  Nuläge och scenarier för inverkan på marknära ozon av emissioner från Västra Götalands län - Beräkningar för 19992004Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  SMHI har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län studerat hur olikascenarier för reducerade NOx och VOC-utsläpp från Västra Götaland påverkarfördelningen av marknära ozon över södra Sverige. Studien har utnyttjat den atmosfärkemiskaspridningsmodellen MATCH (Multi-scale Atmospheric Transportand Chemistry model). Modellen har först applicerats över hela Europa förår 1999 med aktuella emissioner. Resultaten från dessa beräkningar har sedankopplats till en högupplöst modell, MATCH-O-län, som täcker södra Sverige.Beräkningar med MATCH har genomförts för ett nuläge (basfall) med utsläppsdataför år 2000/2001 och tre scenarier där utsläppen har reducerats. Scenariermed reduktion av NOx och VOC-utsläppen från Västra Götalands län med 45 respektive44% var för sig respektive sammantaget har studerats. För basfallet harjämförelser gjorts med mätningar av marknära ozon i området för år 1999. Medutgångspunkt från dessa jämförelser bedömer vi att MATCH ger en tillräckligtgod beskrivning av de verkliga ozonhalterna för att kunna utnyttjas för studier avscenarier.Beräkningarna visar att utsläppen från Västra Götaland har en signifikant påverkanpå halterna av marknära ozon i södra Sverige. Reducerade utsläpp leder generellttill reducerade halter av marknära ozon i södra Sverige och lägre värdenför olika mått på kritiska nivåer av halten av marknära ozon. Effekterna av reduceradeutsläpp berör inte bara närområdet utan täcker ett område som är fleragånger större än det område där utsläppen har ändrats.I området närmast Göteborg leder emellertid reducerade NOx-utsläpp till ökadehalter av ozon. Denna effekt är mindre vid en samtidig reduktion av NOx ochVOC.Bortsett från området med stora NOx-utsläpp i västra delen av Västra Götalandså är reduktioner av NOx effektivare när det gäller att reducera halterna av marknäraozon än reduktion av VOC-utsläpp. Reduktion av NOx-utsläpp är mer änsju gånger effektivare än reduktion av VOC-utsläpp när det gäller att reducerabildningen av ozon inom modellområdet för MATCH-O-län under periodenapril-september 1999.Reducerade utsläpp av NOx och VOC från Västra Götaland beräknas, i större delenav länet, leda till en viss minskning av antalet dagar med 8-timmars medelhaltersom överskrider 120 μg/m3 (60 ppb(v)) under sommarperioden aprilseptember.Reducerad NOx-utsläpp förväntas dock leda till ett ökat antal dagarmed överskridanden i Göteborgsområdet.Reducerade utsläpp från Västra Götaland leder till en reduktion av AOT401 med0.1 ppm(v) h över en stor del av södra Sverige under perioden maj-juli. Den2maximala reduktionen överstiger 0.5 ppm(v) i enstaka beräkningsrutor. För periodenapril-september reduceras AOT40 med mer än 0.1 ppm(v) h i en större delav södra Sverige och en reduktion med mer än 0.5 ppm(v) h beräknas för en stordel av Västra Götaland.

 • 240.
  Josefsson, Weine
  SMHI, Research Department, Atmospheric remote sensing.
  UV-radiation measured in Norrköping 1983-20032004Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The purpose of this work is to homogenise a number of different data sets of daily values of UV-radiation to enable studies of the temporal variation of UV-radiation and atmospheric processes. Efforts are concentrated on the longest series measured using a Robertson-Berger and a Solar Light Model 501 radiometer. The lack of practical and reliable calibration standards have made measurements of UV uncertain. There are also several sources of uncertainty inherited in the designs of the instruments as well as uncertainties in the input data to the models used for corrections and for filling gaps of missing data.The primary goal is to achieve a homogenous data set. The second goal is to mimic a true CIE-weighted irradiation, McKinley and Diffey (1987). The third goal is to be as close as possible to an absolute irradiance scale.There are some factors that will prevent the achievement of these goals. These factors will introduce uncertainty in various fashions and affect the data differently. The applied corrections are assumed to remove systematic differences in a statistical sense. However, as will be discussed below, large differences may still remain in the hourly data.For those not familiar with measurements in the UV spectral range it may seem surprising that UV data recorded by different instruments differ so much. This is partly due to the very large change (several orders of magnitude) in the solar spectrum combined with small differences in the spectral responsivity of the instruments in this range. Apparently small differences in spectral responsivity will produce relatively large variable differences in the output only by changing the solar elevation during the day or during the year. The yearly effect will be seen in the results below.

 • 241.
  Persson, Christer
  et al.
  SMHI, Research Department, Air quality.
  Ressner, Elisabet
  SMHI.
  Klein, Thomas
  SMHI, Core Services.
  Nationell miljöövervakning – MATCH-Sverige modellen: Metod- och resultatsammanställning för åren 1999-2002 samt diskussionav osäkerheter, trender och miljömål2004Report (Other academic)
  Abstract [en]

  National air pollution assessments based on the MATCH-Sweden model – Results for the period 1999-2002 The MATCH-Sweden model system is used as a tool for mapping of air pollution deposition and concentration over Sweden and for air pollution assessment studies.The system includes a simplified type of data assimilation of backgroundatmospheric chemistry observations in Sweden and Norway. Over the entire period 1999-2002 the annual sulphur and nitrogen deposition consistently shows a maximum over Southwest Götaland and decreases northwards. An annual air pollution budget for Sweden is determined. During the period of study the Swedish emissions account for 5-7% of the total annual deposition of sulphur in Sweden and for 11-13% of the corresponding NOx-deposition. The Swedish contribution to the total deposition of NHx-nitrogen is, according to the present calculations, about 16%. However, the uncertainty in this value is larger than for sulphur and NOx-nitrogen.Comparisons between results for the year 2000 obtained with MATCH-Sweden and the new “Unified EMEP Eulerian model” (EMEP, 2003) respectively, show good agreement for most parameters. The agreement is much better than observed in earlier comparisons with the old EMEP model. Large differences are found only for long-range transport contribution to the NHx-deposition over Northern Sweden, where MATCH-Sweden calculations indicate larger depositions than EMEP. However, the MATCH-Sweden system – including simplified data assimilation - suffers from a lack of representative air and precipitation NHx-measurements in that area. A tentative estimate of deposition trends over Sweden indicates a 50-55% decrease for sulphur between 1991 and 2002. For NOx- and NHx-nitrogen the corresponding decrease in deposition is only about 15%each.

 • 242.
  Axe, Philip
  et al.
  SMHI, Research Department, Oceanography.
  Hansson, Martin
  SMHI, Core Services.
  Håkansson, Bertil
  SMHI, Research Department, Oceanography.
  The National Monitoring Programme in the Kattegat and Skagerrak2004Report (Other academic)
  Abstract [en]

  To facilitate the development of the OSPAR eutrophication monitoring programme, this report presents the statistical strength of trends reported in the 2002 Common Procedure Report1. After correcting nutrient records to a reference salinity of 30 psu (to compensate for the effects of dilution), ortho-phosphate concentration exhibits a significant negative trend in the inshore Kattegat and Skagerrak. Significant decreases in silicate were observed in all areas. These changes caused changes in Redfield and other nutrient ratios. Indirect indicators of eutrophication (autumn, bottom oxygen concentration; growing-season chlorophyll-a concentration) exhibited significant trends. Chlorophyll-a concentration increased in the Skagerrak, while oxygen concentration decreased in all areas, apart from the inshore Kattegat.Spatial characteristics of the study area were tested using probability mapping. The Kattegat was found to be well represented by 8 divisions, while 4 areas were suitable Skagerrak.Changes in the current monitoring programme were not recommended. Increasing sampling frequency could interfere with the statistical independence of measurements – an assumption for the validity of trend calculations. Filling gaps in the existing time series improves the statistical significance of observed trends. This requires effective data exchange between monitoring institutions, and possibly data archaeology.

 • 243.
  Robertson, Lennart
  SMHI, Research Department, Air quality.
  Extended back-trajectories by means of adjoint equations2004Report (Other academic)
 • 244.
  Granström, Carl
  SMHI.
  Utvärdering av SMHIs hydrologiska prognos- och varningstjänst under flödet i Småland juli 20042004Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten är en utvärdering av SMHI:s hydrologiska prognos- och varningstjänsts arbete juli 2004 i samband med kraftiga regn och mycket/extremt högt flöde i Småland. I dokumentet beskrivs även den hydrologiska situationen för den aktuella tiden.Med hjälp av observationer i realtid, meteorologiska prognoser, hydrologiska prognoser, visualiseringsverktyg och ett nära samarbete med kraftbolagen är SMHI:s hydrologiska prognos- och varningstjänst kontinuerligt uppdaterad på det hydrologiska läget i hela Sverige. När sannolikheten bedöms vara större än 50 % för att en varningsnivå överskrids skall en varning utfärdas. Under mycket höga flöden skall SMHI också stötta länsstyrelse och räddningstjänst med meteorologisk och hydrologisk expertis samt med specialanpassade prognoser.År 2003 fick området runt Emån stora nederbördsmängder. I år föll den mesta nederbörden över Mörrumsåns och Lagans avrinningsområden. Under 9-12 föll mer än 160 mm i ett område i centrala Småland, toppnoteringen var 178 mm som uppmättes norr om Växjö. Extremt höga flöden verkar ha inträffat i många vattendrag i området Värnamo-Växjö-Tomtabacken. Även Lagans översta huvudgren Härån uppvisade extrema flöden med en återkomsttid på ca 90 år. Längre ned i Lagan och Mörrumsån hade flödet ca 10 års återkomsttid.Under flödet gjorde SMHI 51 specialprognoser för flöde och vattenstånd. En del prognoser var till en början ganska dåliga men med ett nära samarbete med kommuner när det gäller lokal information så kunde prognoserna förbättras avsevärt.SMHI har under perioden skickat ut femton flödesvarningar och en hydrologisk information. Varningarnas träffsäkerhet var 72 %. Efter flödet skickades en enkät ut till de kommuner, länsstyrelser och kraftbolag som berördes av varningarna. En sammanställning av enkätsvaren och samtliga kommentarer redovisas i denna rapport. Det övergripande omdömet om SMHI:s tjänster var gott. Att SMHI vid ett tillfälle hade personal på plats i det drabbade området för att förklara prognoser och svara på frågor var uppskattat.

 • 245.
  Granström, Carl
  SMHI.
  Utvärdering av SMHIs hydrologiska prognos- och varningstjänst under flödet i nordvästra Lappland juli 20042004Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten är en utvärdering av SMHI:s hydrologiska prognos- och varningstjänsts arbete juli 2004 i samband med kraftiga regn och mycket högt flöde i NV Lappland. I dokumentet beskrivs även den hydrologiska situationen för den aktuella tiden. Med hjälp av observationer i realtid, meteorologiska prognoser, hydrologiska prognoser, visualiseringsverktyg och ett nära samarbete med kraftbolagen är SMHI:s hydrologiska prognos- och varningstjänst kontinuerligt uppdaterad på det hydrologiska läget i hela Sverige. När sannolikheten bedöms vara större än 50 % för att en varningsnivå överskrids skall en varning utfärdas. Under mycket höga flöden skall SMHI också stötta länsstyrelse och räddningstjänst med meteorologisk och hydrologisk expertis samt med specialanpassade prognoser.Rikligt regn under dygnen 19 – 21 juli speciellt i området mellan Giebmegáisi (Kebnekaise) och Torneträsk orsakade en kraftig flödestopp i vattendragen. Denna flödestopp drog sedan fram längs Kalixälven och Torneälven och nådde deras mynningar i Bottenviken efter 6 dygn. Att ett så stort flöde inträffar i nordligaste Norrland under icke vårflodstid är mycket ovanligt. Under flödet gjorde SMHI 8 specialprognoser för flöde och vattenstånd. Generellt låg prognoserna för lågt, detta beror till stor del på att all nederbörd inte fångats i modellerna. SMHI har under perioden skickat ut fem flödesvarningar, samtliga för den lägsta varningsnivån Vädervarning klass 1, Höga flöden. Varningarnas träffsäkerhet var 40 %, vilket är mindre bra. Detta beror på att SMHI missade varningen för den mindre flödestopp som föregick de rikliga regnen som föll 19-21. Eftersom SMHI inte fick in all nederbörd i modellerna så förutsågs inte heller så stora flöden längre nedströms i Torneälven och Kalixälven. Efter flödet skickades en enkät ut till de kommuner, länsstyrelser och kraftbolag som berördes av varningarna. En sammanställning av enkätsvaren och samtliga kommentarer redovisas i denna rapport. Det övergripande omdömet om SMHI:s tjänster var trots allt ganska bra.

 • 246. Joro, S
  et al.
  Dybbroe, Adam
  SMHI, Core Services.
  Nowcasting SAF-IOP Validating the AVHRR Cloud Top Temperature and Height product using weather radar data Visiting Scientist report2004Report (Other academic)
 • 247.
  Martin, Judit
  SMHI.
  Var tredje timme - Livet som väderobservatör2004Report (Other academic)
 • 248.
  Brandt, Maja
  et al.
  SMHI, Core Services.
  Grahn, Gun
  SMHI.
  Årnfelt, Erik
  Länsstyrelsen Östergötland.
  Bäckman, Niclas
  Länsstyrelsen Östergötland.
  Anpassning av TRK-systemet från nationell till regional nivå samt scenarioberäkningar för kväve: Tester för Motala Ström2004Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  En nationell belastningsberäkning av kväve och fosfor till Sveriges omgivande hav utfördes inom ett projekt benämnt TRK (Transport, retention, källfördelning – Belastning på havet), som syftade till internationell rapportering. En analys av möjligheten att förfina detta beräkningssystem har utförts. Syftet är att det skall baseras på det nationella systemet och kunna användas generellt på regional nivå både för en finare karakterisering enligt vattendirektivet och åtgärdsbedömning inom det kommande vattendistriktsarbetet.Anpassningen av det nationella TRK-systemet till regional nivå beskrivs i rapporten. Huvudvikten har lagts på kvävesimulering på grund av att beräkningarna är betydligt mer utvecklade för kväve än för fosfor. Nedanstående punkter rör både kväve och fosfor om inget annat står. Bättre framtida fosformodeller kan dock kräva ytterligare anpassning vid en regionalisering. För användare av det regionala TRK-systemet inom vattendistrikten eller t.ex. regional miljöövervakning finns en mer handfast manual som bilaga till rapporten. Från regionaliseringsanalysen i projektet kan följande slutsatser dras:- I den nationella TRK-beräkningen var Sverige uppdelat i 1 000 TRKavrinningsområden. Vid regionaliseringen är en indelning i SVARs standardavrinningsområden en lämplig bas i södra Sverige. Vid behov kan stora sjöar brytas ut som egna avrinningsområden samt även delas vid tydliga sund. För stora närområden till sjöar kan det finnas behov att dela dessa. Arbetet rationaliseras om den SVAR version som använts vid TRK eller vid senaste motsvarandenationella beräkning utnyttjas.- Markanvändningen som beräknats vid den nationella TRK-beräkningen eller senaste motsvarande beräkning utnyttjas. För delade avrinningsområden görs en arealviktning eller en kartanalys vid behov. Den nationella jordartskartan för jordbruksmark är relativt grov och finns det tillgång till regional jordartskarta med bättre upplösning kan det vara aktuellt att göra en förfinad uppdelning av jordbruksmarken för kväve. För framtida beräkningar av fosfor behövs en regional jordartskarta, som omfattar all markanvändning.- Typhalter för kväve och fosfor från nationella TRK eller senaste motsvarande beräkning kan användas med undantag för jordbrukets fosfortyphalter. Beräkningsmetodik för jordbrukets fosfortyphalter behöver ses över i det nationella systemet innan en regionalisering och eventuella scenarioberäkningar görs. Om regionaliseringen kräver redovisning för ett specifikt år kan det behövas nya beräkningar av jordbrukets kvävetyphalter med SOILNDB modellen (och då även av jordbruksmarkens grödofördelning för detta år).- Uppgifter om punktkällor hämtas från den senaste nationella beräkningen eller uppdateras från EMIR med utsläpp för valt år. Om möjligt kompletteras dessa med utsläpp från mindre källor baserat på uppgifter från ansvariga tillsynsmyndigheter och miljörapporter. Uppskattning av utsläpp från mindre reningsverk, som saknar utsläppsdata, kan ske med hjälp av linjär regression som visar sambandet mellan totalutsläpp och antal anslutna personer. I bilagan visas ett exempel på sambandet i Motala Ströms avrinningsområde, som tagits fram för kväveutsläpp från reningsverk med mindre än 3 000 personer anslutna. Den kan användas där mätdata saknas. Motsvarande samband kan skapas för aktuell region.- Utsläpp från enskilda avlopp kan hämtas från TRK eller senaste nationella belastningsberäkning.

 • 249.
  Granström, Carl
  SMHI.
  Utvärdering av SMHIs hydrologiska prognos- och varningstjänst under flödet i södra Lappland juli 20042004Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten är en utvärdering av SMHI:s hydrologiska prognos- och varningstjänsts arbete juli 2004 i samband med kraftiga regn och mycket högt flöde i södra Lappland. I dokumentet beskrivs även den hydrologiska situationen för den aktuella tiden.Med hjälp av observationer i realtid, meteorologiska prognoser, hydrologiska prognoser, visualiseringsverktyg och ett nära samarbete med kraftbolagen är SMHI:s hydrologiska prognos- och varningstjänst kontinuerligt uppdaterad på det hydrologiska läget i hela Sverige. När sannolikheten bedöms vara större än 50 % för att en varningsnivå överskrids skall en varning utfärdas. Under mycket höga flöden skall SMHI också stötta länsstyrelse och räddningstjänst med meteorologisk och hydrologisk expertis samt med specialanpassade prognoser.Under 10-dygnsperioden 28 juni - 7 juli fick en stor del av Umeälvens avrinningsområde mer än 100 mm regn. De största mängderna erhölls i östra delen av fjällområdet där det på vissa platser kom mer än 160 mm. Nederbörden tillsammans med smältning av kvarvarande snö i fjällen förorsakade kraftig flödesökning i fjällvattendragen.Ett viktigt underlag för flödesvarningar är dagliga automatiska flödesprognoser för utvalda avrinningsområden över hela Sverige. Av dessa avrinningsområden var områdena Tängvattnet och Sorsele närmast. SMHI:s nät för observation av nederbörd kunde inte fånga området där mest nederbörd föll.SMHI har under perioden skickat ut fem flödesvarningar. Varningarnasträffsäkerhet var 88 %. Varning för höga flöden skickades ut den 7 juli, då flödet redan var uppe i varningsnivå på den reglerade sträckan mellan Överuman och Gardiken, samt i små och medelstora vattendrag i regnområdets centrum inklusive översta delen av Vindelälven. SMHI har två prognosområden med realtidsrapporterande vattenföringsstationer i området. Den ena, Tängvattnet, som ligger i fjällterräng strax väster om Hemavan, nådde varken i prognoserna eller verkligheten upp till varningsnivå under hela flödesperioden. I den andra, Sorsele i Vindelälven, indikerade prognosen den 6 juli att varningsnivån precis kommer att överskridas den 8 juli, men eftersom det var den enda svaga indikationen på flödet avvaktade SMHI till den 7 juli med varningen.Efter flödet skickades en enkät ut till de kommuner, länsstyrelser och kraftbolag som berördes av varningarna. En sammanställning av enkätsvaren och samtliga kommentarer redovisas i denna rapport.

 • 250.
  Gidhagen, Lars
  et al.
  SMHI, Research Department, Air quality.
  Johansson, Christer
  Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM), Stockholms universitet.
  Törnquist, L.
  NORDIC - A database for evaluation of dispersion models on the local, urban and regional scale2004Report (Other academic)
2345678 201 - 250 of 707
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
v. 2.35.8
|