Change search
Refine search result
2345678 201 - 250 of 437
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 201. Heistermann, M.
  et al.
  Collis, S.
  Dixon, M. J.
  Giangrande, S.
  Helmus, J. J.
  Kelley, B.
  Koistinen, J.
  Michelson, Daniel
  SMHI, Core Services.
  Peura, M.
  Pfaff, T.
  Wolff, D. B.
  THE EMERGENCE OF OPEN-SOURCE SOFTWARE FOR THE WEATHER RADAR COMMUNITY2015In: Bulletin of The American Meteorological Society - (BAMS), ISSN 0003-0007, E-ISSN 1520-0477, Vol. 96, no 1, p. 117-+Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Weather radar analysis has become increasingly sophisticated over the past 50 years, and efforts to keep software up to date have generally lagged behind the needs of the users. We argue that progress has been impeded by the fact that software has not been developed and shared as a community. Recently, the situation has been changing. In this paper, the developers of a number of open-source software (OSS) projects highlight the potential of OSS to advance radar-related research. We argue that the community-based development of OSS holds the potential to reduce duplication of efforts and to create transparency in implemented algorithms while improving the quality and scope of the software. We also conclude that there is sufficiently mature technology to support collaboration across different software projects. This could allow for consolidation toward a set of interoperable software platforms, each designed to accommodate very specific user requirements.

 • 202. Heistermann, M.
  et al.
  Collis, S.
  Dixon, M. J.
  Helmus, J. J.
  Henja, A.
  Michelson, Daniel
  SMHI, Core Services.
  Pfaff, Thomas
  An Open Virtual Machine for Cross-Platform Weather Radar Science2015In: Bulletin of The American Meteorological Society - (BAMS), ISSN 0003-0007, E-ISSN 1520-0477, Vol. 96, no 10Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In a recent BAMS article, it is argued that community-based Open Source Software (OSS) could foster scientific progress in weather radar research, and make weather radar software more affordable, flexible, transparent, sustainable, and interoperable.Nevertheless, it can be challenging for potential developers and users to realize these benefits: tools are often cumbersome to install; different operating systems may have particular issues, or may not be supported at all; and many tools have steep learning curves.To overcome some of these barriers, we present an open, community-based virtual machine (VM). This VM can be run on any operating system, and guarantees reproducibility of results across platforms. It contains a suite of independent OSS weather radar tools (BALTRAD, Py-ART, wradlib, RSL, and Radx), and a scientific Python stack. Furthermore, it features a suite of recipes that work out of the box and provide guidance on how to use the different OSS tools alone and together. The code to build the VM from source is hosted on GitHub, which allows the VM to grow with its community.We argue that the VM presents another step toward Open (Weather Radar) Science. It can be used as a quick way to get started, for teaching, or for benchmarking and combining different tools. It can foster the idea of reproducible research in scientific publishing. Being scalable and extendable, it might even allow for real-time data processing.We expect the VM to catalyze progress toward interoperability, and to lower the barrier for new users and developers, thus extending the weather radar community and user base.

 • 203.
  Hellström, Sara-Sofia
  et al.
  SMHI, Core Services.
  Lindström, Göran
  SMHI, Research Department, Hydrology.
  Regional analys av klimat, vattentillgång och höga flöden2008Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten beskriver långtidsvariationen i nederbörd, temperatur, vattentillgång och höga flöden i Sverige, med särskilt tonvikt på frågeställningar av betydelse för vattenkraftindustrin.Utgångspunkten för studien är regionala serier för nederbörd, temperatur och avrinning för tillrinningsområdena till de fyra havsbassängerna i Östersjön och Västerhavet: Bottenviken, Bottenhavet, Egentliga Östersjön och Västerhavet.

 • 204.
  Hillgren, Robert
  SMHI, Core Services.
  SMHIs undersökningar utanför Forsmark 19881989Report (Other academic)
 • 205.
  Hillgren, Robert
  SMHI, Core Services.
  SMHIs undersökningar utanför Forsmark 19891990Report (Other academic)
 • 206.
  Hillgren, Robert
  et al.
  SMHI, Core Services.
  Andersson, Jan
  SMHI, Core Services.
  SMHIs undersökningar utanför Forsmark 19901991Report (Other academic)
 • 207.
  Hillgren, Robert
  et al.
  SMHI, Core Services.
  Andersson, Jan
  SMHI, Core Services.
  SMHIs undersökningar utanför Forsmark 19911992Report (Other academic)
 • 208.
  Hjerdt, Niclas
  et al.
  SMHI, Core Services.
  Andersén, Markus
  SMHI, Core Services.
  Jonsson, Christer
  SMHI, Core Services.
  Eklund, Dan
  SMHI.
  Hydraulik i Klarälvens torrfåra vid tappningar från Höljes kraftverksdamm2007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  SMHI har i uppdrag från Länsstyrelsen Värmland genomfört hydrauliska mätningar i Klarälvens torrfåra vid provtappningar från Höljes kraftverksdamm. Tre olika flödesnivåer provtappades under perioden 11-15 november 2007. Projektet är ett led i arbetet med miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag samt Ramdirektivet för vatten. Syftet är bl.a. att utreda möjligheterna till naturlig reproduktion av vänervandrande klarälvslax, öring, harr och andra vattenlevande organismer. Torrfåran mäter ca 6 km från dammen till platsen där kraftverksutloppet och den naturliga älvfåran möts.De mätningar som genomfördes syftade till att bestämma flöden, vattenstånd, gradienter, djup, strömhastigheter, rinntider, vattendragsbredder, och den våta arean vid olika mätpunkter utmed undersökningssträckan. Samtliga uppmätta parametrar är flödesberoende. En enkel empirisk modell presenteras vilken gör det möjligt att beräkna hur en förändrad tappning påverkar genomsnittliga värden av strömhastighet, bredd och djup i sträckan.Resultaten visar bland annat att vattnets medelhastighet ökar snabbare än medelbredd och medeldjup då flödet från dammen ökar. När flödet ökar från 2,5 m³/s till 7,5 m³/s (+200%) ökar medelhastigheten från 0,28 m/s till 0,52 m/s (+88%), medelbredden från 33 m till 43 m (+31%), och medeldjupet från 0,28 m till 0,34 m (+22%). Förändringarna på den nedre delsträckan är likartade. Vid medellågvattenföring i Höljan och samma flödesökning som ovan från dammen så stiger den totala våta arean från 21 ha till 26 ha (+27%).

 • 209.
  Hjerdt, Niclas
  et al.
  SMHI, Core Services.
  Sahlberg, Jörgen
  SMHI, Professional Services.
  Marmefelt, Eleonor
  SMHI, Professional Services.
  Lundholm, Karen
  SMHI.
  HOME Vatten i Bottenhavets vattendistrikt: Integrerat modellsystem för vattenkvalitetsberäkningar2008Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  SMHI har utvecklat ett interaktivt modellsystem för vattenkvalitetberäkningar i mark, sjöar, vattendrag och kustvatten, HOME Vatten. I detta uppdrag har HOME Vatten implementerats i Bottenhavets vattendistrikt, dvs. i Västerbotten, Jämtland, Västernorrland, Dalarna, Gävleborg och Uppsala län. De ingående modellerna i HOME Vatten är HBV-NP (PLC5-uppsättningen) modellen för mark, sjöar och vattendrag samt Kustzonsmodellen för kustvattnen. Atmosfärsdepositionen både på land och i kustområdet beräknas av den atmosfärskemiska MATCH-modellen. HOME Vatten har utvecklats för att vara ett verktyg i svensk vattenförvaltning med speciellt fokus på EUs ramdirektiv för vatten. Modelluppsättningarna i Västerbotten, Västernorrland och Gävleborg läns kustvatten har validerats mot tillgängliga mätdata, och visar en god överrensstämmelse med data. Key words/sök-, nyckelord HOME Vatten, HBV-NP, PLC5, Kustzonsmodell, integrerat modellsystem, biogeokemisk modell Supplementary notes/Tillägg Number of pages/Antal sidor 48 Language/Språk Svenska ISSN and

 • 210.
  Holmin Fridell, Sofi
  et al.
  SMHI, Core Services.
  Jones, Jörgen
  SMHI, Professional Services.
  Bennet, Cecilia
  SMHI, Research Department, Air quality.
  Södergren, Helena
  SMHI, Professional Services.
  Kindell, Sven
  SMHI, Professional Services.
  Andersson, Stefan
  SMHI, Research Department, Air quality.
  Jakobsson, Mattias
  SMHI, Professional Services.
  Luftkvaliteten i Sverige år 20302013Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Sveriges luftkvalitet påverkas av lokala och nationella utsläppskällor såväl som av emissioner från Europa. Utsläppen av många luftföroreningar har minskat under de senaste årtiondena tack vare kontinuerligt skärpta emissionskrav. Trots kraftiga minskningar av utsläppen både i Sverige och övriga Europa har inte luftkvaliteten i våra städer, med avseende på kvävedioxid (NO2), ozon (O3) och partiklar (PM10), förbättrats avsevärt det senaste decenniet. Inte heller har t.ex. surheten i Sveriges skogsmarker minskat sedan 1980-talet (Naturvårdsverket, a).SMHI genomförde under 2011 och 2012 en kartläggning av luftmiljö och deposition fram till år 2020 (Andersson et al, 2011 och Omstedt et al, 2012a). I detta fortsättningsprojekt har kartläggningen gjorts ytterligare 10 år framåt i tiden, till år 2030. Studien behandlar både lokal luftkvalitet och beräkningar av bakgrundshalter och deposition.Lokala beräkningar har utförts för 46 gator/vägar i eller i nära anslutning till tätortsmiljö. Beräkningarna omfattar halter av kvävedioxid och partiklar (PM10 och PM2.5). Deposition redovisas för svavel- och kväveföreningar uppdelat på total-, våt- samt torrdeposition.Lufthalter inklusive AOT40 redovisas för ozon.Lokalt uppvisar PM10 flest överskridandena av miljökvalitetsnormerna och miljökvalitetsmålet Frisk luft. Årsmedelvärdet varierar mellan de studerade gatumiljöerna från knappt 10 till 37 μg m–3, och 90-percentilen från knappt 17 till 80 μg m–3. Miljökvalitetsmålet för PM10 beräknas överskridas i 42 av de 46 studerade trafikmiljöerna.PM2.5-halterna ligger väl under miljökvalitetsnormen för samtliga studerade trafikmiljöer. Miljökvalitetsmålet överskrids i åtta av de 42 studerade trafikmiljöerna. Årsmedelvärdet varierar mellan4 och 12 μg m–3.För NO2 varierar årsmedelvärdet i de studerade städerna mellan 6 och 25 μg m–3, 98-percentilen av dygnsmedelvärden mellan 12 och 46 μg m–3 och 98-percentilen av timmedelvärdet mellan 16 och 67 μg m–3. Miljökvalitetsnormerna beräknas inte överskridas i någon av de studerade trafikmiljöerna. Miljökvalitetsmålet Frisk luft för NO2 avseende 98-percentil timmedelvärden överskrids i 4 av de 46 studerade miljöerna. För årsmedelvärden noteras inget överskridande av målet.För fyra gator har en känslighetsanalys genomförts där trafikökningen har hållits oförändrad jämfört med år 2008. Uteblivna trafikökningar till år 2030 jämfört med 2008 leder till minskade haltnivåer mellan 3 och 11 % för PM10 och NO2. PM2.5 påverkas endast marginellt av förändrade trafikflöden.Som följd av minskade emissioner kommer deposition av svavel och oxiderat kväve att minska till år 2030. Depositionen kommer vara fortsatt störst i södra Sverige. Depositionen av reducerat kväve kommer på de flesta platser vara oförändrad.Luftkvaliteten med avseende på marknära ozon kommer att förbättras i Sverige fram till år 2030. Halterna av ozon kommer fortsatt att ligga under miljökvalitetsmålet för ozons påverkan på grödor och skog.De största osäkerheterna i denna studie antas finnas i emissionsdata, trafikökningar på enskilda gator, fordonssammansättningen (t.ex. andelen dieselbilar) och andelen bilar med dubbdäck. I studien används meteorologin för år 2008 vilket gör att erhållna resultat inte inkluderarvariabilitet i meteorologin.

 • 211.
  Hordoir, Robinson
  et al.
  SMHI, Research Department, Oceanography.
  Axell, Lars
  SMHI, Research Department, Oceanography.
  Höglund, Anders
  SMHI, Research Department, Oceanography.
  Dieterich, Christian
  SMHI, Research Department, Oceanography.
  Fransner, Filippa
  Groger, Matthias
  SMHI, Research Department, Oceanography.
  Liu, Ye
  SMHI, Research Department, Oceanography.
  Pemberton, Per
  SMHI, Research Department, Oceanography.
  Schimanke, Semjon
  SMHI, Research Department, Oceanography.
  Andersson, Helén
  SMHI, Research Department, Oceanography.
  Ljungemyr, Patrik
  SMHI, Core Services.
  Nygren, Petter
  SMHI, Core Services.
  Falahat, Saeed
  SMHI, Core Services.
  Nord, Adam
  SMHI, Core Services.
  Jönsson, Anette
  SMHI, Core Services.
  Lake, Irene
  SMHI, Core Services. SMHI, Research Department, Climate research - Rossby Centre.
  Doos, Kristofer
  Hieronymus, Magnus
  SMHI, Research Department, Oceanography.
  Dietze, Heiner
  Loeptien, Ulrike
  Kuznetsov, Ivan
  Westerlund, Antti
  Tuomi, Laura
  Haapala, Jari
  Nemo-Nordic 1.0: a NEMO-based ocean model for the Baltic and North seas - research and operational applications2019In: Geoscientific Model Development, ISSN 1991-959X, E-ISSN 1991-9603, Vol. 12, no 1, p. 363-386Article in journal (Refereed)
 • 212. Hughes, Denis A.
  et al.
  Andersson, Lotta
  SMHI, Core Services.
  Wilk, Julie
  Savenije, Hubert H. G.
  Regional calibration of the Pitman model for the Okavango River2006In: Journal of Hydrology, ISSN 0022-1694, E-ISSN 1879-2707, Vol. 331, no 1-2, p. 30-42Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper reports on the application of a monthly rainfall-runoff model for the Okavango River Basin. Streamflow is mainly generated in Angola where the Cuito and Cubango rivers arise. They then join and cross the Namibia/Angola border, flowing into the Okavango wetland in Botswana. The model is a modified version of the Pitman model, including more explicit ground and surface water interactions. Significant limitations in access to climatological data, and lack of sufficiently long records of observed flow for the eastern sub-basins represent great challenges to model calibration. The majority of the runoff is generated in the wetter headwater tributaries, while the lower sub-basins are dominated by channel loss processes with very little incremental flow contributions, even during wet years. The western tributaries show significantly higher seasonal variation in flow, compared to the baseflow dominated eastern tributaries: observations that are consistent with their geological differences. The basin was sub-divided into 24 sub-basins, of which 18 have gauging stations at their outlet. Satisfactory simulations were achieved with sub-basin parameter value differences that correspond to the spatial variability in basin physiographic characteristics. The limited length of historical rainfall and river discharge data over Angola precluded the use of a split sample calibration/validation test. However, satellite generated rainfall data, revised to reflect the same frequency characteristics as the historical rainfall data, were used to validate the model against the available downstream flow data during the 1990s. The overall conclusion is that the model, in spite of the limited data access, adequately represents the hydrological response of the basin and that it can be used to assess the impact of future development scenarios. (c) 2006 Elsevier B.V. All rights reserved.

 • 213. Hultgren, Pia
  et al.
  Dybbroe, Adam
  SMHI, Core Services.
  Karlsson, Karl-Göran
  SMHI, Research Department, Atmospheric remote sensing.
  SCANDIA -its accuracy in classifying LOW CLOUD1999Report (Other academic)
 • 214. Hyvarinen, Otto
  et al.
  Karlsson, Karl-Göran
  SMHI, Research Department, Atmospheric remote sensing.
  Dybbroe, Adam
  SMHI, Core Services.
  Investigations of NOAA AVHRR/3 1.6 m m imagery for snow, cloud and sunglint discrimination (Nowcasting SAF)1999Report (Other academic)
 • 215.
  Häggmark, Lars
  et al.
  SMHI, Core Services.
  Ivarsson, Karl-Ivar
  SMHI, Core Services.
  Gollvik, Stefan
  SMHI, Research Department, Meteorology.
  Olofsson, R O
  Mesan, an operational mesoscale analysis system2000In: Tellus. Series A, Dynamic meteorology and oceanography, ISSN 0280-6495, E-ISSN 1600-0870, Vol. 52, no 1, p. 2-20Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A system for mesoscale analyses of selected variables has been developed. The analysed parameters are of general interest in operational weather forecasting, but normally not available from NWP systems, or available, but with a significantly lower quality than achieved by the mesoscale analysis system. A supplementary objective is to produce initial information to be used for now-casting techniques. Examples of parameters are precipitation, temperature, humidity, visibility, wind and clouds. The basis of the analysis system is the optimal interpolation technique (OI). The use of observations from automatic stations, radars and satellites have been investigated. The investigation indicates that a dense network of ordinary precipitation gauge measurements can produce more accurate analyses than more elaborate systems like radar that suffers from anomalous echoes and other errors.

 • 216.
  Häggmark, Lars
  et al.
  SMHI, Core Services.
  Ivarsson, Karl-Ivar
  SMHI, Core Services.
  Olofsson, Per-Olof
  Militära Vädertjänsten.
  MESAN - Mesoskalig analys1997Report (Other academic)
 • 217.
  Häggmark, Lars
  et al.
  SMHI, Core Services.
  Ivarsson, Karl-Ivar
  SMHI, Core Services.
  Olofsson, Per-Olof
  Militära Vädertjänsten.
  MESAN Mesoskalig Analys1997Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report describes the work being done in developing the MESAN system for analyzing surface parameters and clouds. The following parameters are being analyzed:- 2 meter temperature,- precipitation in mm water for 1, 3, 12 and 12 hours accumulation time, and for new snow-cover in cm,- wind speed and direction and gust speed at 10 meter elevation,- visibility,- relative humidity,- total cloud cover,- amount and low clouds,- significant cloud base,- probability of observing significant cloud base,- higt of cloud top,- depth of snow cover, and- sea surface temperature.Hirlam data are normally used as first guess fields. Observatons are taken from synop, metar, Swedish climate stations, satellites, radars and automatic stations. Much work has been devoted to minimizing systematic errors in observations and investigating structure functions of first guess errors.The analys method used is optimal interpolation.

 • 218.
  Häggström, Martin
  SMHI, Core Services.
  Anpassning av HBV-modellen till Torneälven1989Report (Other academic)
 • 219.
  Häggström, Martin
  SMHI, Core Services.
  Snökartering i svenska fjällområdet med NOAA-satellitbilder1995Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  På uppdrag av arbetsgruppen för hydrologiskt utvecklingsarbete (HUVA) inom Vattenregleringsföretagens Samarbetsorgan (V ASO) har SMID undersökt  värdet av den information om snötäckningsgrad som kan erhållas från de meteorologiska NOAA-satelliterna. Syftet med undersökningen har varit att finna ut om förutsättningar finns att använda satellitbildsmaterial för att bestämma den kvarvarande tillrinningen från snötäcket under avsmältningsfasen och främst då i dess slutskede. Om satellitbilder visar sig användbara för ändamålet skulle de t. ex. kunna utnyttjas för att uppdatera snömagasinet i de modeller som används för att beräkna tillrinningen till vattenkraftens regleringsmagasin och dänned erhålla bättre tillrinningsprognoser.

 • 220.
  Häggström, Martin
  SMHI, Core Services.
  Översiktlig sammanställning av den geografiska fördelningen av skador främst på dammar i samband med septemberflödet 19851986Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I september 1985 inträffade ett stort flöde i vattendrag i södra Norrland och norra Svealand. Flödet medförde en hel del översvämningsskador och bl a skedde flera dammbrott. Orsaken till flödet var att det under tiden 1-7 september kom in flera intensiva regnväder. Området hade också tidigare under sommaren fått mycket nederbörd varför de naturliga vattenmagasinen var välfyllda redan innan septemberregnen. Detsamma gällde för  vattenkraftens regleringsmagasin.

 • 221.
  Häggström, Martin
  et al.
  SMHI, Core Services.
  Lindström, Göran
  SMHI, Research Department, Hydrology.
  Application of the HBV model for flood forecasting in six Central American rivers1990Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report describes the application of a runoff model to six rivers in Central America. It isa part of the project "Streamflow Forecasting and Flood Varning in Central America" for which the Swedish Meteorological and Hydrological Institute (SMHI} has been responsible. The project has been financed by the Swedish International Development Agency (SIDA) and co-ordinated by the Royal Institute of Technology (KTH} in Sweden. The project is one of the efforts to predict and prevent natural disasters in Central America within the duties for Centro de Coordinacion para la Prevención de Desastres Naturales en America Central (CEPREDENAC).

 • 222.
  Häggström, Martin
  et al.
  SMHI, Core Services.
  Lindström, Göran
  SMHI, Research Department, Hydrology.
  Sandoval, Luz Amelia
  Vega, Maria Elvira
  Aplicacion del modelo HBV a la cuenca superior del Río Cauca1989Report (Other academic)
  Abstract [es]

  El r:fo Cauca recorre el occidente colornbiano de sur a norte, entre dos cadenas rnontafiosas , las cordilleras Central y Occidental. El area de su cuenca es de 58.500 krn. 2 y es el principal tributario del rio Magdalena

 • 223.
  Häggström, Martin
  et al.
  SMHI, Core Services.
  Lindström, Göran
  SMHI, Research Department, Hydrology.
  Sandoval, Luz Amelia
  Vega, Maria Elvira
  Application of the HBV model to the upper Río Cauca basin1988Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The work described in this report is part of a collaboration project between Corporación Autónoma Regional del Cauca (CVC), Colombia, and the Swedish Meteorological and Hydrological Institute (SMHI)

  CVC is an entity, whose main objective is to promote the economic and social development of the upper Cauca basin in the provinces of Cauca and Valle as well as of part of the Colombian Pacific region. One specific objective is to regulate the river, Rio Cauca, for flood control, hydropower generation and for pollution alleviation.

  The collaboration project deals with the application of the conceptual HBV model to the upper Rio Cauca. The work was started in February 1987 and completed in June 1988. The project was financially supported by the Swedish Agency for Technical and Economic Cooperation (BITS).

 • 224.
  Häggström, Martin
  et al.
  SMHI, Core Services.
  Persson, Magnus
  SMHI.
  Utvärdering av 1985 års vårflödesprognoser.1986Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  HBV-modellen är för prognosändamål kalibrerad i 32 områden. Under våren 1985 användes den för prognoser i 27 av dessa områden. Prognoser med arealnederbördsmetoden gjordes i 43 områden.

  Prognoserna var av 3 typer:

  1. Långtidsprognoser över kvarvarande tillrinning.
  2. Långtidsprognoser över högsta flödet uner vårfloden.
  3. Korttidsprognoser över flödesutvecklingen baserade på meteorologiska femdygnsprognoser.

  HBV-modellen användes för alla 3 typerna av prognoser, medan arealnederbördsmetoden endast är tillämpbar på prognoser av typ 1.

 • 225.
  Häggström, Martin
  et al.
  SMHI, Core Services.
  Persson, Magnus
  SMHI.
  Utvärdering av 1987 års vårflödesprognoser1988Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  HBV-modellen är för prognosändamål kalibrerad i 37 områden. Under våren 1987 användes den för prognoser i 28 av dessa områden. Prognoser med Arealnederbördsmetoden gjordes i 43 områden.Prognoserna var av 3 typer:

  1. Långtidsprognoser över kvarvarande tillrinning.
  2. Långtidsprognoser över högsta flödet under vårfloden.
  3. Korttidsprognoser över flödesutvecklingen baserade på meteorologiska femdygnsprognoser

  HBV-modellen användes för alla 3 typerna av prognoser, medan Arealnederbördsmetoden endast är tillämpbar på prognoser av typ 1.

  HBV-modellen är en hydrologisk-matematisk modell för beräkning av vattenföring utgående från meteorologiska data. Grundversionen av modellen finns beskriven i rapport RHO (Bergström,1976). En sammanfattande beskrivning av modellstruktur och prognosmetodik ges i rapport HO 7 (Persson, 1983). Arealnederbördsmetoden baseras på regressionssamband mellan tillrinningsvolym och nederbörd. Det finns beskriven i HB-rapport nr 52 (Häggström 1982)

  I det följande redovisas prognosresultaten 1987 tillsammans med en utvärdering av effekterna av den nederbörd, som verkligen föll under  prognosperioderna. Avsnitt 1 ger en sammanfattning av nederbörd, temperatur, magasinsförhållanden och vattenföring. Avsnitt 2 behandlar HBV-modellen. Avsnitt 3 behandlar resultat för Arealnederbördsmetoden samt för en prognos baserad på snötäckets vatteninnehåll.

  Rapporten riktar sig i första hand till dem, som tagit del av prognoserna, och förutsätter viss kännedom om prognosmetoderna. Motsvarande rapporter för 1979-1986 års prognossäsonger finns tillgängliga vid SMHI.

 • 226.
  Häggström, Martin
  et al.
  SMHI, Core Services.
  Sahlberg, Jörgen
  SMHI, Professional Services.
  Analys av snösmältningsförlopp1993Report (Other academic)
 • 227.
  Håkansson, Bertil
  SMHI, Core Services.
  Swedish National Report on Eutrophication Status in the Kattegat and Skagerrak OSPAR ASSESSMENT 20022003Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Long time series covering the last 30 years show that with few exceptions the environmental conditions has not improved in Skagerrak and Kattegat since the 1970s. One exception is that the levels of DIP decreased during the 1990s and reached the same level as in the 1970s. However, it is difficult to evaluate the statistical significance of this trend. A general point of view which supports the conclusion about a decrease in DIP is that even though the river runoff during the period 1998 to 2000 approached the runoff found during 1985 to 1988, the DIP concentrations is not as high during 1998-2000 as compared to 1985-1988. Another parameter, which indicates a reversal of the inferior environmental conditions, is the deepwater oxygen concentration in Kattegat during the 1990s. However, the situation is far from acceptable, since this area is still severely affected by seasonal hypoxia. The monitoring data show that concentrations of DIP, DIN, deepwater oxygen and to some extent chlorophyll a co-vary with the variations in runoff from adjacent land areas, which in turn are related to the nutrient load. Periods of high runoff to the Swedish West Coast and the Baltic Sea rise the levels of the above mentioned parameters, whereas the concentrations decrease during dry periods. Typically, these periods are lasting for some years forcing the DIP, DIN, deepwater oxygen and Chlorophyll a to vary with an amplitude of approximately with 0.1 µM, 1 µM, 1 mg/l and 1 µg/l, respectively. The assessment clearly indicates that the Swedish parts of the Kattegat and Skagerrak are affected by eutrophication. Several of the investigated parameters in this assessment points towards eutrophication, such as for zoobenthos, organic carbon and nitrogen in sediments, some macroalgae, plankton, nutrients, oxygen, chlorophyll and algae toxins. The anthropogenically-derived nutrients brought to the two sea areas have origin both from domestic and transboundary sources. Due to the complex hydrographic situation in the Kattegat and Skagerrak with huge exchanges of water masses from the North Sea and the Baltic Sea as well as high atmospheric nitrogen deposition (cf. Table 7), Swedish abatement measures will only affect the Swedish coastal area. At present there are no clear signs that the eutrophication status in the two sea areas will improve in the near future.

 • 228.
  Håkansson, Bertil
  et al.
  SMHI, Core Services.
  Lindahl, Odd
  Kristineberg Marine Research Station.
  Rosenberg, Rutger
  SMHI.
  Axe, Philip
  SMHI, Research Department, Oceanography.
  Eilola, Kari
  SMHI, Research Department, Oceanography.
  Karlson, Bengt
  SMHI, Research Department, Oceanography.
  Swedish National Report on Eutrophication Status in the Kattegat and the Skagerrak: OSPAR ASSESSMENT 20072007Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The surface area of the Kattegat and the Skagerrak, located in the eastern North Sea, is about 22 000 km2 and 32 000 km2, and the mean depth is about 23 m and 210 m, respectively. The Skagerrak and the Kattegat forms the inner end of the Norwegian trench, which has the characteristics of a deep (700 m) fjord connecting the Baltic Sea with theNorwegian Sea (e.g. Rodhe, 1987). The sill depth of the fjord is about 270 m. The Kattegat offshore and inshore waters were identified as problem areas, whereas the Inshore Skagerrak waters the OSPAR categories I - IV indicate a slight incoherence in the assessment, although with an overalljudgement to be identifi ed as a problem area. The offshore Skagerrak was identified as a non problem area, according to the OSPAR Comprehensive Procedure. (OSPAR Commission, 2005).

 • 229.
  Ivarsson, Karl-Ivar
  SMHI, Core Services.
  Resultat av byggväderprognoser - säsongen 1984/851986Report (Other academic)
 • 230.
  Jansson, Anna
  et al.
  SMHI, Core Services.
  Josefsson, Weine
  SMHI, Core Services.
  Modelling of surface global radiation and CIE-weighted UV-radiation for the period 1980-20002007Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report presents the procedure for creation of surface global radiation and CIE-weighted UVradiation for the years 1980-2000. The work was ordered by the Swedish Radiation Protection Authority (SSI) on behalf of “Miljömålsrådet”. The created data covers a large geographical areaover northwest Europe with a fine spatial (22x22 km) and temporal resolution (1 hour).The input data are selected from the new version of the Rossby Centre regional atmospheric climate model (RCA3), ERA-40 (www.ecmwf.int/research/era) and observations.For the creation of CIE-weighted UV-radiation, a clear sky model was first used and then a cloud modification model that reduces the clear sky radiation dependent on the cloud amount from theRCA3 model.The report also includes a validation of the modelled CIE-weighted UV-radiation against independent observations. The root mean square deviation is for daily values about 38%, for monthly values, 13% and for yearly values 7%. Also a small bias toward higher modelled UVcompared to observations exists in the data set.For the creation of global radiation, the data has been selected from the RCA3 model with a correction made depended on the sun height. Also for the global radiation the validation results are presented in the report. The root mean square deviation is in the same order as for the modelledCIE-weighted UV-radiation, also here a small bias toward higher modelled values exist, but smaller then for the modelled CIE-weighted UV-radiation.All CIE-weighted UV-radiation and global radiation created in this project are freely available for non-commercial usage at the web-interface, www.smhi.se/strang/omna. Here charts, fields and time series can be selected for hourly, daily, monthly and yearly values.

 • 231.
  Jansson, Anna
  et al.
  SMHI, Core Services.
  Persson, Christer
  SMHI, Research Department, Air quality.
  Strandberg, Gustav
  SMHI, Research Department, Climate research - Rossby Centre.
  2D meso-scale re-analysis of precipitation, temperature and wind over Europe - ERAMESAN: Time period 1980-20042007Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The need for long time series of gridded meteorological data with a fine spatial and temporal resolution has increased in recent years. The requirements for this type of gridded meteorological data fields arise from many different areas of the society, in connection to atmospheric environment studies of air quality and deposition and trends in these parameters, regional climate change, wind energy, hydrological studies etc. The aim of the present project is to investigate the possibility of producing historical, high quality and time consistent, meso-scale re analyses for the whole of Europe regarding precipitation, 2 m temperature and wind for at least 25 years back in time.The MESAN analysis system (Häggmark et al., 2000) at SMHI was chosen as a basis for the reanalysis and the system was adjusted to cover the whole of Europe. In order to find the most appropriate first guess fields to be used in the MESAN system, a pilot study was performed. ERA- 40 data from ECMWF was selected as best possible first guess fields for the re analysis. The performed re-analysis, which is denoted ERAMESAN, includes gridded data covering all Europe with a time resolution of 6 h and a spatial resolution of 0.1º (11 km) in a rotated latitude longitude coordinate system for the time-period 1980-2004. All analyses are archived in GRIB-format and stored on disc at SMHI. The dataset is also available within the EUMETNET optional programme Showcase EUROGRID.A partial validation for the years 1998-2000, using a cross validation procedure with independent observations (5.5% of the total amount of stations), shows an improvement in ERAMESAN compared to the ERA-40 data for all studied parameters with regard to root mean square deviation, mean absolute deviation and mean bias deviation for all seasons. The deviations are roughly of the order of 15% smaller compared to what is obtained from ERA-40. The frequency distribution of large precipitation amounts per day and high wind speeds are substantially better described in ERAMESAN compared to ERA-40. However, the tendency to underestimate the frequency of very large precipitation amounts or high wind speeds, compared to observations, can be seen also for ERAMESAN. It is important to be aware of this limitation when using ERAMESAN data for practical applications concerning evaluation of risks for extreme wind speeds or very large precipitation amounts or in e.g. wind energy studies.

 • 232. JANSSON, PE
  et al.
  Thoms-Hjärpe, Christina
  SMHI, Core Services.
  STIMULATED AND MEASURED SOIL-WATER DYNAMICS OF UNFERTILIZED AND FERTILIZED BARLEY1986In: ACTA AGRICULTURAE SCANDINAVICA, ISSN 0001-5121, Vol. 36, no 2, p. 162-172Article in journal (Refereed)
 • 233.
  Johansen, Marie
  et al.
  SMHI, Core Services.
  Andersson, Pia
  SMHI, Core Services.
  Long term trends in the seas surrounding Sweden: Part two - Pelagic biology2012Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This work presents trends in the phytoplankton community. Data on the occurrence of both chlorophyll a (hereafter Chl a) as well as phytoplankton community structure and biovolume are presented.Water transparency in terms of Secchi depth is also presented, as a secondary effect of phytoplankton occurrence. Due to differing water characteristics, 14 sea areas have been selected to represent the waters surrounding Sweden. These areas are identical to the ones chosen in the earlier nutrient report to facilitate comparison. In this report all available data up to and including 2008 are presented as graphs and tables. Each variable is divided into three different seasons: spring, summer and autumn. Trends are only shown for comparable depths. A classical linear regression method is used for phytoplankton groups, Chl a and Secchi depth. The trend magnitude and signifi cance are also calculated for Chl a and Secchi depth. Anoverview of the results are presented for Chl a and Secchi depth.The data presented in this report encourage further development of phytoplankton indicators that not only consider total biovolume or Chl a but rather consider different groups or species in the future. Thesechanges can be important indicators for both eutrophication but can also enhance the understanding of food web interactions.

 • 234.
  Johansson, Barbro
  et al.
  SMHI, Professional Services.
  Bergstrand, Erland
  SMHI.
  Jutman, Torbjörn
  SMHI, Core Services.
  Skåneprojektet - Hydrologisk och oceanografisk information för vattenplanering - Ett pilotprojekt1986Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Skåneprojektet är ett pilotprojekt för utveckling av ett system för beräkning och presentation av hydrologisk och oceanografisk information.I kedjan från de hydrologiska och oceanografiska observationerna fram till en presentationsform, exempelvis kartbild, prövas olika alternativ med avseende på metodik och presentationsformer.Projektet initierades under 1984, Själva pilotprojeket avslutas med denna rapport. En utvärderingsfas följer med sikte på ett genomförande av kartläggningen för hela landet inklusive kustområden.Utvärderingsfasen kommer bl a att innehålla samarbetsprojekt med andra statliga verk och länsstyrelsen i Kristianstad län. Dessa har främst till syfte att vidareutveckla de delar av systemet, som rör utnyttjande av informationen som planeringsunderlag.Inom SMHI pågår andra projekt med nära anknytning till Skåneprojektet. Digitalisering av landets vattendelare pågår inom SVAR (Svenskt Vattenarkiv), och tillsammans med Rymdbolaget görs en utvärdering av potentialen hos fjärranalys som metod att kartera landskapsbeskrivande variabler.Den här rapportens innehåll har fördelats så, att den, som vill göra en snabb genomläsning, kan hoppa över kapitel fyra och fem, vilka innehåller detaljerade beskrivningar från hydrologisk respektive oceanografisk synpunkt av det system, som översiktligt behandlas i kapitel tre.

 • 235.
  Johansson, Barbro
  et al.
  SMHI, Professional Services.
  Edström, Magnus
  SMHI, Core Services.
  Losjö, Katarina
  SMHI, Professional Services.
  Bergström, Sten
  SMHI, Research Department, Hydrology.
  Analys och beräkning av snösmältningsförlopp1998Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I HBV-modellen, liksom i många andra begreppsmässiga modeller används en enkel graddagmetod för snösmältningsberäkningar. Det har erfarenhetsmässigt visat sig svårt att med mer komplicerade uttryck för snösmältningen förbättra beräkningen av avrinning. Samtidigt har vi sett att de fel som uppstår i HBV-modellen i samband med snösmältning ibland uppträder samtidigt i flera områden. De är alltså inte slumpmässiga, och kan inte enbart förklaras av osäkerheten i de indata som används rutinmässigt. Det tycks som om det i de aktuella vädersituationerna finns en eller flera faktorer som modellen inte tar hänsyn till. I stället för att testa olika komplicerade modeller för snösmältning har, i det här projektet, ett försök gjorts att angripa problemet från motsatt håll. Vi har försökt hitta en koppling mellan meteorologiska förhållanden och modellfel. Speciellt har vi tittat på temperaturens höjdberoende. Studien har genomförts i sex avrinningsområden i den svenska fjällkedjan, och med data från 1975 till 1997.

  För temperaturens höjdberoende utnyttjades data från tre näraliggande stationspar på olika höjd. I HBV-modellen antas vanligen att temperaturen avtar med 0.6°C per 100m. I verkligheten visade sig temperaturgradienten variera kraftigt, och även vid temperaturer över 0°C kunde det inträffa att temperaturen ökade med höjden. Ett svagt samband kunde skönjas mellan temperaturens dygnsvariation vid den lägsta stationen och temperaturgradienten. Däremot gav det inga generella förbättringar i simulerad avrinning att föra in en varierande temperaturgradient i HBV-modellen.

  Vid jämförelserna mellan volymfel och meteorologiska förhållanden kunde endast tendenser till samband påvisas, och då framför allt under vårflodens start. Det tycks som om HBV-modellen oftare underskattar volymen när det blåser mycket, är hög luftfuktighet och/eller molnigt väder, och att volymen oftare överskattas när det är varmt och vackert väder. Detta är i överensstämmelse med energibalansekvationen, med tillförseln av sensibelt värme vid höga vindhastigheter och latent värme vid hög luftfuktighet. Vid vackert väder är det däremot möjligt att en del av den tillgängliga energin går till avdunstning i stället för smältning.

  Resultaten visar återigen att det är svårt att hitta vägar att förbättra beräkning av snösmältning på avrinningsområdesskala. Ett viktigt skäl är osäkerheten i indata. Data från ett fåtal meteorologiska stationer på låg höjd skall extrapoleras över stora avstånd, både vertikalt och horisontellt. De fel som orsakas av detta gör det svårt att särskilja fel som orsakas av en oriktig fysikalisk beskrivning av processerna. En annan generell svårighet vid all modellutveckling är problemet med kompenserande fel. Det innebär att vissa komponenter i ursprungsmodellen oftast innehåller förenklingar eller brister som kompenseras genom justeringar i andra delar av modellen. Slutresultatet kan ofta bli bra, men det kan bli svårt att förbättra modellen eftersom en bättre beskrivning av en viss del kan ta bort denna kompenserande verkan. Därmed blir slutresultatet sämre trots att en enskild process beskrivs mer realistiskt.

 • 236.
  Johansson, Barbro
  et al.
  SMHI, Professional Services.
  Jutman, Torbjörn
  SMHI, Core Services.
  HYDROLOGICAL MAPS DEVELOPMENT OF A SYSTEM FOR CALCULATION AND PRESENTATION1986In: Nordic Hydrology, ISSN 0029-1277, E-ISSN 1996-9694, Vol. 17, no 4-5, p. 229-236Article in journal (Refereed)
 • 237.
  Johansson, Barbro
  et al.
  SMHI, Professional Services.
  Lindström, Göran
  SMHI, Research Department, Hydrology.
  Olsson, Jonas
  SMHI, Research Department, Hydrology.
  Yacoub, Tahsin
  SMHI, Core Services.
  Haase, Günther
  SMHI, Research Department, Atmospheric remote sensing.
  Jacobsson, Karin
  SMHI, Professional Services.
  Sanner, Håkan
  SMHI, Core Services.
  Översvämningsprognoser i områden med ofullständiga data: Metodutveckling och utvärdering2007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten redovisar slutresultat från projektet ”Översvämningsprognoser Utveckling av metoder för ett rikstäckande system för vattenförings- och vattenståndsprognoser”. Projektet har i huvudsak varit finansierat av Räddningsverket, numera MSB, (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap), men har även utnyttjat resultat från näraliggande projekt finansierade av Elforsk, SMHI och EU.I ett rikstäckande system måste prognoser göras för vattendrag där det saknas detaljerad information om avrinningsområdets och älvfårans egenskaper. Modeller kan inte tillämpas och verifieras på samma sätt som i områden med god datatillgång och tillgång till tidsserier med observerad vattenföring. Eftersom beräkningarna inte kan verifieras mot observationer blir det extra viktigt med bra nederbördsinformation och att kunna ge ett mått på osäkerheten i prognosen. Projektet har dels arbetat med metodutveckling, dels med en omfattande utvärdering av data och beräkningsresultat. En pilotstudie gjordes för flödet sommaren 2004 i Lagan/Ljungby. Fokus har varit på följande områden:- Utveckling och utvärdering av en metodik för att utnyttja meteorologiska och hydrologiska sannolikhetsprognoser- Utvärdering och minimering av osäkerheten i hydrologiska (vattenföring) och hydrauliska (vattenstånd) prognosmodeller.- Utveckling och utvärdering av metoder för att utnyttja radarobservationer av nederbörd.Projektet har visat att det är möjligt att göra vattenståndsprognoser med rimlig noggrannhet, utgående från data som finns tillgängliga i ett rikstäckande system. Tillgång till bra nederbördsinformation för dagarna före prognosen är viktig, speciellt i sjörika system med ett långsamt förlopp. För att kunna göra sannolikhetsprognoser räcker det inte att ta hänsyn till osäkerheten i den meteorologiska prognosen genom att direkt utnyttja meteorologiska ensembleprognoser. Spridningen i de meteorologiska nederbördsprognoserna är inte tillräcklig och osäkerheten i den hydrologiska modellen måste beaktas.De projektresultat som inom det närmaste året kommer att utnyttjas i ett rikstäckande system är de som är relaterade till hydrologisk modellering och sannolikhetsprognoser. Arbetet med att utveckla metoder för att utnyttja radarinformation i operationell skattning av arealnederbörd fortgår. Fallstudier har visat att vattenståndsprognoser kan göras med modeller baserad på översiktlig information om topografi och tvärsektioner i vattendragen. Däremot är det tidsödande att sätta upp en hydraulisk modell för en godtycklig älvsträcka. Tills vidare är det realistiskt att anta att vattenståndsprognoser främst kommer att göras i vattendrag som ingått i den översiktliga översvämningskarteringen.

 • 238.
  Johansson, Barbro
  et al.
  SMHI, Professional Services.
  Losjö, Katarina
  SMHI, Professional Services.
  Sjödin, Nils
  SMHI, Core Services.
  Chikwanha, Remigio
  Merka, Joseph
  Assessment of surface water resources in the Manyame catchment - Zimbabwe1995Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report is on the Manyame Water Resources Assessment for Development Project. The aim of the project was to establish an improved hydrological network in the catchment, a mathematical model of its hydrological regime and a hydrological forecasting system for the preparation of river and flood or  drought forecasts.

 • 239.
  Johansson, Johannes
  et al.
  SMHI, Core Services.
  Hansson, Martin
  SMHI, Core Services.
  Slutrapport 2015 för uppdraget ”Databaslagring av historiska fys/kemdata från Stockholm Vatten”: Datavärdskapet Oceanografi och Marinbiologi2016Report (Other academic)
  Abstract [en]

  SMHI (Swedish Meteorological and Hydrological Institute) withholds the hosting of Oceanographic and Marine biological data on behalf of the Swedish Agency for Marine and Water Management. During this project SMHI has handled and stored physical and chemical data to database where data originates from Stockholm Vatten AB. Data is separated into two major datasets from the periods; 1968-1981 and 1982-2012.

 • 240. Jonsson, A.
  et al.
  Andersson, Lotta
  SMHI, Core Services.
  Alkan-Olsson, J.
  Arheimer, Berit
  SMHI, Research Department, Hydrology.
  How participatory can participatory modeling be?: Degrees of influence of stakeholder and expert perspectives in six dimensions of participatory modeling2007In: Water Science and Technology, ISSN 0273-1223, E-ISSN 1996-9732, Vol. 56, no 1, p. 207-214Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The authors are involved in a project aiming at the development of a methodology for participatory modeling as a tool for public participation in water resource management. In this paper, some examples of different degrees of stakeholder influence in six key dimensions of participatory modeling are identified and discussed. Arnstein's (A ladder of citizen participation. Journal of the American Institute of Planners, 1969, 4, 216-224) critical discussion of different degrees of "real" decision-making power is taken as a point of departure to assess possible degrees of stakeholder influence. Can we as participatory modelers be sure that we are really inviting our research objects to an equal communicative relationship where local perspectives, knowledge and priorities are respected to the same extent as central and/or expert perspectives? This paper presents an approach that could be used as a tool for structured reflection to avoid unreflective tendencies towards expert knowledge dominance and low degree of stakeholders' real influence over the process.

 • 241. Joro, S
  et al.
  Dybbroe, Adam
  SMHI, Core Services.
  Nowcasting SAF-IOP Validating the AVHRR Cloud Top Temperature and Height product using weather radar data Visiting Scientist report2004Report (Other academic)
 • 242.
  Josefsson, Weine
  SMHI, Core Services.
  Long-term global radiation in Stockholm, 1922-20182019Report (Other academic)
  Abstract [en]

  In 1922 monitoring of global irradiation started in Stockholm, Sweden. Over the years SMHI has been measuring this meteorological quantity with various instruments and at different sites within Stockholm. This type of changes of instruments and sites cause minor, but important systematic changes in the measured global irradiation. Therefore, it is not recommended to directly compare the results from different periods.The report presents methods how this can be done and there is a final data set with long-term global radiation data for Stockholm. Daily and monthly final data are presented on a web-page at www.smhi.seAs a bi-product the sunshine duration was also digitized, controlled and corrected. These data can be found in Appendix 3.

 • 243.
  Josefsson, Weine
  et al.
  SMHI, Core Services.
  Ottosson Löfvenius, Mikaell
  SMHI.
  Measurements of total ozone 2006-20082009Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report summarises the quality control, quality assurance and measurements of total ozone at Norrköping and Vindeln for the period 2006-2008. Significant incidents affecting the measurements are noted. Daily data are listed and plotted.

 • 244.
  Josefsson, Weine
  et al.
  SMHI, Core Services.
  Ottosson Löfvenius, Mikaell
  SMHI.
  Total ozone from zenith radiance measurements: An empirical model approach2008Report (Other academic)
  Abstract [en]

  At Vindeln monitoring of the total ozone has been done using the Dobson spectrophotometer #30 since 1991. The fundamental observation is done by observing the direct solar radiance. However, when clouds cover the sun an observation of the zenith radiance is collected. This type of measurement is called a zenith observation and by using an empirical relation one can deduce the total ozone. Up to now an old empirical relation based on data from Boulder USA has been applied. In this report we present the development and testing of a site specific empirical relation.

 • 245.
  Josefsson, Weine
  et al.
  SMHI, Core Services.
  Ottosson Löfvenius, Mikaell
  Perrnilla, Löfvenius
  Measurements of total ozone 2012-20152016Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report summarises the quality control, quality assurance and measurements of total

  ozone at Norrköping and Vindeln for the period 2012-2015. Significant incidents affecting the

  measurements are documented. Daily data are listed and plotted.

  This work was supported by the Swedish Environmental Protection Agency.

 • 246.
  Juhlin, Bo
  SMHI, Core Services.
  15 års mätningar längs svenska kusten med kustbevakningen (1970 - 1985)1986Report (Other academic)
 • 247.
  Juhlin, Bo
  SMHI, Core Services.
  20 års mätningar längs svenska kusten med kustbevakningens fartyg (1970-1990)1992Report (Other academic)
 • 248.
  Juhlin, Bo
  SMHI, Core Services.
  Oceanografiska observationer runt svenska kusten med kustbevakningens fartyg 19871988Report (Other academic)
 • 249.
  Juhlin, Bo
  SMHI, Core Services.
  Oceanografiska observationer runt svenska kusten med kustbevakningens fartyg 19881989Report (Other academic)
 • 250.
  Juhlin, Bo
  SMHI, Core Services.
  Oceanografiska observationer runt svenska kusten med kustbevakningens fartyg 19891990Report (Other academic)
2345678 201 - 250 of 437
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
v. 2.35.7
|