Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 151 - 200 av 842
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 151.
  Brandt, Maja
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Snömätning med georadar och snötaxeringar i övre Luleälven1991Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Snömätning med flygburen georadarutrustning (i helikopter) har utförts längs fasta linjer i övre Luleälvens tillrinningsområde i april under åren 1986 till 1990. I prognosområdena Suorva, Parki och Tjaktjajaure, som domineras av kalfjäll och där nederbördsstationsnätet är mycket glest, visar de fem årens mätningar, att en uppdatering av HBV-modellens snömagasin utifrån georadarmätningarna kan förbättra prognosutfallet. För skogsområdena Porjus och Letsi, som har ett mer representativt nederbördsstationsnät och bättre prognosutfall, är det svårare att förbättra prognoserna.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 152.
  Brandt, Maja
  et al.
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Bergström, Sten
  SMHI, Forskningsavdelningen, Hydrologi.
  INTEGRATION OF FIELD DATA INTO OPERATIONAL SNOWMELT-RUNOFF MODELS1994Ingår i: Nordic Hydrology, ISSN 0029-1277, E-ISSN 1996-9694, Vol. 25, nr 1-2, s. 101-112Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Conceptual runoff models have become standard tools for operational hydrological forecasting in Scandinavia. These models are normally based on observations from the national climatological networks, but in mountainous areas the stations are few and sometimes not representative. Due to the great economic importance of good hydrological forecasts for the hydro-power industry attempts have been made to improve the model simulations by support from field observations of the snowpack. The snowpack has been mapped by several methods; airborne gamma-spectrometry, airborne georadars, satellites and by conventional snow courses. The studies cover more than ten years of work in Sweden. The conclusion is that field observations of the snow cover have a potential for improvement of the forecasts of inflow to the reservoirs in the mountainous part of the country, where the climatological data coverages is poor. This is pronounced during years with unusual snow distribution. The potential for model improvement is smaller in the climatologically more homogeneous forested lowlands, where the climatological network is denser. The costs of introduction of airborne observations into the modelling procedure are high and can only be justified in areas of great hydropower potential.

 • 153.
  Brandt, Maja
  et al.
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Bergström, Sten
  SMHI, Forskningsavdelningen, Hydrologi.
  Gardelin, Marie
  SMHI, Affärsverksamhet.
  MODELING THE EFFECTS OF CLEARCUTTING ON RUNOFF - EXAMPLES FROM CENTRAL SWEDEN1988Ingår i: Ambio, ISSN 0044-7447, E-ISSN 1654-7209, Vol. 17, nr 5, s. 307-313Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 154.
  Brandt, Maja
  et al.
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Bergström, Sten
  SMHI, Forskningsavdelningen, Hydrologi.
  Gardelin, Marie
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Lindström, Göran
  SMHI, Forskningsavdelningen, Hydrologi.
  Modellberäkning av extrem effektiv nederbörd1987Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Följande analys av vattenbalansen vid extrema situationer är ett led i Flödeskommittens arbete med att ta fram nya riktlinjer för dimensioneringsberäkningar för dammar och utskov, som inleddes våren 1985 (Ehlin, 1986). Frågan fick förnyad aktualitet i samband med höstflöden 1985 och 1986, som orsakade översvämningar och ett antal mindre dammras.De viktigaste faktorerna för beräkning av dimensionerande flöden är arealnederbörd, snösmältning, markfuktighet samt flödessituationen före flödet. En analys av extrem nederbörd har utförts (Vedin och Eriksson, 1986). För beräkning av effekten av den extrema nederbörden på flödet behöver även kombinationer av eventuell snösmältning och markfuktighetsunderskott i marken vara kända. Hur stor snösmältning kan tänkas ske i ett avrinningsområde? Kan vi räkna med att marken är helt mättad? Ett sätt att analysera detta är att med HBV-modellen ta fram extrema arealnederbörds- och snösmältningsvärden samt lägsta  markfuktighetsunderskott. I denna rapport redovisas en analys, som bygger på HBV-modellberäkningar i tjugofem avrinningsområden. Sammanlagt täcker områdena 79 000 km2 av Sveriges totala yta på449 000 km2. Den sammantagna tidsperioden för beräkningarna är475 år.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 155.
  Brandt, Maja
  et al.
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Bergström, Sten
  SMHI, Forskningsavdelningen, Hydrologi.
  Sandén, Per
  SMHI, Forskningsavdelningen, Hydrologi.
  ENVIRONMENTAL IMPACTS OF AN OLD MINE TAILINGS DEPOSIT - MODELING OF WATER-BALANCE, ALKALINITY AND PH1987Ingår i: Nordic Hydrology, ISSN 0029-1277, E-ISSN 1996-9694, Vol. 18, nr 4-5, s. 291-300Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 156.
  Brandt, Maja
  et al.
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Edler, Lars
  SMHI, Forskningsavdelningen, Oceanografi.
  Andersson, Lars
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Översvämningar längs Oder och Wisla sommaren 1997 samt effekterna i Östersjön1998Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I juli drabbades Tjeckien och Polen av mycket intensiva regnväder. Det första kom 4-9/7 och det andra inträffade 18-21/7. Över floderna Oder och Wislas avrinningsområden föll 3-4 gånger så mycket nederbörd som normalt. Utifrån vattenföringuppgifterna beräknades, att det under perioden 11/7-31/8 hade runnit ut 17 km3 från dessa floder till Östersjön. Den normala avrinningen från Oder och Wisla är under denna tidsperiod ca 6 km3, vilket innebär ett överskott på ca 11 km3• Det kan jämföras med en veckas inflöde genom Öresund, som är av storleksordningen 10 km3.

  De stora regnmängderna medförde, att stora områden översvämmades främst längs Oder och att flodvattnet förde med sig material och föroreningar längs vattendragen. De svenska hydrografiska basundersökningarna i södra Östersjön intensifierades för att undersöka flodvattnets spridning och materialtransport i södra Östersjön. Undersökningarna utfördes till största delen av SMHI, och i ett nära samarbete med Naturvårdsverket, Fiskeriverket, IVL och Kustbevakningen. Tyska och polska fartyg utförde även intensiva mätningar under den aktuella tiden.

  Flodvattnets väg ut i Östersjön prognostiserades och följdes på ett antal olika sätt. Vinduppgifter, den oceanografiska modellen HIROMB samt spridningsmodell för olja och kemikalier användes för att prognostisera vattnets väg samtidigt som översvämningsvattnet följdes med hjälp av satellitbilder och fartygsmätningar.

  Wisla rinner ut i Gdanskbukten, medan Oder rinner ut i Pommerska bukten efter att ha passerat Szczecin-lagunen. De uppmätta närsaltkoncentrationerna i bukterna var i samma storleksordning som de maximala halter som uppmätts under vårperioderna de senaste 25 åren. Det näringsrika vattnet orsakade en kraftig primärproduktion i bukterna. I slutet av juli rådde västliga vindar, som transporterade det utströmmande vattnet från Wisla och Oder österut längs den polska kusten. I början av augusti vände vinden och blev ostlig. Vädret var varmt och soligt, och vattnet transporterade långsamt västerut. Någon påverkan längre ut från kusten registrerades inte och några långtidseffekter förväntas inte heller ske.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 157.
  Brandt, Maja
  et al.
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Ehlert, Kurt
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Avrinningen från Sverige till omgivande hav1996Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Avrinningen från Sverige till omgivande hav har beräknats från 1931 och framåt dels utifrån direkta vattenföringsbestämningar i större vattendrag och dels genom uppskattningar av vattenflödet för kustområden och små avrinningsområden med hjälp av referensstationer. Uppmätta vattenföringsuppgifter finns från 86% av landarealen. Beräkningarna är lagrade som månads- och årsvärden för alla huvudvattendrag, som mynnar i havet, samt för alla kustområden mellan dessa. Beräkningar finns för 265 områden.Grundvattenflöde som ej förs ut med vattendragen har uppskattats till 0,4 promille av totala avrinningen från Sverige.I rapporten presenteras i tabeller 30-årsmedelvärden och månadsmedelvärden för de större floder vid mynningen och för större kustområden inkluderat mindre vattendrag för perioden 1931-1990. Dessutom redovisas långtidsförändringar, trender och säsongsvariationer samt tillrinningen till havet längs olika kuststräckor.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 158.
  Brandt, Maja
  et al.
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Grahn, Gun
  SMHI.
  Avdunstning och avrinningskoefficient i Sverige 1961-1990: Beräkningar med HBV-modellen1998Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Världsmeteorologiska organisationen (WMO) har fastställt att statistiska parametrar, som används för klimatbeskrivningar, skall beräknas för sk normalperioder orn 30 år, såsom 1931-1960, 1961-1990. I Sveriges Nationalatlas (SNA 1995) redovisas ett stort antal kartor för olika parametrar (nederbörd, avrinning, avdunstning, temperatur, snödjup osv) för perioden 1961-1990. Avrinningskartan i SNA togs fram med hjälp av HBV-modellen.Modellen beskriver vattnets kretslopp från nederbörd, snöackumulation till snösmältning, avdunstning, buffring i marken, grundvattenbildning och avrinning på daglig basis, vilket gör det möjligt att plocka ut mer resultat för fler parametrar än bara avrinningen både i rummet och tiden.

  I denna rapport har avdunstningen och avrinningskoefficienter i Sverige närmare studerats utifrån de körningar som gjorts för perioden 1961-1990. Diagrammen och kartorna i rapporten är av översiktlig natur och hänsyn måste tas till det vid utnyttjandet. Kartorna är inte lämpadeför detaljplanering eller vid studier av korta delperioder.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 159. Breuer, L.
  et al.
  Huisman, J. A.
  Willems, P.
  Bormann, H.
  Bronstert, A.
  Croke, B. F. W.
  Frede, H. -G
  Graeff, T.
  Hubrechts, L.
  Jakeman, A. J.
  Kite, G.
  Lanini, J.
  Leavesley, G.
  Lettenmaier, D. P.
  Lindström, Göran
  SMHI, Forskningsavdelningen, Hydrologi.
  Seibert, J.
  Sivapalan, M.
  Viney, N. R.
  Assessing the impact of land use change on hydrology by ensemble modeling (LUCHEM). I: Model intercomparison with current land use2009Ingår i: Advances in Water Resources, ISSN 0309-1708, E-ISSN 1872-9657, Vol. 32, nr 2, s. 129-146Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper introduces the project on 'Assessing the impact of land use change on hydrology by ensemble modeling (LUCHEM)' that aims at investigating the envelope of predictions on changes in hydrological fluxes due to land use change. As part of a series of four papers, this paper outlines the motivation and setup of LUCHEM, and presents a model intercomparison for the present-day simulation results. Such an intercomparison provides a valuable basis to investigate the effects of different model structures on model predictions and paves the ground for the analysis of the performance of multi-model ensembles and the reliability of the scenario predictions in companion papers. in this study, we applied a set of 10 lumped, semi-lumped and fully distributed hydrological models that have been previously used in land use change studies to the low mountainous Dill catchment. Germany. Substantial differences in model performance were observed with Nash-Sutcliffe efficiencies ranging from 0.53 to 0.92. Differences in model performance were attributed to (1) model input data, (2) model calibration and (3) the physical basis of the models. The models were applied with two sets of input data: an original and a homogenized data set. This homogenization of precipitation, temperature and leaf area index was performed to reduce the variation between the models. Homogenization improved the comparability of model simulations and resulted in a reduced average bias, although some variation in model data input remained. The effect of the physical differences between models on the long-term water balance was mainly attributed to differences in how models represent evapotranspiration. Semi-lumped and lumped conceptual models slightly outperformed the fully distributed and physically based models. This was attributed to the automatic model calibration typically used for this type of models. Overall, however, we conclude that there was no superior model if several measures of model performance are considered and that all models are suitable to participate in further multi-model ensemble set-ups and land use change scenario investigations. (C) 2008 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 • 160. Brigode, Pierre
  et al.
  Brissette, Francois
  Nicault, Antoine
  Perreault, Luc
  Kuentz, Anna
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Mathevet, Thibault
  Gailhard, Joel
  Streamflow variability over the 1881-2011 period in northern Quebec: comparison of hydrological reconstructions based on tree rings and geopotential height field reanalysis2016Ingår i: Climate of the Past, ISSN 1814-9324, E-ISSN 1814-9332, Vol. 12, nr 9, s. 1785-1804Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 161.
  Bringfelt, Björn
  SMHI.
  An evapotranspiration model using SYNOP weather observations in the Penman-Monteith equation1998Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This work was initiated in order to improve the evapotranspiration data used in the HBV model. Evapotranspiration is calculated consecutively by the Penman-Monteith equation using three-hourly SYNOP observations transformed to values of net radiation, water vapour deficit and data necessary for evaluating aerodynamical resistance and surf ace resistance. Transpiration, rainfall interception and a simple treatment of winter evaporation are included. Soil moisture is used for calculating the surface resistance and it is updated three-hourly with the soil moisture accounting routine of the HBV model regarding the contributions from rainfall and snow melt. Then soil moisture is reduced due to total evapotranspiration.

  Two main parts have been developed and are described here:1. A program for interpolation of missing SYNOP observations and2. The evapotranspiration model.Evapotranspiration is calculated for six SYNOP stations used in the HBV model. Using literature parameter values for open land and forest, the calculated transpiration, interception evaporation and snow evaporation are found to assign reasonable values. Only limited tests against measured evapotranspiration have been made, such as some comparisons with winter data from the NOPEX main site in Norunda north of Uppsala. A comparison is made with evapotranspiration data obtained from calibrations of the HBV model. The performance of the evaporation values in the HBV model remains to be tested. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 162.
  Broman, Barry
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Oceanografiska stationsnät: Svenskt Vattenarkiv1986Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Oceanografiska stationsnät. Svenskt Vattenarkiv.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 163.
  Broman, Barry
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Uppföljning av sjövärmepump i Lilla Värtan1986Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 164.
  Broman, Barry
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Hammarklint, Thomas
  Rannat, Kalev
  Soomere, Tarmo
  Valdmann, Ain
  Trends and extremes of wave fields in the north-eastern part of the Baltic Proper2006Ingår i: Oceanologia, ISSN 0078-3234, Vol. 48, s. 165-184Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The paper analyses one of the longest contemporary wave measurements in the northern Baltic Sea, performed at Almagrundet 1978-2003. This record contains the roughest instrumentally measured wave conditions (significant wave height = c. 7.8 m) in the northern Baltic Proper until December 2004. The data for the years 1979-95, the period for which the data are the most reliable, show a linear rising trend of 1.8% per annum in the average wave height. The seasonal variation in wave activity follows the variation in wind speed. The monthly mean significant wave height varies from 0.5 m in May-July to 1.3-1.4 m in December-January. No corrections have been made in the analysis to compensate for missing values, for their uneven distribution, or for ice cover.

 • 165.
  Broman, Barry
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Peterson, Carsten
  SMHI.
  Spridningsundersökningar i yttre fjärden Piteå1985Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI) får i september 1984 i uppdrag av SCA, Piteå-Munksund att undersöka utspädnings- och spridningsförhållandena för avloppsvattnet från SCAs Munksundsindustri.

  Under åren 1981 och 1982 utförs strömundersökningar i Yttre fjärden, Piteå, för att med detta som underlag kunna simulera spridningen av avloppsvattnet från Munksundsindustrin (ref nr 8).

  En ändring av utsläppets läge görs i maj 1982 och ytterligare förändringar sker senare under året genom att länsor och strömbildare läggs ut, i syfte att föra avloppsvattnet i ett samlat stråk ut i Piteälvens strömfåra. SMHI rekommenderar, med ledning av strömundersökningarna 1981-82, att en avloppsledning skall dras ut centralt i fjärden med en utsläppsnivå ovan 6 meters djup, dvs ovan språngskiktet.

  Enligt beslut av Länsstyrelsen i Norrbotten i november 1983 (bilaga 1), skall SMHI, i enlighet med Länsstyrelsens anvisningar och på uppdrag av SCA, studera utspädnings- och spridningsförhållandena med hjälp av spårämne.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 166. Browny, Nicola Jane
  et al.
  Nilsson, Johan
  Pemberton, Per
  SMHI, Forskningsavdelningen, Oceanografi.
  Arctic Ocean Freshwater Dynamics: Transient Response to Increasing River Runoff and Precipitation2019Ingår i: Journal of Geophysical Research - Oceans, ISSN 2169-9275, E-ISSN 2169-9291, Vol. 124, nr 7, s. 5205-5219Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 167. Bruen, M.
  et al.
  Krahe, P.
  Zappa, M.
  Olsson, Jonas
  SMHI, Forskningsavdelningen, Hydrologi.
  Vehvilainen, B.
  Kok, K.
  Daamen, K.
  Visualizing flood forecasting uncertainty: some current European EPS platforms-COST731 working group 32010Ingår i: Atmospheric Science Letters, ISSN 1530-261X, E-ISSN 1530-261X, Vol. 11, nr 2, s. 92-99Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Cooperation in Science and Technology (COST) funding allows European scientists to establish international links, communicate their work to colleagues, and promote international research cooperation. COST731 was established to study the propagation of uncertainty from hydrometeorological observations through meteorological and hydrological models to the final flood forecast. Our focus is on how information about uncertainty is presented to the end user and how it is used. COST731 has assembled a number of demonstrations/case studies that illustrate a variety of practical approaches and these are presented here. While there is yet no consensus on how such information is presented, many end users do find it useful. Copyright (C) 2010 Royal Meteorological Society

 • 168. Buizza, Roberto
  et al.
  Poli, Paul
  Rixen, Michel
  Alonso-Balmaseda, Magdalena
  Bosilovich, Michael G.
  Bronnimann, Stefan
  Compo, Gilbert P.
  Dee, Dick P.
  Desiato, Franco
  Doutriaux-Boucher, Marie
  Fujiwara, Masatomo
  Kaiser-Weiss, Andrea K.
  Kobayashi, Shinya
  Liu, Zhiquan
  Masina, Simona
  Mathieu, Pierre-Philippe
  Rayner, Nick
  Richter, Carolin
  Seneviratne, Sonia I.
  Simmons, Adrian J.
  Thepaut, Jean-Noel
  Auger, Jeffrey D.
  Bechtold, Michel
  Berntell, Ellen
  Dong, Bo
  Kozubek, Michal
  Sharif, Khaled
  Thomas, Christopher
  Schimanke, Semjon
  SMHI, Forskningsavdelningen, Oceanografi.
  Storto, Andrea
  Tuma, Matthias
  Valisuo, Ilona
  Vaselali, Alireza
  ADVANCING GLOBAL AND REGIONAL REANALYSES2018Ingår i: Bulletin of The American Meteorological Society - (BAMS), ISSN 0003-0007, E-ISSN 1520-0477, Vol. 99, nr 8, s. ES139-ES144Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 169. Bunse, Carina
  et al.
  Israelsson, Stina
  Baltar, Federico
  Bertos-Fortis, Mireia
  Fridolfsson, Emil
  Legrand, Catherine
  Lindehoff, Elin
  Lindh, Markus
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Martinez-Garcia, Sandra
  Pinhassi, Jarone
  High Frequency Multi-Year Variability in Baltic Sea Microbial Plankton Stocks and Activities2019Ingår i: Frontiers in Microbiology, ISSN 1664-302X, E-ISSN 1664-302X, Vol. 9, artikel-id 3296Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 170. Burchard, Hans
  et al.
  Craig, Peter D.
  Gemmrich, Johannes R.
  van Haren, Hans
  Mathieu, Pierre-Philippe
  Meier, Markus
  SMHI, Forskningsavdelningen, Oceanografi.
  Smith, W. Alex M. Nimmo
  Prandke, Hartmut
  Rippeth, Tom P.
  Skyllingstad, Eric D.
  Smyth, William D.
  Welsh, David J. S.
  Wijesekera, Hemantha W.
  Observational and numerical modeling methods for quantifying coastal ocean turbulence and mixing2008Ingår i: Progress in Oceanography, ISSN 0079-6611, E-ISSN 1873-4472, Vol. 76, nr 4, s. 399-442Artikel, forskningsöversikt (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this review paper, state-of-the-art observational and numerical modeling methods for small scale turbulence and mixing with applications to coastal oceans are presented in one context. Unresolved dynamics and remaining problems of field observations and numerical simulations are reviewed on the basis of the approach that modern process-oriented studies should be based on both observations and models. First of all, the basic dynamics of surface and bottom boundary layers as well as intermediate stratified regimes including the interaction of turbulence and internal waves are briefly discussed. Then, an overview is given on just established or recently emerging mechanical, acoustic and optical observational techniques. Microstructure shear probes although developed already in the 1970s have only recently become reliable commercial products. Specifically under surface waves turbulence measurements are difficult due to the necessary decomposition of waves and turbulence. The methods to apply Acoustic Doppler Current Profilers (ADCPs) for estimations of Reynolds stresses, turbulence kinetic energy and dissipation rates are under further development. Finally, applications of well-established turbulence resolving particle image velocimetry (PIV) to the dynamics of the bottom boundary layer are presented. As counterpart to the field methods the state-of-the-art in numerical modeling in coastal seas is presented. This includes the application of the Large Eddy Simulation (LES) method to shallow water Langmuir Circulation (LC) and to stratified flow over a topographic obstacle. Furthermore, statistical turbulence closure methods as well as empirical turbulence parameterizations and their applicability to coastal ocean turbulence and mixing are discussed. Specific problems related to the combined wave-current bottom boundary layer are discussed. Finally, two coastal modeling sensitivity studies are presented as applications, a two-dimensional study of upwelling and downwelling and a three-dimensional study for a marginal sea scenario (Baltic Sea). It is concluded that the discussed methods need further refinements specifically to account for the complex dynamics associated with the presence of surface and internal waves. (c) 2008 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 • 171.
  Carlberg, Stig
  SMHI, Forskningsavdelningen, Oceanografi.
  Conservation of marine ecological quality - a current European perspective2005Ingår i: Aquatic conservation, ISSN 1052-7613, E-ISSN 1099-0755, Vol. 15, nr 3, s. 211-214Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 172.
  Carlberg, Stig
  et al.
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Engström, Sven
  SMHI.
  Fonselius, Stig
  SMHI, Forskningsavdelningen, Oceanografi.
  Palmén, Håkan
  SMHI.
  Fyrberg, Lotta
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Yhlén, Bengt
  SMHI.
  Szaron, Jan
  SMHI.
  Program för miljökvalitetsövervakning – PMK: Utsjöprogram under 19891990Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I denna rapport beskrivs en verksamhet med miljöövervakning i de öppna havsområdena runt Sverige från Kattegatt till nordligaste delen av Bottenhavet. SMHI utför arbetet på uppdrag av Naturvårdsverket, eftersom verksamheten ingår i det nationella programmet för övervakning av miljökvalitet - PMK. Större delen av resultaten överlämnas som ett svenskt bidrag till Helsingforskommissionens program för övervakning av Östersjöns marina miljö (BMP - Baltic Monitoring Programme).

  Övervakningen utförs genom att prover insamlas under regelbundna expeditioner i Kattegatt, Öresund, Östersjön och Bottniska Viken. Fysikaliska, kemiska och biologiska parametrar bestäms i vattenprover, bottenfaunan studeras i sedimentprover och prover av fisk och musslor insamlas för bestämning av olika miljögifter.

  Arbetet utförs helt integrerat med den löpande oceanografiska verksamheten vid SMHI. Genom detta blir resultaten av SMHis eget undersökningsprogram tillgängliga för miljöövervakningen. Därför innehåller denna rapport betydligt mer information än vad PMK finansierar.

  Hösten 1988 var mild i nästan hela landet. Vintern blev mycket mild i de södra delarna av landet med måttliga mängder nederbörd. Endast i norra delen av landet föll nederbörden som snö i någon betydande mängd. Under våren och sommaren var det något varmare och torrare än normalt. Hösten var lika mild som under de två föregående åren men mestadels med lite mindre nederbörd.

  Havsisens utbredning anses vara den minsta sedan de regelbundna observationerna började.

  Temperaturen i havsvattnet blev därför högre än normalt under hela året och mest märkbart under vinter- och höstmånaderna. Temperaturerna har inom hela havsområdet legat ca 1 - 2 grader högre än långtidsmedelvärdet för perioden 1968 - 85.

  Oxygenförhållandena i Kattegatt präglades återigen av en temporär nedgång i den sydöstra delen under sensommar och tidig höst. I jämförelse med 1988 var det mindre arealer som berördes och generellt sett var de lägsta halterna inte så låga som under 1988. I Östersjön fortsatte de dåliga  oxygenförhållandena i djupvattnet under hela året. Inte heller under 1989 inträffade något betydande inflöde av oxygenrikt vatten som kunde ventilera djupbassängerna. I Bornholmsbassängen fanns svavelväte (med förgrening in i Hanöbukten) under språngskiktet nästan hela året; i den östra Gotlandsbassängen är det nu mer än 12 år sedan det senast fanns oxygen i bottenvattnet och i den östra delen av norra centralbäckenet har det funnits svavelväte hela året. I Landsortsdjupet fanns svavelväte endast under en kort tid under sensommaren.

  Närsalterna uppvisade inga ovanliga variationer under året. Under vinterperioden fanns fosfat och nitrat i ytvattnet i normala halter och i samband med produktionsperioden under våren gick halterna ned till knappt mätbara nivåer. Generellt sett är det en ökande trend av fosfat och nitrat i Kattegatts och Östersjöns ytvatten, medan silikathalterna i Östersjön visar en vikande trend.

  Analyserna av petroleumkolväten visar att halterna under 1989 i stort sett legat stabilt på samma halter som under de närmast föregående åren, vilket tyder på att belastningen med oljeföroreningar inte genomgått några påtagliga förändringar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 173.
  Carlberg, Stig
  et al.
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Engström, Sven
  SMHI.
  Fonselius, Stig
  SMHI, Forskningsavdelningen, Oceanografi.
  Palmén, Håkan
  SMHI.
  Thelén, Eva-Gun
  SMHI.
  Fyrberg, Lotta
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Program för miljökvalitetsövervakning – PMK: Utsjöprogram under 19861987Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Rapporten beskriver en utsjöverksamhet, som bedrivs inom Naturvårdsverkets program för övervakning av miljökvalitet PHK. Verksamheten är samtidigt större delen av det svenska bidraget till Helsingforskommissionens samordnade program för monitoring av den marina miljön i Östersjön. Åtagandet innebär att SHHI, genom sitt oceanografiska laboratorium i Göteborg, genomför fysikaliska och kemiska observationer och analyser på ett omfattande stationsnät (se figur 1) under två expeditioner i Östersjön med Bottniska Viken, tre expeditioner i Kattegatt och tre (från och med budgetåret 1986/87 fem) expeditioner i Öresund. Vid dessa expeditioner görs också bestämningar av potentiell primärproduktion och prover insamlas för bestämning av växt- och djurplankton. En gång per år görs undersökning av bottenfauna (meiofauna). Dessutom insamlas fisk och musslorfrån sju lokaler för analys av miljögifter. Fisk- och musselproven prepareras vid Naturhistoriska Riksmuseet. Dessa prov, liksom planktonproverna, analyseras av olika enheter inom Naturvårdsverket.

  Åtagandet för PHK utförs helt integrerat med SHHI's reguljära oceanografiska verksamhet vid laboratoriet. Detta innebär bl.a. att SHHI inom samma havsområde genomför flera reguljära expeditioner, som är relevanta för PHK. Till mycket stor del ingår även dessa resultat i den utvärdering som redovisas.

  Den oceanografiska situationen i Kattegatt visar ingen större skillnad jämfört med tidigare år. Detta innebär att det även under hösten 1986 har varit ett syreminimum i södra Kattegatts bottenvatten. Den mest intensiva fasen var i mitten av oktober. Då uppmättes ovanligt låga syrgasvärden under den specialkartering som SHHI utförde i sydöstra Kattegatt.

  I Östersjön är läget oförändrat jämfört med 1985. Söder om Skåne, samt mellan Gotland och fastlandet har svavelväte förekommit i djuphålornas bottenvatten endast under första halvan av 1986; i övrigt har det funnits syre där, men i låga halter. I djuphålan öster om Gotland har svavelväte funnits under hela året. Det har med andra ord inte skett någon omsättning av vattnet i Gotlandsdjupet på nio år! Endast mindre inströmningar har förekommit, men inget riktigt utbyte. Det inflöde av högsalint vatten, som inträffade i november- december 1986, var så litet att det inte kommer att ha någon avgörande effekt när det når fram till Gotlandsdjupet.

  Både i Kattegatt och södra Östersjön inträffade en ovanligt tidig avkylning av ytvattnet i september. Undertemperaturen var minst 2 grader på alla stationer jämfört med ett medelvärde för perioden 1968 - 1985.

  En preliminär bedömning av analyserna av petroleumkolväte (oljeföroreningar) visar att halterna i norra Östersjön och i Bottniska Viken kan vara i tilltagande igen. Fortsatta undersökningar får visa om detta är en signifikant trend, eller om det är en tillfälighet.

  Resultaten av klorofyllanalyser och potentiell primärproduktion visar inga onormala förhållanden.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 174.
  Carlberg, Stig
  et al.
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Engström, Sven
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Fonselius, Stig
  SMHI, Forskningsavdelningen, Oceanografi.
  Palmén, Håkan
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Thelén, Eva-Gun
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Fyrberg, Lotta
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Zagradkin, Danuta
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Program för miljökvalitetsövervakning – PMK: Utsjöprogram under 19871988Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The report describes the activities and results from 1987 within the open sea programme of the national Swedish monitoring programme, PMK. The open sea programme also forms the major part of the Swedish contribution to the Baltic Monitoring Programme of the Helsinki Commission. Two regular oceanographic cruises were carried out to the Baltic, two plus one supplementary cruises to the Gulf of Bothnia, three in the Kattegat and five in the Sound. Several other cruises of relevance to PMK were also carried out. Standard oceanographic parameters including nutrients were analysed and various biological samples were taken including fish and mussel samples for analysis of harmful substances. From spring to autumn a negative temperature anomaly of 2-4°C was observed in the Kattegat and the Baltic. As in previous years the southern parts of the Kattegat showed very low oxygen values during a short period in the autumn, but the recovery was quick. Following the spring bloom the nutrient reservoir of the Baltic surface water was depleted to about 40 m until the early autumn. In the Gotland Deep the hydrogen sulphide has now resided for 10 continuous years in the deep water. During the last half of 1987 hydrogen sulphide appeared in the Bornholm Deep, extending into the Hanö Bight. Sulphide was present in the Landsort Deep for a short period.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 175.
  Carlberg, Stig
  et al.
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Engström, Sven
  SMHI.
  Fonselius, Stig
  SMHI, Forskningsavdelningen, Oceanografi.
  Palmén, Håkan
  SMHI.
  Thelén, Eva-Gun
  SMHI.
  Fyrberg, Lotta
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Zagradkin, Danuta
  SMHI.
  Juhlin, Bo
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Szaron, Jan
  SMHI.
  Program för miljökvalitetsövervakning – PMK: Utsjöprogram under 19881989Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Rapporten beskriver en utsjöverksamhet, som bedrivs inom Naturvårdsverkets program för övervakning av miljökvalitet - PMK - och som samtidigt utgör ett svenskt bidrag till Helsingforskommissionens samordnade program för övervakning av den marina miljön i Östersjön. Verksamheten innefattar provtagning och analys av fysikaliska, kemiska och vissa biologiska parametrar vid upprepade expeditioner i Kattegatt, Öresund, Östersjön och Bottniska Viken. Dessutom insamlas prover på fisk och mussla för senare analys hos Naturvårdsverket av olika miljögifter.Åtagandet för PMK bedrivs helt integrerat med SMHis ordinarie oceanografiska verksamhet. Genom detta tillförs monitoringprogrammet i praktiken resultat från de övriga expeditioner, som SMHI gör i samma havsområden. Detta är ett viktigt komplement för PMK. Efter en varm och regnig höst 1987 fortsatte även vintern 1988 att vara mild och nederbördsrik. I vissa delar av västra Götaland var nederbördsmängderna två till tre gånger större än normalt. I södra delarna av landet låg marken ofrusen i stort sett hela vintern. Detta medförde att en stora mängder näringsämnen lakades ur jorden och fördes med bäckar och floder uti havet.Havsvattnet kyldes inte ned till normal vintertemperatur och när vårsolen sedan började värma ytvattnet fanns förutsättningarna för en mycket riklig och tidig produktion av växtplankton. Hela våren och försommaren kännetecknades av soligt och varmt väder med mestadels svaga vindar. Havsvattnet värmdes upp till ovanligt hög temperatur.Som exempel kan nämnas att 6 dist.min. väster om Väderöarna uppmättes  21.8 °C den 27 juni och vid Gävle 19 °C samma dag.Sommaren blev sedan i stort sett normal och havsvattnet fortsatte att vara varmt. I november var temperaturen i Skagerrak högre än normalt, medan den i övriga havsområden var i stort sett normal och i nordvästra delen av Östersjön någon grad under det normala.Produktionen av växtplankton fortsatte långt in på hösten. Så sent som i slutet av november observerades mycket riklig förekomst av plankton i Östersjön och Kattegatt.Något betydande inflöde av friskt vatten från Skagerrak/Kattegatt till Östersjön har inte heller skett under senaste år. Under september 1988 kom dock ett mindre inflöde. I Bornholmsbassängen innehöll bottenvattnet svavelväte under större delen av året. Under sommarhalvåret sträckte sig svavelvätet även in i Hanöbuktens djupvatten. I november hade förhållandena förbättrats något och svavelvätets utbredning där hade minskat. Koncentrationen av svavelväte i Gotlandsdjupets djupvatten ökar och är nu högre än någon gång tidigare. Det är nu över 11 år sedan djupvattnet i den bassängen senast innehöll syre. I det norra centralbäckenet har det funnits svavelväte sedan våren, men djupvattnet i Landsortsdjupet har hela tiden innehållit syre även om halterna har varit mycket låga.Kattegatt drabbades även under 1988 av en kort period under september - oktober då djupvattnets syrehalter sjönk kraftigt, framför allt i den sydöstra delen. De halter som uppmättes var ovanligt låga och utbredningen var ovanligt stor beträffande de områden där halterna under skred 2 ml/I.Förhållandena i våra nordligaste vatten, Bottenhavet och Bottenviken, har varit helt normala under hela året frånsett den något förhöjda yttemperaturen under försommaren.Den stora tillförseln av närsalter från land gav i Kattegatts och Skagerraks vatten inga höga halter, som kunde upptäckas med den mätfrekvens som moni toringprogrammet har. Vårens planktonblomningar förbrukade det mesta av närsalterna och endast på några kustnära stationer kunde något förhöjda halter uppmätas i januari - februari. Vintervärdena av fosfat fortsätter att öka något i Östersjöns ytvatten, men under produktionsperioden minskar både fosfat och nitrat till mycket låga värden. Analyserna av petroleumkolväten i vattnet visar att halterna inom de olika havsområdena ligger ganska stabilt på ungefär samma halter som under 1987.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 176.
  Carlberg, Stig
  et al.
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Engström, Sven
  SMHI.
  Fonselius, Stig
  SMHI, Forskningsavdelningen, Oceanografi.
  Palmén, Håkan
  SMHI.
  Thelén, Eva-Gun
  SMHI.
  Thorstenson, Bodil
  SMHI.
  Program för miljökvalitetsövervakning – PMK: UtsjöprogrammetRapport från verksamheten under 19851986Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This report describes the activities and results from 1985 within the open sea programme of the national Swedish monitoring programme. The open sea programme also forms major part of the Swedish contribution to the Baltic Monitoring Programme of the Helsinki Commission. Two regular oceanographic cruises were carried out in the Baltic and the Gulf of Bothnia and three in the Kattegat. Standard oceanographic parameters including nutrients were analysed and various biological samples were taken including fish and mussel samples for analysis of harmful substances. The oceanographic conditions in the Kattegat area were normal, whereas in the Eastern Baltic bad oxygen conditions with hydrogen sulphide prevailed in the bottom water for the eighth year. In the southern Baltic and west of Gotland hydrogen sulphide was found in the bottom water only during the second half of the year. The winter concentrations of phosphate in the surface layer are still increasing east of Gotland as showed earlier. A preliminary evaluation of the petroleum hydrocarbon analyses shows that the concentrations may be decreasing as compared to during the 70-ies .

 • 177.
  Carlsson, Bengt
  SMHI, Forskningsavdelningen, Hydrologi.
  Alkalinitets- och pH-förändringar i Ume-älven orsakade av minimitappning1993Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Med beräknat idrifttagande 1994 bygger Vattenfall f n en kraftstation vid Klippen i Umeälven söder om Överurnan. I samband med idrifttagandet kommer vattenföringen på en knappt 10 km lång älvsträcka mellan Umeälvens utlopp ur Överurnan och Klippen att minskas. Ingreppet kommer att medföra en minskning av alkalinitet och pH-värdena på älvsträckan ifråga. För att i möjligaste mån lindra konsekvenserna har en minimitappning på 2,0 m3/s från 1 juni till 15 september och 0,5 m3 /s under resten av året, föreslagits. Modellsimuleringar av pH och alk:alinitet har skett för tiden 1984-91. Resultaten visar att alk:aliniteten minskar från årslägsta värden på 0,05 - 0,06 mekv/1 till 0,02 - 0,03 mekv/1, vilket motsvarar en sänkning av pH från 6,6 - 6,7 till 6,2 - 6,3.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 178.
  Carlsson, Bengt
  SMHI, Forskningsavdelningen, Hydrologi.
  Hydrokemiska data från de svenska fältforskningsområdena1985Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  En viktig uppgift för SMHI är att övervaka och fortlöpande geupplysningar om hydrologiska data i Sverige. I och med övertagandet1979 av ansvaret för de av NFR upprättade FältForsknings~mrådena (FFO) har även hydrokemin kommit att utgöra ennaturlig del av SMHis verksamhetsområde.Denna rapport utgör en första publicering av de hydrokemiskadata med korresponderande vattenföringsdata, som idag, 1985,finns på SMHI i FFO-arkivet. Materialet presenteras här iform av tidsdiagram samt en tabell över de analyserade variablernasmedelvärden. Ytterligare en del äldre material frånIHD-områden finns fortfarande utspritt på andra institutionermen skall så småningom läggas in i FFO-arkivet. Rapporteninnehåller också en kortfattad beskrivning av varje område.Inga försök till utvärdering har gjorts. Dock har observeratsen viss skillnad i haltnivå för bl a Cl och N0 2 från IHDperioden1965-75 (analyserade av MISU) jämfört med perioden1979-84 (analyserade av SMHI). Orsaken skall utredas. Avsiktenär att på ett överskådligt sätt redovisa vilka data, somfinns tillgängliga för forskningsändamål.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 179.
  Carlsson, Bengt
  SMHI, Forskningsavdelningen, Hydrologi.
  Some facts about the Torne and Kalix River Basins. A contribution to the NEWBALTIC II workshop in Abisko June 19991999Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The Torne and Kalix rivers rise in the uppermost north west part of Sweden and their basins are situated between approximately 65°50N and 69°N as shown in Figure 1. The size basin of the two river basins is about 58 000 km2 of which 14 500 km2 (25%) is situated in Finland and 350 km 2 (0.6%) in Norway. The remaining, 43 150km2, makes up 9.7% of the area of Sweden. Data presented in this paper originate from Swedish measurements. Finnish data of snow and evaporation from the east of the Torne River basin can be find in the FinnishHydrological Yearbook (1994), which also includes some statistics for the period 1961-90.

  The density of population is very low, about three people per square kilometre. People are mostly living in the river valleys near the coast, the towns of Haparanda, Torneo and Kalix, or in ore-mining centres like Kiruna.

  Most of the basin can be characterised as a flat forest and mire area. The mountains in the north west part compose only 7-8 % of the total drainage basin. The runoff regime is thus characterised by a flow maximum produced by the snowmelt in the forest and swamp region. The mountains are very old. They were formed during the paleozoic era 300 000 000 years ago. As can be seen in Figure 3 at least 1/3 of the basin area is situated below 200masl andalso about 1/3 above the 500m elevation line.

  Topography is further described in Figure 3.

  As can be seen from Table I, the Torne River is number two and the Kalix River number 10 in drainage area order of the Swedish rivers. Due to dominating south-west winds and orographic effects, the Abisko region has a proportionately low precipitation. The specific runoff of the Torne River is thus lower then other Swedish rivers in this part of Sweden.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 180.
  Carlsson, Bengt
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Hydrologi.
  Bergström, Sten
  SMHI, Forskningsavdelningen, Hydrologi.
  The TELFLOOD project: Rainfall – Runoff Modelling and forecasting1998Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The aim of the TELFLOOD project is to improve methods for hydrological forecasting in steep

  catchments. The hydrological modelling task of SMHI has been to improve the HBV model and to

  develop and test routines for model updating and forecasting.

  A new response routine, based on the variable contributing area concept, has been developed and

  proved to be successful in several experimental basins in Sweden, Italy and Ireland

  . The technique

  uses the contributing area in a way that is consistent with the procedure for soil moisture accounting

  and does not require further free parameters. Model improvements are significant to the standard

  HBV-96 version, in particular as concems minor floods after dry periods.

  A new updating routine, based on state corrections of the storages of the HBV model, was

  developed and tested. For some events it proved to be more efficient than the standard method

  based on input corrections.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 181.
  Carlsson, Bengt
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Hydrologi.
  Lindström, Göran
  SMHI, Forskningsavdelningen, Hydrologi.
  HBV-modellen och flödesprognoser2001Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]
  • Olika uppdateringsmetoder för HBV-modellen har utvecklats och jämförts. Metoderna har utvärderats i simuleringsexperiment där modellkörningar med observerade data användes som meteorologisk prognos. De olika uppdateringsmetoder som testats är dels autoregressiva, dvs de bygger på en korrektion av uppmätt fel före prognosens början, dels sådana som bygger på en uppdatering av indata dvs nederbörd och temperatur och slutligen sådana där modellens tillståndsvariabler uppdateras. Resultaten visar att alla metoderna medför en förbättrad avrinningsprognos. Ingen av metoderna kan dock sägas vara den bästa vid alla tillfällen. AR-metoden gav bäst resultat vid högsta flöden, t ex i samband med snösmältning, medan uppdatering av modellens tillstånd gav något bättre resultat vid regnflöden. Om en modell skall användas för prognoser i samband med höga flöden är det viktigt att man redan vid kalibreringen tar hänsyn till detta och kalibrerar med hänsyn till just toppflöden, som annars systematiskt kommer att underskattas.
  • Effekten av en uppdatering avklingar jämförelsevis snabbt. Vid långtidsprognoser är det troligt att en kombination av nu testade metoder och uppdatering av t ex snömagasin och de faktorer som speciellt påverkar snösmältningen, dvs. temperatur och kanske t o m modellens graddagfaktor, skulle ge en bättre prognos.
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 182.
  Carlsson, Bengt
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Hydrologi.
  Sanner, Håkan
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Influence of river regulation on runoff to the Gulf of Bothnia: Gulf of Bothnia Year 19911994Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 183.
  Carlsson, Bengt
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Hydrologi.
  Sanner, Håkan
  SMHI.
  Modelling influence of river regulation on runoff to the Gulf of Bothnia1996Ingår i: Nordic Hydrology, ISSN 0029-1277, E-ISSN 1996-9694, Vol. 27, nr 5, s. 337-350Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Runoff from a land area of approximately 490,000 km(2) enters the Gulf of Bothnia. This runoff is of essential importance for the flushing of the Gulf. a change in the volume of runoff effects the residence time. There are many natural as well as man made changes in the runoff, both in the form of long-term changes over many years and those occurring within one year. The most significant man made changes come from hydropower regulation. This report describes the effect on runoff from the development of the hydropower plants in Sweden and Finland by means of comparing recorded regulated runoff and simulated natural runoff. A recent time period, 1980-91, and a time period before regulation, 1925-36, were simulated. The monthly magnitudes of the redistributed flows were found to be on average 1,700 m(3)/s. The maximum redistributed monthly flow in May - June reached 5,000-6,000 m(3)/s.

 • 184.
  Carlund, Thomas
  et al.
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Håkansson, Bertil
  SMHI, Forskningsavdelningen, Oceanografi.
  Land, P
  Aerosol optical depth over the Baltic Sea derived from AERONET and SeaWiFS measurements2005Ingår i: International Journal of Remote Sensing, ISSN 0143-1161, E-ISSN 1366-5901, Vol. 26, nr 2, s. 233-245Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Three years of data on aerosol optical depth (tau(a)) from the Aerosol Robotic Network (AERONET) station on the island of Gotland in the Baltic Sea have been analysed and compared with Sea-viewing Wide Field of view Sensor (SeaWiFS) data. Normally, the atmosphere over Gotland could be considered as clear, with a daily median value Of tau(a) at 500 nm of about 0.08. The median value of Angstrom's wavelength exponent (alpha) for wavelengths between 440 nm and 870 nm was 1.37, indicating that the dominant aerosol is more of a continental than of a pure maritime type. SeaWiFS GAC level 2 data on tau(a) and alpha were compared to data from the ground-based AERONET station. For the 37 cases of simultaneous satellite and ground-based measurements under cloud-free skies it was found that, on average, the value of tau(a)(865 nm) from SeaWiFS was about 0.02 higher than tau(a)(870 nm) from the AERONET station. At the same time approximate tau(a)(440 nm) from SeaWiFS was about 0.03 lower than tau(a)(440 nm) of AERONET. alpha(510, 865) from SeaWiFS was, on average, 1.2 lower than alpha(500, 870) from the AERONET measurements. These results cannot explain the very frequent occurences of negative values of normalized water-leaving radiance at 412 nm and 443 nm in the SeaWiFS reprocessing #3 data.

 • 185. Carstensen, Jacob
  et al.
  Conley, Daniel J.
  Almroth-Rosell, Elin
  SMHI, Forskningsavdelningen, Oceanografi.
  Asmala, Eero
  Bonsdorff, Erik
  Fleming-Lehtinen, Vivi
  Gustafsson, Bo G.
  Gustafsson, Camilla
  Heiskanen, Anna-Stiina
  Janas, Urzsula
  Norkko, Alf
  Slomp, Caroline
  Villnaes, Anna
  Voss, Maren
  Zilius, Mindaugas
  Factors regulating the coastal nutrient filter in the Baltic Sea2019Ingår i: Ambio, ISSN 0044-7447, E-ISSN 1654-7209Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 186. Casini, Michele
  et al.
  Kall, Filip
  Hansson, Martin
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Plikshs, Maris
  Baranova, Tatjana
  Karlsson, Olle
  Lundstrom, Karl
  Neuenfeldt, Stefan
  Gardmark, Anna
  Hjelm, Joakim
  Hypoxic areas, density-dependence and food limitation drive the body condition of a heavily exploited marine fish predator2016Ingår i: Royal Society Open Science, E-ISSN 2054-5703, Vol. 3, nr 10, artikel-id 160416Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 187. Casini, Michele
  et al.
  Tian, Huidong
  Hansson, Martin
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Grygiel, Wlodzimierz
  Strods, Guntars
  Statkus, Romas
  Sepp, Elor
  Groehsler, Tomas
  Orio, Alessandro
  Larson, Niklas
  Spatio-temporal dynamics and behavioural ecology of a "demersal" fish population as detected using research survey pelagic trawl catches: the Eastern Baltic Sea cod (Gadus morhua)2019Ingår i: ICES Journal of Marine Science, ISSN 1054-3139, E-ISSN 1095-9289, Vol. 76, nr 6, s. 1591-1600Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 188. Casini, Michele
  et al.
  Tian, Huidong
  Hansson, Martin
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Grygiel, Wlodzimierz
  Strods, Guntars
  Statkus, Romas
  Sepp, Elor
  Groehsler, Tomas
  Orio, Alessandro
  Larson, Niklas
  Spatio-temporal dynamics and behavioural ecology of a "demersal" fish population as detected using research survey pelagic trawl catches: the Eastern Baltic Sea cod (Gadus morhua) (vol 76, pg 1591, 2019)2019Ingår i: ICES Journal of Marine Science, ISSN 1054-3139, E-ISSN 1095-9289, Vol. 76, nr 6, s. 1931-1931Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 189. Cederwall, K
  et al.
  Brandt, Maja
  SMHI, Forskningsavdelningen, Hydrologi.
  Workshop 6 (synthesis): linking between flood risks and land use changes2002Ingår i: Water Science and Technology, ISSN 0273-1223, E-ISSN 1996-9732, Vol. 45, nr 8, s. 181-182Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Land use changes, such as deforestation, are increasing the world's vulnerability to flooding. Detailed knowledge of the local situation is essential for risk assessment and design of effective flood prevention measures and governs the infrastructure and engineering measures implemented. However extreme floods in large catchments can overwhelm both natural capacity and constructed flood management measures.

 • 190. Ceola, S.
  et al.
  Arheimer, Berit
  SMHI, Forskningsavdelningen, Hydrologi.
  Baratti, E.
  Bloeschl, G.
  Capell, Réne
  SMHI, Forskningsavdelningen, Hydrologi.
  Castellarin, A.
  Freer, J.
  Han, D.
  Hrachowitz, M.
  Hundecha, Yeshewatesfa
  SMHI, Forskningsavdelningen, Hydrologi.
  Hutton, C.
  Lindström, Göran
  SMHI, Forskningsavdelningen, Hydrologi.
  Montanari, A.
  Nijzink, R.
  Parajka, J.
  Toth, E.
  Viglione, A.
  Wagener, T.
  Virtual laboratories: new opportunities for collaborative water science2015Ingår i: Hydrology and Earth System Sciences, ISSN 1027-5606, E-ISSN 1607-7938, Vol. 19, nr 4, s. 2101-2117Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Reproducibility and repeatability of experiments are the fundamental prerequisites that allow researchers to validate results and share hydrological knowledge, experience and expertise in the light of global water management problems. Virtual laboratories offer new opportunities to enable these prerequisites since they allow experimenters to share data, tools and pre-defined experimental procedures (i.e. protocols). Here we present the outcomes of a first collaborative numerical experiment undertaken by five different international research groups in a virtual laboratory to address the key issues of reproducibility and repeatability. Moving from the definition of accurate and detailed experimental protocols, a rainfall-runoff model was independently applied to 15 European catchments by the research groups and model results were collectively examined through a web-based discussion. We found that a detailed modelling protocol was crucial to ensure the comparability and reproducibility of the proposed experiment across groups. Our results suggest that sharing comprehensive and precise protocols and running the experiments within a controlled environment (e.g. virtual laboratory) is as fundamental as sharing data and tools for ensuring experiment repeatability and reproducibility across the broad scientific community and thus advancing hydrology in a more coherent way.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 191. Conley, Daniel J.
  et al.
  Bjorck, Svante
  Bonsdorff, Erik
  Carstensen, Jacob
  Destouni, Georgia
  Gustafsson, Bo G.
  Hietanen, Susanna
  Kortekaas, Marloes
  Kuosa, Harri
  Meier, Markus
  SMHI, Forskningsavdelningen, Oceanografi.
  Mueller-Karulis, Baerbel
  Nordberg, Kjell
  Norkko, Alf
  Nuernberg, Gertrud
  Pitkanen, Heikki
  Rabalais, Nancy N.
  Rosenberg, Rutger
  Savchuk, Oleg P.
  Slomp, Caroline P.
  Voss, Maren
  Wulff, Fredrik
  Zillen, Lovisa
  Hypoxia-Related Processes in the Baltic Sea2009Ingår i: Environmental Science and Technology, ISSN 0013-936X, E-ISSN 1520-5851, Vol. 43, nr 10, s. 3412-3420Artikel, forskningsöversikt (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Hypoxia, a growing worldwide problem, has been intermittently present in the modern Baltic Sea since its formation ca. 8000 cal. yr BP. However, both the spatial extent and intensity of hypoxia have increased with anthropogenic eutrophication due to nutrient inputs. Physical processes, which control stratification and the renewal of oxygen in bottom waters, are important constraints on the formation and maintenance of hypoxia. Climate controlled inflows of saline water from the North Sea through the Danish Straits is a critical controlling factor governing the spatial extent and duration of hypoxia. Hypoxia regulates the biogeochemical cycles of both phosphorus (P) and nitrogen (N) in the water column and sediments. Significant amounts of P are currently released from sediments, an order of magnitude larger than anthropogenic inputs. The Baltic Sea is unique for coastal marine ecosystems experiencing N losses in hypoxic waters below the halocline. Although benthic communities in the Baltic Sea are naturally constrained by salinity gradients, hypoxia has resulted in habitat loss over vast areas and the elimination of benthic fauna, and has severely disrupted benthic food webs. Nutrient load reductions are needed to reduce the extent, severity, and effects of hypoxia.

 • 192. Conley, Daniel J.
  et al.
  Carstensen, Jacob
  Aigars, Juris
  Axe, Philip
  SMHI, Forskningsavdelningen, Oceanografi.
  Bonsdorff, Erik
  Eremina, Tatjana
  Haahti, Britt-Marie
  Humborg, Christoph
  Jonsson, Per
  Kotta, Jonne
  Lannegren, Christer
  Larsson, Ulf
  Maximov, Alexey
  Medina, Miguel Rodriguez
  Lysiak-Pastuszak, Elzbieta
  Remeikaite-Nikiene, Nijole
  Walve, Jakob
  Wilhelms, Sunhild
  Zillen, Lovisa
  Hypoxia Is Increasing in the Coastal Zone of the Baltic Sea2011Ingår i: Environmental Science and Technology, ISSN 0013-936X, E-ISSN 1520-5851, Vol. 45, nr 16, s. 6777-6783Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Hypoxia is a well-described phenomenon in the offshore waters of the Baltic Sea with both the spatial extent and intensity of hypoxia known to have increased due to anthropogenic eutrophication, however, an unknown amount of hypoxia is present in the coastal zone. Here we report on the widespread unprecedented occurrence of hypoxia across the coastal zone of the Baltic Sea. We have identified 115 sites that have experienced hypoxia during the period 1955-2009 increasing the global total to ca. 500 sites, with the Baltic Sea coastal zone containing over 20% of all known sites worldwide. Most sites experienced episodic hypoxia, which is a precursor to development of seasonal hypoxia. The Baltic Sea coastal zone displays an alarming trend with hypoxia steadily increasing with time since the 1950s effecting nutrient biogeochemical processes, ecosystem services, and coastal habitat.

 • 193.
  Crochemore, Louise
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Hydrologi.
  Isberg, Kristina
  SMHI, Forskningsavdelningen, Hydrologi.
  Pimentel, Rafael
  SMHI, Forskningsavdelningen, Hydrologi.
  Pineda, L.
  SMHI.
  Hasan, Abdulghani
  SMHI, Forskningsavdelningen, Hydrologi.
  Arheimer, Berit
  SMHI, Forskningsavdelningen, Hydrologi.
  Lessons learnt from checking the quality of openly accessible river flow data worldwide2019Ingår i: Hydrological Sciences Journal, ISSN 0262-6667, E-ISSN 2150-3435, nr 64Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 194.
  Crochemore, Louise
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Hydrologi.
  Ramos, Maria-Helena
  Pappenberger, Florian
  Bias correcting precipitation forecasts to improve the skill of seasonal streamflow forecasts2016Ingår i: Hydrology and Earth System Sciences, ISSN 1027-5606, E-ISSN 1607-7938, Vol. 20, nr 9, s. 3601-3618Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 195.
  Crochemore, Louise
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Hydrologi.
  Ramos, Maria-Helena
  Pappenberger, Florian
  Perrin, Charles
  Seasonal streamflow forecasting by conditioning climatology with precipitation indices2017Ingår i: Hydrology and Earth System Sciences, ISSN 1027-5606, E-ISSN 1607-7938, Vol. 21, nr 3, s. 1573-1591Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 196. Cudennec, C.
  et al.
  Lins, H.
  Uhlenbrook, S.
  Arheimer, Berit
  SMHI, Forskningsavdelningen, Hydrologi.
  Editorial - Towards FAIR and SQUARE hydrological data2020Ingår i: Hydrological Sciences Journal, ISSN 0262-6667, E-ISSN 2150-3435, Vol. 65, nr 5, s. 681-682Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 197. Dahl, M
  et al.
  Pers, Charlotta
  SMHI, Forskningsavdelningen, Hydrologi.
  Comparison of four models simulating phosphorus dynamics in Lake Vanern, Sweden2004Ingår i: Hydrology and Earth System Sciences, ISSN 1027-5606, E-ISSN 1607-7938, Vol. 8, nr 6, s. 1153-1163Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper compares four water quality models applied to Lake Vanern, Sweden. The comparison is focused on phosphorus, the primary limiting nutrient in Lake Vanern. Two of the models, FYRISA and HBV-NP, are simple and were developed as parts of catchment models. Two other models, called LEEDS and MOM are more comprehensive lake models. The models were calibrated using data from the period 1985-1992 and validated using data from the period 1993-2000. The fit to calibration data is similar for the FYRISA, HBV-NP, and LEEDS models, and slightly worse for the BIOLA model. All models fit the validation data almost as well as the calibration data. The models behaviour was tested in two representative scenarios. An increase of emissions by 40% from a pulp and paper mill has a negligible effect on the water quality, while a decrease in phosphorus load by 14% (accomplished by better waste-water treatment in rural households) gives a considerable decrease in phosphorus concentration in the lake. Still, the results of the scenarios vary between the models.

 • 198. Dahlke, Helen E.
  et al.
  Behrens, Thorsten
  Seibert, Jan
  Andersson, Lotta
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Test of statistical means for the extrapolation of soil depth point information using overlays of spatial environmental data and bootstrapping techniques2009Ingår i: Hydrological Processes, ISSN 0885-6087, E-ISSN 1099-1085, Vol. 23, nr 21, s. 3017-3029Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Hydrological modelling depends highly on the accuracy and uncertainty of model input parameters such as soil properties. Since most of these data are field Surveyed, geostatistical techniques Such as kriging, classification and regression trees or more sophisticated soil-landscape models need to be applied to interpolate point information to the area. Most of the existing interpolation techniques require a random or regular distribution of points Within the study area but are not adequate to satisfactorily interpolate soil catena or transect data. The soil landscape model presented in this study is predicting soil information from transect or catena point data using a statistical mean (arithmetic, geometric and harmonic mean) to calculate the soil information based on class means of merged spatial explanatory variables. A data set of 226 soil depth measurements covering a range of 0-6.5 m was used to test the model. The point data were sampled along four transects in the Stubbetorp catchment, SE-Sweden. We overlaid a geomorphology map (8 classes) with digital elevation model-derived topographic index maps (2-9 classes) to estimate the range of error the model produces with changing sample size and input maps. The accuracy of the soil depth predictions was estimated with the root mean square error (RMSE) based oil a testing and training data set. RMSE ranged generally between 0.73 and 0.83 m +/- 0.013 m depending on the amount of classes the merged layers had, but were smallest for a map combination with a low number of classes predicted with the harmonic mean (RMSE = 0.46 m). The results show that the prediction accuracy of this method depends oil the number of point values in the sample, the value range of the measured attribute and the initial correlations between point values and explanatory variables, but suggests that the model approach is in general scale invariant. Copyright (C) 2009 John Wiley & Sons, Ltd.

 • 199.
  Danelsson, Håkan
  et al.
  SMHI.
  Lindkvist, Torbjörn
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Sjökarte- och sjöuppgifter: Register 19871987Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Vid upprättandet av sjöregistret utgick SMHI från den aktuella topografiska kartan och tog i grundversionen med alla blå ytor större än 0.01 kmdvs 1 ha (1 ha= 100x100 m). Detta innebär att även tjärnar, gölar, vissa dammar mm är medtagna i sjöregistret. Det kan också innebära att vissa vattenytor idag är helt igenvuxna och egentligen bör betecknas som våtmark. En annan oklar gränsdragning är övergången mellan sjö och vattendrag som sammanhänger med inlopps- och utloppssektioner samt genomströmning.Många svenska sjöar är reglerade och i flera fall består nuvarande regleringsmagasin av flera sjöar. Dessa magasin är medtagna i sjöregistret.Sjösänkningsföretagen under 1800-talet och början av 1900-talet har på flera håll drastiskt minskat antalet sjöar. Genom naturliga processer sker också hela tiden förändringar av sjöarna. lgenväxning minskar sjöytan, många torvmarker har varit sjöar, sedimentation och erosion förändrar strand och bottenförhållanden, landhöjningen skapar nya sjöar osv.Av detta följer att antalet sjöar aldrig kan bli någon exakt siffra. I sjöregistret finns idag 54 000 sjöar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 200. Danielssen, D S
  et al.
  Edler, Lars
  SMHI, Forskningsavdelningen, Oceanografi.
  Fonselius, Stig
  SMHI, Forskningsavdelningen, Oceanografi.
  Hernroth, L
  Ostrowski, M
  Svendsen, E
  Talpsepp, L
  Oceanographic variability in the Skagerrak and Northern Kattegat, May-June, 19901997Ingår i: ICES Journal of Marine Science, ISSN 1054-3139, E-ISSN 1095-9289, Vol. 54, nr 5, s. 753-773Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The Skagerrak Experiment (SKAGEX), was a large, international, ICES-supported joint venture, carried out in the Skagerrak-Kattegat area on four different surveys in the period 1990-1991. It involved some 20 institutes and, at times, up to 17 research vessels. The main aim of the Experiment was to identify and quantify the different water masses entering and leaving the Skagerrak area and their variation over lime. It also aimed to investigate the mechanisms that drive the circulation and to study their effects on biological processes. The aim was to be attained mostly through extensive synoptic observations. This paper focuses on the variability in physical, chemical and biological parameters during the first part of SKAGEX, 24 May-20 June 1990. During the first half of the period of investigation, the main outflow from the Skagerrak, represented by the Norwegian Coastal Current, was barotropic with daily mean velocities varying from 10-40 cm s(-1). During the second half a clear baroclinic current component developed, giving rise to near surface velocities of up to 100 cm s(-1). A pronounced feature in the Skagerrak during the study was the counter-clockwise circulation of the Norwegian Coastal Current at times of strong northwesterly winds. During such conditions this surface water reached as far as the Danish coast south of 57 degrees N and upwelling along the Norwegian coast was also found. During northerly winds upwelling also occurred along the Swedish coast. The nutrient-rich Jutland Coastal Water, originating from the German Eight, was never found to reach the inner part of the Skagerrak during this first part of SKAGEX. It was partly blocked or diluted by other water-masses. A large ''ridge'' of nutrient-rich Atlantic water was found in the central Skagerrak throughout the investigation. It is shown that this elongated ''ridge'' was associated with the deepest (>500 m) area of the Skagerrak. Within this area, high subsurface chlorophyll concentrations were always found and, due to the persistence of the supply of nutrients, it is concluded that this phenomenon could be one of the main reasons for the high productivity of the Skagerrak. (C) 1997 International Council for the Exploration of the Sea.

1234567 151 - 200 av 842
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf