Endre søk
Begrens søket
45678910 121 - 140 of 362
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 121.
  Klein, Thomas
  et al.
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Langner, Joakim
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Frankenberg, Britt
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Svensson, J
  SMHI.
  Broman, Barry
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Bennet, Cecilia
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  ECDS - a Swedish Research Infrastructure for the Open Sharing of Environment and Climate Data2013Inngår i: Data Science Journal, ISSN 1683-1470, E-ISSN 1683-1470, nr 12, s. 1-9Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 122.
  Holmin Fridell, Sofi
  et al.
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Jones, Jörgen
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Bennet, Cecilia
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Södergren, Helena
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Kindell, Sven
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Andersson, Stefan
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Jakobsson, Mattias
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Luftkvaliteten i Sverige år 20302013Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Sveriges luftkvalitet påverkas av lokala och nationella utsläppskällor såväl som av emissioner från Europa. Utsläppen av många luftföroreningar har minskat under de senaste årtiondena tack vare kontinuerligt skärpta emissionskrav. Trots kraftiga minskningar av utsläppen både i Sverige och övriga Europa har inte luftkvaliteten i våra städer, med avseende på kvävedioxid (NO2), ozon (O3) och partiklar (PM10), förbättrats avsevärt det senaste decenniet. Inte heller har t.ex. surheten i Sveriges skogsmarker minskat sedan 1980-talet (Naturvårdsverket, a).SMHI genomförde under 2011 och 2012 en kartläggning av luftmiljö och deposition fram till år 2020 (Andersson et al, 2011 och Omstedt et al, 2012a). I detta fortsättningsprojekt har kartläggningen gjorts ytterligare 10 år framåt i tiden, till år 2030. Studien behandlar både lokal luftkvalitet och beräkningar av bakgrundshalter och deposition.Lokala beräkningar har utförts för 46 gator/vägar i eller i nära anslutning till tätortsmiljö. Beräkningarna omfattar halter av kvävedioxid och partiklar (PM10 och PM2.5). Deposition redovisas för svavel- och kväveföreningar uppdelat på total-, våt- samt torrdeposition.Lufthalter inklusive AOT40 redovisas för ozon.Lokalt uppvisar PM10 flest överskridandena av miljökvalitetsnormerna och miljökvalitetsmålet Frisk luft. Årsmedelvärdet varierar mellan de studerade gatumiljöerna från knappt 10 till 37 μg m–3, och 90-percentilen från knappt 17 till 80 μg m–3. Miljökvalitetsmålet för PM10 beräknas överskridas i 42 av de 46 studerade trafikmiljöerna.PM2.5-halterna ligger väl under miljökvalitetsnormen för samtliga studerade trafikmiljöer. Miljökvalitetsmålet överskrids i åtta av de 42 studerade trafikmiljöerna. Årsmedelvärdet varierar mellan4 och 12 μg m–3.För NO2 varierar årsmedelvärdet i de studerade städerna mellan 6 och 25 μg m–3, 98-percentilen av dygnsmedelvärden mellan 12 och 46 μg m–3 och 98-percentilen av timmedelvärdet mellan 16 och 67 μg m–3. Miljökvalitetsnormerna beräknas inte överskridas i någon av de studerade trafikmiljöerna. Miljökvalitetsmålet Frisk luft för NO2 avseende 98-percentil timmedelvärden överskrids i 4 av de 46 studerade miljöerna. För årsmedelvärden noteras inget överskridande av målet.För fyra gator har en känslighetsanalys genomförts där trafikökningen har hållits oförändrad jämfört med år 2008. Uteblivna trafikökningar till år 2030 jämfört med 2008 leder till minskade haltnivåer mellan 3 och 11 % för PM10 och NO2. PM2.5 påverkas endast marginellt av förändrade trafikflöden.Som följd av minskade emissioner kommer deposition av svavel och oxiderat kväve att minska till år 2030. Depositionen kommer vara fortsatt störst i södra Sverige. Depositionen av reducerat kväve kommer på de flesta platser vara oförändrad.Luftkvaliteten med avseende på marknära ozon kommer att förbättras i Sverige fram till år 2030. Halterna av ozon kommer fortsatt att ligga under miljökvalitetsmålet för ozons påverkan på grödor och skog.De största osäkerheterna i denna studie antas finnas i emissionsdata, trafikökningar på enskilda gator, fordonssammansättningen (t.ex. andelen dieselbilar) och andelen bilar med dubbdäck. I studien används meteorologin för år 2008 vilket gör att erhållna resultat inte inkluderarvariabilitet i meteorologin.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 123.
  Andersson, Stefan
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Omstedt, Gunnar
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Utvärdering av SIMAIR mot mätningar av PM10 och NO2 i Göteborg, Stockholm och Umeå för åren 2006-2009: Undersökning av en ny emissionsmodell för vägtrafikens slitagepartiklar2013Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  SIMAIR är ett webbaserat modellsystem för beräkning av luftkvalitet i svenska tätorter. Systemet är utvecklat av SMHI på uppdrag av Trafikverket, Naturvårdsverket och Energimyndigheten och syftar till att tillhandahålla svenska kommuner och andra aktörer ett lättanvänt verktyg som kan användas i luftvårdsarbetet, bland annat för att bedöma luftföroreningsnivåerna i relation till miljökvalitetsnormer och utvärdera olika åtgärders effekter på luftmiljön. Syftet med denna studie är att utvärdera SIMAIR mot nya mätdata av PM10 och NO2 och testa och utvärdera en ny emissionsmodell för vägtrafikens slitagepartiklar.Högkvalitativa mätningar med timupplösning från tre trafikmiljöer har använts i utvärderingen; E6 vid Gårda i Göteborg för åren 2006-2009, Hornsgatan i Stockholm för åren 2007-2009 samt Västra Esplanaden i Umeå för åren 2006-2009. Modellens beräkningar i urban bakgrund (regionalt + urbant bidrag) har även utvärderats mot mätningar i urban bakgrund (i taknivå) för dessa tätorter; Femman-huset i Göteborg, Torkel Knutssonsgatan i Stockholm samt Biblioteket i Umeå. I utvärderingen används ett antal statistiska mått och indikatorer för att kvantifiera modellens prestanda i jämförelse med mätdata. Bland annat jämförs årsmedelvärden, percentiler, antalet överskridanden, bias, korrelationskoefficient och Target. I valideringen har ett nytt utvärderingsverktyg använts, Delta-tool, utvecklat inom ramen för det europeiska initiativet FAIRMODE.Utvärderingen av SIMAIR visar att i trafikmiljöer underskattas PM10-halterna något för Hornsgatan i Stockholm (med ca 20-30 %). För Västra Esplanden i Umeå och i synnerhet E6 vid Gårda i Göteborgöverskattas istället PM10-halterna (med 10-35 %). Däremot, i urban bakgrund är överensstämmelsen mellan modellerade och uppmätta PM10-halter genomgående mycket god.En systematisk underskattning av NO2-halterna kan observeras både i trafikmiljöer (generellt 10-30 %) och urban bakgrund (generellt 10-30 %) jämfört med mätdata (bortsett från urban bakgrund i Stockholmdär modellen uppvisar god överenstämmelse med mätdata). Trots att det finns ett viss bias för NO2 är resultaten ändå goda; 75 % av datapunkterna har ett lägre targetvärde än 1, vilket betyder att modellen då kan vara en bättre prediktor för atmosfärens ”verkliga” kemiska tillstånd än mätningarna.Denna studie tillsammans med tidigare valideringsstudie av SIMAIR visar att modellen uppfyller kvalitetsmålen på modellberäkningar (RPE/RDE) för såväl PM10 och NO2 i trafikmiljöer.Inom ramen för ett nordiskt forskningsprojekt har en ny emissionsmodell för vägdamm utvecklats; NORTRIP. Modellen bygger delvis på samma principer som SIMAIRs vägdammsmodell, men viktiga förbättringar har gjorts. Syftet med denna undersökning är att analysera förutsättningarna för att använda NORTRIP med hjälp av indata från SIMAIR. Undersökningen visar att det är möjligt, men att det finns en del svårigheter.NORTRIP-modellen ger något högre korrelation mot mätdata jämfört med SIMAIRs vägdammsmodell. Med övriga indata från SIMAIR för år 2007 ökar korrelationen från 0.58 till 0.67 för Västra Esplanaden,från 0.59 till 0.67 för Hornsgatan och från 0.53 till 0.57 för Gårda. För att få överensstämmande haltnivåer behövs dock korrektioner införas; korrektioner som för närvarande inte är lätta att förstå. Det är inte säkert att den standardparameteruppsättning, som tagits fram baserat på mätningar från två gator i Stockholm, är så generell att den också kan tillämpas för andra trafikmiljöer i Sverige.Ett enkelt sätt att förbättra SIMAIRs beräkningsresultat är att korrigera dessa mot mätdata. För att förbättra modellresultaten utan användandet av mätdata krävs förbättrade emissioner, vilket sannoliktkommer göras inom ramen för HBEFA i Europa, samt att implementera NORTRIP-modellen. Innan NORTRIP-modellen kan implementeras i SIMAIR behövs emellertid fler studier avseende vilka parametervärden och korrektioner som ska användas.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 124.
  Andersson, Camilla
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Bergström, Robert
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Bennet, Cecilia
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Thomas, Manu
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Robertson, Lennart
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Kokkola, Harri
  FMI.
  Lehtinen, Kari
  FMI.
  MATCH-SALSA: Multi-scale Atmospheric Transport and CHemistry model coupled to the SALSA aerosol microphysics model2013Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This report presents a new aerosol dynamics version of a European scale Eulerian CTM, MATCH. The new model is called MATCH-SALSA, and includes aerosol microphysics and several options for nucleation, wet scavenging and condensation. The report entails model description, evaluation and sensitivity tests.The new model reproduces observed higher particle number concentration (PNC) in central Europe and lower in remote regions. The model peak PNC occurs at the same particle size as the observed peak or at smaller sizes, which indicate missing growth. Total PNC is underestimated at some sites. The model performs well for particle mass, including SIA components. EC and OC are underestimated at many of the sites.The results are sensitive to the fraction of SOx emitted as H2SO4 and the optimum choice is site dependent. The model results are highly sensitive to whether organic nucleation is included or not. The model results are sensitive to amount of organic vapors in the condensation. The model can be used in applications knowing the restrictions of what the model manages well and what needs further improvements, which is detailed in the report.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 125.
  Kahnert, Michael
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  T-matrix computations for particles with high-order finite symmetries2013Inngår i: Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, ISSN 0022-4073, E-ISSN 1879-1352, Vol. 123, s. 79-91Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The use of group theoretical methods can substantially reduce numerical ill-conditioning problems in T-matrix computations. There are specific problems related to obtaining the irreducible characters of high-order symmetry groups and to the construction of a transformation from the basis of vector spherical wave functions to the irreducible basis of high-order symmetry groups. These problems are addressed, and numerical solutions are discussed and tested. An important application of the method is non-convex particles perturbed with high-order polynomials. Such morphologies can serve as models for particles with small-scale surface roughness, such as mineral aerosols, atmospheric ice particles with rimed surfaces, and various types of cosmic dust particles. The method is tested for high-order 3D-Chebyshev particles, and the performance of the method is gauged by comparing the results to computations based on iteratively solving a Lippmann-Schwinger T-matrix equation. The latter method trades ill-conditioning problems for potential slow-convergence problems, and it is rather specific, as it is tailored to particles with small-scale surface roughness. The group theoretical method is general and not plagued by slow-convergence problems. The comparison of results shows that both methods achieve a comparable numerical stability. This suggests that for particles with high-order symmetries the group-theoretical approach is able to overcome the illconditioning problems. Remaining numerical limitations are likely to be associated with loss-of-precision problems in the numerical evaluation of the surface integrals. (C) 2012 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 • 126.
  Engardt, Magnuz
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Langner, Joakim
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Simulations of future sulphur and nitrogen deposition over Europe using meteorological data from three regional climate projections2013Inngår i: Tellus. Series B, Chemical and physical meteorology, ISSN 0280-6509, E-ISSN 1600-0889, Vol. 65, artikkel-id 20348Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  We use a regional model of atmospheric chemistry and transport to investigate trends in sulphur and nitrogen deposition over Europe during the first half of the 21st century. To assess changes due to climate change, the model was operated with meteorology from a regional climate model simulating present and future climates. The sensitivity of the deposition calculations to uncertainties in the climate projections was explored by using output from three different climate models. Changes in anthropogenic air pollution emissions in Europe were extracted from the gridded RCP4.5 emission inventory. The modelling systems were evaluated by comparing average modelled precipitation, deposition and concentrations over a 20-year period with observations collected around the year 2000. We conclude that the deposition of sulphur and nitrogen containing species will mainly be governed by changes in European emissions of these species over the period 2000-2050. If future emissions follow the pathway of the RCP4.5 scenario, Europe can expect significantly lower deposition of sulphur and oxidised nitrogen in 2050 compared to 2000. For reduced nitrogen, large areas of western Europe will receive considerably more deposition in 2050 than in 2000, due to feedback of decreased sulphur concentrations on the atmospheric turnover time of reduced nitrogen. Domain averaged reductions of total deposition from 2000 to 2050 are 63, 41 and 0.9% for sulphur, oxidised-and reduced nitrogen, respectively. Climate change results in decreased wet deposition of sulphur and reduced nitrogen leading to increased atmospheric turnover time of these species. Climate and emission changes lead to decreased atmospheric turnover times of reduced nitrogen but increased atmospheric turnover times of sulphur and oxidised nitrogen. These relations are likely leading to altered source-receptor relations in the future.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 127. Orru, Hans
  et al.
  Andersson, Camilla
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Ebi, Kristie L.
  Langner, Joakim
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Astrom, Christofer
  Forsberg, Bertil
  Impact of climate change on ozone-related mortality and morbidity in Europe2013Inngår i: European Respiratory Journal, ISSN 0903-1936, E-ISSN 1399-3003, Vol. 41, nr 2, s. 285-294Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Ozone is a highly oxidative pollutant formed from precursors in the presence of sunlight, associated with respiratory morbidity and mortality. All else being equal, concentrations of ground-level ozone are expected to increase due to climate change. Ozone-related health impacts under a changing climate are projected using emission scenarios, models and epidemiological data. European ozone concentrations are modelled with the model of atmospheric transport and chemistry (MATCH)-RCA3 (50 x 50 km). Projections from two climate models, ECHAM4 and HadCM3, are applied under greenhouse gas emission scenarios A2 and A1B, respectively. We applied a European-wide exposure-response function to gridded population data and country-specific baseline mortality and morbidity. Comparing the current situation (1990-2009) with the baseline period (1961-1990), the largest increase in ozone-associated mortality and morbidity due to climate change (4-5%) have occurred in Belgium, Ireland, the Netherlands and the UK. Comparing the baseline period and the future periods (2021-2050 and 2041-2060), much larger increases in ozone-related mortality and morbidity are projected for Belgium, France, Spain and Portugal, with the impact being stronger using the climate projection from ECHAM4 (A2). However, in Nordic and Baltic countries the same magnitude of decrease is projected. The current study suggests that projected effects of climate change on ozone concentrations could differentially influence mortality and morbidity across Europe.

 • 128.
  Gidhagen, Lars
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Omstedt, Gunnar
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Pershagen, Goran
  Willers, Saskia
  Bellander, Tom
  High-resolution modeling of residential outdoor particulate levels in Sweden2013Inngår i: Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology, ISSN 1559-0631, E-ISSN 1559-064X, Vol. 23, nr 3, s. 306-314Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Large-scale exposure assessments that include both between- and within-city differences in air pollution levels are lacking. The objective of this study was to model long-term particle exposure for the whole of Sweden, separating long-range transport from local sources, which were further separated into combustion and road dust. Annual regional, urban and local traffic PM exposure contributions were modeled for 26,000 addresses from a national survey, using a European scale model, an urban model and a local traffic model. Total PM10 was overall dominated by the regional contribution, ranging from 3.5 mu g/m(3) (northernmost) to 13.5 mu g/m(3) (southernmost). Local traffic and urban sources contributed nationally on average to 16% of total PM10, but for urban populations this contribution was larger (for Stockholm around 30%). Generalized to the Swedish adult population, the average residential exposure contributions from regional, urban and local traffic PM10 were 10.2, 1.3 and 0.2 mu g/m(3), respectively. Corresponding exposure to PM, was 5.1, 0.5 and 0.03 mu g/m(3), respectively. Long-range transport dominates average Swedish residential PM1 and PM10 levels, but for urban populations the contributions from urban and local traffic sources are important and may even dominate for residences close to heavily trafficked roads. The study shows the importance of considering both national and city-scale gradients. The approach to exposure modeling at home addresses of a Swedish cohort includes both the regional scale and the urban and local traffic contributions to total PM exposure. With this we can resolve both between- and within-city gradients in national exposure assessments. The within-city exposure is further divided into a submicron (combustion) and a supermicron (road dust generated by studded tires) part. This gives new possibilities to study health impacts of different particles generated in Scandinavian cities. Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology (2013) 23, 306-314; doi:10.1038/jes.2012.122; published online 23 January 2013

 • 129.
  Kahnert, Michael
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Nousiainen, Timo
  Lindqvist, Hannakaisa
  Models for integrated and differential scattering optical properties of encapsulated light absorbing carbon aggregates2013Inngår i: Optics Express, ISSN 1094-4087, E-ISSN 1094-4087, Vol. 21, nr 7, s. 7974-7993Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Optical properties of light absorbing carbon (LAC) aggregates encapsulated in a shell of sulfate are computed for realistic model geometries based on field measurements. Computations are performed for wavelengths from the UV-C to the mid-IR. Both climate- and remote sensing-relevant optical properties are considered. The results are compared to commonly used simplified model geometries, none of which gives a realistic representation of the distribution of the LAC mass within the host material and, as a consequence, fail to predict the optical properties accurately. A new core-gray shell model is introduced, which accurately reproduces the size- and wavelength dependence of the integrated and differential optical properties. (C) 2013 Optical Society of America

 • 130.
  Thomas, Manu Anna
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Devasthale, Abhay
  SMHI, Forskningsavdelningen, Atmosfärisk fjärranalys.
  Kahnert, Michael
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Exploiting the favourable alignment of CALIPSO's descending orbital tracks over Sweden to study aerosol characteristics2013Inngår i: Tellus. Series B, Chemical and physical meteorology, ISSN 0280-6509, E-ISSN 1600-0889, Vol. 65, artikkel-id 21155Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  One of the key knowledge gaps when estimating aerosol forcing and their role in air quality is our limited understanding of their vertical distribution. As an active lidar in space, the CALIOP-CALIPSO is helping to close this gap. The descending orbital track of CALIPSO follows elongated semi-major axis of Sweden, slicing its atmosphere every 2-3 d, thus providing a unique opportunity to characterise aerosols and their verticality in all seasons irrespective of solar conditions. This favourable orbital configuration of CALIPSO over Sweden is exploited in the present study. Using five years of night-time aerosol observations (2006-2011), we investigated the vertical distribution of aerosols. The role of temperature inversions and winds in governing this distribution is additionally investigated using collocated AIRS-Aqua and ERA-Interim Reanalysis data. It is found that the majority of aerosols (up to 70%) are located within 1 km above the surface in the lowermost troposphere, irrespective of the season. In summer, convection and stronger mixing lift aerosols to slightly higher levels, but their noticeable presence in the upper free troposphere is observed in the winter half of the year, when the boundary layer is decoupled due to strong temperature inversions separating local sources from the transport component. When southerly winds prevail, two or more aerosol layers are most frequent over southern Sweden and the polluted air masses have higher AOD values. The depolarisation ratio and integrated attenuated backscatter of these aerosol layers are also higher. About 30-50% of all aerosol layers are located below the level where temperature inversions peak. On the other hand, relatively cleaner conditions are observed when the winds have a northerly component.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 131. Genberg, J.
  et al.
  van der Gon, H. A. C. Denier
  Simpson, D.
  Swietlicki, E.
  Areskoug, H.
  Beddows, D.
  Ceburnis, D.
  Fiebig, M.
  Hansson, H. C.
  Harrison, R. M.
  Jennings, S. G.
  Saarikoski, S.
  Spindler, G.
  Visschedijk, A. J. H.
  Wiedensohler, A.
  Yttri, K. E.
  Bergström, Robert
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Light-absorbing carbon in Europe - measurement and modelling, with a focus on residential wood combustion emissions2013Inngår i: Atmospheric Chemistry And Physics, ISSN 1680-7316, E-ISSN 1680-7324, Vol. 13, nr 17, s. 8719-8738Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The atmospheric concentration of elemental carbon (EC) in Europe during the six-year period 2005-2010 has been simulated with the EMEP MSC-W model. The model bias compared to EC measurements was less than 20% for most of the examined sites. The model results suggest that fossil fuel combustion is the dominant source of EC in most of Europe but that there are important contributions also from residential wood burning during the cold seasons and, during certain episodes, also from open biomass burning (wildfires and agricultural fires). The modelled contributions from open biomass fires to ground level concentrations of EC were small at the sites included in the present study, <3% of the long-term average of EC in PM10. The modelling of this EC source is subject to many uncertainties, and it was likely underestimated for some episodes. EC measurements and modelled EC were also compared to optical measurements of black carbon (BC). The relationships between EC and BC (as given by mass absorption cross section, MAC, values) differed widely between the sites, and the correlation between observed EC and BC is sometimes poor, making it difficult to compare results using the two techniques and limiting the comparability of BC measurements to model EC results. A new bottom-up emission inventory for carbonaceous aerosol from residential wood combustion has been applied. For some countries the new inventory has substantially different EC emissions compared to earlier estimates. For northern Europe the most significant changes are much lower emissions in Norway and higher emissions in neighbouring Sweden and Finland. For Norway and Sweden, comparisons to source-apportionment data from winter campaigns indicate that the new inventory may improve model-calculated EC from wood burning. Finally, three different model setups were tested with variable atmospheric lifetimes of EC in order to evaluate the model sensitivity to the assumptions regarding hygroscopicity and atmospheric ageing of EC. The standard ageing scheme leads to a rapid transformation of the emitted hydrophobic EC to hygroscopic particles, and generates similar results when assuming that all EC is aged at the point of emission. Assuming hydrophobic emissions and no ageing leads to higher EC concentrations. For the more remote sites, the observed EC concentration was in between the modelled EC using standard ageing and the scenario treating EC as hydrophobic. This could indicate too-rapid EC ageing in the model in relatively clean parts of the atmosphere.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 132. Pleijel, Hakan
  et al.
  Klingberg, Jenny
  Karlsson, Gunilla Pihl
  Engardt, Magnuz
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Karlsson, Per Erik
  Surface Ozone in the Marine Environment-Horizontal Ozone Concentration Gradients in Coastal Areas2013Inngår i: Water, Air and Soil Pollution, ISSN 0049-6979, E-ISSN 1573-2932, Vol. 224, nr 7, artikkel-id 1603Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Spring/summer surface ozone concentrations, [O-3], in coastal environments were investigated: (1) by comparison of coastal and inland monitoring stations with data from a small island >5 km off the coast of southwest Sweden, (2) as a gradient from the coast towards inland in southernmost Sweden. Further, results from the chemical transport model MATCH were used to assess the marine influence on [O-3]. It was hypothesised that [O-3] is higher on the small island compared to the coast, especially during night and in offshore wind. Another hypothesis was that [O-3] declines from the coast towards inland. Our hypotheses were based on observations that the deposition velocity of O-3 to sea surfaces is lower than to terrestrial surfaces, and that vertical air mixing is stronger in the marine environment, especially during night. The island experienced 10 % higher [O-3] compared to the coast. This difference was larger with offshore (15 %) than onshore wind (9 %). The concentration difference between island and coast was larger during night, but prevailed during day and could not be explained by differences in [NO2] between the sites. The difference in [O-3] between the island and the inland site was 20 %. Higher [O-3] over the sea, especially during night, was reproduced by MATCH. In the gradient study, [O-3] declined from the coast towards inland. Both [O-3] and [NO2] were elevated at the coast, indicating that the gradient in [O-3] from the coast was not caused by NO titration. The conclusions were that surface [O-3] in marine environments is higher than in coastal, and higher in coastal than inland areas, especially during night.

 • 133. Takano, Y.
  et al.
  Liou, K. N.
  Kahnert, Michael
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Yang, P.
  The single-scattering properties of black carbon aggregates determined from the geometric-optics surface-wave approach and the T-matrix method2013Inngår i: Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, ISSN 0022-4073, E-ISSN 1879-1352, Vol. 125, s. 51-56Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The single-scattering properties of eight black carbon (BC, soot) fractal aggregates, composed of primary spheres from 7 to 600, computed by the geometric-optics surface-wave (GOS) approach coupled with the Rayleigh-Gans-Debye (RGD) adjustment for size parameters smaller than approximately 2, are compared with those determined from the superposition T-matrix method. We show that under the condition of random orientation, the results from GOS/RGD are in general agreement with those from T-matrix in terms of the extinction and absorption cross-sections, the single-scattering co-albedo, and the asymmetry factor. When compared with the specific absorption (m(2)/g) measured in the laboratory, we illustrate that using the observed radii of primary spheres ranging from 3.3 to 25 nm, the theoretical values determined from GOS/RGD for primary sphere numbers of 100-600 are within the range of measured values. The GOS approach can be effectively applied to aggregates composed of a large number of primary spheres (e.g., > 6000) and large size parameters (>> 2) in terms of computational efforts. (C) 2013 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 • 134. Merikallio, S.
  et al.
  Nousiainen, T.
  Kahnert, Michael
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Harri, A. -M
  Light scattering by the Martian dust analog, palagonite, modeled with ellipsoids2013Inngår i: Optics Express, ISSN 1094-4087, E-ISSN 1094-4087, Vol. 21, nr 15, s. 17972-17985Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  We have investigated the suitability of the ellipsoidal model particles to mimic scattering by Martian dust particles by comparing simulations against laboratory data for palagonite, a Mars analog sample. By optimizing the shape distribution of ellipsoids, a very good match with a laboratory-measured scattering matrix was obtained. Even an equiprobable distribution of ellipsoids performed well. The asymmetry parameter and single-scattering albedo were found to depend on the assumed shape distribution as much as on the typical uncertainties associated with refractive indices and size, suggesting that shape is an important parameter that potentially influences remote retrievals of dust particle properties. (C) 2013 Optical Society of America

 • 135. Denby, B. R.
  et al.
  Sundvor, I.
  Johansson, C.
  Pirjola, L.
  Ketzel, M.
  Norman, M.
  Kupiainen, K.
  Gustafsson, M.
  Blomqvist, G.
  Kauhaniemi, M.
  Omstedt, Gunnar
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  A coupled road dust and surface moisture model to predict non-exhaust road traffic induced particle emissions (NORTRIP). Part 2: Surface moisture and salt impact modelling2013Inngår i: Atmospheric Environment, ISSN 1352-2310, E-ISSN 1873-2844, Vol. 81, s. 485-503Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Non-exhaust traffic induced emissions are a major source of airborne particulate matter in most European countries. This is particularly important in Nordic and Alpine countries where winter time road traction maintenance occurs, e.g. salting and sanding, and where studded tyres are used. Though the total mass generated by wear sources is a key factor in non-exhaust emissions, these emissions are also strongly controlled by surface moisture conditions. In this paper, Part 2, the road surface moisture submodel of a coupled road dust and surface moisture model (NORTRIP) is described. We present a description of the road surface moisture part of the model and apply the coupled model to seven sites in Stockholm, Oslo, Helsinki and Copenhagen over 18 separate periods, ranging from 3.5 to 24 months. At two sites surface moisture measurements are available and the moisture sub-model is compared directly to these observations. The model predicts the frequency of wet roads well at both sites, with an average fractional bias of -2.6%. The model is found to correctly predict the hourly surface state, wet or dry, 85% of the time. From the 18 periods modelled using the coupled model an average absolute fractional bias of 15% for PM10 concentrations was found. Similarly the model predicts the 90'th daily mean percentiles of PMio with an average absolute bias of 19% and an average correlation (R-2) of 0.49. When surface moisture is not included in the modelling then this average correlation is reduced to 0.16, demonstrating the importance of the surface moisture conditions. Tests have been carried out to assess the sensitivity of the model to model parameters and input data. The model provides a useful tool for air quality management and for improving our understanding of non-exhaust traffic emissions. (C) 2013 The Authors. Published by Elsevier Ltd. All rights reserved.

 • 136. Raisanen, P.
  et al.
  Haapanala, P.
  Chung, C. E.
  Kahnert, Michael
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Makkonen, R.
  Tonttila, J.
  Nousiainen, T.
  Impact of dust particle non-sphericity on climate simulations2013Inngår i: Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, ISSN 0035-9009, E-ISSN 1477-870X, Vol. 139, nr 677, s. 2222-2232Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Although mineral aerosol (dust) particles are irregular in shape, they are treated as homogeneous spheres in climate model radiative transfer calculations. Here, we test the effect of dust particle non-sphericity in the ECHAM5.5-HAM2 global aerosol-climate model. The short-wave optical properties of the two insoluble dust modes in HAM2 are modelled using an ensemble of spheroids that has been optimized to reproduce the optical properties of dust-like aerosols, thereby providing a significant improvement over spheres. First, the direct radiative effects (DRE) of dust non-sphericity were evaluated diagnostically, by comparing spheroids with both volume-equivalent and volume-to-area (V/A) equivalent spheres. In the volume-equivalent case, the short-wave DRE of insoluble dust at the surface and at the top of the atmosphere (TOA) was slightly smaller (typically by 3-4%) for spheroidal than for spherical dust particles. This rather small difference stems from compensating non-sphericity effects on the dust optical thickness and asymmetry parameter. In the V/A-equivalent case, the difference in optical thickness was virtually eliminated and the DRE at the TOA (surface) was approximate to 20% (approximate to 13%) smaller for spheroids than for spheres, due to a larger asymmetry parameter. Even then, however, the global-mean DRE of non-sphericity was only 0.055 W m(-2) at the TOA and 0.070 W m(-2) at the surface. Subsequently, the effects of dust non-sphericity were tested interactively in simulations in which ECHAM5.5-HAM2 was coupled to a mixed-layer ocean model. Consistent with the rather small radiative effects noted above, the climatic differences from simulations with spherical dust optics were generally negligible.

 • 137. Willers, Saskia M.
  et al.
  Eriksson, Charlotta
  Gidhagen, Lars
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Nilsson, Mats E.
  Pershagen, Goran
  Bellander, Tom
  Fine and coarse particulate air pollution in relation to respiratory health in Sweden2013Inngår i: European Respiratory Journal, ISSN 0903-1936, E-ISSN 1399-3003, Vol. 42, nr 4, s. 924-934Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Health effects have repeatedly been associated with residential levels of air pollution. However, it is difficult to disentangle effects of long-term exposure to locally generated and long-range transported pollutants, as well as to exhaust emissions and wear particles from road traffic. We aimed to investigate effects of exposure to particulate matter fractions on respiratory health in the Swedish adult population, using an integrated assessment of sources at different geographical scales. The study was based on a nationwide environmental health survey performed in 2007, including 25 851 adults aged 18-80 years. Individual exposure to particulate matter at residential addresses was estimated by dispersion modelling of regional, urban and local sources. Associations between different size fractions or source categories and respiratory outcomes were analysed using multiple logistic regression, adjusting for individual and contextual confounding. Exposure to locally generated wear particles showed associations for blocked nose or hay fever, chest tightness or cough, and restricted activity days with odds ratios of 1.5-2 per 10-mu g.m(-3) increase. Associations were also seen for locally generated combustion particles, which disappeared following adjustment for exposure to wear particles. In conclusion, our data indicate that long-term exposure to locally generated road wear particles increases the risk of respiratory symptoms in adults.

 • 138. Yurkin, Maxim A.
  et al.
  Kahnert, Michael
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Light scattering by a cube: Accuracy limits of the discrete dipole approximation and the T-matrix method2013Inngår i: Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, ISSN 0022-4073, E-ISSN 1879-1352, Vol. 123, s. 176-183Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  We simulated light-scattering by small and wavelength-sized cubes with three largely different values of the refractive index using the discrete dipole approximation (DDA) and the T-matrix method. Our main goal was to push the accuracy of both methods to the limit. For the DDA we used an earlier developed extrapolation technique based on simulation results for different levels of discretization. For the T-matrix method we developed a procedure to estimate a confidence range for the simulated value, using results for different values of the truncation index (number of multipoles). In most cases this confidence range was reliable, enclosing the corresponding DDA result. We present benchmark results by both methods, including estimated uncertainties, for selected integral and angle-resolved scattering quantities. Estimated relative uncertainties of the DDA result are unprecedentedly small (from 10(-7) to 10(-3)), while relative differences between the T-matrix and DDA results are larger (from 10(-4) to 0.2) in accordance with estimated T-matrix uncertainties. (C) 2012 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 • 139.
  Kahnert, Michael
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  The T-matrix code Tsym for homogeneous dielectric particles with finite symmetries2013Inngår i: Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, ISSN 0022-4073, E-ISSN 1879-1352, Vol. 123, s. 62-78Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  A T-matrix code tailored to non-axisymmetric particles with finite symmetries is described. The code exploits geometric symmetries of particles by use of group theoretical methods. Commutation relations of the T-matrix are implemented for reducing CPU-time requirements. Irreducible representations of finite groups are employed for alleviating ill-conditioning problems in numerical computations. Further, an iterative T-matrix method for particles with small-scale surface perturbations is implemented. The code can compute both differential and integrated optical properties of particles in,either fixed or random orientation. Methods for testing the convergence and correctness of the computational results are discussed. The package also includes a database of pre-computed group-character tables, as well as an interface to the GAP programming language for computational group theory. The code can be downloaded at http://www.rss.chalmers.se/similar to kahnert/Tsym.html. (C) 2013 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 • 140. Mackowski, D. W.
  et al.
  Kahnert, Michael
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Mishchenko, M. I.
  A T matrix method based upon scalar basis functions2013Inngår i: Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, ISSN 0022-4073, E-ISSN 1879-1352, Vol. 123, s. 113-121Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  A surface integral formulation is developed for the T matrix of a homogenous and isotropic particle of arbitrary shape, which employs scalar basis functions represented by the translation matrix elements of the vector spherical wave functions. The formulation begins with the volume integral equation for scattering by the particle, which is transformed so that the vector and dyadic components in the equation are replaced with associated dipole and multipole level scalar harmonic wave functions. The approach leads to a volume integral formulation for the T matrix, which can be extended, by the use of Green's identities, to the surface integral formulation. The result is shown to be equivalent to the traditional surface integral formulas based on the VSWF basis. (C) 2013 Elsevier Ltd. All rights reserved.

45678910 121 - 140 of 362
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf