Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
3456789 101 - 120 av 355
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 101. Marecal, V.
  et al.
  Peuch, V. -H
  Andersson, Camilla
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Andersson, S.
  Arteta, J.
  Beekmann, M.
  Benedictow, A.
  Bergström, Robert
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Bessagnet, B.
  Cansado, A.
  Cheroux, F.
  Colette, A.
  Coman, A.
  Curier, R. L.
  van der Gon, H. A. C. Denier
  Drouin, A.
  Elbern, H.
  Emili, E.
  Engelen, R. J.
  Eskes, H. J.
  Foret, G.
  Friese, E.
  Gauss, M.
  Giannaros, C.
  Guth, J.
  Joly, M.
  Jaumouille, E.
  Josse, B.
  Kadygrov, N.
  Kaiser, J. W.
  Krajsek, K.
  Kuenen, J.
  Kumar, U.
  Liora, N.
  Lopez, E.
  Malherbe, L.
  Martinez, I.
  Melas, D.
  Meleux, F.
  Menut, L.
  Moinat, P.
  Morales, T.
  Parmentier, J.
  Piacentini, A.
  Plu, M.
  Poupkou, A.
  Queguiner, S.
  Robertson, Lennart
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Rouil, L.
  Schaap, M.
  Segers, A.
  Sofiev, M.
  Tarasson, L.
  Thomas, Manu Anna
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Timmermans, R.
  Valdebenito, A.
  van Velthoven, P.
  van Versendaal, R.
  Vira, J.
  Ung, A.
  A regional air quality forecasting system over Europe: the MACC-II daily ensemble production2015Ingår i: Geoscientific Model Development, ISSN 1991-959X, E-ISSN 1991-9603, Vol. 8, nr 9, s. 2777-2813Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper describes the pre-operational analysis and forecasting system developed during MACC (Monitoring Atmospheric Composition and Climate) and continued in the MACC-II (Monitoring Atmospheric Composition and Climate: Interim Implementation) European projects to provide air quality services for the European continent. This system is based on seven state-of-the art models developed and run in Europe (CHIMERE, EMEP, EURAD-IM, LOTOS-EUROS, MATCH, MOCAGE and SILAM). These models are used to calculate multi-model ensemble products. The paper gives an overall picture of its status at the end of MACCII (summer 2014) and analyses the performance of the multi-model ensemble. The MACC-II system provides daily 96 h forecasts with hourly outputs of 10 chemical species/aerosols (O-3, NO2, SO2, CO, PM10, PM2.5, NO, NH3, total NMVOCs (non-methane volatile organic compounds) and PAN + PAN precursors) over eight vertical levels from the surface to 5 km height. The hourly analysis at the surface is done a posteriori for the past day using a selection of representative air quality data from European monitoring stations. The performance of the system is assessed daily, weekly and every 3 months (seasonally) through statistical indicators calculated using the available representative air quality data from European monitoring stations. Results for a case study show the ability of the ensemble median to forecast regional ozone pollution events. The seasonal performances of the individual models and of the multi-model ensemble have been monitored since September 2009 for ozone, NO2 and PM10. The statistical indicators for ozone in summer 2014 show that the ensemble median gives on average the best performances compared to the seven models. There is very little degradation of the scores with the forecast day but there is a marked diurnal cycle, similarly to the individual models, that can be related partly to the prescribed diurnal variations of anthropogenic emissions in the models. During summer 2014, the diurnal ozone maximum is underestimated by the ensemble median by about 4 mu g m(-3) on average. Locally, during the studied ozone episodes, the maxima from the ensemble median are often lower than observations by 30-50 mu g m(-3). Overall, ozone scores are generally good with average values for the normalised indicators of 0.14 for the modified normalised mean bias and of 0.30 for the fractional gross error. Tests have also shown that the ensemble median is robust to reduction of ensemble size by one, that is, if predictions are unavailable from one model. Scores are also discussed for PM10 for winter 2013-1014. There is an underestimation of most models leading the ensemble median to a mean bias of 4.5 mu g m(-3). The ensemble median fractional gross error is larger for PM10 (similar to 0.52) than for ozone and the correlation is lower (similar to 0.35 for PM10 and similar to 0.54 for ozone). This is related to a larger spread of the seven model scores for PM10 than for ozone linked to different levels of complexity of aerosol representation in the individual models. In parallel, a scientific analysis of the results of the seven models and of the ensemble is also done over the Mediterranean area because of the specificity of its meteorology and emissions. The system is robust in terms of the production availability. Major efforts have been done in MACC-II towards the operationalisation of all its components. Foreseen developments and research for improving its performances are discussed in the conclusion.

 • 102.
  Kahnert, Michael
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Rother, Tom
  Electromagnetic Wave Scattering on Nonspherical Particles: Basic Methodology and Simulations2014 (uppl. 2)Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 103.
  Segersson, David
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  A dynamic model for shipping emissions: Adaptation of Airviro and application in the Baltic Sea2014Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I många länder så är sjöfarten en viktig källa till emissioner av luftföroreningar. Nuförtiden anses sjöfarten ofta vara den viktigaste källan till utsläpp av svavel. Sjöfarten släpper även ut betydande mängder av kväveoxider, partiklar och flyktiga organiska ämnen. Ur klimatperspektiv så är sjöfarten en viktig utsläppakälla för växthusgaser och bidrar även till utsläppen av kortlivade klimatpåverkande ämnen, såsom sot. Utsläpp till luft från sjöfart har påverkan på luftkvalitet, klimatet och försurningen av våra vattendrag.För att förstå vilken påverkan sjöfarten har på miljö, människors hälsa och klimatet, så är det nödvändigt att kvantifiera, kartlägga och beskriva dess emissioner. På grund av avsaknad av data och kunskap så har beräkningar av sjöfartens emissioner alltid varit mycket osäkra. En orsak till osäkerheterna har varit svårigheten att lokalisera och identifiera det stora antal fartyg som rör sig på våra vatten. En annan orsak har varit svårigheter och brist på kunskap kring emissionsfaktorer för fartygsmotorer. Sedan år 2007 har AIS (Automatic Identification System) varit en standard för att positionera och identifiera fartyg till sjöss. AIS är ett komplement till radar och beskriver enskilda fartygs position, fart och identitetmed hög precision. Denna utveckling har öppnat upp nya möjligheter att förbättra information om sjöfartens emissioner.Ett system som använder AIS för att beräkna fartygsemissioner har utvecklats. Systemet möjliggör beräkning av emissioner från fartyg utifrån den senaste kunskapen kring emissionsfaktorer och tar hänsyn till fartygsspecifika uppgifter så långt som möjligt. Drivkraften för denna utveckling är att förbättra kunskapen om sjöfartens påverkan på miljö, människors hälsa och klimatet, samt att erbjuda ett flexibelt verktyg för frågor relaterade till utsläpp av luftföroreningar, växthusgaser och kortlivade klimatpåverkande ämnen. Det utvecklade systemet är en integrerad del i luftvårdssystemet Airviro.Det utvecklade systemet har använts för Östersjön. Denna applikation av systemet kallas för Shipair, vilket avser såväl Airviro som de datakällor som används i denna uppsättning av systemet. Område som täcks in omfattar Östersjön och Nordsjön upp till Norges södra kust. AIS-data hämtas från den databas med alla Östersjöländers AIS information som administreras av HELCOM. Vid sidan av AIS-data använder applikationen Shipair även en webbtjänst från Sjöfarsverket för att inhämta och uppskatta fartygsspecifika uppgifter som behövs för emissionsberäkningarna.Systemet har validerats genom att jämföra beräknad och uppmätt bränsleförbrukning för ett mindre antal fartyg. Jämförelsen visar på god överensstämmelse mellan beräknad och uppmätt bränsleförbrukning, med skillnader under 10 % för individuella fartyg. Jämförelser har även gjorts mot resultat från andra inventeringar av sjöfartens emissioner inom Östersjön. Resultaten överensstämmer väl med publicerade resultat från modellen STEAM2 utförda av FMI (Finska Meteorologiska Institutet). Denna inventering baseras på en liknande metod som Shipair. Större skillnader ses vid en jämförelse med de emissioner som används inom EMEP (Environmental Monitoring and Evaluation Programme), där EMEPs emissioner är betydligt högre än de som beräknas med Shipair. Slutligen genomfördes även indirekt verifiering av resultaten från Shipair genom att jämföra resultat från spridningsmodeller med uppmätta halter i omgivningsluft. På grund av ett stort bidrag från andra källor, vilka döljer signalen från sjöfarten, kunde inga mer detaljerade slutsatser dras rörande resultatens kvalitet. Jämförelsen bekräftade endast att de beräknade emissionerna inte är signifikant överskattade.En jämförelse har även gjorts för att undersöka om emissioner för Svensk inrikes sjöfart beräknade utifrån bränslestatistik är rimliga. Resultaten indikerar att utsläppen från inrikes sjöfart beräknade utifrån bränslestatistik kan vara underskattade med ca 50 %.

 • 104.
  Omstedt, Gunnar
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Forsberg, Bertil
  Umeå Universitet.
  Persson, Karin
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Vedrök i Västerbotten - mätningar, beräkningar och hälsokonsekvenser2014Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Småskalig vedeldning är en betydande källa till bl a. partiklar, polyaromatiska kolväten (PAH) och sot, föroreningar som påverkar luftkvaliten negativt. Kunskapen är dock begränsad. På uppdrag av Naturvårdsverket har därför detta projekt genomförts, med syfte att förbättra kunskapsläget.Mätningar av vedeldningsrelaterade luftföroreningar har gjorts av IVL i fyra områden med bebyggelse av olika ålder: Vännäs, Vännäsby, Sävar och Taveliden (villaförort i Umeå). En databas för inventerade eldstäder i Västerbotten baserat på information från sotarna har tagits fram av Umeå universitet, som också genomfört frågeundersökning om eldningsvanor. Modellberäkningar av halter och exponering har utförts av SMHI och hälsokonsekvensberäkningar har gjorts av Umeå universitet och SMHI.

 • 105. Kylling, A.
  et al.
  Kahnert, Michael
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Lindqvist, H.
  Nousiainen, T.
  Volcanic ash infrared signature: porous non-spherical ash particle shapes compared to homogeneous spherical ash particles2014Ingår i: ATMOSPHERIC MEASUREMENT TECHNIQUES, ISSN 1867-1381, Vol. 7, nr 4, s. 919-929Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The reverse absorption technique is often used to detect volcanic ash clouds from thermal infrared satellite measurements. From these measurements effective particle radius and mass loading may be estimated using radiative transfer modelling. The radiative transfer modelling usually assumes that the ash particles are spherical. We calculated thermal infrared optical properties of highly irregular and porous ash particles and compared these with mass-and volume-equivalent spherical models. Furthermore, brightness temperatures pertinent to satellite observing geometry were calculated for the different ash particle shapes. Non-spherical shapes and volume-equivalent spheres were found to produce a detectable ash signal for larger particle sizes than mass-equivalent spheres. The assumption of mass-equivalent spheres for ash mass loading estimates was found to underestimate mass loading compared to morphologically complex inhomogeneous ash particles. The underestimate increases with the mass loading. For an ash cloud recorded during the Eyjafjallajokull 2010 eruption, the mass-equivalent spheres underestimate the total mass of the ash cloud by approximately 30% compared to the morphologically complex inhomogeneous particles.

 • 106. Kovalets, Ivan V.
  et al.
  Robertson, Lennart
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Persson, Christer
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Didkivska, Svitlana N.
  Ievdin, Ievgen A.
  Trybushnyi, Dmytro
  Calculation of the far range atmospheric transport of radionuclides after the Fukushima accident with the atmospheric dispersion model MATCH of the JRODOS system2014Ingår i: International Journal of Environment and Pollution, ISSN 0957-4352, E-ISSN 1741-5101, Vol. 54, nr 2-4, s. 101-109Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The paper presents estimates of the far-range atmospheric dispersion of radionuclides after the accident at Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant (NPP), obtained using the long-range atmospheric dispersion model MATCH. Software tools were developed to run MATCH in the EU nuclear emergency response system JRODOS using freely available numerical weather prediction (NWP) data of the Global Forecasting System (GFS) operated by the United States National Center of Environmental Prediction (NCEP). Comparisons are made of results with JRODOS/MATCH and a standalone MATCH operated by Swedish Meteorological and Hydrological Institute (SMHI) driven by the European Center for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) NWP data.

 • 107. Kauhaniemi, M.
  et al.
  Stojiljkovic, A.
  Pirjola, L.
  Karppinen, A.
  Harkonen, J.
  Kupiainen, K.
  Kangas, L.
  Aarnio, M. A.
  Omstedt, Gunnar
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Denby, B. R.
  Kukkonen, J.
  Comparison of the predictions of two road dust emission models with the measurements of a mobile van2014Ingår i: Atmospheric Chemistry And Physics, ISSN 1680-7316, E-ISSN 1680-7324, Vol. 14, nr 17, s. 9155-9169Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The predictions of two road dust suspension emission models were compared with the on-site mobile measurements of suspension emission factors. Such a quantitative comparison has not previously been reported in the reviewed literature. The models used were the Nordic collaboration model NORTRIP (NOn-exhaust Road TRaffic Induced Particle emissions) and the Swedish-Finnish FORE model (Forecasting Of Road dust Emissions). These models describe particulate matter generated by the wear of road surface due to traction control methods and processes that control the suspension of road dust particles into the air. An experimental measurement campaign was conducted using a mobile laboratory called SNIFFER, along two selected road segments in central Helsinki in 2007 and 2008. The suspended PM10 concentration was measured behind the left rear tyre and the street background PM10 concentration in front of the van. Both models reproduced the measured seasonal variation of suspension emission factors fairly well during both years at both measurement sites. However, both models substantially under-predicted the measured emission values. The article illustrates the challenges in conducting road suspension measurements in densely trafficked urban conditions, and the numerous requirements for input data that are needed for accurately applying road suspension emission models.

 • 108. Maderich, V.
  et al.
  Bezhenar, R.
  Heling, R.
  de With, G.
  Jung, K. T.
  Myoung, J. G.
  Cho, Y-K
  Qiao, F.
  Robertson, Lennart
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Regional long-term model of radioactivity dispersion and fate in the Northwestern Pacific and adjacent seas: application to the Fukushima Dai-ichi accident2014Ingår i: Journal of Environmental Radioactivity, ISSN 0265-931X, E-ISSN 1879-1700, Vol. 131, s. 4-18Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The compartment model POSEIDON-R was modified and applied to the Northwestern Pacific and adjacent seas to simulate the transport and fate of radioactivity in the period 1945-2010, and to perform a radiological assessment on the releases of radioactivity due to the Fukushima Dai-ichi accident for the period 2011-2040. The model predicts the dispersion of radioactivity in the water column and in sediments, the transfer of radionuclides throughout the marine food web, and subsequent doses to humans due to the consumption of marine products. A generic predictive dynamic food-chain model is used instead of the biological concentration factor (BCF) approach. The radionuclide uptake model for fish has as a central feature the accumulation of radionuclides in the target tissue. The three layer structure of the water column makes it possible to describe the vertical structure of radioactivity in deep waters. In total 175 compartments cover the Northwestern Pacific, the East China and Yellow Seas and the East/Japan Sea. The model was validated from Cs-137 data for the period 1945-2010. Calculated concentrations of Cs-137 in water, bottom sediments and marine organisms in the coastal compartment, before and after the accident, are in close agreement with measurements from the Japanese agencies. The agreement for water is achieved when an additional continuous flux of 3.6 TBq y(-1) is used for underground leakage of contaminated water from the Fukushima Dai-ichi NPP, during the three years following the accident. The dynamic food web model predicts that due to the delay of the transfer throughout the food web, the concentration of Cs-137 for piscivorous fishes returns to background level only in 2016. For the year 2011, the calculated individual dose rate for Fukushima Prefecture due to consumption of fishery products is 3.6 mu Sv y(-1). Following the Fukushima Dai-ichi accident the collective dose due to ingestion of marine products for Japan increased in 2011 by a factor of 6 in comparison with 2010. (C) 2013 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 • 109.
  Thomas, Manu Anna
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Devasthale, Abhay
  SMHI, Forskningsavdelningen, Atmosfärisk fjärranalys.
  Sensitivity of free tropospheric carbon monoxide to atmospheric weather states and their persistency: an observational assessment over the Nordic countries2014Ingår i: Atmospheric Chemistry And Physics, ISSN 1680-7316, E-ISSN 1680-7324, Vol. 14, nr 21, s. 11545-11555Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Among various factors that influence the long-range transport of pollutants in the free troposphere (FT), the prevailing atmospheric weather states probably play the most important role in governing characteristics and efficacy of such transport. The weather states, such as a particular wind pattern, cyclonic or anticyclonic conditions, and their degree of persistency determine the spatio-temporal distribution and the final fate of the pollutants. This is especially true in the case of Nordic countries, where baroclinic disturbances and associated weather fronts primarily regulate local meteorology, in contrast to the lower latitudes where a convective paradigm plays a similarly important role. Furthermore, the long-range transport of pollutants in the FT has significant contribution to the total column burden over the Nordic countries. However, there is insufficient knowledge on the large-scale co-variability of pollutants in the FT and atmospheric weather states based solely on observational data over this region. The present study attempts to quantify and understand this statistical co-variability while providing relevant meteorological background. To that end, we select eight weather states that predominantly occur over the Nordic countries and three periods of their persistency (3 days, 5 days, and 7 days), thus providing in total 24 cases to investigate sensitivity of free tropospheric carbon monoxide, an ideal tracer for studying pollutant transport, to these selected weather states. The eight states include four dominant wind directions (namely, NW, NE, SE and SW), cyclonic and anticyclonic conditions, and the enhanced positive and negative phases of the North Atlantic Oscillation (NAO). For our sensitivity analysis, we use recently released Version 6 retrievals of CO at 500 hPa from the Atmospheric Infrared Sounder (AIRS) onboard Aqua satellite covering the 11-year period from September 2002 through August 2013 and winds from the ECMWF's ERA-Interim project to classify weather states for the same 11-year period. We show that, among the various weather states studied here, southeasterly winds lead to highest observed CO anomalies (up to +8%) over the Nordic countries while transporting pollution from the central and eastern parts of Europe. The second (up to +4%) and third highest (up to +2.5%) CO anomalies are observed when winds are northwesterly (facilitating inter-continental transport from polluted North American regions) and during the enhanced positive phase of the NAO respectively. Higher than normal CO anomalies are observed during anticyclonic conditions (up to +1%) compared to cyclonic conditions. The cleanest conditions are observed when winds are northeasterly and during the enhanced negative phases of the NAO, when relatively clean Arctic air masses are transported over the Nordic regions in the both cases. In the case of nearly all weather states, the CO anomalies consistently continue to increase or decrease as the degree of persistency of a weather state is increased. The results of this sensitivity study further provide an observational basis for the process-oriented evaluation of chemistry transport models, especially with regard to the representation of large-scale coupling of chemistry and local weather states and its role in the long-range transport of pollutants in such models.

 • 110.
  Bergström, Robert
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Hallquist, M.
  Simpson, D.
  Wildt, J.
  Mentel, T. F.
  Biotic stress: a significant contributor to organic aerosol in Europe?2014Ingår i: Atmospheric Chemistry And Physics, ISSN 1680-7316, E-ISSN 1680-7324, Vol. 14, nr 24, s. 13643-13660Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  We have investigated the potential impact on organic aerosol formation from biotic stress-induced emissions (SIE) of organic molecules from forests in Europe (north of lat. 45 degrees N). Emission estimates for sesquiterpenes (SQT), methyl salicylate (MeSA) and unsaturated C-17 compounds, due to different stressors, are based on experiments in the Julich Plant Atmosphere Chamber (JPAC), combined with estimates of the fraction of stressed trees in Europe based on reported observed tree damage. SIE were introduced in the EMEP MSC-W chemical transport model and secondary organic aerosol (SOA) yields from the SIE were taken from the JPAC experiments. Based on estimates of current levels of infestation and the JPAC aerosol yields, the model results suggest that the contribution to SOA in large parts of Europe may be substantial. It is possible that SIE contributes as much, or more, to organic aerosol than the constitutive biogenic VOC emissions, at least during some periods. Based on the assumptions in this study, SIE-SOA are estimated to constitute between 50 and 70% of the total biogenic SOA (BSOA) in a current-situation scenario where the biotic stress in northern and central European forests causes large SIE of MeSA and SQT. An alternative current-situation scenario with lower SIE, consisting solely of SQT, leads to lower SIE-SOA, between 20 and 40% of the total BSOA. Hypothetical future scenarios with increased SIE, due to higher degrees of biotic stress, show that SOA formation due to SIE can become even larger. Unsaturated C17 BVOC (biogenic volatile organic compounds) emitted by spruce infested by the forest-honey generating bark louse, Cinara pilicornis, have a high SOA-forming potential. A model scenario investigating the effect of a regional, episodic infestation of Cinara pilicornis in Baden-Wurttemberg, corresponding to a year with high production of forest honey, shows that these types of events could lead to very large organic aerosol formation in the infested region. We have used the best available laboratory data on biotic SIE applicable to northern and central European forests. Using these data and associated assumptions, we have shown that SIE are potentially important for SOA formation but the magnitude of the impact is uncertain and needs to be constrained by further laboratory, field and modelling studies. As an example, the MeSA, which is released as a consequence of various types of biotic stress, is found to have a potentially large impact on SIE-SOA in Europe, but different assumptions regarding the nighttime chemistry of MeSA can change its SOA potential substantially. Thus, further investigations of the atmospheric chemistry of MeSA and observational field studies are needed to clarify the role of this compound in the atmosphere.

 • 111. Simpson, D.
  et al.
  Andersson, Camilla
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Christensen, J. H.
  Engardt, Magnuz
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Geels, C.
  Nyiri, A.
  Posch, M.
  Soares, J.
  Sofiev, M.
  Wind, P.
  Langner, Joakim
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Impacts of climate and emission changes on nitrogen deposition in Europe: a multi-model study2014Ingår i: Atmospheric Chemistry And Physics, ISSN 1680-7316, E-ISSN 1680-7324, Vol. 14, nr 13, s. 6995-7017Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The impact of climate and emissions changes on the deposition of reactive nitrogen (Nr) over Europe was studied using four offline regional chemistry transport models (CTMs) driven by the same global projection of future climate over the period 2000-2050. Anthropogenic emissions for the years 2005 and 2050 were used for simulations of both present and future periods in order to isolate the impact of climate change, hemispheric boundary conditions and emissions, and to assess the robustness of the results across the different models. The results from these four CTMs clearly show that the main driver of future N-deposition changes is the specified emission change. Under the specified emission scenario for 2050, emissions of oxidised nitrogen were reduced substantially, whereas emissions of NH3 increase to some extent, and these changes are largely reflected in the modelled concentrations and depositions. The lack of sulfur and oxidised nitrogen in the future atmosphere results in a much larger fraction of NHx being present in the form of gaseous ammonia. Predictions for wet and total deposition were broadly consistent, although the three fine-scale models resolve European emission areas and changes better than the hemisphericscale model. The biggest difference in the models is for predictions of individual N compounds. One model (EMEP) was used to explore changes in critical loads, also in conjunction with speculative climate-induced increases in NH3 emissions. These calculations suggest that the area of ecosystems that exceeds critical loads is reduced from 64% for year 2005 emissions levels to 50% for currently estimated 2050 levels. A possible climate-induced increase in NH3 emissions could worsen the situation, with areas exceeded increasing again to 57% (for a 30% NH3 emission increase).

 • 112.
  Kahnert, Michael
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Nousiainen, Timo
  Lindqvist, Hannakaisa
  Review: Model particles in atmospheric optics2014Ingår i: Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, ISSN 0022-4073, E-ISSN 1879-1352, Vol. 146, s. 41-58Artikel, forskningsöversikt (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This review paper provides an overview over model geometries for computing light scattering by small particles. The emphasis is on atmospheric optics, although much of this review will also be relevant to neighbouring fields, in particular to astronomy. Various morphological particle properties are discussed, such as overall nonsphericity, pristine shapes, aggregation, and different forms of inhomogeneity, e.g. porous and compact inhomogeneous morphologies, as well as encapsulated aggregates. Models employed to reproduce the optical properties of complex particles range from strongly simplified to highly realistic and morphologically sophisticated model geometries. Besides reviewing the most recent literature, we discuss the idea behind models of varying degree of complexity with regard to the intended use of the models. Applications range from fundamental studies of light scattering processes to routine applications of particle optics look-up tables in operational modelling systems. (C) 2014 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 • 113. Klingberg, J.
  et al.
  Engardt, Magnuz
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Karlsson, P. E.
  Langner, Joakim
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Pleijel, H.
  Declining ozone exposure of European vegetation under climate change and reduced precursor emissions2014Ingår i: Biogeosciences, ISSN 1726-4170, E-ISSN 1726-4189, Vol. 11, nr 19, s. 5269-5283Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The impacts of changes in ozone precursor emissions as well as climate change on the future ozone exposure of the vegetation in Europe were investigated. The ozone exposure is expressed as AOT40 (Accumulated exposure Over a Threshold of 40 ppb O-3) as well as PODY (Phytotoxic Ozone Dose above a threshold Y). A new method is suggested to express how the length of the period during the year when coniferous and evergreen trees are sensitive to ozone might be affected by climate change. Ozone precursor emission changes from the RCP4.5 scenario were combined with climate simulations based on the IPCC SRES A1B scenario and used as input to the Eulerian Chemistry Transport Model MATCH from which projections of ozone concentrations were derived. The ozone exposure of vegetation over Europe expressed as AOT40 was projected to be substantially reduced between the periods 1990-2009 and 2040-2059 to levels which are well below critical levels used for vegetation in the EU directive 2008/50/EC as well as for crops and forests used in the LRTAP convention, despite that the future climate resulted in prolonged yearly ozone sensitive periods. The reduction in AOT40 was mainly driven by the emission reductions, not changes in the climate. For the toxicologically more relevant POD1 index the projected reductions were smaller, but still significant. The values for POD1 for the time period 2040-2059 were not projected to decrease to levels which are below critical levels for forest trees, represented by Norway spruce. This study shows that substantial reductions of ozone precursor emissions have the potential to strongly reduce the future risk for ozone effects on the European vegetation, even if concurrent climate change promotes ozone formation.

 • 114.
  Klein, Thomas
  et al.
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Langner, Joakim
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Frankenberg, Britt
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Svensson, J
  SMHI.
  Broman, Barry
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Bennet, Cecilia
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  ECDS - a Swedish Research Infrastructure for the Open Sharing of Environment and Climate Data2013Ingår i: Data Science Journal, ISSN 1683-1470, E-ISSN 1683-1470, nr 12, s. 1-9Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 115.
  Andersson, Camilla
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Bergström, Robert
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Bennet, Cecilia
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Thomas, Manu
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Robertson, Lennart
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Kokkola, Harri
  FMI.
  Lehtinen, Kari
  FMI.
  MATCH-SALSA: Multi-scale Atmospheric Transport and CHemistry model coupled to the SALSA aerosol microphysics model2013Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This report presents a new aerosol dynamics version of a European scale Eulerian CTM, MATCH. The new model is called MATCH-SALSA, and includes aerosol microphysics and several options for nucleation, wet scavenging and condensation. The report entails model description, evaluation and sensitivity tests.The new model reproduces observed higher particle number concentration (PNC) in central Europe and lower in remote regions. The model peak PNC occurs at the same particle size as the observed peak or at smaller sizes, which indicate missing growth. Total PNC is underestimated at some sites. The model performs well for particle mass, including SIA components. EC and OC are underestimated at many of the sites.The results are sensitive to the fraction of SOx emitted as H2SO4 and the optimum choice is site dependent. The model results are highly sensitive to whether organic nucleation is included or not. The model results are sensitive to amount of organic vapors in the condensation. The model can be used in applications knowing the restrictions of what the model manages well and what needs further improvements, which is detailed in the report.

 • 116.
  Holmin Fridell, Sofi
  et al.
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Jones, Jörgen
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Bennet, Cecilia
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Södergren, Helena
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Kindell, Sven
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Andersson, Stefan
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Jakobsson, Mattias
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Luftkvaliteten i Sverige år 20302013Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Sveriges luftkvalitet påverkas av lokala och nationella utsläppskällor såväl som av emissioner från Europa. Utsläppen av många luftföroreningar har minskat under de senaste årtiondena tack vare kontinuerligt skärpta emissionskrav. Trots kraftiga minskningar av utsläppen både i Sverige och övriga Europa har inte luftkvaliteten i våra städer, med avseende på kvävedioxid (NO2), ozon (O3) och partiklar (PM10), förbättrats avsevärt det senaste decenniet. Inte heller har t.ex. surheten i Sveriges skogsmarker minskat sedan 1980-talet (Naturvårdsverket, a).SMHI genomförde under 2011 och 2012 en kartläggning av luftmiljö och deposition fram till år 2020 (Andersson et al, 2011 och Omstedt et al, 2012a). I detta fortsättningsprojekt har kartläggningen gjorts ytterligare 10 år framåt i tiden, till år 2030. Studien behandlar både lokal luftkvalitet och beräkningar av bakgrundshalter och deposition.Lokala beräkningar har utförts för 46 gator/vägar i eller i nära anslutning till tätortsmiljö. Beräkningarna omfattar halter av kvävedioxid och partiklar (PM10 och PM2.5). Deposition redovisas för svavel- och kväveföreningar uppdelat på total-, våt- samt torrdeposition.Lufthalter inklusive AOT40 redovisas för ozon.Lokalt uppvisar PM10 flest överskridandena av miljökvalitetsnormerna och miljökvalitetsmålet Frisk luft. Årsmedelvärdet varierar mellan de studerade gatumiljöerna från knappt 10 till 37 μg m–3, och 90-percentilen från knappt 17 till 80 μg m–3. Miljökvalitetsmålet för PM10 beräknas överskridas i 42 av de 46 studerade trafikmiljöerna.PM2.5-halterna ligger väl under miljökvalitetsnormen för samtliga studerade trafikmiljöer. Miljökvalitetsmålet överskrids i åtta av de 42 studerade trafikmiljöerna. Årsmedelvärdet varierar mellan4 och 12 μg m–3.För NO2 varierar årsmedelvärdet i de studerade städerna mellan 6 och 25 μg m–3, 98-percentilen av dygnsmedelvärden mellan 12 och 46 μg m–3 och 98-percentilen av timmedelvärdet mellan 16 och 67 μg m–3. Miljökvalitetsnormerna beräknas inte överskridas i någon av de studerade trafikmiljöerna. Miljökvalitetsmålet Frisk luft för NO2 avseende 98-percentil timmedelvärden överskrids i 4 av de 46 studerade miljöerna. För årsmedelvärden noteras inget överskridande av målet.För fyra gator har en känslighetsanalys genomförts där trafikökningen har hållits oförändrad jämfört med år 2008. Uteblivna trafikökningar till år 2030 jämfört med 2008 leder till minskade haltnivåer mellan 3 och 11 % för PM10 och NO2. PM2.5 påverkas endast marginellt av förändrade trafikflöden.Som följd av minskade emissioner kommer deposition av svavel och oxiderat kväve att minska till år 2030. Depositionen kommer vara fortsatt störst i södra Sverige. Depositionen av reducerat kväve kommer på de flesta platser vara oförändrad.Luftkvaliteten med avseende på marknära ozon kommer att förbättras i Sverige fram till år 2030. Halterna av ozon kommer fortsatt att ligga under miljökvalitetsmålet för ozons påverkan på grödor och skog.De största osäkerheterna i denna studie antas finnas i emissionsdata, trafikökningar på enskilda gator, fordonssammansättningen (t.ex. andelen dieselbilar) och andelen bilar med dubbdäck. I studien används meteorologin för år 2008 vilket gör att erhållna resultat inte inkluderarvariabilitet i meteorologin.

 • 117.
  Andersson, Stefan
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Omstedt, Gunnar
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Utvärdering av SIMAIR mot mätningar av PM10 och NO2 i Göteborg, Stockholm och Umeå för åren 2006-2009: Undersökning av en ny emissionsmodell för vägtrafikens slitagepartiklar2013Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  SIMAIR är ett webbaserat modellsystem för beräkning av luftkvalitet i svenska tätorter. Systemet är utvecklat av SMHI på uppdrag av Trafikverket, Naturvårdsverket och Energimyndigheten och syftar till att tillhandahålla svenska kommuner och andra aktörer ett lättanvänt verktyg som kan användas i luftvårdsarbetet, bland annat för att bedöma luftföroreningsnivåerna i relation till miljökvalitetsnormer och utvärdera olika åtgärders effekter på luftmiljön. Syftet med denna studie är att utvärdera SIMAIR mot nya mätdata av PM10 och NO2 och testa och utvärdera en ny emissionsmodell för vägtrafikens slitagepartiklar.Högkvalitativa mätningar med timupplösning från tre trafikmiljöer har använts i utvärderingen; E6 vid Gårda i Göteborg för åren 2006-2009, Hornsgatan i Stockholm för åren 2007-2009 samt Västra Esplanaden i Umeå för åren 2006-2009. Modellens beräkningar i urban bakgrund (regionalt + urbant bidrag) har även utvärderats mot mätningar i urban bakgrund (i taknivå) för dessa tätorter; Femman-huset i Göteborg, Torkel Knutssonsgatan i Stockholm samt Biblioteket i Umeå. I utvärderingen används ett antal statistiska mått och indikatorer för att kvantifiera modellens prestanda i jämförelse med mätdata. Bland annat jämförs årsmedelvärden, percentiler, antalet överskridanden, bias, korrelationskoefficient och Target. I valideringen har ett nytt utvärderingsverktyg använts, Delta-tool, utvecklat inom ramen för det europeiska initiativet FAIRMODE.Utvärderingen av SIMAIR visar att i trafikmiljöer underskattas PM10-halterna något för Hornsgatan i Stockholm (med ca 20-30 %). För Västra Esplanden i Umeå och i synnerhet E6 vid Gårda i Göteborgöverskattas istället PM10-halterna (med 10-35 %). Däremot, i urban bakgrund är överensstämmelsen mellan modellerade och uppmätta PM10-halter genomgående mycket god.En systematisk underskattning av NO2-halterna kan observeras både i trafikmiljöer (generellt 10-30 %) och urban bakgrund (generellt 10-30 %) jämfört med mätdata (bortsett från urban bakgrund i Stockholmdär modellen uppvisar god överenstämmelse med mätdata). Trots att det finns ett viss bias för NO2 är resultaten ändå goda; 75 % av datapunkterna har ett lägre targetvärde än 1, vilket betyder att modellen då kan vara en bättre prediktor för atmosfärens ”verkliga” kemiska tillstånd än mätningarna.Denna studie tillsammans med tidigare valideringsstudie av SIMAIR visar att modellen uppfyller kvalitetsmålen på modellberäkningar (RPE/RDE) för såväl PM10 och NO2 i trafikmiljöer.Inom ramen för ett nordiskt forskningsprojekt har en ny emissionsmodell för vägdamm utvecklats; NORTRIP. Modellen bygger delvis på samma principer som SIMAIRs vägdammsmodell, men viktiga förbättringar har gjorts. Syftet med denna undersökning är att analysera förutsättningarna för att använda NORTRIP med hjälp av indata från SIMAIR. Undersökningen visar att det är möjligt, men att det finns en del svårigheter.NORTRIP-modellen ger något högre korrelation mot mätdata jämfört med SIMAIRs vägdammsmodell. Med övriga indata från SIMAIR för år 2007 ökar korrelationen från 0.58 till 0.67 för Västra Esplanaden,från 0.59 till 0.67 för Hornsgatan och från 0.53 till 0.57 för Gårda. För att få överensstämmande haltnivåer behövs dock korrektioner införas; korrektioner som för närvarande inte är lätta att förstå. Det är inte säkert att den standardparameteruppsättning, som tagits fram baserat på mätningar från två gator i Stockholm, är så generell att den också kan tillämpas för andra trafikmiljöer i Sverige.Ett enkelt sätt att förbättra SIMAIRs beräkningsresultat är att korrigera dessa mot mätdata. För att förbättra modellresultaten utan användandet av mätdata krävs förbättrade emissioner, vilket sannoliktkommer göras inom ramen för HBEFA i Europa, samt att implementera NORTRIP-modellen. Innan NORTRIP-modellen kan implementeras i SIMAIR behövs emellertid fler studier avseende vilka parametervärden och korrektioner som ska användas.

 • 118.
  Kahnert, Michael
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  T-matrix computations for particles with high-order finite symmetries2013Ingår i: Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, ISSN 0022-4073, E-ISSN 1879-1352, Vol. 123, s. 79-91Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The use of group theoretical methods can substantially reduce numerical ill-conditioning problems in T-matrix computations. There are specific problems related to obtaining the irreducible characters of high-order symmetry groups and to the construction of a transformation from the basis of vector spherical wave functions to the irreducible basis of high-order symmetry groups. These problems are addressed, and numerical solutions are discussed and tested. An important application of the method is non-convex particles perturbed with high-order polynomials. Such morphologies can serve as models for particles with small-scale surface roughness, such as mineral aerosols, atmospheric ice particles with rimed surfaces, and various types of cosmic dust particles. The method is tested for high-order 3D-Chebyshev particles, and the performance of the method is gauged by comparing the results to computations based on iteratively solving a Lippmann-Schwinger T-matrix equation. The latter method trades ill-conditioning problems for potential slow-convergence problems, and it is rather specific, as it is tailored to particles with small-scale surface roughness. The group theoretical method is general and not plagued by slow-convergence problems. The comparison of results shows that both methods achieve a comparable numerical stability. This suggests that for particles with high-order symmetries the group-theoretical approach is able to overcome the illconditioning problems. Remaining numerical limitations are likely to be associated with loss-of-precision problems in the numerical evaluation of the surface integrals. (C) 2012 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 • 119.
  Engardt, Magnuz
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Langner, Joakim
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Simulations of future sulphur and nitrogen deposition over Europe using meteorological data from three regional climate projections2013Ingår i: Tellus. Series B, Chemical and physical meteorology, ISSN 0280-6509, E-ISSN 1600-0889, Vol. 65, artikel-id 20348Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  We use a regional model of atmospheric chemistry and transport to investigate trends in sulphur and nitrogen deposition over Europe during the first half of the 21st century. To assess changes due to climate change, the model was operated with meteorology from a regional climate model simulating present and future climates. The sensitivity of the deposition calculations to uncertainties in the climate projections was explored by using output from three different climate models. Changes in anthropogenic air pollution emissions in Europe were extracted from the gridded RCP4.5 emission inventory. The modelling systems were evaluated by comparing average modelled precipitation, deposition and concentrations over a 20-year period with observations collected around the year 2000. We conclude that the deposition of sulphur and nitrogen containing species will mainly be governed by changes in European emissions of these species over the period 2000-2050. If future emissions follow the pathway of the RCP4.5 scenario, Europe can expect significantly lower deposition of sulphur and oxidised nitrogen in 2050 compared to 2000. For reduced nitrogen, large areas of western Europe will receive considerably more deposition in 2050 than in 2000, due to feedback of decreased sulphur concentrations on the atmospheric turnover time of reduced nitrogen. Domain averaged reductions of total deposition from 2000 to 2050 are 63, 41 and 0.9% for sulphur, oxidised-and reduced nitrogen, respectively. Climate change results in decreased wet deposition of sulphur and reduced nitrogen leading to increased atmospheric turnover time of these species. Climate and emission changes lead to decreased atmospheric turnover times of reduced nitrogen but increased atmospheric turnover times of sulphur and oxidised nitrogen. These relations are likely leading to altered source-receptor relations in the future.

 • 120. Orru, Hans
  et al.
  Andersson, Camilla
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Ebi, Kristie L.
  Langner, Joakim
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Astrom, Christofer
  Forsberg, Bertil
  Impact of climate change on ozone-related mortality and morbidity in Europe2013Ingår i: European Respiratory Journal, ISSN 0903-1936, E-ISSN 1399-3003, Vol. 41, nr 2, s. 285-294Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Ozone is a highly oxidative pollutant formed from precursors in the presence of sunlight, associated with respiratory morbidity and mortality. All else being equal, concentrations of ground-level ozone are expected to increase due to climate change. Ozone-related health impacts under a changing climate are projected using emission scenarios, models and epidemiological data. European ozone concentrations are modelled with the model of atmospheric transport and chemistry (MATCH)-RCA3 (50 x 50 km). Projections from two climate models, ECHAM4 and HadCM3, are applied under greenhouse gas emission scenarios A2 and A1B, respectively. We applied a European-wide exposure-response function to gridded population data and country-specific baseline mortality and morbidity. Comparing the current situation (1990-2009) with the baseline period (1961-1990), the largest increase in ozone-associated mortality and morbidity due to climate change (4-5%) have occurred in Belgium, Ireland, the Netherlands and the UK. Comparing the baseline period and the future periods (2021-2050 and 2041-2060), much larger increases in ozone-related mortality and morbidity are projected for Belgium, France, Spain and Portugal, with the impact being stronger using the climate projection from ECHAM4 (A2). However, in Nordic and Baltic countries the same magnitude of decrease is projected. The current study suggests that projected effects of climate change on ozone concentrations could differentially influence mortality and morbidity across Europe.

3456789 101 - 120 av 355
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
v. 2.35.9
|