Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
12 1 - 50 av 69
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Andersson, Lars
  et al.
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Carlberg, Stig
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Edler, Lars
  SMHI, Forskningsavdelningen, Oceanografi.
  Fogelqvist, Elisabet
  SMHI.
  Fonselius, Stig
  SMHI, Forskningsavdelningen, Oceanografi.
  Fyrberg, Lotta
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Palmén, Håkan
  SMHI.
  Sjöberg, Björn
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Zagradkin, Danuta
  SMHI.
  Haven runt Sverige 1991. Rapport från SMHI, Oceanografiska Laboratoriet, inklusive PMK - utsjöprogrammet: The conditions of the seas around Sweden. Report from the activities in 1991, including PMK - The National Swedish Programme for Monitoring of Environmental Quality Open Sea Programme1992Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 2.
  Andersson, Lars
  et al.
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Carlberg, Stig
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Fogelqvist, Elisabet
  SMHI.
  Fonselius, Stig
  SMHI, Forskningsavdelningen, Oceanografi.
  Fyrberg, Lotta
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Palmén, Håkan
  SMHI.
  Zagradkin, Danuta
  SMHI.
  Yhlén, Bengt
  SMHI.
  Program för miljökvalitetsövervakning – PMK: Utsjöprogram under 19901991Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  ProjektI denna rapport beskrivs en verksamhet med miljöövervakning i de öppna havsområdena runt Sverige, från Kattegatt till nordligaste delen av  bottenhavet. SMHI utför arbetet på uppdrag av Naturvårdsverket, eftersom verksamheten ingår i det nationella programmet för övervakning av miljökvalitet - PMK. Större delen av resultaten överlämnas som ett svenskt bidrag till Helsingforskommissionens program för övervakning av Östersjöns marina miljö (BMP -Baltic Monitoring Programme).

  Övervakningen utförs genom att prover insamlas under regelbundna  expeditioner i Kattegatt, Öresund, Östersjön och Bottniska Viken. Fysikaliska, kemiska och biologiska parametrar bestäms i vattenprover, bottenfaunan studeras i sedimentprover och prover från fisk och mussla insamlas för bestämning av olika miljögifter.

  Arbetet utförs helt integrerat med den löpande oceanografiska verksamheten vid SMHI. Genom detta blir resultaten av SMHis eget undersökningsprogram tillgängliga för miljöövervakningen. Därför innehåller denna rapport betydligt mer information än vad PMK finansierar.

  ResultatVintern 1989-90 var mycket mild; det var faktiskt den fjärde osedvanligt milda vintern i rad. Utbredningen av havsis var liten i de svenska farvattnen. I stort sett var det bara Bottenviken som var istäckt och och detta istäcke bröt upp cirka två veckor tidigare än normalt.Början av 1990 var varm, blåsig och nederbördsrik, speciellt i sydsverige. Våren kom tidigt och var varmare än normalt. Från och med maj blev vädret instabilt och sommaren var sval och ostadig. Hösten var nederbördsrik men lugn, medan däremot december var blåsig och mild.

  Temperaturen i havsvattnet blev därför, liksom under 1989, högre än normalt under hela eller nästan hela året och mest märkbart under vinter- och höstmånaderna. Temperaturerna har inom hela havsområdet legat ca 1 - 3 °C högre än långtidsmedelvärdet för perioden 1979 - 89.

  Oxygenförhållandena i Kattegatt visade återigen en tillfällig nedgång i den sydöstra delen under sensommar och tidig höst. Trots att hösten var ovanligt lugn och omblandningen i vattenmassan relativt liten återgick oxygenhalterna till normala värden och någon riktigt utbredd oxygenbrist uppstod inte. I stora delar av Östersjön fortsatte dock de dåliga oxygenförhållandena i djupvattnet under hela året. Inte heller under 1990 inträffade något betydande inflöde av oxygenrikt vatten som kunde ventilera djupbassängerna.I Bornholmsbassängen fanns svavelväte i ett tunt skikt (med förgrening in i Hanöbukten) vid bottnen under hela året med undantag för augustiexpeditionen. I Gdanskbäckenet är skiktningen nu borta och inblandning av oxygen har kunnat ske från ytlagret, vilket haft en positiv effekt på bottenvattnet. I den östra Gotlandsbassängen är det nu mer än 13 år sedan det senast fanns oxygen i bottenvattnet. I motsats till detta har både norra centralbäckenet (med Landsortsdjupet) och djupområdet mellan Gotland och fastlandet varit helt fria från svavelväte under året.

  Närsalterna uppvisade inga ovanliga eller oväntade variationer under året. Under vinterperioden fanns fosfat och nitrat i ytvattnet i normala halter, som i samband med primärproduktionen under våren gick ned till låga eller knappt mätbara nivåer, för att sedan på nytt stiga under hösten.

  Analyserna av petroleumkolväten visar att halterna under våren 1990 var överlag något lägre än halterna under 1980-talet, vilket tyder på att belastningen med oljeföroreningar inte genomgått några påtagliga förändringar. Vid höstexpeditionen var halterna låga i ytan medan de på 10 m (och 30 m) djup var genomgående höga eller mycket höga inom hela havsområdet. Anledningen till detta har inte kunnat fastställas, men det torde inte röra sig om kontamination av proverna.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Andersson, Lars
  et al.
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Edler, Lars
  SMHI, Forskningsavdelningen, Oceanografi.
  Sjöberg, Björn
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  The conditions of the seas around Sweden: Report from activities in 19921993Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 4.
  Andersson, Lars
  et al.
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Sjöberg, Björn
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Krysell, Mikael
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  The conditions of the seas around Sweden: Report from the activities in 19931994Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 5.
  Andersson, Pia
  et al.
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Andersson, Lars
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Long term trends in the seas surrounding Sweden: Part one - Nutrients2006Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The main aim of this work is to present data as typical concentration values for different nutrients in the various sea areas, and how these have varied over time. The data presented cover a 30 year period which include both increased eutrophication and years with efforts to reduce antropological input of nutrients to the sea. Trends over 30 years have been calculated for various nutrient parameters. SMHI is the Swedish National Oceanographic Data Centre (NODC) to where several countries have supplied hydrographical data originating from various platforms (vessels, buoys etc.). Stations that have been in regular use for most parts of the last 30 years are included in the analysis. Due to different water characteristics, 14 sea areas are selected to represent the waters surrounding Sweden. In this report all available data from 1976 up till 2005 is used and presented in diagrams and tables. The figures of the parameters are presented as time series. Each parameter is divided into winter, summer, surface and bottom values. In the tables, information on a yearly basis is given to indicate changes that vary over time. Both a classical linear regression method and a non-parametric method (the Mann-Kendall) are used in the trend analysis to account for normal and non-normal distribution of the data. The trend magnitude and significance are also calculated. An overview of the results of significant trends of all the areas in the surface and the bottom for the winter and the summer are presented as arrows in a summary figure.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 6.
  Andersson, Pia
  et al.
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Hansson, Martin
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Bjurström, Joel
  Simonsson, Daniel
  Naturtypsbestämning av miljöövervakningsstationer SMHI pelagial miljöövervakning2017Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Provtagningsstationerna i den nationella miljöövervakningen i havsmiljö är inte naturtypsbestämda. Detta innebär att insamlad miljöövervakningsdata inte kan användas fullt ut till bedömningar för artikel 17, art- och habitatdirektivet, samt för havsmiljödirektivet.  HaV har finansierat och uppdragit åt SMHI att undersöka möjligheterna att på ett enkelt sätt naturtypsklassa de månatliga miljöövervakningsstationerna som SMHI provtar. Uppdraget avsåg att testa utrustning och med hjälp av dropvideo undersöka om det är möjligt att, och i så fall, naturtypsbestämma stationer i utsjön under decemberexpeditionen 2016.  SMHI har konstruerat en rigg och utfört provtagning på 11 av 25 miljöövervakningsstationer. Belysningsproblematik och väder reducerade antalet provtagna stationer. SMHI anser att riggen, med justerad ljuskälla, är ett bra verktyg för visuell registrering av naturtyp på miljöövervakningsstationerna i utsjön.  Dock föreslås ett antal justeringar av riggen för att öka kvalitén på bildmaterialet samt att öka möjligheten att utföra ytterligare bedömningar av bildmaterialet.  Merparten av de undersökta bottnarna visar på väldigt finkornigt materiel, likt silt/lera. Ett fåtal arter har registrerats och ingen större mängd växtlighet. Merparten av de undersökta stationerna uppfyllde inte kriteriet för någon av habitatdirektivets naturtyper. På två stationer har naturtyp registreras som 1160 Vikar och sund, innehållandes1110 Sandbankar. För HUB Underwater biotopes har AB.H3O Baltic aphotic muddy sediment characterized by infaunal echinoderms registrerats på stationen P2 och AB.M4U Baltic aphotic mixed substrate characterized by no macrocommunity på stationerna BY5 och BY4.  SMHI rekommenderar en genomgång av det insamlade materialet med ArtDatabanken och/eller ytterligare expert för att säkerställa bedömning, utföra vissa rekommendationer samt säkerställa material som ska rapporteras till datavärd.SMHI rekommenderar ytterligare visuell provtagning på resterande stationer, samt kompletterande provtagning på stationer där kvalité på bild eller ljus varit bristfällig, eller där ArtDatabanken eller möjlig ytterligare expert rekommenderar ytterligare provtagning. Ytterligare expert kan komma att rekommendera hugg som kompletterande provtagning till den visuella metoden.En visuell undersökning på samtliga 25 stationer, med en landning per station, uppskattas förlänga en expedition med ca 11,5-13,5 timmar. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Axe, Philip
  SMHI, Forskningsavdelningen, Oceanografi.
  Oceanographic applications of coastal radar2013Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This report documents the 2010 Coastal Radar Workshop organised by the Swedish Meteorological and Hydrological Institute with support from the Swedish Environmental Protection Agency. The aim of the report is to provide background information on coastal oceanographic radar for a wider professional audience and to provide a basis for further Nordic cooperation in the field of oceanographic (coastal) radar with the ultimate aim of establishing a Nordic network covering (initially) the shared waters of the Skagerrak and Kattegat.Information on currents in near real time is seldom available when needed by many day to day applications and services. Data are needed for safe and efficient ship routing in narrow areas of hightraffic such as in the northern Kattegat, Danish Straits, Bornholm Strait and the Gulf of Finland. At the entrances of major ports and where [environmentally] dangerous cargos are carried currentinformation can be of crucial importance. For this reason the Swedish Maritime Administration maintains current observations in critical areas. However, these are point measurements and in the waters mentioned above topography may alter currents both in strength and direction in nearby areas. Hence, complementary spatial information on the behaviour of currents is preferable.Access to high quality, spatially resolved current information is critical both for effective oil spill containment and greatly increases the chances for successful outcomes of search and rescue operations. Combining data from models and observations will reduce the search area in rescue operations and make planning and combat of oil spill operations more efficient. In addition, areal near real time current observations are likely to promote research and development related to fish larvae transports, the spread of alien species, improve oceanographic models and lead to the better understanding of ocean and coastal sea processes.The present workshop highlights and extends the knowledge base on European and US experiences, user needs and available technical systems for areal current observations. Taking into account thatNordic views are usually coherent, opportunities to coordinate and cooperate in establishing and running an operational pilot system at a Nordic level seem realistic. The workshop intends to lay the foundation for carrying this work further.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 8.
  Axe, Philip
  SMHI, Forskningsavdelningen, Oceanografi.
  Temporal and spatial monitoring of eutrophication variables in CEMP2008Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The OSPAR Revised Eutrophication Monitoring Programme (ETG 05/3/Info.1-E) requests that nutrient "monitoring should include sufficient samples to confirm that the maximum winter nutrient concentration has been determined", while para. 7 of the Terms of Reference for the preparation of guidance on the spatial and temporal resolution of monitoring for nutrients and eutrophication effects (ICG 003) states that "there are at least nine different water types covered by the OSPAR Maritime Area"..."guidance must, therefore, be at least complex enough to cover each type with sufficient clarity to guide contracting parties in their evaluation of the temporal and spatial coverage required to adequately assess the relevant water body".This document summarises the national reports submitted to the OSPAR Intersessional Correspondence Group on Eutrophication Monitoring, and highlights common problems faced in the monitoring of (primarily) inorganic nutrients and chlorophyll. In addition, it presents tests of different approaches to solving the spatial and temporal sampling problems associated with delivering marine eutrophication data.Based on tests of model data, monthly sampling appears adequate to give a good estimate of annual mean concentrations. Buoy data suggests that this would not be sufficient where there is tidal variability. It was not possible to determine maximum concentrations through a practical ship sampling scheme, or by using extreme value statistics.The optimum sampling programme to observe rapid events is likely to be a combination of ferrybox systems, which appear to be reliable and give both good spatial and temporal coverage, combined with buoy observations. To ensure data of sufficient quality, these must be controlled against conventional research vessel observations. Research vessels still have a role in seasonal mapping, and in providing data of sufficient quality for trend analysis from a large area. This is likely to remain so, at leastuntil technologies such as gliders and optical nutrient sensors become widely available and capable of delivering reliable, high quality data.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 9.
  Axe, Philip
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Oceanografi.
  Lindow, Helma
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Hydrographic Conditions Around Offshore Banks2005Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This report details the results of an investigation into hydrographic and hydrochemical conditions over ten offshore banks around the coast of south Sweden. Four of these banks are situated in the Kattegat. The remainder lie in the southern and western Baltic Proper. The investigation included field sampling, where each bank was visited on one occasion, and the temperature and salinity structure mapped while the concentrations of nutrients were measured. These data were analysed, and results compared and complemented with predictions from operational numerical models (for currents and waves). The banks are areas with strong horizontal gradients in temperature and salinity. They influence the large scale circulation, steering mean currents through the deeper water, resulting in the mean currents over the banks being weak. The influence of short term wind events are significant however, with intense, short-lived currents occurring over the banks. Nutrient concentrations in the waters above the banks were very similar to those in the adjacent basins. Immediately over the bottom however, silicate concentrations were often higher than at similar depths away from the banks. Similarly, oxygen saturation immediately above the bottom was frequently lower than in mid-water at the same depth. In the Kattegat, large areas are at risk from seasonal oxygen deficiency. The shallow nature of the banks however often means that they escape the worst impacts.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 10.
  Axe, Philip
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Oceanografi.
  Wesslander, Karin
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Kronsell, Johan
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Confidence rating for OSPAR COMP2012Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Medlemsländerna inom EU har undertecknat Havsmiljödirektivet samt Ramdirektivet för Vatten och har därmed förpliktat sig att uppnå ”God” eller ”God miljö-” status inom sina marina miljöer inom en viss tid, eller ta fram åtgärder. Det finns därför ett behov att utvärdera mätprogrammen som levererar data till sådana statusbedömningar, som en del av konfidensbedömningen av hela statusbedömningen. Inom OSPAR Konventionen för Skyddet av Nordost Atlanten, har Tyskland och Nederländerna presenterat ett förslag för hur man skulle kunna utföra en sådan utvärdering. Den här rapporten beskriver resultat när metoden användes med svenska data från Västerhavet (inklusive Öresund, som möjligtvis ska ingå i Större Nordsjöns region under Marina Strategin). Övergödningsvariablernas salthaltsvariation undersöktes. I Kattegatt var den oorganiska närsaltsvariabiliteten minst vid den högsta salthalten, detta tyder på att en pålitlig bedömning av övergödning kan göras enklare med utsjödata än med data från den mer dynamiska kustzonen. När man tittar på mätprogrammets täckning, syns det att horisontala gradienter i bedömningsvariabler (ofta säsongsmedlen) varierar med mindre än 30 % mellan stationer. Detta visar på en rimlig täckning, även om flera stationer skulle förbättra programmet. Om man tittar på varje station för sig, är nuvarande provtagning i djupled tillräcklig, förutom för klorofyll a och oorganiska närsalter under växtsäsongen. Provtagningsfrekvensen räcker för totala närsaltshalter, men är inte tillräcklig för oorganiska närsalter samt, i Öresund, för koncentrationen av syre i djupvattnet. Den otillräckliga provtagningen av klorofyll a och oorganiska närsalter kan förbättras ganska enkelt om en autoanalysator med två kanaler (nitrit + nitrat, samt ortofosfat) monteras på de nuvarande ferryboxsystem som används. Alternativet att använda bojar och traditionella mätplattformar skulle vara dyrare.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 11.
  Axell, Lars
  SMHI, Forskningsavdelningen, Oceanografi.
  BSRA-15: A Baltic Sea Reanalysis 1990–20042013Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Oceanographic observations are often of high quality but are available only with low resolution in time and space. On the other hand, model fields have high resolution in time and space but are not necessarily in agreement with observations. To bridge the gap between these very different kinds of data sets, a reanalysis can be made, which means that fixed versions of the numerical model and the data assimilation system are used to analyse a period of several years. This report describes an oceanographic reanalysis covering the period 1990 to 2004 (15 whole years). The horizontal resolution is 3 nautical miles in the Baltic Sea and 12 nautical miles in the North Sea, and the vertical resolution varies between 4 meters near the surface to 60 meters in the deepest part (up to 24 vertical layers). The time resolution of the reanalysis product is 6 hours. The numerical ocean model used is HIROMB (High-Resolution Operational Model for the Baltic), version 3.0. The data assimilation method used in this reanalysis is the Successive Corrections Method (SCM) for salinity and temperature, whereas ice observations in terms of ice charts were simply interpolated. The result looks good in terms of sea levels, ice fields, and salinity and temperature structure, whereas currents have not been validated. This oceanographic reanalysis was probably the first one ever for the Baltic Sea (when it was done in 2005) and may serve as a starting point before longer, more advanced reanalyses are produced.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 12.
  Bäck, Örjan
  et al.
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Wenzer, Magnus
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Mapping winter nutrient concentrations in the OSPAR maritime area using Diva2015Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Diva (Data Interpolating Variational Analysis) har använts för att skapa interpolerade griddade fält av närsaltskoncentrationer i OSPAR:s maritima område som en del i arbetet med att ta fram gemensamma indikatorer för MSFD (Marine Strategy Framework Directive). Data laddades ner från ICES-databasen och kartor togs fram för DIN, DIP och silikat för vintermånaderna (december-februari) mellan åren 2006 och 2013. På grund av brist på data i områdena I och V lades fokus på regionerna II, III och IV. Mest utmärkande i resultatet av analysen är de höga närsaltskoncentrationerna längs Nordsjöns sydkust. Brist på data, både i stor skala i OSPAR-regionerna I och V och i mindre skala nära kusten, främst nära flodmynningar, är den största felkällan i Diva-analyserna. Detta visar tydligt att datatäcknigen behöver bli bättre inför framtida arbete med indikatorer och i bedömningsprocesser.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 13.
  Carlberg, Stig
  et al.
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Engström, Sven
  SMHI.
  Fonselius, Stig
  SMHI, Forskningsavdelningen, Oceanografi.
  Palmén, Håkan
  SMHI.
  Fyrberg, Lotta
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Yhlén, Bengt
  SMHI.
  Szaron, Jan
  SMHI.
  Program för miljökvalitetsövervakning – PMK: Utsjöprogram under 19891990Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I denna rapport beskrivs en verksamhet med miljöövervakning i de öppna havsområdena runt Sverige från Kattegatt till nordligaste delen av Bottenhavet. SMHI utför arbetet på uppdrag av Naturvårdsverket, eftersom verksamheten ingår i det nationella programmet för övervakning av miljökvalitet - PMK. Större delen av resultaten överlämnas som ett svenskt bidrag till Helsingforskommissionens program för övervakning av Östersjöns marina miljö (BMP - Baltic Monitoring Programme).

  Övervakningen utförs genom att prover insamlas under regelbundna expeditioner i Kattegatt, Öresund, Östersjön och Bottniska Viken. Fysikaliska, kemiska och biologiska parametrar bestäms i vattenprover, bottenfaunan studeras i sedimentprover och prover av fisk och musslor insamlas för bestämning av olika miljögifter.

  Arbetet utförs helt integrerat med den löpande oceanografiska verksamheten vid SMHI. Genom detta blir resultaten av SMHis eget undersökningsprogram tillgängliga för miljöövervakningen. Därför innehåller denna rapport betydligt mer information än vad PMK finansierar.

  Hösten 1988 var mild i nästan hela landet. Vintern blev mycket mild i de södra delarna av landet med måttliga mängder nederbörd. Endast i norra delen av landet föll nederbörden som snö i någon betydande mängd. Under våren och sommaren var det något varmare och torrare än normalt. Hösten var lika mild som under de två föregående åren men mestadels med lite mindre nederbörd.

  Havsisens utbredning anses vara den minsta sedan de regelbundna observationerna började.

  Temperaturen i havsvattnet blev därför högre än normalt under hela året och mest märkbart under vinter- och höstmånaderna. Temperaturerna har inom hela havsområdet legat ca 1 - 2 grader högre än långtidsmedelvärdet för perioden 1968 - 85.

  Oxygenförhållandena i Kattegatt präglades återigen av en temporär nedgång i den sydöstra delen under sensommar och tidig höst. I jämförelse med 1988 var det mindre arealer som berördes och generellt sett var de lägsta halterna inte så låga som under 1988. I Östersjön fortsatte de dåliga  oxygenförhållandena i djupvattnet under hela året. Inte heller under 1989 inträffade något betydande inflöde av oxygenrikt vatten som kunde ventilera djupbassängerna. I Bornholmsbassängen fanns svavelväte (med förgrening in i Hanöbukten) under språngskiktet nästan hela året; i den östra Gotlandsbassängen är det nu mer än 12 år sedan det senast fanns oxygen i bottenvattnet och i den östra delen av norra centralbäckenet har det funnits svavelväte hela året. I Landsortsdjupet fanns svavelväte endast under en kort tid under sensommaren.

  Närsalterna uppvisade inga ovanliga variationer under året. Under vinterperioden fanns fosfat och nitrat i ytvattnet i normala halter och i samband med produktionsperioden under våren gick halterna ned till knappt mätbara nivåer. Generellt sett är det en ökande trend av fosfat och nitrat i Kattegatts och Östersjöns ytvatten, medan silikathalterna i Östersjön visar en vikande trend.

  Analyserna av petroleumkolväten visar att halterna under 1989 i stort sett legat stabilt på samma halter som under de närmast föregående åren, vilket tyder på att belastningen med oljeföroreningar inte genomgått några påtagliga förändringar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Carlberg, Stig
  et al.
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Engström, Sven
  SMHI.
  Fonselius, Stig
  SMHI, Forskningsavdelningen, Oceanografi.
  Palmén, Håkan
  SMHI.
  Thelén, Eva-Gun
  SMHI.
  Fyrberg, Lotta
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Program för miljökvalitetsövervakning – PMK: Utsjöprogram under 19861987Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Rapporten beskriver en utsjöverksamhet, som bedrivs inom Naturvårdsverkets program för övervakning av miljökvalitet PHK. Verksamheten är samtidigt större delen av det svenska bidraget till Helsingforskommissionens samordnade program för monitoring av den marina miljön i Östersjön. Åtagandet innebär att SHHI, genom sitt oceanografiska laboratorium i Göteborg, genomför fysikaliska och kemiska observationer och analyser på ett omfattande stationsnät (se figur 1) under två expeditioner i Östersjön med Bottniska Viken, tre expeditioner i Kattegatt och tre (från och med budgetåret 1986/87 fem) expeditioner i Öresund. Vid dessa expeditioner görs också bestämningar av potentiell primärproduktion och prover insamlas för bestämning av växt- och djurplankton. En gång per år görs undersökning av bottenfauna (meiofauna). Dessutom insamlas fisk och musslorfrån sju lokaler för analys av miljögifter. Fisk- och musselproven prepareras vid Naturhistoriska Riksmuseet. Dessa prov, liksom planktonproverna, analyseras av olika enheter inom Naturvårdsverket.

  Åtagandet för PHK utförs helt integrerat med SHHI's reguljära oceanografiska verksamhet vid laboratoriet. Detta innebär bl.a. att SHHI inom samma havsområde genomför flera reguljära expeditioner, som är relevanta för PHK. Till mycket stor del ingår även dessa resultat i den utvärdering som redovisas.

  Den oceanografiska situationen i Kattegatt visar ingen större skillnad jämfört med tidigare år. Detta innebär att det även under hösten 1986 har varit ett syreminimum i södra Kattegatts bottenvatten. Den mest intensiva fasen var i mitten av oktober. Då uppmättes ovanligt låga syrgasvärden under den specialkartering som SHHI utförde i sydöstra Kattegatt.

  I Östersjön är läget oförändrat jämfört med 1985. Söder om Skåne, samt mellan Gotland och fastlandet har svavelväte förekommit i djuphålornas bottenvatten endast under första halvan av 1986; i övrigt har det funnits syre där, men i låga halter. I djuphålan öster om Gotland har svavelväte funnits under hela året. Det har med andra ord inte skett någon omsättning av vattnet i Gotlandsdjupet på nio år! Endast mindre inströmningar har förekommit, men inget riktigt utbyte. Det inflöde av högsalint vatten, som inträffade i november- december 1986, var så litet att det inte kommer att ha någon avgörande effekt när det når fram till Gotlandsdjupet.

  Både i Kattegatt och södra Östersjön inträffade en ovanligt tidig avkylning av ytvattnet i september. Undertemperaturen var minst 2 grader på alla stationer jämfört med ett medelvärde för perioden 1968 - 1985.

  En preliminär bedömning av analyserna av petroleumkolväte (oljeföroreningar) visar att halterna i norra Östersjön och i Bottniska Viken kan vara i tilltagande igen. Fortsatta undersökningar får visa om detta är en signifikant trend, eller om det är en tillfälighet.

  Resultaten av klorofyllanalyser och potentiell primärproduktion visar inga onormala förhållanden.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Carlberg, Stig
  et al.
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Engström, Sven
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Fonselius, Stig
  SMHI, Forskningsavdelningen, Oceanografi.
  Palmén, Håkan
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Thelén, Eva-Gun
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Fyrberg, Lotta
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Zagradkin, Danuta
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Program för miljökvalitetsövervakning – PMK: Utsjöprogram under 19871988Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The report describes the activities and results from 1987 within the open sea programme of the national Swedish monitoring programme, PMK. The open sea programme also forms the major part of the Swedish contribution to the Baltic Monitoring Programme of the Helsinki Commission. Two regular oceanographic cruises were carried out to the Baltic, two plus one supplementary cruises to the Gulf of Bothnia, three in the Kattegat and five in the Sound. Several other cruises of relevance to PMK were also carried out. Standard oceanographic parameters including nutrients were analysed and various biological samples were taken including fish and mussel samples for analysis of harmful substances. From spring to autumn a negative temperature anomaly of 2-4°C was observed in the Kattegat and the Baltic. As in previous years the southern parts of the Kattegat showed very low oxygen values during a short period in the autumn, but the recovery was quick. Following the spring bloom the nutrient reservoir of the Baltic surface water was depleted to about 40 m until the early autumn. In the Gotland Deep the hydrogen sulphide has now resided for 10 continuous years in the deep water. During the last half of 1987 hydrogen sulphide appeared in the Bornholm Deep, extending into the Hanö Bight. Sulphide was present in the Landsort Deep for a short period.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Carlberg, Stig
  et al.
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Engström, Sven
  SMHI.
  Fonselius, Stig
  SMHI, Forskningsavdelningen, Oceanografi.
  Palmén, Håkan
  SMHI.
  Thelén, Eva-Gun
  SMHI.
  Fyrberg, Lotta
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Zagradkin, Danuta
  SMHI.
  Juhlin, Bo
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Szaron, Jan
  SMHI.
  Program för miljökvalitetsövervakning – PMK: Utsjöprogram under 19881989Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Rapporten beskriver en utsjöverksamhet, som bedrivs inom Naturvårdsverkets program för övervakning av miljökvalitet - PMK - och som samtidigt utgör ett svenskt bidrag till Helsingforskommissionens samordnade program för övervakning av den marina miljön i Östersjön. Verksamheten innefattar provtagning och analys av fysikaliska, kemiska och vissa biologiska parametrar vid upprepade expeditioner i Kattegatt, Öresund, Östersjön och Bottniska Viken. Dessutom insamlas prover på fisk och mussla för senare analys hos Naturvårdsverket av olika miljögifter.Åtagandet för PMK bedrivs helt integrerat med SMHis ordinarie oceanografiska verksamhet. Genom detta tillförs monitoringprogrammet i praktiken resultat från de övriga expeditioner, som SMHI gör i samma havsområden. Detta är ett viktigt komplement för PMK. Efter en varm och regnig höst 1987 fortsatte även vintern 1988 att vara mild och nederbördsrik. I vissa delar av västra Götaland var nederbördsmängderna två till tre gånger större än normalt. I södra delarna av landet låg marken ofrusen i stort sett hela vintern. Detta medförde att en stora mängder näringsämnen lakades ur jorden och fördes med bäckar och floder uti havet.Havsvattnet kyldes inte ned till normal vintertemperatur och när vårsolen sedan började värma ytvattnet fanns förutsättningarna för en mycket riklig och tidig produktion av växtplankton. Hela våren och försommaren kännetecknades av soligt och varmt väder med mestadels svaga vindar. Havsvattnet värmdes upp till ovanligt hög temperatur.Som exempel kan nämnas att 6 dist.min. väster om Väderöarna uppmättes  21.8 °C den 27 juni och vid Gävle 19 °C samma dag.Sommaren blev sedan i stort sett normal och havsvattnet fortsatte att vara varmt. I november var temperaturen i Skagerrak högre än normalt, medan den i övriga havsområden var i stort sett normal och i nordvästra delen av Östersjön någon grad under det normala.Produktionen av växtplankton fortsatte långt in på hösten. Så sent som i slutet av november observerades mycket riklig förekomst av plankton i Östersjön och Kattegatt.Något betydande inflöde av friskt vatten från Skagerrak/Kattegatt till Östersjön har inte heller skett under senaste år. Under september 1988 kom dock ett mindre inflöde. I Bornholmsbassängen innehöll bottenvattnet svavelväte under större delen av året. Under sommarhalvåret sträckte sig svavelvätet även in i Hanöbuktens djupvatten. I november hade förhållandena förbättrats något och svavelvätets utbredning där hade minskat. Koncentrationen av svavelväte i Gotlandsdjupets djupvatten ökar och är nu högre än någon gång tidigare. Det är nu över 11 år sedan djupvattnet i den bassängen senast innehöll syre. I det norra centralbäckenet har det funnits svavelväte sedan våren, men djupvattnet i Landsortsdjupet har hela tiden innehållit syre även om halterna har varit mycket låga.Kattegatt drabbades även under 1988 av en kort period under september - oktober då djupvattnets syrehalter sjönk kraftigt, framför allt i den sydöstra delen. De halter som uppmättes var ovanligt låga och utbredningen var ovanligt stor beträffande de områden där halterna under skred 2 ml/I.Förhållandena i våra nordligaste vatten, Bottenhavet och Bottenviken, har varit helt normala under hela året frånsett den något förhöjda yttemperaturen under försommaren.Den stora tillförseln av närsalter från land gav i Kattegatts och Skagerraks vatten inga höga halter, som kunde upptäckas med den mätfrekvens som moni toringprogrammet har. Vårens planktonblomningar förbrukade det mesta av närsalterna och endast på några kustnära stationer kunde något förhöjda halter uppmätas i januari - februari. Vintervärdena av fosfat fortsätter att öka något i Östersjöns ytvatten, men under produktionsperioden minskar både fosfat och nitrat till mycket låga värden. Analyserna av petroleumkolväten i vattnet visar att halterna inom de olika havsområdena ligger ganska stabilt på ungefär samma halter som under 1987.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Carlberg, Stig
  et al.
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Engström, Sven
  SMHI.
  Fonselius, Stig
  SMHI, Forskningsavdelningen, Oceanografi.
  Palmén, Håkan
  SMHI.
  Thelén, Eva-Gun
  SMHI.
  Thorstenson, Bodil
  SMHI.
  Program för miljökvalitetsövervakning – PMK: UtsjöprogrammetRapport från verksamheten under 19851986Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This report describes the activities and results from 1985 within the open sea programme of the national Swedish monitoring programme. The open sea programme also forms major part of the Swedish contribution to the Baltic Monitoring Programme of the Helsinki Commission. Two regular oceanographic cruises were carried out in the Baltic and the Gulf of Bothnia and three in the Kattegat. Standard oceanographic parameters including nutrients were analysed and various biological samples were taken including fish and mussel samples for analysis of harmful substances. The oceanographic conditions in the Kattegat area were normal, whereas in the Eastern Baltic bad oxygen conditions with hydrogen sulphide prevailed in the bottom water for the eighth year. In the southern Baltic and west of Gotland hydrogen sulphide was found in the bottom water only during the second half of the year. The winter concentrations of phosphate in the surface layer are still increasing east of Gotland as showed earlier. A preliminary evaluation of the petroleum hydrocarbon analyses shows that the concentrations may be decreasing as compared to during the 70-ies .

 • 18.
  Dieterich, Christian
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Oceanografi.
  Schimanke, Semjon
  SMHI, Forskningsavdelningen, Oceanografi.
  Wang, Shiyu
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Väli, Germo
  SMHI, Forskningsavdelningen, Oceanografi.
  Liu, Ye
  SMHI, Forskningsavdelningen, Oceanografi.
  Hordoir, Robinson
  SMHI, Forskningsavdelningen, Oceanografi.
  Höglund, Anders
  SMHI, Forskningsavdelningen, Oceanografi.
  Meier, Markus
  SMHI, Forskningsavdelningen, Oceanografi.
  Evaluation of the SMHI coupled atmosphere-ice-ocean model RCA4-NEMO2013Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Den regionala kopplade atmosfär-is-havsmodellen RCA4-NEMO som utvecklats vid SMHI, utvärderas baserat på en ERA40-återanalys. Utvecklingen av den regionala klimatmodellen fortsätter men en första utvärdering presenteras här för att informera om aktuell status.RCA4-NEMO i aktuell status innehåller två modellkomponenter. Den regionala atmosfärsmodellen RCA4 täcker hela Europa och är tvåvägskopplad till en is-hav-modell för Nordsjön och Östersjön baserat på NEMO. Den används för tillfället för nedskalning av CMIP5-scenarier för detta århundrade för Nordsjön och Östersjön. Som en del av utvärderingen av RCA4-NEMO presenteras en analys och diskussion av hindcast-körning 1970-1999. Modellresulaten jämförs med observationsdata. Temperatur nära ytan och värmeflödet är förhållandevis bra vid en jämförelse med in-situ-mätningar och skattningar baserade på satellitdata. Salthalt och färskvattenutbyte är dock mindre bra. Momentumflödet från atmosfär till hav identifieras som en kritisk process i kopplingen mellan modellerna. Med undantag för färskvattensutbytet mellan atmosfär och hav är de klimatologiska egenskaperna nära ytan och motsvarande flöden jämförbara med klimatologiska observationer för perioden 1970-1999.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 19.
  Eilola, Kari
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Oceanografi.
  Lindqvist, Stina
  Department of Chemistry and Molecular Biology, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Almroth-Rosell, Elin
  SMHI, Forskningsavdelningen, Oceanografi.
  Edman, Moa
  SMHI, Forskningsavdelningen, Oceanografi.
  Wåhlstrom, Irene
  SMHI, Forskningsavdelningen, Oceanografi.
  Bartoli, Marco
  Klaipeda University, Lithuania.
  Burska, Dorota
  Institute of Oceanography, University of Gdansk, Poland.
  Carstensen, Jacob
  Aarhus University, Denmark.
  Hellemann, Dana
  Department of Environmental Sciences, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
  Hietanen, Susanna
  Department of Environmental Sciences, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
  Hulth, Stefan
  Department of Chemistry and Molecular Biology, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Janas, Urszula
  Institute of Oceanography, University of Gdansk, Poland.
  Kendzierska, Halina
  Institute of Oceanography, University of Gdansk, Poland.
  Pryputniewicz-Flis, Dorota
  Institute of Oceanography, University of Gdansk, Poland.
  Voss, Maren
  Leibniz Institute for Baltic Sea Research Warnemünde, Germany.
  Zilius, Mindaugas
  Klaipeda University, Lithuania.
  Linking process rates with modellingdata and ecosystem characteristics2017Rapport (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This report is related to the BONUS project “Nutrient Cocktails in COAstal zones of the Baltic Sea” alias COCOA. The aim of BONUS COCOA is to investigate physical, biogeochemical and biological processes in a combined and coordinated fashion to improve the understanding of the interaction of these processes on the removal of nutrients along the land-sea interface. The report is especially related to BONUS COCOA WP 6 in which the main objective is extrapolation of results from the BONUS COCOA learning sites to coastal sites around the Baltic Sea in general. Specific objectives of this deliverable (D6.4) were to connect observed process rates with modelling data and ecosystem characteristics.

  In the report we made statistical analyses of observations from BONUS COCOA study sites together with results from the Swedish Coastal zone Model (SCM). Eight structural variables (water depth, temperature, salinity, bottom water concentrations of oxygen, ammonium, nitrate and phosphate, as well as nitrogen content in sediment) were found common to both the experimentally determined and the model data sets. The observed process rate evaluated in this report was denitrification. In addition regressions were tested between observed denitrification rates and several structural variables (latitude, longitude, depth, light, temperature, salinity, grain class, porosity, loss of ignition, sediment organic carbon, total nitrogen content in the sediment,  sediment carbon/nitrogen-ratio, sediment chlorphyll-a as well as bottom water concentrations of oxygen, ammonium, nitrate, and dissolved inorganic  phosphorus and silicate) for pooled data from all learning sites.

  The statistical results showed that experimentally determined multivariate data set from the shallow, illuminated stations was mainly found to be similar to the multivariate data set produced by the SCM model. Generally, no strong correlations of simple relations between observed denitrification and available structural variables were found for data collected from all the learning sites. We found some non-significant correlation between denitrification rates and bottom water dissolved inorganic phosphorous and dissolved silica but the reason behind the correlations is not clear.

  We also developed and evaluated a theory to relate process rates to monitoring data and nutrient retention. The theoretical analysis included nutrient retention due to denitrification as well as burial of phosphorus and nitrogen. The theory of nutrient retention showed good correlations with model results. It was found that area-specific nitrogen and phosphorus retention capacity in a sub-basin depend much on mean water depth, water residence time, basin area and the mean nutrient concentrations in the active sediment layer and in the water column.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Fransson, L.
  et al.
  Luleå University of Technology.
  Håkansson, Bertil
  SMHI, Forskningsavdelningen, Oceanografi.
  Omstedt, Anders
  SMHI, Forskningsavdelningen, Oceanografi.
  Stehn, L.
  Luleå University of Technology.
  Sea ice properties studied from the ice-breaker Tor during BEPERS-881989Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The report presents sea ice data taken during the BEPERS-88 experiment in the Bothnian Bay. Several physical properties (crystal structure, salinity, temperature, density, porosity, and strength) are presented and analysed. In general the data iIlustrate that sea ice is a most komplex medium with  horizontal and vertical variations. Any analysis. of remotely sensed data must therefore carefully consider the ground truth data.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Funquist, Lennart
  SMHI, Forskningsavdelningen, Oceanografi.
  An operational Baltic Sea circulation model: Part 1. Barotropic version1993Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 22.
  Funquist, Lennart
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Oceanografi.
  Eckhard, Kleine
  SMHI.
  An introduction to HIROMB, an operational baroclinic model for the Baltic Sea2007Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  A3-dimensional baroclinic model of the North Sea and the Baltic Sea, designed for a daily operational use is described in detail. The model is based on a similar model running in operational mode at the German Federal Maritime and Hydrographic Agency (BSH) in Hamburg, Germany. The operational forecasts started in 1995 with a daily 24-hour forecast and was later extended to 48 hours. The model is mainly forced by SMHI's operational atmospheric model (HIRLAM), but also by river runoff from an operational hydrological model and wave radition stress from a wind wave model. The present version of the model is set up on a nested grid where a 12 nautical mile (nm) grid covers the whole area while Skagerrak, Kattegat, the Belt Sea and the Baltic Sea are covered with a 1 nm grid. A parallelized version of the model has been developed and runs on a distributed memory parallel computer.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 23.
  Funquist, Lennart
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Oceanografi.
  Kleine, Eckhard
  SMHI.
  Application of the BSH model to Kattegat and Skagerrak1995Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 24.
  Gidhagen, Lars
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Luftmiljö.
  Funquist, Lennart
  SMHI, Forskningsavdelningen, Oceanografi.
  Murthy, Ray
  SMHI.
  Calculations of horizontal exchange coefficients using Eulerian time series current meter data from the Baltic Sea1986Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  A method is described which relates observed eularian current fluctuations to horizontal exchange coefficients. The method is applied to current meter time series from the southern and the central parts of the Baltic Proper and from the Bothnian Sea.

  Energy spectras suggest that current fluctuations with a time scale shorter than 24 hours can be considered as turbulence in large scale circulation models and parameterized by an exchange coefficient.

  The horizontal exchange is found to be horizontally uniform. The calculated exchange coefficients have a vertical variation ranging from 10-50 m s in the surface layer to 1-3 m s below 70 metres . Inertial or near-inertial oscillations are the most important physical processes that produce horizontal exchange.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Hansson, Martin
  et al.
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Andersson, Lars
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Oxygen Survey in the Baltic Sea 2013: Extent of Anoxia and Hypoxia, 1960-20132014Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  En klimatologisk atlas av syresituationen i Östersjöns djupvatten publicerades 2011 i SMHIs Report Oceanography No 42. Sedan 2011 har rapporten uppdateras årligen då kompletterande data från länder runt Östersjön har rapporerats till ICES. I denna rapport har resultaten från 2012 uppdaterats. De preliminära resultaten för 2013 baseras på data insamlade under Baltic International Acoustic Survey (BIAS) och nationell miljöövervakning med bidrag från Finland,Estland, Lettland, Litauen, Polen och Sverige.Förekomsten av hypoxi (syrebrist) och anoxi (helt syrefria förhållanden) under höstperioden, augusti till oktober, har undersökts i varje mätprofil. Djupet där hypoxi eller anoxi först påträffas i en profil har interpolerats mellan provtagningsstationer och kombinerats med en djupdatabas för beräkning av utbredning och volym av hypoxiska och anoxiska förhållanden. Resultaten har överförts till kartor och diagram för att visualisera syresituationen i Östersjöns djupvatten.Resultaten för 2012 och de preliminära resultaten för 2013 visar att de extrema syreförhållanden som observerats i Egentliga Östersjön efter regimskiftet 1999 fortsätter. Utbredningen av anoxi fortsätter att vara konstant förhöjd till nivåer som bara observerats i Östersjön vid enstaka år före 1999. Under 2013 beräknas ~15 % av bottnarna i Egentliga Östersjön, Finska viken och Rigabukten vara påverkade av anoxiska förhållanden och ~30% av hypoxi.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 26.
  Hansson, Martin
  et al.
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Andersson, Lars
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Oxygen Survey in the Baltic Sea 2014: Extent of Anoxia and Hypoxia, 1960-20142015Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  En klimatologisk atlas över syresituationen i Östersjöns djupvatten publicerades 2011 i SMHIs Report Oceanography No 42. Sedan 2011 har årliga uppdateringar gjorts då kompletterande data från länder runt Östersjön har rapporerats till ICES. I denna rapport har resultaten från 2013 uppdaterats. De preliminära resultaten för 2014 baseras på data insamlade under Baltic International Acoustic Survey (BIAS) och nationell miljöövervakning med bidrag från Estland, Litauen, Tyskland, Polen och Sverige. Förekomsten av hypoxi (syrebrist) och anoxi (helt syrefria förhållanden) under höstperioden, augusti till oktober, har undersökts i varje mätprofil. Djupet där hypoxi eller anoxi först påträffas i en profil har interpolerats mellan provtagningsstationer och kombinerats med en djupdatabas för beräkning av utbredning och volym av hypoxiska och anoxiska förhållanden. Resultaten har överförts till kartor och diagram för att visualisera syresituationen i Östersjöns djupvatten. Resultaten för 2013 och de preliminära resultaten för 2014 visar att de extrema syreförhållanden som observerats i Egentliga Östersjön efter regimskiftet 1999 fortsätter. Utbredningen av anoxi fortsätter att vara konstant förhöjd till nivåer som bara observerats i Östersjön vid enstaka år före 1999. Under 2013 beräknas ungefär 15 % av bottnarna i Egentliga Östersjön, Finska viken och Rigabukten vara påverkade av anoxiska förhållanden och cirka 25% av hypoxi.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 27.
  Hansson, Martin
  et al.
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Andersson, Lars
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Oxygen Survey in the Baltic Sea 2015: Extent of Anoxia and Hypoxia, 1960-2015. The major inflow in December 20142016Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  En klimatologisk atlas över syresituationen i Östersjöns djupvatten publicerades 2011 i SMHIs Report Oceanography No 42. Sedan 2011 har årliga uppdateringar gjorts då kompletterande data från länder runt Östersjön har rapporerats till ICES. I denna rapport har resultaten från 2014 uppdaterats. De preliminära resultaten för 2015 baseras på data insamlade under Baltic International Acoustic Survey (BIAS) och nationell miljöövervakning med bidrag från Sverige, Finland, Estland, Tyskland och Polen. Förekomsten av hypoxi (syrebrist) och anoxi (helt syrefria förhållanden) under höstperioden, augusti till oktober, har undersökts i varje mätprofil. Djupet där hypoxi eller anoxi först påträffas i en profil har interpolerats mellan provtagningsstationer och kombinerats med en djupdatabas för beräkning av utbredning och volym av hypoxiska och anoxiska förhållanden. Resultaten har överförts till kartor och diagram för att visualisera syresituationen i Östersjöns djupvatten. Resultaten för 2014 och de preliminära resultaten för 2015 visar att de extrema syreförhållanden som observerats i Egentliga Östersjön fortsätter. Utbredningen av anoxi fortsätter att vara konstant förhöjd till nivåer som bara observerats i Östersjön enstaka år före 1999. Trots det stora inflöde som inträffade i december 2014 beräknas ungefär 16% av bottnarna i Egentliga Östersjön, Finska viken och Rigabukten vara påverkade av anoxiska förhållanden och omkring 29% av hypoxi.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 28.
  Hansson, Martin
  et al.
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Andersson, Lars
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Oxygen Survey in the Baltic Sea 2016 - Extent of Anoxia and Hypoxia, 1960-20162016Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Hansson, Martin
  et al.
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Andersson, Lars
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Axe, Philip
  SMHI, Forskningsavdelningen, Oceanografi.
  Areal Extent and Volume of Anoxia and Hypnoxia in the Baltic Sea, 1960-20112011Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  En klimatologisk atlas av syresituationen i Östersjöns djupvatten från 1960 till 2011 har skapats baserad på all tillgänglig data från ICES. Ytterligare data från Baltic International Acoustic Survey (BIAS) har inkluderats separat för 2011. Förekomsten av hypoxi (syrebrist) och anoxi (helt syrefria förhållanden) under höstperioden har undersökts i varje mätprofil. Djupet då hypoxi eller anoxi först påträffas i en profil har interpolerats mellan provtagningsstationer och kombinerats med en djupdatabas för beräkning av utbredning och volym av hypoxiska och anoxiska förhållanden. Resultaten har överförts till kartor och diagram för att visualisera syresituationen i Östersjöns djupvatten. Utifrån analyserade data från perioden 1960-2011 har ett distinkt regimskifte skett 1999. Under den första regimen, från 1960 till 1999, påverkade hypoxi stora områden och volymer, medan anoxi enbart påverkade mindre djupområden. Efter regimskiftet 1999 har andelen hypoxi och anoxi förhöjts till nivåer som aldrig tidigare observerats i Östersjöns djupvatten. Utbredningen av bottnar påverkade av anoxi har i medeltal ökat från 5% av Egentliga Östersjöns (inklusive Finska viken och Rigabukten) bottenarea till 15%, i och med regimskiftet, d.v.s. med en faktor 3. Utbredningen av hypoxi har också ökat från 22% till 28% d.v.s. med en faktor ~1.3. Den största utbredningen av anoxi, 18%, i Egentliga Östersjön observerades 2005 och den största påverkade vattenvolymen, 10%, noterades 2001. Utvecklingen i Östersjön med fortsatt extrema syreförhållanden efter regimskiftet och dess orsaker och konsekvenser för Östersjöns ekosystem är idag inte helt klarlagd. Det finns emellertid flera troliga orsaker som kan samverka såsom; förändrade vindförhållanden, förändrad frekvens och karaktäristik av inflöden, ökad belastning av organiskt material till djupvattnet, förändrad vertikal omblandning samt skiktning och ändrad tillrinning till Östersjön. Historiskt så har syreförhållanden i Östersjön undersökts i detalj och de flesta processer, både fysiska och kemiska finns beskrivna. Men utvecklingen under 2000-talet är alarmerande och måste noggrant undersökas. Utbredningen och volymen av hypoxi har idag (2011) antagligen nått den övre gränsen för vad som är fysiskt möjligt med den permanenta skiktning som finns i Östersjön. De anoxiska förhållandena kan dock fortsatt öka om den negativa utvecklingen fortsätter, vilket ytterligare kan förvärra övergödningsproblematiken i Östersjön då mer fosfor kan frigöras från bottnar som tidigare varit syresatta.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 30.
  Hansson, Martin
  et al.
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Andersson, Lars
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Axe, Philip
  SMHI, Forskningsavdelningen, Oceanografi.
  Szaron, Jan
  SMHI.
  Oxygen Survey in the Baltic Sea 2012: Extent of Anoxia and Hypoxia, 1960-20122013Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  En klimatologisk atlas av syresituationen i Östersjöns djupvatten publicerades 2011 i SMHIs Report Oceanography No 42. Resultaten för 2011 var preliminära och har i denna rapport uppdaterats då ny data har rapporterats till ICES. Resultaten för 2012 är preliminära och är baserade på syredata insamlade under Baltic International Acoustic Survey (BIAS) med bidrag från Sverige, Polen, Estland och Finland. Data från SMHIs egna ordinarie expeditioner har också inkluderats.Förekomsten av hypoxi (syrebrist) och anoxi (helt syrefria förhållanden) under höstperioden, augusti till oktober, har undersökts i varje mätprofil. Djupet då hypoxi eller anoxi först påträffas i en profil har interpolerats mellan provtagningsstationer och kombinerats med en djupdatabas för beräkning av utbredning och volym av hypoxiska och anoxiska förhållanden. Resultaten har överförts till kartor och diagram för att visualisera syresituationen i Östersjöns djupvatten.Resultaten för 2011 och de preliminära resultaten för 2012 visar att de extrema syreförhållanden som observerat i Egentliga Östersjön efter regimskiftet 1999 fortsätter. Andelen områden påverkade av hypoxi och anoxi fortsätter att vara förhöjda till nivåer som aldrig tidigare observerats i Östersjöns djupvatten.

 • 31.
  Hansson, Martin
  et al.
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Viktorsson, Lena
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Andersson, Lars
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Oxygen Survey in the Baltic Sea 2017 - Extent of Anoxia and Hypoxia, 1960-20172018Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  En klimatologisk atlas över syresituationen i Östersjöns djupvatten publicerades 2011 i SMHIs Report Oceanography No 42. Sedan 2011 har årliga uppdateringar gjorts då kompletterande data från länder runt Östersjön har rapporerats till ICES. I denna rapport har resultaten från 2016 uppdaterats. De preliminära resultaten för 2017 baseras på data insamlade under Baltic International Acoustic Survey (BIAS) och nationell miljöövervakning med bidrag från Sverige, Finland och Polen.

  Förekomsten av hypoxi (syrebrist) och anoxi (helt syrefria förhållanden) under höstperioden, har undersökts i varje mätprofil. Djupet där hypoxi eller anoxi först påträffas i en profil har interpolerats mellan provtagningsstationer och kombinerats med en djupdatabas för beräkning av utbredning och volym av hypoxiska och anoxiska förhållanden. Resultaten har överförts till kartor och diagram för att visualisera syresituationen i Östersjöns djupvatten.

  Resultaten för 2016 och de preliminära resultaten för 2017 visar att de extremasyreförhållanden som observerats i Egentliga Östersjön fortsätter. Utbredningen av anoxi fortsätter att vara konstant förhöjd till nivåer som bara observerats i Östersjön enstaka år före 1999. Trots ett flertal inflöden under perioden 2014-2016 beräknas ungefär 18% av bottnarna i Egentliga Östersjön, Finska viken och Rigabukten vara påverkade av anoxiska förhållanden och omkring 28% av hypoxi under 2017. Inflödena 2014-2016 har minskat poolen av svavelväte så att den nästan helt försvunnit i Östra och Norra Gotlandsbassängen. Dock är syrgashalterna fortsatt noll eller mycket nära noll i djupvattnet och tecken på ökade halter av svavelväte har noterats under 2017.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Hansson, Martin
  et al.
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Viktorsson, Lena
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Andersson, Lars
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Oxygen Survey in the Baltic Sea 2018 - Extent of Anoxia and Hypoxia, 1960-20182018Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  En klimatologisk atlas över syresituationen i Östersjöns djupvatten publicerades 2011 i SMHIs Report Oceanography No 42. Sedan 2011 har årliga uppdateringar gjorts då kompletterande data från länder runt Östersjön har rapporerats till ICES datacenter. I denna rapport har resultaten från 2017 uppdaterats och preliminära resultat för 2018 tagits fram. Resultaten för 2018 baseras på data insamlade under internationella fiskeriundersökningar, nationell miljöövervakning och forskningsprojekt med bidrag från Danmark, Estland, Lettland, Sverige, Finland, Ryssland och Polen. Förekomsten av hypoxi (syrebrist) och anoxi (helt syrefria förhållanden) under höstperioden, har undersökts i varje mätprofil. Djupet där hypoxi eller anoxi först påträffas i en profil har interpolerats mellan provtagningsstationer och kombinerats med en djupdatabas för beräkning av utbredning och volym av hypoxiska och anoxiska förhållanden. Resultaten har överförts till kartor och diagram för att visualisera syresituationen i Östersjöns djupvatten. Resultaten för 2017 och de preliminära resultaten för 2018 visar att de extrema syreförhållanden som observerats i Egentliga Östersjön, efter regimskiftet 1999, fortsätter. Utbredningen av anoxi fortsätter att vara konstant förhöjd till nivåer som bara observerats i Östersjön enstaka år före 1999. Trots ett flertal inflöden under perioden 2014-2016 beräknas ungefär 22% av bottnarna i Egentliga Östersjön, Finska viken och Rigabukten vara påverkade av anoxiska förhållanden och omkring 32% av hypoxi under 2018. De preliminära resultaten från 2018 indikerar att de anoxiska områdena är de största som har noterats under den analyserade perioden, som startar 1960. Mängden svavelväte, som på grund av inflödena 2014- 2016, helt försvann från Östra och Norra Gotlandsbassängerna, ökar åter i dessa bassängers djupvatten.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Hansson, Martin
  et al.
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Viktorsson, Lena
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Andersson, Lars
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Oxygen Survey in the Baltic Sea 2019 - Extent of Anoxia and Hypoxia, 1960-20192020Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  En klimatologisk atlas över syresituationen i Östersjöns djupvatten publicerades 2011 i SMHIsReport Oceanography No 42. Sedan 2011 har årliga uppdateringar gjorts då kompletterandedata från länder runt Östersjön har rapporerats till ICES datacenter. I denna rapport harresultaten från 2018 uppdaterats och preliminära resultat för 2019 tagits fram. Resultaten för2019 baseras på data insamlade under internationella fiskeriundersökningar, nationellmiljöövervakning och forskningsprojekt med bidrag från Danmark, Estland, Sverige, Finland,Ryssland och Polen.Förekomsten av hypoxi (syrebrist) och anoxi (helt syrefria förhållanden) under höstperioden,har undersökts i varje mätprofil. Djupet där hypoxi eller anoxi först påträffas i en profil harinterpolerats mellan provtagningsstationer och kombinerats med en djupdatabas för beräkningav utbredning och volym av hypoxiska och anoxiska förhållanden. Resultaten har överförts tillkartor och diagram för att visualisera syresituationen i Östersjöns djupvatten 1960-2019.Resultaten för 2018 och de preliminära resultaten för 2019 visar att den extrema syrebristen somobserverats i Egentliga Östersjön, efter regimskiftet 1999, fortsätter. Under 2018 noterades denstörsta utbredningen av syrefria bottnar sedan tidsseriens start 1960. Omkring ~24% avbottnarna var syrefria och ~33% var påverkade av syrebrist. Liknande nivåer återfinns 2019.Resultaten från de senaste två åren indikerar en ny fas då utbredningen av syrefria bottnar harnått nya områden. I de södra områdena av Egentliga Östersjön; Hanöbukten, Gdanskbukten ochBornholmsbassängen har syrebrist förekommit i djupvattnet tidigare men nu återfinns syrefriaområden regelbundet. Mängden svavelväte, som på grund av inflödena 2014-2016, heltförsvann från Östra och Norra Gotlandsbassängerna, ökar åter i dessa bassängers djupvatten.Inget större inflöde till Östersjön har inträffat under perioden 2017-2019.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Hordoir, Robinson
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Oceanografi.
  An, B.W.
  SMHI.
  Haapala, J.
  SMHI.
  Dieterich, Christian
  SMHI, Forskningsavdelningen, Oceanografi.
  Schimanke, Semjon
  SMHI, Forskningsavdelningen, Oceanografi.
  Höglund, Anders
  SMHI, Forskningsavdelningen, Oceanografi.
  A 3D Ocean Modelling Configuration for Baltic & North Sea Exchange Analysis: BaltiX V 1.12013Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  There is a need for having a reliable numerical representation of the exchanges between the Baltic Sea and the North Sea from many points of view. First, the North Sea is the salt provider of the BalticSea, but also the oxygen provider of the lowermost layers of the Baltic Sea. This means that any numerical analysis which has for goal to study the long term changes in this exchange can not rely on a model of the Baltic Sea that has an open boundary condition at the entrance of the Baltic Sea (i.e.: the Kattegat area). In order to represent the long term changes in the exchanges between the NorthSea and the Baltic Sea, one needs to consider the coupling between these two basins which have a very different dynamical behaviour which means one needs to consider them as a whole. This meansthat any regional model should have its open boundary condition further away from the entrance of the Baltic Sea, that is in a place that is remote enough to allow a buffer large enough in the North Sea,so that the SSH variability at the entrance of the Baltic Sea is well represented [7].Second, the Baltic Sea outflow has a great influence on the Norwegian Coastal Current (NCC hereafter) which is also interesting to study, and which can only be well represented if the wind effect over the Baltic Sea is taken into account [9].Many models were successfully applied to the Baltic Sea or/and to the North Sea/Baltic Sea area. On can cite the Rossby Centre Ocean model RCO [15], which successfully represents the thermo-haline as well as the ice structures and variability of the Baltic Sea. One can also cite HIROMB [6], which is a North & Baltic Seas numerical representation used in operational oceanography.However, all these modelling structures lack in at least one of the following points :They include only the Baltic Sea area, which makes impossible the study of the exchanges withthe North Sea.- They were mostly used for operational purpose, and do not have stability properties in terms ofBaltic salt content which does not make them suitable for long term studies.- They do not follow anymore the framework of a community model, and therefore do not benefit of the recent scientific or technical developments implemented in most ocean modelling platform.- A Baltic & North Sea setup is also necessary for long term coupled simulations.There was therefore a need to build a new Baltic & North Sea configuration, based on a community modelling framework, and designed to follow this framework eventually.BaltiX is a Baltic & North Sea configuration based on the NEMO [14] ocean engine. Its development was started in 2011 at SMHI (Swedish Meteorological & Hydrological Institute, Norrköping, Sweden). It follows closely the development of the NEMO ocean engine, and BaltiX is updated each time an update is done in it.In the present report, Section 2 describes the configuration and explains the choices that have been made to build it. Based on a simulation done for the period 1961-2007, we then present several results. Section 3 presents a barotropic analysis of the results provided by the configuration, and Section 4 presents results in terms of salinity and temperature variability. Section 5 has been specifically written to present the sea-ice model coupled to BaltiX and its effects in terms of sea-ice variability. A last part provides a short conclusion to the present report.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 35.
  Håkansson, Bertil
  SMHI, Forskningsavdelningen, Oceanografi.
  Ice reconnaissance and forecasts in Storfjorden, Svalbard1988Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Ice reconaissance using almost daily satellite data from NOAA-AVHRR covering Storfjorden, Svalbard was performed by the SMHI during May to July 1987. This operational project aimed at forecasting the first possible date when a vessel was able to land at Haketangen on the eastern coast of Sörkappland, Spitsbergen. The sea ice forecasts were based on available satellite data and medium time (10 days) weather forecasts delivered  from ECMRF in Reading, England. In addition climatological data were also used. The forecasts were delivered to the Norwegian-Swedish company POLARGAS which was going to explore the resources of natural gas at Haketangen.The forecasts were expressed by the probability of a given ice concentration to occur 5, 10, 15, 20 and 25 days ahead. It was difficult to guarantee the accuracy of the forecasts but they gave reasonably well the trend in the ice concentration decrease. The 20 day forecast had probabilities of 70 % that the ice concentration should be 30% or less around June 22. From satellite data it was found that the ice concentration was 30% on this date and almost 0% on June 28.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Håkansson, Bertil
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Swedish National Report on Eutrophication Status in the Kattegat and Skagerrak OSPAR ASSESSMENT 20022003Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Long time series covering the last 30 years show that with few exceptions the environmental conditions has not improved in Skagerrak and Kattegat since the 1970s. One exception is that the levels of DIP decreased during the 1990s and reached the same level as in the 1970s. However, it is difficult to evaluate the statistical significance of this trend. A general point of view which supports the conclusion about a decrease in DIP is that even though the river runoff during the period 1998 to 2000 approached the runoff found during 1985 to 1988, the DIP concentrations is not as high during 1998-2000 as compared to 1985-1988. Another parameter, which indicates a reversal of the inferior environmental conditions, is the deepwater oxygen concentration in Kattegat during the 1990s. However, the situation is far from acceptable, since this area is still severely affected by seasonal hypoxia. The monitoring data show that concentrations of DIP, DIN, deepwater oxygen and to some extent chlorophyll a co-vary with the variations in runoff from adjacent land areas, which in turn are related to the nutrient load. Periods of high runoff to the Swedish West Coast and the Baltic Sea rise the levels of the above mentioned parameters, whereas the concentrations decrease during dry periods. Typically, these periods are lasting for some years forcing the DIP, DIN, deepwater oxygen and Chlorophyll a to vary with an amplitude of approximately with 0.1 µM, 1 µM, 1 mg/l and 1 µg/l, respectively. The assessment clearly indicates that the Swedish parts of the Kattegat and Skagerrak are affected by eutrophication. Several of the investigated parameters in this assessment points towards eutrophication, such as for zoobenthos, organic carbon and nitrogen in sediments, some macroalgae, plankton, nutrients, oxygen, chlorophyll and algae toxins. The anthropogenically-derived nutrients brought to the two sea areas have origin both from domestic and transboundary sources. Due to the complex hydrographic situation in the Kattegat and Skagerrak with huge exchanges of water masses from the North Sea and the Baltic Sea as well as high atmospheric nitrogen deposition (cf. Table 7), Swedish abatement measures will only affect the Swedish coastal area. At present there are no clear signs that the eutrophication status in the two sea areas will improve in the near future.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 37.
  Håkansson, Bertil
  SMHI, Forskningsavdelningen, Oceanografi.
  Swedish National Report on Eutrophication Status in the Kattegat and the Skagerrak: OSPAR ASSESSMENT 20022003Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The occurrence and wide distribution of eutrophication effects due to excess nutrient loading in certain parts of the North Sea are an issue of concern. Elevated nitrogen and phosphorus concentrations are clearly detectable in many estuaries and along most of the coastline from northern France to Denmark, sections of the south-eastern English coast, and in parts of the Skagerrak and the Kattegat. It is generally acknowledged that the high nutrient load can cause increased biomass and extensive phytoplankton blooms. These may occasionally include harmful species. Negative impacts include periodic disturbances such as oxygen depletion and subsequent increased mortality of benthic organisms, as well as long-term changes in the abundance and diversity of animal and plant communities.The Contracting Parties of the Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic (OSPAR) have agreed to take all possible steps to prevent and eliminate pollution and to take the necessary measures to protect the maritime area against adverse effects of human activities. OSPAR’s objective with regard to eutrophication is to combat eutrophication in the OSPAR maritime area, in order to achieve a healthy marine environment where eutrophication does not occur by 2010.Following this, the Commission has undertaken to identify by 2002 the eutrophication status of all parts of the Convention Area which will reported to the OSPAR Ministerial Meeting in 2003. This report comprises an assessment of the eutrophication status of the Swedish parts of the Kattegat and Skagerrak as a contribution to this joint evaluation.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 38.
  Håkansson, Bertil
  et al.
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Lindahl, Odd
  Kristineberg Marine Research Station.
  Rosenberg, Rutger
  SMHI.
  Axe, Philip
  SMHI, Forskningsavdelningen, Oceanografi.
  Eilola, Kari
  SMHI, Forskningsavdelningen, Oceanografi.
  Karlson, Bengt
  SMHI, Forskningsavdelningen, Oceanografi.
  Swedish National Report on Eutrophication Status in the Kattegat and the Skagerrak: OSPAR ASSESSMENT 20072007Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The surface area of the Kattegat and the Skagerrak, located in the eastern North Sea, is about 22 000 km2 and 32 000 km2, and the mean depth is about 23 m and 210 m, respectively. The Skagerrak and the Kattegat forms the inner end of the Norwegian trench, which has the characteristics of a deep (700 m) fjord connecting the Baltic Sea with theNorwegian Sea (e.g. Rodhe, 1987). The sill depth of the fjord is about 270 m. The Kattegat offshore and inshore waters were identified as problem areas, whereas the Inshore Skagerrak waters the OSPAR categories I - IV indicate a slight incoherence in the assessment, although with an overalljudgement to be identifi ed as a problem area. The offshore Skagerrak was identified as a non problem area, according to the OSPAR Comprehensive Procedure. (OSPAR Commission, 2005).

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 39.
  Johansen, Marie
  et al.
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Andersson, Pia
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Long term trends in the seas surrounding Sweden: Part two - Pelagic biology2012Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This work presents trends in the phytoplankton community. Data on the occurrence of both chlorophyll a (hereafter Chl a) as well as phytoplankton community structure and biovolume are presented.Water transparency in terms of Secchi depth is also presented, as a secondary effect of phytoplankton occurrence. Due to differing water characteristics, 14 sea areas have been selected to represent the waters surrounding Sweden. These areas are identical to the ones chosen in the earlier nutrient report to facilitate comparison. In this report all available data up to and including 2008 are presented as graphs and tables. Each variable is divided into three different seasons: spring, summer and autumn. Trends are only shown for comparable depths. A classical linear regression method is used for phytoplankton groups, Chl a and Secchi depth. The trend magnitude and signifi cance are also calculated for Chl a and Secchi depth. Anoverview of the results are presented for Chl a and Secchi depth.The data presented in this report encourage further development of phytoplankton indicators that not only consider total biovolume or Chl a but rather consider different groups or species in the future. Thesechanges can be important indicators for both eutrophication but can also enhance the understanding of food web interactions.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 40.
  Karlson, Bengt
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Oceanografi.
  Andersson, Lars
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  The Chattonella-bloom in year 2001 and effects of high freshwater input from river Göta Älv to the Kattegat-Skagerrak area2003Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Under hösten år 2000 och vinter-vår 2001 var nederbörden i Vänerns avrinningsområde högre än normalt. Flödet i Göta älv var under våren 2001 extremt högt, ca 1200 m3/s, d.v.s. tre gånger högre än medelflödet. Flödet i mindre vattendrag som mynnar vid Bohuskusten är litet jämfört med Göta älv. För att undersöka eventuella effekter på den marina miljön i området nära Göta älvs mynning genomfördes en studie med provtagning veckovis vid fyra stationer. Fysiska och kemiska variabler mättes liksom växtplanktonsammansättning och abundans. Naturvårdsverket och Bohuskustens vattenvårdsförbund bidrog till finansieringen av provtagningarna tillsammans med SMHI. Effekter på vattenkvaliteten i Göta älvs mynningsområde noterades i form av låga salthalter i ytvatnet och som höga halter av löst oorganiskt kväve, fosfat-fosfor och silikat jämfört med månadsmedelvärden för peioden 1990-99. I utsjön noterades inga sådana effekter. Några effekter på siktdjupet (Secchidjupet) observerades ej. Vid några tillfällen observerades hög växtplanktonbiomassa, mätt som klorofyll a. Vid andra platser längs Bohuskusten uppmättes inga eller små effekter. Primärproduktionsmätningar vid Gullmarfjordens mynning visade inte på några effekter av höga flöden från land. Under undersökningen inträffade en skadlig algblomning då flagellaten Chattonella sp. blommade i Kattegat och Skagerrak. Blomningen, som beskrivs i rapporten, är sannolikt inte knuten till de höga flödena från land. En unik eller ovanlig egenskap hos denna Chattonella-blomning var att den pågick i kallt vatten direkt efter vårblomningen av kiselalger i början av mars. Slutsasen av undersökningarna är att effekten av höga flöden från land var mindre än väntad, sötvattnet från älven blandades snabbt med havsvatten och endast små effekter observerades. Ingen koppling mellan höga flöden och Chattonella-blomningen detekterades. Summary

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 41.
  Karlson, Bengt
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Oceanografi.
  Axe, Philip
  SMHI, Forskningsavdelningen, Oceanografi.
  Funquist, Lennart
  SMHI, Forskningsavdelningen, Oceanografi.
  Kaitala, Seppo
  FIMR, Finnish Institute for Marine Research/SYKE Marine Centre.
  Sørensen, Kai
  NIVA, Norwegian Institute for Water Research.
  Infrastructure for marine monitoring and operational oceanography2009Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Automated systems for observing physical, chemical and biological conditions in the sea are being implemented worldwide as part of the Global Ocean Observing System. This report describes their use in the Baltic and the Skagerrak-Kattegat areas. An evaluation of the use of FerryBox systems in the waters around Sweden shows that the quality of data from near surface waters is high, and that the frequent sampling makes possible observations of short term phenomena such as algal blooms. These events are often overlooked by infrequent sampling using research vessels, which leads to erroneous estimates of phytoplankton biomass, ecosystem carrying capacity etc. Data come from the Helsinki Lübeck route, operated by the Finnish Institute for Marine Research and from routes in the Skagerrak- Kattegat operated by the Norwegian Institute for Water Research. FerryBox data were compared with data from traditional sampling, principally from RV Argos operated by SMHI, but also from the HELCOM databank at ICES.Observations using automated systems such as satellites, stationary platforms (buoys and piles) and FerryBox systems may contribute substantially to improving the quality of results from models describing the physical and biogeochemical conditions in Scandinavian waters. Boundary conditions for models can be obtained using measurements in the eastern North Sea and in the Skagerrak, while data assimilation from a network of buoys, FerryBoxsystems and research vessels improves the quality of model results. Today, between four and six automated oceanographic observation systems are in operation in Swedish waters, which can be compared to more than 700 for meteorological purposes. A dramatic increase in the number of observations is necessary for effective data assimilation. To make the observations useful for biogeochemical models, parameters such as inorganic nutrients, phytoplankton biomass and oxygen must be added to the basic parameters salinity and temperature.A detailed proposal for a new infrastructure for marine monitoring and operational oceanography in Sweden is put forward. FerryBox systems should be operated in collaboration with institutes in Finland, Estonia, Poland, Germany, Denmark and Norway. Coastal buoys contribute to the monitoring needs of the EU Water Framework Directive while offshore buoys are for long term climate and ecological research and for fulfilment of the EU Marine Strategy Directive . Products combining satellite data with in-situ observations should be developed. These automated systems augment monitoring using research vessels but do not replace it. SMHI, the Swedish Institute for the Marine Environment, the Swedish Water Authorities, the Swedish Environmental Protection Agency, Swedish Navy, Coast guard, Maritime Administration and Board of Fisheries are proposed to govern and operate the system, with SMHI as the lead partner. The function -National data host for operational oceanographic data- is proposed, to be established at the National Oceanographic Data Centre at SMHI.A number of indicators for describing the status of the pelagic environment around Sweden are proposed. Some already exist while some are new. New ones include indicators for acidification, changes in plankton community structure and physical climate indicators. Basin wide indicators are based on measurements using a combination of sampling platforms. Other indicators are more specific, e.g. for transport between basins and inflow of water to the deep basins of the Baltic Proper.This report was commissioned by the Swedish National Environment Protection Agency

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 42.
  Karlson, Bengt
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Oceanografi.
  Rehnstam-Holm, Ann-Sofi
  Göteborg University, Clinical Bacteriology, Institution of Laboratory Medicine, SE-413 46 Gothenburg, Sweden & Kristianstad University, Institution of Mathematics and Natural Sciences, SE-29188 Kristianstad, Sweden..
  Loo, Lars-Ove
  Department of Marine Ecology, Göteborg University, Tjärnö Marine Biological Laboratory, SE-452 96 Strömstad, Sweden..
  Temporal and spatial distribution of diarrhetic shellfish toxins in blue mussels, Mytilus edulis (L.), at the Swedish West Coast, NE Atlantic, years 1988-20052007Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The main goal of this report is to compile and present available data on algal toxins in blue mussels from the west coast of Sweden. The hazards associated with the consumption of mussels are mostly dependent on the occurrence and composition of toxic algae in the areas where shellfish are grown. Diarrhetic shellfish toxins (DST), i.e. okadaic acid (OA) and dinophysistoxin-1 (DTX-1) have occurred regularly in blue mussels (Mytilus edulis) at the Swedish west coast (i.e. Skagerrak) during the past years. A maximum residue limit of 160 µg.kg-1 mussel meat has been set by National Food Administration. The toxic incidences in the region has been linked to the occurrence of Dinophysis acuminata and D. acuta. In general there is seasonal variation of DST in mussels with low concentrations from March to August (160 µg.kg-1 mussel meat). Peaks above the maximum residue limit have in some years also occurred in late June to late July. Rapid intoxication vs. slow detoxification of mussels is a common phenomenon, especially in autumn-winter. Temporal and regional differences are large. There is also a considerable variation in toxin levels between years. In 1994 almost 5000 µg DST.kg-1 mussel meat was detected. In 1997 mussel farmers experienced very low levels, i.e. only three samples above the restriction limit of DST. In autumn 1989 to spring 1990 and in early autumn 2000 to early 2001, high levels (about 200 to 2000 µg DTX.kg-1 mussel meat) were recorded during 26 weeks. The Koljö Fjord region had low levels of toxins until 1998, despite regular recordings of potentially DST producing algae in the area. Today mussels grown and harvested in this area have similar toxin levels to mussels from other fjords in the Skagerrak region. Measurements of other toxins than DST are few and are not included in the report. Målet med denna rapport är att sammanställa och presentera tillgängliga data med algtoxiner i blåmusslor från svenska västkusten. Risken att bli förgiftad av algtoxiner via musslor hänger samman med förekomst och sammansättning av toxiska alger i det vatten där musslorna växer. Diarréframkallande ämnen (diarrheic shellfish toxins), t.ex. okadasyra (OA) och dinophysistoxin-1 (DTX-1) har förkommit regelbundet i blåmusslor (Mytilus edulis) längs svenska västkusten (Skagerack) de senaste tjugofyra åren. Ett gränsvärde på 160 µg.kg-1 musselkött är fastställt av livmedelsverket. Toxinförekomsten i regionen associeras till förekomsten av Dinophysis acuminata och D. acuta. "Normalt" är det en säsongsvariation av DST i musslor med låga koncentrationer från mars till augusti (<160 µg.kg-1 musselkött) och höga från oktober till december (>160 µg.kg-1 musselkött). Toppar över gränsvärdet för konsumtion har vissa år förekommit från slutet av juni till slutet av juli. En snabb ökning i toxinhalt respektive långsam minskning är också ett vanligt förekommande fenomen, speciellt under höst-vinter. Tidsmässiga och regionala skillnader är stora. Det är också en stor skillnad i toxinhalt mellan åren. 1994 uppmättes den högsta toxinhalten till nästan 5000 µg DST.kg-1 musselkött. Under 1997 var halterna låga under hela säsongen, endast vid tre tillfällen var halterna över gränsvärdet. Från hösten 1989 till våren 1990 och från tidig höst 2000 till tidig vår 2001 uppmättes höga halter (ca 200 to 2000 µg DTX.kg-1 musselkött) under 26 veckor i en följd. I Koljöfjorden var det låga halter av toxiner fram till år 1998, trots förekomst av potentiellt DST producerande alger i området. I dag har musslor som växer och skördas i detta område ungefär samma nivåer av toxin som från andra områden. Mätningar av andra algtoxiner än DST är fåtaliga och tas inte upp i rapporten.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 43.
  Köuts, Tarmo
  et al.
  Estonian Met. And Hyd. Inst. Marine Res..
  Håkansson, Bertil
  SMHI, Forskningsavdelningen, Oceanografi.
  Observations of water exchange, currents, sea levels and nutrients in the Gulf of Riga1995Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 44.
  Lundin, Maria
  SMHI.
  Time Series Analysis of SAR Sea Ice Backscatter Variability and its Dependence on Weather Conditions1999Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 45.
  Lundqvist, Jan-Eric
  et al.
  SMHI.
  Omstedt, Anders
  SMHI, Forskningsavdelningen, Oceanografi.
  Isförhållandena i Sveriges södra och västra farvatten1987Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I denna rapport redovisas isförhållandena i Sveriges södra och västra farvatten för åren 1936 - 1986. Dessutom har viktiga faktorer, som påverkar isen i dessa vatten, diskuterats.

  Under svåra isvintrar börjar isläggningen i Öresund och Bälten. I mitten av januari brukar den första isen rapporteras från Kattegatt. Därefter isläggs Arkonabassängen och delar av Skagerrak. Den maximala isutbredningen nås i allmänhet i mitten av februari. Typiska istjocklekar för den jämna isen är då 10 - 30 cm, men enstaka vintrar har istjocklekar över 60 cm uppmätts i skärgårdarna. Havsisen rör sig dock lätt på grund av vindar och strömmar, varför oftast vallar bildas. Uppbrytningen av istäcket sker ofta genom att isen driver till havs och smälter. I början av april har den mesta isen smält bort.

  Isförhållandena i Sveriges södra och västra farvatten påverkas förutom av den meteorologiska drivningen också av de oceanografiska förutsättningarna. Skagerrak - Östersjön kan betraktas som en stor fjord, där Kattegatt, Bälten och Öresund utgör relativt grunda tröskelområden. I dessa tröskelområden och även i södra Östersjön inverkar fjordcirkulationen dramatiskt på isbildningen. Genom utströmmande Östersjövatten kan under perioder med svag vind tunna bräckvattenskikt skapas, som snabbt kan avkylas och isläggas. Pålagrad denna fjordcirkulation finns emellertid kraftiga variationer i vattenflödet in och ut ur Östersjön, vilka drivs av de storskaliga meteorologiska förhållandena. Dessa variationer komplicerar isförhållandena avsevärt och kan medföra perioder med inströmmande salt och varmt vatten från Skagerrak, som kan förhindra isläggningen eller snabbt smälta isen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 46.
  Marmefelt, Eleonor
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Currents in the Gulf of Bothnia During the Field Year of 19911994Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 47.
  Marmefelt, Eleonor
  et al.
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Håkansson, Bertil
  SMHI, Forskningsavdelningen, Oceanografi.
  Erichsen, Anders Christan
  Sehested Hansen, Ian
  Institute of Marine Research, Bergen, Norway..
  Development of an Ecological Model System for the Kattegat and the Southern Baltic: Final Report to the Nordic Councils of Ministers2000Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 48.
  Meier, Markus
  SMHI, Forskningsavdelningen, Oceanografi.
  First results of multi-year simulations using a 3D Baltic Sea model1999Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 49.
  Meier, Markus
  SMHI, Forskningsavdelningen, Oceanografi.
  The use of the k – e turbulence model within the Rossby Centre regional ocean climate model: parameterization development and results2000Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 50.
  Meier, Markus
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Oceanografi.
  Doescher, Ralf
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  Coward, Andrew C.
  James Renell Div,. Southhampton Oceanogr. Centre.
  Nycander, Jonas
  MISU.
  Döös, Kristofer
  MISU.
  RCO – Rossby Centre regional Ocean climate model: model description (version 1.0) and first results from the hindcast period 1992/931999Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Within SWECLIM a 3D fully coupled ice-ocean model has been developed based on the massively parallel OCCAM code from Southampton. Compared to the global OCCAM the model has to be adopted to Baltic Sea conditions with implementations of high-frequent atmospheric forcing fields in connection with adequate bulk formulae for wind stress, heat uxes and freshwater uxes, solar radiation, river runoff, active open boundary conditions, a second-order moment turbulence closure scheme and a dynamic-thermodynamic sea ice model. Thereby, state-of-the-art sub-models and parameterizations have been used. RCO is the first 3D coupled ice-ocean model for the Baltic Sea with the above mentioned specifications suitable for use on mpp computers like CRAY-T3E's. Thus, a milestone for 3D ocean model development has been set. No other model is as fast as RCO. The performance has been improved significantly using advanced algorithms to optimize processor maps. This guarantees work load balance between the different processors. From now on it is possible to perform longterm simulations (10 years) within SWECLIM using a sufficiently resolved 3D Baltic Sea model. The open boundary conditions have been tested. They allow waves to radiate out of the model domain and signals prescribed at the border to in uence the model interior. No significant trends (like emptying or filling) have been observed which might prevent longer integrations of the system. An option has been included in RCO for active open boundary conditions also for temperature and salinity. For the first time the turbulence closure model has been tested within a 3D model in all Baltic sub-basins. The new flux boundary conditions for turbulent kinetic energy parameterizing breaking surface waves perform well. First results for the hindcast period 1992/93 are presented. Therefor, realistic atmospheric, runoff and boundary data have been used. The model is initialized using observed profile temperature and salinity data. A spin-up period of 3 months starting in May is sufficient to smooth out artificial gradients from the initialization procedure and to turn in basin wide volume changes correctly. The model results have been compared to sea level, sea surface temperature, temperature/salinity profile and ice thickness/compactness data with good agreement. Basin wide volume changes as well as daily sea level oscillations are simulated surprisingly good. Sea surface temperatures follow the observed seasonal cycle. Up- and downwelling events in RCO occur as observed with the right frequency and area extent but the sst's tend to be colder in upwelling and warmer in downwelling regions compared to observations. Mixed layer depths, which are important for the ocean heat content, agree well with previous model studies which are validated against observations intensively (Meier, 1996). The water exchange between Baltic and North Sea crucial for multi-year integrations is modelled realistically. Especially the salt water inflow in January 1993 can be reproduced. The bottom water in Bornholm Basin is replaced by new water originating from the North Sea but maximum observed bottom salinities at Bornholm Deep are underestimated by 1-2 PSU. Freezing, breakup date and maximum ice extent are in good correspondence with observations. Improved parameterizations result in modelled ice thicknesses as observed whereas other authors report too large ice thicknesses and delayed ice melting (e.g., Haapala and Lepparanta,1996). Multi-year simulations including mild, normal and severe winters will be necessary to elucidate this problem further. A comparison between an experiment with full dynamic-thermodynamics and one without dynamic effects reveals the importance of ice advection under wind influence. A process study from the beginning of February 1993 showed that under strong wind conditions a hole in the ice coverage can open with the size of half of the Bothnian Bay. At the end of January 1993 the Bothnian Bay, the coastal area of the Bothnian Sea and the eastern parts of the Gulf of Finland are ice covered. A couple of days later westerly winds led to wide open areas in the western Bothnian Bay while ice piled up at the eastern coasts to a correct amount. This phenomenon can be modelled only with ice dynamics included. The aim of SWECLIM is to increase our knowledge of the effects of climate change in Sweden and the other Nordic countries. Therefor, it is necessary to understand the present climate. For the Baltic Sea even the knowledge about the present mean state and its transients is rather poor. Only a small number of long-time observations like sea level records (for example from Stockholm, see Ekman (1988)), maximum annual ice extent (e.g., Palosuo, 1953; Seina and Palosuo, 1993) or temperature and salinityprofiles from monitoring stations in some of the sub-basins (e.g., Matthaus and Frank,1992) are available. These informations are not enough to understand the driving mechanisms of mean horizontal and vertical transports of energy, momentum and matter. 3D Baltic Sea models like RCO will close this knowledge gap in future. Thereby, it will be possible to close the water and energy cycle of the Baltic catchment area, a final goal of BALTEX. By applying atmospheric forcing data from scenario simulations in one- or two-way coupled mode it will be possible to make predictions of climate change for the Baltic Sea. Impact studies of the future marine environment will be available using detailed highly resolved information from RCO. This report presents a powerful tool for solving these and other tasks.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
12 1 - 50 av 69
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf