Change search
Refine search result
1 - 9 of 9
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Häggkvist, Kenneth
  SMHI, Professional Services.
  En numerisk modell för beräkning av vertikal momentumtransport i områden med stora råhetselement: En koefficientbestämning1987Report (Other academic)
 • 2.
  Häggkvist, Kenneth
  SMHI, Professional Services.
  En numerisk modell för beräkning av vertikal momentumtransport i områden med stora råhetselement: Tillämpning på ett energiskogsområde1987Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  En numerisk strömningsmodell för beskrivning av strömningsfältet i och omkring stora råhetselement eller vegetation, vid neutrala skiktningsförhållanden, har utarbetats. Modellen har applicerats på ett "numeriskt" energiskogsparti för två olika vindhastigheter.

  I beräkningsmodellen, där råhetselementen ej löses upp i det numeriska beräkningsnätet, har friktionseffekterna från exempelvis vegetationselement, parametriserats i rörelseekvationer och i turbulensmodellen, k-fmodellen. En koefficient som ingår i friktionsparametriseringen har bestämts med hjälp av mätdata från två vindtunnelförsök med konstgjord vegetation, rektangulära plattor och cylindriska stavar. God överensstämmelse med vindtunnelmätningarna erhölls vid koefficientkalibreringen.

  Beräkningsresultaten beträffande energiskogspartiet har ej jämförts med mätningar. Hastighetsfält och vertikalfördelningen av turbulenta egenskaper bedöms som rimliga. Utvecklingen av det gränsskikt som vegetationen ger upphov tiIl, visar vid en jämförelse med litteraturen, god överensstämmelse. Till exempel så beräknas det interna gränsskiktets höjd till~ 10 m (ovanför energiskogen), 100 m nedströms skogskanten. Ytterligare 100 m nedströms var den beräknade höjden ~ 15 m. Den "numeriska" energiskogens råhets längd (zo), låg inom intervallet 0. 5-1. 0 m, vilket väl överensstämmer med data för likartad vegetation enligt litteraturen.

  En viss osäkerhet råder beträffande det bästa sättet att representera de vegetativa elementens geometri. Den friktionsparametrisering som här har använts förutsätter normalt att vegetationselementens vertikalprojicerade area är känd. Denna area är svår att mäta och vindberoende. Detta har föranlett användningen av en form av totalarea av de dominerande vegetationselementen, Leaf Area Index, som är relativt lätt att fastställa. Hur den relevanta arean i friktionsparametriseringen skall uttryckas är dock en fråga som bör beaktas i eventuellt fortsatt arbete med denna typ av vegetationsströmningsberäkningar.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Häggkvist, Kenneth
  SMHI, Professional Services.
  Evaluation of dispersion models for an urban environment: an example from Stockholm, Sweden1997In: International Journal of Environment and Pollution, ISSN 0957-4352, E-ISSN 1741-5101, Vol. 8, no 3-6, p. 638-645Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  An air quality management system has been in operational use in the city of Stockholm, Sweden, for several years. In the system there are, in addition to databases for measurements of air pollution and meteorological parameters and emission data, several dispersion models. The models include a Gaussian and a Eulerian (grid) type of dispersion model. An evaluation of the Gaussian and the grid models for Stockholm has been carried out. Simulated concentrations of nitrogen oxides, NOx, have been compared with measured NOx concentrations at three measuring stations in central parts of the city. The evaluation was based on comparisons between measured and simulated concentrations in two time-series, a summer week and a winter week, and between two seasonal simulations, a summer and a winter seasonal average and extreme concentrations. It was noted that the mean difference between the measured and the simulated concentrations during all trials varied from a few percent up to 60%. It was also noted that the differences for the seasonal averages and 98-percentile decreased considerably when the simulated value was picked from the gridpoint with best agreement with the measured value, inside a circle with a radius of one grid distance from the measuring station.

 • 4.
  Häggkvist, Kenneth
  SMHI, Professional Services.
  Spridningsberäkningar av freon 22 från Ropstens värmepumpverk1986Report (Other academic)
 • 5.
  Häggkvist, Kenneth
  SMHI, Professional Services.
  Spridningsberäkningar rörande gasutsläpp från syrgas- och bensenupplag inom SSAB Luleåverken1986Report (Other academic)
 • 6.
  Häggkvist, Kenneth
  SMHI, Professional Services.
  Vindlaster på kordahus vid Alviks Strand - numeriska beräkningar1987Report (Other academic)
 • 7.
  Häggkvist, Kenneth
  et al.
  SMHI, Professional Services.
  Persson, Christer
  SMHI, Research Department, Air quality.
  Robertson, Lennart
  SMHI, Research Department, Air quality.
  Spridningsberäkningar rörande gasutsläpp från ett antal källor inom SSAB Luleå-verken1986Report (Other academic)
 • 8.
  Häggkvist, Kenneth
  et al.
  SMHI, Professional Services.
  Svensson, Urban
  SMHI, Research Department, Oceanography.
  Taesler, Roger
  SMHI, Research Department.
  NUMERICAL SIMULATIONS OF PRESSURE FIELDS AROUND BUILDINGS1989In: Building and Environment, ISSN 0360-1323, E-ISSN 1873-684X, Vol. 24, no 1, p. 65-72Article in journal (Refereed)
 • 9.
  Persson, Christer
  et al.
  SMHI, Research Department, Air quality.
  Robertson, Lennart
  SMHI, Research Department, Air quality.
  Häggkvist, Kenneth
  SMHI, Professional Services.
  Spridningsberäkningar, SSAB - Luleå-verken1986Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Spridningsberäkningar har utförts för ett par större utsläpp, av haveri­karaktär, från en större masugnsklocka. Utsläppen avser relativt stora gasflöden (20 000 m3 respektive 50 000 m3 ) under kort tid (5 respektive 15 min) och studien har syftat till att bestämma halter av CO och H2S i omgivningen samt områden där risk för explosion kan förekomma. Nedan ges en sammanfattande redovisning av resultaten. Av tabell 1 ( sid 2) framgår hur utsläppen specificerats, och de i tabellen angivna beteckning­arna för respektive fall utnyttjas i sammanfattningen nedan.

  Download full text (pdf)
  fulltext
1 - 9 of 9
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf