Change search
Refine search result
1 - 14 of 14
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Andersson, Helén
  et al.
  SMHI, Research Department, Oceanography.
  Eriksson Bram, Lena
  SMHI, Core Services.
  Hjerdt, Niclas
  SMHI, Core Services.
  Lindström, Göran
  SMHI, Research Department, Hydrology.
  Löptien, Ulrike
  SMHI, Research Department, Oceanography.
  Strömqvist, Johan
  SMHI, Research Department, Hydrology.
  Översikt av beräkningsmodeller för bedömning av fiskodlingars näringsämnesbelastning på sjöar, vattendrag, magasin och kustvatten2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den här rapporten är en kunskapssammanställning som utförts av SMHI på uppdrag av Havs- och Vattenmyndigheten. Den utgör inte något ställningstagande från Havs- och vattenmyndighetens sida. Rapporten försöker att sammanfatta den problematik som associeras med näringsämnesbelastningar från fiskodlingar i öppna kassar, vilka typer av beräkningar som kan behöva göras för att få en uppfattning om hur dessa kan påverka miljön samt några olika typer av modeller för detta ändamål.

  Fisk-, alg- och skaldjursodling är en växande industri runt om i världen som kan ge såväl näringsrik och hälsosam mat som arbetstillfällen. En nackdel med framförallt fiskodling i öppna kassar är att den kan innebära en påfrestning för vattenmiljön. De näringsämnen som ofta släpps ut från odlingen kan bidra till den övergödningsproblematik som redan finns i många sjöar och havsområden. Det är därför av största vikt att få en god uppskattning av den förväntade storleken på utsläppen förknippade med en öppen odling samt hur de kan tänkas förändra vattenkvaliteten på odlingsplatsen och dess närhet. Beräkningsmodeller kan vara till god hjälp vid bedömningen.

  Fiskar utsöndrar lösta näringsämnen och från odlingskassarna faller det också ut partikulärt organiskt material i form av fekalier och oätet foder. Storleken på näringsämneskällorna behöver beräknas och det finns modeller av olika komplexitet för att uppskatta detta. Storleken på det partikulära avfallet är viktigt dels för att det bidrarmed näringsämnen till vattnet och dels för att det kan ge upphov till ansamlingar av organiskt material på bottnen. När det organiska materialet bryts ner förbrukas syre och om ansamlingarna blir omfattande finns en risk för att det uppstår syrebrist vid bottnen. Om svavelväte bildas kan det orsaka skador på såväl den odlade fisken som det lokala ekosystemet. Odlingen kan också bidra till en försämrad vattenkvalitet i sin omgivning genom att tillgången av lösta näringsämnen blir större och därmed ge en ökad algproduktion. Den ökade algproduktionen skall i sin tur brytas ner och kan i förlängningen bidra till syrebristproblematiken.

  Det finns ett antal modeller som är specifikt utvecklade för fiskodlingar i öppna kassar och de tar i olika hög grad upp den beskrivna problematiken. Rapporten innehåller detaljerade genomgångar av några av modeller för att visa på styrkor och svagheter kring olika angreppsätt. Den innehåller också sammanfattningar av några vanligt förekommande modeller som använts internationellt vid bedömning av fiskodlingars miljöpåverkan. För att minska den negativa påverkan på vattenmiljön från har det också utvecklats recirkulerande system för odling. Rapporten tar inte upp belastning från den typen av fiskodlingar. Om utsläppen från ett sådant system är känt kan dock vattenkvalitetsmodeller användas för att se effekten av utsläpp från en punktkälla.

  Rapporten sammanfattar ett antal vattenkvalitetsmodeller för sjöar, vattendrag, kust och hav. En vattenkvalitetsmodell behöver inte nödvändigtvis vara utvecklad för att beskriva konsekvenser av fiskodlingar men bör kunna hantera frågeställningar som uppkommer vid bedömningar av övergödningsrisk vid utsläpp från en punktkälla. Den behöver därför kunna simulera parametrar såsom förändringen av näringsämneskoncentrationer, primärproduktion, siktdjup och syrgashalter på olika nivåer i vattenmassan. Modeller för den här typen av uppskattningar finns också i olika komplexitetsgrad och för olika skalor i tid och rum.

  Vid modellering är en god tillgång till observationer en förutsättning för pålitliga modellresultat och behövs såväl för att driva och kalibrera modellen som för validering av modellresultaten. Det är viktigt att tillgängliga data håller god kvalitet. En noggrann analys och beskrivning av den tillgängliga databasen hjälper därmed till att bedöma tillförlitligheten av modellsimuleringarna.

 • 2.
  Andersson, Jafet
  et al.
  SMHI, Research Department, Hydrology.
  Arheimer, Berit
  SMHI, Research Department, Hydrology.
  Hjerdt, Niclas
  SMHI, Core Services.
  Combine and Share Essential Knowledge for Sustainable2016In: The Solutions Journal, ISSN 2154-0926, Vol. 7, no 3, p. 30-32Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 3.
  Andersson, Jafet
  et al.
  SMHI, Research Department, Hydrology.
  Arheimer, Berit
  SMHI, Research Department, Hydrology.
  Hjerdt, Niclas
  SMHI, Core Services.
  Combine and Share Essential Knowledge for Sustainable Water Management2016In: Solutions Journal, ISSN 2154-0896, E-ISSN 2154-0926, Vol. 7, no 3Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 4.
  Arheimer, Berit
  et al.
  SMHI, Research Department, Hydrology.
  Hjerdt, Niclas
  SMHI, Core Services.
  Lindström, Göran
  SMHI, Research Department, Hydrology.
  Artificially Induced Floods to Manage Forest Habitats Under Climate Change2018In: FRONTIERS IN ENVIRONMENTAL SCIENCE, ISSN 2296-665X, Vol. 6, article id 102Article in journal (Refereed)
 • 5. Bishop, Kevin
  et al.
  Beven, Keith
  Destouni, Georgia
  Abrahamsson, Katarina
  Andersson, Lotta
  SMHI, Core Services.
  Johnson, Richard K.
  Rodhe, Johan
  Hjerdt, Niclas
  SMHI, Core Services.
  Nature as the "Natural" Goal for Water Management: A Conversation2009In: Ambio, ISSN 0044-7447, E-ISSN 1654-7209, Vol. 38, no 4, p. 209-214Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  The goals for water-quality and ecosystem integrity are often defined relative to "natural" reference conditions in many water-management systems, including the European Union Water Framework Directive. This paper examines the difficulties created for water management by using "natural" as the goal. These difficulties are articulated from different perspectives in an informal (fictional) conversation that takes place after a workshop on reference conditions in water-resources management. The difficulties include defining the natural state and modeling how a system might be progressed toward the natural, as well as the feasibility and desirability of restoring a natural state. The paper also considers the appropriateness for developing countries to adopt the use of natural as the goal for water management. We conclude that failure to critically examine the complexities of having "natural" as the goal will compromise the ability to manage the issues that arise in real basins by not making the ambiguities associated with this "natural" goal explicit. This is unfortunate both for the western world that has embraced this model of "natural as the goal" and for the developing world in so far as they are encouraged to adopt this model.

 • 6.
  Edman, Anna
  et al.
  SMHI, Professional Services.
  Sahlberg, Jörgen
  SMHI, Professional Services.
  Hjerdt, Niclas
  SMHI, Core Services.
  Marmefelt, Eleonor
  SMHI, Professional Services.
  Lundholm, Karen
  SMHI.
  HOME Vatten i Bottenvikens vattendistrikt: Integrerat modellsystem för vattenkvalitetsberäkningar2008Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  SMHI har utvecklat ett interaktivt modellsystem för vattenkvalitetberäkningar i mark, sjöar, vattendrag och kustvatten, HOME Vatten. I detta uppdrag har HOME Vatten implementerats i Bottenhavets vattendistrikt, dvs. i Västerbotten, Jämtland, Västernorrland, Dalarna, Gävleborg och Uppsala län. De ingående modellerna i HOME Vatten är HBV-NP (PLC5-uppsättningen) modellen för mark, sjöar och vattendrag samt Kustzonsmodellen för kustvattnen. Atmosfärsdepositionen både på land och i kustområdet beräknas av den atmosfärskemiska MATCH modellen.HOME Vatten har utvecklats för att vara ett verktyg i svensk vattenförvaltning med speciellt fokus på EUs ramdirektiv för vatten.Modelluppsättningarna i Västerbotten, Västernorrland och Gävleborg läns kustvatten har validerats mot tillgängliga mätdata, och visar en god överrensstämmelse med data.

 • 7. Emerton, Rebecca E.
  et al.
  Stephens, Elisabeth M.
  Pappenberger, Florian
  Pagano, Thomas C.
  Weerts, Albrecht H.
  Wood, Andy W.
  Salamon, Peter
  Brown, James D.
  Hjerdt, Niclas
  SMHI, Core Services.
  Donnelly, Chantal
  SMHI, Research Department, Hydrology.
  Baugh, Calum A.
  Cloke, Hannah L.
  Continental and global scale flood forecasting systems2016In: WILEY INTERDISCIPLINARY REVIEWS-WATER, Vol. 3, no 3, p. 391-418Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Floods are the most frequent of natural disasters, affecting millions of people across the globe every year. The anticipation and forecasting of floods at the global scale is crucial to preparing for severe events and providing early awareness where local flood models and warning services may not exist. As numerical weather prediction models continue to improve, operational centers are increasingly using their meteorological output to drive hydrological models, creating hydrometeorological systems capable of forecasting river flow and flood events at much longer lead times than has previously been possible. Furthermore, developments in, for example, modelling capabilities, data, and resources in recent years have made it possible to produce global scale flood forecasting systems. In this paper, the current state of operational large-scale flood forecasting is discussed, including probabilistic forecasting of floods using ensemble prediction systems. Six state-of-the-art operational large-scale flood forecasting systems are reviewed, describing similarities and differences in their approaches to forecasting floods at the global and continental scale. Operational systems currently have the capability to produce coarse-scale discharge forecasts in the medium-range and disseminate forecasts and, in some cases, early warning products in real time across the globe, in support of national forecasting capabilities. With improvements in seasonal weather forecasting, future advances may include more seamless hydrological forecasting at the global scale alongside a move towards multi-model forecasts and grand ensemble techniques, responding to the requirement of developing multi-hazard early warning systems for disaster risk reduction. (C) 2016 The Authors. WIREs Water published by Wiley Periodicals, Inc.

 • 8.
  Hjerdt, Niclas
  et al.
  SMHI, Core Services.
  Andersén, Markus
  SMHI, Core Services.
  Jonsson, Christer
  SMHI, Core Services.
  Eklund, Dan
  SMHI.
  Hydraulik i Klarälvens torrfåra vid tappningar från Höljes kraftverksdamm2007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  SMHI har i uppdrag från Länsstyrelsen Värmland genomfört hydrauliska mätningar i Klarälvens torrfåra vid provtappningar från Höljes kraftverksdamm. Tre olika flödesnivåer provtappades under perioden 11-15 november 2007. Projektet är ett led i arbetet med miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag samt Ramdirektivet för vatten. Syftet är bl.a. att utreda möjligheterna till naturlig reproduktion av vänervandrande klarälvslax, öring, harr och andra vattenlevande organismer. Torrfåran mäter ca 6 km från dammen till platsen där kraftverksutloppet och den naturliga älvfåran möts.De mätningar som genomfördes syftade till att bestämma flöden, vattenstånd, gradienter, djup, strömhastigheter, rinntider, vattendragsbredder, och den våta arean vid olika mätpunkter utmed undersökningssträckan. Samtliga uppmätta parametrar är flödesberoende. En enkel empirisk modell presenteras vilken gör det möjligt att beräkna hur en förändrad tappning påverkar genomsnittliga värden av strömhastighet, bredd och djup i sträckan.Resultaten visar bland annat att vattnets medelhastighet ökar snabbare än medelbredd och medeldjup då flödet från dammen ökar. När flödet ökar från 2,5 m³/s till 7,5 m³/s (+200%) ökar medelhastigheten från 0,28 m/s till 0,52 m/s (+88%), medelbredden från 33 m till 43 m (+31%), och medeldjupet från 0,28 m till 0,34 m (+22%). Förändringarna på den nedre delsträckan är likartade. Vid medellågvattenföring i Höljan och samma flödesökning som ovan från dammen så stiger den totala våta arean från 21 ha till 26 ha (+27%).

 • 9.
  Hjerdt, Niclas
  et al.
  SMHI, Core Services.
  Sahlberg, Jörgen
  SMHI, Professional Services.
  Marmefelt, Eleonor
  SMHI, Professional Services.
  Lundholm, Karen
  SMHI.
  HOME Vatten i Bottenhavets vattendistrikt: Integrerat modellsystem för vattenkvalitetsberäkningar2008Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  SMHI har utvecklat ett interaktivt modellsystem för vattenkvalitetberäkningar i mark, sjöar, vattendrag och kustvatten, HOME Vatten. I detta uppdrag har HOME Vatten implementerats i Bottenhavets vattendistrikt, dvs. i Västerbotten, Jämtland, Västernorrland, Dalarna, Gävleborg och Uppsala län. De ingående modellerna i HOME Vatten är HBV-NP (PLC5-uppsättningen) modellen för mark, sjöar och vattendrag samt Kustzonsmodellen för kustvattnen. Atmosfärsdepositionen både på land och i kustområdet beräknas av den atmosfärskemiska MATCH-modellen. HOME Vatten har utvecklats för att vara ett verktyg i svensk vattenförvaltning med speciellt fokus på EUs ramdirektiv för vatten. Modelluppsättningarna i Västerbotten, Västernorrland och Gävleborg läns kustvatten har validerats mot tillgängliga mätdata, och visar en god överrensstämmelse med data. Key words/sök-, nyckelord HOME Vatten, HBV-NP, PLC5, Kustzonsmodell, integrerat modellsystem, biogeokemisk modell Supplementary notes/Tillägg Number of pages/Antal sidor 48 Language/Språk Svenska ISSN and

 • 10.
  Lindström, Göran
  et al.
  SMHI, Research Department, Hydrology.
  Bartosova, Alena
  SMHI, Research Department, Hydrology.
  Hjerdt, Niclas
  SMHI, Core Services.
  Strömqvist, Johan
  SMHI, Research Department, Hydrology.
  Uppehållstider i ytvatten i relation tillvattenkvalitetNET, ett generellt uppskalningsverktyg2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  NET är ett verktyg för uppskattning av vattenburen transport av olika ämnen i punkter där detsaknas mätningar. Verktyget togs ursprungligen fram inom forskningsprogrammet ”Climatechange and the Environmental Objectives” (CLEO, Munthe et al., 2014 och 2016). Tanken äratt NET ska vara generellt, och kunna användas för simulering av olika ämnen, men endastberäkna medelvärden över tiden av mängder och koncentrationer. Ofta är det mängder som ärslutmålet för en beräkning, varför det i vissa situationer kan finnas mycket att vinna på attanvända en enkel och snabb beräkningsmodell. Inom CLEO simulerades flöden av totalkväve,total-fosfor och totalt organiskt kol.

 • 11.
  Sahlberg, Jörgen
  et al.
  SMHI, Professional Services.
  Marmefelt, Eleonor
  SMHI, Professional Services.
  Brandt, Maja
  SMHI, Core Services.
  Hjerdt, Niclas
  SMHI, Core Services.
  Lundholm, Karen
  SMHI.
  HOME Vatten i Norra Östersjöns vattendistrikt: Integrerat modellsystem för vattenkvalitetsberäkningar2008Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  SMHI har utvecklat ett interaktivt modellsystem för vattenkvalitetberäkningar i mark, sjöar, vattendrag och kustvatten, HOME Vatten. I detta uppdrag har HOME Vatten implementerats i Norra Östersjöns vattendistrikt. De ingående modellerna i HOME Vatten är HBV NP (PLC5- uppsättningen) modellen för mark, sjöar och vattendrag samt Kustzonsmodellen för kustvattnen. Atmosfärsdepositionen både på land och i kustområdet har beräknats av den atmosfärskemiska MATCH-modellen.HOME Vatten har utvecklats för att vara ett verktyg i svensk vattenförvaltning med speciellt fokus på EUs ramdirektiv för vatten.Modelluppsättningarna har validerats mot tillgängliga mätdata, och visar en god överrensstämmelse med data.

 • 12.
  Stensen, Katarina
  et al.
  SMHI, Core Services.
  Krunegård, Aino
  SMHI, Core Services.
  Rasmusson, Kristina
  SMHI, Research Department, Oceanography.
  Matti, Bettina
  SMHI, Core Services.
  Hjerdt, Niclas
  SMHI, Core Services.
  Sveriges vattentillgång utifrån perspektivet vattenbrist och torka: – Delrapport 1 i regeringsuppdrag om åtgärder för att motverka vattenbrist i ytvattentäkter.2019Report (Other academic)
  Abstract [en]

  In this report, the concept of drought in Sweden as well as the causes is discussed. Thereport also discusses the spatial variability of water resources in Sweden.

  Water shortage is when the demand for water surpasses the water available. It is thereforevery much dependent on the water usage.

  Climate change causes higher temperature and a warmer Sweden thus affecting wateravailability. In general both temperature and precipitation are expected to increase inwintertime leading to more water available during winters. However, higher temperaturesduring summers cause a higher evaporation which might lead to less water available insummertime, especially in the southern parts of Sweden. The climate change will increasethe number of extreme rainfall events. The amount of rain during such short-term extremerainfall events is usually much more than the soil´s infiltration capacity thus makingfloodings more common in future. Milder winters change the snow pattern, which inparticular affect rivers in the northern part of the country.

  During the summers 2016–2018, water shortages occurred in some parts of Sweden. Thecauses of water shortages were different for different parts and different years. Howeverit made Sweden to experience some of the impacts of climate change and a warmerclimate. It was an eye opener and showed us the importance of the adaptation to thesenew circumstances.

  Many factors are involved in the water availability. They can however be summarized in3 categories:

  • Climate – temperature and precipitation for example.
  • Storage capacity – how much water an area can store
  • Water usage

  As a country, Sweden has abundant water resources and available fresh water. But watershortage might still occur. Water availability and water usage can vary a lot locally whichmight lead to water shortage in some regions. To cope with water shortages priorities areneeded between different sectors and interests. Many stakeholders need to agree andcompromise on the usage of water.

 • 13.
  Stensen, Katarina
  et al.
  SMHI, Core Services.
  Matti, Bettina
  SMHI, Core Services.
  Rasmusson, Kristina
  SMHI, Research Department, Oceanography.
  Hjerdt, Niclas
  SMHI, Core Services.
  Modellstudie för att undersöka åtgärdersom påverkar lågflöden: – Delrapport 2 i regeringsuppdrag om åtgärder för att motverkavattenbrist i ytvattentäkter.2019Report (Other academic)
  Abstract [en]

  In 2018 the Swedish Meteorological and Hydrological Institute, SMHI was assigned toperform a study of measures to prevent water scarcity in surface water resources. Thework is ongoing and has been performed stepwise. This is the second report produced sofar. The report presents the results from a pre-study that was performed to evaluate theeffect of different measures on low flows and their potential to prevent water scarcity insurface water resources. The aim of the model study was to build a knowledge basis fordeveloping a tool that can be used to prevent water scarcity in surface water resources.Through the tool, municipalities and other actors in the water sector will be able tosimulate water availability in a catchment area independently.

  The weather has the largest impact on water availability, but there are different measuresthat can prevent water scarcity in surface water resources. The measures are mostlypreventative but some can be used in scarcity situations as well.

  The most effective measure is to use the water storage capacity in lakes and to regulatethem wisely. Obviously, this requires that there are lakes to regulate. In the southern partsof Sweden water availability is often good in wintertime while water scarcity occursduring summertime and at the beginning of fall. Through lake regulation, water can bestored in periods with significant water availability and used in periods when water isneeded. It is common to regulate lakes for hydropower production, but some lakes areregulated for water supply as well. SMHI regards this as an important aspect to considerin areas that are in risk for water scarcity since many permissions for water regulation aregoing to be reconsidered now.

  Measures on ditch, drainage and other watercourses can have a local effect, but it is notlarge enough to affect the low flows on a larger scale. Restoration of wetlands has as wellmostly a local effect since very large areas are required to impact on surface waterresources on a larger scale.

  In areas with significant water extractions, the low flow is affected if these are changed.Often, knowledge on water extraction still is inadequate and it is difficult to exactlycalculate the effect if water extractions are changed. It is also complicated to restrictwater extractions. Measures such as establishing water ponds for irrigation might havepotential provided they are filled during periods of good water availability. The effect ofextractions will then decrease during low flow periods.

  The ongoing work to prevent water scarcity in surface water resources will focus ondeveloping methods for sustainable water management. It is evident that the work withwater resources planning needs to be performed mutually between sectors in a catchmentarea. The tool that will be developed within this project will contribute to that this workcan be performed in a sustainable way.

 • 14.
  Strombäck, Lena
  et al.
  SMHI, Research Department, Hydrology.
  Hjerdt, Niclas
  SMHI, Core Services.
  Eriksson Bram, Lena
  SMHI, Core Services.
  Lewau, Per
  SMHI.
  Vattenwebb: A Transparent Service to Support Decision Makers in Achieving Improved Water Status2013In: ISESS 2013, IFIP AICT 413: Information Systems and Applications / [ed] J. Hřebíček et al, IFIP International Federation for Information Processing , 2013, p. 669-678Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The vattenwebb.smhi.se service provides simulated as well as measured data on water flow and water quality for Sweden. The available data is used by the water authorities and decision makers in Sweden. The development of the site has been driven by the needs of the users and resulting in a site that is very appreciated by its users. An important aim in the development has been to make the data transparent for the end users, i.e. to explain the model assumptions and data quality in a way that is easy accessible. Therefore the site contains explanations about the model setup, how this data has been computed and information about the performance of the model. In this paper we will describe the service and its features with an emphasis on features used for achieving transparency

1 - 14 of 14
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
v. 2.35.9
|