Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Hieronymus, Magnus
Publications (10 of 10) Show all publications
Schöld, S., Gudmundsson, I., Lind, L., Hieronymus, M., Jönsson, A. & Breviere, E. (2020). Hur kan Sverige rusta för stigande hav?: Sammanfattning och slutsatser från Workshop on Sea Level Rise; IPCC SROCC Science and Planning for Climate Adaptation.
Open this publication in new window or tab >>Hur kan Sverige rusta för stigande hav?: Sammanfattning och slutsatser från Workshop on Sea Level Rise; IPCC SROCC Science and Planning for Climate Adaptation
Show others...
2020 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

I november 2019 arrangerade SMHI en workshop på temat stigande havsnivåer. Deltog gjorde bland annat representanter från nationella och internationella myndigheter, kommuner, universitet och forskningsinstitut. Under workshoppen diskuterades den senaste forskningen inom området, kopplat till klimatanpassning och samhällsplanering för stigande havsnivåer. Inbjudna föreläsare berättade om klimatanpassning i Skandinavien och om det aktuella kunskapsläget.Workshoppens syfte var att diskutera FN:s klimatpanels specialrapport ”Havet och kryosfären i ett förändrat klimat”, att identifiera de utmaningar och behov som olika samhällsaktörer stöter på i arbetet med stigande havsnivåer, samt att hitta möjliga vägar framåt för att möta dessa. Under workshoppen hölls diskussioner på olika teman, bland annat strategier för klimatanpassning och metoder för att skatta extrema högvattenhändelser i ett framtida klimat. Vid ett rundabordssamtal diskuterades behov av riktlinjer, information och kunskapsunderlag i relation till havsnivåfrågan.Deltagarna var eniga om att kunskap om osäkerheter kopplat till framtida havsnivåer och högvattenhändelser är av stor vikt för att klimatplanering ska kunna genomföras på ett robust sätt. Projektioner för havsnivåhöjning på en längre tidshorisont än 2100 lyftes också fram som något som bör belysas i syfte att tydliggöra vikten av utsläppsminskning och långsiktig planering. Annat som diskuterades var behovet av en fortlöpande dialog mellan aktörer som arbetar med att ta fram riktlinjer och kunskapsunderlag, samt att man måste hitta strategier för att hantera det faktum att den vetenskapliga informationen om klimatförändringarna både innehåller osäkerheter och är i ständig utveckling.I rapportens avslutande kapitel ger SMHI exempel på hur vi skulle kunna bidra till att uppfylla de identifierade behoven och möta de utmaningar som samhället står inför när havet stiger längs våra kuster.SMHI vill rikta ett särskilt tack till Anders Rimne, Anna Wåhlin, Carlo Sass Sørensen, Cathrine Andersen, Gunnel Göransson, Kristian Breili, Michalis I. Vousdoukas, Roderik Van de Wal och Sönke Dangendorf som höll presentationer under workshoppen. Vi vill även tacka alla som deltog och bidrog till intressanta diskussioner och värdefulla insikter.

Publisher
p. 26
National Category
Climate Research
Research subject
Climate; Oceanography
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-5622 (URN)
Note

In November 2019 SMHI arranged a workshop on rising sea levels, with participants from national and international authorities, municipalities and research institutes. During the workshop, science in relation to climate adaptation and planning for rising sea levels was discussed. Invited speakers held talks on climate adaptation in Scandinavia and the current state of research on rising sea levels.The purpose of the workshop was to discuss the IPCC Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate, to identify challenges and knowledge requirements that different organizations encounter when dealing with future sea levels, and to find ways to address these. During the workshop, discussions were held on strategies for climate adaptation, methods for estimating future extreme sea level events and the need for guidelines and information in relation to sea level rise.Participants agreed that an understanding of uncertainties in projections of future sea levels and extreme events are vital for robust planning. Projections that extend beyond year 2100 are also needed as they highlight the importance of mitigation and long term planning. Furthermore, a continuous dialogue between the “knowledge providers” and the organizations developing planning guidelines is needed in order to find strategies for dealing with the fact that climate projections contain large uncertainties and that science and our knowledgebase is evolving rapidly.In the final chapter of this report, possible ways to meet the challenges and knowledge requirements identified during the workshop are discussed by SMHI.SMHI would like to thank all participants, especially those who acted as key note speakers: Anders Rimne, Anna Wåhlin, Carlo Sass Sørensen, Cathrine Andersen, Gunnel Göransson, Kristian Breili, Michalis I. Vousdoukas, Roderik Van de Wal and Sönke Dangendorf.

Available from: 2020-02-03 Created: 2020-02-03 Last updated: 2020-02-14Bibliographically approved
Hieronymus, M. & Nycander, J. (2020). Interannual Variability of the Overturning and Energy Transport in the Atmosphere and Ocean During the Late Twentieth Century with Implications for Precipitation and Sea Level. Journal of Climate, 33(1), 317-338
Open this publication in new window or tab >>Interannual Variability of the Overturning and Energy Transport in the Atmosphere and Ocean During the Late Twentieth Century with Implications for Precipitation and Sea Level
2020 (English)In: Journal of Climate, ISSN 0894-8755, E-ISSN 1520-0442, Vol. 33, no 1, p. 317-338Article in journal (Refereed) Published
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Oceanography
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-5615 (URN)10.1175/JCLI-D-19-0204.1 (DOI)000502790500001 ()
Available from: 2020-01-13 Created: 2020-01-13 Last updated: 2020-01-13Bibliographically approved
Hieronymus, M. & Kalen, O. (2020). Sea-level rise projections for Sweden based on the new IPCC special report: The ocean and cryosphere in a changing climate. Ambio
Open this publication in new window or tab >>Sea-level rise projections for Sweden based on the new IPCC special report: The ocean and cryosphere in a changing climate
2020 (English)In: Ambio, ISSN 0044-7447, E-ISSN 1654-7209Article in journal (Refereed) Published
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Oceanography
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-5649 (URN)10.1007/s13280-019-01313-8 (DOI)000515700700002 ()31994026 (PubMedID)
Available from: 2020-03-17 Created: 2020-03-17 Last updated: 2020-03-17Bibliographically approved
Hieronymus, M. (2019). An update on the thermosteric sea level rise commitment to global warming. Environmental Research Letters, 14(5), Article ID 054018.
Open this publication in new window or tab >>An update on the thermosteric sea level rise commitment to global warming
2019 (English)In: Environmental Research Letters, ISSN 1748-9326, E-ISSN 1748-9326, Vol. 14, no 5, article id 054018Article in journal (Refereed) Published
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Oceanography
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-5214 (URN)10.1088/1748-9326/ab1c31 (DOI)000468328300001 ()
Available from: 2019-06-12 Created: 2019-06-12 Last updated: 2019-06-12Bibliographically approved
Hordoir, R., Axell, L., Höglund, A., Dieterich, C., Fransner, F., Groger, M., . . . Haapala, J. (2019). Nemo-Nordic 1.0: a NEMO-based ocean model for the Baltic and North seas - research and operational applications. Geoscientific Model Development, 12(1), 363-386
Open this publication in new window or tab >>Nemo-Nordic 1.0: a NEMO-based ocean model for the Baltic and North seas - research and operational applications
Show others...
2019 (English)In: Geoscientific Model Development, ISSN 1991-959X, E-ISSN 1991-9603, Vol. 12, no 1, p. 363-386Article in journal (Refereed) Published
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-5159 (URN)10.5194/gmd-12-363-2019 (DOI)000456302000003 ()
Available from: 2019-02-05 Created: 2019-02-05 Last updated: 2019-02-05Bibliographically approved
Hieronymus, M., Nycander, J., Nilsson, J., Doos, K. & Hallberg, R. (2019). Oceanic Overturning and Heat Transport: The Role of Background Diffusivity. Journal of Climate, 32(3), 701-716
Open this publication in new window or tab >>Oceanic Overturning and Heat Transport: The Role of Background Diffusivity
Show others...
2019 (English)In: Journal of Climate, ISSN 0894-8755, E-ISSN 1520-0442, Vol. 32, no 3, p. 701-716Article in journal (Refereed) Published
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Oceanography
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-5147 (URN)10.1175/JCLI-D-18-0438.1 (DOI)000455005000002 ()
Available from: 2019-01-22 Created: 2019-01-22 Last updated: 2019-01-22Bibliographically approved
Hieronymus, M., Hieronymus, J. & Hieronymus, F. (2019). On the Application of Machine Learning Techniques to Regression Problems in Sea Level Studies. Journal of Atmospheric and Oceanic Technology, 36(9), 1889-1902
Open this publication in new window or tab >>On the Application of Machine Learning Techniques to Regression Problems in Sea Level Studies
2019 (English)In: Journal of Atmospheric and Oceanic Technology, ISSN 0739-0572, E-ISSN 1520-0426, Vol. 36, no 9, p. 1889-1902Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Long sea level records with high temporal resolution are of paramount importance for future coastal protection and adaptation plans. Here we discuss the application of machine learning techniques to some regression problems commonly encountered when analyzing such time series. The performance of artificial neural networks is compared with that of multiple linear regression models on sea level data from the Swedish coast. The neural networks are found to be superior when local sea level forcing is used together with remote sea level forcing and meteorological forcing, whereas the linear models and the neural networks show similar performance when local sea level forcing is excluded. The overall performance of the machine learning algorithms is good, often surpassing that of the much more computationally costly numerical ocean models used at our institute.

National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Oceanography
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-5442 (URN)10.1175/JTECH-D-19-0033.1 (DOI)000486481100001 ()
Available from: 2019-10-14 Created: 2019-10-14 Last updated: 2019-10-14Bibliographically approved
Hieronymus, J., Eilola, K., Hieronymus, M., Meier, M., Saraiva, S. & Karlson, B. (2018). Causes of simulated long-term changes in phytoplankton biomass in the Baltic proper: a wavelet analysis. Biogeosciences, 15(16), 5113-5129
Open this publication in new window or tab >>Causes of simulated long-term changes in phytoplankton biomass in the Baltic proper: a wavelet analysis
Show others...
2018 (English)In: Biogeosciences, ISSN 1726-4170, E-ISSN 1726-4189, Vol. 15, no 16, p. 5113-5129Article in journal (Refereed) Published
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Oceanography
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-4957 (URN)10.5194/bg-15-5113-2018 (DOI)000442738300003 ()
Available from: 2018-09-05 Created: 2018-09-05 Last updated: 2018-09-05Bibliographically approved
Hieronymus, M., Dieterich, C., Andersson, H. & Hordoir, R. (2018). The effects of mean sea level rise and strengthened winds on extreme sea levels in the Baltic Sea. Theoretical and Applied Mechanics Letters, 8(6), 366-371
Open this publication in new window or tab >>The effects of mean sea level rise and strengthened winds on extreme sea levels in the Baltic Sea
2018 (English)In: Theoretical and Applied Mechanics Letters, ISSN 2095-0349, Vol. 8, no 6, p. 366-371Article in journal (Refereed) Published
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Hydrology
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-5161 (URN)10.1016/j.taml.2018.06.008 (DOI)000456384400002 ()
Available from: 2019-02-05 Created: 2019-02-05 Last updated: 2019-02-05Bibliographically approved
Hieronymus, M., Hieronymus, J. & Arneborg, L. (2017). Sea level modelling in the Baltic and the North Sea: The respective role of different parts of the forcing. Ocean Modelling, 118, 59-72
Open this publication in new window or tab >>Sea level modelling in the Baltic and the North Sea: The respective role of different parts of the forcing
2017 (English)In: Ocean Modelling, ISSN 1463-5003, E-ISSN 1463-5011, Vol. 118, p. 59-72Article in journal (Refereed) Published
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Oceanography
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-4315 (URN)10.1016/j.ocemod.2017.08.007 (DOI)000411466900005 ()
Available from: 2017-11-13 Created: 2017-11-13 Last updated: 2018-01-13Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications
v. 2.35.9
|