Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Alavi, Ghasem
Publications (6 of 6) Show all publications
Olsson, B. A., Bergholm, J., Alavi, G. & Persson, T. (2022). Effects of long-term N fertilization on nitrate leaching and vegetation responses in a spruce stand after severe wind damage. Forest Ecology and Management, 520, Article ID 120422.
Open this publication in new window or tab >>Effects of long-term N fertilization on nitrate leaching and vegetation responses in a spruce stand after severe wind damage
2022 (English)In: Forest Ecology and Management, ISSN 0378-1127, E-ISSN 1872-7042, Vol. 520, article id 120422Article in journal (Refereed) Published
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Hydrology
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-6351 (URN)10.1016/j.foreco.2022.120422 (DOI)000861094300006 ()
Available from: 2022-11-01 Created: 2022-11-01 Last updated: 2022-11-01Bibliographically approved
Sobotkova, M., Dusek, J., Alavi, G., Sharma, L. & Ray, C. (2019). Assessing the Feasibility of Soil Infiltration Trenches for Highway Runoff Control on the Island of Oahu, Hawaii (vol 10, 1832, 2018). Water, 11(3), Article ID 474.
Open this publication in new window or tab >>Assessing the Feasibility of Soil Infiltration Trenches for Highway Runoff Control on the Island of Oahu, Hawaii (vol 10, 1832, 2018)
Show others...
2019 (English)In: Water, E-ISSN 2073-4441, Vol. 11, no 3, article id 474Article in journal (Refereed) Published
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Hydrology
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-5200 (URN)10.3390/w11030474 (DOI)000464543300004 ()
Available from: 2019-04-30 Created: 2019-04-30 Last updated: 2023-08-28Bibliographically approved
Sobotkova, M., Dusek, J., Alavi, G., Sharma, L. & Ray, C. (2018). Assessing the Feasibility of Soil Infiltration Trenches for Highway Runoff Control on the Island of Oahu, Hawaii. Water, 10(12), Article ID 1832.
Open this publication in new window or tab >>Assessing the Feasibility of Soil Infiltration Trenches for Highway Runoff Control on the Island of Oahu, Hawaii
Show others...
2018 (English)In: Water, E-ISSN 2073-4441, Vol. 10, no 12, article id 1832Article in journal (Refereed) Published
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Oceanography
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-5152 (URN)10.3390/w10121832 (DOI)000455314300127 ()
Available from: 2019-01-29 Created: 2019-01-29 Last updated: 2023-08-28Bibliographically approved
Eklund, A., Stensen, K., Alavi, G. & Jacobsson, K. (2018). Sveriges stora sjöar idag och i framtiden.: Klimatets påverkan på Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren. Kunskapssammanställning februari 2018..
Open this publication in new window or tab >>Sveriges stora sjöar idag och i framtiden.: Klimatets påverkan på Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren. Kunskapssammanställning februari 2018.
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

I denna rapport beskrivs den klimatrelaterade problematiken kring landets fyra störstasjöar i ett tidsperspektiv fram till 2100. Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren ärmycket olika till sin karaktär, men vissa gemensamma problem finns. Av sjöarna är detVänern som har de största problemen i dagens klimat och fram till slutet av detta sekel,medan Mälaren troligtvis är den sjö som kommer få störst problem i ett längretidsperspektiv.Klimatförändringarna medför bland annat förändrade vattennivåer, förändradevattenflöden, ökande vattentemperatur, minskad istäckning och havsnivåhöjning vilketger konsekvenser för olika intressen runt sjöarna.En gemensam svårighet för klimatanpassning kring de stora sjöarna är att det inte ärtydligt vem som ska ta ansvar och kostnader för klimatanpassningsåtgärder. Detta är etthinder för att komma vidare med de problem som idag finns för Vänern och för denlångsiktiga klimatanpassningen av Mälaren, bortom detta sekel.Gemensamt för sjöarna är också att det finns behov av ytterligare underlag kring: Samhällsekonomiska konsekvenser av klimatförändringarna för sjöarna Analyser av hur ekosystemen i de enskilda sjöarna påverkas av varmare vattenoch kortare perioder med is. Modellering av hur råvattenkvaliteten förändras i framtiden. Mer observationer för att fånga upp klimateffekter i sjöarna.Till varje sjö har en referensgrupp bestående av representanter för olika intressen kringsjöarna bildats. Mycket av det som beskrivs i rapporten är underlag som tagits fram inomramen för projektet och frågeställningar som kommit upp under möten medreferensgrupperna, men även befintlig litteratur har använts.

Publisher
p. 140
Series
Climatology, ISSN 1654-2258
National Category
Climate Research
Research subject
Climate
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-4487 (URN)
Available from: 2018-02-06 Created: 2018-02-06 Last updated: 2018-02-06Bibliographically approved
Eklund, A., Stensen, K., Alavi, G. & Jacobsson, K. (2018). Sveriges stora sjöar idag och i framtiden. Klimatets påverkan på Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren. Kunskapssammanställning februari 2018..
Open this publication in new window or tab >>Sveriges stora sjöar idag och i framtiden. Klimatets påverkan på Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren. Kunskapssammanställning februari 2018.
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

I denna rapport beskrivs den klimatrelaterade problematiken kring landets fyra största sjöar i ett tidsperspektiv fram till 2100. Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren är mycket olika till sin karaktär, men vissa gemensamma problem finns. Av sjöarna är det Vänern som har de största problemen i dagens klimat och fram till slutet av detta sekel, medan Mälaren troligtvis är den sjö som kommer få störst problem i ett längre tidsperspektiv.

Klimatförändringarna medför bland annat förändrade vattennivåer, förändrade vattenflöden, ökande vattentemperatur, minskad istäckning och havsnivåhöjning vilket ger konsekvenser för olika intressen runt sjöarna.

En gemensam svårighet för klimatanpassning kring de stora sjöarna är att det inte är tydligt vem som ska ta ansvar och kostnader för klimatanpassningsåtgärder. Detta är ett hinder för att komma vidare med de problem som idag finns för Vänern och för den långsiktiga klimatanpassningen av Mälaren, bortom detta sekel.

Gemensamt för sjöarna är också att det finns behov av ytterligare underlag kring:

  • Samhällsekonomiska konsekvenser av klimatförändringarna för sjöarna
  • Analyser av hur ekosystemen i de enskilda sjöarna påverkas av varmare vatten och kortare perioder med is.
  • Modellering av hur råvattenkvaliteten förändras i framtiden.
  • Mer observationer för att fånga upp klimateffekter i sjöarna.

Till varje sjö har en referensgrupp bestående av representanter för olika intressen kring sjöarna bildats. Mycket av det som beskrivs i rapporten är underlag som tagits fram inom ramen för projektet och frågeställningar som kommit upp under möten med referensgrupperna, men även befintlig litteratur har använts.

Series
Climatology, ISSN 1654-2258 ; 49
National Category
Climate Research
Research subject
Climate
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-4507 (URN)
Available from: 2018-02-22 Created: 2018-02-22 Last updated: 2018-02-22Bibliographically approved
Froberg, M., Hansson, K., Kleja, D. B. & Alavi, G. (2011). Dissolved organic carbon and nitrogen leaching from Scots pine, Norway spruce and silver birch stands in southern Sweden. Forest Ecology and Management, 262(9), 1742-1747
Open this publication in new window or tab >>Dissolved organic carbon and nitrogen leaching from Scots pine, Norway spruce and silver birch stands in southern Sweden
2011 (English)In: Forest Ecology and Management, ISSN 0378-1127, E-ISSN 1872-7042, Vol. 262, no 9, p. 1742-1747Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The effects of three common tree species - Scots pine, Norway spruce and silver birch - on leaching of dissolved organic carbon and dissolved nitrogen were studied in an experimental forest with podzolised soils in southern Sweden. We analyzed soil water collected with lysimeters and modeled water fluxes to estimate dissolved C and N fluxes. Specific UV absorbance (SUVA) was analyzed to get information about the quality of dissolved organic matter leached from the different stands. Under the O horizon, DOC concentrations and fluxes in the birch stands were lower than in the spruce and pine stands; annual fluxes were 21 g m(-2) y(-1) for birch and 38 g m(-2) y(-1) and 37 g C m(-2) y(-1) for spruce and pine, respectively. Under the B horizon, annual fluxes for all tree species ranged between 3 and 5 g C m(-2) y(-1), implying greater loss of DOC in the mineral soil in the coniferous stands than in the birch stands. We did not find any effect of tree species on the quality of the dissolved organic matter, as measured by SUVA, indicating that the chemical composition of the organic matter was similar in leachates from all three tree species. Substantial amounts of nitrogen was leached out of the soil profile at the bottom of the B horizon from the pine and birch stands, whereas the spruce stands seemed to retain most of the nitrogen in the soil. These differences in N leaching have implications for soil N budgets. (C) 2011 Elsevier B.V. All rights reserved.

Keywords
Dissolved organic matter, Tree species, Dissolved organic carbon, Forest soil, Nitrogen, DOC quality
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Hydrology
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-506 (URN)10.1016/j.foreco.2011.07.033 (DOI)000295754900010 ()
Available from: 2015-04-20 Created: 2015-04-15 Last updated: 2018-01-11Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications