Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Jönsson, Anette
Publications (4 of 4) Show all publications
Schöld, S., Gudmundsson, I., Lind, L., Hieronymus, M., Jönsson, A. & Breviere, E. (2020). Hur kan Sverige rusta för stigande hav?: Sammanfattning och slutsatser från Workshop on Sea Level Rise; IPCC SROCC Science and Planning for Climate Adaptation.
Open this publication in new window or tab >>Hur kan Sverige rusta för stigande hav?: Sammanfattning och slutsatser från Workshop on Sea Level Rise; IPCC SROCC Science and Planning for Climate Adaptation
Show others...
2020 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

I november 2019 arrangerade SMHI en workshop på temat stigande havsnivåer. Deltog gjorde bland annat representanter från nationella och internationella myndigheter, kommuner, universitet och forskningsinstitut. Under workshoppen diskuterades den senaste forskningen inom området, kopplat till klimatanpassning och samhällsplanering för stigande havsnivåer. Inbjudna föreläsare berättade om klimatanpassning i Skandinavien och om det aktuella kunskapsläget.Workshoppens syfte var att diskutera FN:s klimatpanels specialrapport ”Havet och kryosfären i ett förändrat klimat”, att identifiera de utmaningar och behov som olika samhällsaktörer stöter på i arbetet med stigande havsnivåer, samt att hitta möjliga vägar framåt för att möta dessa. Under workshoppen hölls diskussioner på olika teman, bland annat strategier för klimatanpassning och metoder för att skatta extrema högvattenhändelser i ett framtida klimat. Vid ett rundabordssamtal diskuterades behov av riktlinjer, information och kunskapsunderlag i relation till havsnivåfrågan.Deltagarna var eniga om att kunskap om osäkerheter kopplat till framtida havsnivåer och högvattenhändelser är av stor vikt för att klimatplanering ska kunna genomföras på ett robust sätt. Projektioner för havsnivåhöjning på en längre tidshorisont än 2100 lyftes också fram som något som bör belysas i syfte att tydliggöra vikten av utsläppsminskning och långsiktig planering. Annat som diskuterades var behovet av en fortlöpande dialog mellan aktörer som arbetar med att ta fram riktlinjer och kunskapsunderlag, samt att man måste hitta strategier för att hantera det faktum att den vetenskapliga informationen om klimatförändringarna både innehåller osäkerheter och är i ständig utveckling.I rapportens avslutande kapitel ger SMHI exempel på hur vi skulle kunna bidra till att uppfylla de identifierade behoven och möta de utmaningar som samhället står inför när havet stiger längs våra kuster.SMHI vill rikta ett särskilt tack till Anders Rimne, Anna Wåhlin, Carlo Sass Sørensen, Cathrine Andersen, Gunnel Göransson, Kristian Breili, Michalis I. Vousdoukas, Roderik Van de Wal och Sönke Dangendorf som höll presentationer under workshoppen. Vi vill även tacka alla som deltog och bidrog till intressanta diskussioner och värdefulla insikter.

Publisher
p. 26
National Category
Climate Research
Research subject
Climate; Oceanography
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-5622 (URN)
Note

In November 2019 SMHI arranged a workshop on rising sea levels, with participants from national and international authorities, municipalities and research institutes. During the workshop, science in relation to climate adaptation and planning for rising sea levels was discussed. Invited speakers held talks on climate adaptation in Scandinavia and the current state of research on rising sea levels.The purpose of the workshop was to discuss the IPCC Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate, to identify challenges and knowledge requirements that different organizations encounter when dealing with future sea levels, and to find ways to address these. During the workshop, discussions were held on strategies for climate adaptation, methods for estimating future extreme sea level events and the need for guidelines and information in relation to sea level rise.Participants agreed that an understanding of uncertainties in projections of future sea levels and extreme events are vital for robust planning. Projections that extend beyond year 2100 are also needed as they highlight the importance of mitigation and long term planning. Furthermore, a continuous dialogue between the “knowledge providers” and the organizations developing planning guidelines is needed in order to find strategies for dealing with the fact that climate projections contain large uncertainties and that science and our knowledgebase is evolving rapidly.In the final chapter of this report, possible ways to meet the challenges and knowledge requirements identified during the workshop are discussed by SMHI.SMHI would like to thank all participants, especially those who acted as key note speakers: Anders Rimne, Anna Wåhlin, Carlo Sass Sørensen, Cathrine Andersen, Gunnel Göransson, Kristian Breili, Michalis I. Vousdoukas, Roderik Van de Wal and Sönke Dangendorf.

Available from: 2020-02-03 Created: 2020-02-03 Last updated: 2020-02-14Bibliographically approved
Hordoir, R., Axell, L., Höglund, A., Dieterich, C., Fransner, F., Groger, M., . . . Haapala, J. (2019). Nemo-Nordic 1.0: a NEMO-based ocean model for the Baltic and North seas - research and operational applications. Geoscientific Model Development, 12(1), 363-386
Open this publication in new window or tab >>Nemo-Nordic 1.0: a NEMO-based ocean model for the Baltic and North seas - research and operational applications
Show others...
2019 (English)In: Geoscientific Model Development, ISSN 1991-959X, E-ISSN 1991-9603, Vol. 12, no 1, p. 363-386Article in journal (Refereed) Published
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-5159 (URN)10.5194/gmd-12-363-2019 (DOI)000456302000003 ()
Available from: 2019-02-05 Created: 2019-02-05 Last updated: 2019-02-05Bibliographically approved
Danielsson, A., Jönsson, A. & Rahm, L. (2007). Resuspension patterns in the Baltic proper. Journal of Sea Research, 57(4), 257-269
Open this publication in new window or tab >>Resuspension patterns in the Baltic proper
2007 (English)In: Journal of Sea Research, ISSN 1385-1101, E-ISSN 1873-1414, Vol. 57, no 4, p. 257-269Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Waves induce resuspension of surface sediments and contribute to the long-term mobilisation of particulate matter from erosion to accumulation bottoms. This has a major impact on the nutrient cycle in shallow seas by enhancing degradation, microbial production and recycling. The Baltic Sea represents such an area. The aim of this work is to analyse the spatial and temporal resuspension patterns in the Baltic Sea. To estimate the bottom friction velocity, modelled wave data are used in combination with data on grain size. This new data set is compared to a resuspension threshold of friction velocity to estimate the events of resuspension. The variation in bottom friction velocity, resuspension frequency and duration are related to wind climate, fetch, water depth and sediment type. Substantial resuspension can be found down to 40-60 m, with durations from one day to as much as two weeks. The highest winds in the area are highly anisotropic with a dominance of S-SW-W winds and the highest resuspension frequencies are found along the shallow eastern coasts. A seasonal pattern is observed with relatively high friction velocities and high resuspension frequencies during winter. There is also a variation depending on grain size, where sediments with fine and medium sand have a considerably higher percentage of resuspension events than bottoms with other dominant grain sizes. Five sub-areas are identified, characterised by different sediment types, resuspension and wind characteristics. If, in the future, wind speed increases as predicted, resuspension of sediments will also increase with effects on the nutrient cycle. (c) 2006 Elsevier B.V. All rights reserved.

Keywords
resuspension, wave friction velocity, wind patterns, sediment distribution, fluffy layer, Baltic Sea
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Oceanography
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-758 (URN)10.1016/j.seares.2006.07.005 (DOI)000246389500002 ()
Available from: 2015-04-28 Created: 2015-04-22 Last updated: 2018-01-11Bibliographically approved
Jönsson, A., Broman, B. & Rahm, L. (2003). Variations in the Baltic Sea wave fields. Ocean Engineering, 30(1), 107-126
Open this publication in new window or tab >>Variations in the Baltic Sea wave fields
2003 (English)In: Ocean Engineering, ISSN 0029-8018, E-ISSN 1873-5258, Vol. 30, no 1, p. 107-126Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The surface waves in the Baltic Sea are hindcast with the spectral wave model HYPAS during a 12-month period. The model results show a strong temporal and spatial variation in the wave field due to the physical dimensions of the different basins and the predominant wind field. The highest waves in the area are found in the outer part of Skagerrak, as well as in the central and southern parts of the Baltic Proper. To get significant waves above 6 m high, strong winds (15-20 m/s) must have been blowing for 6 to 24 h from a favourable direction over a deep area. (C) 2002 Elsevier Science Ltd. All rights reserved.

Keywords
wave modelling, HYPAS, significant wave height, Baltic Sea, kattegat, Skagerrak
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Oceanography
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-1363 (URN)10.1016/S0029-8018(01)00103-2 (DOI)000178690600005 ()
Available from: 2015-08-10 Created: 2015-07-29 Last updated: 2018-01-11Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications
v. 2.35.9
|