Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 19) Show all publications
Meier, M., Edman, M., Eilola, K., Placke, M., Neumann, T., Andersson, H., . . . Savchuk, O. P. (2019). Assessment of Uncertainties in Scenario Simulations of Biogeochemical Cycles in the Baltic Sea. Frontiers in Marine Science, 6, Article ID UNSP 46.
Open this publication in new window or tab >>Assessment of Uncertainties in Scenario Simulations of Biogeochemical Cycles in the Baltic Sea
Show others...
2019 (English)In: Frontiers in Marine Science, E-ISSN 2296-7745, Vol. 6, article id UNSP 46Article in journal (Refereed) Published
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Oceanography
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-5181 (URN)10.3389/fmars.2019.00046 (DOI)000462709300001 ()
Available from: 2019-04-09 Created: 2019-04-09 Last updated: 2019-04-09Bibliographically approved
Saraiva, S., Meier, M., Andersson, H., Höglund, A., Dieterich, C., Groger, M., . . . Eilola, K. (2019). Baltic Sea ecosystem response to various nutrient load scenarios in present and future climates. Climate Dynamics, 52(5-6), 3369-3387
Open this publication in new window or tab >>Baltic Sea ecosystem response to various nutrient load scenarios in present and future climates
Show others...
2019 (English)In: Climate Dynamics, ISSN 0930-7575, E-ISSN 1432-0894, Vol. 52, no 5-6, p. 3369-3387Article in journal (Refereed) Published
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Oceanography; Oceanography
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-5195 (URN)10.1007/s00382-018-4330-0 (DOI)000463842700049 ()
Available from: 2019-04-23 Created: 2019-04-23 Last updated: 2019-04-23Bibliographically approved
Hordoir, R., Axell, L., Höglund, A., Dieterich, C., Fransner, F., Groger, M., . . . Haapala, J. (2019). Nemo-Nordic 1.0: a NEMO-based ocean model for the Baltic and North seas - research and operational applications. Geoscientific Model Development, 12(1), 363-386
Open this publication in new window or tab >>Nemo-Nordic 1.0: a NEMO-based ocean model for the Baltic and North seas - research and operational applications
Show others...
2019 (English)In: Geoscientific Model Development, ISSN 1991-959X, E-ISSN 1991-9603, Vol. 12, no 1, p. 363-386Article in journal (Refereed) Published
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-5159 (URN)10.5194/gmd-12-363-2019 (DOI)000456302000003 ()
Available from: 2019-02-05 Created: 2019-02-05 Last updated: 2019-02-05Bibliographically approved
Saraiva, S., Meier, M., Andersson, H., Höglund, A., Dieterich, C., Groger, M., . . . Eilola, K. (2019). Uncertainties in Projections of the Baltic Sea Ecosystem Driven by an Ensemble of Global Climate Models. FRONTIERS IN EARTH SCIENCE, 6, Article ID UNSP 244.
Open this publication in new window or tab >>Uncertainties in Projections of the Baltic Sea Ecosystem Driven by an Ensemble of Global Climate Models
Show others...
2019 (English)In: FRONTIERS IN EARTH SCIENCE, ISSN 2296-6463, Vol. 6, article id UNSP 244Article in journal (Refereed) Published
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Oceanography; Oceanography
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-5208 (URN)10.3389/feart.2018.00244 (DOI)000467213900001 ()
Available from: 2019-05-28 Created: 2019-05-28 Last updated: 2019-05-28Bibliographically approved
Meier, M., Edman, M., Eilola, K., Placke, M., Neumann, T., Andersson, H., . . . Savchuk, O. P. (2018). Assessment of Eutrophication Abatement Scenarios for the Baltic Sea by Multi-Model Ensemble Simulations. Frontiers in Marine Science, 5, Article ID UNSP 440.
Open this publication in new window or tab >>Assessment of Eutrophication Abatement Scenarios for the Baltic Sea by Multi-Model Ensemble Simulations
Show others...
2018 (English)In: Frontiers in Marine Science, E-ISSN 2296-7745, Vol. 5, article id UNSP 440Article in journal (Refereed) Published
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Oceanography
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-5163 (URN)10.3389/fmars.2018.00440 (DOI)000457228300001 ()
Available from: 2019-02-12 Created: 2019-02-12 Last updated: 2019-02-12Bibliographically approved
Jonsson, P. R., Kotta, J., Andersson, H., Herkul, K., Virtanen, E., Sandman, A. N. & Johannesson, K. (2018). High climate velocity and population fragmentation may constrain climate-driven range shift of the key habitat former Fucus vesiculosus. Diversity & distributions: A journal of biological invasions and biodiversity, 24(7), 892-905
Open this publication in new window or tab >>High climate velocity and population fragmentation may constrain climate-driven range shift of the key habitat former Fucus vesiculosus
Show others...
2018 (English)In: Diversity & distributions: A journal of biological invasions and biodiversity, ISSN 1366-9516, E-ISSN 1472-4642, Vol. 24, no 7, p. 892-905Article in journal (Refereed) Published
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Oceanography
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-4802 (URN)10.1111/ddi.12733 (DOI)000435934800003 ()
Available from: 2018-08-06 Created: 2018-08-06 Last updated: 2018-08-06Bibliographically approved
Reusch, T. B. H., Dierking, J., Andersson, H., Bonsdorff, E., Carstensen, J., Casini, M., . . . Zandersen, M. (2018). The Baltic Sea as a time machine for the future coastal ocean. Science Advances, 4(5), Article ID eaar8195.
Open this publication in new window or tab >>The Baltic Sea as a time machine for the future coastal ocean
Show others...
2018 (English)In: Science Advances, ISSN 0036-8156, E-ISSN 2375-2548, Vol. 4, no 5, article id eaar8195Article in journal (Refereed) Published
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Oceanography
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-4684 (URN)10.1126/sciadv.aar8195 (DOI)000432440600044 ()29750199 (PubMedID)
Available from: 2018-06-05 Created: 2018-06-05 Last updated: 2018-06-05Bibliographically approved
Hieronymus, M., Dieterich, C., Andersson, H. & Hordoir, R. (2018). The effects of mean sea level rise and strengthened winds on extreme sea levels in the Baltic Sea. Theoretical and Applied Mechanics Letters, 8(6), 366-371
Open this publication in new window or tab >>The effects of mean sea level rise and strengthened winds on extreme sea levels in the Baltic Sea
2018 (English)In: Theoretical and Applied Mechanics Letters, ISSN 2095-0349, Vol. 8, no 6, p. 366-371Article in journal (Refereed) Published
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Hydrology
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-5161 (URN)10.1016/j.taml.2018.06.008 (DOI)000456384400002 ()
Available from: 2019-02-05 Created: 2019-02-05 Last updated: 2019-02-05Bibliographically approved
Eero, M., Andersson, H., Almroth-Rosell, E. & MacKenzie, B. R. (2016). Has eutrophication promoted forage fish production in the Baltic Sea?. Ambio, 45(6), 649-660
Open this publication in new window or tab >>Has eutrophication promoted forage fish production in the Baltic Sea?
2016 (English)In: Ambio, ISSN 0044-7447, E-ISSN 1654-7209, Vol. 45, no 6, p. 649-660Article in journal (Refereed) Published
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Oceanography
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-3260 (URN)10.1007/s13280-016-0788-3 (DOI)000382860500002 ()27170013 (PubMedID)
Available from: 2016-10-12 Created: 2016-10-12 Last updated: 2018-01-14Bibliographically approved
Andersson, H., Eriksson Bram, L., Hjerdt, N., Lindström, G., Löptien, U. & Strömqvist, J. (2016). Översikt av beräkningsmodeller för bedömning av fiskodlingars näringsämnesbelastning på sjöar, vattendrag, magasin och kustvatten.
Open this publication in new window or tab >>Översikt av beräkningsmodeller för bedömning av fiskodlingars näringsämnesbelastning på sjöar, vattendrag, magasin och kustvatten
Show others...
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Den här rapporten är en kunskapssammanställning som utförts av SMHI på uppdrag av Havs- och Vattenmyndigheten. Den utgör inte något ställningstagande från Havs- och vattenmyndighetens sida. Rapporten försöker att sammanfatta den problematik som associeras med näringsämnesbelastningar från fiskodlingar i öppna kassar, vilka typer av beräkningar som kan behöva göras för att få en uppfattning om hur dessa kan påverka miljön samt några olika typer av modeller för detta ändamål.

Fisk-, alg- och skaldjursodling är en växande industri runt om i världen som kan ge såväl näringsrik och hälsosam mat som arbetstillfällen. En nackdel med framförallt fiskodling i öppna kassar är att den kan innebära en påfrestning för vattenmiljön. De näringsämnen som ofta släpps ut från odlingen kan bidra till den övergödningsproblematik som redan finns i många sjöar och havsområden. Det är därför av största vikt att få en god uppskattning av den förväntade storleken på utsläppen förknippade med en öppen odling samt hur de kan tänkas förändra vattenkvaliteten på odlingsplatsen och dess närhet. Beräkningsmodeller kan vara till god hjälp vid bedömningen.

Fiskar utsöndrar lösta näringsämnen och från odlingskassarna faller det också ut partikulärt organiskt material i form av fekalier och oätet foder. Storleken på näringsämneskällorna behöver beräknas och det finns modeller av olika komplexitet för att uppskatta detta. Storleken på det partikulära avfallet är viktigt dels för att det bidrarmed näringsämnen till vattnet och dels för att det kan ge upphov till ansamlingar av organiskt material på bottnen. När det organiska materialet bryts ner förbrukas syre och om ansamlingarna blir omfattande finns en risk för att det uppstår syrebrist vid bottnen. Om svavelväte bildas kan det orsaka skador på såväl den odlade fisken som det lokala ekosystemet. Odlingen kan också bidra till en försämrad vattenkvalitet i sin omgivning genom att tillgången av lösta näringsämnen blir större och därmed ge en ökad algproduktion. Den ökade algproduktionen skall i sin tur brytas ner och kan i förlängningen bidra till syrebristproblematiken.

Det finns ett antal modeller som är specifikt utvecklade för fiskodlingar i öppna kassar och de tar i olika hög grad upp den beskrivna problematiken. Rapporten innehåller detaljerade genomgångar av några av modeller för att visa på styrkor och svagheter kring olika angreppsätt. Den innehåller också sammanfattningar av några vanligt förekommande modeller som använts internationellt vid bedömning av fiskodlingars miljöpåverkan. För att minska den negativa påverkan på vattenmiljön från har det också utvecklats recirkulerande system för odling. Rapporten tar inte upp belastning från den typen av fiskodlingar. Om utsläppen från ett sådant system är känt kan dock vattenkvalitetsmodeller användas för att se effekten av utsläpp från en punktkälla.

Rapporten sammanfattar ett antal vattenkvalitetsmodeller för sjöar, vattendrag, kust och hav. En vattenkvalitetsmodell behöver inte nödvändigtvis vara utvecklad för att beskriva konsekvenser av fiskodlingar men bör kunna hantera frågeställningar som uppkommer vid bedömningar av övergödningsrisk vid utsläpp från en punktkälla. Den behöver därför kunna simulera parametrar såsom förändringen av näringsämneskoncentrationer, primärproduktion, siktdjup och syrgashalter på olika nivåer i vattenmassan. Modeller för den här typen av uppskattningar finns också i olika komplexitetsgrad och för olika skalor i tid och rum.

Vid modellering är en god tillgång till observationer en förutsättning för pålitliga modellresultat och behövs såväl för att driva och kalibrera modellen som för validering av modellresultaten. Det är viktigt att tillgängliga data håller god kvalitet. En noggrann analys och beskrivning av den tillgängliga databasen hjälper därmed till att bedöma tillförlitligheten av modellsimuleringarna.

Publisher
p. 47
Series
Oceanography, ISSN 0283-7714 ; 118
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Oceanography
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-2150 (URN)
Available from: 2016-05-10 Created: 2016-05-10 Last updated: 2018-01-10Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-3144-5099

Search in DiVA

Show all publications
v. 2.35.8
|