Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Publications (10 of 17) Show all publications
Meier, M., Kniebusch, M., Dieterich, C., Groeger, M., Zorita, E., Elmgren, R., . . . Zhang, W. (2022). Climate change in the Baltic Sea region: a summary. Earth System Dynamics, 13(1), 457-593
Open this publication in new window or tab >>Climate change in the Baltic Sea region: a summary
Show others...
2022 (English)In: Earth System Dynamics, ISSN 2190-4979, E-ISSN 2190-4987, Vol. 13, no 1, p. 457-593Article in journal (Refereed) Published
National Category
Climate Research
Research subject
Climate; Climate
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-6252 (URN)10.5194/esd-13-457-2022 (DOI)000771222800001 ()
Available from: 2022-04-12 Created: 2022-04-12 Last updated: 2022-04-12Bibliographically approved
Kallio-Myers, V., Riihela, A., Schoenach, D., Gregow, E., Carlund, T. & Lindfors, A. V. (2022). Comparison of irradiance forecasts from operational NWP model and satellite-based estimates over Fennoscandia. Meteorological Applications, 29(2), Article ID e2051.
Open this publication in new window or tab >>Comparison of irradiance forecasts from operational NWP model and satellite-based estimates over Fennoscandia
Show others...
2022 (English)In: Meteorological Applications, ISSN 1350-4827, E-ISSN 1469-8080, Vol. 29, no 2, article id e2051Article in journal (Refereed) Published
National Category
Meteorology and Atmospheric Sciences
Research subject
Meteorology
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-6264 (URN)10.1002/met.2051 (DOI)000787749400001 ()
Available from: 2022-05-16 Created: 2022-05-16 Last updated: 2022-05-16Bibliographically approved
Schimanke, S., Joelsson, M., Andersson, S., Carlund, T., Wern, L., Hellström, S. & Kjellström, E. (2022). Observerad klimatförändring i Sverige 1860–2021.
Open this publication in new window or tab >>Observerad klimatförändring i Sverige 1860–2021
Show others...
2022 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Historiska observationer av temperatur, vegetationsperiodens längd, nederbörd, snö, globalstrålning och geostrofisk vind i Sverige har analyserats. Längden på de tillgängliga tidsserierna varierar mellan de olika variablerna. Det finns dagliga temperaturobservationer från Uppsala så långt tillbaka som 1722, medan startåret för de globalstrålningsmätningar från åtta svenska stationer som analyserats här är så sent som 1983. Klimatindikatorer som baseras på dessa observationer visar att:• Sveriges årsmedeltemperatur har ökat med 1,9 °C jämfört med perioden 1861–1890. • Sveriges årsnederbörd har ökat sedan 1930 från 600 mm/år till nästan 700 mm/år. • Antalet dagar med snötäcke har minskat sedan 1950. • Globalstrålningen har ökat med cirka 10 % sedan mitten av 1980-talet. • Någon förändring av den geostrofiska vinden kan inte fastslås från 1940.De ovan listade förändringarna syftar alla till årliga genomsnitt för hela Sverige. De är statistiskt signifikanta i de flesta fall. Bilden blir mer tvetydig då genomsnitt för olika landsdelar eller säsonger undersöks. Exempelvis är den ökade årsnederbörden mest ett resultat av ökad nederbörd under vinter och höst, medan det inte finns någon tydlig trend för sommar och vår. Det är också generellt sett svårare att fastslå förändringar i extremvärden. Exempelvis finns ingen signifikant trend vad gäller vinterns största snödjup, trots en tydlig minskning i antalet dagar med snötäcke.

Abstract [en]

Historical Swedish observations of temperature, length of vegetation period, precipitation, snow, global radiation, and geostrophic wind have been analysed. The length of available time series varies among these variables. Whereas there are temperature observations for Uppsala ranging back to 1722 continuous measurements of global radiation at eight Swedish stations start only in 1983. Climate indicators based on these observations show that: • The annual mean temperature for Sweden has increased by 1.9 °C compared to the period 1861• The amount of annual precipitation increased since 1930 from about 600 mm/year to almost 700 mm/year. • The number of days with snow cover has reduced since 1950. • The global radiation increased with circa 10 % since the mid-1980’s. • The geostrophic wind has no clear change pattern since 1940. The listed changes are annual averages for Sweden. These are robust and statistically significant in most cases. The picture is getting more diverse when investigating smaller regions or different seasons instead of annual means. For instance, the increase of precipitation is mainly related to enhanced precipitation during autumn and winter whereas there are no obvious trends in spring and summer. Moreover, changes in extremes are generally harder to identify. For instance, despite the clear negative trend in the number of days with snow cover there is no significant trend for the maximum snow depth. –1890.Denna

Series
Climatology, ISSN 1654-2258
National Category
Meteorology and Atmospheric Sciences
Research subject
Climate
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-6362 (URN)
Available from: 2022-11-22 Created: 2022-11-22 Last updated: 2022-11-22Bibliographically approved
Devasthale, A., Carlund, T. & Karlsson, K.-G. (2022). Recent trends in the agrometeorological climate variables over Scandinavia. Agricultural and Forest Meteorology, 316, Article ID 108849.
Open this publication in new window or tab >>Recent trends in the agrometeorological climate variables over Scandinavia
2022 (English)In: Agricultural and Forest Meteorology, ISSN 0168-1923, E-ISSN 1873-2240, Vol. 316, article id 108849Article in journal (Refereed) Published
National Category
Meteorology and Atmospheric Sciences
Research subject
Meteorology; Meteorology
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-6274 (URN)10.1016/j.agrformet.2022.108849 (DOI)000796480700002 ()
Available from: 2022-06-07 Created: 2022-06-07 Last updated: 2022-06-07
Lindfors, A. V., Hertsberg, A., Riihela, A., Carlund, T., Trentmann, J. & Mueller, R. (2020). On the Land-Sea Contrast in the Surface Solar Radiation (SSR) in the Baltic Region. Remote Sensing, 12(21), Article ID 3509.
Open this publication in new window or tab >>On the Land-Sea Contrast in the Surface Solar Radiation (SSR) in the Baltic Region
Show others...
2020 (English)In: Remote Sensing, E-ISSN 2072-4292, Vol. 12, no 21, article id 3509Article in journal (Refereed) Published
National Category
Climate Research
Research subject
Climate
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-6015 (URN)10.3390/rs12213509 (DOI)000589263900001 ()
Available from: 2020-12-01 Created: 2020-12-01 Last updated: 2023-08-28Bibliographically approved
Lopez-Solano, J., Redondas, A., Carlund, T., Rodriguez-Franco, J. J., Diemoz, H., Leon-Luis, S. F., . . . Karppinen, T. (2018). Aerosol optical depth in the European Brewer Network. Atmospheric Chemistry And Physics, 18(6), 3885-3902
Open this publication in new window or tab >>Aerosol optical depth in the European Brewer Network
Show others...
2018 (English)In: Atmospheric Chemistry And Physics, ISSN 1680-7316, E-ISSN 1680-7324, Vol. 18, no 6, p. 3885-3902Article in journal (Refereed) Published
National Category
Meteorology and Atmospheric Sciences
Research subject
Remote sensing
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-4565 (URN)10.5194/acp-18-3885-2018 (DOI)000427962300002 ()
Available from: 2018-04-10 Created: 2018-04-10 Last updated: 2020-05-04Bibliographically approved
Landelius, T., Andersson, S., Carlund, T. & Josefsson, W. (2018). Karteringen av solstrålningen i Sverige. Polarfront (168), 31-40
Open this publication in new window or tab >>Karteringen av solstrålningen i Sverige
2018 (Swedish)In: Polarfront, no 168, p. 31-40Article in journal (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Svenska Meteorologiska Sällskapet, 2018
National Category
Meteorology and Atmospheric Sciences
Research subject
Remote sensing
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-5157 (URN)
Available from: 2019-02-01 Created: 2019-02-01 Last updated: 2020-05-04Bibliographically approved
Kazadzis, S., Kouremeti, N., Diemoz, H., Grobner, J., Forgan, B. W., Campanelli, M., . . . Wehrli, C. (2018). Results from the Fourth WMO Filter Radiometer Comparison for aerosol optical depth measurements. Atmospheric Chemistry And Physics, 18(5), 3185-3201
Open this publication in new window or tab >>Results from the Fourth WMO Filter Radiometer Comparison for aerosol optical depth measurements
Show others...
2018 (English)In: Atmospheric Chemistry And Physics, ISSN 1680-7316, E-ISSN 1680-7324, Vol. 18, no 5, p. 3185-3201Article in journal (Refereed) Published
National Category
Meteorology and Atmospheric Sciences
Research subject
Remote sensing
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-4559 (URN)10.5194/acp-18-3185-2018 (DOI)000426906400002 ()
Available from: 2018-03-27 Created: 2018-03-27 Last updated: 2020-05-04Bibliographically approved
Carlund, T., Kouremeti, N., Kazadzis, S. & Grobner, J. (2017). Aerosol optical depth determination in the UV using a four-channel precision filter radiometer. Atmospheric Measurement Techniques, 10(3), 905-923
Open this publication in new window or tab >>Aerosol optical depth determination in the UV using a four-channel precision filter radiometer
2017 (English)In: Atmospheric Measurement Techniques, ISSN 1867-1381, E-ISSN 1867-8548, Vol. 10, no 3, p. 905-923Article in journal (Refereed) Published
National Category
Meteorology and Atmospheric Sciences
Research subject
Remote sensing
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-4044 (URN)10.5194/amt-10-905-2017 (DOI)000397797800004 ()
Available from: 2017-04-12 Created: 2017-04-12 Last updated: 2020-05-04Bibliographically approved
Riihela, A., Carlund, T., Trentmann, J., Mueller, R. & Lindfors, A. V. (2015). Validation of CM SAF Surface Solar Radiation Datasets over Finland and Sweden. Remote Sensing, 7(6), 6663-6682
Open this publication in new window or tab >>Validation of CM SAF Surface Solar Radiation Datasets over Finland and Sweden
Show others...
2015 (English)In: Remote Sensing, E-ISSN 2072-4292, Vol. 7, no 6, p. 6663-6682Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Accurate determination of the amount of incoming solar radiation at Earth's surface is important for both climate studies and solar power applications. Satellite-based datasets of solar radiation offer wide spatial and temporal coverage, but careful validation of their quality is a necessary prerequisite for reliable utilization. Here we study the retrieval quality of one polar-orbiting satellite-based dataset (CLARA-A1) and one geostationary satellite-based dataset (SARAH), using in situ observations of solar radiation from the Finnish and Swedish meteorological measurement networks as reference. Our focus is on determining dataset quality over high latitudes as well as evaluating daily mean retrievals, both of which are aspects that have drawn little focus in previous studies. We find that both datasets are generally capable of retrieving the levels and seasonal cycles of solar radiation in Finland and Sweden well, with some limitations. SARAH exhibits a slight negative bias and increased retrieval uncertainty near the coverage edge, but in turn offers better precision (less scatter) in the daily mean retrievals owing to the high sampling rate of geostationary imaging.

National Category
Meteorology and Atmospheric Sciences
Research subject
Meteorology
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-1968 (URN)10.3390/rs70606663 (DOI)000357589800007 ()
Available from: 2016-04-26 Created: 2016-03-03 Last updated: 2023-08-28Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-6681-7182

Search in DiVA

Show all publications