Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Magnusson, Mikael
Publications (2 of 2) Show all publications
Barthelmie, R., Larsen, G., Pryor, S., Jorgensen, H., Bergstrom, H., Schlez, W., . . . Magnusson, M. (2004). ENDOW (Efficient development of offshore wind farms): Modelling wake and boundary layer interactions. Wind Energy, 7(3), 225-245
Open this publication in new window or tab >>ENDOW (Efficient development of offshore wind farms): Modelling wake and boundary layer interactions
Show others...
2004 (English)In: Wind Energy, ISSN 1095-4244, E-ISSN 1099-1824, Vol. 7, no 3, p. 225-245Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

While experience gained through the offshore wind energy projects currently operating is valuable, a major uncertainty in estimating power production lies in the prediction of the dynamic links between the atmosphere and wind turbines in offshore regimes. The objective of the ENDOW project was to evaluate, enhance and interface wake and boundary layer models for utilization offshore. The project resulted in a significant advance in the state of the art in both wake and marine boundary layer models, leading to improved prediction of wind speed and turbulence profiles within large offshore wind farms. Use of new databases from existing offshore wind farms and detailed wake profiles collected using sodar provided a unique opportunity to undertake the first comprehensive evaluation of wake models in the offshore environment. The results of wake model performance in different wind speed, stability and roughness conditions relative to observations provided criteria for their improvement. Mesoscale model simulations were used to evaluate the impact of thermal flows, roughness and topography on offshore wind speeds. The model hierarchy developed under ENDOW forms the basis of design tools for use by wind energy developers and turbine manufacturers to optimize power output from offshore wind farms through minimized wake effects and optimal grid connections. The design tools are being built onto existing regional-scale models and wind farm design software which was developed with EU funding and is in use currently by wind energy developers. Copyright (C) 2004 John Wiley Sons, Ltd.

Keywords
offshore, wakes, wind farms, modelling, boundary-layer
National Category
Meteorology and Atmospheric Sciences
Research subject
Meteorology
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-1309 (URN)10.1002/we.121 (DOI)000223778900005 ()
Available from: 2015-05-27 Created: 2015-05-26 Last updated: 2017-12-04Bibliographically approved
Persson, C. & Magnusson, M. (2003). Kvaliteten i uppmätta nederbördsmängder inom svenska nederbördskemiska stationsnät. SMHI
Open this publication in new window or tab >>Kvaliteten i uppmätta nederbördsmängder inom svenska nederbördskemiska stationsnät
2003 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

För att uppmätta föroreningshalter i vecko- eller månadsprover från de svenska nederbördskemiska stationsnäten EMEP, PMK (svenska Luft- och Nederbördskemiska nätet) och REG (regionala nederbördskemiska stationsnät, som drivs av IVL i flertalet län, här sammanförda till ett nät) ska vara riktiga krävs att den uppmätta nederbördsmängden vid varje station och nederbördstillfälle är representativ för den nederbördsmängd som verkligen fallit. Korrekt bestämda föroreningshalter i nederbörden är i sin tur en förutsättning för att den beräknade våtdepositionen ska bli korrekt. Detta gäller oavsett om våtdepositionsberäkningarna baseras enbart på nederbördskemiska mätdata eller om MATCH-Sverige modellen, som inkluderar förenklad dataassimilation av föroreningshalter, utnyttjas. Det är emellertid svårt att mäta upp korrekta nederbördsmängder, flera felkällor finns.I denna studie har en utvärdering gjorts av kvaliteten i uppmätta nederbördsmängder inom de svenska nederbördskemiska stationsnäten. Detta har gjorts med hjälp av objektivt analyserade nederbördsfält över Sverige, baserade på SMHIs samtliga nederbördsstationer samt fjärranalysdata. Resultaten visar att det under vissa perioder under 1998-2001 finns brister i kvaliteten för uppmätta nederbördsmängder vid de svenska EMEP-stationerna Aspvreten och Vavihill och att nederbördsmätningarna inom PMK- och REG-näten visar bristande kvalitet under vinterhalvåren. Det finns dessutom systematiska skillnader i uppsamlingseffektivitet mellan sommar- och vinterhalvår vid dessa båda stationsnät.För EMEP-stationerna är de största avvikelserna i uppmätt nederbördsmängd troligen orsakade av tekniska fel på locksamlarna, som påverkar den automatiska öppningen av locken i samband med nederbörd.En möjlig orsak till kvalitetsbristerna i uppmätt nederbördsmängd under vintern vid PMK- och REG-näten är utnyttjandet av de s.k. snösäckarna som används under vinterhalvåret oavsett väderförhållanden. Praktiska studier och CFD-beräkningar (strömningsmodell) vid SMHI visar att detaljutformningen av nederbördsmätarna kan ha avsevärd betydelse för uppsamlingseffektiviteten av nederbörd. Snösäckarna kan innebära en betydande påverkan på de aerodynamiska förhållandena runt provtagarna, och därmed kan uppmätt nederbördsmängd under vinterhalvåret variera beroende på såväl vindhastighet, vindriktning, storleken på regndroppar/snöflingor, om det är regn eller snö samt på den lokala placeringen av provtagaren. Det kan dessutom finnas systematiska skillnader mellan PMK- och REG-näten, eftersom principerna för hur provtagarna placeras skiljer sig något åt mellan de båda stationsnäten.Såväl snösäckar som locksamlare har utnyttjats under många år och de variationer i uppsamlingseffektivitet för nederbörd som dessa orsakar kan vara bidragande orsaker till de skillnader i beräknad deposition, som har erhållits beroende på vilket stationsnät och vilka beräkningsmetoder som utnyttjats.

Abstract [en]

High quality measurements of precipitation amounts in precipitation chemistry networks are of large importance in order to obtain correct information concerning concentrations in precipitation as well as wet deposition of air pollutants. In this study the quality of measured precipitation amounts at each of three different Swedish precipitation chemistry networks has been investigated. For shorter periods during 1998-2001 quality deficiencies were found at two Swedish EMEP stations. The reason to that seems to be technical problems with the lid samplers used at that network. For the Swedish air and precipitation chemistry network (PMK) and the regional network (REG) deficiencies in precipitation measurements were found for the winter seasons. Very large scatter in precipitation amounts was obtained when comparisons were made with objective interpolated precipitation fields based on all SMHI observations. The reason to this disagreement is assumed to be the use of “snowsacks” on the samplers during the winter half-year regardless of weather condition. These “snow-sacks” are assumed to influence the aerodynamic conditions around the samplers and thus also influence the efficiency in sampling raindrops and snowflakes.

Place, publisher, year, edition, pages
SMHI, 2003. p. 28
Series
Meteorology, ISSN 0283-7730 ; 108
Keywords
Precipitation chemistry network, PMK, regional network, EMEP, precipitation sampler, wet deposition Precipitation chemistry network, PMK, regional network, EMEP, precipitation sampler, wet deposition
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-2265 (URN)Meteorologi, Rapporter, Serie Meteorologi (Local ID)Meteorologi, Rapporter, Serie Meteorologi (Archive number)Meteorologi, Rapporter, Serie Meteorologi (OAI)
Available from: 2003-04-29 Created: 2016-07-08 Last updated: 2020-05-04Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications