Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 25) Show all publications
Buizza, R., Poli, P., Rixen, M., Alonso-Balmaseda, M., Bosilovich, M. G., Bronnimann, S., . . . Vaselali, A. (2018). ADVANCING GLOBAL AND REGIONAL REANALYSES. Bulletin of The American Meteorological Society - (BAMS), 99(8), ES139-ES144
Open this publication in new window or tab >>ADVANCING GLOBAL AND REGIONAL REANALYSES
Show others...
2018 (English)In: Bulletin of The American Meteorological Society - (BAMS), ISSN 0003-0007, E-ISSN 1520-0477, Vol. 99, no 8, p. ES139-ES144Article in journal (Refereed) Published
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Oceanography
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-4971 (URN)10.1175/BAMS-D-17-0312.1 (DOI)000444560600002 ()
Available from: 2018-10-05 Created: 2018-10-05 Last updated: 2018-10-05Bibliographically approved
Bal, S., Schimanke, S., Spangehl, T. & Cubasch, U. (2018). Enhanced residual mean circulation during the evolution of split type sudden stratospheric warming in observations and model simulations. Proceedings of the Indian Academy of Sciences, Earth and Planetary Sciences, 127(5), Article ID 68.
Open this publication in new window or tab >>Enhanced residual mean circulation during the evolution of split type sudden stratospheric warming in observations and model simulations
2018 (English)In: Proceedings of the Indian Academy of Sciences, Earth and Planetary Sciences, ISSN 0253-4126, E-ISSN 0973-774X, Vol. 127, no 5, article id 68Article in journal (Refereed) Published
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Oceanography
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-4801 (URN)10.1007/s12040-018-0972-x (DOI)000436517900002 ()
Available from: 2018-08-06 Created: 2018-08-06 Last updated: 2018-08-06Bibliographically approved
Hordoir, R., Höglund, A., Pemberton, P. & Schimanke, S. (2018). Sensitivity of the overturning circulation of the Baltic Sea to climate change, a numerical experiment. Climate Dynamics, 50(3-4), 1425-1437
Open this publication in new window or tab >>Sensitivity of the overturning circulation of the Baltic Sea to climate change, a numerical experiment
2018 (English)In: Climate Dynamics, ISSN 0930-7575, E-ISSN 1432-0894, Vol. 50, no 3-4, p. 1425-1437Article in journal (Refereed) Published
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Oceanography
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-4518 (URN)10.1007/s00382-017-3695-9 (DOI)000425328700041 ()
Available from: 2018-03-06 Created: 2018-03-06 Last updated: 2018-03-06Bibliographically approved
Schöld, S., Hellström, S., Ivarsson, C.-L., Kållberg, P., Lindow, H., Nerheim, S., . . . Wern, L. (2018). Vattenståndsdynamik längs Sveriges kust.
Open this publication in new window or tab >>Vattenståndsdynamik längs Sveriges kust
Show others...
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

För att skapa ett samhälle väl anpassat till dagens och framtidens havsnivåer behövs besluts- och planeringsunderlag. Skyddsåtgärder och designnivåer för kustskydd är högaktuella frågor och många aktörer är intresserade av information kring potentiella maxnivåer för vattenstånd på olika tidshorisonter. SMHI har därför analyserat de mätdataserier för havsvattenstånd som idag finns tillgängliga från stationer längs Sveriges kust. Det primära syftet var att ta fram en metod för att beräkna det högsta möjliga havsvattenståndet vid mätstationer längs Sveriges kust. Metoden beskrivs i Schöld m.fl.(2017).

I föreliggande rapport beskrivs allmänt havsnivåer, mätdata, modeller och de resultat som erhölls från olika analyser av mätdata. Mätstationerna indelades i åtta olika kustområden inom vilka vattenståndet samvarierar. Det väder och de specifika stormbanor, som under de senaste 40 åren orsakat de högsta stormfloderna på olika platser längs den svenska kusten kartlades, och vattenståndsdynamiken vid olika mätstationer studerades.

Kortvariga höjningar av vattenståndet undersöktes, både med avseende på kraftiga vattenståndshöjningar orsakade av passerande väderssystem och med avseende på förhöjda utgångslägen, som i sin tur kan bidra till att stormfloder blir extra höga.

Det högsta beräknade havsvattenstånd som presenteras är de högsta möjliga stormfloder som skulle kunna inträffa baserat på empiriska analyser av mätdata vid de olika stationerna. Kända extrema händelser, som ägt rum före det att vattenståndet började registreras, ingår inte eftersom de inte har kunnat kvantifieras. Framtida förändringar av medelvattenståndet orsakade av den globala klimatförändringen behandlas inte i denna rapport.

Resultaten från studien visar att vattennivåerna i Östersjön generellt blir som högst i Bottenviken och i de södra delarna. De höga vattenstånden i större delen av Östersjön är inte lika höga som på västkusten och i Öresund. I Östersjön förefaller också utgångsläget, havsnivån före stormen, utgöra en större del av den resulterande vattenståndshöjningen. Vid flera stationer i de centrala delarna av Östersjön är havsnivån före storm i stort sett hälften av det högsta beräknade havsvattenståndet. Längs västkusten är istället de nettohöjningar som orsakas av rena stormeffekter den viktigaste stormflodskomponenten. Lokala förhållanden, till exempel om stationen är belägen vid en öppen, rak kust eller inne i en vik, påverkar hur högt vattenståndet kan förväntas bli på en viss plats.

Analyserna visar att stormfloder skulle kunna bli omkring 20-40 cm högre än hittills observerade maximala nivåer i olika kustområden. En osäkerhetsmarginal på runt +15 cm är lämplig att addera, särskilt i de områden där tidvatten förekommer.

Series
Oceanography, ISSN 0283-7714 ; 123
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Oceanography
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-4508 (URN)
Available from: 2018-02-22 Created: 2018-02-22 Last updated: 2018-02-22Bibliographically approved
Höglund, A., Pemberton, P., Hordoir, R. & Schimanke, S. (2017). Ice conditions for maritime traffic in the Baltic Sea in future climate. Boreal environment research, 22, 245-265
Open this publication in new window or tab >>Ice conditions for maritime traffic in the Baltic Sea in future climate
2017 (English)In: Boreal environment research, ISSN 1239-6095, E-ISSN 1797-2469, Vol. 22, p. 245-265Article in journal (Refereed) Published
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Oceanography
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-4196 (URN)000405410500001 ()
Available from: 2017-08-07 Created: 2017-08-07 Last updated: 2018-01-13Bibliographically approved
Pemberton, P., Löptien, U., Hordoir, R., Höglund, A., Schimanke, S., Axell, L. & Haapala, J. (2017). Sea-ice evaluation of NEMO-Nordic 1.0: a NEMO-LIM3.6-based ocean-sea-ice model setup for the North Sea and Baltic Sea. Geoscientific Model Development, 10(8), 3105-3123
Open this publication in new window or tab >>Sea-ice evaluation of NEMO-Nordic 1.0: a NEMO-LIM3.6-based ocean-sea-ice model setup for the North Sea and Baltic Sea
Show others...
2017 (English)In: Geoscientific Model Development, ISSN 1991-959X, E-ISSN 1991-9603, Vol. 10, no 8, p. 3105-3123Article in journal (Refereed) Published
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Oceanography
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-4289 (URN)10.5194/gmd-10-3105-2017 (DOI)000408100200001 ()
Available from: 2017-09-06 Created: 2017-09-06 Last updated: 2018-01-13Bibliographically approved
Schimanke, S. & Meier, M. (2016). Decadal-to-Centennial Variability of Salinity in the Baltic Sea. Journal of Climate, 29(20), 7173-7188
Open this publication in new window or tab >>Decadal-to-Centennial Variability of Salinity in the Baltic Sea
2016 (English)In: Journal of Climate, ISSN 0894-8755, E-ISSN 1520-0442, Vol. 29, no 20, p. 7173-7188Article in journal (Refereed) Published
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Oceanography
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-3414 (URN)10.1175/JCLI-D-15-0443.1 (DOI)000384149700001 ()
Available from: 2016-11-08 Created: 2016-11-08 Last updated: 2018-01-13Bibliographically approved
Kuznetsov, I., Eilola, K., Dieterich, C., Hordoir, R., Axell, L., Höglund, A. & Schimanke, S. (2016). Model study on the variability of ecosystem parameters in the Skagerrak-Kattegat area, effect of load reduction in the North Sea and possible effect of BSAP on Skagerrak-Kattegat area.
Open this publication in new window or tab >>Model study on the variability of ecosystem parameters in the Skagerrak-Kattegat area, effect of load reduction in the North Sea and possible effect of BSAP on Skagerrak-Kattegat area
Show others...
2016 (English)Report (Other academic)
Abstract [en]

Newly developed ecosystem model NEMO-Nordic-SCOBI was applied to Skagerrak - Kattegat area to investigate the variability of some indicators of the ecosystem. Also, two sensitivity runs were performed to investigate possible effect of the Baltic Sea Action Plan (BSAP) and a river loads reduction scenario on the Skagerrak - Kattegat area. The performed investigation could be used “to provide a basis to assist with the interpretation of measurement data before the Intermediate Assessments Eutrophication status assessment”. Comparison of simulation results with observations indicates acceptable model performance. Modeled sea surface salinity, temperature and dissolved inorganic phosphate (DIP) are in good agreement with observations. At the same time, the model has a bias in certain areas of the investigated region for dissolved inorganic nitrogen (DIN) and dissolved silicate during the winter season. However, the model in its current state shows good enough results for the performed investigation. Results of the two sensitivity studies show a decrease of sea surface nutrients concentrations during winter period in both regions. In the Skagerrak area the decrease is due to reduction in river nutrient loads in North Sea. In the Kattegat area there is a decrease of dissolved phosphate due to the implementation of BSAP. At the same time, in both scenarios, no significant changes were obtained for near bottom oxygen or surface layer Chl-a.

Abstract [sv]

Den nyligen utvecklade ekosystemmodellen NEMO-Nordic-SCOBI användes för att studera variabiliteten av några indikatorer för ekosystemet i Skagerrak- kattegatt området. Även två känslighetsstudier gjordes för att undersöka möjliga effekter av Baltic Sea Action Plan (BSAP) och en reduktion scenario av närsaltstillförsel på Skagerrak-Kattegatt området. Den utförda studien kan användas som underlag och stöd vid tolkningen av observationsdata inför utvärderingen ”Intermediate Assessments Eutrophication status assessment”. Jämförelsen mellan modelldata och observationer indikerar att modellens resultat är acceptabla. Modellerade ytvärden av salthalt, temperatur och löst fosfat (DIP) visar god överenskommelse med observerade värden. Samtidigt har modellresultaten avvikelser i vissa delområden vad gäller löst oorganiskt kväve (DIN) och löst kisel under vitertid. Dock visar modellen i sitt nuvarande tillstånd tillräckligt goda resultat för den aktuella studien. Resultaten från de två känslighetsstudierna visar en minskning av näringskoncentrationer i ytan under vintern i båda havsområdena. I Skagerrak är minskningen orsakad av reducerad närsaltstillförsel i Nordsjön. I Kattegatt minskar lösta fosfatet på grund av genomförandet av BSAP. Ingen av scenarierna visade någon signifikant påverkan på syre vid havsbotten eller på ytkoncentratiner av Chl-a.

Publisher
p. 60
Series
Oceanography, ISSN 0283-7714 ; 119
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Oceanography
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-2153 (URN)
Available from: 2016-05-11 Created: 2016-05-11 Last updated: 2018-01-10Bibliographically approved
Koenigk, T., Caian, M., Nikulin, G. & Schimanke, S. (2016). Regional Arctic sea ice variations as predictor for winter climate conditions. Climate Dynamics, 46(1-2), 317-337
Open this publication in new window or tab >>Regional Arctic sea ice variations as predictor for winter climate conditions
2016 (English)In: Climate Dynamics, ISSN 0930-7575, E-ISSN 1432-0894, Vol. 46, no 1-2, p. 317-337Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Seasonal prediction skill of winter mid and high northern latitudes climate from sea ice variations in eight different Arctic regions is analyzed using detrended ERA-interim data and satellite sea ice data for the period 1980-2013. We find significant correlations between ice areas in both September and November and winter sea level pressure, air temperature and precipitation. The prediction skill is improved when using November sea ice conditions as predictor compared to September. This is particularly true for predicting winter NAO-like patterns and blocking situations in the Euro-Atlantic area. We find that sea ice variations in Barents Sea seem to be most important for the sign of the following winter NAO-negative after low ice-but amplitude and extension of the patterns are modulated by Greenland and Labrador Seas ice areas. November ice variability in the Greenland Sea provides the best prediction skill for central and western European temperature and ice variations in the Laptev/East Siberian Seas have the largest impact on the blocking number in the Euro-Atlantic region. Over North America, prediction skill is largest using September ice areas from the Pacific Arctic sector as predictor. Composite analyses of high and low regional autumn ice conditions reveal that the atmospheric response is not entirely linear suggesting changing predictive skill dependent on sign and amplitude of the anomaly. The results confirm the importance of realistic sea ice initial conditions for seasonal forecasts. However, correlations do seldom exceed 0.6 indicating that Arctic sea ice variations can only explain a part of winter climate variations in northern mid and high latitudes.

National Category
Climate Research
Research subject
Climate
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-2046 (URN)10.1007/s00382-015-2586-1 (DOI)000370040100023 ()
Available from: 2016-05-02 Created: 2016-05-02 Last updated: 2017-11-30Bibliographically approved
Deng, J., Harff, J., Schimanke, S. & Meier, M. (2015). A method for assessing the coastline recession due to the sea level rise by assuming stationary wind-wave climate. OCEANOLOGICAL AND HYDROBIOLOGICAL STUDIES, 44(3), 362-380
Open this publication in new window or tab >>A method for assessing the coastline recession due to the sea level rise by assuming stationary wind-wave climate
2015 (English)In: OCEANOLOGICAL AND HYDROBIOLOGICAL STUDIES, ISSN 1730-413X, Vol. 44, no 3, p. 362-380Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The method introduced in this study for future projection of coastline changes hits the vital need of communicating the potential climate change impact on the coast in the 21th century. A quantitative method called the Dynamic Equilibrium Shore Model (DESM) has been developed to hindcast historical sediment mass budgets and to reconstruct a paleo Digital Elevation Model (DEM). The forward mode of the DESM model relies on paleo-scenarios reconstructed by the DESM model assuming stationary wind-wave climate. A linear relationship between the sea level, coastline changes and sediment budget is formulated and proven by the least square regression method. In addition to its forward prediction of coastline changes, this linear relationship can also estimate the sediment budget by using the information on the coastline and relative sea level changes. Wind climate change is examined based on regional climate model data. Our projections for the end of the 21st century suggest that the wind and wave climates in the southern Baltic Sea may not change compared to present conditions and that the investigated coastline along the Pomeranian Bay may retreat from 10 to 100 m depending on the location and on the sea level rise which was assumed to be in the range of 0.12 to 0.24 m.

National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Oceanography
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-1948 (URN)10.1515/ohs-2015-0035 (DOI)000362232100009 ()
Available from: 2016-04-28 Created: 2016-03-03 Last updated: 2018-01-10Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-7208-2207

Search in DiVA

Show all publications
v. 2.35.4
|