Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 31) Show all publications
Hordoir, R., Samuelsson, P., Schimanke, S. & Fransner, F. (2019). Changes of the overturning of a fjord-type estuary in a warmer climate, a test case in the Northern Baltic sea. Continental Shelf Research, 191, Article ID 104007.
Open this publication in new window or tab >>Changes of the overturning of a fjord-type estuary in a warmer climate, a test case in the Northern Baltic sea
2019 (English)In: Continental Shelf Research, ISSN 0278-4343, E-ISSN 1873-6955, Vol. 191, article id 104007Article in journal (Refereed) Published
National Category
Climate Research
Research subject
Climate
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-5489 (URN)10.1016/j.csr.2019.104007 (DOI)000501938500005 ()
Available from: 2020-01-07 Created: 2020-01-07 Last updated: 2020-01-07Bibliographically approved
Meier, M., Eilola, K., Almroth-Rosell, E., Schimanke, S., Kniebusch, M., Höglund, A., . . . Saraiva, S. (2019). Disentangling the impact of nutrient load and climate changes on Baltic Sea hypoxia and eutrophication since 1850. Climate Dynamics, 53(1-2), 1145-1166
Open this publication in new window or tab >>Disentangling the impact of nutrient load and climate changes on Baltic Sea hypoxia and eutrophication since 1850
Show others...
2019 (English)In: Climate Dynamics, ISSN 0930-7575, E-ISSN 1432-0894, Vol. 53, no 1-2, p. 1145-1166Article in journal (Refereed) Published
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Oceanography
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-5248 (URN)10.1007/s00382-018-4296-y (DOI)000471722400067 ()
Available from: 2019-07-29 Created: 2019-07-29 Last updated: 2019-07-29Bibliographically approved
Meier, M., Eilola, K., Almroth-Rosell, E., Schimanke, S., Kniebusch, M., Höglund, A., . . . Saraiva, S. (2019). Disentangling the impact of nutrient load and climate changes on Baltic Sea hypoxia and eutrophication since 1850 (vol 53, pg 1145, 2019). Climate Dynamics, 53(1-2), 1167-1169
Open this publication in new window or tab >>Disentangling the impact of nutrient load and climate changes on Baltic Sea hypoxia and eutrophication since 1850 (vol 53, pg 1145, 2019)
Show others...
2019 (English)In: Climate Dynamics, ISSN 0930-7575, E-ISSN 1432-0894, Vol. 53, no 1-2, p. 1167-1169Article in journal (Refereed) Published
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Oceanography
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-5249 (URN)10.1007/s00382-018-4483-x (DOI)000471722400068 ()
Available from: 2019-07-29 Created: 2019-07-29 Last updated: 2019-07-29Bibliographically approved
Hordoir, R., Axell, L., Höglund, A., Dieterich, C., Fransner, F., Groger, M., . . . Haapala, J. (2019). Nemo-Nordic 1.0: a NEMO-based ocean model for the Baltic and North seas - research and operational applications. Geoscientific Model Development, 12(1), 363-386
Open this publication in new window or tab >>Nemo-Nordic 1.0: a NEMO-based ocean model for the Baltic and North seas - research and operational applications
Show others...
2019 (English)In: Geoscientific Model Development, ISSN 1991-959X, E-ISSN 1991-9603, Vol. 12, no 1, p. 363-386Article in journal (Refereed) Published
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-5159 (URN)10.5194/gmd-12-363-2019 (DOI)000456302000003 ()
Available from: 2019-02-05 Created: 2019-02-05 Last updated: 2019-02-05Bibliographically approved
Dieterich, C., Wang, S., Schimanke, S., Groger, M., Klein, B., Hordoir, R., . . . Meier, M. (2019). Surface Heat Budget over the North Sea in Climate Change Simulations. Atmosphere, 10(5), Article ID 272.
Open this publication in new window or tab >>Surface Heat Budget over the North Sea in Climate Change Simulations
Show others...
2019 (English)In: Atmosphere, ISSN 2073-4433, E-ISSN 2073-4433, Vol. 10, no 5, article id 272Article in journal (Refereed) Published
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Oceanography
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-5253 (URN)10.3390/atmos10050272 (DOI)000472677600046 ()
Available from: 2019-07-29 Created: 2019-07-29 Last updated: 2019-07-29Bibliographically approved
Buizza, R., Poli, P., Rixen, M., Alonso-Balmaseda, M., Bosilovich, M. G., Bronnimann, S., . . . Vaselali, A. (2018). ADVANCING GLOBAL AND REGIONAL REANALYSES. Bulletin of The American Meteorological Society - (BAMS), 99(8), ES139-ES144
Open this publication in new window or tab >>ADVANCING GLOBAL AND REGIONAL REANALYSES
Show others...
2018 (English)In: Bulletin of The American Meteorological Society - (BAMS), ISSN 0003-0007, E-ISSN 1520-0477, Vol. 99, no 8, p. ES139-ES144Article in journal (Refereed) Published
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Oceanography
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-4971 (URN)10.1175/BAMS-D-17-0312.1 (DOI)000444560600002 ()
Available from: 2018-10-05 Created: 2018-10-05 Last updated: 2018-10-05Bibliographically approved
Bal, S., Schimanke, S., Spangehl, T. & Cubasch, U. (2018). Enhanced residual mean circulation during the evolution of split type sudden stratospheric warming in observations and model simulations. Proceedings of the Indian Academy of Sciences, Earth and Planetary Sciences, 127(5), Article ID 68.
Open this publication in new window or tab >>Enhanced residual mean circulation during the evolution of split type sudden stratospheric warming in observations and model simulations
2018 (English)In: Proceedings of the Indian Academy of Sciences, Earth and Planetary Sciences, ISSN 0253-4126, E-ISSN 0973-774X, Vol. 127, no 5, article id 68Article in journal (Refereed) Published
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Oceanography
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-4801 (URN)10.1007/s12040-018-0972-x (DOI)000436517900002 ()
Available from: 2018-08-06 Created: 2018-08-06 Last updated: 2018-08-06Bibliographically approved
Boergel, F., Frauen, C., Neumann, T., Schimanke, S. & Meier, M. (2018). Impact of the Atlantic Multidecadal Oscillation on Baltic Sea Variability. Geophysical Research Letters, 45(18), 9880-9888
Open this publication in new window or tab >>Impact of the Atlantic Multidecadal Oscillation on Baltic Sea Variability
Show others...
2018 (English)In: Geophysical Research Letters, ISSN 0094-8276, E-ISSN 1944-8007, Vol. 45, no 18, p. 9880-9888Article in journal (Refereed) Published
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Oceanography
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-5020 (URN)10.1029/2018GL078943 (DOI)000447761300060 ()
Available from: 2018-12-12 Created: 2018-12-12 Last updated: 2018-12-12Bibliographically approved
Hordoir, R., Höglund, A., Pemberton, P. & Schimanke, S. (2018). Sensitivity of the overturning circulation of the Baltic Sea to climate change, a numerical experiment. Climate Dynamics, 50(3-4), 1425-1437
Open this publication in new window or tab >>Sensitivity of the overturning circulation of the Baltic Sea to climate change, a numerical experiment
2018 (English)In: Climate Dynamics, ISSN 0930-7575, E-ISSN 1432-0894, Vol. 50, no 3-4, p. 1425-1437Article in journal (Refereed) Published
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Oceanography
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-4518 (URN)10.1007/s00382-017-3695-9 (DOI)000425328700041 ()
Available from: 2018-03-06 Created: 2018-03-06 Last updated: 2018-03-06Bibliographically approved
Schöld, S., Hellström, S., Ivarsson, C.-L., Kållberg, P., Lindow, H., Nerheim, S., . . . Wern, L. (2018). Vattenståndsdynamik längs Sveriges kust.
Open this publication in new window or tab >>Vattenståndsdynamik längs Sveriges kust
Show others...
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

För att skapa ett samhälle väl anpassat till dagens och framtidens havsnivåer behövs besluts- och planeringsunderlag. Skyddsåtgärder och designnivåer för kustskydd är högaktuella frågor och många aktörer är intresserade av information kring potentiella maxnivåer för vattenstånd på olika tidshorisonter. SMHI har därför analyserat de mätdataserier för havsvattenstånd som idag finns tillgängliga från stationer längs Sveriges kust. Det primära syftet var att ta fram en metod för att beräkna det högsta möjliga havsvattenståndet vid mätstationer längs Sveriges kust. Metoden beskrivs i Schöld m.fl.(2017).

I föreliggande rapport beskrivs allmänt havsnivåer, mätdata, modeller och de resultat som erhölls från olika analyser av mätdata. Mätstationerna indelades i åtta olika kustområden inom vilka vattenståndet samvarierar. Det väder och de specifika stormbanor, som under de senaste 40 åren orsakat de högsta stormfloderna på olika platser längs den svenska kusten kartlades, och vattenståndsdynamiken vid olika mätstationer studerades.

Kortvariga höjningar av vattenståndet undersöktes, både med avseende på kraftiga vattenståndshöjningar orsakade av passerande väderssystem och med avseende på förhöjda utgångslägen, som i sin tur kan bidra till att stormfloder blir extra höga.

Det högsta beräknade havsvattenstånd som presenteras är de högsta möjliga stormfloder som skulle kunna inträffa baserat på empiriska analyser av mätdata vid de olika stationerna. Kända extrema händelser, som ägt rum före det att vattenståndet började registreras, ingår inte eftersom de inte har kunnat kvantifieras. Framtida förändringar av medelvattenståndet orsakade av den globala klimatförändringen behandlas inte i denna rapport.

Resultaten från studien visar att vattennivåerna i Östersjön generellt blir som högst i Bottenviken och i de södra delarna. De höga vattenstånden i större delen av Östersjön är inte lika höga som på västkusten och i Öresund. I Östersjön förefaller också utgångsläget, havsnivån före stormen, utgöra en större del av den resulterande vattenståndshöjningen. Vid flera stationer i de centrala delarna av Östersjön är havsnivån före storm i stort sett hälften av det högsta beräknade havsvattenståndet. Längs västkusten är istället de nettohöjningar som orsakas av rena stormeffekter den viktigaste stormflodskomponenten. Lokala förhållanden, till exempel om stationen är belägen vid en öppen, rak kust eller inne i en vik, påverkar hur högt vattenståndet kan förväntas bli på en viss plats.

Analyserna visar att stormfloder skulle kunna bli omkring 20-40 cm högre än hittills observerade maximala nivåer i olika kustområden. En osäkerhetsmarginal på runt +15 cm är lämplig att addera, särskilt i de områden där tidvatten förekommer.

Series
Oceanography, ISSN 0283-7714 ; 123
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Oceanography
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-4508 (URN)
Available from: 2018-02-22 Created: 2018-02-22 Last updated: 2018-02-22Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-7208-2207

Search in DiVA

Show all publications
v. 2.35.9
|