Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Löptien, Ulrike
Publications (9 of 9) Show all publications
Pemberton, P., Löptien, U., Hordoir, R., Höglund, A., Schimanke, S., Axell, L. & Haapala, J. (2017). Sea-ice evaluation of NEMO-Nordic 1.0: a NEMO-LIM3.6-based ocean-sea-ice model setup for the North Sea and Baltic Sea. Geoscientific Model Development, 10(8), 3105-3123
Open this publication in new window or tab >>Sea-ice evaluation of NEMO-Nordic 1.0: a NEMO-LIM3.6-based ocean-sea-ice model setup for the North Sea and Baltic Sea
Show others...
2017 (English)In: Geoscientific Model Development, ISSN 1991-959X, E-ISSN 1991-9603, Vol. 10, no 8, p. 3105-3123Article in journal (Refereed) Published
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Oceanography
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-4289 (URN)10.5194/gmd-10-3105-2017 (DOI)000408100200001 ()
Available from: 2017-09-06 Created: 2017-09-06 Last updated: 2018-01-13Bibliographically approved
Andersson, H., Eriksson Bram, L., Hjerdt, N., Lindström, G., Löptien, U. & Strömqvist, J. (2016). Översikt av beräkningsmodeller för bedömning av fiskodlingars näringsämnesbelastning på sjöar, vattendrag, magasin och kustvatten.
Open this publication in new window or tab >>Översikt av beräkningsmodeller för bedömning av fiskodlingars näringsämnesbelastning på sjöar, vattendrag, magasin och kustvatten
Show others...
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Den här rapporten är en kunskapssammanställning som utförts av SMHI på uppdrag av Havs- och Vattenmyndigheten. Den utgör inte något ställningstagande från Havs- och vattenmyndighetens sida. Rapporten försöker att sammanfatta den problematik som associeras med näringsämnesbelastningar från fiskodlingar i öppna kassar, vilka typer av beräkningar som kan behöva göras för att få en uppfattning om hur dessa kan påverka miljön samt några olika typer av modeller för detta ändamål.

Fisk-, alg- och skaldjursodling är en växande industri runt om i världen som kan ge såväl näringsrik och hälsosam mat som arbetstillfällen. En nackdel med framförallt fiskodling i öppna kassar är att den kan innebära en påfrestning för vattenmiljön. De näringsämnen som ofta släpps ut från odlingen kan bidra till den övergödningsproblematik som redan finns i många sjöar och havsområden. Det är därför av största vikt att få en god uppskattning av den förväntade storleken på utsläppen förknippade med en öppen odling samt hur de kan tänkas förändra vattenkvaliteten på odlingsplatsen och dess närhet. Beräkningsmodeller kan vara till god hjälp vid bedömningen.

Fiskar utsöndrar lösta näringsämnen och från odlingskassarna faller det också ut partikulärt organiskt material i form av fekalier och oätet foder. Storleken på näringsämneskällorna behöver beräknas och det finns modeller av olika komplexitet för att uppskatta detta. Storleken på det partikulära avfallet är viktigt dels för att det bidrarmed näringsämnen till vattnet och dels för att det kan ge upphov till ansamlingar av organiskt material på bottnen. När det organiska materialet bryts ner förbrukas syre och om ansamlingarna blir omfattande finns en risk för att det uppstår syrebrist vid bottnen. Om svavelväte bildas kan det orsaka skador på såväl den odlade fisken som det lokala ekosystemet. Odlingen kan också bidra till en försämrad vattenkvalitet i sin omgivning genom att tillgången av lösta näringsämnen blir större och därmed ge en ökad algproduktion. Den ökade algproduktionen skall i sin tur brytas ner och kan i förlängningen bidra till syrebristproblematiken.

Det finns ett antal modeller som är specifikt utvecklade för fiskodlingar i öppna kassar och de tar i olika hög grad upp den beskrivna problematiken. Rapporten innehåller detaljerade genomgångar av några av modeller för att visa på styrkor och svagheter kring olika angreppsätt. Den innehåller också sammanfattningar av några vanligt förekommande modeller som använts internationellt vid bedömning av fiskodlingars miljöpåverkan. För att minska den negativa påverkan på vattenmiljön från har det också utvecklats recirkulerande system för odling. Rapporten tar inte upp belastning från den typen av fiskodlingar. Om utsläppen från ett sådant system är känt kan dock vattenkvalitetsmodeller användas för att se effekten av utsläpp från en punktkälla.

Rapporten sammanfattar ett antal vattenkvalitetsmodeller för sjöar, vattendrag, kust och hav. En vattenkvalitetsmodell behöver inte nödvändigtvis vara utvecklad för att beskriva konsekvenser av fiskodlingar men bör kunna hantera frågeställningar som uppkommer vid bedömningar av övergödningsrisk vid utsläpp från en punktkälla. Den behöver därför kunna simulera parametrar såsom förändringen av näringsämneskoncentrationer, primärproduktion, siktdjup och syrgashalter på olika nivåer i vattenmassan. Modeller för den här typen av uppskattningar finns också i olika komplexitetsgrad och för olika skalor i tid och rum.

Vid modellering är en god tillgång till observationer en förutsättning för pålitliga modellresultat och behövs såväl för att driva och kalibrera modellen som för validering av modellresultaten. Det är viktigt att tillgängliga data håller god kvalitet. En noggrann analys och beskrivning av den tillgängliga databasen hjälper därmed till att bedöma tillförlitligheten av modellsimuleringarna.

Publisher
p. 47
Series
Oceanography, ISSN 0283-7714 ; 118
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Oceanography
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-2150 (URN)
Available from: 2016-05-10 Created: 2016-05-10 Last updated: 2018-01-10Bibliographically approved
Hordoir, R., Axell, L., Löptien, U., Dietze, H. & Kuznetsov, I. (2015). Influence of sea level rise on the dynamics of salt inflows in the Baltic Sea. Journal of Geophysical Research - Oceans, 120(10), 6653-6668
Open this publication in new window or tab >>Influence of sea level rise on the dynamics of salt inflows in the Baltic Sea
Show others...
2015 (English)In: Journal of Geophysical Research - Oceans, ISSN 2169-9275, E-ISSN 2169-9291, Vol. 120, no 10, p. 6653-6668Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The Baltic Sea is a marginal sea, located in a highly industrialized region in Central Northern Europe. Saltwater inflows from the North Sea and associated ventilation of the deep exert crucial control on the entire Baltic Sea ecosystem. This study explores the impact of anticipated sea level changes on the dynamics of those inflows. We use a numerical oceanic general circulation model covering both the Baltic and the North Sea. The model successfully retraces the essential ventilation dynamics throughout the period 1961-2007. A suite of idealized experiments suggests that rising sea level is associated with intensified ventilation as saltwater inflows become stronger, longer, and more frequent. Expressed quantitatively as a salinity increase in the deep central Baltic Sea, we find that a sea level rise of 1 m triggers a saltening of more than 1 PSU. This substantial increase in ventilation is the consequence of the increasing cross section in the Danish Straits amplified by a reduction of vertical mixing.

National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Oceanography
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-1940 (URN)10.1002/2014JC010642 (DOI)000365539700004 ()
Available from: 2016-04-29 Created: 2016-03-03 Last updated: 2018-01-10Bibliographically approved
Löptien, U., Martensson, S., Meier, M. & Höglund, A. (2013). Long-term characteristics of simulated ice deformation in the Baltic Sea (1962-2007). JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-OCEANS, 118(2), 801-815
Open this publication in new window or tab >>Long-term characteristics of simulated ice deformation in the Baltic Sea (1962-2007)
2013 (English)In: JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-OCEANS, ISSN 2169-9275, Vol. 118, no 2, p. 801-815Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The North Atlantic Oscillation (NAO) index is a frequently used measure for the mean winter conditions in Northern Europe. A positive, high index is associated with strong westerlies and anomalous warm temperatures. The effects on sea ice conditions in the Baltic Sea are twofold. Warm temperatures prevent sea ice formation. If ice is present nevertheless, the strong winds can promote the formation of ice ridges which hinders ship traffic. We use an ocean-sea ice model to investigate the NAO impact on the ridged ice area fraction in the Baltic during 1962-2007. Our simulations indicate that in the northern Bothnian Bay, a high NAO index is related to an anomalous accumulation of ridges, while in the rest of the Baltic Sea, the relationship is contrary. The NAO explains locally at most only 20-25% of the ridged ice fraction interannual variability which indicates the systems complexity. However, we find high skill with local correlations around 0.8 for annually averaged ridged ice fraction reconstructed from multilinear regression using winter averaged wind extremes, surface air temperature, and sea surface temperature (SST). This suggests that the amount of ridged ice in late winter can be derived from these routinely measured quantities. In large parts of the basin, it is sufficient to use the atmospheric parameters as a predictor, while in the eastern Bothnian Bay and southern Gulf of Finland, the SST is required to reconstruct the bulk of the ridged ice fraction. Citation: Loptien, U., S. Martensson, H. E. M. Meier, and A. Hoglund (2013), Long-term characteristics of simulated ice deformation in the Baltic Sea (1962-2007), J. Geophys. Res. Oceans, 118, 801-815, doi:10.1002/jgrc.20089.

National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Oceanography
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-388 (URN)10.1002/jgrc.20089 (DOI)000317840700017 ()
Available from: 2015-04-10 Created: 2015-03-31 Last updated: 2018-01-11Bibliographically approved
Dietze, H. & Löptien, U. (2013). Revisiting "nutrient trapping" in global coupled biogeochemical ocean circulation models. Global Biogeochemical Cycles, 27(2), 265-284
Open this publication in new window or tab >>Revisiting "nutrient trapping" in global coupled biogeochemical ocean circulation models
2013 (English)In: Global Biogeochemical Cycles, ISSN 0886-6236, E-ISSN 1944-9224, Vol. 27, no 2, p. 265-284Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

We analyze an extensive set of global coupled biogeochemical ocean circulation models. The focus is on the equatorial Pacific. In all simulations, which are consistent with observed standing stocks of relevant biogeochemical species at the surface, we find spuriously enhanced (reduced) macronutrient (oxygen) concentrations in the deep eastern equatorial Pacific. This modeling problem, apparently endemic to global coupled biogeochemical ocean circulation models, was coined " nutrient trapping" by Najjar et al. (1992). In contrast to Aumont et al. (1999), we argue that " nutrient trapping" is still a persistent problem, even in eddy-permitting models and, further, that the scale of the problem retards model projections of nitrogen cycling. In line with previous work, our results indicate that a deficient circulation is at the core of the problem rather than an admittedly poor quantitative understanding of biogeochemical cycles. More specifically, we present indications that " nutrient trapping" in models is a result of a spuriously damped Equatorial Intermediate (zonal) Current System and Equatorial Deep Jets-phenomenon which await a comprehensive understanding and have, to date, not been successfully simulated.

Keywords
biogeochemical modeling, ocean circulation, nutrient trapping, equatorial Pacific
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Oceanography
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-381 (URN)10.1002/gbc.20029 (DOI)000322236000001 ()
Available from: 2015-04-10 Created: 2015-03-31 Last updated: 2018-01-11Bibliographically approved
Löptien, U. & Meier, M. (2011). Simulated distribution of colored dissolved organic matter in the Baltic Sea. SMHI
Open this publication in new window or tab >>Simulated distribution of colored dissolved organic matter in the Baltic Sea
2011 (English)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Vattnet i Östersjön är optiskt sett uppdelat i många beståndsdelar och har ytterst höga halter av färgade lösta organiska ämnen (colored dissolved organic matter, CDOM), även kallade för gulämnen, gilvin eller gelbstoff. CDOM är en komplex blandning av kemiska bindningar skapade vid nedbrytningen av fotosyntetiskt producerat organiskt material och det har en avsevärd påverkan på ljusfältet i vattnet. En kvantitativ beskrivning av dynamiken och variabiliteten behövs ofta för att få en riktig beskrivning av ljusets nedträngning och därefter av t.ex. primärproduktionen.Denna studie är ett första försök att inkludera CDOM i en modell för Östersjön. Modellförsöken baseras på en fix koncentration i de 30 största floderna. I brist på omfattande mätningar antas en flodtillförsel som är proportionell mot totalt organiskt kol. Eftersomursprunget och ödet fortfarande är föremål för diskussioner testar vi olika hastigheter av CDOM sönderfall och jämför resultaten med satellitobservationer. Jämfört med temperatur eller tidsberoende sönderfall uppnåddes bäst resultat med ett ljusberoende sönderfall. Att behandla CDOM som ett konservativt spårämne leder inte till tillfredsställande resultat.

Abstract [en]

The Baltic Sea is optically a multi-componental water and has exceedingly high levels of colored dissolved organic matter (CDOM, also referred as yellow matter, gilvin or gelbstoff). CDOM is a complex mixture of chemical bonds originating from the decay of photosynthetically produced organic matter. It influences the aquatic light field substantially. A quantitative description of the dynamics and variability is often required to predict accurately light penetration and hereafter e.g. primary production. The present study is a first attempt to include CDOM into a Baltic Sea model. The model integrations are based on a fixed concentration in the 30 major rivers. In the absence of comprehensive measurements, a river inflow proportional to total organic carbon is assumed. Since origin and fate are still a matter of discussion, we test various decay rates of CDOM and compare the results with satellite observations. Best results are obtained when assuming a light dependent decay, compared to a temperature or time dependent decay. Treating CDOM as a conservative tracer does not lead to satisfactory results. Sammanfattning

Place, publisher, year, edition, pages
SMHI, 2011. p. 16
Series
Oceanography, ISSN 0283-7714 ; 109
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-2627 (URN)Oceanografi, Rapporter, Serie Oceanografi (Local ID)Oceanografi, Rapporter, Serie Oceanografi (Archive number)Oceanografi, Rapporter, Serie Oceanografi (OAI)
Available from: 2011-10-19 Created: 2016-07-08 Last updated: 2016-07-08Bibliographically approved
Löptien, U. (2011). Steady states and sensitivities of commonly used pelagic ecosystem model components. Ecological Modelling, 222(8), 1376-1386
Open this publication in new window or tab >>Steady states and sensitivities of commonly used pelagic ecosystem model components
2011 (English)In: Ecological Modelling, ISSN 0304-3800, E-ISSN 1872-7026, Vol. 222, no 8, p. 1376-1386Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Pelagic, coupled ocean circulation-ecosystem models, are widely used in climate research. These tools aim to quantify fluxes of nutrients and carbon in the ocean and are, increasingly, the base of future projections. For this purpose it is crucial to quantify and identify the sources of uncertainties. In contrast to physical models, the underlying equations for ecosystem models are derived from empirical relationships rather than based on first principles. This resulted in the development of a multitude of different ecosystem models - different in respect to both, underlying principles and complexity. Clearly, the question arises, to what extent the sensitivities of these models are comparable. This study focuses on the intrinsic dynamics of some widely used, simple (containing 2-3 prognostic variables) ecosystem models in a 0-D framework (i.e., comprising only the well-mixed oceanic surface layer). A suite of differing model approaches is tuned such that their behavior is similar. The setup resembles the well-mixed oceanic surface layer in the Baltic proper. It is illustrated that strong differences between the model approaches appear due to exemplary, anticipated changes in the external nutrient and light conditions. Herewith, we demonstrate the well-known, but rarely demonstrated fact that, apparent consistency between modeled prognostic variables with today's data bases is not necessarily a good measure of forecast skill. The causes which lead to the different sensitivities are illustrated by considering the steady state solutions. It is pointed out, that apparently small changes in the model formulations can result in very different dynamical behavior and an enormous spread between the model approaches, despite the feasibility to tune a common behavior in a limited range of light and nutrient supply. In our examples, the sensitivity is mainly a function of the formulation of the loss rate of phytoplankton. It is thus, in particular, the formulation of highly unknown heteorotrophic processes that determines the model sensitivity. (C) 2011 Elsevier B.V. All rights reserved.

Keywords
Ocean, Baltic Sea, Pelagic ecosystem, Modeling
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Oceanography
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-527 (URN)10.1016/j.ecolmodel.2011.02.005 (DOI)000289827500005 ()
Available from: 2015-04-16 Created: 2015-04-15 Last updated: 2018-01-11Bibliographically approved
Löptien, U. & Meier, M. (2011). The influence of increasing water turbidity on the sea surface temperature in the Baltic Sea: A model sensitivity study. Journal of Marine Systems, 88(2), 323-331
Open this publication in new window or tab >>The influence of increasing water turbidity on the sea surface temperature in the Baltic Sea: A model sensitivity study
2011 (English)In: Journal of Marine Systems, ISSN 0924-7963, E-ISSN 1879-1573, Vol. 88, no 2, p. 323-331Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The aim of the present study is to investigate the influence of enhanced absorption of sunlight at the sea surface due to increasing water turbidity and its effect on the sea surface temperatures (SST) in the Baltic Sea. The major question behind our investigations is, whether this effect needs to be included in Baltic Sea circulation models or can be neglected. Our investigations cover both, mean state and SST trends during the recent decades. To quantify the impact of water turbidity on the mean state different sensitivity ocean hind-cast experiments are performed. The state-of-the art ocean model RCO (Rossby Centre Ocean model) is used to simulate the period from 1962 to 2007. In the first simulation, a spatially and temporally constant value for the attenuation depth is used, while in the second experiment a climatological monthly mean, spatially varying attenuation coefficient is derived from satellite observations of the diffuse attenuation coefficient at 490 nm. The inclusion of a spatially varying light attenuation leads to significant SST changes during summer. Maximum values of + 0.5 K are reached in the Gulf of Finland and close to the eastern coasts, when compared to a fixed attenuation of visible light of 0.2 m(-1). The temperature anomalies basically match the pattern of increased light attenuation with strongest effects in shallow waters. Secondary effects due to changes in the current system are of minor importance. Similar results are obtained when considering trends. In the absence of long-term basin wide observations of attenuation coefficients, some idealizations have to be applied when investigating the possible influence of long-term changes in water turbidity on the SST. Two additional sensitivity experiments are based on a combination of long-term Secchi depth station observations and the present day pattern of water turbidity, as observed by satellite. We show the potential of increased water turbidity to affect the summer SST trends in the Baltic Sea significantly, while the estimated effect is apparently too small to explain the overall extreme summer trends observed in the Baltic Sea. (C) 2011 Elsevier B.V. All rights reserved.

Keywords
Baltic Sea, Ocean modeling, Water turbidity, SST trends, Secchi depth
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Oceanography
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-507 (URN)10.1016/j.jmarsys.2011.06.001 (DOI)000293314900014 ()
Available from: 2015-04-17 Created: 2015-04-15 Last updated: 2018-01-11Bibliographically approved
Löptien, U. & Eden, C. (2010). Multidecadal CO2 uptake variability of the North Atlantic. Journal of Geophysical Research - Atmospheres, 115, Article ID D12113.
Open this publication in new window or tab >>Multidecadal CO2 uptake variability of the North Atlantic
2010 (English)In: Journal of Geophysical Research - Atmospheres, ISSN 2169-897X, E-ISSN 2169-8996, Vol. 115, article id D12113Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The multidecadal variability of air-sea CO(2)fluxes in the North Atlantic under preindustrial atmospheric CO2 conditions is simulated, using a coupled biogeochemical/circulation model driven by long-term surface forcing reconstructed from the leading modes of sea level pressure observations from 1850 to 2000. Heat fluxes are of great importance for the multidecadal CO2 fluctuations, about equal in magnitude to wind stress, in contrast to their less prominent role for CO2 flux variability on interannual timescales. Another difference, compared to higher frequencies, is the dominance of the North Atlantic Oscillation in driving the variability of the air-sea CO2 fluxes. Two spatially distinct regimes lead to large anomalies in the CO2 fluxes but compensate to a large degree. The first regime is advective and has its clear signature southeast of Greenland while the second one, in the vicinity of the Labrador Sea and off Newfoundland, is convective. In both regimes, the multidecadal CO2 fluctuations are driven mainly by variations in temperature, salinity, and DIC content at the sea surface while the role of the biological pump is of minor importance in this particular model. The magnitude of the simulated multidecadal CO2 uptake changes is on the order of 0.02 Pg C/yr and amounts to 10-15% of the estimated annual anthropogenic CO2 uptake of the North Atlantic.

National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Oceanography
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-561 (URN)10.1029/2009JD012431 (DOI)000279308700003 ()
Available from: 2015-04-22 Created: 2015-04-20 Last updated: 2018-01-11Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications
v. 2.35.9
|