Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Asp, Sara-Sofia
Alternative names
Publications (7 of 7) Show all publications
Bergstrand, M., Asp, S.-S. & Lindström, G. (2014). Nationwide hydrological statistics for Sweden with high resolution using the hydrological model S-HYPE. HYDROLOGY RESEARCH, 45(3), 349-356
Open this publication in new window or tab >>Nationwide hydrological statistics for Sweden with high resolution using the hydrological model S-HYPE
2014 (English)In: HYDROLOGY RESEARCH, ISSN 1998-9563, Vol. 45, no 3, p. 349-356Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

A first version of nationally covering hydrological statistics for Sweden based on the S-HYPE hydrological model for the period 1961-2010 is described. A key feature of the proposed method is that observed data are used as input wherever such data are available, and the model is used for interpolation in between stations. Short observation records are automatically extended by the use of the model. High flow statistics typically differed by about +/- 10% from observations. The corresponding number for low flow was about +/- 30%. High flow peaks were usually simulated slightly too low whereas low flows were too high. In a relative sense low flows were more uncertain than high flows. The mean flow was relatively certain. The annual maximum values were fitted to a Gumbel distribution, by the method of moments, for each subbasin. Flood statistics were then calculated up to a return period of 50 years. According to a Kolmogorov-Smirnov test, less than 1% of the fitted distributions were rejected. Most rejections occurred in regulated systems, due to difficulties in simulating regulation strategies, but also due to uncertainties in the precipitation input in the mountainous region. Results at small scale are very uncertain. The proposed method is a cost-effective way of calculating hydrological statistics with high spatial resolution.

Keywords
hydrological model, hydrological statistics, S-HYPE, Sweden
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Hydrology
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-152 (URN)10.2166/nh.2013.010 (DOI)000338913600005 ()
Available from: 2015-04-08 Created: 2015-03-26 Last updated: 2018-01-11Bibliographically approved
Persson, G., Hellström, S.-S., Dyrestam, K., Eklund, D., Gyllander, A., Hallberg, K., . . . Wingqvist, E.-M. (2011). Detaljerad översvämningskartering av nedre Torneälven.
Open this publication in new window or tab >>Detaljerad översvämningskartering av nedre Torneälven
Show others...
2011 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Inom projektet ”Detaljerad översvämningskartering i nedre delen av Torneälven” har kartor framtagits som visar översvämningsskikt för 100 års och 250 års återkomsttider samt beräknat högsta flöde. Projektet är delfinansierat av Interreg IV A Nord. Flöden med återkomsttid 100 år och 250 år är framtagna utifrån statistisk bearbetning av observationsserier. Det beräknade högsta flödet har framtagits genom hydrologisk modellering med HBV-modellen och i enlighet med Flödeskommitténs riktlinjer för dimensionering av dammar i riskklass-I. För att beräkna vattennivåer längs älven vid de olika flödena har en hydraulisk modell byggts. Till modellen används höjddata, som framtagits genom laserscanning, och djupdata för älven, som framtagits via lodning från båt. Insamlingen av dessa data gjordes i samarbete mellan finska och svenska myndigheter inom Interreg-projektet. Översvämningszonerna har projicerats på bakgrundskartor med tillstånd från svenska Lantmäteriet och finska Lantmäteriverket (MML). Nio delkartor för området Haparanda-Tornio till Lappeakoski i skala 1:75 000 finns komprimerade i bilaga 1 till denna rapport. Kartorna finns även tillgängliga på www.smhi.se i originalstorlek. Där finns även en översiktskarta i skala 1:600 000. SMHI har utfört lodning av halva den aktuella älvsträckan samt ansvarat för och utfört den hydrauliska modelleringen, flödesberäkningarna och framtagandet av översvämningsskikten och kartorna.

Abstract [en]

Flood maps for return periods 100-years and 250-years together with a calculated highest flow have been produced for the lower part of the River Torne. The work was made within the Interreg IV A Nord Project “Detailed flood mapping of the lower part of River Torne”. Flows with return periods 100-years and 250-years were calculated statistically based on observations. The calculated highest flow was modeled with the hydrological HBV-model according to the Swedish design flood guidelines (Flood Design Category I). A hydraulic model was built to calculate water levels along the river at the different flow levels. The model was based on height data from laser scanning and river bottom data from sounding. The data sampling was made in cooperation between Swedish and Finnish authorities within the project. The flood zones were projected on background map data from the national land services in Finland and Sweden. The area was divided in nine parts and mapped with scaling 1: 75 000. The maps are available at www.smhi.se in original size and collected in appendix (bilaga 1) in a compressed form. SMHI sounded half of the investigated river length. SMHI was responsible for and performed the hydraulic modeling, flow calculations and production of flood zones and maps.

Publisher
p. 28
Series
Hydrology, ISSN 0283-7722 ; 115
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Hydrology
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-4419 (URN)
Available from: 2017-11-16 Created: 2017-11-16 Last updated: 2018-01-13Bibliographically approved
Graham, P., Olsson, J., Kjellström, E., Rosberg, J., Hellström, S.-S. & Berndtsson, R. (2009). Simulating river flow to the Baltic Sea from climate simulations over the past millennium. Paper presented at 5th Study Conference on BALTEX, JUN 04-08, 2007, Kuressaare, ESTONIA. Boreal environment research, 14(1), 173-182
Open this publication in new window or tab >>Simulating river flow to the Baltic Sea from climate simulations over the past millennium
Show others...
2009 (English)In: Boreal environment research, ISSN 1239-6095, E-ISSN 1797-2469, Vol. 14, no 1, p. 173-182Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The aim of this study was to reconstruct river flow to the Baltic Sea using data from different periods during the past thousand years. A hydrological model coupled to simulations from climate models was used to estimate river flow. A "millennium" simulation of past climate from the ECHO-G coupled atmosphere-ocean global climate model provided climatological inputs. Results from this global model were downscaled with the RCA3 regional climate model over northern Europe. Temperature and precipitation from the downscaled simulation results were then used in the HBV hydrological model to simulate river flows to the Baltic Sea for the periods 1000-1199 and 1551-1929. These were compared with observations for the period 1921-2002. A general conclusion from this work is that although climate has varied during the past millennium, variability in annual river flow to the Baltic Sea does not appear more pronounced in recent years than during the previous millennium, or vice versa.

National Category
Climate Research
Research subject
Climate
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-633 (URN)000264429500017 ()
Conference
5th Study Conference on BALTEX, JUN 04-08, 2007, Kuressaare, ESTONIA
Available from: 2015-04-22 Created: 2015-04-21 Last updated: 2017-12-04Bibliographically approved
Hellström, S.-S. & Lindström, G. (2008). Regional analys av klimat, vattentillgång och höga flöden. SMHI
Open this publication in new window or tab >>Regional analys av klimat, vattentillgång och höga flöden
2008 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Rapporten beskriver långtidsvariationen i nederbörd, temperatur, vattentillgång och höga flöden i Sverige, med särskilt tonvikt på frågeställningar av betydelse för vattenkraftindustrin.Utgångspunkten för studien är regionala serier för nederbörd, temperatur och avrinning för tillrinningsområdena till de fyra havsbassängerna i Östersjön och Västerhavet: Bottenviken, Bottenhavet, Egentliga Östersjön och Västerhavet.

Place, publisher, year, edition, pages
SMHI, 2008. p. 23
Series
Hydrology, ISSN 0283-7722 ; 110
Keywords
Klimat, vattentillgång, avdunstning, höga flöden, scenario, skog, biomassa
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-2236 (URN)Hydrologi, Rapporter, Serie Hydrologi (Local ID)Hydrologi, Rapporter, Serie Hydrologi (Archive number)Hydrologi, Rapporter, Serie Hydrologi (OAI)
Available from: 2008-04-22 Created: 2016-07-08 Last updated: 2016-07-08Bibliographically approved
Granström, C., Gren, L., Dahlin, M. & Hellström, S.-S. (2008). Utvärdering av SMHIs hydrologiska prognos- och varningstjänst under höga flöden under vårfloden 2008. SMHI
Open this publication in new window or tab >>Utvärdering av SMHIs hydrologiska prognos- och varningstjänst under höga flöden under vårfloden 2008
2008 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Detta är en utvärdering av SMHI:s hydrologiska prognos- och varningstjänsts arbete vid vårfloden 2008. I dokumentet beskrivs även den hydrologiska situationen för tiden från 24 april till 14 maj.Det höga flödet uppkom på grund av snösmältning. I stora delar av Norrland låg innan vårfloden mycket mer snö än normalt. När värmen kom i slutet av april så skapades en vårflod som genererade höga flöden och vissa översvämningsproblem. I de stora reglerade älvarna uppkom få problem, även fast det blev en rejäl vårflod, se figur 1.Med hjälp av observationer i realtid, meteorologiska prognoser, hydrologiska, prognoser, visualiseringsverktyg och ett nära samarbete med kraftbolagen är SMHI:s hydrologiska prognos- och varningstjänst kontinuerligt uppdaterad på det hydrologiska läget i hela Sverige. När sannolikheten bedöms vara större än 50 % för att en varningsnivå överskrids skall en varning utfärdas. Under mycket höga flöden skall SMHI också stötta länsstyrelse och räddningstjänst med meteorologisk och hydrologisk expertis samt med specialanpassade prognoser.SMHI gör dagligen automatiska prognoser för över 80 st utvaldaavrinningsområden i Sverige. Generellt var prognoserna av medelgod kvalité. Under flödet arbetade SMHI ca 650 arbetstimmar utöver det som är normalt för perioden för varningstjänst.SMHI har under perioden 24 april-14 maj skickat ut 18 flödesvarningar och 4 hydrologiska informationer. Träffsäkerheten i årets hydrologiska varningar utvärderas i november varje år och ingår därför inte i denna rapport.Efter flödessituationen skickades en enkät ut till de kommuner, länsstyrelser och kraftbolag som berördes av varningarna. En sammanställning av enkätsvaren och samtliga kommentarer redovisas i denna rapport. Det övergripande omdömet om SMHI:s tjänster var positivt.

Place, publisher, year, edition, pages
SMHI, 2008. p. 20
Series
Hydrology, ISSN 0283-7722 ; 111
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-2257 (URN)Hydrologi, Rapporter, Serie Hydrologi (Local ID)Hydrologi, Rapporter, Serie Hydrologi (Archive number)Hydrologi, Rapporter, Serie Hydrologi (OAI)
Available from: 2008-04-28 Created: 2016-07-08 Last updated: 2016-07-08Bibliographically approved
Andréasson, J., Hellström, S.-S., Rosberg, J. & Bergström, S. (2007). Översiktlig kartpresentation av klimatförändringars påverkan på Sveriges vattentillgång.: Summary of climate change maps of the Swedish water resources - Background material for the Swedish Commission on Climate and Vulnerability. Underlag till Klimat- och sårbarhetsutredningen.. SMHI
Open this publication in new window or tab >>Översiktlig kartpresentation av klimatförändringars påverkan på Sveriges vattentillgång.: Summary of climate change maps of the Swedish water resources - Background material for the Swedish Commission on Climate and Vulnerability. Underlag till Klimat- och sårbarhetsutredningen.
2007 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Den här rapporten sammanfattar det hydrologiska kartmaterial över förändring i medelavrinning, höga flöden och vattenkraftspotential som har levererats till den statliga Klimat- och sårbarhetsutredningen.Beräkningarna som ligger till grund för kartmaterialet har utförts med modellsystemet HBV Sverige. Dagens klimat har baserats på observerad temperatur och nederbörd för perioden 1961-1990. Beräkningar av hydrologiska förhållanden i framtidens klimat har baserats på resultat från regional klimatmodellering vid Rossby Centre på SMHI. Sammantaget har hydrologiska beräkningar genomförts för fem olika framtidsscenarier, fyra beräkningar för perioden 2071-2100 och en beräkning för hela perioden 1961-2100. I detta arbete har två olika metoder för att omsätta klimatmodellresultaten till hydrologiska effekter använts, delta-metoden och scaling-metoden.Medelavrinningen kommer enligt scenarierna att öka för större delen av Sverige, med undantag för de sydöstra delarna av landet. Vad det gäller höga flöden är bilden mer komplex, men i sydvästra Sverige och fjällen blir, enligt scenarierna, höga flöden betydligt vanligare. Vattenkraftspotentialen förväntas enligt scenarierna att öka avsevärt för Sverige som helhet. Alla resultat från HBV Sverige ska i första hand användas för en översiktlig tolkning och identifiering av var fördjupade studier kan vara av särskilt behov. Beräkningarna baserade på den s.k. scaling-metoden är mer preliminära än de övriga beräkningarna eftersom metoden fortfarande är under utveckling.AbstractThis report summarizes the water resource maps of changes in mean annual runoff, large floods and hydropower potential that have been delivered to the Swedish Commission on Climate and Vulnerability.The hydrological model simulations that have been used to produce the maps were done using the HBV Sweden modelling system. Simulations for present climate used observed input of precipitation and temperature from 1961-1990. Calculations of future hydrological conditions were based on results from regional climate modelling at the Rossby Centre, SMHI. Five different regional scenarios of future climate have been used, four representing the future period 2071-2100 and one for the whole period 1961-2100. Two different approaches to interface the hydrological model and the climate models have been used, the delta method and the scaling method.The mean annual runoff will, according to the scenarios, increase for most parts of Sweden except for the south-east parts of the country. The picture becomes more complex when it comes to changes in large floods, but they are expected to increase substantially in the south-west parts and in the Swedish mountains according to the scenarios. The total Swedish hydropower potential is expected to increase substantially according to the scenarios.All results from HBV Sweden should only be used for a general interpretation of where more in depth analyses might be of interest. The simulations based on the so-called scaling method are more preliminarythan the other simulations, since the method is still under development.

Abstract [en]

This report summarizes the water resource maps of changes in mean annual runoff, large floods and hydropower potential that have been delivered to the Swedish Commission on Climate and Vulnerability. The hydrological model simulations that have been used to produce the maps were done using the HBV Sweden modelling system. Simulations for present climate used observed input of precipitation and temperature from 1961-1990. Calculations of future hydrological conditions were based on results from regional climate modelling at the Rossby Centre, SMHI. Five different regional scenarios of future climate have been used, four representing the future period 2071-2100 and one for the whole period 1961-2100. Two different approaches to interface the hydrological model and the climate models have been used, the delta method and the scaling method. The mean annual runoff will, according to the scenarios, increase for most parts of Sweden except for the south-east parts of the country. The picture becomes more complex when it comes to changes in large floods, but they are expected to increase substantially in the south-west parts and in the Swedish mountains according to the scenarios. The total Swedish hydropower potential is expected to increase substantially according to the scenarios. All results from HBV Sweden should only be used for a general interpretation of where more in depth analyses might be of interest. The simulations based on the so-called scaling method are more preliminary than the other simulations, since the method is still under development.

Place, publisher, year, edition, pages
SMHI, 2007. p. 15
Series
Hydrology, ISSN 0283-7722 ; 106
Keywords
Klimat- och sårbarhetsutredningen, HBV Sverige, klimatförändringar, vattentillgång, höga flöden, vattenkraftspotential, kartpresentation
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-2255 (URN)Hydrologi, Rapporter, Serie Hydrologi (Local ID)Hydrologi, Rapporter, Serie Hydrologi (Archive number)Hydrologi, Rapporter, Serie Hydrologi (OAI)
Available from: 2007-10-28 Created: 2016-07-08 Last updated: 2016-07-08Bibliographically approved
Carlsson, B., Bergström, S., Andréasson, J. & Hellström, S.-S. (2006). Framtidens översvämningsrisker. SMHI
Open this publication in new window or tab >>Framtidens översvämningsrisker
2006 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

På uppdrag av Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond har en studie av framtidens översvämningsrisker i Sverige genomförts. Arbetet har koncentrerats till Dalälven, och de stora sjöarna Vänern, Mälaren och Hjälmaren, men en del landsomfattande analyser har också genomförts. Metodiken baserades på två globala klimatmodeller, två antaganden om framtida utsläpp av växthusgaser och en regional klimatmodell för dynamisk nedskalning till svenska förhållanden. De regionala klimatscenarierna har vidarebearbetats med hjälp av den hydrologiska HBV-modellen och de beräknade vattenflödena och vattenstånden behandlades statistiskt med frekvensanalys. Resultaten visar att den framtida riskexponeringen ändras olika i olika delar av landet. Situationen tycks förvärras speciellt i Vänerområdet och längs Göta älv. Det blir också högre risker för översvämningar i de västliga delarna av fjällkedjan. Riskerna för skyfall, som kan skapa allvarliga lokala översvämningar, ökar sannolikt, även om det är svårt att urskilja ett gemensamt mönster i klimatscenarierna. Studien har också behandlat osäkerheterna i bedömningen av översvämningsriskerna. Det är tydligt att osäkerheten i de globala klimatscenarierna svara för en stor del av osäkerheterna i slutresultaten, men det finns också osäkerheter orsakade av valet av strategi för att överföra klimatförändringssignalen från klimatmodeller till den hydrologiska modellen.

Abstract [en]

A study of the impacts of global warming on future risks for floods and inundations in Sweden has been carried out on contract from Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond. The work focussed on River Dalälven and the big lakes Vänern, Mälaren and Hjälmaren but some nationwide analyses were carried out as well. The methodology was based on two global climate models, two assumptions about the future emissions of greenhouse gases and a regional climate model for dynamical downscaling to Swedish conditions. The regional climate scenarios are further processed by the HBV hydrological model and the resulting river runoff or water levels are treated statistically by frequency analysis. The results show that future risk exposure is changing in a different way depending on location in the country. The situation seems to be aggravated in particular in the Vänern area in southwest Sweden and along its outlet, River Göta älv. There will also be increased risks in the western parts of the Scandinavian mountains. The risks for heavy rainfalls, which may cause severe local flooding are likely to increase even though it is difficult to discern a consistent regional pattern between the models, in this respect. The study has also addressed the uncertainty in the assessments of flood risks. It is obvious that uncertainties in the global climate scenarios are responsible for a lot of the uncertainty in the end results, but there are also uncertainties inflicted by the strategy used when transferring the climate change signal from climate models to the hydrological model.

Place, publisher, year, edition, pages
SMHI, 2006. p. 69
Series
RH, Report Hydrology, ISSN 0283-1104 ; 19
Keywords
Hydrology, climate, scenarios, water resources, floods, peaks, frequency.
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-2637 (URN)Hydrologi, Rapporter, Serie RH (Local ID)Hydrologi, Rapporter, Serie RH (Archive number)Hydrologi, Rapporter, Serie RH (OAI)
Available from: 2006-09-03 Created: 2016-07-08 Last updated: 2016-07-08Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications
v. 2.35.9
|