Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Marmefelt, Eleonor
Publications (10 of 12) Show all publications
Hjerdt, N., Sahlberg, J., Marmefelt, E. & Lundholm, K. (2008). HOME Vatten i Bottenhavets vattendistrikt: Integrerat modellsystem för vattenkvalitetsberäkningar. SMHI
Open this publication in new window or tab >>HOME Vatten i Bottenhavets vattendistrikt: Integrerat modellsystem för vattenkvalitetsberäkningar
2008 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

SMHI har utvecklat ett interaktivt modellsystem för vattenkvalitetberäkningar i mark, sjöar, vattendrag och kustvatten, HOME Vatten. I detta uppdrag har HOME Vatten implementerats i Bottenhavets vattendistrikt, dvs. i Västerbotten, Jämtland, Västernorrland, Dalarna, Gävleborg och Uppsala län. De ingående modellerna i HOME Vatten är HBV-NP (PLC5-uppsättningen) modellen för mark, sjöar och vattendrag samt Kustzonsmodellen för kustvattnen. Atmosfärsdepositionen både på land och i kustområdet beräknas av den atmosfärskemiska MATCH-modellen. HOME Vatten har utvecklats för att vara ett verktyg i svensk vattenförvaltning med speciellt fokus på EUs ramdirektiv för vatten. Modelluppsättningarna i Västerbotten, Västernorrland och Gävleborg läns kustvatten har validerats mot tillgängliga mätdata, och visar en god överrensstämmelse med data. Key words/sök-, nyckelord HOME Vatten, HBV-NP, PLC5, Kustzonsmodell, integrerat modellsystem, biogeokemisk modell Supplementary notes/Tillägg Number of pages/Antal sidor 48 Language/Språk Svenska ISSN and

Place, publisher, year, edition, pages
SMHI, 2008. p. 48
Series
Oceanography, ISSN 0283-7714 ; 90
Keywords
HOME Vatten, HBV-NP, PLC5, Kustzonsmodell, integrerat modellsystem, biogeokemisk modell
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-2289 (URN)Oceanografi, Rapporter, Serie Oceanografi (Local ID)Oceanografi, Rapporter, Serie Oceanografi (Archive number)Oceanografi, Rapporter, Serie Oceanografi (OAI)
Available from: 2008-01-04 Created: 2016-07-08 Last updated: 2016-07-08Bibliographically approved
Edman, A., Sahlberg, J., Hjerdt, N., Marmefelt, E. & Lundholm, K. (2008). HOME Vatten i Bottenvikens vattendistrikt: Integrerat modellsystem för vattenkvalitetsberäkningar. SMHI
Open this publication in new window or tab >>HOME Vatten i Bottenvikens vattendistrikt: Integrerat modellsystem för vattenkvalitetsberäkningar
Show others...
2008 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

SMHI har utvecklat ett interaktivt modellsystem för vattenkvalitetberäkningar i mark, sjöar, vattendrag och kustvatten, HOME Vatten. I detta uppdrag har HOME Vatten implementerats i Bottenhavets vattendistrikt, dvs. i Västerbotten, Jämtland, Västernorrland, Dalarna, Gävleborg och Uppsala län. De ingående modellerna i HOME Vatten är HBV-NP (PLC5-uppsättningen) modellen för mark, sjöar och vattendrag samt Kustzonsmodellen för kustvattnen. Atmosfärsdepositionen både på land och i kustområdet beräknas av den atmosfärskemiska MATCH modellen.HOME Vatten har utvecklats för att vara ett verktyg i svensk vattenförvaltning med speciellt fokus på EUs ramdirektiv för vatten.Modelluppsättningarna i Västerbotten, Västernorrland och Gävleborg läns kustvatten har validerats mot tillgängliga mätdata, och visar en god överrensstämmelse med data.

Place, publisher, year, edition, pages
SMHI, 2008. p. 73
Series
Oceanography, ISSN 0283-7714 ; 89
Keywords
HOME Vatten, HBV-NP, Kustzonsmodell, integrerat modellsystem, biogeokemisk modell
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-2290 (URN)Oceanografi, Rapporter, Serie Oceanografi (Local ID)Oceanografi, Rapporter, Serie Oceanografi (Archive number)Oceanografi, Rapporter, Serie Oceanografi (OAI)
Available from: 2008-01-04 Created: 2016-07-08 Last updated: 2016-07-08Bibliographically approved
Sahlberg, J., Marmefelt, E., Brandt, M., Hjerdt, N. & Lundholm, K. (2008). HOME Vatten i Norra Östersjöns vattendistrikt: Integrerat modellsystem för vattenkvalitetsberäkningar. SMHI
Open this publication in new window or tab >>HOME Vatten i Norra Östersjöns vattendistrikt: Integrerat modellsystem för vattenkvalitetsberäkningar
Show others...
2008 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

SMHI har utvecklat ett interaktivt modellsystem för vattenkvalitetberäkningar i mark, sjöar, vattendrag och kustvatten, HOME Vatten. I detta uppdrag har HOME Vatten implementerats i Norra Östersjöns vattendistrikt. De ingående modellerna i HOME Vatten är HBV NP (PLC5- uppsättningen) modellen för mark, sjöar och vattendrag samt Kustzonsmodellen för kustvattnen. Atmosfärsdepositionen både på land och i kustområdet har beräknats av den atmosfärskemiska MATCH-modellen.HOME Vatten har utvecklats för att vara ett verktyg i svensk vattenförvaltning med speciellt fokus på EUs ramdirektiv för vatten.Modelluppsättningarna har validerats mot tillgängliga mätdata, och visar en god överrensstämmelse med data.

Place, publisher, year, edition, pages
SMHI, 2008. p. 63
Series
Oceanography, ISSN 0283-7714 ; 93
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-2285 (URN)Oceanografi, Rapporter, Serie Oceanografi (Local ID)Oceanografi, Rapporter, Serie Oceanografi (Archive number)Oceanografi, Rapporter, Serie Oceanografi (OAI)
Available from: 2008-04-29 Created: 2016-07-08 Last updated: 2016-07-08Bibliographically approved
Marmefelt, E., Sahlberg, J. & Bergstrand, M. (2007). HOME Vatten i södra Östersjöns vattendistrikt: Integrerat modellsystem för vattenkvalitetsberäkningar. SMHI
Open this publication in new window or tab >>HOME Vatten i södra Östersjöns vattendistrikt: Integrerat modellsystem för vattenkvalitetsberäkningar
2007 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

SMHI har utvecklat ett interaktivt modellsystem för vattenkvalitetberäkningar i mark, sjöar, vattendrag och kustvatten, HOME Vatten. Ett av de första områden som systemet implementerades i var Östergötlands skärgård, med tillhörande avrinningsområde. I detta uppdrag har HOME Vatten implementerats i resterande områden i södra Östersjöns vattendistrikt, dvs. i Kalmar, Blekinge, Skåne och Gotlands län. De ingående modellerna i HOME Vatten är HBV-N (TRK) modellen för mark, sjöar och vattendrag samt Kustzonsmodellen för kustvattnen. Atmosfärsdepositionen både på land och i kustområdet beräknas av den atmosfärskemiska MATCH-modellen.HOME Vatten har utvecklats för att vara ett verktyg i svensk vattenförvaltning med speciellt fokus på EUs ramdirektiv för vatten. Modelluppsättningarna i Kalmar och Skåne-Blekinge läns kustvatten har validerats mot tillgängliga mätdata, och visar en god överrensstämmelse med data.I Gotlands län förekommer inget kustvattenkontrollprogram, varför modellen inte har kunnat valideras i detta område.

Place, publisher, year, edition, pages
SMHI, 2007. p. 83
Series
Oceanography, ISSN 0283-7714 ; 87
Keywords
HOME Vatten, HBV-N, TRK, Kustzonsmodell, integrerat modellsystem, biogeokemisk modell
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-2292 (URN)Oceanografi, Rapporter, Serie Oceanografi (Local ID)Oceanografi, Rapporter, Serie Oceanografi (Archive number)Oceanografi, Rapporter, Serie Oceanografi (OAI)
Available from: 2007-06-04 Created: 2016-07-08 Last updated: 2016-07-08Bibliographically approved
Marmefelt, E. & Olsson, H. (2005). Integrerat Kustzonssystem för Hallandskusten. SMHI
Open this publication in new window or tab >>Integrerat Kustzonssystem för Hallandskusten
2005 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Kustzonssystemet är ett integrerat modellsystem där såväl belastningen på kusten från land och atmosfär som tillståndet i kustzonen beräknas med hjälp av modeller. Tillrinningen från land har beräknats med hjälp av den hydrologiska modellen HBV och koncentrationerna har fastställts med hjälp av observerade data. Atmosfärsdepositionen både på land och i kustområdet beräknas av den atmosfärskemiska MATCH-modellen. Kustzonsmodellen (PROBE-SCOBI), som är en biogeokemisk modell, beräknar tillståndet i kustvattnen.Syftet med Kustzonssystemet är att modellerna skall vara så beskaffade att det är möjligt att skapa långa tidsserier främst av näringsämnen och syrgashalt, samtidigt som miljötillståndet i kustzonen genom modellerna beskrivs med så hög kvalité att modellsystemet kan användas i analyssyfte, exempelvis vid scenariostudier. Kustzonsmodellen är en s.k. en-dimensionell modell, som löser upp modellvariablerna i djupled med hög noggrannhet, men beräknar ett horisontellt medelvärde i sitt område. För att kunna lösa upp de horisontella gradienterna i området måste modellområdet delas in i flertalet delbassänger. Beräkningar görs i alla bassänger, vilka är kopplade med varandra och utbyter egenskaper mellan varandra. Indelningen av Kustzonsmodellens delbassänger längs Hallandskusten följer SVAR-indelningen. Detta innebär att Kustzonsmodellen längs Hallandskusten består av 20 delbassänger.

Place, publisher, year, edition, pages
SMHI, 2005. p. 43
Series
Oceanography, ISSN 0283-7714 ; 80
Keywords
Kustzonssystem, Kustzonsmodell, integrerat modellsystem, biogeokemisk modell
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-2312 (URN)Oceanografi, Rapporter, Serie Oceanografi (Local ID)Oceanografi, Rapporter, Serie Oceanografi (Archive number)Oceanografi, Rapporter, Serie Oceanografi (OAI)
Available from: 2005-05-05 Created: 2016-07-08 Last updated: 2016-07-08Bibliographically approved
Marmefelt, E., Olsson, H., Lindow, H. & Svensson, J. (2004). Integrerat Kustzonssystem för Bohusläns skärgård. SMHI
Open this publication in new window or tab >>Integrerat Kustzonssystem för Bohusläns skärgård
2004 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

SMHIs Kustzonssystem har implementerats längs Bohuskusten i två etapper. Första etappen omfattar skärgården från Gullmaren i söder upp till riksgränsen i norr. Den andra etappen sträcker sig från fjordsystemet kring Orust och Tjörn och ner till Onsala kustvatten. Tillrinningen från land har beräknats med hjälp av den hydrologiska modellen HBV och koncentrationerna har fastställt m.h.a. observerade data. Atmosfärsdepositionen både på land och i kustområdet beräknas av den atmosfärskemiska MATCH-modellen. Kustzonsmodellen (PROBE-SCOBI), som är en biogeokemisk modell, beräknar tillståndet i skärgårdsvattnen.Med hjälp av Kustzonsmodellen har skärgårdens miljötillstånd kunnat beräknats för en längre tidsperiod. Validering av modellen visar på en god överensstämmelse mellan observationer och modellens resultat både i den norra respektive den södra delen.Kustzonssystemet är ett utmärkt modellredskap för beräkning av långtidsscenarier genom att studera effekter på planktontillväxt, syrgasförhållanden och övergödning/siktdjup för olika åtgärder på land. Med hjälp av Kustzonssystemet kan man även beräkna hur stor del av belastningen på ett havsområde som kommer från öppna havet och hur stor del som kommer från andra källor, vilket gör modellsystemet mycket användbart i arbetet med Vattendirektivet.

Place, publisher, year, edition, pages
SMHI, 2004. p. 81
Series
Oceanography, ISSN 0283-7714 ; 76
Keywords
Kustzonssystem, Kustzonsmodell, integrerat modellsystem, biogeokemisk modell
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-2299 (URN)Oceanografi, Rapporter, Serie Oceanografi (Local ID)Oceanografi, Rapporter, Serie Oceanografi (Archive number)Oceanografi, Rapporter, Serie Oceanografi (OAI)
Available from: 2004-11-04 Created: 2016-07-08 Last updated: 2016-07-08Bibliographically approved
Svensson, J. & Marmefelt, E. (2003). Utvärdering och känslighetsanalys av kustzonsmodellen för norra Östergötlands och norra Bohusläns skärgårdar. SMHI
Open this publication in new window or tab >>Utvärdering och känslighetsanalys av kustzonsmodellen för norra Östergötlands och norra Bohusläns skärgårdar
2003 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Valideringen visar att Kustzonsmodellen simulerar temperaturen väl i alla områden. Övriga parametrar simuleras något sämre. Speciellt konstateras att fosfathalten, men även i viss mån nitrathalten, har dålig överrensstämmelse med uppmätta data. Känslighetsanalysen visar att:- Modellen förbättras om beskrivningen av sundens tvärsnittsytor bättre anpassas till faktiska förhållanden- Den del av tryckgradienten som används för att accelerera vattnet i sunden, ALFA, påverkar vattenutbytet i sunden i hög grad.- En ökad djupvattenblandning inte påverkar modellresultaten- Då bottenpoolen av fosfat och nitrat är i jämvikt, simuleras fosfat-, nitrat-och syrgashalter i vattenmassan på ett nöjaktigt sätt i Östergötlands norra skärgård- Då utsjöns randvärden av detritus och djurplankton förbättras på Västkusten, förbättras även fosfathalten i vattenmassan i Gullmaren.- Modellen är känslig för hur randvärden i utsjön beskrivs. Modellens resultat skulle förbättras avsevärt om bättre randvärden fanns tillgängliga för alla variabler i SCOBI modellen

Place, publisher, year, edition, pages
SMHI, 2003. p. 54
Series
Oceanography, ISSN 0283-7714 ; 75
Keywords
Kustzonsmodell, utvärdering, känslighetsanalys
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-2300 (URN)Oceanografi, Rapporter, Serie Oceanografi (Local ID)Oceanografi, Rapporter, Serie Oceanografi (Archive number)Oceanografi, Rapporter, Serie Oceanografi (OAI)
Available from: 2003-12-04 Created: 2016-07-08 Last updated: 2016-07-08Bibliographically approved
Marmefelt, E., Håkansson, B., Erichsen, A. C. & Sehested Hansen, I. (2000). Development of an Ecological Model System for the Kattegat and the Southern Baltic: Final Report to the Nordic Councils of Ministers. SMHI
Open this publication in new window or tab >>Development of an Ecological Model System for the Kattegat and the Southern Baltic: Final Report to the Nordic Councils of Ministers
2000 (English)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
SMHI, 2000. p. 79
Series
RO, Report Oceanography, ISSN 0283-1112 ; 29
Keywords
SPME, analytics system
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-2667 (URN)Oceanografi, Rapporter, Serie RO (Local ID)Oceanografi, Rapporter, Serie RO (Archive number)Oceanografi, Rapporter, Serie RO (OAI)
Available from: 2000-09-17 Created: 2016-07-08 Last updated: 2016-07-08Bibliographically approved
Marmefelt, E., Arheimer, B. & Langner, J. (1999). An integrated biogeochemical model system for the Baltic Sea. Paper presented at Joint BMB 15 / ECSA 27 Symposium, JUN, 1997, ALAND, FINLAND. Hydrobiologia, 393, 45-56
Open this publication in new window or tab >>An integrated biogeochemical model system for the Baltic Sea
1999 (English)In: Hydrobiologia, ISSN 0018-8158, E-ISSN 1573-5117, Vol. 393, p. 45-56Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The Swedish Meteorological and Hydrological Institute (SMHI) is developing an integrated biogeochemical model system for the Baltic Sea. It consists of three coupled models; a marine biogeochemical-hydrodynamical model (SCOBI), a continuous riverine nitrogen transport model (HBV-N) and an atmospheric transport and chemical model (MATCH). It is supplied with a tool for presentation and analysis. The SCOBI model is a coupled one-dimensional model with high vertical resolution. Horizontal variations are taken into account by dividing the area into smaller boxes. The model includes primary phytoplankton production, nitrogen fixation and secondary zooplankton production. Nitrogen load from land is obtained through the HBV-N model, which simulates organic and inorganic nitrogen separately in catchments. The model is based on the hydrological model HBV, and the subbasin runoff is simulated on a daily basis. The HBV-N model is calibrated and validated against measured concentrations and water flow in rivers. The atmospheric input of oxidised and reduced nitrogen is taken from the annual assessments carried out with the MATCH-Sweden modelling system. MATCH-Sweden combines model calculations, using an atmospheric transport and chemical model, with observations of air- and precipitation chemistry data to give a detailed mapping of concentrations and deposition of nitrogen compounds over Sweden. Supplemented with monitoring data for the specific area of interest, the integrated biogeochemical model system makes a useful tool for environmental protection analyses; e.g. for interpretation of monitoring data as well as creating scenarios for studies of effects in changes of the nutrient loads.

Keywords
integrated models marine, river basin, atmospheric models, nutrients, Baltic Sea
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Hydrology
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-1543 (URN)10.1023/A:1003541816177 (DOI)000081924600007 ()
Conference
Joint BMB 15 / ECSA 27 Symposium, JUN, 1997, ALAND, FINLAND
Available from: 2015-09-04 Created: 2015-08-31 Last updated: 2018-01-11Bibliographically approved
Marmefelt, E. (1994). Currents in the Gulf of Bothnia During the Field Year of 1991. SMHI
Open this publication in new window or tab >>Currents in the Gulf of Bothnia During the Field Year of 1991
1994 (English)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
SMHI, 1994. p. 46
Series
RO, Report Oceanography, ISSN 0283-1112 ; 19
Keywords
cirkulation, kust, havsdjup
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-2657 (URN)Oceanografi, Rapporter, Serie RO (Local ID)Oceanografi, Rapporter, Serie RO (Archive number)Oceanografi, Rapporter, Serie RO (OAI)
Available from: 1994-09-17 Created: 2016-07-08 Last updated: 2016-07-08Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications