Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Häggkvist, Kenneth
Publications (9 of 9) Show all publications
Häggkvist, K. (1997). Evaluation of dispersion models for an urban environment: an example from Stockholm, Sweden. Paper presented at 4th Workshop on Harmonization with Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purposes, MAY 06-09, 1996, OOSTENDE, BELGIUM. International Journal of Environment and Pollution, 8(3-6), 638-645
Open this publication in new window or tab >>Evaluation of dispersion models for an urban environment: an example from Stockholm, Sweden
1997 (English)In: International Journal of Environment and Pollution, ISSN 0957-4352, E-ISSN 1741-5101, Vol. 8, no 3-6, p. 638-645Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

An air quality management system has been in operational use in the city of Stockholm, Sweden, for several years. In the system there are, in addition to databases for measurements of air pollution and meteorological parameters and emission data, several dispersion models. The models include a Gaussian and a Eulerian (grid) type of dispersion model. An evaluation of the Gaussian and the grid models for Stockholm has been carried out. Simulated concentrations of nitrogen oxides, NOx, have been compared with measured NOx concentrations at three measuring stations in central parts of the city. The evaluation was based on comparisons between measured and simulated concentrations in two time-series, a summer week and a winter week, and between two seasonal simulations, a summer and a winter seasonal average and extreme concentrations. It was noted that the mean difference between the measured and the simulated concentrations during all trials varied from a few percent up to 60%. It was also noted that the differences for the seasonal averages and 98-percentile decreased considerably when the simulated value was picked from the gridpoint with best agreement with the measured value, inside a circle with a radius of one grid distance from the measuring station.

Keywords
dispersion modelling, model evaluation, urban environment
National Category
Meteorology and Atmospheric Sciences
Research subject
Remote sensing
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-1567 (URN)000071699500046 ()
Conference
4th Workshop on Harmonization with Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purposes, MAY 06-09, 1996, OOSTENDE, BELGIUM
Available from: 2015-09-02 Created: 2015-08-31 Last updated: 2017-12-04Bibliographically approved
Häggkvist, K., Svensson, U. & Taesler, R. (1989). NUMERICAL SIMULATIONS OF PRESSURE FIELDS AROUND BUILDINGS. Building and Environment, 24(1), 65-72
Open this publication in new window or tab >>NUMERICAL SIMULATIONS OF PRESSURE FIELDS AROUND BUILDINGS
1989 (English)In: Building and Environment, ISSN 0360-1323, E-ISSN 1873-684X, Vol. 24, no 1, p. 65-72Article in journal (Refereed) Published
National Category
Other Earth and Related Environmental Sciences
Research subject
Environment
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-1733 (URN)10.1016/0360-1323(89)90017-6 (DOI)A1989T030700007 ()
Available from: 2016-02-02 Created: 2016-02-02 Last updated: 2017-11-30Bibliographically approved
Häggkvist, K. (1987). En numerisk modell för beräkning av vertikal momentumtransport i områden med stora råhetselement: En koefficientbestämning. SMHI
Open this publication in new window or tab >>En numerisk modell för beräkning av vertikal momentumtransport i områden med stora råhetselement: En koefficientbestämning
1987 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
SMHI, 1987
Series
Meteorology, ISSN 0283-7730 ; 71
Keywords
vegetation, numerisk modell
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-2384 (URN)Meteorologi, Rapporter, Serie Meteorologi (Local ID)Meteorologi, Rapporter, Serie Meteorologi (Archive number)Meteorologi, Rapporter, Serie Meteorologi (OAI)
Available from: 1987-05-14 Created: 2016-07-08 Last updated: 2016-07-08Bibliographically approved
Häggkvist, K. (1987). En numerisk modell för beräkning av vertikal momentumtransport i områden med stora råhetselement: Tillämpning på ett energiskogsområde. SMHI
Open this publication in new window or tab >>En numerisk modell för beräkning av vertikal momentumtransport i områden med stora råhetselement: Tillämpning på ett energiskogsområde
1987 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

En numerisk strömningsmodell för beskrivning av strömningsfältet i och omkring stora råhetselement eller vegetation, vid neutrala skiktningsförhållanden, har utarbetats. Modellen har applicerats på ett "numeriskt" energiskogsparti för två olika vindhastigheter.

I beräkningsmodellen, där råhetselementen ej löses upp i det numeriska beräkningsnätet, har friktionseffekterna från exempelvis vegetationselement, parametriserats i rörelseekvationer och i turbulensmodellen, k-fmodellen. En koefficient som ingår i friktionsparametriseringen har bestämts med hjälp av mätdata från två vindtunnelförsök med konstgjord vegetation, rektangulära plattor och cylindriska stavar. God överensstämmelse med vindtunnelmätningarna erhölls vid koefficientkalibreringen.

Beräkningsresultaten beträffande energiskogspartiet har ej jämförts med mätningar. Hastighetsfält och vertikalfördelningen av turbulenta egenskaper bedöms som rimliga. Utvecklingen av det gränsskikt som vegetationen ger upphov tiIl, visar vid en jämförelse med litteraturen, god överensstämmelse. Till exempel så beräknas det interna gränsskiktets höjd till~ 10 m (ovanför energiskogen), 100 m nedströms skogskanten. Ytterligare 100 m nedströms var den beräknade höjden ~ 15 m. Den "numeriska" energiskogens råhets längd (zo), låg inom intervallet 0. 5-1. 0 m, vilket väl överensstämmer med data för likartad vegetation enligt litteraturen.

En viss osäkerhet råder beträffande det bästa sättet att representera de vegetativa elementens geometri. Den friktionsparametrisering som här har använts förutsätter normalt att vegetationselementens vertikalprojicerade area är känd. Denna area är svår att mäta och vindberoende. Detta har föranlett användningen av en form av totalarea av de dominerande vegetationselementen, Leaf Area Index, som är relativt lätt att fastställa. Hur den relevanta arean i friktionsparametriseringen skall uttryckas är dock en fråga som bör beaktas i eventuellt fortsatt arbete med denna typ av vegetationsströmningsberäkningar.

Place, publisher, year, edition, pages
SMHI, 1987. p. 27
Series
Meteorology, ISSN 0283-7730 ; 69
Keywords
vegetation, numerisk modell
National Category
Meteorology and Atmospheric Sciences
Research subject
Meteorology
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-2386 (URN)Meteorologi, Rapporter, Serie Meteorologi (Local ID)Meteorologi, Rapporter, Serie Meteorologi (Archive number)Meteorologi, Rapporter, Serie Meteorologi (OAI)
Available from: 1987-05-14 Created: 2016-07-08 Last updated: 2020-04-08Bibliographically approved
Häggkvist, K. (1987). Vindlaster på kordahus vid Alviks Strand - numeriska beräkningar. SMHI
Open this publication in new window or tab >>Vindlaster på kordahus vid Alviks Strand - numeriska beräkningar
1987 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
SMHI, 1987. p. 6
Series
Meteorology, ISSN 0283-7730 ; 66
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-2389 (URN)Meteorologi, Rapporter, Serie Meteorologi (Local ID)Meteorologi, Rapporter, Serie Meteorologi (Archive number)Meteorologi, Rapporter, Serie Meteorologi (OAI)
Available from: 1987-05-14 Created: 2016-07-08 Last updated: 2016-07-08Bibliographically approved
Häggkvist, K. (1986). Spridningsberäkningar av freon 22 från Ropstens värmepumpverk. SMHI
Open this publication in new window or tab >>Spridningsberäkningar av freon 22 från Ropstens värmepumpverk
1986 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
SMHI, 1986
Series
Meteorology, ISSN 0283-7730 ; 39
Keywords
grumlighet, morfometriska förhållanden, vattenföring, temperatur, slam
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-2765 (URN)Meteorologi, Rapporter, Serie Meteorologi (Local ID)Meteorologi, Rapporter, Serie Meteorologi (Archive number)Meteorologi, Rapporter, Serie Meteorologi (OAI)
Available from: 1986-09-18 Created: 2016-07-08 Last updated: 2016-07-08Bibliographically approved
Häggkvist, K., Persson, C. & Robertson, L. (1986). Spridningsberäkningar rörande gasutsläpp från ett antal källor inom SSAB Luleå-verken. SMHI
Open this publication in new window or tab >>Spridningsberäkningar rörande gasutsläpp från ett antal källor inom SSAB Luleå-verken
1986 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
SMHI, 1986
Series
Meteorology, ISSN 0283-7730 ; 17
Keywords
oljeutsläpp, klimatstatistik
National Category
Meteorology and Atmospheric Sciences
Research subject
Meteorology
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-2487 (URN)Meteorologi, Rapporter, Serie Meteorologi (Local ID)Meteorologi, Rapporter, Serie Meteorologi (Archive number)Meteorologi, Rapporter, Serie Meteorologi (OAI)
Available from: 1986-05-15 Created: 2016-07-08 Last updated: 2020-05-04Bibliographically approved
Häggkvist, K. (1986). Spridningsberäkningar rörande gasutsläpp från syrgas- och bensenupplag inom SSAB Luleåverken. SMHI
Open this publication in new window or tab >>Spridningsberäkningar rörande gasutsläpp från syrgas- och bensenupplag inom SSAB Luleåverken
1986 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
SMHI, 1986
Series
Meteorology, ISSN 0283-7730 ; 49
Keywords
oljeutsläpp, klimatstatistik
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-2756 (URN)Meteorologi, Rapporter, Serie Meteorologi (Local ID)Meteorologi, Rapporter, Serie Meteorologi (Archive number)Meteorologi, Rapporter, Serie Meteorologi (OAI)
Available from: 1986-09-18 Created: 2016-07-08 Last updated: 2016-07-08Bibliographically approved
Persson, C., Robertson, L. & Häggkvist, K. (1986). Spridningsberäkningar, SSAB - Luleå-verken. SMHI
Open this publication in new window or tab >>Spridningsberäkningar, SSAB - Luleå-verken
1986 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Spridningsberäkningar har utförts för ett par större utsläpp, av haveri­karaktär, från en större masugnsklocka. Utsläppen avser relativt stora gasflöden (20 000 m3 respektive 50 000 m3 ) under kort tid (5 respektive 15 min) och studien har syftat till att bestämma halter av CO och H2S i omgivningen samt områden där risk för explosion kan förekomma. Nedan ges en sammanfattande redovisning av resultaten. Av tabell 1 ( sid 2) framgår hur utsläppen specificerats, och de i tabellen angivna beteckning­arna för respektive fall utnyttjas i sammanfattningen nedan.

Place, publisher, year, edition, pages
SMHI, 1986
Series
Meteorology, ISSN 0283-7730 ; 31
Keywords
oljeutsläpp, klimatstatistik
National Category
Meteorology and Atmospheric Sciences
Research subject
Meteorology
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-2772 (URN)Meteorologi, Rapporter, Serie Meteorologi (Local ID)Meteorologi, Rapporter, Serie Meteorologi (Archive number)Meteorologi, Rapporter, Serie Meteorologi (OAI)
Available from: 1986-09-18 Created: 2016-07-08 Last updated: 2020-05-04Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications