Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Publications (10 of 50) Show all publications
Kasraei, A., Garmabaki, A. H., Odelius, J., Famurewa, S. M., Chamkhorami, K. S. & Strandberg, G. (2024). Climate change impacts assessment on railway infrastructure in urban environments. Sustainable cities and society, 101, Article ID 105084.
Open this publication in new window or tab >>Climate change impacts assessment on railway infrastructure in urban environments
Show others...
2024 (English)In: Sustainable cities and society, ISSN 2210-6707, Vol. 101, article id 105084Article in journal (Refereed) Published
National Category
Climate Research
Research subject
Climate
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-6553 (URN)10.1016/j.scs.2023.105084 (DOI)001128086800001 ()
Available from: 2024-01-29 Created: 2024-01-29 Last updated: 2024-01-29Bibliographically approved
Soleimani-Chamkhorami, K., Garmabaki, A. H., Kasraei, A., Famurewa, S. M., Odelius, J. & Strandberg, G. (2024). Life cycle cost assessment of railways infrastructure asset under climate change impacts. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 127, Article ID 104072.
Open this publication in new window or tab >>Life cycle cost assessment of railways infrastructure asset under climate change impacts
Show others...
2024 (English)In: Transportation Research Part D: Transport and Environment, ISSN 1361-9209, E-ISSN 1879-2340, Vol. 127, article id 104072Article in journal (Refereed) Published
National Category
Climate Research
Research subject
Climate
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-6579 (URN)10.1016/j.trd.2024.104072 (DOI)001171382700001 ()
Available from: 2024-03-12 Created: 2024-03-12 Last updated: 2024-03-12Bibliographically approved
Strandberg, G., Andersson, B. & Berlin, A. (2024). Plant pathogen infection risk and climate change in the Nordic and Baltic countries. Environmental Research Communications (ERC), 6(3), Article ID 031008.
Open this publication in new window or tab >>Plant pathogen infection risk and climate change in the Nordic and Baltic countries
2024 (English)In: Environmental Research Communications (ERC), E-ISSN 2515-7620, Vol. 6, no 3, article id 031008Article in journal (Refereed) Published
National Category
Climate Research
Research subject
Climate
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-6600 (URN)10.1088/2515-7620/ad352a (DOI)001193169500001 ()
Available from: 2024-04-09 Created: 2024-04-09 Last updated: 2024-04-09Bibliographically approved
Gustafsson, V. S., Hjerpe, M. & Strandberg, G. (2023). Construction of a national natural hazard interaction framework: The case of Sweden. ISCIENCE, 26(4), Article ID 106501.
Open this publication in new window or tab >>Construction of a national natural hazard interaction framework: The case of Sweden
2023 (English)In: ISCIENCE, ISSN 2589-0042, Vol. 26, no 4, article id 106501Article in journal (Refereed) Published
National Category
Climate Research
Research subject
Climate
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-6456 (URN)10.1016/j.isci.2023.106501 (DOI)000996488600001 ()37077838 (PubMedID)
Available from: 2023-06-13 Created: 2023-06-13 Last updated: 2023-06-13Bibliographically approved
Strandberg, G., Chen, J., Fyfe, R., Kjellström, E., Lindstrom, J., Poska, A., . . . Gaillard, M.-J. (2023). Did the Bronze Age deforestation of Europe affect its climate?: A regional climate model study using pollen-based land cover reconstructions. Climate of the Past, 19(7), 1507-1530
Open this publication in new window or tab >>Did the Bronze Age deforestation of Europe affect its climate?: A regional climate model study using pollen-based land cover reconstructions
Show others...
2023 (English)In: Climate of the Past, ISSN 1814-9324, E-ISSN 1814-9332, Vol. 19, no 7, p. 1507-1530Article in journal (Refereed) Published
National Category
Climate Research
Research subject
Climate
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-6487 (URN)10.5194/cp-19-1507-2023 (DOI)001037762400001 ()
Available from: 2023-08-22 Created: 2023-08-22 Last updated: 2023-08-22Bibliographically approved
Kjellström, E., Andersson, L., Arneborg, L., Berg, P., Capell, R., Fredriksson, S., . . . Strandberg, G. (2022). Klimatinformation som stöd för samhällets klimatanpassningsarbete.
Open this publication in new window or tab >>Klimatinformation som stöd för samhällets klimatanpassningsarbete
Show others...
2022 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Det naturvetenskapliga kunskapsläget kring klimatförändringen blir allt starkare vilket till exempel har rapporterats i rapporten Klimat i förändring 2021 – Den naturvetenskapliga grunden från FN:s klimatpanel, IPCC, 2021. Den globala medeltemperaturen har höjts med mer än 1,1 grader sen andra halvan av 1800-talet. Detta beror i huvudsak på människans utsläpp av koldioxid till atmosfären. Fortsatta utsläpp kommer att leda till ännu större temperaturökning framöver. Exakt hur stora de framtida förändringarna av klimatet kan bli är inte känt eftersom det beror på hur stora de framtida koldioxidutsläppen blir, och eftersom det finns osäkerheter kring exakt hur mycket en ökning av koldioxidhalten påverkar klimatet. Trots detta är det klart att det förutom högre temperaturer för alla jordens regioner också kommer leda till förändringar i nederbördsförhållanden och olika typer av väderextremer. Utbredning av snö och is beräknas minska och den globala havsnivån fortsätta stiga. Dessa typer av förändringar förväntas få en lång rad konsekvenser både för samhälle och naturmiljö.Den här rapporten tar upp vilken klimatinformation som finns tillgänglig för det svenska samhällets klimatanpassningsarbete, hur informationen kan användas, vilka begränsningar den har och vad som kan förbättras. Fortsatt utveckling av metodik och modeller är en viktig komponent för att kunna ta fram och förbättra klimatinformation för klimatanpassningsarbetet liksom vikten av att säkerställa långa tidsserier för att spegla klimatets variabilitet och förändring. Stora ensembler av högupplösta klimatscenarier behövs för att kunna analysera, förstå och beskriva framtida klimatförändring under olika utsläppsscenarier. Detta gäller särskilt för att kunna göra sannolikhetsberäkningar av extrema väderhändelser, vilket är en central del i den riskanalys som behövs för att kunna anpassa samhället till både dagens klimat och det klimat vi kan få i framtiden. Rapporten pekar på betydelsen av långsiktighet i arbetet med produktion av klimatdata, samt att det är viktigt att arbeta med hela kedjan från observationer och modeller till användare.

Abstract [en]

The scientific basis related to climate change grows stronger, for example as reported by the latest report by the first working group of the IPCC in 2021. Primarily as a result of human emissions of carbon dioxide to the atmosphere, the global mean temperature has increased by more than 1.1 degrees since the second half of the 19th century. Continued emissions will lead to even larger increases in the future. Exactly how strong is unknown as the size of future emissions is not known and as there is an uncertainty related to the climate sensitivity. Despite this, it is clear that, in addition to higher temperatures in all areas, also precipitation will change as will different types of extreme conditions. The extent of snow and ice will decline and global sea level continue to rise. Such changes are expected to lead to various consequences both for society and the environment.The report presents what types of climate information that are available for work on climate change adaptation, how the information can be used, what limitations it has and what can be improved. Continued development of methods and models is one key component to be able to produce and improve climate information supporting climate change adaptation. Another relates to ensuring the existence of long time series reflecting variability and change. Large ensembles of high-resolution climate scenarios are needed to analyse, understand and describe future climate change under different scenarios. This is especially important for calculating probabilities of extreme weather events, which is a key component of the risk analysis. The report points to the importance of a longterm approach in the work with producing climate change information, and that it is important to involve the whole chain from observations and models to users of the information.

Publisher
p. 85
Series
Climatology, ISSN 1654-2258 ; 64
National Category
Climate Research
Research subject
Climate
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-6228 (URN)
Available from: 2022-02-08 Created: 2022-02-08 Last updated: 2022-02-08Bibliographically approved
Daloz, A. S., Schwingshackl, C., Mooney, P., Strada, S., Rechid, D., Davin, E. L., . . . Lund, M. T. (2022). Land-atmosphere interactions in sub-polar and alpine climates in the CORDEX flagship pilot study Land Use and Climate Across Scales (LUCAS) models - Part 1: Evaluation of the snow-albedo effect. The Cryosphere, 16(6), 2403-2419
Open this publication in new window or tab >>Land-atmosphere interactions in sub-polar and alpine climates in the CORDEX flagship pilot study Land Use and Climate Across Scales (LUCAS) models - Part 1: Evaluation of the snow-albedo effect
Show others...
2022 (English)In: The Cryosphere, ISSN 1994-0416, E-ISSN 1994-0424, Vol. 16, no 6, p. 2403-2419Article in journal (Refereed) Published
National Category
Climate Research
Research subject
Climate
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-6311 (URN)10.5194/tc-16-2403-2022 (DOI)000814215900001 ()
Available from: 2022-07-25 Created: 2022-07-25 Last updated: 2022-07-25Bibliographically approved
Mooney, P. A., Rechid, D., Davin, E. L., Katragkou, E., de Noblet-Ducoudre, N., Breil, M., . . . Lund, M. T. (2022). Land-atmosphere interactions in sub-polar and alpine climates in the CORDEX Flagship Pilot Study Land Use and Climate Across Scales (LUCAS) models - Part 2: The role of changing vegetation. The Cryosphere, 16(4), 1383-1397
Open this publication in new window or tab >>Land-atmosphere interactions in sub-polar and alpine climates in the CORDEX Flagship Pilot Study Land Use and Climate Across Scales (LUCAS) models - Part 2: The role of changing vegetation
Show others...
2022 (English)In: The Cryosphere, ISSN 1994-0416, E-ISSN 1994-0424, Vol. 16, no 4, p. 1383-1397Article in journal (Refereed) Published
National Category
Climate Research
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-6262 (URN)10.5194/tc-16-1383-2022 (DOI)000783856400001 ()
Available from: 2022-05-03 Created: 2022-05-03 Last updated: 2022-05-03Bibliographically approved
Strandberg, G., Lindstrom, J., Poska, A., Zhang, Q., Fyfe, R., Githumbi, E., . . . Gaillard, M.-J. (2022). Mid-Holocene European climate revisited: New high-resolution regional climate model simulations using pollen-based land-cover. Quaternary Science Reviews, 281, Article ID 107431.
Open this publication in new window or tab >>Mid-Holocene European climate revisited: New high-resolution regional climate model simulations using pollen-based land-cover
Show others...
2022 (English)In: Quaternary Science Reviews, ISSN 0277-3791, E-ISSN 1873-457X, Vol. 281, article id 107431Article in journal (Refereed) Published
National Category
Climate Research
Research subject
Climate
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-6246 (URN)10.1016/j.quascirev.2022.107431 (DOI)000766925500007 ()
Available from: 2022-03-29 Created: 2022-03-29 Last updated: 2022-03-29Bibliographically approved
Davin, E. L., Rechid, D., Brei, M., Cardoso, R. M., Coppola, E., Hoffmann, P., . . . Wulfmeyer, V. (2020). Biogeophysical impacts of forestation in Europe: first results from the LUCAS (Land Use and Climate Across Scales) regional climate model intercomparison. Earth System Dynamics, 11(1), 183-200
Open this publication in new window or tab >>Biogeophysical impacts of forestation in Europe: first results from the LUCAS (Land Use and Climate Across Scales) regional climate model intercomparison
Show others...
2020 (English)In: Earth System Dynamics, ISSN 2190-4979, E-ISSN 2190-4987, Vol. 11, no 1, p. 183-200Article in journal (Refereed) Published
National Category
Climate Research
Research subject
Climate
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-5646 (URN)10.5194/esd-11-183-2020 (DOI)000516707200001 ()
Available from: 2020-03-17 Created: 2020-03-17 Last updated: 2020-03-31Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-2689-9360

Search in DiVA

Show all publications