Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Hansson, Martin
Publications (10 of 16) Show all publications
Casini, M., Tian, H., Hansson, M., Grygiel, W., Strods, G., Statkus, R., . . . Larson, N. (2019). Spatio-temporal dynamics and behavioural ecology of a "demersal" fish population as detected using research survey pelagic trawl catches: the Eastern Baltic Sea cod (Gadus morhua). ICES Journal of Marine Science, 76(6), 1591-1600
Open this publication in new window or tab >>Spatio-temporal dynamics and behavioural ecology of a "demersal" fish population as detected using research survey pelagic trawl catches: the Eastern Baltic Sea cod (Gadus morhua)
Show others...
2019 (English)In: ICES Journal of Marine Science, ISSN 1054-3139, E-ISSN 1095-9289, Vol. 76, no 6, p. 1591-1600Article in journal (Refereed) Published
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Oceanography
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-5499 (URN)10.1093/icesjms/fsz016 (DOI)000501732500019 ()
Available from: 2020-01-07 Created: 2020-01-07 Last updated: 2020-01-07Bibliographically approved
Casini, M., Tian, H., Hansson, M., Grygiel, W., Strods, G., Statkus, R., . . . Larson, N. (2019). Spatio-temporal dynamics and behavioural ecology of a "demersal" fish population as detected using research survey pelagic trawl catches: the Eastern Baltic Sea cod (Gadus morhua) (vol 76, pg 1591, 2019). ICES Journal of Marine Science, 76(6), 1931-1931
Open this publication in new window or tab >>Spatio-temporal dynamics and behavioural ecology of a "demersal" fish population as detected using research survey pelagic trawl catches: the Eastern Baltic Sea cod (Gadus morhua) (vol 76, pg 1591, 2019)
Show others...
2019 (English)In: ICES Journal of Marine Science, ISSN 1054-3139, E-ISSN 1095-9289, Vol. 76, no 6, p. 1931-1931Article in journal (Refereed) Published
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Oceanography
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-5500 (URN)10.1093/icesjms/fsz042 (DOI)000501732500048 ()
Available from: 2020-01-07 Created: 2020-01-07 Last updated: 2020-01-07Bibliographically approved
Hansson, M., Viktorsson, L. & Andersson, L. (2018). Oxygen Survey in the Baltic Sea 2017 - Extent of Anoxia and Hypoxia, 1960-2017.
Open this publication in new window or tab >>Oxygen Survey in the Baltic Sea 2017 - Extent of Anoxia and Hypoxia, 1960-2017
2018 (English)Report (Other academic)
Abstract [sv]

En klimatologisk atlas över syresituationen i Östersjöns djupvatten publicerades 2011 i SMHIs Report Oceanography No 42. Sedan 2011 har årliga uppdateringar gjorts då kompletterande data från länder runt Östersjön har rapporerats till ICES. I denna rapport har resultaten från 2016 uppdaterats. De preliminära resultaten för 2017 baseras på data insamlade under Baltic International Acoustic Survey (BIAS) och nationell miljöövervakning med bidrag från Sverige, Finland och Polen.

Förekomsten av hypoxi (syrebrist) och anoxi (helt syrefria förhållanden) under höstperioden, har undersökts i varje mätprofil. Djupet där hypoxi eller anoxi först påträffas i en profil har interpolerats mellan provtagningsstationer och kombinerats med en djupdatabas för beräkning av utbredning och volym av hypoxiska och anoxiska förhållanden. Resultaten har överförts till kartor och diagram för att visualisera syresituationen i Östersjöns djupvatten.

Resultaten för 2016 och de preliminära resultaten för 2017 visar att de extremasyreförhållanden som observerats i Egentliga Östersjön fortsätter. Utbredningen av anoxi fortsätter att vara konstant förhöjd till nivåer som bara observerats i Östersjön enstaka år före 1999. Trots ett flertal inflöden under perioden 2014-2016 beräknas ungefär 18% av bottnarna i Egentliga Östersjön, Finska viken och Rigabukten vara påverkade av anoxiska förhållanden och omkring 28% av hypoxi under 2017. Inflödena 2014-2016 har minskat poolen av svavelväte så att den nästan helt försvunnit i Östra och Norra Gotlandsbassängen. Dock är syrgashalterna fortsatt noll eller mycket nära noll i djupvattnet och tecken på ökade halter av svavelväte har noterats under 2017.

Abstract [en]

A climatological atlas of the oxygen situation in the deep water of the Baltic Sea was firstpublished in 2011 in SMHI Report Oceanography No 42. Since 2011, annual updates have beenmade as additional data have been reported to ICES. In this report the results for 2016 havebeen updated and the preliminary results for 2017 are presented. Oxygen data from 2017 havebeen collected during the annual Baltic International Acoustic Survey (BIAS) and from nationalmonitoring programmes with contributions from Sweden, Finland and Poland.For the autumn period each profile in the dataset was examined for the occurrence of hypoxia(oxygen deficiency) and anoxia (total absence of oxygen). The depths of onset of hypoxia andanoxia were then interpolated between sampling stations producing two surfaces representingthe depth at which hypoxic and anoxic conditions respectively are found. The volume and areaof hypoxia and anoxia have been calculated and the results have then been transformed to mapsand diagrams to visualize the annual autumn oxygen situation during the analysed period.The updated results for 2016 and the preliminary results for 2017 show that the severe oxygenconditions in the Baltic Proper after the regime shift in 1999 continue. Both the areal extent andthe volume with anoxic conditions have, after 1999, been constantly elevated to levels onlyobserved occasionally before the regime shift. Despite the frequent inflows to the Baltic Seaduring the period 2014-2016 approximately 18% of the bottom area was affected by anoxia and28% by hypoxia during 2017. The hydrogen sulphide has, due to the inflows, disappeared fromthe Eastern and Northern Gotland Basin. However, the oxygen concentrations in the deep waterare still near zero and signs of increasing hydrogen sulphide close to the bottom have beenobserved during 2017.Sammanfattning

Publisher
p. 26
Series
RO, Report Oceanography, ISSN 0283-1112 ; 63
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Oceanography
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-4675 (URN)
Available from: 2018-05-29 Created: 2018-05-29 Last updated: 2018-05-29Bibliographically approved
Hansson, M., Viktorsson, L. & Andersson, L. (2018). Oxygen Survey in the Baltic Sea 2018 - Extent of Anoxia and Hypoxia, 1960-2018.
Open this publication in new window or tab >>Oxygen Survey in the Baltic Sea 2018 - Extent of Anoxia and Hypoxia, 1960-2018
2018 (English)Report (Other academic)
Abstract [en]

A climatological atlas of the oxygen situation in the deep water of the Baltic Sea was first published in 2011 in SMHI Report Oceanography No 42. Since 2011, annual updates have been made as additional data have been reported to the ICES data center. In this report the results for 2017 has been updated and the preliminary results for 2018 are presented. Oxygen data from 2018 have been collected from various sources such as international trawl survey, national monitoring programmes and research projects with contributions from Poland, Estonia, Latvia, Russia, Denmark, Sweden and Finland. For the autumn period each profile in the dataset was examined for the occurrence of hypoxia (oxygen deficiency) and anoxia (total absence of oxygen). The depths of onset of hypoxia and anoxia were then interpolated between sampling stations producing two surfaces representing the depth at which hypoxic and anoxic conditions respectively are found. The volume and area of hypoxia and anoxia have been calculated and the results have then been transferred to maps and diagrams to visualize the annual autumn oxygen situation during the analysed period. The updated results for 2017 and the preliminary results for 2018 show that the severe oxygen conditions in the Baltic Proper after the regime shift in 1999 continue. Both the areal extent and the volume with anoxic conditions have, after 1999, been constantly elevated to levels only observed occasionally before the regime shift. Despite the frequent inflows to the Baltic Sea during the period 2014-2016 approximately 22% of the bottom area was affected by anoxia and 32% by hypoxia during 2018. The preliminary results indicate that this is the largest area affected by anoxia during the analysed period, starting 1960. The hydrogen sulphide that had disappeared from the Eastern and Northern Gotland Basin due to the inflows in 2014-2016 is now steadily increasing in the deep water again.

Abstract [sv]

En klimatologisk atlas över syresituationen i Östersjöns djupvatten publicerades 2011 i SMHIs Report Oceanography No 42. Sedan 2011 har årliga uppdateringar gjorts då kompletterande data från länder runt Östersjön har rapporerats till ICES datacenter. I denna rapport har resultaten från 2017 uppdaterats och preliminära resultat för 2018 tagits fram. Resultaten för 2018 baseras på data insamlade under internationella fiskeriundersökningar, nationell miljöövervakning och forskningsprojekt med bidrag från Danmark, Estland, Lettland, Sverige, Finland, Ryssland och Polen. Förekomsten av hypoxi (syrebrist) och anoxi (helt syrefria förhållanden) under höstperioden, har undersökts i varje mätprofil. Djupet där hypoxi eller anoxi först påträffas i en profil har interpolerats mellan provtagningsstationer och kombinerats med en djupdatabas för beräkning av utbredning och volym av hypoxiska och anoxiska förhållanden. Resultaten har överförts till kartor och diagram för att visualisera syresituationen i Östersjöns djupvatten. Resultaten för 2017 och de preliminära resultaten för 2018 visar att de extrema syreförhållanden som observerats i Egentliga Östersjön, efter regimskiftet 1999, fortsätter. Utbredningen av anoxi fortsätter att vara konstant förhöjd till nivåer som bara observerats i Östersjön enstaka år före 1999. Trots ett flertal inflöden under perioden 2014-2016 beräknas ungefär 22% av bottnarna i Egentliga Östersjön, Finska viken och Rigabukten vara påverkade av anoxiska förhållanden och omkring 32% av hypoxi under 2018. De preliminära resultaten från 2018 indikerar att de anoxiska områdena är de största som har noterats under den analyserade perioden, som startar 1960. Mängden svavelväte, som på grund av inflödena 2014- 2016, helt försvann från Östra och Norra Gotlandsbassängerna, ökar åter i dessa bassängers djupvatten.

Series
RO, Report Oceanography, ISSN 0283-1112 ; 65
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Oceanography
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-5202 (URN)
Available from: 2019-05-08 Created: 2019-05-08 Last updated: 2019-05-08Bibliographically approved
Liblik, T., Naumann, M., Alenius, P., Hansson, M., Lips, U., Nausch, G., . . . Viktorsson, L. (2018). Propagation of Impact of the Recent Major Baltic Inflows From the Eastern Gotland Basin to the Gulf of Finland. Frontiers in Marine Science, 5, Article ID UNSP 222.
Open this publication in new window or tab >>Propagation of Impact of the Recent Major Baltic Inflows From the Eastern Gotland Basin to the Gulf of Finland
Show others...
2018 (English)In: Frontiers in Marine Science, E-ISSN 2296-7745, Vol. 5, article id UNSP 222Article in journal (Refereed) Published
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Oceanography
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-5166 (URN)10.3389/fmars.2018.00222 (DOI)000457171800001 ()
Available from: 2019-02-12 Created: 2019-02-12 Last updated: 2019-02-12Bibliographically approved
Andersson, P., Hansson, M., Bjurström, J. & Simonsson, D. (2017). Naturtypsbestämning av miljöövervakningsstationer SMHI pelagial miljöövervakning.
Open this publication in new window or tab >>Naturtypsbestämning av miljöövervakningsstationer SMHI pelagial miljöövervakning
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Provtagningsstationerna i den nationella miljöövervakningen i havsmiljö är inte naturtypsbestämda. Detta innebär att insamlad miljöövervakningsdata inte kan användas fullt ut till bedömningar för artikel 17, art- och habitatdirektivet, samt för havsmiljödirektivet.  HaV har finansierat och uppdragit åt SMHI att undersöka möjligheterna att på ett enkelt sätt naturtypsklassa de månatliga miljöövervakningsstationerna som SMHI provtar. Uppdraget avsåg att testa utrustning och med hjälp av dropvideo undersöka om det är möjligt att, och i så fall, naturtypsbestämma stationer i utsjön under decemberexpeditionen 2016.  SMHI har konstruerat en rigg och utfört provtagning på 11 av 25 miljöövervakningsstationer. Belysningsproblematik och väder reducerade antalet provtagna stationer. SMHI anser att riggen, med justerad ljuskälla, är ett bra verktyg för visuell registrering av naturtyp på miljöövervakningsstationerna i utsjön.  Dock föreslås ett antal justeringar av riggen för att öka kvalitén på bildmaterialet samt att öka möjligheten att utföra ytterligare bedömningar av bildmaterialet.  Merparten av de undersökta bottnarna visar på väldigt finkornigt materiel, likt silt/lera. Ett fåtal arter har registrerats och ingen större mängd växtlighet. Merparten av de undersökta stationerna uppfyllde inte kriteriet för någon av habitatdirektivets naturtyper. På två stationer har naturtyp registreras som 1160 Vikar och sund, innehållandes1110 Sandbankar. För HUB Underwater biotopes har AB.H3O Baltic aphotic muddy sediment characterized by infaunal echinoderms registrerats på stationen P2 och AB.M4U Baltic aphotic mixed substrate characterized by no macrocommunity på stationerna BY5 och BY4.  SMHI rekommenderar en genomgång av det insamlade materialet med ArtDatabanken och/eller ytterligare expert för att säkerställa bedömning, utföra vissa rekommendationer samt säkerställa material som ska rapporteras till datavärd.SMHI rekommenderar ytterligare visuell provtagning på resterande stationer, samt kompletterande provtagning på stationer där kvalité på bild eller ljus varit bristfällig, eller där ArtDatabanken eller möjlig ytterligare expert rekommenderar ytterligare provtagning. Ytterligare expert kan komma att rekommendera hugg som kompletterande provtagning till den visuella metoden.En visuell undersökning på samtliga 25 stationer, med en landning per station, uppskattas förlänga en expedition med ca 11,5-13,5 timmar. 

Abstract [en]

Sampling stations in the national environmental monitoring in the marine environment is not defined when it comes to habitat. This means that the environmental monitoring data collected cannot be properly used in the assessments connected to the Habitats Directive or the Marine Framework Strategy Directive. SwAM has funded and commissioned SMHI to explore the possibilities to in a simple manner classify the habitats for the SMHI monitoring stations. The project was intended to test the equipment and through drop video examine if it is possible, and if so, determine habitats for the open sea stations during the expedition in December, 2016. SMHI has designed a rig and conducted sampling at 11 of 25 monitoring stations. Lighting problems and weather conditions reduced the number of sampled stations. SMHI:s opinion is that the rig, with adjusted light source, is a good tool for visual investigation of the habitats at the monitoring stations in the open sea. However, we have proposed a number of adjustments to the rig to increase the quality of the images and videos and to increase the possibility to carry out further assessments of the material. Most of the images show very fine-grained material like silt / clay. A few species have been recorded and almost no vegetation. Most of the stations did not meet the criteria for the Habitat Directive . At two stations habitat was registered as 1160 Bays and sounds, containing1110 Sandbanks. For HUB Underwater biotopes, AB.H3O Baltic aphotic muddy sediments Characterized by infaunal echinoderms was registered at the station P2 and AB.M4U Baltic aphotic mixed substrate Characterized by no macro community was registered on stations BY5 and BY4. SMHI recommends a review of the collected material together with ArtDatabanken and / or additional expert to ensure the performed assessment, to ensure recommendations and to quality control and define the material to be reported to a data host. SMHI recommend additional visual sampling of the remaining stations, as well as additional sampling on stations where the quality of the image was inadequate, or where ArtDatabanken or a possible additional expert recommend additional sampling. Additional experts may recommend adding sediment sampling to the visual method at some stations. Performing visual sampling of all 25 stations, with one landing per station, will extend the expedition with approximately 11,5-13, hours.

Publisher
p. 32
Series
RO, Report Oceanography, ISSN 0283-1112 ; 59
Keywords
Naturtypsbestämning, utsjö, miljöövervakningsstationer, HUB, sedimenttyp, visuella metoder
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Oceanography
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-4123 (URN)
Available from: 2017-08-02 Created: 2017-08-02 Last updated: 2018-01-13Bibliographically approved
Casini, M., Kall, F., Hansson, M., Plikshs, M., Baranova, T., Karlsson, O., . . . Hjelm, J. (2016). Hypoxic areas, density-dependence and food limitation drive the body condition of a heavily exploited marine fish predator. Royal Society Open Science, 3(10), Article ID 160416.
Open this publication in new window or tab >>Hypoxic areas, density-dependence and food limitation drive the body condition of a heavily exploited marine fish predator
Show others...
2016 (English)In: Royal Society Open Science, E-ISSN 2054-5703, Vol. 3, no 10, article id 160416Article in journal (Refereed) Published
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Oceanography
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-3826 (URN)10.1098/rsos.160416 (DOI)000389241700028 ()
Available from: 2017-01-10 Created: 2017-01-10 Last updated: 2018-01-13Bibliographically approved
Hansson, M. & Andersson, L. (2016). Oxygen Survey in the Baltic Sea 2015: Extent of Anoxia and Hypoxia, 1960-2015. The major inflow in December 2014. SMHI
Open this publication in new window or tab >>Oxygen Survey in the Baltic Sea 2015: Extent of Anoxia and Hypoxia, 1960-2015. The major inflow in December 2014
2016 (English)Report (Other academic)
Abstract [sv]

En klimatologisk atlas över syresituationen i Östersjöns djupvatten publicerades 2011 i SMHIs Report Oceanography No 42. Sedan 2011 har årliga uppdateringar gjorts då kompletterande data från länder runt Östersjön har rapporerats till ICES. I denna rapport har resultaten från 2014 uppdaterats. De preliminära resultaten för 2015 baseras på data insamlade under Baltic International Acoustic Survey (BIAS) och nationell miljöövervakning med bidrag från Sverige, Finland, Estland, Tyskland och Polen. Förekomsten av hypoxi (syrebrist) och anoxi (helt syrefria förhållanden) under höstperioden, augusti till oktober, har undersökts i varje mätprofil. Djupet där hypoxi eller anoxi först påträffas i en profil har interpolerats mellan provtagningsstationer och kombinerats med en djupdatabas för beräkning av utbredning och volym av hypoxiska och anoxiska förhållanden. Resultaten har överförts till kartor och diagram för att visualisera syresituationen i Östersjöns djupvatten. Resultaten för 2014 och de preliminära resultaten för 2015 visar att de extrema syreförhållanden som observerats i Egentliga Östersjön fortsätter. Utbredningen av anoxi fortsätter att vara konstant förhöjd till nivåer som bara observerats i Östersjön enstaka år före 1999. Trots det stora inflöde som inträffade i december 2014 beräknas ungefär 16% av bottnarna i Egentliga Östersjön, Finska viken och Rigabukten vara påverkade av anoxiska förhållanden och omkring 29% av hypoxi.

Abstract [en]

A climatological atlas of the oxygen situation in the deep water of the Baltic Sea was first published in 2011 in SMHI Report Oceanography No 42. Since 2011, annual updates have been made as additional data have been reported to ICES. In this report the results for 2014 have been updated and the preliminary results for 2015 are presented. Oxygen data from 2015 have been collected during the annual Baltic International Acoustic Survey (BIAS) and from national monitoring programmes with contributions from Sweden, Finland, Poland, Estonia and Germany. For the autumn period, August to October, each profile in the dataset was examined for the occurrence of hypoxia (oxygen deficiency) and anoxia (total absence of oxygen). The depths of onset of hypoxia and anoxia were then interpolated between sampling stations producing two surfaces representing the depth at which hypoxic respectively anoxic conditions are found. The volume and area of hypoxia and anoxia have been calculated and the results have then been transformed to maps and diagrams to visualize the annual autumn oxygen situation during the analysed period. The updated results for 2014 and the preliminary results for 2015 show that the extreme oxygen conditions in the Baltic Proper after the regime shift in 1999 continue. Both the areal extent and the volume with anoxic conditions have, after 1999, been constantly elevated to levels only observed occasionally before the regime shift. Despite the major inflow to the Baltic Sea in December 2014 approximately 16% of the bottom area was affected by anoxia and 29% by hypoxia during 2015.

Place, publisher, year, edition, pages
SMHI, 2016. p. 8
Series
RO, Report Oceanography, ISSN 0283-1112 ; 53
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-2849 (URN)Oceanografi, Rapporter, Serie RO (Local ID)Oceanografi, Rapporter, Serie RO (Archive number)Oceanografi, Rapporter, Serie RO (OAI)
Available from: 2016-02-04 Created: 2016-07-08 Last updated: 2016-07-08Bibliographically approved
Hansson, M. & Andersson, L. (2016). Oxygen Survey in the Baltic Sea 2016 - Extent of Anoxia and Hypoxia, 1960-2016.
Open this publication in new window or tab >>Oxygen Survey in the Baltic Sea 2016 - Extent of Anoxia and Hypoxia, 1960-2016
2016 (English)Report (Other academic)
Publisher
p. 10
Series
RO, Report Oceanography, ISSN 0283-1112 ; 58
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Oceanography
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-3917 (URN)
Available from: 2017-02-10 Created: 2017-02-10 Last updated: 2018-01-13Bibliographically approved
Johansson, J. & Hansson, M. (2016). Slutrapport 2015 för uppdraget ”Databaslagring av historiska fys/kemdata från Stockholm Vatten”: Datavärdskapet Oceanografi och Marinbiologi.
Open this publication in new window or tab >>Slutrapport 2015 för uppdraget ”Databaslagring av historiska fys/kemdata från Stockholm Vatten”: Datavärdskapet Oceanografi och Marinbiologi
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

SMHI är datavärd för marinbiologiska och oceanografiska data på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. I detta uppdrag från Havs- och vattenmyndigheten som är kopplat till datavärdskapet har datavärden genomfört databasläggning av fysikaliska och kemiska data från Stockholm Vatten AB. Arbetet har omfattat två stora dataset som täcker två perioder; 1968-1981 och 1982-2012.

Abstract [en]

SMHI (Swedish Meteorological and Hydrological Institute) withholds the hosting of Oceanographic and Marine biological data on behalf of the Swedish Agency for Marine and Water Management. During this project SMHI has handled and stored physical and chemical data to database where data originates from Stockholm Vatten AB. Data is separated into two major datasets from the periods; 1968-1981 and 1982-2012.

Publisher
p. 8
Series
Oceanography, ISSN 0283-7714 ; 120
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Oceanography
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-2155 (URN)
Available from: 2016-05-11 Created: 2016-05-11 Last updated: 2018-01-10Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications
v. 2.35.9
|