Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Lindström, Göran
Publications (10 of 62) Show all publications
Lindström, G., Bartosova, A., Hjerdt, N. & Strömqvist, J. (2018). Uppehållstider i ytvatten i relation tillvattenkvalitetNET, ett generellt uppskalningsverktyg.
Open this publication in new window or tab >>Uppehållstider i ytvatten i relation tillvattenkvalitetNET, ett generellt uppskalningsverktyg
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

NET är ett verktyg för uppskattning av vattenburen transport av olika ämnen i punkter där detsaknas mätningar. Verktyget togs ursprungligen fram inom forskningsprogrammet ”Climatechange and the Environmental Objectives” (CLEO, Munthe et al., 2014 och 2016). Tanken äratt NET ska vara generellt, och kunna användas för simulering av olika ämnen, men endastberäkna medelvärden över tiden av mängder och koncentrationer. Ofta är det mängder som ärslutmålet för en beräkning, varför det i vissa situationer kan finnas mycket att vinna på attanvända en enkel och snabb beräkningsmodell. Inom CLEO simulerades flöden av totalkväve,total-fosfor och totalt organiskt kol.

Series
Hydrology, ISSN 0283-7722 ; 119
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Hydrology
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-4515 (URN)
Available from: 2018-02-23 Created: 2018-02-23 Last updated: 2018-02-23Bibliographically approved
Tonderski, K., Andersson, L., Lindström, G., St Cyr, R., Schoenberg, R. & Taubald, H. (2017). Assessing the use of delta O-18 in phosphate as a tracer for catchment phosphorus sources. Science of the Total Environment, 607, 1-10
Open this publication in new window or tab >>Assessing the use of delta O-18 in phosphate as a tracer for catchment phosphorus sources
Show others...
2017 (English)In: Science of the Total Environment, ISSN 0048-9697, E-ISSN 1879-1026, Vol. 607, p. 1-10Article in journal (Refereed) Published
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Hydrology
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-4294 (URN)10.1016/j.scitotenv.2017.06.167 (DOI)000408755300001 ()28686890 (PubMedID)
Available from: 2017-09-19 Created: 2017-09-19 Last updated: 2018-01-13Bibliographically approved
Arheimer, B., Donnelly, C. & Lindström, G. (2017). Regulation of snow-fed rivers affects flow regimes more than climate change. Nature Communications, 8, Article ID 62.
Open this publication in new window or tab >>Regulation of snow-fed rivers affects flow regimes more than climate change
2017 (English)In: Nature Communications, ISSN 2041-1723, E-ISSN 2041-1723, Vol. 8, article id 62Article in journal (Refereed) Published
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Hydrology
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-4127 (URN)10.1038/s41467-017-00092-8 (DOI)000404778800006 ()28680129 (PubMedID)
Available from: 2017-08-08 Created: 2017-08-08 Last updated: 2018-01-13Bibliographically approved
Worman, A., Lindström, G. & Riml, J. (2017). The power of runoff. Journal of Hydrology, 548, 784-793
Open this publication in new window or tab >>The power of runoff
2017 (English)In: Journal of Hydrology, ISSN 0022-1694, E-ISSN 1879-2707, Vol. 548, p. 784-793Article in journal (Refereed) Published
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Hydrology
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-4150 (URN)10.1016/j.jhydrol.2017.03.041 (DOI)000403739000059 ()
Available from: 2017-08-07 Created: 2017-08-07 Last updated: 2018-01-13Bibliographically approved
Lindström, G. (2016). Lake water levels for calibration of the S-HYPE model. Paper presented at 28th Nordic Hydrological Conference, AUG 11-13, 2014, KTH Royal Inst Technol, Stockholm, SWEDEN. HYDROLOGY RESEARCH, 47(4), 672-682
Open this publication in new window or tab >>Lake water levels for calibration of the S-HYPE model
2016 (English)In: HYDROLOGY RESEARCH, ISSN 1998-9563, Vol. 47, no 4, p. 672-682Article in journal (Refereed) Published
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Hydrology
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-3137 (URN)10.2166/nh.2016.019 (DOI)000381718100002 ()
External cooperation:
Conference
28th Nordic Hydrological Conference, AUG 11-13, 2014, KTH Royal Inst Technol, Stockholm, SWEDEN
Available from: 2016-09-14 Created: 2016-09-14 Last updated: 2018-01-10Bibliographically approved
Pers, C., Temnerud, J. & Lindström, G. (2016). Modelling water, nutrients, and organic carbon in forested catchments: a HYPE application. Hydrological Processes, 30(18), 3252-3273
Open this publication in new window or tab >>Modelling water, nutrients, and organic carbon in forested catchments: a HYPE application
2016 (English)In: Hydrological Processes, ISSN 0885-6087, E-ISSN 1099-1085, Vol. 30, no 18, p. 3252-3273Article in journal (Refereed) Published
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Hydrology
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-3335 (URN)10.1002/hyp.10830 (DOI)000383466900011 ()
Available from: 2016-10-18 Created: 2016-10-18 Last updated: 2018-01-14Bibliographically approved
Andersson, H., Eriksson Bram, L., Hjerdt, N., Lindström, G., Löptien, U. & Strömqvist, J. (2016). Översikt av beräkningsmodeller för bedömning av fiskodlingars näringsämnesbelastning på sjöar, vattendrag, magasin och kustvatten.
Open this publication in new window or tab >>Översikt av beräkningsmodeller för bedömning av fiskodlingars näringsämnesbelastning på sjöar, vattendrag, magasin och kustvatten
Show others...
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Den här rapporten är en kunskapssammanställning som utförts av SMHI på uppdrag av Havs- och Vattenmyndigheten. Den utgör inte något ställningstagande från Havs- och vattenmyndighetens sida. Rapporten försöker att sammanfatta den problematik som associeras med näringsämnesbelastningar från fiskodlingar i öppna kassar, vilka typer av beräkningar som kan behöva göras för att få en uppfattning om hur dessa kan påverka miljön samt några olika typer av modeller för detta ändamål.

Fisk-, alg- och skaldjursodling är en växande industri runt om i världen som kan ge såväl näringsrik och hälsosam mat som arbetstillfällen. En nackdel med framförallt fiskodling i öppna kassar är att den kan innebära en påfrestning för vattenmiljön. De näringsämnen som ofta släpps ut från odlingen kan bidra till den övergödningsproblematik som redan finns i många sjöar och havsområden. Det är därför av största vikt att få en god uppskattning av den förväntade storleken på utsläppen förknippade med en öppen odling samt hur de kan tänkas förändra vattenkvaliteten på odlingsplatsen och dess närhet. Beräkningsmodeller kan vara till god hjälp vid bedömningen.

Fiskar utsöndrar lösta näringsämnen och från odlingskassarna faller det också ut partikulärt organiskt material i form av fekalier och oätet foder. Storleken på näringsämneskällorna behöver beräknas och det finns modeller av olika komplexitet för att uppskatta detta. Storleken på det partikulära avfallet är viktigt dels för att det bidrarmed näringsämnen till vattnet och dels för att det kan ge upphov till ansamlingar av organiskt material på bottnen. När det organiska materialet bryts ner förbrukas syre och om ansamlingarna blir omfattande finns en risk för att det uppstår syrebrist vid bottnen. Om svavelväte bildas kan det orsaka skador på såväl den odlade fisken som det lokala ekosystemet. Odlingen kan också bidra till en försämrad vattenkvalitet i sin omgivning genom att tillgången av lösta näringsämnen blir större och därmed ge en ökad algproduktion. Den ökade algproduktionen skall i sin tur brytas ner och kan i förlängningen bidra till syrebristproblematiken.

Det finns ett antal modeller som är specifikt utvecklade för fiskodlingar i öppna kassar och de tar i olika hög grad upp den beskrivna problematiken. Rapporten innehåller detaljerade genomgångar av några av modeller för att visa på styrkor och svagheter kring olika angreppsätt. Den innehåller också sammanfattningar av några vanligt förekommande modeller som använts internationellt vid bedömning av fiskodlingars miljöpåverkan. För att minska den negativa påverkan på vattenmiljön från har det också utvecklats recirkulerande system för odling. Rapporten tar inte upp belastning från den typen av fiskodlingar. Om utsläppen från ett sådant system är känt kan dock vattenkvalitetsmodeller användas för att se effekten av utsläpp från en punktkälla.

Rapporten sammanfattar ett antal vattenkvalitetsmodeller för sjöar, vattendrag, kust och hav. En vattenkvalitetsmodell behöver inte nödvändigtvis vara utvecklad för att beskriva konsekvenser av fiskodlingar men bör kunna hantera frågeställningar som uppkommer vid bedömningar av övergödningsrisk vid utsläpp från en punktkälla. Den behöver därför kunna simulera parametrar såsom förändringen av näringsämneskoncentrationer, primärproduktion, siktdjup och syrgashalter på olika nivåer i vattenmassan. Modeller för den här typen av uppskattningar finns också i olika komplexitetsgrad och för olika skalor i tid och rum.

Vid modellering är en god tillgång till observationer en förutsättning för pålitliga modellresultat och behövs såväl för att driva och kalibrera modellen som för validering av modellresultaten. Det är viktigt att tillgängliga data håller god kvalitet. En noggrann analys och beskrivning av den tillgängliga databasen hjälper därmed till att bedöma tillförlitligheten av modellsimuleringarna.

Publisher
p. 47
Series
Oceanography, ISSN 0283-7714 ; 118
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Oceanography
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-2150 (URN)
Available from: 2016-05-10 Created: 2016-05-10 Last updated: 2018-01-10Bibliographically approved
Arheimer, B. & Lindström, G. (2015). Climate impact on floods: changes in high flows in Sweden in the past and the future (1911-2100). Hydrology and Earth System Sciences, 19(2), 771-784
Open this publication in new window or tab >>Climate impact on floods: changes in high flows in Sweden in the past and the future (1911-2100)
2015 (English)In: Hydrology and Earth System Sciences, ISSN 1027-5606, E-ISSN 1607-7938, Vol. 19, no 2, p. 771-784Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

There is an ongoing discussion whether floods occur more frequently today than in the past, and whether they will increase in number and magnitude in the future. To explore this issue in Sweden, we merged observed time series for the past century from 69 gauging sites throughout the country (450 000 km(2)) with high-resolution dynamic model projections of the upcoming century. The results show that the changes in annual maximum daily flows in Sweden oscillate between dry and wet periods but exhibit no significant trend over the past 100 years. Temperature was found to be the strongest climate driver of changes in river high flows, which are related primarily to snowmelt in Sweden. Annual daily high flows may decrease by on average -1% per decade in the future, mainly due to lower peaks from snowmelt in the spring (-2% per decade) as a result of higher temperatures and a shorter snow season. In contrast, autumn flows may increase by + 3% per decade due to more intense rainfall. This indicates a shift in floodgenerating processes in the future, with greater influence of rain-fed floods. Changes in climate may have a more significant impact on some specific rivers than on the average for the whole country. Our results suggest that the temporal pattern in future daily high flow in some catchments will shift in time, with spring floods in the northern-central part of Sweden occurring about 1 month earlier than today. High flows in the southern part of the country may become more frequent. Moreover, the current boundary between snow-driven floods in northern-central Sweden and rain-driven floods in the south may move toward higher latitudes due to less snow accumulation in the south and at low altitudes. The findings also indicate a tendency in observations toward the modeled projections for timing of daily high flows over the last 25 years. Uncertainties related to both the observed data and the complex model chain of climate impact assessments in hydrology are discussed.

National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Hydrology
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-2008 (URN)10.5194/hess-19-771-2015 (DOI)000350557400008 ()
Available from: 2016-04-13 Created: 2016-03-03 Last updated: 2018-01-10Bibliographically approved
Arheimer, B., Nilsson, J. & Lindström, G. (2015). Experimenting with Coupled Hydro-Ecological Models to Explore Measure Plans and Water Quality Goals in a Semi-Enclosed Swedish Bay. Water, 7(7), 3906-3924
Open this publication in new window or tab >>Experimenting with Coupled Hydro-Ecological Models to Explore Measure Plans and Water Quality Goals in a Semi-Enclosed Swedish Bay
2015 (English)In: Water, ISSN 2073-4441, E-ISSN 2073-4441, Vol. 7, no 7, p. 3906-3924Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Measure plans are currently being developed for the Water Framework Directive (WFD) by European water authorities. In Sweden, such plans include measures for good ecological status in the coastal ecosystem. However, the effect of suggested measures is not yet known. We therefore experimented with different nutrient reduction measures on land and in the sea, using a model system of two coupled dynamic models for a semi-enclosed bay and its catchment. The science question was whether it is worthwhile to implement measures in the local catchment area to reach local environmental goals, or if the status of the Bay is more governed by the water exchange with the Sea. The results indicate that by combining several measures in the catchment, the nutrient load can be reduced by 15%-20%. To reach the same effect on nutrient concentrations in the Bay, the concentrations of the sea must be reduced by 80%. Hence, in this case, local measures have a stronger impact on coastal water quality. The experiment also show that the present targets for good ecological status set up by the Swedish water authorities may be unrealistic for this Bay. Finally, we discuss when and how to use hydro-ecological models for societal needs.

National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Hydrology
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-1959 (URN)10.3390/w7073906 (DOI)000359898800028 ()
Available from: 2016-04-27 Created: 2016-03-03 Last updated: 2018-01-10Bibliographically approved
Thirel, G., Andreassian, V., Perrin, C., Audouy, J.-N. -., Berthet, L., Edwards, P., . . . Vaze, J. (2015). Hydrology under change: an evaluation protocol to investigate how hydrological models deal with changing catchments. Hydrological Sciences Journal, 60(7-8), 1184-1199
Open this publication in new window or tab >>Hydrology under change: an evaluation protocol to investigate how hydrological models deal with changing catchments
Show others...
2015 (English)In: Hydrological Sciences Journal, ISSN 0262-6667, E-ISSN 2150-3435, Vol. 60, no 7-8, p. 1184-1199Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Testing hydrological models under changing conditions is essential to evaluate their ability to cope with changing catchments and their suitability for impact studies. With this perspective in mind, a workshop dedicated to this issue was held at the 2013 General Assembly of the International Association of Hydrological Sciences (IAHS) in Goteborg, Sweden, in July 2013, during which the results of a common testing experiment were presented. Prior to the workshop, the participants had been invited to test their own models on a common set of basins showing varying conditions specifically set up for the workshop. All these basins experienced changes, either in physical characteristics (e.g. changes in land cover) or climate conditions (e.g. gradual temperature increase). This article presents the motivations and organization of this experimentthat isthe testing (calibration and evaluation) protocol and the common framework of statistical procedures and graphical tools used to assess the model performances. The basins datasets are also briefly introduced (a detailed description is provided in the associated Supplementary material).

National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Hydrology
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-1958 (URN)10.1080/02626667.2014.967248 (DOI)000360222500003 ()
Available from: 2016-04-27 Created: 2016-03-03 Last updated: 2018-01-10Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications
v. 2.35.4
|