Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Lindström, Göran
Publications (10 of 71) Show all publications
Strombäck, L., Pers, C., Strömqvist, J., Lindström, G. & Gustavsson, J. (2019). A web based analysis and scenario tool for eutrophication of inland waters for Sweden and Europe. Environmental Modelling & Software, 111, 259-267
Open this publication in new window or tab >>A web based analysis and scenario tool for eutrophication of inland waters for Sweden and Europe
Show others...
2019 (English)In: Environmental Modelling & Software, ISSN 1364-8152, E-ISSN 1873-6726, Vol. 111, p. 259-267Article in journal (Refereed) Published
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Hydrology
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-5017 (URN)10.1016/j.envsoft.2018.07.012 (DOI)000451631300020 ()
Available from: 2018-12-12 Created: 2018-12-12 Last updated: 2018-12-12Bibliographically approved
Soares, A. R. A., Lapierre, J.-F., Selvam, B. P., Lindström, G. & Berggren, M. (2019). Controls on Dissolved Organic Carbon Bioreactivity in River Systems. Scientific Reports, 9, Article ID 14897.
Open this publication in new window or tab >>Controls on Dissolved Organic Carbon Bioreactivity in River Systems
Show others...
2019 (English)In: Scientific Reports, ISSN 2045-2322, E-ISSN 2045-2322, Vol. 9, article id 14897Article in journal (Refereed) Published
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Hydrology
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-5457 (URN)10.1038/s41598-019-50552-y (DOI)000490702200012 ()31624278 (PubMedID)
Available from: 2019-10-29 Created: 2019-10-29 Last updated: 2019-10-29Bibliographically approved
Arheimer, B. & Lindström, G. (2019). Detecting Changes in River Flow Caused by Wildfires, Storms, Urbanization, Regulation, and Climate Across Sweden. Water resources research
Open this publication in new window or tab >>Detecting Changes in River Flow Caused by Wildfires, Storms, Urbanization, Regulation, and Climate Across Sweden
2019 (English)In: Water resources research, ISSN 0043-1397, E-ISSN 1944-7973Article in journal (Refereed) Published
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Hydrology
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-5482 (URN)10.1029/2019WR024759 (DOI)000496038300001 ()
Available from: 2019-12-03 Created: 2019-12-03 Last updated: 2019-12-03Bibliographically approved
Lindström, G. (2019). Hydrologiska aspekter på åtgärder mot vattenbrist och torka inom avrinningsområden.
Open this publication in new window or tab >>Hydrologiska aspekter på åtgärder mot vattenbrist och torka inom avrinningsområden
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Vattenbrist och torka har varit i fokus i Sverige under senare åren. 2016-2018 var särskilt torra i södra Sverige. Syftet med denna rapport är främst att jämföra de senaste åren med tidigare förhållanden och att anlysera effekten av olika åtgärder mot vattenbrist och torka. Hydrologiska mätserier analyserades, ända sedan 1807 fram till och med 2018. Tonvikten är på perioden från och med 1900, eftersom få stationer var igång innan dess. Vattenföringen minskar inte generellt i Sverige. Lågflödena har ökat i norra Sverige, troligen beroende på milda vintrar på senare år. I sydöstra Sverige har lågflödena i stället minskat, eventuellt delvis på grund av regleringar. 2016-2018 var mycket torra i sydost. Vilket år som har varit torrast beror på var i landet man avser och vad man menar med torrt. Lågflöden analyserades både med statistiska metoder och med den hydrologiska modellen S-HYPE. Osäkerheten i uppskattningar av lågflöden är stor i båda metodvalen. Några sätt att förbättra metodiken föreslås i rapporten. Effekten av olika scenarier beräknades både med en statistisk metod och med S-HYPE. Den faktor som har störst effekt för att höja lågflödena är att man sparar vatten i sjöar, särskilt om man reglerar dem så att vatten sparas till sommaren. De flesta av de simulerade förändringarna i landskapet gav mindre effekt. Sammanfattningsvis är det framförallt vädret och klimatet som avgör vattenflödet. Att det var så torrt åren 2016-2018 beror främst på att det regnade så lite. Effekterna av torrperioder kan mildras genom att man sparar vatten i till exempel sjöar eller dammar.

Publisher
p. 60
Series
Hydrology, ISSN 0283-7722 ; 122
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Hydrology
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-5486 (URN)
Available from: 2019-12-06 Created: 2019-12-06 Last updated: 2019-12-06Bibliographically approved
Tanouchi, H., Olsson, J., Lindström, G., Kawamura, A. & Amaguchi, H. (2019). Improving Urban Runoff in Multi-Basin Hydrological Simulation by the HYPE Model Using EEA Urban Atlas: A Case Study in the Sege River Basin, Sweden. HYDROLOGY, 6(1)
Open this publication in new window or tab >>Improving Urban Runoff in Multi-Basin Hydrological Simulation by the HYPE Model Using EEA Urban Atlas: A Case Study in the Sege River Basin, Sweden
Show others...
2019 (English)In: HYDROLOGY, ISSN 2306-5338, Vol. 6, no 1Article in journal (Refereed) Published
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Hydrology
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-5196 (URN)10.3390/hydrology6010028 (DOI)000463999900027 ()
Available from: 2019-04-23 Created: 2019-04-23 Last updated: 2019-04-23Bibliographically approved
Lewerin, S. S., Sokolova, E., Wahlstrom, H., Lindström, G., Pers, C., Strömqvist, J. & Soren, K. (2019). Potential infection of grazing cattle via contaminated water: a theoretical modelling approach. Animal, 13(9), 2052-2059, Article ID PII S1751731118003415.
Open this publication in new window or tab >>Potential infection of grazing cattle via contaminated water: a theoretical modelling approach
Show others...
2019 (English)In: Animal, ISSN 1751-7311, E-ISSN 1751-732X, Vol. 13, no 9, p. 2052-2059, article id PII S1751731118003415Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Wastewater discharge and agricultural activities may pose microbial risks to natural water sources. The impact of different sources can be assessed by water quality modelling. The aim of this study was to use hydrological and hydrodynamic models to illustrate the risk of exposing grazing animals to faecal pollutants in natural water sources, using three zoonotic faecal pathogens as model microbes and fictitious pastures in Sweden as examples. Microbial contamination by manure from fertilisation and grazing was modelled by use of a hydrological model (HYPE) and a hydrodynamic model (MIKE 3 FM), and microbial contamination from human wastewater was modelled by application of both models in a backwards process. The faecal pathogens Salmonella spp., verotoxin-producing Escherichia coli O157:H7 (VTEC) and Cryptosporidium parvum were chosen as model organisms. The pathogen loads on arable land and pastures were estimated based on pathogen concentration in cattle faeces, herd prevalence and within-herd prevalence. Contamination from human wastewater discharge was simulated by estimating the number of pathogens required from a fictitious wastewater discharge to reach a concentration high enough to cause infection in cattle using the points on the fictitious pastures as their primary source of drinking water. In the scenarios for pathogens from animal sources, none of the simulated concentrations of salmonella exceeded the concentrations needed to infect adult cattle. For VTEC, most of the simulated concentrations exceeded the concentration needed to infect calves. For C. parvum, all the simulated concentrations exceeded the concentration needed to infect calves. The pathogen loads needed at the release points for human wastewater to achieve infectious doses for cattle were mostly above the potential loads of salmonella and VTEC estimated to be present in a 24-h overflow from a medium-size Swedish wastewater treatment plant, while the required pathogen loads of C. parvum at the release points were below the potential loads of C. parvum in a 24-h wastewater overflow. Most estimates in this study assume a worst-case scenario. Controlling zoonotic infections at herd level prevents environmental contamination and subsequent human exposure. The potential for infection of grazing animals with faecal pathogens has implications for keeping animals on pastures with access to natural water sources. As the infectious dose for most pathogens is more easily reached for calves than for adult animals, and young calves are also the main shedders of C. parvum, keeping young calves on pastures adjacent to natural water sources is best avoided.

National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Hydrology
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-5443 (URN)10.1017/S1751731118003415 (DOI)000483552100033 ()30614435 (PubMedID)
Available from: 2019-10-14 Created: 2019-10-14 Last updated: 2019-10-14Bibliographically approved
Hoeltinger, S., Mikovits, C., Schmidt, J., Baumgartner, J., Arheimer, B., Lindström, G. & Wetterlund, E. (2019). The impact of climatic extreme events on the feasibility of fully renewable power systems: A case study for Sweden. Energy, 178, 695-713
Open this publication in new window or tab >>The impact of climatic extreme events on the feasibility of fully renewable power systems: A case study for Sweden
Show others...
2019 (English)In: Energy, ISSN 0360-5442, E-ISSN 1873-6785, Vol. 178, p. 695-713Article in journal (Refereed) Published
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Hydrology
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-5247 (URN)10.1016/j.energy.2019.04.128 (DOI)000472686300057 ()
Available from: 2019-07-29 Created: 2019-07-29 Last updated: 2019-07-29Bibliographically approved
Arheimer, B., Hjerdt, N. & Lindström, G. (2018). Artificially Induced Floods to Manage Forest Habitats Under Climate Change. FRONTIERS IN ENVIRONMENTAL SCIENCE, 6, Article ID 102.
Open this publication in new window or tab >>Artificially Induced Floods to Manage Forest Habitats Under Climate Change
2018 (English)In: FRONTIERS IN ENVIRONMENTAL SCIENCE, ISSN 2296-665X, Vol. 6, article id 102Article in journal (Refereed) Published
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Hydrology
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-5023 (URN)10.3389/fenvs.2018.00102 (DOI)000452169600001 ()
Available from: 2018-12-19 Created: 2018-12-19 Last updated: 2018-12-19Bibliographically approved
Lindström, G., Bartosova, A., Hjerdt, N. & Strömqvist, J. (2018). Uppehållstider i ytvatten i relation tillvattenkvalitetNET, ett generellt uppskalningsverktyg.
Open this publication in new window or tab >>Uppehållstider i ytvatten i relation tillvattenkvalitetNET, ett generellt uppskalningsverktyg
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

NET är ett verktyg för uppskattning av vattenburen transport av olika ämnen i punkter där detsaknas mätningar. Verktyget togs ursprungligen fram inom forskningsprogrammet ”Climatechange and the Environmental Objectives” (CLEO, Munthe et al., 2014 och 2016). Tanken äratt NET ska vara generellt, och kunna användas för simulering av olika ämnen, men endastberäkna medelvärden över tiden av mängder och koncentrationer. Ofta är det mängder som ärslutmålet för en beräkning, varför det i vissa situationer kan finnas mycket att vinna på attanvända en enkel och snabb beräkningsmodell. Inom CLEO simulerades flöden av totalkväve,total-fosfor och totalt organiskt kol.

Series
Hydrology, ISSN 0283-7722 ; 119
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Hydrology
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-4515 (URN)
Available from: 2018-02-23 Created: 2018-02-23 Last updated: 2018-02-23Bibliographically approved
Tonderski, K., Andersson, L., Lindström, G., St Cyr, R., Schoenberg, R. & Taubald, H. (2017). Assessing the use of delta O-18 in phosphate as a tracer for catchment phosphorus sources. Science of the Total Environment, 607, 1-10
Open this publication in new window or tab >>Assessing the use of delta O-18 in phosphate as a tracer for catchment phosphorus sources
Show others...
2017 (English)In: Science of the Total Environment, ISSN 0048-9697, E-ISSN 1879-1026, Vol. 607, p. 1-10Article in journal (Refereed) Published
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Hydrology
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-4294 (URN)10.1016/j.scitotenv.2017.06.167 (DOI)000408755300001 ()28686890 (PubMedID)
Available from: 2017-09-19 Created: 2017-09-19 Last updated: 2018-01-13Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications
v. 2.35.9
|