Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Lindström, Göran
Publications (10 of 66) Show all publications
Strombäck, L., Pers, C., Strömqvist, J., Lindström, G. & Gustavsson, J. (2019). A web based analysis and scenario tool for eutrophication of inland waters for Sweden and Europe. Environmental Modelling & Software, 111, 259-267
Open this publication in new window or tab >>A web based analysis and scenario tool for eutrophication of inland waters for Sweden and Europe
Show others...
2019 (English)In: Environmental Modelling & Software, ISSN 1364-8152, E-ISSN 1873-6726, Vol. 111, p. 259-267Article in journal (Refereed) Published
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Hydrology
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-5017 (URN)10.1016/j.envsoft.2018.07.012 (DOI)000451631300020 ()
Available from: 2018-12-12 Created: 2018-12-12 Last updated: 2018-12-12Bibliographically approved
Tanouchi, H., Olsson, J., Lindström, G., Kawamura, A. & Amaguchi, H. (2019). Improving Urban Runoff in Multi-Basin Hydrological Simulation by the HYPE Model Using EEA Urban Atlas: A Case Study in the Sege River Basin, Sweden. HYDROLOGY, 6(1)
Open this publication in new window or tab >>Improving Urban Runoff in Multi-Basin Hydrological Simulation by the HYPE Model Using EEA Urban Atlas: A Case Study in the Sege River Basin, Sweden
Show others...
2019 (English)In: HYDROLOGY, ISSN 2306-5338, Vol. 6, no 1Article in journal (Refereed) Published
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Hydrology
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-5196 (URN)10.3390/hydrology6010028 (DOI)000463999900027 ()
Available from: 2019-04-23 Created: 2019-04-23 Last updated: 2019-04-23Bibliographically approved
Arheimer, B., Hjerdt, N. & Lindström, G. (2018). Artificially Induced Floods to Manage Forest Habitats Under Climate Change. FRONTIERS IN ENVIRONMENTAL SCIENCE, 6, Article ID 102.
Open this publication in new window or tab >>Artificially Induced Floods to Manage Forest Habitats Under Climate Change
2018 (English)In: FRONTIERS IN ENVIRONMENTAL SCIENCE, ISSN 2296-665X, Vol. 6, article id 102Article in journal (Refereed) Published
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Hydrology
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-5023 (URN)10.3389/fenvs.2018.00102 (DOI)000452169600001 ()
Available from: 2018-12-19 Created: 2018-12-19 Last updated: 2018-12-19Bibliographically approved
Lindström, G., Bartosova, A., Hjerdt, N. & Strömqvist, J. (2018). Uppehållstider i ytvatten i relation tillvattenkvalitetNET, ett generellt uppskalningsverktyg.
Open this publication in new window or tab >>Uppehållstider i ytvatten i relation tillvattenkvalitetNET, ett generellt uppskalningsverktyg
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

NET är ett verktyg för uppskattning av vattenburen transport av olika ämnen i punkter där detsaknas mätningar. Verktyget togs ursprungligen fram inom forskningsprogrammet ”Climatechange and the Environmental Objectives” (CLEO, Munthe et al., 2014 och 2016). Tanken äratt NET ska vara generellt, och kunna användas för simulering av olika ämnen, men endastberäkna medelvärden över tiden av mängder och koncentrationer. Ofta är det mängder som ärslutmålet för en beräkning, varför det i vissa situationer kan finnas mycket att vinna på attanvända en enkel och snabb beräkningsmodell. Inom CLEO simulerades flöden av totalkväve,total-fosfor och totalt organiskt kol.

Series
Hydrology, ISSN 0283-7722 ; 119
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Hydrology
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-4515 (URN)
Available from: 2018-02-23 Created: 2018-02-23 Last updated: 2018-02-23Bibliographically approved
Tonderski, K., Andersson, L., Lindström, G., St Cyr, R., Schoenberg, R. & Taubald, H. (2017). Assessing the use of delta O-18 in phosphate as a tracer for catchment phosphorus sources. Science of the Total Environment, 607, 1-10
Open this publication in new window or tab >>Assessing the use of delta O-18 in phosphate as a tracer for catchment phosphorus sources
Show others...
2017 (English)In: Science of the Total Environment, ISSN 0048-9697, E-ISSN 1879-1026, Vol. 607, p. 1-10Article in journal (Refereed) Published
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Hydrology
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-4294 (URN)10.1016/j.scitotenv.2017.06.167 (DOI)000408755300001 ()28686890 (PubMedID)
Available from: 2017-09-19 Created: 2017-09-19 Last updated: 2018-01-13Bibliographically approved
Arheimer, B., Donnelly, C. & Lindström, G. (2017). Regulation of snow-fed rivers affects flow regimes more than climate change. Nature Communications, 8, Article ID 62.
Open this publication in new window or tab >>Regulation of snow-fed rivers affects flow regimes more than climate change
2017 (English)In: Nature Communications, ISSN 2041-1723, E-ISSN 2041-1723, Vol. 8, article id 62Article in journal (Refereed) Published
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Hydrology
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-4127 (URN)10.1038/s41467-017-00092-8 (DOI)000404778800006 ()28680129 (PubMedID)
Available from: 2017-08-08 Created: 2017-08-08 Last updated: 2018-01-13Bibliographically approved
Worman, A., Lindström, G. & Riml, J. (2017). The power of runoff. Journal of Hydrology, 548, 784-793
Open this publication in new window or tab >>The power of runoff
2017 (English)In: Journal of Hydrology, ISSN 0022-1694, E-ISSN 1879-2707, Vol. 548, p. 784-793Article in journal (Refereed) Published
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Hydrology
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-4150 (URN)10.1016/j.jhydrol.2017.03.041 (DOI)000403739000059 ()
Available from: 2017-08-07 Created: 2017-08-07 Last updated: 2018-01-13Bibliographically approved
Lindström, G. (2016). Lake water levels for calibration of the S-HYPE model. Paper presented at 28th Nordic Hydrological Conference, AUG 11-13, 2014, KTH Royal Inst Technol, Stockholm, SWEDEN. HYDROLOGY RESEARCH, 47(4), 672-682
Open this publication in new window or tab >>Lake water levels for calibration of the S-HYPE model
2016 (English)In: HYDROLOGY RESEARCH, ISSN 1998-9563, Vol. 47, no 4, p. 672-682Article in journal (Refereed) Published
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Hydrology
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-3137 (URN)10.2166/nh.2016.019 (DOI)000381718100002 ()
External cooperation:
Conference
28th Nordic Hydrological Conference, AUG 11-13, 2014, KTH Royal Inst Technol, Stockholm, SWEDEN
Available from: 2016-09-14 Created: 2016-09-14 Last updated: 2018-01-10Bibliographically approved
Pers, C., Temnerud, J. & Lindström, G. (2016). Modelling water, nutrients, and organic carbon in forested catchments: a HYPE application. Hydrological Processes, 30(18), 3252-3273
Open this publication in new window or tab >>Modelling water, nutrients, and organic carbon in forested catchments: a HYPE application
2016 (English)In: Hydrological Processes, ISSN 0885-6087, E-ISSN 1099-1085, Vol. 30, no 18, p. 3252-3273Article in journal (Refereed) Published
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Hydrology
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-3335 (URN)10.1002/hyp.10830 (DOI)000383466900011 ()
Available from: 2016-10-18 Created: 2016-10-18 Last updated: 2018-01-14Bibliographically approved
Andersson, H., Eriksson Bram, L., Hjerdt, N., Lindström, G., Löptien, U. & Strömqvist, J. (2016). Översikt av beräkningsmodeller för bedömning av fiskodlingars näringsämnesbelastning på sjöar, vattendrag, magasin och kustvatten.
Open this publication in new window or tab >>Översikt av beräkningsmodeller för bedömning av fiskodlingars näringsämnesbelastning på sjöar, vattendrag, magasin och kustvatten
Show others...
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Den här rapporten är en kunskapssammanställning som utförts av SMHI på uppdrag av Havs- och Vattenmyndigheten. Den utgör inte något ställningstagande från Havs- och vattenmyndighetens sida. Rapporten försöker att sammanfatta den problematik som associeras med näringsämnesbelastningar från fiskodlingar i öppna kassar, vilka typer av beräkningar som kan behöva göras för att få en uppfattning om hur dessa kan påverka miljön samt några olika typer av modeller för detta ändamål.

Fisk-, alg- och skaldjursodling är en växande industri runt om i världen som kan ge såväl näringsrik och hälsosam mat som arbetstillfällen. En nackdel med framförallt fiskodling i öppna kassar är att den kan innebära en påfrestning för vattenmiljön. De näringsämnen som ofta släpps ut från odlingen kan bidra till den övergödningsproblematik som redan finns i många sjöar och havsområden. Det är därför av största vikt att få en god uppskattning av den förväntade storleken på utsläppen förknippade med en öppen odling samt hur de kan tänkas förändra vattenkvaliteten på odlingsplatsen och dess närhet. Beräkningsmodeller kan vara till god hjälp vid bedömningen.

Fiskar utsöndrar lösta näringsämnen och från odlingskassarna faller det också ut partikulärt organiskt material i form av fekalier och oätet foder. Storleken på näringsämneskällorna behöver beräknas och det finns modeller av olika komplexitet för att uppskatta detta. Storleken på det partikulära avfallet är viktigt dels för att det bidrarmed näringsämnen till vattnet och dels för att det kan ge upphov till ansamlingar av organiskt material på bottnen. När det organiska materialet bryts ner förbrukas syre och om ansamlingarna blir omfattande finns en risk för att det uppstår syrebrist vid bottnen. Om svavelväte bildas kan det orsaka skador på såväl den odlade fisken som det lokala ekosystemet. Odlingen kan också bidra till en försämrad vattenkvalitet i sin omgivning genom att tillgången av lösta näringsämnen blir större och därmed ge en ökad algproduktion. Den ökade algproduktionen skall i sin tur brytas ner och kan i förlängningen bidra till syrebristproblematiken.

Det finns ett antal modeller som är specifikt utvecklade för fiskodlingar i öppna kassar och de tar i olika hög grad upp den beskrivna problematiken. Rapporten innehåller detaljerade genomgångar av några av modeller för att visa på styrkor och svagheter kring olika angreppsätt. Den innehåller också sammanfattningar av några vanligt förekommande modeller som använts internationellt vid bedömning av fiskodlingars miljöpåverkan. För att minska den negativa påverkan på vattenmiljön från har det också utvecklats recirkulerande system för odling. Rapporten tar inte upp belastning från den typen av fiskodlingar. Om utsläppen från ett sådant system är känt kan dock vattenkvalitetsmodeller användas för att se effekten av utsläpp från en punktkälla.

Rapporten sammanfattar ett antal vattenkvalitetsmodeller för sjöar, vattendrag, kust och hav. En vattenkvalitetsmodell behöver inte nödvändigtvis vara utvecklad för att beskriva konsekvenser av fiskodlingar men bör kunna hantera frågeställningar som uppkommer vid bedömningar av övergödningsrisk vid utsläpp från en punktkälla. Den behöver därför kunna simulera parametrar såsom förändringen av näringsämneskoncentrationer, primärproduktion, siktdjup och syrgashalter på olika nivåer i vattenmassan. Modeller för den här typen av uppskattningar finns också i olika komplexitetsgrad och för olika skalor i tid och rum.

Vid modellering är en god tillgång till observationer en förutsättning för pålitliga modellresultat och behövs såväl för att driva och kalibrera modellen som för validering av modellresultaten. Det är viktigt att tillgängliga data håller god kvalitet. En noggrann analys och beskrivning av den tillgängliga databasen hjälper därmed till att bedöma tillförlitligheten av modellsimuleringarna.

Publisher
p. 47
Series
Oceanography, ISSN 0283-7714 ; 118
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Oceanography
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-2150 (URN)
Available from: 2016-05-10 Created: 2016-05-10 Last updated: 2018-01-10Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications
v. 2.35.6
|