Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Berg, Peter
Publications (10 of 24) Show all publications
Olsson, J., Berg, P., Eronn, A., Simonsson, L., Södling, J., Wern, L. & Yang, W. (2018). Extremregn i nuvarande och framtida klimat Analyser av observationer och framtidsscenarier.
Open this publication in new window or tab >>Extremregn i nuvarande och framtida klimat Analyser av observationer och framtidsscenarier
Show others...
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Studien har främst omfattat analyser av extrem korttidsnederbörd i observationer från SMHIs nät av automatiska meteorologiska stationer. Även analyser av korttidsnederbörd från kommunala mätare, manuella meteorologiska stationer, väderradar och klimatmodeller har genomförts. De huvudsakliga slutsatserna från detta uppdrag kan sammanfattas enligt följande.

  • En regionalisering av extrem korttidsnederbörd (skyfall) i Sverige gav fyra regioner: sydvästra (SV), sydöstra (SÖ), mellersta (M) och norra (N) Sverige. Ytterligare indelning kan göras men i denna studie prioriterades att ha regioner av denna storleksordning för att få ett ordentligt underlag för regional statistik. Regionaliseringen gäller enbart korttidsnederbörd, upp till maximalt 12 tim varaktighet.
  • Den regionala statistiken uppvisar tämligen distinkta geografiska skillnader, med högst värden i region SV och lägst i region N. Det är inte förvånande att vårt avlånga land uppvisar regionala skillnader då varmare och fuktigare luftmassor förekommer mer i söder än i norr, och därmed ökar förutsättningarna för intensiv nederbörd. Den regionala statistiken överensstämmer överlag väl med motsvarande statistik i våra grannländer.
  • Under perioden 1996-2017 finns inga tydliga tidsmässiga tendenser vad gäller skyfallens storlek och frekvens i de olika regionerna, utan dessa ligger överlag på en konstant nivå. Inte heller extrem dygnsnederbörd sedan 1900 uppvisar några tydliga tendenser på regional nivå. På nationell nivå indikeras en svag ökning av dels landets högsta årliga nederbörd sedan 1881, dels förekomsten av stora, utbredda 2-dygnsregn sedan 1961.
  • Skyfallsstatistik baserad på nederbördsobservationer från väderradar som justerats mot interpolerade stationsdata (HIPRAD) överensstämmer väl med stationsbaserad statistik för korta varaktigheter (upp till 2 tim) i södra Sverige. För längre varaktigheter och i mellersta och norra Sverige överskattar HIPRAD regnvolymerna.
  • Analyser av de senaste klimatmodellerna (Euro-CORDEX) indikerar en underskattning av extrema regnvolymer för korta varaktigheter (1 tim) men överlag en realistisk beskrivning av observerad skyfallsstatistik. Den framtida ökningen av volymerna beräknas ligga mellan 10% och 40% beroende på tidshorisont och koncentration av växthusgaser, vilket överlag ligger nära tidigare bedömningar.

Både för bedömningen av regionala skillnader och historiska klimateffekter är det av största vikt att bibehålla, eller ännu hellre utöka, observationerna av korttidsnederbörd i Sverige. Nederbördsmätning via alternativa tekniker bör kunna användas i allt högre utsträckning framöver för förbättrad kunskap och statistik. Väderradar är redan etablerat och den digitala utvecklingen öppnar även möjligheter till insamling av nederbördsdata och relaterad information via mobilmaster, uppkopplade privata väderstationer, sociala medier, etc. Denna utveckling måste bevakas, utvärderas och i största möjliga utsträckning utnyttjas.

Publisher
p. 367
Series
Climatology, ISSN 1654-2258 ; 47
National Category
Climate Research
Research subject
Climate
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-4505 (URN)
Available from: 2018-02-22 Created: 2018-02-22 Last updated: 2018-02-22Bibliographically approved
Berg, P., Donnelly, C. & Gustafsson, D. (2018). Near-real-time adjusted reanalysis forcing data for hydrology. Hydrology and Earth System Sciences, 22(2), 989-1000
Open this publication in new window or tab >>Near-real-time adjusted reanalysis forcing data for hydrology
2018 (English)In: Hydrology and Earth System Sciences, ISSN 1027-5606, E-ISSN 1607-7938, Vol. 22, no 2, p. 989-1000Article in journal (Refereed) Published
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Hydrology
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-4516 (URN)10.5194/hess-22-989-2018 (DOI)000424394800001 ()
Available from: 2018-02-27 Created: 2018-02-27 Last updated: 2018-02-27Bibliographically approved
Fosser, G., Khodayar, S. & Berg, P. (2017). Climate change in the next 30 years: What can a convection-permitting model tell us that we did not already know?. Climate Dynamics, 48(5-6), 1987-2003
Open this publication in new window or tab >>Climate change in the next 30 years: What can a convection-permitting model tell us that we did not already know?
2017 (English)In: Climate Dynamics, ISSN 0930-7575, E-ISSN 1432-0894, Vol. 48, no 5-6, p. 1987-2003Article in journal (Refereed) Published
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Hydrology
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-4050 (URN)10.1007/s00382-016-3186-4 (DOI)000395060900035 ()
Available from: 2017-04-19 Created: 2017-04-19 Last updated: 2018-01-13Bibliographically approved
Haerter, J. O., Berg, P. & Moseley, C. (2017). Precipitation onset as the temporal reference in convective self-organization. Geophysical Research Letters, 44(12), 6450-6459
Open this publication in new window or tab >>Precipitation onset as the temporal reference in convective self-organization
2017 (English)In: Geophysical Research Letters, ISSN 0094-8276, E-ISSN 1944-8007, Vol. 44, no 12, p. 6450-6459Article in journal (Refereed) Published
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Hydrology
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-4137 (URN)10.1002/2017GL073342 (DOI)000405854200066 ()
Available from: 2017-08-08 Created: 2017-08-08 Last updated: 2018-01-13Bibliographically approved
Berg, P., Norin, L. & Olsson, J. (2016). Creation of a high resolution precipitation data set by merging gridded gauge data and radar observations for Sweden. Journal of Hydrology, 541, 6-13
Open this publication in new window or tab >>Creation of a high resolution precipitation data set by merging gridded gauge data and radar observations for Sweden
2016 (English)In: Journal of Hydrology, ISSN 0022-1694, E-ISSN 1879-2707, Vol. 541, p. 6-13Article in journal (Refereed) Published
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Hydrology
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-3570 (URN)10.1016/j.jhydrol.2015.11.031 (DOI)000386421200002 ()
Available from: 2016-11-23 Created: 2016-11-23 Last updated: 2018-01-13Bibliographically approved
Persson, G., Nylén, L., Berggreen-Clausen, S., Berg, P., Rayner, D. & Sjökvist, E. (2016). Från utsläppsscenarier till lokal nederbörd och översvämningsrisker. SMHI
Open this publication in new window or tab >>Från utsläppsscenarier till lokal nederbörd och översvämningsrisker
Show others...
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Inom det av MSB finansierade projektet ”Nederbörd och översvämningar i ramtidens Sverige - ett system till stöd för klimatanpassning” har SMHI ansvarat för hydrologisk och hydraulisk modellering samt framtagande av tidsserier med lokalt klimat för framtida förhållanden. Två metoder att bearbeta klimatdata har använts; SMHI:s Distributionsbaserad skalering (DBS) och en statistisk metod utarbetad vid Göteborgs universitet.

Abstract [en]

In this report methods and results are presented from downscaling of about 40 climate scenarios to local time series for two drainage areas; River Torneå in northern Sweden and River Ätran in southern Sweden. Hydrological and hydraulic modelling has been made and flood maps have been produced for the cities Haparanda and Falkenberg. A study of future extreme precipitation is also presented. The work was performed within the project “Future rainfall and flooding in Sweden” financed by the Swedish Civil Contingencies Agency (MSB).

Place, publisher, year, edition, pages
SMHI, 2016. p. 93
Series
Climatology, ISSN 1654-2258 ; 38
National Category
Climate Research
Research subject
Climate
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-2813 (URN)Klimat, Rapporter, Serie Klimatologi (Local ID)Klimat, Rapporter, Serie Klimatologi (Archive number)Klimat, Rapporter, Serie Klimatologi (OAI)
Available from: 2016-01-20 Created: 2016-07-08 Last updated: 2018-05-03Bibliographically approved
Moseley, C., Hohenegger, C., Berg, P. & Haerter, J. O. (2016). Intensification of convective extremes driven by cloud-cloud interaction. Nature Geoscience, 9(10), 748-+
Open this publication in new window or tab >>Intensification of convective extremes driven by cloud-cloud interaction
2016 (English)In: Nature Geoscience, ISSN 1752-0894, E-ISSN 1752-0908, Vol. 9, no 10, p. 748-+Article in journal (Refereed) Published
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Hydrology
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-3493 (URN)10.1038/NGEO2789 (DOI)000385373000008 ()
Available from: 2016-11-15 Created: 2016-11-15 Last updated: 2018-01-13Bibliographically approved
Berg, P., Doescher, R. & Koenigk, T. (2016). On the effects of constraining atmospheric circulation in a coupled atmosphere-ocean Arctic regional climate model. Climate Dynamics, 46(11-12), 3499-3515
Open this publication in new window or tab >>On the effects of constraining atmospheric circulation in a coupled atmosphere-ocean Arctic regional climate model
2016 (English)In: Climate Dynamics, ISSN 0930-7575, E-ISSN 1432-0894, Vol. 46, no 11-12, p. 3499-3515Article in journal (Refereed) Published
National Category
Climate Research
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-3202 (URN)10.1007/s00382-015-2783-y (DOI)000381108600009 ()
Available from: 2016-09-27 Created: 2016-09-27 Last updated: 2018-05-08Bibliographically approved
Aggarwal, P. K., Romatschke, U., Araguas-Araguas, L., Belachew, D., Longstaffe, F. J., Berg, P., . . . Funk, A. (2016). Proportions of convective and stratiform precipitation revealed in water isotope ratios. Nature Geoscience, 9(8), 624-+
Open this publication in new window or tab >>Proportions of convective and stratiform precipitation revealed in water isotope ratios
Show others...
2016 (English)In: Nature Geoscience, ISSN 1752-0894, E-ISSN 1752-0908, Vol. 9, no 8, p. 624-+Article in journal (Refereed) Published
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Hydrology
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-3256 (URN)10.1038/NGEO2739 (DOI)000382137900021 ()
Available from: 2016-10-04 Created: 2016-10-04 Last updated: 2018-01-14Bibliographically approved
Koenigk, T., Berg, P. & Doescher, R. (2015). Arctic climate change in an ensemble of regional CORDEX simulations. Polar Research, 34, Article ID 24603.
Open this publication in new window or tab >>Arctic climate change in an ensemble of regional CORDEX simulations
2015 (English)In: Polar Research, ISSN 0800-0395, E-ISSN 1751-8369, Vol. 34, article id 24603Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Fifth phase Climate Model Intercomparison Project historical and scenario simulations from four global climate models (GCMs) using the Representative Concentration Pathways greenhouse gas concentration trajectories RCP4.5 and RCP8.5 are downscaled over the Arctic with the regional Rossby Centre Atmosphere model (RCA). The regional model simulations largely reflect the circulation bias patterns of the driving global models in the historical period, indicating the importance of lateral and lower boundary conditions. However, local differences occur as a reduced winter 2-m air temperature bias over the Arctic Ocean and increased cold biases over land areas in RCA. The projected changes are dominated by a strong warming in the Arctic, exceeding 15 degrees K in autumn and winter over the Arctic Ocean in RCP8.5, strongly increased precipitation and reduced sea-level pressure. Near-surface temperature and precipitation are linearly related in the Arctic. The wintertime inversion strength is reduced, leading to a less stable stratification of the Arctic atmosphere. The diurnal temperature range is reduced in all seasons. The large-scale change patterns are dominated by the surface and lateral boundary conditions so future response is similar in RCA and the driving global models. However, the warming over the Arctic Ocean is smaller in RCA; the warming over land is larger in winter and spring but smaller in summer. The future response of winter cloud cover is opposite in RCA and the GCMs. Precipitation changes in RCA are much larger during summer than in the global models and more small-scale change patterns occur.

National Category
Climate Research
Research subject
Climate
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-2009 (URN)10.3402/polar.v34.24603 (DOI)000350806300001 ()
Available from: 2016-04-06 Created: 2016-03-03 Last updated: 2018-05-08Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications
v. 2.35.6
|