Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 28) Show all publications
Belusic, D., Berg, P., Bozhinova, D., Bärring, L., Doescher, R., Eronn, A., . . . Strandberg, G. (2019). Climate Extremes for Sweden.
Open this publication in new window or tab >>Climate Extremes for Sweden
Show others...
2019 (English)Report (Other academic)
Publisher
p. 75
National Category
Climate Research
Research subject
Climate
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-5461 (URN)10.17200/Climate_Extremes_Sweden (DOI)
Projects
Klimatextremer för Sverige: kunskapsläget och betydelse för anpassning och mitigation
Funder
Swedish Research Council Formas, 516729
Available from: 2019-11-06 Created: 2019-11-06 Last updated: 2020-05-04Bibliographically approved
Fallah, A., Rakhshandehroo, G. R., Berg, P., Sungmin, O. & Orth, R. (2019). Evaluation of precipitation datasets against local observations in southwestern Iran. International Journal of Climatology
Open this publication in new window or tab >>Evaluation of precipitation datasets against local observations in southwestern Iran
Show others...
2019 (English)In: International Journal of Climatology, ISSN 0899-8418, E-ISSN 1097-0088Article in journal (Refereed) Published
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Hydrology
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-5631 (URN)10.1002/joc.6445 (DOI)000505460000001 ()
Available from: 2020-02-18 Created: 2020-02-18 Last updated: 2020-02-18
Olsson, J., Södling, J., Berg, P., Wern, L. & Eronn, A. (2019). Short-duration rainfall extremes in Sweden: a regional analysis. Nordic Hydrology, 50(3), 945-960
Open this publication in new window or tab >>Short-duration rainfall extremes in Sweden: a regional analysis
Show others...
2019 (English)In: Nordic Hydrology, ISSN 0029-1277, E-ISSN 1996-9694, Vol. 50, no 3, p. 945-960Article in journal (Refereed) Published
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Hydrology
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-5250 (URN)10.2166/nh.2019.073 (DOI)000475454500011 ()
Available from: 2019-07-29 Created: 2019-07-29 Last updated: 2019-07-29Bibliographically approved
Berg, P., Christensen, O. B., Klehmet, K., Lenderink, G., Olsson, J., Teichmann, C. & Yang, W. (2019). Summertime precipitation extremes in a EURO-CORDEX 0.11 degrees ensemble at an hourly resolution. Natural hazards and earth system sciences, 19(4), 957-971
Open this publication in new window or tab >>Summertime precipitation extremes in a EURO-CORDEX 0.11 degrees ensemble at an hourly resolution
Show others...
2019 (English)In: Natural hazards and earth system sciences, ISSN 1561-8633, E-ISSN 1684-9981, Vol. 19, no 4, p. 957-971Article in journal (Refereed) Published
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Hydrology
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-5205 (URN)10.5194/nhess-19-957-2019 (DOI)000466793900001 ()
Available from: 2019-05-21 Created: 2019-05-21 Last updated: 2019-05-21Bibliographically approved
Olsson, J., Berg, P., Eronn, A., Simonsson, L., Södling, J., Wern, L. & Yang, W. (2018). Extremregn i nuvarande och framtida klimat Analyser av observationer och framtidsscenarier.
Open this publication in new window or tab >>Extremregn i nuvarande och framtida klimat Analyser av observationer och framtidsscenarier
Show others...
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Studien har främst omfattat analyser av extrem korttidsnederbörd i observationer från SMHIs nät av automatiska meteorologiska stationer. Även analyser av korttidsnederbörd från kommunala mätare, manuella meteorologiska stationer, väderradar och klimatmodeller har genomförts. De huvudsakliga slutsatserna från detta uppdrag kan sammanfattas enligt följande.

  • En regionalisering av extrem korttidsnederbörd (skyfall) i Sverige gav fyra regioner: sydvästra (SV), sydöstra (SÖ), mellersta (M) och norra (N) Sverige. Ytterligare indelning kan göras men i denna studie prioriterades att ha regioner av denna storleksordning för att få ett ordentligt underlag för regional statistik. Regionaliseringen gäller enbart korttidsnederbörd, upp till maximalt 12 tim varaktighet.
  • Den regionala statistiken uppvisar tämligen distinkta geografiska skillnader, med högst värden i region SV och lägst i region N. Det är inte förvånande att vårt avlånga land uppvisar regionala skillnader då varmare och fuktigare luftmassor förekommer mer i söder än i norr, och därmed ökar förutsättningarna för intensiv nederbörd. Den regionala statistiken överensstämmer överlag väl med motsvarande statistik i våra grannländer.
  • Under perioden 1996-2017 finns inga tydliga tidsmässiga tendenser vad gäller skyfallens storlek och frekvens i de olika regionerna, utan dessa ligger överlag på en konstant nivå. Inte heller extrem dygnsnederbörd sedan 1900 uppvisar några tydliga tendenser på regional nivå. På nationell nivå indikeras en svag ökning av dels landets högsta årliga nederbörd sedan 1881, dels förekomsten av stora, utbredda 2-dygnsregn sedan 1961.
  • Skyfallsstatistik baserad på nederbördsobservationer från väderradar som justerats mot interpolerade stationsdata (HIPRAD) överensstämmer väl med stationsbaserad statistik för korta varaktigheter (upp till 2 tim) i södra Sverige. För längre varaktigheter och i mellersta och norra Sverige överskattar HIPRAD regnvolymerna.
  • Analyser av de senaste klimatmodellerna (Euro-CORDEX) indikerar en underskattning av extrema regnvolymer för korta varaktigheter (1 tim) men överlag en realistisk beskrivning av observerad skyfallsstatistik. Den framtida ökningen av volymerna beräknas ligga mellan 10% och 40% beroende på tidshorisont och koncentration av växthusgaser, vilket överlag ligger nära tidigare bedömningar.

Både för bedömningen av regionala skillnader och historiska klimateffekter är det av största vikt att bibehålla, eller ännu hellre utöka, observationerna av korttidsnederbörd i Sverige. Nederbördsmätning via alternativa tekniker bör kunna användas i allt högre utsträckning framöver för förbättrad kunskap och statistik. Väderradar är redan etablerat och den digitala utvecklingen öppnar även möjligheter till insamling av nederbördsdata och relaterad information via mobilmaster, uppkopplade privata väderstationer, sociala medier, etc. Denna utveckling måste bevakas, utvärderas och i största möjliga utsträckning utnyttjas.

Publisher
p. 367
Series
Climatology, ISSN 1654-2258 ; 47
National Category
Climate Research
Research subject
Climate
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-4505 (URN)
Available from: 2018-02-22 Created: 2018-02-22 Last updated: 2018-02-22Bibliographically approved
Berg, P., Donnelly, C. & Gustafsson, D. (2018). Near-real-time adjusted reanalysis forcing data for hydrology. Hydrology and Earth System Sciences, 22(2), 989-1000
Open this publication in new window or tab >>Near-real-time adjusted reanalysis forcing data for hydrology
2018 (English)In: Hydrology and Earth System Sciences, ISSN 1027-5606, E-ISSN 1607-7938, Vol. 22, no 2, p. 989-1000Article in journal (Refereed) Published
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Hydrology
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-4516 (URN)10.5194/hess-22-989-2018 (DOI)000424394800001 ()
Available from: 2018-02-27 Created: 2018-02-27 Last updated: 2018-02-27Bibliographically approved
Fosser, G., Khodayar, S. & Berg, P. (2017). Climate change in the next 30 years: What can a convection-permitting model tell us that we did not already know?. Climate Dynamics, 48(5-6), 1987-2003
Open this publication in new window or tab >>Climate change in the next 30 years: What can a convection-permitting model tell us that we did not already know?
2017 (English)In: Climate Dynamics, ISSN 0930-7575, E-ISSN 1432-0894, Vol. 48, no 5-6, p. 1987-2003Article in journal (Refereed) Published
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Hydrology
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-4050 (URN)10.1007/s00382-016-3186-4 (DOI)000395060900035 ()
Available from: 2017-04-19 Created: 2017-04-19 Last updated: 2018-01-13Bibliographically approved
Haerter, J. O., Berg, P. & Moseley, C. (2017). Precipitation onset as the temporal reference in convective self-organization. Geophysical Research Letters, 44(12), 6450-6459
Open this publication in new window or tab >>Precipitation onset as the temporal reference in convective self-organization
2017 (English)In: Geophysical Research Letters, ISSN 0094-8276, E-ISSN 1944-8007, Vol. 44, no 12, p. 6450-6459Article in journal (Refereed) Published
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Hydrology
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-4137 (URN)10.1002/2017GL073342 (DOI)000405854200066 ()
Available from: 2017-08-08 Created: 2017-08-08 Last updated: 2018-01-13Bibliographically approved
Berg, P., Norin, L. & Olsson, J. (2016). Creation of a high resolution precipitation data set by merging gridded gauge data and radar observations for Sweden. Journal of Hydrology, 541, 6-13
Open this publication in new window or tab >>Creation of a high resolution precipitation data set by merging gridded gauge data and radar observations for Sweden
2016 (English)In: Journal of Hydrology, ISSN 0022-1694, E-ISSN 1879-2707, Vol. 541, p. 6-13Article in journal (Refereed) Published
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Hydrology
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-3570 (URN)10.1016/j.jhydrol.2015.11.031 (DOI)000386421200002 ()
Available from: 2016-11-23 Created: 2016-11-23 Last updated: 2018-01-13Bibliographically approved
Persson, G., Nylén, L., Berggreen-Clausen, S., Berg, P., Rayner, D. & Sjökvist, E. (2016). Från utsläppsscenarier till lokal nederbörd och översvämningsrisker. SMHI
Open this publication in new window or tab >>Från utsläppsscenarier till lokal nederbörd och översvämningsrisker
Show others...
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Inom det av MSB finansierade projektet ”Nederbörd och översvämningar i ramtidens Sverige - ett system till stöd för klimatanpassning” har SMHI ansvarat för hydrologisk och hydraulisk modellering samt framtagande av tidsserier med lokalt klimat för framtida förhållanden. Två metoder att bearbeta klimatdata har använts; SMHI:s Distributionsbaserad skalering (DBS) och en statistisk metod utarbetad vid Göteborgs universitet.

Abstract [en]

In this report methods and results are presented from downscaling of about 40 climate scenarios to local time series for two drainage areas; River Torneå in northern Sweden and River Ätran in southern Sweden. Hydrological and hydraulic modelling has been made and flood maps have been produced for the cities Haparanda and Falkenberg. A study of future extreme precipitation is also presented. The work was performed within the project “Future rainfall and flooding in Sweden” financed by the Swedish Civil Contingencies Agency (MSB).

Place, publisher, year, edition, pages
SMHI, 2016. p. 93
Series
Climatology, ISSN 1654-2258 ; 38
National Category
Climate Research
Research subject
Climate
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-2813 (URN)Klimat, Rapporter, Serie Klimatologi (Local ID)Klimat, Rapporter, Serie Klimatologi (Archive number)Klimat, Rapporter, Serie Klimatologi (OAI)
Available from: 2016-01-20 Created: 2016-07-08 Last updated: 2020-05-04Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-1469-2568

Search in DiVA

Show all publications