Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Publications (10 of 73) Show all publications
Nielsen, J. M., Van de Beek, R., Thorndahl, S., Olsson, J., Andersen, C. B., Andersson, J., . . . Nielsen, J. E. (2024). Merging weather radar data and opportunistic rainfall sensor data to enhance rainfall estimates. Atmospheric research, 300, Article ID 107228.
Open this publication in new window or tab >>Merging weather radar data and opportunistic rainfall sensor data to enhance rainfall estimates
Show others...
2024 (English)In: Atmospheric research, ISSN 0169-8095, E-ISSN 1873-2895, Vol. 300, article id 107228Article in journal (Refereed) Published
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Hydrology
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-6565 (URN)10.1016/j.atmosres.2024.107228 (DOI)001156455600001 ()
Available from: 2024-02-13 Created: 2024-02-13 Last updated: 2024-02-13Bibliographically approved
Dyrrdal, A. V., Medus, E., Dobler, A., Hodnebrog, O., Arnbjerg-Nielsen, K., Olsson, J., . . . Post, P. (2023). Changes in design precipitation over the Nordic-Baltic region as given by convection-permitting climate simulations. Weather and Climate Extremes, 42, Article ID 100604.
Open this publication in new window or tab >>Changes in design precipitation over the Nordic-Baltic region as given by convection-permitting climate simulations
Show others...
2023 (English)In: Weather and Climate Extremes, ISSN 2212-0947, Vol. 42, article id 100604Article in journal (Refereed) Published
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Hydrology; Climate
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-6514 (URN)10.1016/j.wace.2023.100604 (DOI)001071228900001 ()
Available from: 2023-10-17 Created: 2023-10-17 Last updated: 2023-10-17Bibliographically approved
Thomassen, E. D., Arnbjerg-Nielsen, K., Sorup, H. J. D., Langen, P. L., Olsson, J., Pedersen, R. A. & Christensen, O. B. (2023). Spatial and temporal characteristics of extreme rainfall: Added benefits with sub-kilometre-resolution climate model simulations?. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society
Open this publication in new window or tab >>Spatial and temporal characteristics of extreme rainfall: Added benefits with sub-kilometre-resolution climate model simulations?
Show others...
2023 (English)In: Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, ISSN 0035-9009, E-ISSN 1477-870XArticle in journal (Refereed) Published
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Hydrology; Climate
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-6480 (URN)10.1002/qj.4488 (DOI)001007058400001 ()
Available from: 2023-08-15 Created: 2023-08-15 Last updated: 2023-08-15Bibliographically approved
Yang, W., Olsson, J. & Simonsson, L. (2023). Spatio-temporal characterization of warnings and advisories issued by SMHI 2011-2020 with focus on multiple hydrological hazards.
Open this publication in new window or tab >>Spatio-temporal characterization of warnings and advisories issued by SMHI 2011-2020 with focus on multiple hydrological hazards
2023 (English)Report (Other academic)
Abstract [en]

Sweden is less affected by natural hazards compared to the most risk-prone regions in the world, however, it does experience several kinds of hazards that cause economical losses as well as increased mortality.  Moreover, recent studies show that single natural hazards may be in different ways combined, leading to hazards that cause cascading or co-crowding  effects and turn them into so-called “multiple” or “compound” hazards. 

In this study we aim to view the natural hazards from a multiple perspective, in particular, those related to hydrology. We complied weather warnings and advisories (WA) issued by SMHI from 2011 to 2020 and conducted a comprehensive quality assurance. The studied WA cover the fields of meteorology, hydrology and oceanography. Four statistical metrics were designed and calculated as a basis to investigate the occurrences of single and multiple hazards in terms of their distribution in time (at daily level) and space (at warning district level). Combinations of up to four types of single hazards occurring on the same day and district have been explored, but we focused on two-type combinations (so-called double WA).

For single hazards, high river flow and heavy snowfall were found to be the most common warnings, in terms of the overall number of affected days and districts, followed by the warnings of strong wind gusts and high ocean level. Except for high temperatures, advisories were more frequently issued than warnings, with on average more than 1000 advisories issued per year (e.g. for risks of fire and water scarcity).

Analyses of hydrology-related multiple hazards (double WA) revealed that 1) districts along the west coast and the north-east coast were most affected, in particular during winter (December-February), 2) high river flow and strong wind gusts was the main warning combination including hydrology, ranked up high in all metrics, with most affected districts located along the west coast in southern Sweden, 3) high river flow warning combined with grassland fire advisory is the main hydrology-related combination of one warning and one advisory, and 4) water scarcity and forest fire stands out as the most frequent combination of two advisories.

Abstract [sv]

Sverige är mindre påverkat av naturolyckor jämfört med de mest riskbenägna regionerna i världen, men upplever trots det flera typer av olyckor som orsakar både ekonomiska förluster och ökad dödlighet. Nyligen genomförda studier visar dessutom att enskilda naturolyckor kan på olika sätt sammanfalla, vilket kan leda till kombinerade effekter eller kaskadeffekter och omvandla dem till så kallade multipla eller samverkande naturolyckor.

I denna studie betraktar vi naturolyckorna ur ett multipelt perspektiv, med särskilt fokus på de som är relaterade till hydrologi. Vi sammanställde vädervarningar och meddelanden (VM) utfärdade av SMHI från 2011 till 2020 och genomförde en omfattande kvalitetskontroll. De VM som studerades omfattar områdena meteorologi, hydrologi och oceanografi. Fyra statistiska mått utformades och beräknades som underlag för att undersöka förekomsten av enskilda och multipla naturolyckor i termer av deras fördelning i tid (på dygnsnivå) och rum (på varningsdistriktsnivå). Kombinationer av upp till fyra typer av enskilda olyckor som inträffar på samma dag och i samma distrikt har undersökts, men vi fokuserade på kombinationer av två typer (s.k. dubbel VM).

För enskilda naturolyckor visade sig höga flöden och snöfall vara de vanligaste varningarna, sett till det totala antalet förekomster över alla dagar och distrikt, följt av varningarna för vind och högt vattenstånd. Förutom för höga temperaturer utfärdades meddelanden avsevärt oftare än varningar, med i genomsnitt mer än 1 000 meddelanden per år (t.ex. för brandrisk och risk för vattenbrist).

Analyser av hydrologirelaterade multipla naturolyckor (dubbel VM) visade att 1) distrikten längs västkusten och norra ostkusten var mest drabbade, särskilt under vintern (december-februari), 2) höga flöden och vind var den främsta varningskombinationen som inkluderar hydrologi, högt rankad i alla statistiska mått, med de mest drabbade distrikten belägna längs södra västkusten Sverige, 3) varning för höga flöden kombinerat med meddelande om gräsbrandrisk var den främsta hydrologirelaterade kombinationen av varning och meddelande, och 4) vattenbrist och skogsbrandrisk var den vanligaste kombinationen av två meddelanden.

Publisher
p. 2
Series
RH, Report Hydrology, ISSN 0283-1104
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Hydrology
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-6535 (URN)
Available from: 2023-12-08 Created: 2023-12-08 Last updated: 2023-12-08
Kawamura, A., Amaguchi, H., Olsson, J. & Tanouchi, H. (2023). Urban Flood Runoff Modeling in Japan: Recent Developments and Future Prospects. Water, 15(15), Article ID 2733.
Open this publication in new window or tab >>Urban Flood Runoff Modeling in Japan: Recent Developments and Future Prospects
2023 (English)In: Water, E-ISSN 2073-4441, Vol. 15, no 15, article id 2733Article in journal (Refereed) Published
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Hydrology
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-6493 (URN)10.3390/w15152733 (DOI)001046403700001 ()
Available from: 2023-08-30 Created: 2023-08-30 Last updated: 2023-08-30Bibliographically approved
Glaas, E., Bohman, A., Karlson, M., Navarra, C., Olsson, J., Hundecha, Y., . . . Linner, B.-O. (2022). Development and user testing of the ICT-platform Visual Water supporting sustainable municipal stormwater planning. Urban Water Journal
Open this publication in new window or tab >>Development and user testing of the ICT-platform Visual Water supporting sustainable municipal stormwater planning
Show others...
2022 (English)In: Urban Water Journal, ISSN 1573-062X, E-ISSN 1744-9006Article in journal (Refereed) Published
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Hydrology
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-6325 (URN)10.1080/1573062X.2022.2108850 (DOI)000836959800001 ()
Available from: 2022-08-23 Created: 2022-08-23 Last updated: 2022-08-23Bibliographically approved
Fuentes-Andino, D., Hundecha, Y., Lindström, G. & Olsson, J. (2022). Exploring the potential for parameter transfer from daily to hourly time step in the HYPE model for Sweden. Hydrological Sciences Journal
Open this publication in new window or tab >>Exploring the potential for parameter transfer from daily to hourly time step in the HYPE model for Sweden
2022 (English)In: Hydrological Sciences Journal, ISSN 0262-6667, E-ISSN 2150-3435Article in journal (Refereed) Published
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Hydrology
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-6345 (URN)10.1080/02626667.2022.2121165 (DOI)000865649100001 ()
Available from: 2022-10-25 Created: 2022-10-25 Last updated: 2022-10-25Bibliographically approved
Rosbjerg, D., Engeland, K., Forland, E., Haghighi, A. T., Mehr, A. D. & Olsson, J. (2022). Nordic contributions to stochastic methods in hydrology. Hydrology Research
Open this publication in new window or tab >>Nordic contributions to stochastic methods in hydrology
Show others...
2022 (English)In: Hydrology Research, ISSN 1998-9563, E-ISSN 2224-7955Article in journal (Refereed) Published
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Hydrology
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-6278 (URN)10.2166/nh.2022.137 (DOI)000800471800001 ()
Available from: 2022-06-07 Created: 2022-06-07 Last updated: 2022-06-07
Andersson, J., Olsson, J., Van de Beek, R. & Hansryd, J. (2022). OpenMRG: Open data from Microwave links, Radar, and Gauges for rainfall quantification in Gothenburg, Sweden. Earth System Science Data, 14(12), 5411-5426
Open this publication in new window or tab >>OpenMRG: Open data from Microwave links, Radar, and Gauges for rainfall quantification in Gothenburg, Sweden
2022 (English)In: Earth System Science Data, ISSN 1866-3508, E-ISSN 1866-3516, Vol. 14, no 12, p. 5411-5426Article in journal (Refereed) Published
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Hydrology
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-6395 (URN)10.5194/essd-14-5411-2022 (DOI)000898913900001 ()
Available from: 2023-02-01 Created: 2023-02-01 Last updated: 2023-02-01Bibliographically approved
Olsson, J., Dyrrdal, A. V., Medus, E., Södling, J., Aniskevica, S., Arnbjerg-Nielsen, K., . . . Wern, L. (2022). Sub-daily rainfall extremes in the Nordic-Baltic region. Hydrology Research, 53(6), 807-824
Open this publication in new window or tab >>Sub-daily rainfall extremes in the Nordic-Baltic region
Show others...
2022 (English)In: Hydrology Research, ISSN 1998-9563, E-ISSN 2224-7955, Vol. 53, no 6, p. 807-824Article in journal (Refereed) Published
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Hydrology
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-6316 (URN)10.2166/nh.2022.119 (DOI)000826917000002 ()
Available from: 2022-07-25 Created: 2022-07-25 Last updated: 2022-07-25Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-5907-4061

Search in DiVA

Show all publications