Ändra sökning
Länk till posten
Permanent länk

Direktlänk
BETA
Publikationer (10 of 57) Visa alla publikationer
Gidhagen, L., Olsson, J., Amorim, J. H., Asker, C., Belušić, D., Carvalho, A. C., . . . Strombäck, L. (2020). Towards climate services for European cities: Lessons learnt from the Copernicus project Urban SIS. Urban Climate, 31, Article ID 100549.
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Towards climate services for European cities: Lessons learnt from the Copernicus project Urban SIS
Visa övriga...
2020 (Engelska)Ingår i: Urban Climate, ISSN 2212-0955, E-ISSN 2212-0955, Vol. 31, artikel-id 100549Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Nationell ämneskategori
Klimatforskning
Forskningsämne
Klimat; Klimat
Identifikatorer
urn:nbn:se:smhi:diva-5693 (URN)10.1016/j.uclim.2019.100549 (DOI)000530430400003 ()
Tillgänglig från: 2020-05-19 Skapad: 2020-05-19 Senast uppdaterad: 2020-05-19Bibliografiskt granskad
Belusic, D., Berg, P., Bozhinova, D., Bärring, L., Doescher, R., Eronn, A., . . . Strandberg, G. (2019). Climate Extremes for Sweden.
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Climate Extremes for Sweden
Visa övriga...
2019 (Engelska)Rapport (Övrigt vetenskapligt)
Förlag
s. 75
Nationell ämneskategori
Klimatforskning
Forskningsämne
Klimat
Identifikatorer
urn:nbn:se:smhi:diva-5461 (URN)10.17200/Climate_Extremes_Sweden (DOI)
Projekt
Klimatextremer för Sverige: kunskapsläget och betydelse för anpassning och mitigation
Forskningsfinansiär
Forskningsrådet Formas, 516729
Tillgänglig från: 2019-11-06 Skapad: 2019-11-06 Senast uppdaterad: 2020-05-04Bibliografiskt granskad
Persson, M., Selim, T. & Olsson, J. (2019). Groundwater contamination risks from conservative point source pollutants in a future climate. Hydrological Sciences Journal, 64(13), 1659-1671
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Groundwater contamination risks from conservative point source pollutants in a future climate
2019 (Engelska)Ingår i: Hydrological Sciences Journal, ISSN 0262-6667, E-ISSN 2150-3435, Vol. 64, nr 13, s. 1659-1671Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Nationell ämneskategori
Oceanografi, hydrologi och vattenresurser
Forskningsämne
Hydrologi
Identifikatorer
urn:nbn:se:smhi:diva-5521 (URN)10.1080/02626667.2019.1662022 (DOI)000488180900001 ()
Tillgänglig från: 2020-01-07 Skapad: 2020-01-07 Senast uppdaterad: 2020-01-07Bibliografiskt granskad
Tanouchi, H., Olsson, J., Lindström, G., Kawamura, A. & Amaguchi, H. (2019). Improving Urban Runoff in Multi-Basin Hydrological Simulation by the HYPE Model Using EEA Urban Atlas: A Case Study in the Sege River Basin, Sweden. HYDROLOGY, 6(1)
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Improving Urban Runoff in Multi-Basin Hydrological Simulation by the HYPE Model Using EEA Urban Atlas: A Case Study in the Sege River Basin, Sweden
Visa övriga...
2019 (Engelska)Ingår i: HYDROLOGY, ISSN 2306-5338, Vol. 6, nr 1Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Nationell ämneskategori
Oceanografi, hydrologi och vattenresurser
Forskningsämne
Hydrologi
Identifikatorer
urn:nbn:se:smhi:diva-5196 (URN)10.3390/hydrology6010028 (DOI)000463999900027 ()
Tillgänglig från: 2019-04-23 Skapad: 2019-04-23 Senast uppdaterad: 2019-04-23Bibliografiskt granskad
Grahn, T. & Olsson, J. (2019). Insured flood damage in Sweden, 1987-2013. Journal of Flood Risk Management, 12(3), Article ID UNSP e12465.
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Insured flood damage in Sweden, 1987-2013
2019 (Engelska)Ingår i: Journal of Flood Risk Management, ISSN 1753-318X, E-ISSN 1753-318X, Vol. 12, nr 3, artikel-id UNSP e12465Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Nationell ämneskategori
Oceanografi, hydrologi och vattenresurser
Forskningsämne
Hydrologi
Identifikatorer
urn:nbn:se:smhi:diva-5408 (URN)10.1111/jfr3.12465 (DOI)000478944800001 ()
Tillgänglig från: 2019-08-27 Skapad: 2019-08-27 Senast uppdaterad: 2019-08-27Bibliografiskt granskad
Kalantari, Z., Santos Ferreira, C. S., Page, J., Goldenberg, R., Olsson, J. & Destouni, G. (2019). Meeting sustainable development challenges in growing cities: Coupled social-ecological systems modeling of land use and water changes. Journal of Environmental Management, 245, 471-480
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Meeting sustainable development challenges in growing cities: Coupled social-ecological systems modeling of land use and water changes
Visa övriga...
2019 (Engelska)Ingår i: Journal of Environmental Management, ISSN 0301-4797, E-ISSN 1095-8630, Vol. 245, s. 471-480Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Nationell ämneskategori
Oceanografi, hydrologi och vattenresurser
Forskningsämne
Hydrologi
Identifikatorer
urn:nbn:se:smhi:diva-5235 (URN)10.1016/j.jenvman.2019.05.086 (DOI)000473380300051 ()31170636 (PubMedID)
Tillgänglig från: 2019-07-30 Skapad: 2019-07-30 Senast uppdaterad: 2019-07-30Bibliografiskt granskad
Olsson, J., Södling, J., Berg, P., Wern, L. & Eronn, A. (2019). Short-duration rainfall extremes in Sweden: a regional analysis. Nordic Hydrology, 50(3), 945-960
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Short-duration rainfall extremes in Sweden: a regional analysis
Visa övriga...
2019 (Engelska)Ingår i: Nordic Hydrology, ISSN 0029-1277, E-ISSN 1996-9694, Vol. 50, nr 3, s. 945-960Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Nationell ämneskategori
Oceanografi, hydrologi och vattenresurser
Forskningsämne
Hydrologi
Identifikatorer
urn:nbn:se:smhi:diva-5250 (URN)10.2166/nh.2019.073 (DOI)000475454500011 ()
Tillgänglig från: 2019-07-29 Skapad: 2019-07-29 Senast uppdaterad: 2019-07-29Bibliografiskt granskad
Berg, P., Christensen, O. B., Klehmet, K., Lenderink, G., Olsson, J., Teichmann, C. & Yang, W. (2019). Summertime precipitation extremes in a EURO-CORDEX 0.11 degrees ensemble at an hourly resolution. Natural hazards and earth system sciences, 19(4), 957-971
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Summertime precipitation extremes in a EURO-CORDEX 0.11 degrees ensemble at an hourly resolution
Visa övriga...
2019 (Engelska)Ingår i: Natural hazards and earth system sciences, ISSN 1561-8633, E-ISSN 1684-9981, Vol. 19, nr 4, s. 957-971Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Nationell ämneskategori
Oceanografi, hydrologi och vattenresurser
Forskningsämne
Hydrologi
Identifikatorer
urn:nbn:se:smhi:diva-5205 (URN)10.5194/nhess-19-957-2019 (DOI)000466793900001 ()
Tillgänglig från: 2019-05-21 Skapad: 2019-05-21 Senast uppdaterad: 2019-05-21Bibliografiskt granskad
Olsson, J., Berg, P., Eronn, A., Simonsson, L., Södling, J., Wern, L. & Yang, W. (2018). Extremregn i nuvarande och framtida klimat Analyser av observationer och framtidsscenarier.
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Extremregn i nuvarande och framtida klimat Analyser av observationer och framtidsscenarier
Visa övriga...
2018 (Svenska)Rapport (Övrigt vetenskapligt)
Abstract [sv]

Studien har främst omfattat analyser av extrem korttidsnederbörd i observationer från SMHIs nät av automatiska meteorologiska stationer. Även analyser av korttidsnederbörd från kommunala mätare, manuella meteorologiska stationer, väderradar och klimatmodeller har genomförts. De huvudsakliga slutsatserna från detta uppdrag kan sammanfattas enligt följande.

  • En regionalisering av extrem korttidsnederbörd (skyfall) i Sverige gav fyra regioner: sydvästra (SV), sydöstra (SÖ), mellersta (M) och norra (N) Sverige. Ytterligare indelning kan göras men i denna studie prioriterades att ha regioner av denna storleksordning för att få ett ordentligt underlag för regional statistik. Regionaliseringen gäller enbart korttidsnederbörd, upp till maximalt 12 tim varaktighet.
  • Den regionala statistiken uppvisar tämligen distinkta geografiska skillnader, med högst värden i region SV och lägst i region N. Det är inte förvånande att vårt avlånga land uppvisar regionala skillnader då varmare och fuktigare luftmassor förekommer mer i söder än i norr, och därmed ökar förutsättningarna för intensiv nederbörd. Den regionala statistiken överensstämmer överlag väl med motsvarande statistik i våra grannländer.
  • Under perioden 1996-2017 finns inga tydliga tidsmässiga tendenser vad gäller skyfallens storlek och frekvens i de olika regionerna, utan dessa ligger överlag på en konstant nivå. Inte heller extrem dygnsnederbörd sedan 1900 uppvisar några tydliga tendenser på regional nivå. På nationell nivå indikeras en svag ökning av dels landets högsta årliga nederbörd sedan 1881, dels förekomsten av stora, utbredda 2-dygnsregn sedan 1961.
  • Skyfallsstatistik baserad på nederbördsobservationer från väderradar som justerats mot interpolerade stationsdata (HIPRAD) överensstämmer väl med stationsbaserad statistik för korta varaktigheter (upp till 2 tim) i södra Sverige. För längre varaktigheter och i mellersta och norra Sverige överskattar HIPRAD regnvolymerna.
  • Analyser av de senaste klimatmodellerna (Euro-CORDEX) indikerar en underskattning av extrema regnvolymer för korta varaktigheter (1 tim) men överlag en realistisk beskrivning av observerad skyfallsstatistik. Den framtida ökningen av volymerna beräknas ligga mellan 10% och 40% beroende på tidshorisont och koncentration av växthusgaser, vilket överlag ligger nära tidigare bedömningar.

Både för bedömningen av regionala skillnader och historiska klimateffekter är det av största vikt att bibehålla, eller ännu hellre utöka, observationerna av korttidsnederbörd i Sverige. Nederbördsmätning via alternativa tekniker bör kunna användas i allt högre utsträckning framöver för förbättrad kunskap och statistik. Väderradar är redan etablerat och den digitala utvecklingen öppnar även möjligheter till insamling av nederbördsdata och relaterad information via mobilmaster, uppkopplade privata väderstationer, sociala medier, etc. Denna utveckling måste bevakas, utvärderas och i största möjliga utsträckning utnyttjas.

Förlag
s. 367
Serie
Klimatologi, ISSN 1654-2258 ; 47
Nationell ämneskategori
Klimatforskning
Forskningsämne
Klimat
Identifikatorer
urn:nbn:se:smhi:diva-4505 (URN)
Tillgänglig från: 2018-02-22 Skapad: 2018-02-22 Senast uppdaterad: 2018-02-22Bibliografiskt granskad
Amorim, J. H., Asker, C., Belusic, D., Carvalho, A., Engardt, M., Gidhagen, L., . . . Baklanov, A. (2018). Integrated Urban Services for European cities: the Stockholm case. WMO Bulletin, 67(2), 33-40
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Integrated Urban Services for European cities: the Stockholm case
Visa övriga...
2018 (Engelska)Ingår i: WMO Bulletin, ISSN 0042-9767, Vol. 67, nr 2, s. 33-40Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Ort, förlag, år, upplaga, sidor
The World Meteorological Organization, 2018
Nationell ämneskategori
Miljövetenskap
Forskningsämne
Miljö
Identifikatorer
urn:nbn:se:smhi:diva-5183 (URN)
Tillgänglig från: 2019-04-15 Skapad: 2019-04-15 Senast uppdaterad: 2020-05-04Bibliografiskt granskad
Organisationer
Identifikatorer
ORCID-id: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-0462-0912

Sök vidare i DiVA

Visa alla publikationer