Endre søk
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Marmefelt, Eleonor
Publikasjoner (10 av 12) Visa alla publikasjoner
Hjerdt, N., Sahlberg, J., Marmefelt, E. & Lundholm, K. (2008). HOME Vatten i Bottenhavets vattendistrikt: Integrerat modellsystem för vattenkvalitetsberäkningar. SMHI
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>HOME Vatten i Bottenhavets vattendistrikt: Integrerat modellsystem för vattenkvalitetsberäkningar
2008 (svensk)Rapport (Annet vitenskapelig)
Abstract [sv]

SMHI har utvecklat ett interaktivt modellsystem för vattenkvalitetberäkningar i mark, sjöar, vattendrag och kustvatten, HOME Vatten. I detta uppdrag har HOME Vatten implementerats i Bottenhavets vattendistrikt, dvs. i Västerbotten, Jämtland, Västernorrland, Dalarna, Gävleborg och Uppsala län. De ingående modellerna i HOME Vatten är HBV-NP (PLC5-uppsättningen) modellen för mark, sjöar och vattendrag samt Kustzonsmodellen för kustvattnen. Atmosfärsdepositionen både på land och i kustområdet beräknas av den atmosfärskemiska MATCH-modellen. HOME Vatten har utvecklats för att vara ett verktyg i svensk vattenförvaltning med speciellt fokus på EUs ramdirektiv för vatten. Modelluppsättningarna i Västerbotten, Västernorrland och Gävleborg läns kustvatten har validerats mot tillgängliga mätdata, och visar en god överrensstämmelse med data. Key words/sök-, nyckelord HOME Vatten, HBV-NP, PLC5, Kustzonsmodell, integrerat modellsystem, biogeokemisk modell Supplementary notes/Tillägg Number of pages/Antal sidor 48 Language/Språk Svenska ISSN and

sted, utgiver, år, opplag, sider
SMHI, 2008. s. 48
Serie
Oceanografi, ISSN 0283-7714 ; 90
Emneord
HOME Vatten, HBV-NP, PLC5, Kustzonsmodell, integrerat modellsystem, biogeokemisk modell
Identifikatorer
urn:nbn:se:smhi:diva-2289 (URN)Oceanografi, Rapporter, Serie Oceanografi (Lokal ID)Oceanografi, Rapporter, Serie Oceanografi (Arkivnummer)Oceanografi, Rapporter, Serie Oceanografi (OAI)
Tilgjengelig fra: 2008-01-04 Laget: 2016-07-08 Sist oppdatert: 2016-07-08bibliografisk kontrollert
Edman, A., Sahlberg, J., Hjerdt, N., Marmefelt, E. & Lundholm, K. (2008). HOME Vatten i Bottenvikens vattendistrikt: Integrerat modellsystem för vattenkvalitetsberäkningar. SMHI
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>HOME Vatten i Bottenvikens vattendistrikt: Integrerat modellsystem för vattenkvalitetsberäkningar
Vise andre…
2008 (svensk)Rapport (Annet vitenskapelig)
Abstract [sv]

SMHI har utvecklat ett interaktivt modellsystem för vattenkvalitetberäkningar i mark, sjöar, vattendrag och kustvatten, HOME Vatten. I detta uppdrag har HOME Vatten implementerats i Bottenhavets vattendistrikt, dvs. i Västerbotten, Jämtland, Västernorrland, Dalarna, Gävleborg och Uppsala län. De ingående modellerna i HOME Vatten är HBV-NP (PLC5-uppsättningen) modellen för mark, sjöar och vattendrag samt Kustzonsmodellen för kustvattnen. Atmosfärsdepositionen både på land och i kustområdet beräknas av den atmosfärskemiska MATCH modellen.HOME Vatten har utvecklats för att vara ett verktyg i svensk vattenförvaltning med speciellt fokus på EUs ramdirektiv för vatten.Modelluppsättningarna i Västerbotten, Västernorrland och Gävleborg läns kustvatten har validerats mot tillgängliga mätdata, och visar en god överrensstämmelse med data.

sted, utgiver, år, opplag, sider
SMHI, 2008. s. 73
Serie
Oceanografi, ISSN 0283-7714 ; 89
Emneord
HOME Vatten, HBV-NP, Kustzonsmodell, integrerat modellsystem, biogeokemisk modell
Identifikatorer
urn:nbn:se:smhi:diva-2290 (URN)Oceanografi, Rapporter, Serie Oceanografi (Lokal ID)Oceanografi, Rapporter, Serie Oceanografi (Arkivnummer)Oceanografi, Rapporter, Serie Oceanografi (OAI)
Tilgjengelig fra: 2008-01-04 Laget: 2016-07-08 Sist oppdatert: 2016-07-08bibliografisk kontrollert
Sahlberg, J., Marmefelt, E., Brandt, M., Hjerdt, N. & Lundholm, K. (2008). HOME Vatten i Norra Östersjöns vattendistrikt: Integrerat modellsystem för vattenkvalitetsberäkningar. SMHI
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>HOME Vatten i Norra Östersjöns vattendistrikt: Integrerat modellsystem för vattenkvalitetsberäkningar
Vise andre…
2008 (svensk)Rapport (Annet vitenskapelig)
Abstract [sv]

SMHI har utvecklat ett interaktivt modellsystem för vattenkvalitetberäkningar i mark, sjöar, vattendrag och kustvatten, HOME Vatten. I detta uppdrag har HOME Vatten implementerats i Norra Östersjöns vattendistrikt. De ingående modellerna i HOME Vatten är HBV NP (PLC5- uppsättningen) modellen för mark, sjöar och vattendrag samt Kustzonsmodellen för kustvattnen. Atmosfärsdepositionen både på land och i kustområdet har beräknats av den atmosfärskemiska MATCH-modellen.HOME Vatten har utvecklats för att vara ett verktyg i svensk vattenförvaltning med speciellt fokus på EUs ramdirektiv för vatten.Modelluppsättningarna har validerats mot tillgängliga mätdata, och visar en god överrensstämmelse med data.

sted, utgiver, år, opplag, sider
SMHI, 2008. s. 63
Serie
Oceanografi, ISSN 0283-7714 ; 93
Identifikatorer
urn:nbn:se:smhi:diva-2285 (URN)Oceanografi, Rapporter, Serie Oceanografi (Lokal ID)Oceanografi, Rapporter, Serie Oceanografi (Arkivnummer)Oceanografi, Rapporter, Serie Oceanografi (OAI)
Tilgjengelig fra: 2008-04-29 Laget: 2016-07-08 Sist oppdatert: 2016-07-08bibliografisk kontrollert
Marmefelt, E., Sahlberg, J. & Bergstrand, M. (2007). HOME Vatten i södra Östersjöns vattendistrikt: Integrerat modellsystem för vattenkvalitetsberäkningar. SMHI
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>HOME Vatten i södra Östersjöns vattendistrikt: Integrerat modellsystem för vattenkvalitetsberäkningar
2007 (svensk)Rapport (Annet vitenskapelig)
Abstract [sv]

SMHI har utvecklat ett interaktivt modellsystem för vattenkvalitetberäkningar i mark, sjöar, vattendrag och kustvatten, HOME Vatten. Ett av de första områden som systemet implementerades i var Östergötlands skärgård, med tillhörande avrinningsområde. I detta uppdrag har HOME Vatten implementerats i resterande områden i södra Östersjöns vattendistrikt, dvs. i Kalmar, Blekinge, Skåne och Gotlands län. De ingående modellerna i HOME Vatten är HBV-N (TRK) modellen för mark, sjöar och vattendrag samt Kustzonsmodellen för kustvattnen. Atmosfärsdepositionen både på land och i kustområdet beräknas av den atmosfärskemiska MATCH-modellen.HOME Vatten har utvecklats för att vara ett verktyg i svensk vattenförvaltning med speciellt fokus på EUs ramdirektiv för vatten. Modelluppsättningarna i Kalmar och Skåne-Blekinge läns kustvatten har validerats mot tillgängliga mätdata, och visar en god överrensstämmelse med data.I Gotlands län förekommer inget kustvattenkontrollprogram, varför modellen inte har kunnat valideras i detta område.

sted, utgiver, år, opplag, sider
SMHI, 2007. s. 83
Serie
Oceanografi, ISSN 0283-7714 ; 87
Emneord
HOME Vatten, HBV-N, TRK, Kustzonsmodell, integrerat modellsystem, biogeokemisk modell
Identifikatorer
urn:nbn:se:smhi:diva-2292 (URN)Oceanografi, Rapporter, Serie Oceanografi (Lokal ID)Oceanografi, Rapporter, Serie Oceanografi (Arkivnummer)Oceanografi, Rapporter, Serie Oceanografi (OAI)
Tilgjengelig fra: 2007-06-04 Laget: 2016-07-08 Sist oppdatert: 2016-07-08bibliografisk kontrollert
Marmefelt, E. & Olsson, H. (2005). Integrerat Kustzonssystem för Hallandskusten. SMHI
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Integrerat Kustzonssystem för Hallandskusten
2005 (svensk)Rapport (Annet vitenskapelig)
Abstract [sv]

Kustzonssystemet är ett integrerat modellsystem där såväl belastningen på kusten från land och atmosfär som tillståndet i kustzonen beräknas med hjälp av modeller. Tillrinningen från land har beräknats med hjälp av den hydrologiska modellen HBV och koncentrationerna har fastställts med hjälp av observerade data. Atmosfärsdepositionen både på land och i kustområdet beräknas av den atmosfärskemiska MATCH-modellen. Kustzonsmodellen (PROBE-SCOBI), som är en biogeokemisk modell, beräknar tillståndet i kustvattnen.Syftet med Kustzonssystemet är att modellerna skall vara så beskaffade att det är möjligt att skapa långa tidsserier främst av näringsämnen och syrgashalt, samtidigt som miljötillståndet i kustzonen genom modellerna beskrivs med så hög kvalité att modellsystemet kan användas i analyssyfte, exempelvis vid scenariostudier. Kustzonsmodellen är en s.k. en-dimensionell modell, som löser upp modellvariablerna i djupled med hög noggrannhet, men beräknar ett horisontellt medelvärde i sitt område. För att kunna lösa upp de horisontella gradienterna i området måste modellområdet delas in i flertalet delbassänger. Beräkningar görs i alla bassänger, vilka är kopplade med varandra och utbyter egenskaper mellan varandra. Indelningen av Kustzonsmodellens delbassänger längs Hallandskusten följer SVAR-indelningen. Detta innebär att Kustzonsmodellen längs Hallandskusten består av 20 delbassänger.

sted, utgiver, år, opplag, sider
SMHI, 2005. s. 43
Serie
Oceanografi, ISSN 0283-7714 ; 80
Emneord
Kustzonssystem, Kustzonsmodell, integrerat modellsystem, biogeokemisk modell
Identifikatorer
urn:nbn:se:smhi:diva-2312 (URN)Oceanografi, Rapporter, Serie Oceanografi (Lokal ID)Oceanografi, Rapporter, Serie Oceanografi (Arkivnummer)Oceanografi, Rapporter, Serie Oceanografi (OAI)
Tilgjengelig fra: 2005-05-05 Laget: 2016-07-08 Sist oppdatert: 2016-07-08bibliografisk kontrollert
Marmefelt, E., Olsson, H., Lindow, H. & Svensson, J. (2004). Integrerat Kustzonssystem för Bohusläns skärgård. SMHI
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Integrerat Kustzonssystem för Bohusläns skärgård
2004 (svensk)Rapport (Annet vitenskapelig)
Abstract [sv]

SMHIs Kustzonssystem har implementerats längs Bohuskusten i två etapper. Första etappen omfattar skärgården från Gullmaren i söder upp till riksgränsen i norr. Den andra etappen sträcker sig från fjordsystemet kring Orust och Tjörn och ner till Onsala kustvatten. Tillrinningen från land har beräknats med hjälp av den hydrologiska modellen HBV och koncentrationerna har fastställt m.h.a. observerade data. Atmosfärsdepositionen både på land och i kustområdet beräknas av den atmosfärskemiska MATCH-modellen. Kustzonsmodellen (PROBE-SCOBI), som är en biogeokemisk modell, beräknar tillståndet i skärgårdsvattnen.Med hjälp av Kustzonsmodellen har skärgårdens miljötillstånd kunnat beräknats för en längre tidsperiod. Validering av modellen visar på en god överensstämmelse mellan observationer och modellens resultat både i den norra respektive den södra delen.Kustzonssystemet är ett utmärkt modellredskap för beräkning av långtidsscenarier genom att studera effekter på planktontillväxt, syrgasförhållanden och övergödning/siktdjup för olika åtgärder på land. Med hjälp av Kustzonssystemet kan man även beräkna hur stor del av belastningen på ett havsområde som kommer från öppna havet och hur stor del som kommer från andra källor, vilket gör modellsystemet mycket användbart i arbetet med Vattendirektivet.

sted, utgiver, år, opplag, sider
SMHI, 2004. s. 81
Serie
Oceanografi, ISSN 0283-7714 ; 76
Emneord
Kustzonssystem, Kustzonsmodell, integrerat modellsystem, biogeokemisk modell
Identifikatorer
urn:nbn:se:smhi:diva-2299 (URN)Oceanografi, Rapporter, Serie Oceanografi (Lokal ID)Oceanografi, Rapporter, Serie Oceanografi (Arkivnummer)Oceanografi, Rapporter, Serie Oceanografi (OAI)
Tilgjengelig fra: 2004-11-04 Laget: 2016-07-08 Sist oppdatert: 2016-07-08bibliografisk kontrollert
Svensson, J. & Marmefelt, E. (2003). Utvärdering och känslighetsanalys av kustzonsmodellen för norra Östergötlands och norra Bohusläns skärgårdar. SMHI
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Utvärdering och känslighetsanalys av kustzonsmodellen för norra Östergötlands och norra Bohusläns skärgårdar
2003 (svensk)Rapport (Annet vitenskapelig)
Abstract [sv]

Valideringen visar att Kustzonsmodellen simulerar temperaturen väl i alla områden. Övriga parametrar simuleras något sämre. Speciellt konstateras att fosfathalten, men även i viss mån nitrathalten, har dålig överrensstämmelse med uppmätta data. Känslighetsanalysen visar att:- Modellen förbättras om beskrivningen av sundens tvärsnittsytor bättre anpassas till faktiska förhållanden- Den del av tryckgradienten som används för att accelerera vattnet i sunden, ALFA, påverkar vattenutbytet i sunden i hög grad.- En ökad djupvattenblandning inte påverkar modellresultaten- Då bottenpoolen av fosfat och nitrat är i jämvikt, simuleras fosfat-, nitrat-och syrgashalter i vattenmassan på ett nöjaktigt sätt i Östergötlands norra skärgård- Då utsjöns randvärden av detritus och djurplankton förbättras på Västkusten, förbättras även fosfathalten i vattenmassan i Gullmaren.- Modellen är känslig för hur randvärden i utsjön beskrivs. Modellens resultat skulle förbättras avsevärt om bättre randvärden fanns tillgängliga för alla variabler i SCOBI modellen

sted, utgiver, år, opplag, sider
SMHI, 2003. s. 54
Serie
Oceanografi, ISSN 0283-7714 ; 75
Emneord
Kustzonsmodell, utvärdering, känslighetsanalys
Identifikatorer
urn:nbn:se:smhi:diva-2300 (URN)Oceanografi, Rapporter, Serie Oceanografi (Lokal ID)Oceanografi, Rapporter, Serie Oceanografi (Arkivnummer)Oceanografi, Rapporter, Serie Oceanografi (OAI)
Tilgjengelig fra: 2003-12-04 Laget: 2016-07-08 Sist oppdatert: 2016-07-08bibliografisk kontrollert
Marmefelt, E., Håkansson, B., Erichsen, A. C. & Sehested Hansen, I. (2000). Development of an Ecological Model System for the Kattegat and the Southern Baltic: Final Report to the Nordic Councils of Ministers. SMHI
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Development of an Ecological Model System for the Kattegat and the Southern Baltic: Final Report to the Nordic Councils of Ministers
2000 (engelsk)Rapport (Annet vitenskapelig)
sted, utgiver, år, opplag, sider
SMHI, 2000. s. 79
Serie
RO, Rapport Oceanografi, ISSN 0283-1112 ; 29
Emneord
SPME, analytics system
Identifikatorer
urn:nbn:se:smhi:diva-2667 (URN)Oceanografi, Rapporter, Serie RO (Lokal ID)Oceanografi, Rapporter, Serie RO (Arkivnummer)Oceanografi, Rapporter, Serie RO (OAI)
Tilgjengelig fra: 2000-09-17 Laget: 2016-07-08 Sist oppdatert: 2016-07-08bibliografisk kontrollert
Marmefelt, E., Arheimer, B. & Langner, J. (1999). An integrated biogeochemical model system for the Baltic Sea. Paper presented at Joint BMB 15 / ECSA 27 Symposium, JUN, 1997, ALAND, FINLAND. Hydrobiologia, 393, 45-56
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>An integrated biogeochemical model system for the Baltic Sea
1999 (engelsk)Inngår i: Hydrobiologia, ISSN 0018-8158, E-ISSN 1573-5117, Vol. 393, s. 45-56Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
Abstract [en]

The Swedish Meteorological and Hydrological Institute (SMHI) is developing an integrated biogeochemical model system for the Baltic Sea. It consists of three coupled models; a marine biogeochemical-hydrodynamical model (SCOBI), a continuous riverine nitrogen transport model (HBV-N) and an atmospheric transport and chemical model (MATCH). It is supplied with a tool for presentation and analysis. The SCOBI model is a coupled one-dimensional model with high vertical resolution. Horizontal variations are taken into account by dividing the area into smaller boxes. The model includes primary phytoplankton production, nitrogen fixation and secondary zooplankton production. Nitrogen load from land is obtained through the HBV-N model, which simulates organic and inorganic nitrogen separately in catchments. The model is based on the hydrological model HBV, and the subbasin runoff is simulated on a daily basis. The HBV-N model is calibrated and validated against measured concentrations and water flow in rivers. The atmospheric input of oxidised and reduced nitrogen is taken from the annual assessments carried out with the MATCH-Sweden modelling system. MATCH-Sweden combines model calculations, using an atmospheric transport and chemical model, with observations of air- and precipitation chemistry data to give a detailed mapping of concentrations and deposition of nitrogen compounds over Sweden. Supplemented with monitoring data for the specific area of interest, the integrated biogeochemical model system makes a useful tool for environmental protection analyses; e.g. for interpretation of monitoring data as well as creating scenarios for studies of effects in changes of the nutrient loads.

Emneord
integrated models marine, river basin, atmospheric models, nutrients, Baltic Sea
HSV kategori
Forskningsprogram
Hydrologi
Identifikatorer
urn:nbn:se:smhi:diva-1543 (URN)10.1023/A:1003541816177 (DOI)000081924600007 ()
Konferanse
Joint BMB 15 / ECSA 27 Symposium, JUN, 1997, ALAND, FINLAND
Tilgjengelig fra: 2015-09-04 Laget: 2015-08-31 Sist oppdatert: 2018-01-11bibliografisk kontrollert
Marmefelt, E. (1994). Currents in the Gulf of Bothnia During the Field Year of 1991. SMHI
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Currents in the Gulf of Bothnia During the Field Year of 1991
1994 (engelsk)Rapport (Annet vitenskapelig)
sted, utgiver, år, opplag, sider
SMHI, 1994. s. 46
Serie
RO, Rapport Oceanografi, ISSN 0283-1112 ; 19
Emneord
cirkulation, kust, havsdjup
Identifikatorer
urn:nbn:se:smhi:diva-2657 (URN)Oceanografi, Rapporter, Serie RO (Lokal ID)Oceanografi, Rapporter, Serie RO (Arkivnummer)Oceanografi, Rapporter, Serie RO (OAI)
Tilgjengelig fra: 1994-09-17 Laget: 2016-07-08 Sist oppdatert: 2016-07-08bibliografisk kontrollert
Organisasjoner
v. 2.35.8
|