Endre søk
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publikasjoner (10 av 56) Visa alla publikasjoner
Belusic, D., Berg, P., Bozhinova, D., Bärring, L., Doescher, R., Eronn, A., . . . Strandberg, G. (2019). Climate Extremes for Sweden.
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Climate Extremes for Sweden
Vise andre…
2019 (engelsk)Rapport (Annet vitenskapelig)
Publisher
s. 75
HSV kategori
Forskningsprogram
Klimat
Identifikatorer
urn:nbn:se:smhi:diva-5461 (URN)10.17200/Climate_Extremes_Sweden (DOI)
Prosjekter
Klimatextremer för Sverige: kunskapsläget och betydelse för anpassning och mitigation
Forskningsfinansiär
Swedish Research Council Formas, 516729
Tilgjengelig fra: 2019-11-06 Laget: 2019-11-06 Sist oppdatert: 2019-11-15bibliografisk kontrollert
Persson, M., Selim, T. & Olsson, J. (2019). Groundwater contamination risks from conservative point source pollutants in a future climate. Hydrological Sciences Journal, 64(13), 1659-1671
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Groundwater contamination risks from conservative point source pollutants in a future climate
2019 (engelsk)Inngår i: Hydrological Sciences Journal, ISSN 0262-6667, E-ISSN 2150-3435, Vol. 64, nr 13, s. 1659-1671Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
HSV kategori
Forskningsprogram
Hydrologi
Identifikatorer
urn:nbn:se:smhi:diva-5521 (URN)10.1080/02626667.2019.1662022 (DOI)000488180900001 ()
Tilgjengelig fra: 2020-01-07 Laget: 2020-01-07 Sist oppdatert: 2020-01-07bibliografisk kontrollert
Tanouchi, H., Olsson, J., Lindström, G., Kawamura, A. & Amaguchi, H. (2019). Improving Urban Runoff in Multi-Basin Hydrological Simulation by the HYPE Model Using EEA Urban Atlas: A Case Study in the Sege River Basin, Sweden. HYDROLOGY, 6(1)
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Improving Urban Runoff in Multi-Basin Hydrological Simulation by the HYPE Model Using EEA Urban Atlas: A Case Study in the Sege River Basin, Sweden
Vise andre…
2019 (engelsk)Inngår i: HYDROLOGY, ISSN 2306-5338, Vol. 6, nr 1Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
HSV kategori
Forskningsprogram
Hydrologi
Identifikatorer
urn:nbn:se:smhi:diva-5196 (URN)10.3390/hydrology6010028 (DOI)000463999900027 ()
Tilgjengelig fra: 2019-04-23 Laget: 2019-04-23 Sist oppdatert: 2019-04-23bibliografisk kontrollert
Grahn, T. & Olsson, J. (2019). Insured flood damage in Sweden, 1987-2013. Journal of Flood Risk Management, 12(3), Article ID UNSP e12465.
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Insured flood damage in Sweden, 1987-2013
2019 (engelsk)Inngår i: Journal of Flood Risk Management, ISSN 1753-318X, E-ISSN 1753-318X, Vol. 12, nr 3, artikkel-id UNSP e12465Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
HSV kategori
Forskningsprogram
Hydrologi
Identifikatorer
urn:nbn:se:smhi:diva-5408 (URN)10.1111/jfr3.12465 (DOI)000478944800001 ()
Tilgjengelig fra: 2019-08-27 Laget: 2019-08-27 Sist oppdatert: 2019-08-27bibliografisk kontrollert
Kalantari, Z., Santos Ferreira, C. S., Page, J., Goldenberg, R., Olsson, J. & Destouni, G. (2019). Meeting sustainable development challenges in growing cities: Coupled social-ecological systems modeling of land use and water changes. Journal of Environmental Management, 245, 471-480
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Meeting sustainable development challenges in growing cities: Coupled social-ecological systems modeling of land use and water changes
Vise andre…
2019 (engelsk)Inngår i: Journal of Environmental Management, ISSN 0301-4797, E-ISSN 1095-8630, Vol. 245, s. 471-480Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
HSV kategori
Forskningsprogram
Hydrologi
Identifikatorer
urn:nbn:se:smhi:diva-5235 (URN)10.1016/j.jenvman.2019.05.086 (DOI)000473380300051 ()31170636 (PubMedID)
Tilgjengelig fra: 2019-07-30 Laget: 2019-07-30 Sist oppdatert: 2019-07-30bibliografisk kontrollert
Olsson, J., Södling, J., Berg, P., Wern, L. & Eronn, A. (2019). Short-duration rainfall extremes in Sweden: a regional analysis. Nordic Hydrology, 50(3), 945-960
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Short-duration rainfall extremes in Sweden: a regional analysis
Vise andre…
2019 (engelsk)Inngår i: Nordic Hydrology, ISSN 0029-1277, E-ISSN 1996-9694, Vol. 50, nr 3, s. 945-960Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
HSV kategori
Forskningsprogram
Hydrologi
Identifikatorer
urn:nbn:se:smhi:diva-5250 (URN)10.2166/nh.2019.073 (DOI)000475454500011 ()
Tilgjengelig fra: 2019-07-29 Laget: 2019-07-29 Sist oppdatert: 2019-07-29bibliografisk kontrollert
Berg, P., Christensen, O. B., Klehmet, K., Lenderink, G., Olsson, J., Teichmann, C. & Yang, W. (2019). Summertime precipitation extremes in a EURO-CORDEX 0.11 degrees ensemble at an hourly resolution. Natural hazards and earth system sciences, 19(4), 957-971
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Summertime precipitation extremes in a EURO-CORDEX 0.11 degrees ensemble at an hourly resolution
Vise andre…
2019 (engelsk)Inngår i: Natural hazards and earth system sciences, ISSN 1561-8633, E-ISSN 1684-9981, Vol. 19, nr 4, s. 957-971Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
HSV kategori
Forskningsprogram
Hydrologi
Identifikatorer
urn:nbn:se:smhi:diva-5205 (URN)10.5194/nhess-19-957-2019 (DOI)000466793900001 ()
Tilgjengelig fra: 2019-05-21 Laget: 2019-05-21 Sist oppdatert: 2019-05-21bibliografisk kontrollert
Olsson, J., Berg, P., Eronn, A., Simonsson, L., Södling, J., Wern, L. & Yang, W. (2018). Extremregn i nuvarande och framtida klimat Analyser av observationer och framtidsscenarier.
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Extremregn i nuvarande och framtida klimat Analyser av observationer och framtidsscenarier
Vise andre…
2018 (svensk)Rapport (Annet vitenskapelig)
Abstract [sv]

Studien har främst omfattat analyser av extrem korttidsnederbörd i observationer från SMHIs nät av automatiska meteorologiska stationer. Även analyser av korttidsnederbörd från kommunala mätare, manuella meteorologiska stationer, väderradar och klimatmodeller har genomförts. De huvudsakliga slutsatserna från detta uppdrag kan sammanfattas enligt följande.

  • En regionalisering av extrem korttidsnederbörd (skyfall) i Sverige gav fyra regioner: sydvästra (SV), sydöstra (SÖ), mellersta (M) och norra (N) Sverige. Ytterligare indelning kan göras men i denna studie prioriterades att ha regioner av denna storleksordning för att få ett ordentligt underlag för regional statistik. Regionaliseringen gäller enbart korttidsnederbörd, upp till maximalt 12 tim varaktighet.
  • Den regionala statistiken uppvisar tämligen distinkta geografiska skillnader, med högst värden i region SV och lägst i region N. Det är inte förvånande att vårt avlånga land uppvisar regionala skillnader då varmare och fuktigare luftmassor förekommer mer i söder än i norr, och därmed ökar förutsättningarna för intensiv nederbörd. Den regionala statistiken överensstämmer överlag väl med motsvarande statistik i våra grannländer.
  • Under perioden 1996-2017 finns inga tydliga tidsmässiga tendenser vad gäller skyfallens storlek och frekvens i de olika regionerna, utan dessa ligger överlag på en konstant nivå. Inte heller extrem dygnsnederbörd sedan 1900 uppvisar några tydliga tendenser på regional nivå. På nationell nivå indikeras en svag ökning av dels landets högsta årliga nederbörd sedan 1881, dels förekomsten av stora, utbredda 2-dygnsregn sedan 1961.
  • Skyfallsstatistik baserad på nederbördsobservationer från väderradar som justerats mot interpolerade stationsdata (HIPRAD) överensstämmer väl med stationsbaserad statistik för korta varaktigheter (upp till 2 tim) i södra Sverige. För längre varaktigheter och i mellersta och norra Sverige överskattar HIPRAD regnvolymerna.
  • Analyser av de senaste klimatmodellerna (Euro-CORDEX) indikerar en underskattning av extrema regnvolymer för korta varaktigheter (1 tim) men överlag en realistisk beskrivning av observerad skyfallsstatistik. Den framtida ökningen av volymerna beräknas ligga mellan 10% och 40% beroende på tidshorisont och koncentration av växthusgaser, vilket överlag ligger nära tidigare bedömningar.

Både för bedömningen av regionala skillnader och historiska klimateffekter är det av största vikt att bibehålla, eller ännu hellre utöka, observationerna av korttidsnederbörd i Sverige. Nederbördsmätning via alternativa tekniker bör kunna användas i allt högre utsträckning framöver för förbättrad kunskap och statistik. Väderradar är redan etablerat och den digitala utvecklingen öppnar även möjligheter till insamling av nederbördsdata och relaterad information via mobilmaster, uppkopplade privata väderstationer, sociala medier, etc. Denna utveckling måste bevakas, utvärderas och i största möjliga utsträckning utnyttjas.

Publisher
s. 367
Serie
Klimatologi, ISSN 1654-2258 ; 47
HSV kategori
Forskningsprogram
Klimat
Identifikatorer
urn:nbn:se:smhi:diva-4505 (URN)
Tilgjengelig fra: 2018-02-22 Laget: 2018-02-22 Sist oppdatert: 2018-02-22bibliografisk kontrollert
Amorim, J. H., Asker, C., Belusic, D., Carvalho, A., Engardt, M., Gidhagen, L., . . . Baklanov, A. (2018). Integrated Urban Services for European cities: the Stockholm case. WMO Bulletin, 67(2), 33-40
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Integrated Urban Services for European cities: the Stockholm case
Vise andre…
2018 (engelsk)Inngår i: WMO Bulletin, ISSN 0042-9767, Vol. 67, nr 2, s. 33-40Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
sted, utgiver, år, opplag, sider
The World Meteorological Organization, 2018
HSV kategori
Forskningsprogram
Miljö
Identifikatorer
urn:nbn:se:smhi:diva-5183 (URN)
Tilgjengelig fra: 2019-04-15 Laget: 2019-04-15 Sist oppdatert: 2019-04-15bibliografisk kontrollert
Foster, K., Uvo, C. B. & Olsson, J. (2018). The development and evaluation of a hydrological seasonal forecast system prototype for predicting spring flood volumes in Swedish rivers. Hydrology and Earth System Sciences, 22(5), 2953-2970
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>The development and evaluation of a hydrological seasonal forecast system prototype for predicting spring flood volumes in Swedish rivers
2018 (engelsk)Inngår i: Hydrology and Earth System Sciences, ISSN 1027-5606, E-ISSN 1607-7938, Vol. 22, nr 5, s. 2953-2970Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
HSV kategori
Forskningsprogram
Hydrologi
Identifikatorer
urn:nbn:se:smhi:diva-4683 (URN)10.5194/hess-22-2953-2018 (DOI)000432476000001 ()
Tilgjengelig fra: 2018-06-05 Laget: 2018-06-05 Sist oppdatert: 2018-06-05bibliografisk kontrollert
Organisasjoner
Identifikatorer
ORCID-id: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-0462-0912
v. 2.35.9
|